KHẢO SÁT HIỆU GIÁ KHÁNG THỂ SAU KHI TIÊM PHÒNG NEWCASTLE VÀ NHỮNG BỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN GÀ TỪ 10 ĐẾN 26 TUẦN TUỔ

70 0 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:38

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT HIỆU GIÁ KHÁNG THỂ SAU KHI TIÊM PHÒNG NEWCASTLE VÀ NHỮNG BỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN GÀ TỪ 10 ĐẾN 26 TUẦN TUỔI Sinh viên thực hiện: PHẠM THÁI NGUYÊN LỚP: DH05TY Ngành Thú y Niên khóa: 2005 – 2010 THÁNG 08/2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** PHẠM THÁI NGUYÊN KHẢO SÁT HIỆU GIÁ KHÁNG THỂ SAU KHI TIÊM PHÒNG NEWCASTLE VÀ NHỮNG BỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN GÀ TỪ 10 ĐẾN 26 TUẦN TUỔI Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sỹ thú y Giáo viên hướng dẫn Th.S Nguyễn Thị Thu Năm THÁNG 08/2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: Phạm Thái Nguyên Tên luận văn: “Khảo sát hiệu giá kháng thể sau tiêm phòng Newcastle bệnh thường gặp gà từ 10 đến 26 tuần tuổi” Đã hoàn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi Khoa Chăn Ni Thú Y ngày… tháng… năm 2010 Giáo viên hướng dẫn Th.S Nguyễn Thị Thu Năm ii LỜI CẢM ƠN Thành kính biết ơn Cha Mẹ! Là người sinh thành, nuôi dưỡng, dạy dỗ, lo lắng tạo điều kiện cho có ngày hơm Xin chân thành cảm ơn! ™ Ban giám hiệu trường đại học Nông Lâm TP HCM Ban chủ nhiệm khoa chăn nuôi thú y tồn thể q thầy tận tình giảng day, hướng dẫn truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu cho suốt thời gian học tập Trường ™ Cô Nguyễn Thị Thu Năm tận tình hướng dẫn, hết lòng giúp đỡ tơi suốt q trình thực tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp ™ Các anh chị phòng xét nghiệm Vi sinh – Bệnh viện Thú y ™ Anh Nguyễn Tấn Lộc chủ trại gà tạo điền kiện thuận lợi cho tơi q trình thực tập khóa luận tốt nghiệp ™ Tất bạn lớp DH05TY người bạn khóa gắn bó giúp đỡ tơi suốt thời gian học tập trường Thành phố Hồ Chí Minh tháng 08 năm 2010 Sinh viên thực Phạm Thái Nguyên iii TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài “Khảo sát hiệu giá kháng thể sau tiêm phòng Newcastle bệnh thường gặp gà từ 10 đến 26 tuần tuổi”, thực trại chăn nuôi gà đẻ thương phẩm Ấp – xã Hiệp Thạnh – huyện Châu Thành – tỉnh Long An Thực phản ứng HI phòng xét nghiệp Vi sinh - Bệnh Viện Thú Y – Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM Kết khảo sát cho thấy: - Kháng thể chống bệnh Newcastle Sau tiêm ngừa lần tuần (77 ngày tuổi) MG = 120, %BH = 100% Trước tiêm ngừa lần ngày (116 ngày tuổi) MG = 60, %BH = 95,7% Sau tiêm ngừa lần tuần (140 ngày tuổi) MG = 91, %BH = 95,8% Lấy máu sau lần tháng MG = 74, %BH = 100% - Trong q trình khảo sát có nghi bệnh xảy trại: CRD, Marek’s, tụ huyết trùng, thương hàn Tỷ lệ chết ghi nhận tồn q trình khảo sát 0,71% - Cách điều trị trại: với CRD trại dùng kháng sinh Enro 5%; Resplex + Bromhexine Với bệnh tụ huyết trùng thương hàn trại dùng Ditrimoral suspensison; Cotrim để diều trị iv MỤC LỤC Trang tựa i Xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm ơn iii Tóm tắt luận văn .iv Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách hình viii Danh sách bảng ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 Sơ lược bệnh thường gặp gà 2.1.1 Bệnh virus 2.1.1.1 Bệnh Newcastle (dịch tả gà) 2.1.1.2 Bệnh Marek’s .10 2.1.2 Bệnh vi trùng .14 2.1.2.1 Bệnh tụ huyết trùng 14 2.1.2.2 Bệnh hô hấp mãn tính – CRD 17 2.2 Sơ lược hệ thống miễn dịch 23 2.2.1 Khái niệm hệ thống miễn dịch 23 2.2.2 Đặc điểm hệ thống miễn dịch gia cầm 24 2.2.3 Kháng nguyên (Antigen) 25 2.2.4 Kháng thể (Antibody) .26 2.2.5 Sự kết hợp kháng nguyên kháng thể 26 v 2.6 Khái niệm vaccine 27 2.3 Sơ lược kỹ thuật chăm sóc ni dưỡng gà hậu bị .27 2.3.1 Chọn gà 27 2.3.2 Chuồng trại trang thiết bị .28 2.3.3 Thức ăn nước uống 28 2.3.4 Chăm sóc quản lý 29 2.3.5 Quy trình vệ sinh thú y tiêm phòng trại 29 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.1 Thời gian địa điểm 32 3.2 Đối tượng khảo sát 32 3.3 Dụng cụ vật liệu khảo sát 32 3.4 Nội dung khảo sát 32 3.5 Phương pháp khảo sát 33 3.5.1 Kiểm tra kháng thể chống bệnh Newcastle .33 3.5.2 Các biểu bệnh thường gặp, tỷ lệ chết đàn gà khảo sát 38 3.7 Cơng thức tính tốn 40 3.8 Xử lí số liệu .40 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 41 4.1 Hiệu giá kháng thể chống bệnh Newcastle đàn gà khảo sát 41 4.2 Các biểu bệnh thường gặp, tỷ lệ chết q trình theo dõi .42 4.3 Bệnh tích mổ khám 47 4.4 Cách điều trị hiệu điều trị trại 53 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 56 5.1 Kết luận 56 5.2 Đề nghị 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT - F: Protein F (Fusion) - CEF: Chicken Embryo Fibroblast - HN: Haemagglutinin Neuraminidase - CPE: Cytopathic Effect - CEK: Chicken Embryo Kidney - NDV: Newcastle Disease Virus - HVT: Virus Herpese Turkey - IBDV: Infetious Bronchitis Disease Virus - MD: Marek’s Disease - MATSA: Marek’s Disease Tumor – Associated Surface Antigen - CRD: Chronic Respiratory Disease - CCRD: Coli Chronic Respiratory Disease - MG: Mycoplasma gallisepticum - HA: Haemagglutination - HI: Haemagglutination Inhibition test - RIA: Radio Immunoassay - ELISA: Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay - RIA: Radio Immuno Assay - MG: Medica Geometrica vii DANH SÁCH CÁC HÌNH TRANG Hình 3.1 Gà lúc 10 tuần tuổi 38 Hình 3.2 Gà lúc 26 tuần tuổi 38 Hình 4.1 Cổng vào trại 43 Hình 4.2 Gà ốm yếu, liệt khơng đứng 44 Hình 4.3 Gà chết đột ngột, tiêu chảy phân xanh 45 Hình 4.4 Gà phân trắng lỏng bết hậu môn 46 Hình 4.5 Khí quản nhiều dịch nhày 47 Hình 4.6 Túi khí dày đục 47 Hình 4.7 Khối u thận 48 Hình 4.8 Dạ dày tuyến sưng to, viêm tuyến 48 Hình 4.9 Xâm nhập lympho vào mơ gan 49 Hình 4.10 Lympho xâm nhập vùng vỏ thận 50 Hình 4.11 Lympho đầy khắp mô lách 50 Hình 4.12 Lympho xâm nhập dày tuyến 51 Hình 4.13 Xuất huyết lớp mỡ xoang bụng, mỡ vành tim xuất huyết 51 Hình 4.14 Gan sưng, buồng trứng méo mó 52 viii DANH SÁCH CÁC BẢNG TRANG Bảng 2.1 Mật độ nuôi gà hậu bị (đơn vị tính: con/m ) .29 Bảng 2.2 Quy trình phòng bệnh trại 31 Bảng 3.1 Thời điểm lượng mẫu huyết gà 33 Bảng 3.2 Sơ đồ thực phản ứng HA 35 Bảng 3.3 Sơ đồ thực phản ứng HI .37 Bảng 4.1 Hệ số MG %BH 40 Bảng 4.2 Số gà chết theo tuần tuổi 42 ix – 44 ngày chuồng trại (Lê Văn Năm, 2003) Vì vấn đề an tồn sinh học trại không đảm bảo, không thực việc vào ra, vệ sinh sát trùng không tốt điều kiện thích hợp để mầm bệnh tồn trại Vì khả đàn gà nhập vào nhiễm bệnh Marek’s cao Ở tuần 16, tuần 18, tuần 22 có 10 gà chết đột ngột, triệu chứng trước chết gà phân xanh lẫn trắng, gà chết xác chết mập, mào tích thâm tím Hình 4.3 Gà chết đột ngột, tiêu chảy phân xanh Với triệu chứng nghi bệnh tụ huyết trùng thể cấp tính Theo mơ tả Nguyễn Phước Ninh (2009): “sự chết biểu bệnh, gà sốt cao, nhịp thở tăng, bỏ ăn, xù lơng, phân tiêu chảy, có nước màu trắng sau trở nên xanh có chứa chất nhày, gà chết mào yếm tím bầm” Lê Hồng Mận Bùi Đức Lũng (2004), mô tả bệnh tụ huyết trùng gà: “chưa thấy triệu chứng, gà ăn, ấp giẫy lăn chết, chết mào tích thâm tím” Chúng tơi ghi nhận thêm gà có triệu chứng bệnh xảy tuần 21 22: gà phân trắng lỏng, buồn bả, bỏ ăn, mệt mỏi, gục xuống Chúng tơi nghi ngờ gà có khả bị thương hàn với số gà chết ghi nhận 46 Hình 4.4 Gà phân trắng lỏng bết hậu môn Nguyễn Phước Ninh (2009), mô tả bệnh thương hàn gà trưởng thành với triệu chứng: “gà giảm ăn, mệt mỏi, gục xuống, xù lông, mào tái nhợt, tiêu chảy, suy yếu nước, giảm sản lượng trứng”, Lê Hồng Mận Bùi Đức Lũng (2004), “gà bị thương hàn đẻ giảm sút không đều, tiêu chảy, phân bết hậu môn, gà ủ rủ khát nước, mào tái nhợt” Chúng tơi thấy khơng có chết cao đột biến đàn gà theo dõi, số lượng chết rải rác Tuy nhiên, tuần 18, 19, 22 số gà chết tăng so với tuần 16, 17, 20, 21, 23 gà bị bộc phát tụ huyết trùng Sau trại can thiệp kịp thời số lượng gà chết giảm Ở giai đoạn 10 – 15, 24 – 26 tuần, khơng có gà chết đàn 4.3 Bệnh tích đại thể Với gà chết có triệu chứng ghi nhận mục 4.1 tiến hành mổ khám cho kết sau: - Những gà có triệu chứng nghi CRD (khò khè, thở khó, ho, ăn ít, gà ốm) có biểu bệnh tích: khí quản nhiều dịch nhày, túi khí dày đục, phổi viêm 47 Hình 4.5 Khí quản nhiều dịch nhầy Hình 4.6 Túi khí dày đục Qua triệu chứng bệnh tích ghi nhận nên chúng tơi có thêm sở để nghi gà bị bệnh CRD Theo Lê Xn Bình ctv (2002), bệnh tích CRD là: “khí quản tích đầy dịch viêm keo nhầy màu trắng, màng túi khí đục nhẹ, kế phát bệnh khác E.coli mặt gan, màng tim màng bao quanh phúc mạc thấy tăng sinh trắng đục viêm dính vào tim, gan, ruột” Orlov (1962) (Nguyễn Phát dịch, 1976) diễn đạt bệnh tích bệnh CRD khí quản bị tích dịch nhầy keo, túi khí dày thêm, phổi có vùng cứng 48 - Những gà có triệu chứng nghi bệnh Marek’s chúng tơi tiến hành mổ khám ghi nhận: thận có khối u to; lách, gan, dày tuyến sưng to Hình 4.7 Khối u thận Hình 4.8 Dạ dày tuyến sưng to, viêm tuyến Nguyễn Phước Ninh (2009) cho bệnh tích bệnh Marek’s: viêm tăng sinh dây thần kinh ngoại biên, dây thần kinh đùi, khối u quan nội tạng, da, cơ… Theo Lê Văn Năm (2003), bệnh tích Marek’s là: khối u da mắt, u gan, lách, phổi, tim, thận đùi, ngực Với triệu chứng 4.1 kết hợp với bệnh tích ghi nhận khả gà bị bệnh Marek’s cao 49 Để định bệnh xác hơn, tiến hành gửi mẫu: dây thần kinh, dày tuyến, gan, lách, thận gà đến phòng xét nghiệm Bệnh Viện Thú Y Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM để làm xét nghiệm cho kết sau: + Dây thần kinh: lympho xâm nhập nhiều, lan tràn khắp nơi làm hư hại mô tuyến + Gan: xâm nhập lympho nặng, phá hủy mô tiểu thùy gan, lympho lớn nhỏ lan tràn khắp mô gan + Thận: vùng vỏ thận có xâm nhập gây hư hại mô thận lan rộng vùng tủy + Lách: lympho đầy khắp mơ lách từ ngồi vỏ bao vào + Dạ dày tuyến: lympho xâm nhập nhiều vào dày tuyến Kết luận Bệnh viện Thú Y: Gà bệnh Marek’s thể nặng Hình 4.9 Xâm nhập lympho vào mơ gan 50 Hình 4.10 Xâm nhập lympho vùng vỏ thận Hình 4.11 Lympho đầy khắp mơ lách 51 Hình 4.12 Lympho xâm nhập dày tuyến - Những gà phân xanh trắng, xác chết mập, mào tích thâm tím có bệnh tích sau: xuất huyết tim lớp mỡ vành tim, lớp mỡ vùng bụng, ruột xuất huyết, phổi viêm Những bệnh tích giống mơ tả Nguyễn Phước Ninh (2009) bệnh tích tụ huyết trùng (A) (B) Hình 4.13 (A) Xuất huyết lớp mỡ xoang bụng, (B) mỡ vành tim xuất huyết Theo Nguyễn Xuân Bình ctv (2002), bệnh tích bệnh tụ huyết trùng: mỡ vành tim xuất huyết, bao tim tích nước, phổi viêm, gan xuất huyết vệt hoại tử màu vàng, buồng trứng sung huyết đỏ xuất huyết trứng non vỡ, ruột viêm 52 Với triệu chứng bệnh tích ghi nhận được, nghi gà bị bệnh tụ huyết trùng - Trường hợp gà có triệu chứng phân trắng lỏng, buồn bả, bỏ ăn, mệt mỏi, gục xuống, tiến hành mổ khám ghi nhận kết sau: buồng trứng hư nhão méo mó, gan sưng bở, thận viêm (A) (B) Hình 4.14 (A) Gan sưng, (B) buồng trứng méo mó Theo mơ tả Lê Hồng Mận Bùi Đức Lũng (2004), bệnh tích điển hình bệnh thương hàn là: nhiều nang trứng bị hoại tử méo mó Nguyễn Phước Ninh (2009) cho bệnh tích bệnh thương hàn gà bao gồm: viêm buồng trứng ống dẫn trứng, trứng méo mó, có nhiều màu sắc khác nhau, trứng vỡ làm viêm phúc mạc, gan sưng bở, có đốm hoại tử, lách, thận sưng lớn, viêm màng bụng, ruột viêm hoại tử Từ mô tả Nguyễn Phước Ninh, Lê Hồng Mận Bùi Đức Lũng bệnh tích bệnh thương hàn, kết hợp với triệu chứng bệnh tích ghi nhận khả bệnh thương hàn cao 4.4 Cách điều trị hiệu điều trị trại Do đặc điểm chăn ni gà cơng nghiệp, thấy đàn gà có triệu chứng bệnh trại cho điều trị toàn đàn, khó khăn việc tính tốn hiệu điều trị, chúng tơi nhận định kết điều trị trại + Khi gà có triệu chứng khò khè, ho, thở khó (lúc 16 tuần tuổi) trại dùng thuốc Enro - 100 (enrofloxacin 100mg/1ml, 1-2ml thuốc cho lít nước) điều trị liên tiếp 53 ngày (3 ngày cuối tuần 16 ngày đầu tuần 17) Sau điều trị ghi nhận bệnh có dấu hiệu giảm, tỷ lệ chết thấp Cụ thể tuần 16 có trường hợp gà chết nghi bệnh CRD tuần 17 khơng Tuy nhiên đàn gà biểu khò khè mức độ nhẹ Ở tuần 18 – 20, với triệu chứng mức độ nặng trại điều trị thuốc Resplex (tilmicosin 50mg/1lít) kết hợp Bromhexine (Resplex 100g + Bromhexine 200g cho 200 lít nước) ngày liên tục (2 ngày tuần 19 ngày tuần 20) Sau điều trị ghi nhận bệnh giảm nhanh Cụ thể tuần 18 gà chết nghi CRD gà, đến tuần 19 số gà chết 10, sau uống thuốc cuối tuần 20 chết giảm Từ tuần 21 – 26 không ghi nhận gà chết CRD triệu chứng bệnh giảm hẳn + Với gà phân xanh chết đột ngột (lúc 18 tuần tuổi) sau mổ khám trại tiến hành cho gà uống Ditrimoral suspensions (sulfadiazine 400mg + trimethoprim 80mg/1ml, với liều 1ml cho 1lít nước) điều trị ngày liên tiếp (1 ngày tuần 18 ngày tuần 19) Khi bệnh giảm hẳn ghi nhận số gà chết nghi bệnh tụ huyết trùng tuần 18 gà, từ tuần 19 – 21 khơng trường hợp chết + Những gà có triệu chứng phân trắng lỏng, buồn bả, bỏ ăn, mệt mỏi, gục xuống (ở tuần 21, 22) tuần 22 có ca nghi chết tụ huyết trùng, trại tiến hành cho uống cotrim (sulfadiazine 400mg + trimethoprim 80mg/1g với liều 1g cho 1lít nước) điều trị ngày liên tiếp (tuần 22) Bệnh giảm khơng gà chết Đối với gà bệnh Marek’s khơng có thuốc điều trị, gà nên loại thải Tuy nhiên mục đích kinh tế nên trại loại gà bệnh nặng, gà khác giữ trại Đây nguồn bệnh lứa gà sau không thực tốt vấn đề an toàn sinh học chủng ngừa Qua kết khảo sát ghi nhận nhận thấy việc sử dụng thuốc trại đủ liệu trình, can thiệp sớm bệnh xuất Tuy nhiên trại sử dụng kháng sinh chưa thật phù hợp, kiến thức thú y hạn chế, sử dụng thuốc theo cảm tính khơng có sở lựa chọn Sử dụng lặp lại nhóm thuốc để điều trị 54 liên tục nhiều bệnh đàn, trường hợp dùng Ditrimoral suspensions (Sulfadiazine 400mg + trimethoprim 80mg) Cotrim (Sulfadiazine 400mg + trimethoprim 80mg), việc điều trị dễ gây tình trạng kháng thuốc 55 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thời gian thực đề tài “Khảo sát hiệu giá kháng thể sau tiêm phòng Newcastle biểu bệnh thường gặp gà hậu bị từ 10 đến 26 tuần tuổi”, chúng tơi có kết luận sau: ¾ Kháng thể kháng bệnh Newcastle Ở lần xét nghiệm máu hệ số MG, % BH đạt tiêu chuẩn Cục Thú Y Trong q trình chúng tơi khảo sát khơng ghi nhận gà có biểu bệnh Newcastle xảy trại ¾ Các biểu bệnh thường gặp, tỷ lệ chết Gà có biểu triệu chứng bệnh tích mổ khám nghi bệnh CRD, Marek’s, tụ huyết trùng, thương hàn Tỷ lệ chết giai đoạn từ 10-26 tuần tuổi 0,71% ¾ Với bệnh CRD, Enro – 100 hiệu điều trị không cao; Resplex + Bromhexine có hiệu tốt Bệnh tụ huyết trùng, thương hàn Ditrimoral suspensions; Cotrim có hiệu điều trị 5.2 Đề nghị Quy trình chủng ngừa vaccine trại giai đoạn hợp lý đạt hiệu cao, nên áp dụng quy trình tiêm phòng giai đoạn cho lứa gà nuôi Tăng cường biện pháp vệ sinh, phòng bệnh nghiêm ngặt để ngăn ngừa dịch bệnh xảy ra, người chăn nuôi cần ý nhiều vấn đề an toàn sinh học trại Người chăn nuôi cần tham khảo nhà chuyên môn cách sử dụng thuốc phòng trị bệnh cho đàn gia cầm 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO Võ Thị Trà An, 2007 Kháng dùng cho vật nuôi Nhà xuất Đà Nẵng, 184 trang Nguyễn Xuân Bình – Trần Xn Hạnh – Tơ Thị Phấn, 2002 109 Bệnh gia cầm cách phòng trị Nhà xuất Nông Nghiệp, Hà Nội, 372 trang Lâm Thị Thu Hương, 2008 Bài giảng miễn dịch thú y Tủ sách ĐH Nông Lâm TP HCM, 111 trang Lê Văn Hùng, 1996 Nghiên cứu miễn dịch thu bệnh virus (Newcastle, Gumboro) Đề xuất cải tiến quy trình phòng bệnh vaccine cho gà Luận văn phó tiến sĩ khoa học Nơng Nghiệp, Đại học Nông Lâm TP HCM, Việt Nam Lê Văn Hùng, 2002 Giáo trình miễn dịch thú y Nhà xuất Nông Nghiệp, 180 trang Lê Hồng Mận – Bùi Đức Lũng, 2004 Kỹ thuật nuôi gà công nghiệp, lơng màu thả vườn phòng trị số bệnh Tủ sách ĐH Nông Lâm TP HCM, 197 trang Bùi Văn Mạnh, 2008 Khảo sát hiệu giá kháng thể gà đẻ trứng thương phẩm sau tiêm vaccine phòng Newcastle tỉnh Đồng Nai Luận văn tốt nghiệp Bác sỹ thú y, Đại học Nông Lâm, TP HCM, Việt Nam Lê Văn Năm, 2003 Bệnh Marek mơ hình khối u truyền nhiễm Nhà xuất Nơng Nghiệp, Hà Nội, 132 trang Nguyễn Phước Ninh, 2009 Bài giảng truyền nhiễm chung – gia cầm Tủ sách trường ĐH Nông Lâm TP HCM, 117 trang 57 10 Lê Anh Phụng, 2006 Bài Giảng virus thú y Tủ sách trường ĐH Nông Lâm TP HCM, 88 trang 11 Lâm Minh Thuận, 2004 Giáo trình chăn ni gia cầm Nhà xuất ĐH Quốc gia TP HCM, 172 trang 12 Phạm Hoàng Việt, 2003 Theo dõi truyền ngang virus vaccine Newcastle chịu nhiệt chủng ngừa gà Luận văn tốt nghiệp Bác sỹ thú y, Đại học Nông Lâm, TP HCM, Việt Nam 13 E.M.Orlov, 1962 Bệnh gia cầm tập (Nguyễn Phát dịch, 1976) Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, Việt Nam, 481 trang 58 PHỤ LỤC Phụ lục Cách tính MG + Hệ số MG: giá trị bình quân hình học hàm lượng kháng thể nồng độ pha loãng với logaric theo số Phương pháp W H Allan (Anh), B Toth (Hungari) L E Lancaster (Canada) + MG giá trị đối log2N LnN = Tổng (số mẫu * Ln) / Tổng số mẫu kiểm tra LnN = Tổng (số mẫu x Ln)/Tổng số mẫu kiểm tra =359/100 = 3,6 MG = giá trị đối Ln Đối Ln 3,6 = 12,1 (tra bảng MG) Vì vậy, MG = 12,1 - Tính tỷ lệ bảo hộ (% BH) + Tỷ lệ bảo hộ (% BH) % số mẫu xét nghiệm có hiệu giá HI ≥ 16 % BH = (Số mẫu HI ≥ 16 / Số mẫu kiểm tra) * 100 59 Bảng tra Ln để tính MG Ln 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 Đối Ln 2,1 2,3 2,5 2,6 2,7 3,1 3,2 3,5 3,7 4,3 4,6 4,9 5,3 5,7 6,1 6,5 7,5 Ln 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 Đối Ln 8,6 9,2 9,8 10,6 11,8 12,1 13 13,9 14,9 16 17,1 18,4 19,7 21,1 22,6 24,2 26 28 30 32 34 Ln 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 Đối Ln 37 39 42 45 49 52 56 60 64 69 74 79 84 91 97 104 112 120 128 138 147 60 Ln 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 Đối Ln 158 168 182 194 208 223 239 256 275 294 315 338 367 388 417 447 479 512 549 588 632 Ln 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 Đối Ln 676 722 779 835 858 891 1024 1100 1175 1270 1350 1450 1560 1670 1780 1910 ... bào T - Đặc điểm nuôi cấy Môi trường tế bào: MDV sinh trưởng tốt môi trường tế bào thận gà tế bào thai gà lớp Sau nuôi cấy – ngày hình thành bệnh tích tế bào đặc hiệu (CPE) Tế bào bị tác động vón
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT HIỆU GIÁ KHÁNG THỂ SAU KHI TIÊM PHÒNG NEWCASTLE VÀ NHỮNG BỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN GÀ TỪ 10 ĐẾN 26 TUẦN TUỔ, KHẢO SÁT HIỆU GIÁ KHÁNG THỂ SAU KHI TIÊM PHÒNG NEWCASTLE VÀ NHỮNG BỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN GÀ TỪ 10 ĐẾN 26 TUẦN TUỔ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay