KHẢO SÁT TRƯỜNG HỢP BỆNH LÝ TRÊN ĐƯỜNG SINH DỤC CỦA CHÓ VÀ GHI NHẬN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ

80 1 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:38

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y ***************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP BỆNH LÝ TRÊN ĐƯỜNG SINH DỤC CỦA CHÓ VÀ GHI NHẬN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ Sinh viên thực : PHẠM THỊ NHI MỸ Lớp : DH05DY Ngành : Dược Thú Y Niên khóa : 2005 – 2010 Tháng 08/2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y ***************** PHẠM THỊ NHI MỸ KHẢO SÁT MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP BỆNH LÝ TRÊN ĐƯỜNG SINH DỤC CỦA CHĨ VÀ GHI NHẬN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ Khóa luận đựơc đệ trình để đáp ứng u cầu cấp bác sỹ thú y Giáo viên huớng dẫn: TS ĐỖ HIẾU LIÊM Tháng 08/2010 i PHIẾU XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Phạm Thị Nhi Mỹ Luận văn: “Khảo sát số trường hợp bệnh lý ñường sinh dục chó ghi nhận kết điều trị” Sinh viên ñã hoàn thành luận văn tốt nghiệp theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến đóng góp Hội đồng chấm bảo vệ luận văn tốt nghiệp ngày ………… Giáo viên hướng dẫn TS Đỗ Hiếu Liêm ii LỜI CẢM TẠ Lời ñầu tiên xin chân thành cảm ơn ông bà, cha mẹ người thân gia đình ln chăm sóc, ni dưỡng dạy dỗ ngày hôm nay! Tơi xin cảm ơn tất thầy cơ, đặc biệt quý thầy cô khoa Chăn Nuôi Thú Y, Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh tận tình truyền đạt, dạy bảo chúng tơi từ đạo đức ñến kiến thức quý báu làm hành trang cho chúng tơi vững bước vào đời Xin cám ơn TS Đỗ Hiếu Liêm ñã hướng dẫn bảo tận tình cho em q trình thực tập hồn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin cám ơn anh chị Trạm Chẩn đốn – Xét nghiệm & Điều trị trực thuộc Chi cục Thú y Tp Hồ Chí Minh tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho tơi tiếp cận công việc thực tế Trạm Tôi xin cảm ơn tất bạn bè, thân hữu ñã ñộng viên, chia buồn vui suốt quãng ñời sinh viên tơi Cuối cùng, xin kính chúc tồn thể quý thầy cô Khoa Chăn Nuôi Thú Y dồi sức khỏe gặt hái ñược nhiều thành cơng nghiệp giáo dục hoạt động nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn! TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2010 Sinh viên Phạm Thị Nhi Mỹ iii TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài ñược thực từ ngày 22/01/2010 ñến ngày 30/06/2010 Trạm Chẩn đốn – Xét nghiệm Điều trị Chi cục Thú y Thành Phố Hồ Chí Minh Trong tổng số 3124 chó mang đến khám có 203 chó có dấu hiệu bệnh lý đường sinh dục gồm 160 chó 43 chó đực Những chó bệnh chia thành nhóm tuổi (< năm, 5-10 năm, >10 năm) hai nhóm giống (nội ngoại) Trên nhóm chó cái: Những triệu chứng thường gặp bỏ ăn (71,25 %), uống nhiều nước (48,75 %), chảy dịch âm ñạo (66,88 %), bụng to (55,63 %), sốt (48,13 %) Viêm tử cung bệnh chiếm tỷ lệ cao có 128 ca (chiếm 80 %), tỷ lệ bệnh xảy giống ngoại cao giống nội, cao ñộ tuổi – 10 năm Viêm âm ñạo (5 %), bướu âm ñạo (6,25 %), u nang buồng trứng (7,5 %) u xơ tử cung (1,25 %) Trên nhóm chó đực: Những triệu chứng thường gặp bón, sốt, tiểu khó, tiểu máu, bỏ ăn….Bệnh chiếm tỷ lệ cao viêm tuyến tiền liệt (46,51 %), viêm dịch hoàn 30,23 %, bướu dịch hoàn (6,98 %), bướu dương vật (4,65 %), phì đại tuyến tiền liệt (6,98 %) u tuyến tiền liệt (4,65 %) Chẩn đốn dựa vào dấu hiệu lâm sàng có hiệu thấp 19,53 % so với siêu âm 13,04% so với phương pháp xét nghiệm tế bào biểu mơ âm đạo Hiệu điều trị chung bệnh ñường sinh dục tương ñối cao (95,58 %) Trong ñó, viêm tử cung (98,44 %), viêm âm ñạo, u nang buồng trứng, u xơ tử cung, viêm dịch hoàn, bướu dịch hồn, phì đại tuyến tiền liệt đạt 100 %, bướu âm ñạo (90 %), u tuyến tiền liệt % iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i Phiếu xác nhận giáo viên huớng dẫn ii Lời cảm tạ iii Tóm tắt iv Mục lục v Danh sách chữ viết tắt ix Danh sách bảng x Danh sách hình xi Chương MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC ĐÍCH 1.3 YÊU CẦU Chương TỔNG QUAN 2.1 CƠ QUAN SINH DỤC CHÓ CÁI 2.1.1 Chức 2.1.2 Giải phẫu thể học quan sinh sản chó 2.2 CƠ QUAN SINH DỤC CHÓ ĐỰC 2.2.1 Dịch hoàn (tinh hoàn) 2.2.2 Ống dẫn tinh 2.2.3 Các tuyến sinh dục phụ 2.3 MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP BỆNH LÝ Ở ĐƯỜNG SINH DỤC CHÓ CÁI v 2.3.1 Viêm tử cung 2.3.2 Viêm âm ñạo 11 2.3.3 Bướu âm ñạo 12 2.3.4 U nang buồng trứng 13 2.3.5 U xơ tử cung 13 2.4 MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP BỆNH LÝ Ở ĐƯỜNG SINH DỤC CHĨ ĐỰC 14 2.4.1 Viêm dịch hồn (Orchitis) 14 2.4.2 Bướu dịch hoàn 15 2.4.3 Bướu dương vật 16 2.4.4 Bệnh tuyến tiền liệt 16 2.5 LƯỢC DUYỆT MỘT SỐ CƠNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 16 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 18 3.1 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM KHẢO SÁT 18 3.1.1 Thời gian 18 3.1.2 Địa ñiểm khảo sát 18 3.2 VẬT LIỆU 18 3.2.1 Dụng cụ 18 3.2.2 Hóa chất 19 3.2.3 Thú khảo sát 19 3.3 NỘI DUNG KHẢO SÁT 19 3.3.1 Nội dung 1: tỷ lệ tần suất xuất triệu chứng lâm sàng ñối với bệnh ñường sinh dục theo giống, tuổi, giới tính 19 3.3.2 Nội dung 2: ghi nhận số kết siêu âm xét nghiệm tế bào biểu mô âm ñạo 22 3.3.3 Nội dung 3: theo dõi ghi nhận hiệu ñiều trị 23 vi 3.4 PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 24 3.4.1 Xác định nhóm bệnh lý ñường sinh dục 24 3.4.2 Xác định tuổi chó 24 3.4.3 Các bước tiến hành 25 3.5 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ 26 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 27 4.1 TỶ LỆ CHÓ MẮC BỆNH ĐƯỜNG SINH DỤC 27 4.1.1 Tỷ lệ chó có bệnh lý ñường sinh dục tổng số khảo sát 27 4.1.2 Tỷ lệ chó mắc bệnh lý ñường sinh dục theo giống, tuổi, giới tính 28 4.2 TẦN SUẤT CÁC DẤU HIỆU LÂM SÀNG VÀ TỶ LỆ TỪNG NHÓM BỆNH TRÊN ĐƯỜNG SINH DỤC CÁI 30 4.2.1 Tần suất dấu hiệu lâm sàng 30 4.2.2 Tỷ lệ nhóm bệnh lý chó 32 4.3 TẦN SUẤT CÁC DẤU HIỆU LÂM SÀNG VÀ TỶ LỆ TỪNG NHÓM BỆNH TRÊN ĐƯỜNG SINH DỤC ĐỰC 37 4.3.1 Tần suất xuất triệu chứng lâm sàng chó đực 37 4.3.2 Tỷ lệ nhóm bệnh lý chó đực 38 4.4 NHẬN ĐỊNH HIỆU QUẢ CHẨN ĐOÁN CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN BỆNH ĐƯỜNG SINH DỤC 41 4.4.1 Hiệu chẩn đốn bệnh kỹ thuật siêu âm Xét nghiệm tế bào biểu mơ âm đạo chó 42 4.4.2 Hiệu chẩn đốn lâm sàng so với siêu âm chó đực 47 4.5 HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ 49 Chương KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ ĐỀ NGHỊ 56 5.1 KẾT LUẬN 56 5.2 TỒN TẠI 57 vii 5.3 ĐỀ NGHỊ 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 PHỤ LỤC 61 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT CĐ: Chẩn ñoán XN: Xét nghiệm VTC: Viêm tử cung BT: Buồng trứng TLT: Tiền liệt tuyến VDH: Viêm dịch hoàn BDH: Bướu dịch hồn PDTLT: Phì đại tiền liệt tuyến UTLT: U tiền liệt tuyến VAD: Viêm âm ñạo BAD: Bướu âm đạo UNBT: U nang buồng trứng ix Hình 4.19 Bướu dịch hồn cắt bỏ (7) Bướu dương vật có hiệu điều trị đạt 100 % phương pháp ñiều trị ngoại khoa, cắt bỏ bướu dương vật Sử dụng kháng sinh vincristine - tuần liên tục Kết cho thấy dương vật bình thường, vết thương lành hẳn Tuy nhiên thời gian khảo sát ngắn nên không theo dõi ñược chó có bị tái phát bướu hay khơng Hình 4.20 Cắt bỏ bướu dương vật (8) Viêm dịch hồn có hiệu điều trị đạt 100% Trong 13 trường hợp, có 10 ca định điều trị nội khoa bệnh phát, tiêm kháng sinh chống nhiễm trùng, kháng viêm ñể giảm sưng, trợ sức vitamine Riêng trường hợp lại, bao dịch hồn lở lt, dịch hồn bên có tượng xơ cứng nên ñược ñịnh cắt bỏ Tất trường hợp ñều khỏi bệnh, tiên lượng tốt 54 (9) Riêng bệnh u tuyến tiền liệt chủ ni khơng đồng ý phẫu thuật nên chúng tơi điều trị nội khoa để làm giảm bớt triệu chứng đau bụng, tiểu máu… khơng làm cho bướu teo hẳn ñược Như vậy, ñối với bệnh dùng phương pháp nội khoa cho hiệu khơng cao Nếu có điều kiện, chúng tơi đề nghị nên dùng phương pháp ngoại khoa cắt bỏ khối u tuyến tiền liệt ñể so sánh hiệu ñiều trị Từ đó, có hướng điều trị tốt (10) Đối với bệnh viêm tuyến tiền liệt, có 20 ca bệnh ñều ñược ñịnh ñiều trị nội khoa (dùng kháng sinh chống nhiễm trùng phụ nhiễm, kháng viêm làm giảm đau, chống táo bón kết hợp với điều trị triệu chứng bệnh có liên quan) theo dõi hiệu ñiều trị Kết cho thấy có 16 trường hợp cho kết tốt, bệnh suy giảm hẳn, chó ăn uống được, khơng táo bón Có ca điều trị thời gian tuần mà không cho kết khả quan Những ca thường có biểu bệnh kèm với bệnh lý đường tiết niệu, đó, để điều trị khỏi hẳn bệnh viêm tuyến tiền liệt cần phải ñiều trị song song bệnh lý ñường tiết niệu Nhưng ñể ñiều trị hẳn bệnh ñường tiết niệu khó khăn hiệu ñiều trị ñối với bệnh đạt 80 % (11) Trường hợp phì đại tuyến tiền liệt ñược ñịnh ñiều trị nội khoa (dùng kháng sinh ñể chống nhiễm trùng, kháng viêm làm giảm sưng, dùng thuốc bổ ñể tăng sức ñề kháng) Kết cho thấy tuyến tiền liệt giảm sưng trở lại kích thước ban đầu, chó khỏe, khơng có biểu khác thường, ăn uống bình thường, lại dễ dàng Hiệu ñiều trị thời gian khảo sát ñạt 100 % Kết khảo sát cho thấy, hiệu ñiều trị bệnh ñường sinh dục tương ñối cao Do thời gian khảo sát ngắn, số lượng chó bệnh đường sinh dục khảo sát nên chúng tơi khơng có điều kiện theo dõi ca bệnh lâu dài phân lơ thí nghiệm để đánh giá hiệu ñiều trị phương pháp với nên việc ñánh giá hiệu liệu pháp ñiều trị mức tương ñối Tuy nhiên, ca bệnh viêm tử cung, bướu âm ñạo, u xơ tử cung, bướu dịch hồn…được điều trị ngoại khoa cho hiệu cao 55 Chương KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Qua thời gian thực tập với ñề tài “Khảo sát ghi nhận kết ñiều trị số bệnh lý ñường sinh dục chó phương pháp siêu âm xét nghiệm tế bào biểu mơ âm đạo” Trạm Chẩn đốn – Xét nghiệm Điều trị trực thuộc Chi cục Thú y Tp.HCM, rút số kết luận sau: (1) Tỷ lệ nhiễm bệnh ñường sinh dục chó cao chó đực (2) Tỷ lệ bệnh cao xảy nhóm tuổi từ – 10 năm (3) Đối với chó cái: - Bệnh viêm tử cung chiếm tỷ lệ cao nhóm bệnh hệ sinh dục chó Nhóm chó mắc bệnh tử cung cao từ 5-10 năm tuổi - Bệnh u xơ tử cung có tỷ lệ thấp nhóm bệnh hệ sinh dục - Triệu chứng thường xảy chó có bệnh lý đường sinh dục là: bỏ ăn, chảy dịch, uống nhiều nước, sốt, bụng to (4) Đối với chó đực: - Bệnh viêm tuyến tiền liệt có tỷ lệ cao bệnh khảo sát ñường sinh dục ñực Bệnh xảy cao ñộ tuổi từ -10 năm tuổi - Bệnh u tuyến tiền liệt chiếm tỷ lệ thấp bệnh - Bỏ ăn, sốt, khó tiểu, chướng bụng, táo bón triệu chứng thường gặp chung bệnh ñường sinh dục ñực (5) Ba phương pháp chẩn ñoán: lâm sàng, siêu âm, xét nghiệm tế bào biểu mô âm ñạo cho kết tương ñồng Tuy nhiên, phương pháp lâm sàng cho hiệu chẩn đốn thấp phương pháp siêu âm xét nghiệm tế bào biểu mơ âm đạo 56 (6) Phương pháp xét nghiệm tế bào biểu mơ thực bệnh viêm âm ñạo bướu âm ñạo (7) Tỷ lệ ñiều trị khỏi bệnh ñường sinh dục tương ñối cao (8) Một số bệnh viêm tử cung, bướu âm ñạo, buớu dịch hồn, bướu dương vật điều trị ngoại khoa cho hiệu cao nội khoa (7) Bệnh u tuyến tiền liệt có tỷ lệ điều trị thành cơng thấp 5.2 TỒN TẠI - Đề tài thực chó mang đến khám Trạm, khơng thể theo dõi xác triệu chứng lâm sàng chúng mà thông qua lời khai chủ ni, kết chưa có tính xác cao - Ba phương pháp chẩn đốn lâm sàng, siêu âm xét nghiệm tế bào biểu mơ âm đạo khơng thực số luợng chó nhau, khơng xác ñịnh ñược hệ số tương ñồng Kappa - Số chó nhóm bệnh điều trị phương pháp nội khoa ngoại khoa chưa phân lơ thí nghiệm ñể so sánh hiệu ñiều trị phương pháp - Do thời gian thực ngắn, số lượng chó giống chó hạn chế nên chưa thể ñánh giá ñược tỷ lệ nhóm bệnh giống chó hiệu điều trị 5.3 ĐỀ NGHỊ - Nếu có điều kiện thực nên phân lơ thí nghiệm để đánh giá xác hiệu điều trị phương pháp nội khoa ngoại khoa để có hướng điều trị nhanh hiệu - Thực thí nghiệm chó phương pháp: lâm sàng, siêu âm xét nghiệm tế bào biểu mô âm ñạo ñể xác ñịnh tính hiệu cao phương pháp Từ đưa vào ứng dụng thực tiễn - Mở rộng nghiên cứu bệnh đường sinh dục nhiều giống chó nhiều lứa tuổi khác ñể kết ñưa vào ứng dụng mang tính xác cao 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phần tiếng việt Phan Quang Bá, 2004 Bài giảng thể học Tủ sách Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Lý Sơn Ca, 2006 Tình hình bệnh đường sinh dục tiết niệu chó Trạm Chẩn đốn – xét nghiệm Điều trị Chi cục Thú y TP.Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp bác sỹ thú y Khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh Trần Thị Dân, 2000 Giáo trình sinh lý gia súc Tủ sách Đại Học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp bác sỹ thú y Khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh Lê Vĩnh Nguyên Hân, 2005 Khảo sát chu kỳ ñộng dục, viêm bướu ñường sinh dục chó phương pháp xét nghiệm tế bào biểu mơ âm đạo Khoa Chăn Ni Thú Y Trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Đặng Lê Thanh Hồng, 2003 Khảo sát trường hợp bướu chó Trạm phòng chống dịch kiểm dịch ñộng vật Chi cục Thú y TP.Hồ Chí Minh Khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh Lâm Thị Thu Hương, 2001 Giáo trình mơ phơi Thư viện Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Giang Thanh Liêm, 2007 Khảo sát bệnh thường gặp chó ghi nhận kết điều trị Trạm Chẩn đốn – Xét nghiệm Điều trị Chi cục Thú y Thành phố Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp bác sỹ thú y Trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Đỗ Hiếu Liêm, 2003 Bước đầu khảo sát chu kỳ động dục chó phương pháp xét nghiệm tế bào biểu mô âm đạo Hội nghị khoa học chun ngành chăn ni thú y lần IV Khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nơng Lâm Tp.Hồ Chí Minh Võ Thị Hải Linh, 2003 Khảo sát tỷ lệ chó mắc bệnh lý ñường sinh dục phương pháp siêu âm Trạm chẩn đốn – xét nghiệm điều trị Chi cục Thú y Thành Phố Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp bác sỹ thú y Trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh 58 10 Nguyễn Văn Linh, 2005 Áp dụng kỹ thuật xét nghiệm tế bào biểu mơ âm đạo để xác định bệnh lý chó Luận văn tốt nghiệp bác sỹ thú y Trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh 11 Hồng Văn Minh, 2007 Khảo sát tỷ lệ chó bị bướu Trạm Chẩn đốn – Xét nghiệm điều trị Chi cục Thú y Thành Phố Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp bác sỹ thú y Trường Đại Học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh 12 Trịnh Cơng Thành, 1998 Thống kê ứng dụng nghiên cứu thú y Tủ sách Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh 13 Lê Văn Thọ, 1997 Ngoại khoa gia súc Thư viện Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh 14 Nguyễn Tất Tồn, 2004 Bài giảng chẩn đốn Thư viện Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh 15 Đỗ Thị Thúy, 2006 Khảo sát trường hợp bướu chó Trạm phòng chống dịch kiểm dịch ñộng vật Chi cục Thú y TP.Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp bác sỹ thú y Khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh 16 Đỗ Thanh Thủy, 2004 Xác ñịnh chu kỳ ñộng dục, viêm bướu ñường sinh dục chó xét nghiệm tế bào âm ñạo Luận văn tốt nghiệp bác sỹ thú y Khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh 17 Võ Hải Yến, 2007 Khảo sát bệnh viêm tử cung phân lập số vi khuẩn có dịch viêm tử cung chó Luận văn tốt nghiệp bác sỹ thú y Khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Phần tài liệu nước 18 Acland H.M., 2001 Reproductive system: Female In Thomson’s Special veterinary pathology rd edition Mosby USA Chapter 12 pp 601-634 19 Animal science, 1999 Canine female reproductive anatomy http://www/ansi.okstate.edu/course/3443/study/anatomyfemale/bitchrep/ 20 Beimborn V.R et al., 2003 The canine estrus cycle: state using vaginal http:// www.vet.uga/vpp/CLERK/Beimborn 59 21 Concannon P.W., 1986 Canine vaginal cytology http://www.arbl.cvmbs.colostate.edu/ 22 Concannon P.W., 1991 Reproduction in domestic animal 23 Cheri J., 1989 Small animal clinical dianognosis by laboratory methods W.B Sauder company Chapter 13, pp 283 – 296 24 Feldman E.C and Nelson R.W., 1996 Canine female reproduction Canine and feline endocrinology and reproduction 2nd Edition W.B Sauders company Chapter 17 pp 526 – 546 25 Hammett D.E., 2001 The canine vaginal cytology http://www.wwisp.com/allcreatures/vaginalcytology.html 26 Nelson M , 1998 Microphotoghraps, cell types and physiology 1&2 http:// www.vetret.net/cevc/pages/microph.html 27 Nelson M., 1998 The canine ovarian cycle http://www.vetret.net/cevc/pages/cycle tab.html 28 Nelson M., 1998 Microphotographs, cell types and physiology & http://www.vetret.net/cevc/pages/microph.html 29 Nesbit E.A et al., 2002 Canine round cell tumors University of Georgia, Athens, GA 30602-7388 http://www.Vetuga/vpp/clerk/nesbit 30 Olson P.N et all., 1982 Concertration of reproduction hormones in canine serum throughout late anestrus, proestrus and estrus In biology of reproduction 27: 1196 – 1206 http://www.biolreprod.org 60 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: PHIẾU THEO DÕI BỆNH Thông tin chủ nuôi - Họ tên: - Địa chỉ: - Số ñiện thoại: Thông tin liên quan đến chó bệnh - Khám lâm sàng: • Ngày ñến khám: • Giống Giới tính Tuổi Trọng lượng • Triệu chứng lâm sàng: • Chẩn đốn: - Cận lâm sàng: • Siêu âm: Kết quả: • Xét nghiệm tế bào biểu mơ âm đạo: - Kết quả: Điều trị: Phương pháp ñiều trị: Nội khoa: Ngoại khoa: Ghi chú: Hiệu ñiều trị: Khỏi bệnh Chết 61 Tái phát PHỤ LỤC 2: XỬ LÝ SỐ LIỆU THỐNG KÊ So sánh χ chó mắc bệnh sinh dục theo giống Expected counts are printed below observed counts Noi Ngoai Total Benh sd 62 70.05 Benhkhac 1016 1007.95 Total 1078 141 132.95 1905 1913.05 2046 203 2921 3124 Chi-Sq = 0.925 + 0.064 + 0.487 + 0.034 = 1.510 DF = 1, P-Value = 0.219 So sánh χ2 chó mắc bệnh sinh dục theo tuổi Expected counts are printed below observed counts Benh sd Benhkhac 10n 40 23.78 326 342.22 366 Total 203 2921 3124 Chi-Sq = DF = 2, 21.217 + 1.475 + 25.269 + 1.756 + 11.058 + 0.768 = 61.543 P-Value = 0.000 Benh sd 76 116.55 Benhkhac 1896 1855.45 Total 1972 5-10n 87 46.45 699 739.55 786 Total 163 2595 2758 10n 40 40.35 326 325.65 366 Total 127 1025 1152 5-10n Chi-Sq DF = 1, = 0.001 + 0.000 + 0.003 + 0.000 = 0.005 P-Value = 0.944 So sánh χ2 chó mắc bệnh sinh dục theo giới tính Expected counts are printed below observed counts Benh 160 127.04 Benhkhac 1795 1827.96 Total 1955 Duc 43 75.96 1126 1093.04 1169 Total 203 2921 3124 Cai Chi-Sq = 8.553 + 0.594 + 14.303 + 0.994 = 24.445 DF = 1, P-Value = 0.000 So sánh χ2 chó mắc bệnh viêm tử cung theo giống Expected counts are printed below observed counts Chobenh 39 44.26 Benhkhac 637 631.74 Total 676 Ngoai 89 83.74 1190 1195.26 1279 Total 128 1827 1955 Noi Chi-Sq = 0.625 + 0.044 + 0.330 + 0.023 = 1.022 DF = 1, P-Value = 0.312 63 So sánh χ chó mắc bệnh viêm tử cung Expected counts are printed below observed counts theo tuổi Chobenh 45 72.22 Benhkhac 1058 1030.78 Total 1103 5-10n 59 39.15 539 558.85 598 >10n 24 16.63 230 237.37 254 Total 128 1827 1955
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT TRƯỜNG HỢP BỆNH LÝ TRÊN ĐƯỜNG SINH DỤC CỦA CHÓ VÀ GHI NHẬN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ , KHẢO SÁT TRƯỜNG HỢP BỆNH LÝ TRÊN ĐƯỜNG SINH DỤC CỦA CHÓ VÀ GHI NHẬN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay