KHẢO SÁT TỶ LỆ BẢO HỘ TRÊN HEO VÀ BÒ SAU KHI TIÊM VACCINE AFTOPOR PHÒNG BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

72 0 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:38

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT TỶ LỆ BẢO HỘ TRÊN HEO VÀ BÒ SAU KHI TIÊM VACCINE AFTOPOR PHỊNG BỆNH LỞ MỒM LONG MĨNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Sinh viên thực hiện: PHAN HẠNH NGUYÊN Lớp: DH05DY Ngành: Dược Thú Y Niên khóa: 2005 – 2010 Tháng 8/2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NUÔI – THÚ Y **************** PHAN HẠNH NGUYÊN KHẢO SÁT TỶ LỆ BẢO HỘ TRÊN HEO VÀ BÒ SAU KHI TIÊM VACCINE AFTOPOR PHÒNG BỆNH LỞ MỒM LONG MĨNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sĩ Thú y chuyên ngành Dược Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN VĂN KHANH ThS HUỲNH THỊ THU HƯƠNG Tháng 8/2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên: Phan Hạnh Nguyên Tên luận văn: “KHẢO SÁT TỶ LỆ BẢO HỘ TRÊN HEO VÀ BÒ SAU KHI TIÊM VACCINE AFTOPOR PHÒNG BỆNH LỞ MỒM LONG MĨNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” Đã hoàn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn hội đồng chấm thi tốt nghiệp khoa Chăn nuôi – Thú y Thủ Đức, ngày ….tháng… năm 2010 Giáo viên hướng dẫn ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập hồn thành luận văn tốt nghiệp, tơi nhận chia sẻ giúp đỡ nhiều người thân, thầy cô bạn bè thân yêu Để phần tỏ lòng biết ơn, qua luận văn xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến: Cha mẹ người thân bên cạnh ủng hộ tơi hồn cảnh Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm tạo điều kiện tốt cho tơi học tập có thời sinh viên tươi đẹp Thầy Nguyễn Văn Khanh, người hướng dẫn, giúp tơi hồn thành tốt luận văn thầy khoa Chăn ni – Thú y cho tảng kiến thức làm hành trang chuẩn bị bước vào đời Các anh chị trạm chẩn đoán – xét nghiệm – điều trị, chị Huỳnh Thị Thu Hương, chị Đặng Thị Thu Hường anh chị phòng siêu vi – huyết tạo điều kiện tốt cho đợt thực tập tốt nghiệp vừa qua Cuối cùng, xin gởi đến bạn bè thân yêu lớp DH05DY, cảm ơn giúp tơi có thời sinh viên thật đẹp iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN Qua đề tài “Khảo sát tỷ lệ bảo hộ heo bò sau tiêm vaccine Aftopor phòng bệnh lở mồm long móng địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” thực từ ngày 1/4/2010 đến ngày 4/5/2010 Trạm Chẩn đoán – Xét nghiệm Điều trị thuộc Chi cục thú y TP.HCM, mẫu máu tiến hành xét nghiệm phương pháp ELISA sandwich để phát kháng thể phòng bệnh LMLM type O heo bò Sau xét nghiệm 412 mẫu huyết heo 191 mẫu huyết bò, chúng tơi có ghi nhận sau: Tỷ lệ huyết có kháng thể đạt bảo hộ phòng bệnh LMLM type O heo địa bàn TP.HCM 62,86 % Tỷ lệ huyết có kháng thể đạt bảo hộ phòng bệnh LMLM type O heo theo quận, huyện: Bình Chánh 61,25 %, Bình Tân 52,5 %, Cần Giờ 60 %, Củ Chi 66,67 %, Gò Vấp 40 %, Hóc Môn 70 %, Nhà Bè 87,5 %, Quận 12 đạt 70 %, Quận đạt 60 %, Tân Bình 72,73 %, Tân Phú 25 %, Thủ Đức 65 % Tỷ lệ huyết có kháng thể đạt bảo hộ phòng bệnh LMLM type O heo theo khu vực chăn nuôi: ngoại thành đạt 67,6 %, nội thành đạt 46,15 % Tỷ lệ huyết có kháng thể đạt bảo hộ phòng bệnh LMLM type O heo theo qui mô: qui mô 50 đạt 61,39 %, qui mô từ 50 đến 100 đạt 63,38 %, qui mô 100 đạt 67,07 % Tỷ lệ huyết có kháng thể đạt bảo hộ phòng bệnh LMLM type O heo theo lứa tuổi: heo tháng tuổi đạt 66,98 %, heo từ – tháng tuổi đạt 62,11 %, heo tháng tuổi đạt 59,49 % Tỷ lệ huyết có kháng thể đạt bảo hộ phòng bệnh LMLM type O bò địa bàn TP.HCM 81,68 % Tỷ lệ huyết có kháng thể đạt bảo hộ phòng bệnh LMLM type O bò theo quận, huyện: Củ Chi đạt 77,5 %, Hóc Mơn đạt 90,16 %, Quận 12 đạt 77,5 %, Quận đạt 85 %, Thủ Đức đạt 73,33 % iv Tỷ lệ huyết có kháng thể đạt bảo hộ phòng bệnh LMLM type O bò theo qui mô chăn nuôi: qui mô 10 đạt 90,32 %, qui mô từ 10 đến 20 đạt 73,33 %, qui mô 20 đạt 90,32 % Tỷ lệ huyết có kháng thể đạt bảo hộ phòng bệnh LMLM type O bò theo hệ lai: Thế hệ lai F1 đạt 71,43 %, hệ lai F2 đạt 79,63%, hệ lai F3 đạt 86,27 % v MỤC LỤC Trang Trang tựa i Xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm ơn iii Tóm tắt khóa luận iv Mục lục vi Danh sách chữ viết tắt ix Danh sách bảng x Danh sách hình xi Danh sách sơ đồ xii Danh sách biểu đồ xiii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu bệnh lở mồm long móng (LMLM) 2.1.1 Khái niệm bệnh 2.1.2 Lịch sử phát bệnh 2.1.3 Phân bố bệnh 2.1.4 Thiệt hại LMLM gây 2.2 Đặc điểm virus LMLM 2.2.1 Đặc điểm chung virus LMLM 2.2.2 Virus LMLM type O 2.3 Đặc điểm dịch tễ 2.3.1 Loài cảm thụ 2.3.2 Chất chứa virus vi 2.3.3 Đường xâm nhập lây lan 2.3.4 Cách sinh bệnh 10 2.4 Cơ chế sinh miễn dịch 11 2.5 Triệu chứng bệnh tích 12 2.5.1 Triệu chứng 12 2.5.2 Bệnh tích 13 2.6 Chẩn đoán 15 2.6.1 Chẩn đoán lâm sàng 15 2.6.2 Chẩn đốn phòng thí nghiệm 15 2.7 Phòng kiểm sóat bệnh LMLM 17 2.7.1 Phòng bệnh LMLM 17 2.7.2 Kiểm soát dịch bệnh 17 2.8 Một số cơng trình nghiên cứu bệnh LMLM Việt Nam từ năm 2005 đến 18 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Thời gian địa điểm 20 3.1.1 Thời gian 20 3.1.2 Địa điểm 20 3.2 Vật liệu dụng cụ thí nghiệm 20 3.2.1 Mẫu xét nghiệm 20 3.2.2 Thiết bị dụng cụ thí nghiệm 20 3.2.3 Bộ kít dùng chẩn đốn 20 3.3 Nội dung nghiên cứu tiêu theo dõi 21 3.4 Phương pháp nghiên cứu 21 3.4.1 Ước lượng mẫu khảo sát 21 3.4.2 Cách bố trí lấy mẫu xét nghiệm 21 3.4.3 Phương pháp lấy xử lý mẫu 22 3.4.4 Phương pháp xét nghiệm 23 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 29 vii 4.1 Tỷ lệ mẫu huyết đạt bảo hộ phòng bệnh LMLM type O heo tiêm vaccine 29 4.1.1 Nhận xét chung tỷ lệ huyết đạt bảo hộ phòng bệnh LMLM type O heo tiêm vaccine 29 4.1.2 Tỷ lệ mẫu huyết có hiệu giá kháng thể đạt bảo hộ phòng bệnh LMLM type O heo sau tiêm vaccine theo quận, huyện chăn nuôi 32 4.1.3 Tỷ lệ mẫu huyết có hiệu giá kháng thể đạt bảo hộ phòng bệnh LMLM type O heo sau tiêm vaccine theo khu vực chăn nuôi 34 4.1.4 Tỷ lệ mẫu huyết có hiệu giá kháng thể đạt bảo hộ phòng bệnh LMLM type O heo sau tiêm vaccine theo qui mô chăn nuôi 35 4.1.5 Tỷ lệ mẫu huyết có hiệu giá kháng thể đạt bảo hộ phòng bệnh LMLM type O heo sau tiêm vaccine theo lứa tuổi heo 37 4.2 Tỷ lệ mẫu huyết đạt bảo hộ phòng bệnh LMLM type O bò tiêm vaccine 39 4.2.1 Nhận xét chung tỷ lệ huyết đạt bảo hộ phòng bệnh LMLM type O bò tiêm vaccine 39 4.2.2 Tỷ lệ mẫu huyết có hiệu giá kháng thể đạt bảo hộ phòng bệnh LMLM type O bò sau tiêm vaccine theo quận, huyện 40 4.2.3 Tỷ lệ mẫu huyết có hiệu giá kháng thể đạt bảo hộ phòng bệnh LMLM type O bò sau tiêm vaccine theo qui mô chăn nuôi 42 4.2.4 Tỷ lệ mẫu huyết có hiệu giá kháng thể đạt bảo hộ phòng bệnh LMLM type O bò sau tiêm vaccine theo hệ lai 44 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 47 5.1 Kết luận 47 5.2 Đề nghị 48 Tài liệu tham khảo 49 Phụ lục 52 viii DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT CCTY: Chi cục thú y CPE: Cytopathological effect ELISA: Enzyme linked immunosorbent assay LMLM: Lở mồm long móng OD: Optical density OIE: Office International of Epizooties PCR: Polymerase chain reaction PI: Percent inhibition PRRS: Porcine reproductive and respiratory syndrome TP.HCM: Thành phố Hồ Chí Minh SVD: Swine vesicular disease VE: Vesicular exanthema VP: Viral protein VS: Vesicular Stomatitis ix kinh nghiệm vốn có nên để chăm sóc đàn tương đối lớn với kỹ thuật thủ cơng khó đạt kết tốt Bên cạnh đó, việc tiêm phòng gặp khó khăn thiếu người giữ vàm, khơng có chuồng ép  Với qui mô 20 con, qui mơ chăn ni cơng nghiệp hóa vấn đề chăm sóc dinh dưỡng đàn ln đảm bảo Công tác thú y thực tốt chủ nuôi ý thức tác hại dịch bệnh gây So sánh với Hàn Yến Phương (2009) Qui mô chăn nuôi Hàn Yến Phương (%) Chúng (%) 20 92,11 90,32 So với kết Hàn Yến Phương (2009), kết tác giả cho thấy quy mô từ 10 đến 20 đạt tỷ lệ bảo hộ thấp ba nhóm quy mơ, kết phù hợp với nhận định năm Nhìn chung, tỷ lệ bảo hộ ba nhóm quy mơ chúng tơi đạt thấp so với năm 2009, điều cho thấy công tác thú y năm 2009 thực tốt so với năm 2010 4.2.4 Tỷ lệ mẫu huyết có hiệu giá kháng thể đạt bảo hộ phòng bệnh LMLM type O bò sau tiêm vaccine theo hệ lai Để đánh giá ảnh hưởng hệ lại lên khả sinh kháng thể bò, chúng tơi chia 191 mẫu thành nhóm hệ lai F1, F2, F3 Kết trình bày Bảng 4.8 Biểu đồ 4.8 Bảng 4.8 Tỷ lệ mẫu huyết có hiệu giá kháng thể đạt bảo hộ phòng bệnh LMLM type O bò sau tiêm vaccine theo hệ lai Thế hệ lai Số mẫu lấy Số mẫu đạt bảo hộ Tỷ lệ bảo hộ (%) F1 35 25 71,43 F2 54 43 79,63 F3 102 88 86,27 44 tỷ lệ (%) 90 80 79.63 86.27 71.43 70 60 50 40 30 20 10 F1 F2 F3 hệ lai Biểu đồ 4.8 Tỷ lệ huyết đạt bảo hộ phòng bệnh LMLM type O bò tiêm vaccine theo hệ lai Qua Bảng 4.8 Biểu đồ 4.8, tỷ lệ bảo hộ bò lai F1, F2, F3 có xu hướng tăng lên theo hệ lai Cao tỷ lệ bảo hộ nhóm bò lai F3 (86,27 %), tỷ lệ đạt yêu cầu CCTY tp.HCM (80 %), nhóm lai F1 (71,43 %), F2 (79,63 %) hai nhóm khơng đạt u cầu bảo hộ quần thể chi cục Theo tìm hiểu chúng tơi, bò lai F1 bò Lai Sind lai với Hà Lan, F2 bò lai F1 với Hà Lan, F3 bò lai F2 với Hà Lan, hệ lai lớn tỷ lệ máu bò Hà Lan cao Điều giải thích tỷ lệ máu Hà Lan cao khả cho sữa nhiều khả chịu đựng điều kiện thời tiết nóng ẩm tp.HCM giảm, đồng thời dễ bị nhiễm bệnh so với hệ F1 Trong kết khảo sát lại cho tỷ lệ bảo hộ cao dần qua hệ lai Tiến hành so sánh mặt thống kê với trắc nghiệm Chi-square cho thấy khơng có khác khả sinh kháng thể ba hệ lai (p > 0,05) Như vậy, có chệnh lệch nhẹ tỷ lệ bảo hộ hệ lai ảnh hưởng hệ lai lên khả sinh kháng thể không đáng kể Ngun nhân do: Bò sữa vật ni có giá trị kinh tế cao, cơng tác chăm sóc thực tốt tồn đàn 45  Bên cạnh đó, cơng tác tun truyền chi cục thú y kỹ thuật chăn nuôi bò sữa đến người dân ngày rộng rãi, người chăn ni có kiến thức cơng tác chăm sóc đàn bò để có hiệu cao tiêm phòng để đãm bảo an tồn So sánh Hàn Yến Phương, 2009 Thế hệ lai Hàn Yến Phương (%) Chúng (%) F1 96,43 71,43 F2 91,45 79,63 F3 89,04 86,27 Kết Hàn Yến Phương (2009) nhận định khác so với kết năm nay, kết tác giả cho thấy tỷ lệ bảo hộ bò lai F1 đạt cao (96,43 %) thấp bò lai F3 (89,04 %) Mặc dù có chênh lệch tỷ lệ ba nhóm hệ lai kết thống kê tác giả cho ảnh hưởng hệ lai lên khả sinh kháng thể bò sữa phòng bệnh LMLM type O (p > 0,05) 46 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Sau tiến hành xét nghiệm 412 mẫu huyết heo 191 mẫu huyết bò kỹ thuật ELISA, chúng tơi có kết luận sau: Đối với đàn heo khảo sát: Tỷ lệ bảo hộ chung không đạt yêu cầu bảo hộ Chi cục Thú y Tp.HCM (62,86 %)  Trong số 12 quận, huyện có huyện Nhà Bè có tỷ lệ bảo hộ đạt yêu cầu (87,5 %)  Khu vực ngoại thành đạt tỷ lệ bảo hộ cao khu vực nội thành Tỷ lệ bảo hộ khu vực không đạt yêu cầu Chi cục đề  Qui mô chăn nuôi 100 đạt tỷ lệ bảo hộ cao nhất, 50 đạt tỷ lệ thấp Tỷ lệ bảo hộ nhóm qui mơ khơng đạt u cầu Chi cục đề  Lứa tuổi heo tháng đạt tỷ lệ cao nhất, tháng đạt tỷ lệ thấp Tỷ lệ bảo hộ mhóm lứa tuổi khơng đạt u cầu Chi cục đề  Đối với đàn bò khảo sát:  Tỷ lệ bảo hộ chung đạt yêu cầu chi cục thú y tp.HCM (81,68 %)  Trong quận, huyện có quận có tỷ lệ bảo hộ đạt u cầu: Hóc Mơn, Quận  Trong qui mơ chăn ni qui mơ từ 10 – 20 có tỷ lệ bảo hộ khơng đạt u cầu Qui mơ 20 có tỷ lệ bảo hộ cao  Trong nhóm hệ lai F3 đạt tỷ lệ bảo hộ cao đạt yêu cầu Chi cục Tp.HCM Tỷ lệ bảo hộ F1, F2 thấp, không đạt yêu cầu  47 5.2 Đề nghị Sau phân tích nhận định kết quả, chúng tơi có số đề nghị đến chi cục thú y tp.HCM sau:  Tăng cường cơng tác tiêm phòng để nâng cao hiệu phòng bệnh LMLM type O, đàn heo thành phố  Cần tiến hành tiêm vaccine lặp lại lần theo qui trình nhà sản xuất để đảm bảo hiệu giá kháng thể bảo hộ đàn gia súc toàn địa bàn  Tăng cường công tác tuyên tuyền cho người chăn nuôi địa bàn hiểu rõ dịch bệnh để công tác tiêm phòng tiến hành dễ dàng 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Nguyễn Tiến Dũng, 2000 Bệnh lở mồm long móng Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y Tập VII, số 3/2010, trang 17 – 21 Nguyễn Bá Hiên cs, 2008 Bệnh truyền nhiễm vật nuôi Nhà xuất giáo dục Nguyễn Bá Hiên, Nguyễn Minh Tâm, 2006 Giáo trình vi sinh vật bệnh truyền nhiễm vật ni Nhà xuất Hà Nội Võ Thị Diễm Hương, 2009 Khảo sát tỷ lệ bảo hộ heo sau tiêm phòng vaccine LMLM tỷ lệ nhiễm virus LMLM số sở chăn nuôi đăng ký an tồn dịch địa bàn Củ Chi HCM Khóa luận tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi- Thú y, trường Đại học Nông Lâm, Tp.HCM Vũ Thị Diệu Hương, 2006 Khảo sát tỷ lệ huyết có hiệu giá kháng thể đủ bảo hộ chống virus LMLM type O đàn heo quận huyện thuộc tp.HCM Khóa luận tốt nghiệp khoa Chăn nuôi – Thú y, trường Đại học Nông Lâm, Tp.HCM Phạm Sỹ Lăng cs, 2006 Các bệnh truyền nhiễm thường gặp lợn biện pháp phòng trị Nhà xuất Nơng Nghiệp Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Thiện, 2002 số bệnh virút gia súc gia cầm nhập nội biện pháp phòng trị NXB Nơng Nghiệp Nguyễn Vĩnh Phước, Đặng Thế Huynh, Hồ Đình Chúc, 1978 Giáo trình bệnh truyền nhiễm gia súc Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội Trần Thanh Phong, 2006 Bệnh lở mồm long móng, bệnh bọng nước heo Tủ sách trường Đại học Nông Lâm tp.HCM 10 Lê Anh Phụng, 2006 Bài giảng virus thú y Tủ sách trường đại học Nông Lâm HCM 11 Hàn Yến Phương, 2009 Khảo sát tỷ lệ bảo hộ sau tiêm phòng vaccine lở mồm long móng type O heo bò số quận huyện Hồ Chí Minh Khóa luận tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi – Thú Y, trường Đại học Nông Lâm – HCM 12 Thái Thị Thủy Phượng, 2006 Bệnh lở mồm long móng gia súc Nhà xuất Nông nghiệp 49 13 Tô Long Thành, 2000 Cơ sở phân loại virus lở mồm long móng Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y Tập VII, số 3/2000, trang 17 – 21 14 Chu Thị Thơm cs, 2006 Những điều cần biết số bệnh virus Tủ sách khuyến nông phục vụ người lao động Nhà xuất lao động 15 Vương Kim Thuận, 2008 Khảo sát tỷ lệ nhiễm tỷ lệ bảo hộ sau tiêm phòng virus LMLM serotype O heo số sở xây dựng an tồn dịch tp.HCM Khóa luận tốt nghiệp khoa chăn nuôi thú y, trường Đại học Nông Lâm 16 Nguyễn Thị Ánh Tuyết, 2005 Tình hình bệnh LMLM trâu bò, heo giết mổ ni tp.HCM đánh giá khả bảo hộ qui trình tiêm phòng Chi cục thú y áp dụng Luận án thạc sĩ khoa học nông nghiệp Đại học Nông Lâm tp.HCM 17 Cục thú y, 2009 Quyết định số 70/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 V/v phê duyệt chương trình giám sát dịch tễ gia súc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 Tài liệu tiếng Anh 18 Alex D., Ryder J., 2005 Foot and mouth disease ageing of lesions 19 Bench Protocol, 2009 Liquid phase blocking enzyme immunoassay for detection of antibodies of foot – and – mouth disease virus (serotype O) FMDV ELISA kit 20 Knowles N.J., Samuel A.R., 2003 Molecular epidemiology of FMDV Virus Research 91 (2003), pp 65 – 80 21 Avis Group, 2002, “FMD virus capsid structure”, May 15th 2010 22 Mimako K , 2005, “Model Could Aid Emergency Response Planning for Foot and Mouth Disease Outbreaks”, University of Nevada, May 15th 2010 23 Suzanne J.; Burnham S., 2001, “Foot and mouth disease”, Texas A&M University College of Veterinary Medicine, May 15th 2010 50 24 Steve S and Claire A., 2001 Disease Images: Foot and Mouth Disease USDA Higher Education Challenge 51 Grant PHỤ LỤC Phụ lục 1: Các bước tiến hành xét nghiệm với kit ELISA – FMDV type O Giai đoạn 1: phủ đĩa phản ứng phủ huyết Phủ kháng thể bắt giữ virus LMLM vào đĩa phản ứng Pha lỗng kháng thể tỷ lệ 1/1000 ( 6µl kháng thể pha với 6ml dung dịch đệm phủ dùng cho phản ứng này) Phân phối 50µl kháng thể pha loãng vảo tất giếng đĩa phản ứng Dùng miếng phim mỏng dán kín lại ủ qua đêm nhiệt độ 1–8oC Ủ huyết kiểm tra huyết đối chứng Huyết kiểm tra pha loãng nồng độ 1/25 dung dịch đệm A (buffer A) Phân phối 50µl huyết pha lỗng vào vị trí xác định trước đĩa ủ mẫu (mỗi mẫu huyết bố trí vào giếng) Mỗi mẫu huyết đối chứng ( C2+, C+, C- ) pha loãng nồng độ 1/16 với dung dịch đệm A, phân phối 50µl huyết đối chứng pha loãng vào giếng đĩa ủ mẫu ( mẫu huyết phân phối vào giếng), riêng đối chứng kháng nguyên (Ca) gồm giếng giếng chứa 50µl dung dịch đệm A Pha lỗng kháng ngun virus LMLM type O với tỷ lệ 1/100 dung dịch đệm A, phân phối 50µl dung dịch kháng nguyên pha loãng vào tất giếng đĩa ủ mẫu Ủ đĩa ủ mẫu qua đêm với nhiệt độ từ 1- 8oC Giai đoạn 2: Chuyển hết huyết từ đĩa ủ mẫu sang đĩa phản ứng Lấy đĩa phản ứng đĩa ủ mẫu để nhiệt độ phòng phút Rửa đĩa phản ứng lần với dung dịch rửa Chuyển 50µl hỗn hợp huyết kháng nguyên từ đĩa ủ mẫu sang đĩa phản ứng theo vị trí thích hợp Ủ lắc liên tục 37oC 60 phút 52 Giai đoạn 3: Cho kháng thể phát vào đĩa phản ứng Kết thúc thời gian ủ, tiến hành rửa Pha loãng kháng thể phát chế từ chuột lang với nồng độ 1/100 dung dịch đệm B (buffer B) Phân phối 50µ kháng thể pha lỗng vào tất giếng Tiếp tục ủ lắc Sau ủ xong, tiếp tục rửa đĩa giống Giai đoạn 4: Cho cộng hợp (conjugate) vào đĩa phản ứng Pha loãng cộng hợp nồng độ 1/200 dung dịch đệm B Phân phối 50µl cộng hợp pha loãng vào tất giếng đĩa phản ứng Tiến hành rửa ủ Giai đoạn 5: Cho dung dịch tạo màu phản ứng vào đĩa phản ứng Phân phối 50µl dung dịch tạo màu phản ứng vào tất giếng, ủ đĩa nhiệt độ phòng 15 phút Giai đoạn 6: Cho dung dịch dừng phản ứng Phân phối 50µl dung dịch dừng phản ứng vào tất giếng Giai đoạn 7: Đọc xử lý kết Đo OD bước sóng 492nm Phụ lục 2: Giới thiệu vaccine Aftopor Qui trình tiêm phòng vaccine aftopor Lần tiêm Vùng nguy lmlm thấp Vùng nguy lmlm cao Thú mẹ không Thú mẹ chủng Thú mẹ không Thú chủng ngừa Lần ngừa chủng ngừa mẹ chủng ngừa Toàn đàn từ Toàn đàn từ Toàn đàn từ Toàn đàn từ 14 ngày tuổi – tháng tuổi 14 ngày tuổi Lần – tuần sau -5 tuần sau – tuần sau – tuần sau Tái chủng Mỗi tháng Mỗi tháng Mỗi tháng Thành phần vaccine 53 tháng tuổi Mỗi tháng Kháng ngun lở mồm long móng vơ hoạt, Type O (OManisa O3039’) Mỗi liều chứa 15 μg kháng nguyên 1465 cho chủng, đảm bảo 3DP50 cho hiệu giá Chất bổ trợ: nhũ dầu kép gồm Paraffin nhẹ, Sorbitan Mono Oleate, Mannnide Mono Oleate Polysorleate Sử dụng liều dùng: Tiêm sâu vào bắp thịt Trước dùng phải trộn thật thuốc, tránh tạo bọt khí Liều tiêm khơng kể tuổi trọng lượng gia súc: trâu, bò, lợn tiêm 2ml/ liều, dê, cừu tiêm 1ml/ liều Bảo quản Vaccine: Bảo quản nhiệt độ từ +20C đến +80C Không làm đông lạnh Phụ lục 3: Phần thống kê Trên heo Tỷ lệ bảo hộ theo quận, huyện Expected counts are printed below observed counts duong ti am tinh Total 49 31 80 50.29 29.71 21 19 40 25.15 14.85 12 12.57 54 20 7.43 27 81 50.92 30.08 12.57 28 12 20 7.43 12 40 54 25.15 14.85 35 40 25.15 14.85 14 12.57 12 12.57 10 11 15 259 20 7.43 12.57 Total 4.08 13 20 7.43 6.92 12.57 12 11 20 7.43 20 7.43 153 412 Chi-Sq = 0.033 + 0.056 + 0.683 + 1.157 + 0.026 + 0.044 + 0.186 + 0.315 + 1.663 + 2.815 + 0.324 + 0.548 + 3.862 + 6.537 + 0.162 + 0.274 + 0.026 + 0.044 + 0.170 + 0.288 + 4.561 + 7.721 + 0.015 + 0.025 = 31.539 DF = 11, P-Value = 0.001 cells with expected counts less than 5.0 Tỷ lệ bảo hộ theo khu vực 55 D tính 217 A tinh Total 104 321 201.79 119.21 42 49 91 57.21 33.79 Total 259 153 412 Chi-Sq = 1.146 + 1.940 + 4.042 + 6.842 = 13.970 DF = 1, P-Value = 0.000 Tỷ lệ bảo hộ theo qui mơ Dương tính âm tính Total 159 100 259 162.82 96.18 55 27 82 51.55 30.45 45 26 71 44.63 26.37 Total 259 153 412 Chi-Sq = 0.090 + 0.152 + 0.231 + 0.391 + 0.003 + 0.005 = 0.871 DF = 2, P-Value = 0.647 Tỷ lệ bảo hộ theo lứa tuổi Expected counts are printed below observed counts D tính 71  tính Total 35 106 66.64 39.36 6.92 11 4.08 56 182 113 295 185.45 109.55 Total 259 153 412 Chi-Sq = 0.286 + 0.484 + 0.121 + 0.205 + 0.064 + 0.109 = 1.268 DF = 2, P-Value = 0.530 cells with expected counts less than 5.0 Trên bò Tỷ lệ bảo hộ theo quận huyện Expected counts are printed below observed counts D tính  tính 31 32.67 55 Total 40 7.33 61 49.82 11.18 31 32.67 17 16.34 22 24.50 Total 156 40 7.33 20 3.66 30 5.50 35 191 Chi-Sq = 0.085 + 0.381 + 0.538 + 2.399 + 0.085 + 0.381 + 0.027 + 0.121 + 0.256 + 1.139 = 5.411 DF = 4, P-Value = 0.248 57 cells with expected counts less than 5.0 Tỷ lệ bảo hộ theo qui mô chăn nuôi Expected counts are printed below observed counts D tính  tính Total 56 62 11.36 50.64 34 39 7.15 31.85 24 66 90 16.49 73.51 Total 35 156 191 Chi-Sq = 2.530 + 0.568 + 0.645 + 0.145 + 3.418 + 0.767 = 8.072 DF = 2, P-Value = 0.018 Tỷ lệ bảo hộ theo hệ lai Expected counts are printed below observed counts D tính  tính Total 25 28.59 43 44.10 88 10 35 6.41 11 54 9.90 14 102 83.31 18.69 Total 156 35 191 Chi-Sq = 0.450 + 2.005 + 0.028 + 0.123 + 0.264 + 1.177 = 4.048 DF = 2, P-Value = 0.132 58 ... 7,7, nhanh chóng bị vơ hoạt độ pH cao thấp (pH < pH > 9) (Thái Thị Thủy Phượng, 2006) Do virus LMLM dạng trần nên đề kháng hầu hết yếu tố vật lý hóa học (Trần Thanh Phong, 1996) Virus bị nhanh... chuyên ngành Dược Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN VĂN KHANH ThS HUỲNH THỊ THU HƯƠNG Tháng 8/2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên: Phan Hạnh Nguyên Tên luận văn: “KHẢO SÁT TỶ LỆ BẢO... giúp bệnh lây lan nhanh rộng Ngoài yếu tố gió, suối, khách du lịch xe cộ họ …đều làm lây lan bệnh 2.3.4 Cách sinh bệnh Theo Nguyễn Bá Hiên (2008), Lê Anh Phụng (2006), Trần Thanh Phong (1996)
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT TỶ LỆ BẢO HỘ TRÊN HEO VÀ BÒ SAU KHI TIÊM VACCINE AFTOPOR PHÒNG BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH , KHẢO SÁT TỶ LỆ BẢO HỘ TRÊN HEO VÀ BÒ SAU KHI TIÊM VACCINE AFTOPOR PHÒNG BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay