XÁC ĐỊNH TỶ LỆ BẢO HỘ SAU TIÊM PHÒNG VÀ PHÁT HIỆN VIRUS CÚM (PHÂN TYPE H5) TRÊN GIA CẦM CÓ NGUỒN GỐC TỪ MỘT SỐ TỈNH LÂN CẬN ĐƯỢC GIẾT MỔ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

86 0 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:38

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI -THÚ Y *************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP XÁC ĐỊNH TỶ LỆ BẢO HỘ SAU TIÊM PHÒNG VÀ PHÁT HIỆN VIRUS CÚM (PHÂN TYPE H5) TRÊN GIA CẦM CÓ NGUỒN GỐC TỪ MỘT SỐ TỈNH LÂN CẬN ĐƯỢC GIẾT MỔ TẠI TP HỒ CHÍ MINH Họ tên sinh viên: PHẠM THANH THUẬN Lớp: DH05DY Ngành: Dược Thú Y Niên khoá: 2005 – 2010 THÁNG 08/2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NUÔI -THÚ Y *************** PHẠM THANH THUẬN XÁC ĐỊNH TỶ LỆ BẢO HỘ SAU TIÊM PHÒNG VÀ PHÁT HIỆN VIRUS CÚM (PHÂN TYPE H5) TRÊN GIA CẦM CÓ NGUỒN GỐC TỪ MỘT SỐ TỈNH LÂN CẬN ĐƯỢC GIẾT MỔ TẠI TP HỒ CHÍ MINH Khố luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sỹ Thú y Giáo viên hướng dẫn TS LÊ ANH PHỤNG ThS HUỲNH THỊ THU HƯƠNG THÁNG 08/2010 i PHIẾU XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Phạm Thanh Thuận Luận Văn: “Xác định tỷ lệ bảo hộ sau tiêm phòng phát virus cúm (phân type H5) gia cầm có nguồn gốc từ số tỉnh lân cận giết mổ TP Hồ Chí Minh ” Sinh viên hồn thành luận văn tốt nghiệp theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến đóng góp Hội đồng chấm bảo vệ luận văn tốt nghiệp ngày ………………… Giáo viên hướng dẫn TS Lê Anh Phụng ii LỜI CẢM TẠ Kính dâng lên cha mẹ, người sinh thành, nuôi dưỡng, dạy dỗ điểm tựa tinh thần cho sống Xin chân trọng cảm ơn: Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Ban chủ nhiệm khoa Chăn ni – Thú y Trạm Chẩn Đoán Xét Nghiệm – Chi Cục Thú Y Tp Hồ Chí Minh Cùng tồn thể q thầy Đã hết lòng giảng dạy truyền đạt kinh nghiệm quý báu cho suốt thời gian học giúp đỡ tơi làm tốt khố luận tốt nghiệp Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến: TS Lê Anh Phụng ThS Huỳnh Thị Thu Hương Cùng tồn thể anh (chị) cơng tác Trạm Chẩn Đoán Xét Nghiệm – Chi Cục Thú Y Tp Hồ Chí Minh Đã tận tình hướng dẫn, động viên hết lòng giúp đỡ tơi nhiều suốt q trình thực khố luận tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn Tất bạn bè đặc biệt lớp Dược Thú Y 31 giúp đỡ chia buồn vui suốt quãng đường đại học TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2010 Sinh viên Phạm Thanh Thuận iii TÓM TẮT Đề tài “Xác định tỷ lệ bảo hộ sau tiêm phòng phát virus cúm (phân type H5) gia cầm có nguồn gốc từ số tỉnh lân cận giết mổ TP Hồ Chí Minh” tiến hành trạm Chẩn đoán - Xét nghiệm Điều trị Chi cục Thú y Tp HCM thời gian từ 20/01/2010 đến 20/06/2010 Qua khảo sát 909 mẫu huyết để phát kháng thể kháng virus cúm (dùng phương pháp HI) 264 dịch ngoáy họng để phát diện virus cúm (dùng phương pháp Real time RT - PCR) gia cầm nhập giết mổ sở giết mổ Tp HCM có nguồn gốc từ tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Tây Ninh Tiền Giang Kết thu được: Tỷ lệ bảo hộ chung theo mẫu 40,81 %, tỷ lệ đàn bảo hộ 37,88 % Tỷ lệ bảo hộ gà 59,92 % cao vịt (18,57 %), Tỷ lệ bảo hộ gà đẻ (81,87 %) cao gà thịt (46,91 %) Hiệu giá kháng thể 371 mẫu huyết gà vịt có kháng thể đạt bảo hộ phân bố từ mức 1/16 đến 1/128 Trong đó, mức hiệu giá kháng thể chiếm tỷ lệ cao 1/16 (36,12 %) chiếm tỷ lệ thấp mức 1/128 (5,66 %) Hiệu giá kháng thể mẫu đạt bảo hộ gà tập trung mức 1/64 (34,13 %) vịt tập trung mức 1/16 (64,1%) Hiệu giá kháng thể mẫu đạt bảo hộ gà đẻ tập trung mức 1/64 (44,97%) gà thịt tập trung mức 1/32 (38,89 %) Không phát diện virus cúm đàn gia cầm có nguồn gốc từ tỉnh nhập giết mổ số sở giết mổ Tp HCM iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i Phiếu xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm tạ iii Tóm tắt .iv Mục lục v Danh sách chữ viết tắt ix Danh sách bảng x Danh sách hình xi Danh sách biểu đồ .xii Chương MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC ĐÍCH .2 1.3 YÊU CẦU Chương TỔNG QUAN 2.1 KHÁI NIỆM VÀ LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU BỆNH 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Lịch sử nghiên cứu bệnh 2.2 CĂN BỆNH HỌC .4 2.2.1 Phân loại 2.2.2 Hình thái cấu trúc 2.2.3 Sự thay đổi kháng nguyên virus cúm gia cầm 2.2.4 Đặc điểm nuôi cấy 2.2.5 Sức đề kháng 2.2.6 Sự xâm nhập tái sản virus vào tế bào vật chủ .7 2.2.7 Tính sinh miễn dịch 2.3 DỊCH TỂ HỌC v 2.3.1 Tình hình cúm gia cầm giới .9 2.3.2 Tình hình cúm gia cầm Việt Nam 2.3.3 Loài cảm thụ 10 2.3.4 Chất có chứa virus 11 2.3.5 Đường xâm nhập phương thức truyền lây virus cúm gia cầm 11 2.3.6 Sinh bệnh học 11 2.4 TRIỆU CHỨNG VÀ BỆNH TÍCH 12 2.4.1 Triệu chứng 12 2.4.1.1Trên gia cầm 12 2.4.1.2Trên người 13 2.4.2 Bệnh tích 13 2.4.2.1Bệnh tích đại thể 13 2.4.2.2Bệnh tích vi thể 13 2.5 CHẨN ĐOÁN 13 2.5.1 Chẩn đoán lâm sàng .13 2.5.2 Chẩn đốn phòng thí nghiệm 14 2.5.2.1Mẫu bệnh phẩm dùng chẩn đoán 14 2.5.2.2Phát kháng nguyên 14 2.5.2.3Phát kháng thể 14 2.5.2.4Phương pháp sinh học phân tử Real Time RT-PCR 15 2.6 PHÒNG CHỐNG BỆNH 17 2.6.1 Nguyên lý phòng chống dịch cúm gia cầm 17 2.6.2 Phòng phương pháp chăn ni an tồn sinh học 17 2.6.3 Phòng vaccine .18 2.6.4 Chống dịch .19 2.6.4.1Công bố dịch 19 2.6.4.2Khống chế dịch 20 2.7 MỘT SỐ CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 20 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 23 vi 3.1 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 23 3.2 VẬT LIỆU 23 3.2.1 Dụng cụ thiết bị 23 3.2.2 Hóa chất 24 3.2.3 Sinh phẩm 24 3.3 NỘI DUNG KHẢO SÁT 25 3.4 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 25 3.4.1 Xác định tỷ lệ bảo hộ tỷ lệ mức hiệu giá kháng thể đạt bảo hộ gia cầm có nguồn gốc từ tỉnh lân cận nhập giết mổ số sở giết mổ gia cầm Tp HCM 25 3.4.1.1Bố trí lấy mẫu lấy mẫu huyết .25 3.4.1.2Cách lấy mẫu bảo quản mẫu .26 3.4.1.3Phương pháp ngăn trở ngưng kết hồng cầu 26 3.4.1.4Chỉ tiêu theo dõi cơng thức tính 28 3.4.2 Tỷ lệ nhiễm virus cúm gia cầm có nguồn gốc từ tỉnh lân cận nhập giết mổ số sở giết mổ TP HCM 29 3.4.2.1Bố trí lấy mẫu dịch ngoáy họng .29 3.4.2.2Cách lấy mẫu bảo quản mẫu .30 3.4.2.3Phương pháp Real time RT - PCR 30 3.5 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ 33 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 34 4.1 Tỷ lệ bảo hộ gia cầm sau tiêm vaccine cúm gia cầm 34 4.1.1 Tỷ lệ bảo hộ chung gia cầm 34 4.1.1.1Tỷ lệ bảo hộ theo cá thể 34 4.1.1.2Tỷ lệ bảo hộ theo đàn .37 4.1.2 Tỷ lệ bảo hộ phân bố theo loài gia cầm (gà, vịt) 39 4.1.3 Tỷ lệ bảo hộ phân bố theo nguồn gốc gia cầm giết mổ Tp HCM 41 4.1.3.1Tỷ lệ bảo hộ phân bố theo nguồn gốc gà .41 4.1.3.2Tỷ lệ bảo hộ phân bố theo nguồn gốc vịt .43 vii 4.1.4 Tỷ lệ bảo hộ phân bố theo hướng sản xuất nguồn gốc gà 45 4.2 Hiệu giá kháng thể mẫu huyết đạt bảo hộ gia cầm sau tiêm phòng vaccine cúm gia cầm 49 4.2.1 Tỷ lệ mức hiệu giá kháng thể đạt bảo hộ 49 4.2.2 Tỷ lệ mức hiệu giá kháng thể đạt bảo hộ phân bố theo loài gia cầm 50 4.2.3 Tỷ lệ mức hiệu giá kháng thể đạt bảo hộ phân bố theo nguồn gốc gia cầm giết mổ Tp HCM 51 4.2.3.1Tỷ lệ mức hiệu giá kháng thể đạt bảo hộ phân bố theo nguồn gốc gà 51 4.2.3.2Tỷ lệ mức hiệu giá kháng thể đạt bảo hộ vịt phân bố theo nguồn gốc 53 4.2.4 Tỷ lệ mức hiệu giá kháng thể đạt bảo hộ phân bố theo hướng sản xuất gà (gà đẻ, gà thịt) .54 4.2.5 Tỷ lệ mức hiệu giá kháng thể đạt bảo hộ phân bố theo hướng sản xuất nguồn gốc gà .56 4.3 Tỷ lệ nhiễm virus cúm (phân typ H5) gia cầm có nguồn gốc từ tỉnh lân cận nhập giết mổ Tp HCM 57 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 60 5.1 Kết luận .60 5.2 Đề nghị 61 5.1.1 Đối với quan chuyên môn 61 5.1.2 Đối với sở chăn nuôi sở giết mổ gia cầm 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 PHỤ LỤC 65 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Bộ NN PTNT: Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn CEF: Chicken Embryo Fibroblast CT: Cycle of Threshold EDTA: Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid ELISA: Enzyme Linked Immunosorbent Assay H: Haemagglutinin HGKT: hiệu giá kháng thể HI: Haemagglutinin Inhibition HPAI: Highly Pathogenic Avian Influenza LPAI: Low Pathogenic Avian Ifluenza MDCK: Madin Darby Canine Kidney N: Neuraminidase NI: Neuraminidase Inhibition NP: Nucleoprotein OIE: Office International of Epizooties PBS: Phosphate Buffer Saline RT - PCR: Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction Tp HCM: Thành Phố Hồ Chí Minh WHO: World Health Organization ix Do RNA virus cúm chiết điều kiện vô trùng ly trích Qiagen® Rneasy Extraction Kit (theo qui trình chẩn đốn bệnh cúm gia cầm Cục Thú Y, 2005) nên RNA khuôn đảm bảo độ tinh cao, enzyme polymerase đảm bảo cung cấp đủ lượng (bằng chứng ngồi đối chứng dương có mẫu dương tính xuất xét nghiệm) (Hình 4.1) Theo Nguyễn Tùng ctv (2007), cặp mồi sử dụng đặc hiệu virus cúm (phân type H5) Bên cạnh đó, thao tác thực đảm bảo qui trình chẩn đốn bệnh cúm mà Cục Thú Y đề năm 2005 (phòng thí nghiệm Chi cục Thú y Tp HCM đạt tiêu chuẩn Iso 9001 Iso 17025) Đồng thời, phương pháp Real time RT-PCR sử dụng để xác định lưu hành virus cúm nhiều nơi như: Tp HCM (Trần Thị Yến Nhi, 2008), Cần Thơ Vĩnh Long (Nguyễn Thị Kiều Nga, 2008), Bắc Ninh (Tô Long Thành ctv, 2009) Qua phân tích cho thấy kết xét nghiệm 264 mẫu dịch ngoáy họng gia cầm phương pháp Real time RT-PCR cho kết âm tính với virus cúm hồn tồn xác đáng tin cậy Kết phù hợp với tình hình thực tế tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh Tiền Giang giai đoạn tháng đầu năm 2010, dịch cúm gia cầm không xảy tỉnh dịch bệnh xảy nhiều tỉnh khác nước Kết xét nghiệm mẫu dịch ngoáy họng tình hình thực tế tỉnh cho thấy mẫu huyết khảo sát phương pháp HI có kháng thể tạo tiêm phòng vaccine 59 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua khảo sát 909 mẫu huyết phát kháng thể kháng virus cúm (bằng phương pháp HI) 264 mẫu dịch ngoáy họng phát đoạn gen virus cúm (bằng phương pháp Real time RT - PCR) gia cầm có nguồn gốc từ tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Tây Ninh nhập giết mổ số sở giết mổ Tp HCM chúng tơi có kết luận sau: (1) Tỷ lệ bảo hộ Tỷ lệ mẫu huyết đạt bảo hộ chung gia cầm 40,81 %, tỷ lệ đàn bảo hộ 37,88 % Tỷ lệ mẫu bảo hộ chống virus cúm gà 59,92 % cao vịt (18,57 %) Theo nguồn gốc, gà tỷ lệ mẫu bảo hộ chống virus cúm cao Long An (68,99 %), Tiền Giang (63,2 %) thấp Đồng Nai (41,82%) Theo nguồn gốc, vịt tỷ lệ bảo hộ chống virus cúm gia cầm cao Bình Dương (17,78 %), Long An (28 %) thấp Tây Ninh (8,89 %) Gà đẻ nguồn gốc từ tỉnh Tiền Giang có tỷ lệ bảo hộ cao (100 %), Long An (85 %) thấp Đồng Nai (65,71 %) Còn gà thịt nguồn gốc từ Long An có tỷ lệ bảo hộ cao Tiền Giang (53,54 %) thấp Đồng Nai (0 %) Tỷ lệ bảo hộ chống virus cúm gà đẻ 81,87 % cao gà thịt (46,91%) (2) Hiệu giá kháng thể bảo hộ Hiệu giá kháng thể mẫu đạt bảo hộ phân bố từ 1/16 – 1/128 tập trung hiệu giá 1/16 - 1/64 60 Hiệu giá kháng thể gà tập trung mức 1/64 (34,13 %) vịt tập trung mức 1/16 (64,1 %) Trên gà, hiệu giá kháng thể mẫu có nguồn gốc từ: Đồng Nai tập trung mức 1/16 (45,65 %), Long An tập trung mức 1/32 (53,93 %), Tiền Giang tập trung mức 1/64 (34,18 %) Trên vịt, hiệu giá kháng thể mẫu có nguồn gốc từ: Bình Dương tập trung mức 1/16 (37,5 %), Long An tập trung mức 1/16 (83,33 %), Tây Ninh tập trung mức 1/16 (50 %) Hiệu giá kháng thể gà đẻ tập trung mức 1/64 (44,97 %) gà thịt hiệu giá kháng thể tập trung mức 1/32 (38,89 %) Trên gà đẻ, hiệu giá kháng thể mẫu có nguồn gốc từ: Đồng Nai tập trung mức 1/16 (45,65 %), Long An tập trung mức 1/32 (64,71 %), Tiền Giang tập trung mức 1/64 (80,77 %) Trên gà thịt, hiệu giá kháng thể mẫu có nguồn gốc từ: Long An tập trung mức 1/64 (55,26 %), Tiền Giang tập trung mức 1/16 (44,34 %), Long An khơng có mẫu đạt bảo hộ (3) Tỷ lệ nhiễm virus cúm gia cầm type A (phân type H5) gia cầm có nguồn gốc từ tỉnh lân cận giết mổ Tp HCM Kết xét nghiệm 264 mẫu dịch ngoáy họng phương pháp Real time RT - PCR cho kết âm tính với virus cúm gia cầm 5.2 Đề nghị 5.1.1 Đối với quan chuyên môn Tăng cường công tác kiểm dịch động vật từ địa phương Tăng cường công tác tiêm phòng, giám sát tiêm phòng, cấp giấy chứng nhận tiêm phòng, cơng tác quản lý đàn đặc biệt đàn vịt địa phương khảo sát 5.1.2 Đối với sở chăn nuôi sở giết mổ gia cầm Thực biện pháp an toàn sinh học chăn nuôi Khi mua, nhập gia cầm phải có nguồn gốc rõ ràng tiêm phòng vaccine đầy đủ 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Bùi Quang Anh ctv, 2010 Sổ tay đào tạo thú y viên Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội, 67 – 69 Bộ nông nghiệp phát triển nơng thơn, 2005 Quy trình chẩn đốn bệnh cúm gia cầm (tài liệu lưu hành nội bộ) Cục Thú Y, 2004 Quyết định số 495 QĐ/TY.CĐ ngày 29/04/2004 “V/v ban hành qui trình chẩn đốn bệnh cúm gia cầm” Cục thú y, 2005 Sổ tay hướng dẫn phòng bệnh cúm gia cầm bệnh cúm người Nguyễn Tiến Dũng ctv, 2004 Nguồn gốc vi rút cúm gia cầm H5N1 Việt Nam năm 2003-2004 Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y tập XI số – 2004: – Nguyễn Tiến Dũng ctv, 2005 Giám sát tình trạng nhiễm virus cúm gia cầm đồng Sông Cửu Long cuối năm 2004 Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y tập XII số – 2005: 13 – 19 Lương Minh Đức, 2007 Khảo sát tỷ lệ bảo hộ sau tiêm phòng lưu hành vi rút cúm (phân typ H5) gia cầm số sở giết mổ thành phố Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Hải, 2007 Công nghệ sinh học thú y Nhà xuất nông nghiệp Tp HCM Lê Thanh Hòa ctv, 2004 Virus cúm A gia cầm mối quan hệ lây nhiễm động vật sang người Viện công nghệ sinh học 10 Lâm Thị Thu Hương, 2005 Giáo trình miễn dịch học Tủ sách trường ĐHNL Thành phố Hồ Chí Minh, – 111 11 Nguyễn Tân Lang, 2005 Khảo sát tình hình nhiễm virus cúm gia cầm (phân týp H5) số quận, huyện Tp Hồ Chí Minh phương pháp huyết học Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh 62 12 Phạm Sỹ Lăng, 2005 Bệnh gia cầm kỹ thuật phòng trị Nhà xuất nơng nghiệp Hà Nội 13 Trần Đức Minh ctv, 2004 Định lượng lan truyền virus cúm gia cầm độc lực cao đàn gia cầm gia cầm đợt dịch đầu năm 2004 Việt Nam Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y tập XIII số – 2006: 18 – 25 14 Trần Đức Minh ctv, 2004 Miễn dịch học virus cúm gia cầm Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y tập XIV số – 2007: 71 – 83 15 Lê Văn Năm, 2004 Bệnh cúm gia cầm Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y tập XI số – 2004: 81 – 96 16 Lê Văn Năm, 2007 Đại dịch cúm gia cầm ngun tắc phòng chống Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y tập XIV số – 2007: 91 – 94 17 Trần Thị Yến Nhi, 2008 Khảo sát tỷ lệ bảo hộ sau tiêm phòng lưu hành virus cúm (phân typ H5) gia cầm có nguồn gốc tỉnh Đồng Nai, Long An, Tây Ninh giết mổ thành phố Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh 18 Nguyễn Thị Hàn Ni, 2009 Khảo sát hiệu giá kháng thể sau tiêm phòng vacccine cúm gia cầm số trại gà đẻ trứng thương phẩm Đồng Nai Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh 19 Nguyễn Thị Phước Ninh, 2009 Giáo trình bệnh truyền nhiễm gia cầm Tủ sách trường ĐHNL Thành phố Hồ Chí Minh, 35 – 46 20 Trần Thanh Phong, 1996 Giáo trình bệnh truyền nhiễm virus gà Tủ sách trường ĐHNL Thành phố Hồ Chí Minh 21 Lê Anh Phụng, 2002 Giáo trình dịch tể học thú y Tủ sách trường ĐHNL Thành phố Hồ Chí Minh, 35 – 40 22 Khuất Hữu Thanh, 2003 Cơ sở di truyền phân tử kỹ thuật gen Nhà xuất khoa học kỹ thuật, 137 – 147 23 Tô Long Thành, 2007 Các loại vaccine cúm gia cầm đánh giá hiệu tiêm phòng Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y tập XIV số – 2007: 84 – 90 63 24 Tô Long Thành ctv, 2009 Đáp ứng miễn dịch gia cầm Tỉnh Bắc Giang tiêm phòng vaccine cúm gia cầm năm 2007 – 2008 Tạp chí khoa học thú y tập XVI số – 2009: 13 – 18 25 Trung Tâm Thú Y Vùng Thành Phố Hồ Chí Minh, 2004 Tài liệu tập huấn cúm gia cầm năm 2004 26 Nguyễn Tùng ctv, 2007 Phát virus cúm A H5N1 bệnh phẩm từ thực địa phương pháp RT-PCR bước Tạp chí khoa học thú y tập XIV số – 2007: – 11 TÀI LIỆU TIẾNG NƯỚC NGỒI 27 Idexx laboratories “RNeasy® Minikit (250) Quiagen” 28 OIE, 2004 High pathogenic avian influenza In: Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, 5th edition 29 OIE, 2006 High pathogenic avian influenza In: Avian influenza control strategies 30 http://www.cucthuy.gov.vn 31 http://www.influenzareport.com 32 http://www.mags.nrw.de/service/faq/influenza/index.htm 33 http://www.oie.int 34 http://www.vietsciences.org 35 http://www.hoinongdan.hochiminhcity.gov.vn 36 http://www.gamapserver.who.int 37 http://www.impe_qn.org.vn 38 http://www.vnn.vnn.vn 39 http://www.agroviet.gov.vn 40 http://www.bio-rad.com 64 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Kết xử lý thống kê Chi-Square Test: Loài (gà, vịt) Total Gà Vit Total 293 78 371 199,58 171,42 196 342 289,42 248,58 489 420 538 909 Chi-Sq = 43,727 + 50,911 + 30,154 + 35,108 = 159,900 DF = 1, P-Value = 0,000 Chi-Square Test: Nguồn gốc gà (Đồng Nai, Long An, Tiền Giang) Dong Nai Long An 46 89 158 65,91 77,29 149,80 64 40 92 44,09 51,71 100,20 110 129 250 Total Chi-Sq = Tien Giang 196 489 1,773 + 0,449 + 8,991 + 2,650 + 0,672 = 20,549 Chi-Square Test: Nguồn gốc gà (Đồng Nai, Long An) Dong Nai 293 6,014 + DF = 2, P-Value = 0,000 Total Long An 46 89 62,13 72,87 64 40 Total 135 104 65 Total Chi-Sq = 47,87 56,13 110 129 239 4,189 + 3,572 + 5,438 + 4,637 = 17,837 DF = 1, P-Value = 0,000 Chi-Square Test: Nguồn gốc gà (Đồng Nai, Tiền Giang) Dong Nai Total Chi-Sq = Tien Giang 46 158 62,33 141,67 64 92 47,67 108,33 110 250 Total 204 156 360 4,280 + 1,883 + 5,597 + 2,463 = 14,222 DF = 1, P-Value = 0,000 Chi-Square Test: Nguồn gốc gà (Long An, Tiền Giang) Long An Total Chi-Sq = Tien Giang 89 158 84,07 162,93 40 92 44,93 87,07 129 250 Total 247 132 379 0,289 + 0,149 + 0,541 + 0,279 = 1,258 DF = 1, P-Value = 0,262 Chi-Square Test: Nguồn gốc vịt (Bình Dương, Long An, Tiền Giang) Binh Duong 24 Long An Tay Ninh 42 12 66 Total 78 Total Chi-Sq = 25,07 27,86 25,07 111 108 123 109,93 122,14 109,93 135 150 135 342 420 0,046 + 7,180 + 6,815 + 0,010 + 1,638 + 1,554 = 17,243 DF = 2, P-Value = 0,000 Chi-Square Test: Nguồn gốc vịt (Bình Dương, Long An) Binh Duong Total Chi-Sq = Long An Total 24 42 66 31,26 34,74 111 108 103,74 115,26 135 150 219 285 1,687 + 1,519 + 0,509 + 0,458 = 4,172 DF = 1, P-Value = 0,041 Chi-Square Test: Nguồn gốc vịt (Bình Dương, Tây Ninh) Binh Duong Total Chi-Sq = Tay Ninh 24 12 18,00 18,00 111 123 117,00 117,00 135 135 Total 36 234 270 2,000 + 2,000 + 0,308 + 0,308 = 4,615 DF = 1, P-Value = 0,032 Chi-Square Test: Nguồn gốc vịt (Long An, Tây Ninh) 67 Long An Total Chi-Sq = Tay Ninh Total 42 12 54 28,42 25,58 108 123 121,58 109,42 150 135 231 285 6,488 + 7,209 + 1,517 + 1,685 = 16,898 DF = 1, P-Value = 0,000 Chi-Square Test: Hướng sản xuất (gà đẻ, gà thịt) Ga de Total Ga thit 149 144 109,05 183,95 33 163 72,95 123,05 182 307 Chi-Sq = 14,635 + Total 293 196 489 8,676 + 21,877 + 12,970 = 58,157 DF = 1, P-Value = 0,000 Chi-Square Test: Dong Nai; Long An; Tien Giang (gà đẻ) Dong Nai Long An 46 51 52 57,31 49,12 42,57 24 12,69 10,88 9,43 70 60 52 2,231 + 0,072 + 2,088 + 10,074 + 0,325 + 9,429 = 24,219 Total Chi-Sq = Tien Giang 68 Total 149 33 182 DF = 2, P-Value = 0,000 Chi-Square Test: Dong Nai; Long An (gà đẻ) Dong Nai Total Chi-Sq = Long An Total 46 51 97 52,23 44,77 24 17,77 15,23 70 60 0,743 + 0,867 + 2,185 + 2,549 = 6,344 33 130 DF = 1, P-Value = 0,012 Chi-Square Test: Dong Nai; Tien Giang (gà đẻ) Dong Nai Tien Giang Total Chi-Sq = 46 52 56,23 41,77 24 13,77 10,23 70 52 1,861 + 2,505 + Total 98 24 122 7,599 + 10,230 = 22,195 DF = 1, P-Value = 0,000 Chi-Square Test: Long An; Tien Giang (gà đẻ) Long An Tien Giang Total 51 52 55,18 47,82 4,82 4,18 60 52 Total 103 112 69 Chi-Sq = 0,316 + 0,365 + 3,621 + 4,179 = 8,482 DF = 1, P-Value = 0,004 Chi-Square Test: Dong Nai; Long An; Tien Giang (gà thịt) Dong Nai Total Long An Tien Giang 38 106 18,76 32,36 92,87 40 31 92 21,24 36,64 105,13 40 69 198 Total 144 163 307 Chi-Sq = 18,762 + 0,981 + 1,855 + 16,575 + 0,867 + 1,639 = 40,680 DF = 2, P-Value = 0,000 Chi-Square Test: Dong Nai; Long An (gà thịt) Dong Nai Total Long An 38 13,94 24,06 40 31 26,06 44,94 40 69 Chi-Sq = 13,945 + 7,463 + Total 38 71 109 8,084 + 4,327 = 33,819 DF = 1, P-Value = 0,000 Chi-Square Test: Dong Nai; Tien Giang (gà thịt) Dong Nai Tien Giang 106 17,82 88,18 40 92 Total 106 132 70 22,18 109,82 40 198 Total Chi-Sq = 17,815 + 14,306 + 238 3,599 + 2,890 = 38,610 DF = 1, P-Value = 0,000 Chi-Square Test: Long An; Tien Giang (gà thịt) Long An Tien Giang 38 106 37,21 106,79 31 92 31,79 91,21 69 198 Total Chi-Sq = Total 144 123 267 0,017 + 0,006 + 0,019 + 0,007 = 0,049 DF = 1, P-Value = 0,825 Phụ lục Phương pháp ngưng kết hồng cầu (HA) (1) Nguyên lý: Kháng nguyên Haemagglutin bề mặt virus cúm có khả kết hợp với thụ thể bề mặt hồng cầu số loài gia súc, gia cầm…làm ngưng kết loại hồng cầu Mục đích phản ứng: xác định nồng độ pha loãng kháng nguyên virus gây phản ứng ngưng kết (2) Cách thực Cho 25 µl PBS vào giếng tất giếng (hàng 12 giếng) Cho 25 µl PBS kháng nguyên chuẩn vào giếng số 71 Pha loãng bậc hai kháng nguyên chuẩn từ giếng số 1, sau chuyển 25 µl (gồm PBS kháng ngun) từ giếng đến giếng 11 bỏ 25 µl Cho 25 µl PBS vào giếng tất giếng Cho 25 µl huyễn dịch hồng cầu gà 1% vào tất giếng Lắc nhẹ tay máy lắc, để yên nhiệt độ phòng Đọc kết sau 30 phút (3) Cách đọc kết phản ứng HA Phản ứng dương tính: có tượng ngưng kết hồng cầu xảy (hình hoa hồng) Phản ứng âm tính: khơng có tượng ngưng kết hồng cầu, hồng cầu tụ lại đáy giếng đĩa phản ứng (đóng nút) Đối chứng dương (giếng số 12) gồm: hồng cầu PBS Hiệu giá kháng nguyên (1 HAU – đơn vị ngưng kết hồng cầu) độ pha lỗng cao có 100% hồng cầu ngưng kết (kết ghi nhận hồng cầu giếng cột 12 hồn tồn khơng ngưng kết) Thí dụ cách đọc phản ứng HA Kết ngưng kết hồng cầu 1/128 (ngưng kết giếng 7) => đơn vị HA 1/128 (4) Chuẩn bị kháng nguyên đơn vị HA cho phản ứng HI: từ phản ứng HA ta thấy đơn vị HA 1/128 pha kháng nguyên cho phản ứng HI đơn vị HA = (1/128)*4 = 1/32 Vậy phải pha loãng kháng nguyên chuẩn với tỷ lệ 1/32 72 Kiểm tra lại xem có đơn vị HA (1 HAU) kháng nguyên gây ngưng kết hồng cầu với kháng nguyên chuẩn pha lỗng với tỷ lệ 1/32 Hình chuẩn độ ngược kiểm tra kháng nguyên đơn vị HA 73 ... ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI -THÚ Y *************** PHẠM THANH THUẬN XÁC ĐỊNH TỶ LỆ BẢO HỘ SAU TIÊM PHÒNG VÀ PHÁT HIỆN VIRUS CÚM (PHÂN TYPE H5) TRÊN GIA... THU HƯƠNG THÁNG 08/2010 i PHIẾU XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Phạm Thanh Thuận Luận Văn: “Xác định tỷ lệ bảo hộ sau tiêm phòng phát virus cúm (phân type H5) gia cầm... chia buồn vui suốt quãng đường đại học TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2010 Sinh viên Phạm Thanh Thuận iii TÓM TẮT Đề tài “Xác định tỷ lệ bảo hộ sau tiêm phòng phát virus cúm (phân type H5)
- Xem thêm -

Xem thêm: XÁC ĐỊNH TỶ LỆ BẢO HỘ SAU TIÊM PHÒNG VÀ PHÁT HIỆN VIRUS CÚM (PHÂN TYPE H5) TRÊN GIA CẦM CÓ NGUỒN GỐC TỪ MỘT SỐ TỈNH LÂN CẬN ĐƯỢC GIẾT MỔ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH , XÁC ĐỊNH TỶ LỆ BẢO HỘ SAU TIÊM PHÒNG VÀ PHÁT HIỆN VIRUS CÚM (PHÂN TYPE H5) TRÊN GIA CẦM CÓ NGUỒN GỐC TỪ MỘT SỐ TỈNH LÂN CẬN ĐƯỢC GIẾT MỔ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay