THỬ NGHIỆM VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM FEEDMAX VÀO KHẨU PHẦN HEO CON SAU CAI SỮA TỪ 28 – 60 NGÀY TUỔI

58 0 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:38

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP THỬ NGHIỆM VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM FEEDMAX VÀO KHẨU PHẦN HEO CON SAU CAI SỮA TỪ 28 – 60 NGÀY TUỔI Sinh viên thực hiện: PHAN DANH ĐÌNH Lớp DH05TY Ngành: Thú Y Niên khoá: 2005 - 2010 THÁNG 08/2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** PHAN DANH ĐÌNH THỬ NGHIỆM VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM FEEDMAX VÀO KHẨU PHẦN HEO CON SAU CAI SỮA TỪ 28 – 60 NGÀY TUỔI Khố luận đề trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sỹ thú y Giáo viên hướng dẫn PGS.TS BÙI HUY NHƯ PHÚC KS LÊ THANH NGHỊ THÁNG 08/2010     i PHIẾU XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Phan Danh Đình Tên luận văn: “Thử nghiệm việc bổ sung chế phẩm FEEDMAX® vào phần heo sau cai sữa từ 28 – 60 ngày tuổi” Đã hoàn thành sửa chữa luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp Hội đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi – Thú Y ngày ……/……/ 20…… Giáo viên hướng dẫn PGS.TS BÙI HUY NHƯ PHÚC     ii LỜI CẢM TẠ Kính dâng cha mẹ Con cảm ơn Ba Mẹ sinh thành, nuôi dưỡng suốt đời hi sinh cho có tốt đẹp nhất, bên cạnh Ba Mẹ Anh Chị bên động viên tạo điều kiện cho tơi học để tơi có ngày hơm Con xin ghi ơn người ! Thành kính ghi ơn PGS.TS Bùi Huy Như Phúc tận tình hướng dẫn động viên tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Ban chủ nhiệm Khoa Chăn Nuôi Thú Y – Bộ Môn Dinh Dưỡng Động Vật Cùng tồn thể q thầy, q tận tình giúp đỡ, dạy truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm q báu cho tơi suốt thời gian học tập Chân thành biết ơn Ban giám đốc Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi Heo Phú Sơn Cùng tồn thể chú, anh chị cơng nhân viên Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi Phú Sơn tận tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian thực tập tốt nghiệp Anh Lê Thanh Nghị, người tạo điều kiện phần vật chất cho tơi hồn thành tốt thí nghiệm Cám ơn Tất bạn lớp Thú y 31 lớp động viên giúp đỡ suốt thời gian học tập thực đề tài     iii TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài nghiên “THỬ NGHIỆM VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM FEEDMAX® VÀO KHẨU PHẦN HEO CAI SỮA TỪ 28 – 60 NGÀY TUỔI” tiến hành Công ty cổ phần chăn nuôi heo Phú Sơn, ấp Bắc Sơn - huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai Thời gian từ ngày 15/03/2010 đến ngày 15/07/2010 Thí nghiệm bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên yếu tố Kết thu sau: Tăng trọng tuyệt đối (g/con/ngày): lô cao (325,46 g/con/ngày), lô (322,02 g/con/ngày), mức cao tương ứng 10,6 % (P < 0,05) 9,4 % so với lô đối chứng (294,3 g/con/ngày) Lượng thức ăn tiêu thụ bình quân lô 1, 2, tương ứng là: 493; 515 487 g/con/ngày Tuy nhiên khác biệt lô khơng có ý nghĩa mặt thống kê (P>0,05) Chỉ số chuyển biến thức ăn (FCR) thấp lô (FCR = 1,53), lô (FCR = 1,59) với mức giảm tương ứng 10,53 % 7,02 % so với lô đối chứng (FCR = 1,71) Tuy nhiên khác biệt lô chưa đủ có ý nghĩa mặt thống kê (P > 0,05) Tỉ lệ tiêu chảy heo kết thúc thí nghiệm lơ cao 3,2 % thấp lô ( 2,6 %) tỉ lệ tiêu chảy lơ ( 2,9 % ), với P>0,05 Chi phí thức ăn cho thức ăn cho kg tăng trọng trọng lô đối chứng ( 22144 đồng), lô (20816 đồng) thấp lô (20249 đồng)     iv MỤC LỤC BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO i PHIẾU XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ii MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC BẢNG ix DANH SÁCH CÁC HÌNH x DANH SÁCH CÁC HÌNH x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề .1 1.2 Mục đích - Yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 Đặc điểm sinh lý tiêu hóa heo sau cai sữa .3 2.1.1 Đặc điểm máy tiêu hóa heo 2.1.2 Sự tiêu hóa hấp thu protein 2.1.3 Sự tiêu hóa hấp thu glucid .4 2.1.4 Sự tiêu hóa hấp thu lipid 2.1.5 Hệ vi sinh vật đường tiêu hóa 2.2 Nguyên nhân gây rối loạn tiêu hóa bệnh tiêu chảy heo 2.2.1 Do vi khuẩn 2.2.2 Do kí sinh trùng 2.2.3 Do virus 2.2.4 Do ngoại cảnh điều kiện chăm sóc ni dưỡng 2.2.5 Cách sinh bệnh bệnh tiêu chảy 2.3 Giới thiệu sơ lược sản phẩm Feedmax® Bảng 2.2 giới thiệu sơ lược sản phẩm Feedmax®     v 2.4 Một số nghiên cứu loại thảo dược chăn nuôi 2.5 Giới thiệu vài thảo dược có sản phẩm 10 2.5.1 Cây cam thảo .10 2.5.2 Cây hoàng kỳ 14 2.5.3 La hán 16 2.6 Sơ lược công ty chăn nuôi heo Phú Sơn 18 2.6.1 Vị trí địa lý 18 2.6.2 Quá trình hình thành phát triển 18 2.6.3 Mục tiêu công ty 19 2.6.4 Cơ cấu đàn .19 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 20 3.1 Nội dung thí nghiệm 20 3.2 Thời gian địa điểm thực thí nghiệm .20 3.2.1 Thời gian 20 3.2.2 Địa điểm 20 3.3 Phương pháp thí nghiệm .20 3.3.1 Đối tượng 20 3.3.2 Bố trí thí nghiệm 20 3.4.3 Sơ đồ bố trí thí nghiệm 20 3.4.4 Thức ăn thí nghiệm .21 3.4 Điều kiện thí nghiệm 22 3.4.1 Chuồng trại 22 3.4.2 Chăm sóc ni dưỡng 22 3.4.3 Quy trình tiêm phòng .23 3.4.4 Vệ sinh phòng bệnh 24 3.4.5 Nhiệt độ trung bình đợt thí nghiệm .24 3.5 Các tiêu theo dõi 24 3.5.1 Tăng trọng 24 3.5.2 Lượng ăn hệ số biến chuyển thức ăn 25     vi 3.5.3 Tỷ lệ ngày tiêu chảy (TLNCTC %) 25 3.5.5 Hiệu kinh tế 25 3.5.6 Xử lí số liệu 25 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 26 4.1 Trọng lượng ban đầu heo thí nghiệm 26 4.2 Trọng lượng bình qn heo cuối thí nghiệm 27 4.4 Thức ăn tiêu thụ (g/con/ngày) lơ thí nghiệm 31 4.5 Chỉ số chuyển biến thức ăn lơ thí nghiệm 32 4.6 Tỷ lệ tiêu chảy .34 4.8 Hiệu kinh tế 37 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 38 5.1 Kết luận .38 5.2 Đề nghị 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO 39 PHỤ LỤC 42     vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT CSCBTA: Chỉ số chuyển biến thức ăn D: Duroc L: Landrace MCP: Monocanxiphotphat P0: Trọng lượng đầu Pt: Trọng lượng sau T: Thời gian TLNCTC: Tỉ lệ ngày tiêu chảy TN: Thí nghiệm TTTĐ: Tăng trọng truyệt đối Y: Yorkshire     viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Mức nhiệt độ thích hợp cho heo theo giai đoạn Bảng 2.3 Cơ cấu đàn công ty chăn nuôi heo Phú Sơn .19 Bảng 3.1 Bố trí thí nghiệm .20 Bảng 3.2 Thành phần nguyên liệu thức ăn 6A 21 Bảng 3.3 Thành phần dinh dưỡng thức ăn 6A 22 Bảng 3.4 Quy trình tiêm phòng trại heo Phú Sơn năm 2010 .23 Bảng 3.5 Nhiệt độ trung bình đợt thí nghiệm 24 Bảng 4.1 Trọng lượng heo lúc bắt đầu thí nghiệm 26 Bảng 4.2 Trọng lượng heo lúc kết thúc thí nghiệm 28 Bảng 4.3 Tăng trọng tuyệt đối heo lơ thí nghiệm .30 Bảng 4.4 Thức ăn tiêu thụ heo lô thí nghiệm .31 Bảng 4.5 Chỉ số chuyển biến thức ăn lơ thí nghiệm 33 Bảng 4.6 Tỉ lệ ngày tiêu chảy lơ thí nghiệm 35 Bảng 4.7 Tỉ lệ chết loại thải 36 Bảng 4.8 Hiệu kinh tế 37     ix Bảng 4.5 Chỉ số chuyển biến thức ăn lơ thí nghiệm Chỉ tiêu Đợt TN Lô P I II III 40 40 40 40 38 36 16,7 17,32 15,94 Tăng trọng trung bình (kg) 9,3 10,81 10,83 CSCBTA (kg thức ăn / kg tăng trọng ) 1,79 1,6 1,47 Sai số (kg thức ăn / kg tăng trọng ) 0,02 0,02 0,14 Số heo thí nghiệm (con) Số heo cuối thí nghiệm (con) Thức ăn tiêu thụ (kg/con/32ngày) 40 40 40 40 37 38 Thức ăn tiêu thụ (kg/con/32ngày) 17,94 18,07 17,1 Tăng trọng trung bình (kg) 11,79 11,78 11,98 CSCBTA (kg thức ăn / kg tăng trọng) 1,52 1,53 1,43 Sai số (kg thức ăn / kg tăng trọng ) 0,02 0,07 0,05 Số heo thí nghiệm (con) Số heo cuối thí nghiệm (con) 40 40 40 36 34 36 12,71 14,07 13,59 Tăng trọng trung bình (kg) 6,99 8,51 7,97 CSCBTA (kg thức ăn / kg tăng trọng) 1,82 1,65 1,69 Sai số (kg thức ăn / kg tăng trọng ) 0,02 0,17 Số heo thí nghiệm (con) Số heo cuối thí nghiệm (con) Thức ăn tiêu thụ (kg/con/32ngày) Số heo thí nghiệm (con) Số heo cuối thí nghiệm (con) Toàn CSCBTA (kg thức ăn / kg tăng trọng) TN Sai số So sánh (%) 120 120 120 116 109 110 P>0,05 P>0,05 P>0,05 1,71 1,59 1,53 P>0,05 0,14 0,06 0,16 92,98 89,47 100 So với kết số tác giả thí nghiệm heo lứa tuổi công ty cổ phần Phú Sơn Trần Ngọc Huệ (2003) thí nghiệm bổ sung bột huyết bột   33 huyết tương thời gian từ 8/2002 đến 12/2002 có CSBCTA cao 1,94 kgTA/kgTT thấp 1,87 kgTA/kgTT, Bùi Quang Nhật (2004), thử nghiệm bổ sung DPS thay bột huyết tương phần từ tháng đến tháng 11 năm 2003 có CSBCTA cao 1,9 kgTA/kgTT thấp 1,87, kgTA/kgTT Lê Nguyễn Vĩnh Phú (2005), bổ sung chế phẩm Bergaprime từ tháng đến tháng năm 2005 cao 1,89 kgTA/kgTT thấp 1,66 kgTA/kgTT, Bùi Đức Tiến (2009) bổ sung thảo dược Enterocox Sedafit vào phần heo sau cai sữa 30 – 70 ngày tuổi cao 1,68 kgTA/kgTT thấp 1,65 kgTA/kgTT kết tốt Hiệu việc bổ sung chế phẩm Feedmax® lên số biến chuyển thức ăn lý giải thành phần Cam thảo Feedmax® ức chế vi sinh vật có hại đường ruột, tái tạo lại hệ thống vi nhung mao, giúp đường ruột hấp thu thức ăn tốt thành phần La Hán giúp nâng cao chức dày, nhuận trường Tuy nghiên so với Phạm Tất Thắng (2004) nghiên cứu việc bổ sung số chế phẩm thảo dược để hạn chế tiêu chảy kích thích tăng trưởng heo cai sữa trại chăn nuôi Thống Nhất, Thái Mỹ, Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh từ tháng đến tháng 12 năm 2003 có CSBCTA cao 1,53 kgTA/kgTT thấp 1,42 kgTA/kgTT; Trương Lương Hồng Vân (2007), bổ sung Probiotic thảo dược (1,49 – 1,52 kgTA/kgTT) kết chúng tơi thu thấp so với tác giả 4.6 Tỷ lệ tiêu chảy Qua Bảng 4.6 cho thấy tỉ lệ ngày tiêu chảy heo kết thúc thí nghiệm lô cao 3,2 % thấp lơ (2,6 %) tỉ lệ tiêu chảy lô 2,9 % Như bổ sung chế phẩm Feedmax® làm giảm tỉ lệ tiêu chảy heo thí nghiệm Điều giải thích Hồng kỳ có Feedmax® làm tăng chức thực bào hệ thống tế bào lưới, thúc đẩy hình thành kháng thể, nâng cao miễn dịch dịch thể làm tăng khả chống lại tác nhân gây bệnh,   34 gây stress cho heo Tuy nhiên qua phân tích thống kê khác biêt lơ khơng có ý nghĩa P>0,05 Bảng 4.6 Tỉ lệ ngày tiêu chảy lơ thí nghiệm Chỉ tiêu Đợt TN Lô P I II III 40 40 40 40 38 36 Số ngày nuôi (ngày) 1240 1202 1201 Số ngày tiêu chảy (ngày) 30 30 41 Số heo thí nghiệm (con) Số heo cuối thí nghiệm (con) Tỷ lệ tiêu chảy (%) 2,4 Số heo thí nghiệm (con) 2,4 3,4 P>0,05 40 40 40 40 37 38 Số ngày nuôi (ngày) 1259 1237 1228 Số ngày tiêu chảy (ngày) 30 26 29 Số heo cuối thí nghiệm (con) Tỷ lệ tiêu chảy (%) 2,3 Số heo thí nghiệm (con) 2,1 2,3 P>0,05 40 40 40 36 34 36 Số ngày nuôi (ngày) 1204 1177 1205 Số ngày tiêu chảy (ngày) 61 40 39 Tỷ lệ tiêu chảy (%) Số heo cuối thí nghiệm (con) Số heo thí nghiệm (con) 3,3 3,2 P>0,05 Toàn 120 120 120 TN 116 109 110 Số ngày nuôi (ngày) 3703 3616 3634 Số ngày tiêu chảy (ngày) 121 96 109 Số heo cuối thí nghiệm (con) Tỷ lệ tiêu chảy (%) So sánh (%) 3,2 100 2,6 81,25 2,9 P>0,05 90,62 Trong suốt q trình theo dõi thí nghiệm, heo bị tiêu chảy chủ yếu tuần đầu thí nghiệm Do tuần (từ 30 đến 45 ngày tuổi), máy tiêu hóa heo chưa phát triển hồn thiện Bên cạnh đó, heo chịu nhiều tác động   35 phân đàn thí nghiệm, thay đổi thức ăn, tiêm phòng mycolasma (ở 42 ngày tuổi)… làm thể suy yếu góp phần làm giảm khả tiêu hóa thức ăn, dẫn đến heo bị tiêu chảy Tỉ lệ ngày tiêu chảy đợt cao so với đợt đợt điều kiện thời tiết thay đổi Tại thời điểm thí nghiệm trời mưa nhiều, nhiệt độ mơi trường xuống thấp làm heo bị lạnh kết hợp với chuồng trại ẩm ướt điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật gây bệnh phát triển 4.7 Tỉ lệ chết loại thải Bảng 4.7 Tỉ lệ chết loại thải Chỉ tiêu Đợt TN Lô P I II III 40 40 40 Số heo chết loại (con) Tỷ lệ chết (%) 10 40 40 40 Số heo chết loại (con) Tỷ lệ chết (%) Số heo bắt đầu thí nghiệm (con) Số heo bắt đầu thí nghiệm (con) Số heo bắt đầu thí nghiệm (con) P>0,05 40 40 40 Số heo chết loại (con) Tỷ lệ chết (%) 10 15 7.5 Số heo bắt đầu thí nghiệm (con) 120 120 120 11 Số heo chết loại (con) Tỷ lệ chết (%) 7,5 P>0,05 Toàn TN Sai số 3,33 9,16 7,5 5,77 5,2 2,5 P>0,05 P>0,05 Vì đợt có tỉ lệ chết cao đợt đợt nhiều nên kéo theo tỉ lệ chết loại thải tồn thí nghiệm tăng lên Điều giải thích heo chọn làm thí nghiệm bị tiêu chảy giai đoạn theo mẹ kết hợp với điều kiện chuồng trại thí nghiệm không tốt bắt đầu vào mùa mưa (trời mưa nhiều, mưa tạt vào heo con)   36 Xét tồn thí nghiệm tỉ lệ chết loại thải heo thí nghiệm lơ cao 9,16%, lô 7,5% thấp lơ 5,77% Sự khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê Theo quan sát chúng tơi heo thí nghiệm chết thường có biểu như: ốm còi, tiêu chảy, xù lơng, bỏ ăn Mổ khám thấy phổi hố thịt, khơng có thức ăn ống tiêu hố, viêm ruột Có số trường hợp heo bị viêm bàng quang, viêm có mủ đường tiết niệu Trong thời gian thí nghiệm, trại xảy dịch bệnh, số heo bị tiêu chảy, ốm còi, khơng tăng trọng, giai đoạn đầu thí nghiệm nên chúng tơi loại thải để đảm bảo tính khách quan 4.8 Hiệu kinh tế Trong q trình thí nghiệm yếu tố giống, nhân cơng, chi phí thuốc thú y, khấu hao chuồng trại nên so sánh hiệu kinh tế lơ tính chi phí thức ăn cho kg tăng trọng Bảng 4.8 Hiệu kinh tế Chỉ tiêu Lô I II III Giá kg thức ăn 6A0 (đồng) 17000 17142 17285 Giá kg thức ăn 6A1 (đồng) 12500 126421 12785 1,71 1,59 1,53 22144 20816 20249 100 94 91,44 FCR Chi phí thức ăn/kg tăng trọng So sánh (%) Muốn đạt kg tăng trọng lô cần 221444 đồng chi phi thức ăn, lô cần 20816 đồng lô cần 20249 đồng Như việc bổ sung chế phẩm Feedmax® phần thức ăn mang lại hiệu định   37 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Kết thúc thí nghiệm, từ kết thu chúng tơi rút kết luận Việc bổ sung Feedmax® vào phần heo sau cai sữa cho hiệu tốt tăng trọng, giảm tỷ lệ tiêu chảy đem lại hiệu kinh tế cao Về mặt tăng trọng: Tăng trọng tuyệt đối toàn thí nghiệm lơ đối chứng (294 g/con/ngày) thấp nhất, lơ thí nghiệm bổ sung 0,5 kg có tăng trọng tuyệt đối cao (325g/con/ngày), kế lơ thí nghiệm bổ sung 1kg 322,02 g/con/ngày Về hiệu sử dụng thức ăn: Chỉ số chuyển biến thức ăn lơ thí nghiệm cải thiện nhiều so với lô đối chứng lô bổ sung 0,5 kg thấp 7,02 % lô thấp 10,53 % so với lô đối chứng Tỷ lệ tiêu chảy lơ thí nghiệm có thấp lơ đối chứng Hiệu kinh tế cao lô bổ sung kg/tấn, lô bổ sung 0,5 kg/tấn Feedmax® thấp đối chứng 5.2 Đề nghị Nên bổ sung chế phẩm thảo dược Feedmax® với tỉ lệ kg/tấn thức ăn heo cai sữa để làm tăng hiệu kinh tế chăn nuôi Tiếp tục thử nghiệm chế phẩm Feedmax® với tỉ lệ quy mơ khác để đánh giá mức độ ảnh hưởng Feedmax® sinh trưởng khả tiêu hoá thức ăn heo cai sữa   38 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Cừ, Nguyễn Khắc Khôi, 1985 Cơ sở sinh học biện pháp nâng cao xuất lợn Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội, Việt Nam, 180 trang Đào Trọng Đạt, Phan Thanh Phượng, Lê Ngọc Mỹ, 1995 Bệnh đường tiêu hố lợn Nhà xuất Nơng nghiệp, Hà Nội, Việt Nam, 240 trang Lê Trần Đức, 1997 Cây thuốc Việt Nam: Trồng hái, chế biến, trị bệnh ban đầu Nhà xuất Hà Nội, Nông nghiệp, 1610 trang Lê Hải, 1981 Các sở sinh lý sinh hố việc ni dưỡng lợn tách mẹ lứa tuổi khác Tạp chí Khoa học Kĩ thuật nơng nghiệp số 3/1981, trang 188 - 190 Trần Ngọc Huệ, 2003 Thử nghiệm sử dụng bột huyết bột huyết tương thức ăn cho heo cai sữa (35 – 60) ngày tuổi Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư chăn nuôi, Đại học Nơng Lâm Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam Trương Lăng, 2003 Cai sữa sớm lợn Nhà xuất Đà Nẵng, Việt Nam, 80 trang Đỗ tất Lợi, 1986 Những thuốc vị thuốc Việt Nam In lần thứ V, nhà xuất khoa học kĩ thuật, 1232 trang   39 Trương Tấn Liêm, 1998 Ảnh hưởng AP 950 AP 301 thức ăn tập ăn tăng trưởng sức kháng bệnh heo theo mẹ đến 60 ngày tuổi Luận văn tốt nghiệp bác sĩ thú y Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Bùi Quang Nhật, 2004 Thử nghiệm việc bổ sung chế phẩm DPS (Dried Porcine Solubles) thay bột huyết phần heo cai sữa từ 38 – 68 ngày tuổi Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư chăn nuôi, Đại học Nơng lâm Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam 10 Võ Văn Ninh, 2001 Kỹ thuật chăn nuôi heo Nhà xuất Trẻ, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam, 135 trang 11 Nguyễn Như Pho, 1995 Giáo trình nội chẩn, Tủ sách Trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam 12 Nguyễn Như Pho, 2001 Bệnh tiêu chảy heo Nhà xuất Nông nghiệp Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam, 39 trang 13 Lê Nguyễn Vĩnh Phú Thử nghiệm bổ sung chế phẩm Bergaprime phần heo sau cai sữa từ 38 – 65 ngày tuổi Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư chăn nuôi, Đại học Nơng Lâm Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam 14 Phạm Tất Thắng, 2004 Nghiên cứu sử dụng số chế phẩm thảo dược bổ sung vào thức ăn để phòng bệnh tiêu chảy kích thích tăng trưởng heo cai sữa Luận án tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Chăn nuôi động vật công nghiệp, Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam   40 15 Nguyễn Chí Thức, 2004 Khảo sát việc bổ sung chế phẩm Globigen tăng trọng ngăn ngừa tiêu chảy heo giai đoạn từ tập ăn đến 60 ngày tuổi Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ thú y, Đại học Nơng lâm Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam 16 Bùi Đức Tiến, 2009 Thử nghiệm việc bổ sung Thảo dược chế phẩm enterocox sedafit vào phần heo sau cai sữa từ 30 – 70 ngày tuổi Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ thú y, Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam 17 Trương Lương Hồng Vân, 2007 Khảo sát tác dụng probiotic thảo dược đến sinh trưởng tiêu chảy heo cai sữa Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ thú y, Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam 18 Y Học Cổ Truyền Việt Nam, Dược Học, Cam Thảo,   41 PHỤ LỤC One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TRONG LUONG DAU DOT Source DF SS MS F P lô 0.019 0.009 0.02 0.976 Error 117 45.045 0.385 Total 119 45.064 One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TRONG LUONG DAU DOT Source DF SS MS F P LÔ 0.051 0.025 0.04 0.956 Error 117 66.149 0.565 Total 119 66.200 One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TRONG LUONG DAU DOT Source DF SS MS F P LO 0.071 0.036 0.10 0.903 Error 117 40.909 0.350 Total 119 40.980 One-way Analysis of Variance Analysis of Variance forTRONG LUONG DAU CHUNG Source DF SS MS F P LÔ 0.011 0.006 0.01 0.990 Error 357 202.019 0.566 Total 359 202.030 One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TRONG LUONG CUOI Source DF SS MS F P LO 64.03 32.01 5.00 0.008 Error 111 709.99 6.40 Total 113 774.02   42 One-way Analysis of Variance Analysis of Variance forTRONG LUONG CUOI Source DF SS MS F P LO 0.84 0.42 0.06 0.943 Error 112 794.69 7.10 Total 114 795.52 One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TRONG LUONG CUOI Source DF SS MS F P LO 39.68 19.84 3.28 0.042 Error 103 622.95 6.05 Total 105 662.63 One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TRONG LUONG CUOI CHUNG Source DF SS MS F P LO 65.0 32.5 3.07 0.048 Error 332 3509.0 10.6 Total 334 3573.9 One-way of Variance Analysis of Variance for TANG TRONG DOT Source DF SS MS F P LO 60.17 30.08 4.20 0.017 Error 111 794.40 7.16 Total 113 854.56 One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TANG TRONG DOT Source DF SS MS F P LO 0.39 0.19 0.03 0.969 Error 112 678.56 6.06 Total 114 678.94   43 One-way Analysis of Variance Analysis of Variance forTANG TRONG DOT Source DF SS MS F P LO 47.87 23.93 3.75 0.027 Error 103 657.61 6.38 Total 105 705.48 One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TANG TRONG CHUNG DOT Source DF SS MS F P LO 68.10 34.05 3.67 0.027 Error 332 3083.48 9.29 Total 334 3151.58 One-way Analysis of Variance Analysis of Variance fo TANG TRONG TUYET DOI DOT Source DF SS MS F P LÔ 58755 29378 4.20 0.017 Error 111 775781 6989 Total 113 834536 One-way Analysis of Variance Analysis of Variance forTANG TRONG TUYET DOI DOT Source DF SS MS F P LÔ 1112 556 0.09 0.910 Error 112 661917 5910 Total 114 663030 One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TANG TRONG TUYET DOI DOT Source DF SS MS F P LÔ 46745 23372 3.75 0.027 Error 103 642201 6235 Total 105 688945 One-way Analysis of Variance Analysis of Variance forTANG TRONG TUYET DOI CHUNG DOT Source DF SS MS F P LÔ 66500 33250 3.67 0.027 Error 332 3011214 9070 Total 334 3077714   44 One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for THUC AN TIÊU THU DOT Source DF SS MS F P LÔ 1.88 0.94 0.54 0.628 Error 5.19 1.73 Total 7.07 One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for Source DF SS LÔ 1.097 Error 0.575 Total 1.672 THỨC ĂN TIÊU THỤ ĐỢT MS 0.548 0.192 F 2.86 P 0.202 One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for THUC AN TIEU THU DOT Source DF SS MS F P LÔ 1.92 0.96 0.21 0.822 Error 13.72 4.57 Total 15.64 One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for THUC AN TIEU THU CHUNG DOT Source DF SS MS F P LÔ 2.87 1.43 0.27 0.769 Error 15 80.36 5.36 Total 17 83.23 One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for FCR DOT Source DF SS MS F LO 0.10663 0.05332 7.65 Error 0.02090 0.00697 Total 0.12753 One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for FCR DOT Source DF SS MS F LO 0.01343 0.00672 2.08 Error 0.00970 0.00323   P 0.066 P 0.272 45 Total 0.02313 One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for FCR DOT Source DF SS MS F P LO 0.0310 0.0155 1.45 0.362 Error 0.0320 0.0107 Total 0.0631 One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for FCR CHUNG DOT Source DF SS MS F P LO 0.1017 0.0508 2.88 0.087 Error 15 0.2648 0.0177 Total 17 0.3664 One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TIEU CHAY DOT Source DF SS MS F P LO 1.26 0.63 0.41 0.698 Error 4.64 1.55 Total 5.90 One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TIEU CHAY DOT Source DF SS MS F P LO 0.14 0.07 0.05 0.957 Error 4.63 1.54 Total 4.77 One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TIEU CHAY DOT Source DF SS MS F P LO 3.86 1.93 1.21 0.412 Error 4.79 1.60 Total 8.65 One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TIEU CHAY CHUNG DOT Source DF SS MS F P LO 1.12 0.56 0.32 0.728   46 Error Total   15 17 25.94 27.07 1.73 47 ... XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ii MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC BẢNG ix DANH SÁCH CÁC HÌNH x DANH SÁCH CÁC HÌNH x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt... THANH NGHỊ THÁNG 08/2010     i PHIẾU XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Phan Danh Đình Tên luận văn: “Thử nghiệm việc bổ sung chế phẩm FEEDMAX® vào phần heo sau cai sữa từ...BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** PHAN DANH ĐÌNH THỬ NGHIỆM VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM FEEDMAX VÀO KHẨU PHẦN HEO CON SAU CAI SỮA TỪ 28 –
- Xem thêm -

Xem thêm: THỬ NGHIỆM VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM FEEDMAX VÀO KHẨU PHẦN HEO CON SAU CAI SỮA TỪ 28 – 60 NGÀY TUỔI , THỬ NGHIỆM VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM FEEDMAX VÀO KHẨU PHẦN HEO CON SAU CAI SỮA TỪ 28 – 60 NGÀY TUỔI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay