KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA MÙA ĐẾN KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA HEO NÁI THUỘC MỘT SỐ NHÓM GIỐNG TẠI TRẠI CHĂN NUÔI HEO GIỐNG 29, TỈNH BÌNH DƯƠNG

84 0 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:38

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y **************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA MÙA ĐẾN KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA HEO NÁI THUỘC MỘT SỐ NHĨM GIỐNG TẠI TRẠI CHĂN NI HEO GIỐNG 2/9, TỈNH BÌNH DƯƠNG Sinh viên thực hiện: PHẠM TẤN TOÀN Lớp : DH05DY Ngành: Dược Thú Y Niên khóa: 2005 – 2010 Tháng 08/2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** PHẠM TẤN TOÀN KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA MÙA ĐẾN KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA HEO NÁI THUỘC MỘT SỐ NHÓM GIỐNG TẠI TRẠI CHĂN NI HEO GIỐNG 2/9, TỈNH BÌNH DƯƠNG Khóa luận đề trình để đáp ứng u cầu cấp Bác sĩ thú y chuyên ngành dược Giáo viên hướng dẫn PGS TS TRỊNH CÔNG THÀNH TS PHẠM TRỌNG NGHĨA Tháng 08/2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Phạm Tấn Tồn Tên khóa luận: “Khảo sát ảnh hưởng mùa đến khả sinh sản heo nái thuộc số nhóm giống trại Chăn Ni Heo Giống 2/9, tỉnh Bình Dương” Đã hồn thành khóa luận theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp Hội đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa ngày ……………… Ngày ………tháng………năm 2010 Giáo viên hướng dẫn PGS TS Trịnh Công Thành ii LỜI CẢM TẠ Mãi ghi ơn cha mẹ Đã sinh thành, dạy dỗ luôn động viên hỗ trợ đường học vấn sống Chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Ban Chủ Nhiệm Khoa Chăn Ni Thú Y Tồn thể quý Thầy Cô Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Đã tận tình dạy dỗ truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báo cho năm học vừa qua Chân thành biết ơn Ban giám đốc công ty Chăn Nuôi VIFACO, trại Chăn Ni Heo Giống 2/9, tỉnh Bình Dương Tồn thể cơ, chú, anh, chị em, trại Chăn Nuôi Heo Giống 2/9, tỉnh Bình Dương Đã tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi truyền đạt kinh nghiệm thời gian thực tập tốt nghiệp Xin bày tỏa lòng biết ơn sâu sắc TS Phạm Trọng Nghĩa, PGS TS Trịnh Cơng Thành hết lòng hướng dẫn, bảo, giúp đỡ động viên em suốt thời gian học tập, thực tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp Cảm ơn Các bạn sinh viên lớp Dược Thú Y 05 động viên giúp đỡ năm học vừa qua q trình hồn thành khóa luận tốt nghiệp Sinh viên: Phạm Tấn Tồn iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN Qua thời gian thực tập với đề tài “Khảo sát ảnh hưởng mùa đến khả sinh sản heo nái thuộc số nhóm giống trại Chăn Ni Heo Giống 2/9, tỉnh Bình Dương” từ ngày 01/03/2010 đến ngày 22/06/2010, chúng tơi khảo sát 147 heo nái trại chăn ni heo giống 2/9, tỉnh Bình Dương thu kết sau: Kết khả sinh sản trung bình chung nhóm giống Tuổi đẻ lứa đầu 377,01 (ngày), số lứa đẻ nái năm 2,39 (lứa/nái/năm), số heo đẻ ổ 9,34 (con/ổ), số heo sơ sinh sống 9,17 (con/ổ), số heo chọn nuôi 9,11 (con/ổ), số heo giao nuôi 9,45 (con/ổ), trọng lượng heo sơ sinh toàn ổ 12,31 (kg/ổ), trọng lượng heo sơ sinh bình qn sống 1,38 (kg/con), tuổi cai sữa 24,09 (ngày), số heo cai sữa 9,00 (con/ổ) Trọng lượng heo cai sữa toàn ổ 59,79 (kg/ổ), trọng lượng heo cai sữa bình quân 6,63 (kg/con), trọng lượng heo cai sữa toàn ổ hiệu chỉnh 56,71 (kg/ổ), tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa 89,89 (%) Dựa vào số sinh sản SPI, nhóm giống heo nái xếp hạng khả sinh sản hạng I: YL (101,70 điểm), hạng II: LL (100,05 điểm), hạng III: PD (99,31 điểm), hạng IV: YY (98,05 điểm) Kết khả sinh sản trung bình chung nhóm giống mùa mưa mùa nắng Số heo đẻ ổ mùa nắng 9,67 (con/ổ) cao mùa mưa 9,11 (con/ổ) Số heo sơ sinh sống mùa nắng 9,51 (con/ổ) cao mùa mưa 8,91 (con/ổ) Trọng lượng heo sơ sinh toàn ổ mùa nắng 13,48 (kg/ổ) cao mùa mưa 11,47 (kg/ổ) Trọng lượng heo sơ sinh bình quân mùa nắng 1,45 (kg/con) cao mùa mưa 1,32 (kg/con) Số heo sơ sinh sống hiệu chỉnh mùa nắng 9,9 (con/ổ) cao mùa mưa 9,2 (con/ổ) Số heo chọn nuôi mùa nắng 9,1 (con/ổ) thấp mùa mưa 9,11 (con/ổ) Số heo giao nuôi mùa nắng 9,43 (con/ổ) thấp mùa mưa 9,75 (con/ổ) Số heo cai sữa mùa nắng 8,92 (con/ổ) thấp mùa mưa 9,06 con/ổ Trọng lượng heo cai sữa toàn ổ hiệu chỉnh mùa nắng 57,21 (kg/ổ) cao mùa mưa 56,06 (kg/ổ) Tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa mùa nắng 92,74 (%) cao mùa mưa 86,11 (%) iv MỤC LỤC Trang LỜI CẢM TẠ iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN iv MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 1.2.1 Mục đích 1.2.2Yêu cầu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 GIỚI THIỆU VỀ TRẠI CHĂN NUÔI HEO GIỐNG 2/9 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển trại Chăn Nuôi Heo Giống 2/9 2.1.3 Cơ cấu tổ chức nhân 2.1.4 Cơ cấu đàn 2.1.5 Giống công tác giống 2.1.5.1 Nguồn gốc giống 2.1.5.2 Công tác giống 2.1.6 Phương hướng sản suất kinh doanh trại 2.2 ĐIỀU KIỆN CHĂM SĨC NI DƯỠNG 2.2.1 Chuồng trại 2.2.2 Thức ăn 2.2.3 Nước uống 2.2.4 Quy trình tiêm phòng 2.2.5 Nuôi dưỡng chăm sóc 10 2.2.6 Vệ sinh thú y 11 v 2.3 CỞ SỞ LÝ LUẬN 12 2.3.1 Những yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh sản nái 12 2.3.1.1 Yếu tố di truyền 12 2.3.1.2 Yếu tố ngoại cảnh 13 2.3.2 Một số tính trạng sức sinh sản heo nái 16 2.3.2.1 Ngoại hình thể chất 16 2.3.2.2 Tuổi thành thục 16 2.3.2.3 Tuổi phối giống lần đầu 17 2.3.2.4 Tuổi đẻ lứa đầu 17 2.3.2.5 Khoảng cách hai lứa đẻ 17 2.3.2.6 Số heo đẻ ổ 18 2.3.2.7 Số heo sơ sinh sống 18 2.3.2.8 Tỷ lệ nuôi sống tới cai sữa 18 2.3.2.9 Trọng lượng heo sơ sinh 18 2.3.2.10 Trọng lượng heo cai sữa 19 2.3.2.11 Số heo cai sữa nái năm 19 2.4 BIỆN PHÁP NÂNG CAO SỨC SINH SẢN CỦA HEO NÁI 19 Chương 21 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 21 3.1 Thời gian thời điểm 21 3.2 Đối tượng khảo sát 21 3.3 Phương pháp khảo sát 21 3.4 Các tiêu khảo sát 21 3.4.1 Khả phát dục 21 3.4.2 Khả đẻ sai nái 22 3.4.3 Khả nuôi 23 3.4.4 Xếp hạng nhóm giống 25 3.5 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU 26 Chương 27 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 27 4.1 SỐ NÁI KHẢO SÁT 27 4.2 CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG MẮN ĐẺ CỦA NÁI 27 4.2.1 Tuổi phối giống lần đầu 27 4.2.2 Tuổi đẻ lứa đầu 28 vi 4.2.3 Khoảng cách hai lứa đẻ 29 4.2.4 Số lứa đẻ nái năm 29 4.3 CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG ĐẺ SAI CỦA NÁI 30 4.3.1 Số heo đẻ ổ 30 4.3.2 Số heo sơ sinh sống 31 4.3.3 Số heo sơ sinh sống hiệu chỉnh 33 4.3.4 Số heo chọn nuôi ổ 34 4.3.5 Số heo giao nuôi 36 4.3.6 Trọng lượng heo sơ sinh toàn ổ 37 4.3.7 Trọng lượng heo sơ sinh bình quân 38 4.4 CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG NUÔI CON CỦA NÁI 40 4.4.1 Số heo cai sữa 40 4.4.2 Trọng lượng heo cai sữa toàn ổ 41 4.4.3 Trọng lượng heo cai sữa bình quân 42 4.4.4 Trọng heo cai sữa toàn ổ hiệu chỉnh 21 ngày tuổi 43 4.4.5 Tỷ lệ nuôi sống tới cai sữa 44 4.5 XẾP HẠNG CÁC NHÓM GIỐNG THEO CHỈ SỐ SPI 46 Chương 47 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 47 5.1 Kết luận 47 5.2 Đề nghị 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 PHỤ LỤC 52 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT CV : Hệ số biến dị (Coefficient Variation) LL : Landrace NSIF : Liên đoàn cải thiện giống heo Mỹ (National Swine Improvement Ferderation) PD : Pietrain x Duroc PRRS : Hội chứng rối loạn hô hấp sinh sản heo (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome) SD : Độ lệch tiêu chuẩn SPI : Sow Productivity Index TC : Tính chung TSTK : Tham số thống kê X : Trị số trung bình YL : Yorkshire x Landrace YY : Yorkshire viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Giá trị dinh dưỡng loại cám sử dụng trại Bảng 2.2 Quy trình tiêm phòng sử dụng trại Bảng 2.3 Hệ số di truyền số tính trạng quan trọng heo 13 Bảng 2.4 Nhiệt độ tối ưu cho chuồng heo 15 Bảng 2.5: Một số tiêu sinh sản nái khảo sát 100 trại Hoa Kỳ từ 2000 nái 19 Bảng 3.1 Hệ số hiệu chỉnh số heo sơ sinh sống 22 Bảng 3.2 Hệ số hiệu chỉnh toàn ổ chuẩn 21 ngày tuổi 24 Bảng 3.3 Hệ số hiệu chỉnh trọng lượng toàn ổ chuẩn 21 ngày 24 Bảng 3.4 Hệ số hiệu chỉnh trọng lượng toàn ổ chuẩn 21 ngày tuổi theo lứa đẻ 25 Bảng 4.1 Số nái khảo sát 27 Bảng 4.2 Tuổi phối giống lần đầu 27 Bảng 4.3 Tuổi đẻ lứa đầu 28 Bảng 4.4 Khoảng cách hai lứa đẻ 29 Bảng 4.5 Số lứa đẻ nái năm 29 Bảng 4.6 Số heo đẻ ổ theo nhóm giống 30 Bảng 4.7 Số đẻ ổ theo mùa 31 Bảng 4.8 Số heo sơ sinh sống theo nhóm giống 31 Bảng 4.9: Số heo sơ sinh sống theo mùa 32 Bảng 4.10 Số heo sơ sinh sống hiệu chỉnh theo nhóm giống 33 Bảng 4.11 Số heo sơ sinh sống hiệu chỉnh theo mùa 33 Bảng 4.12 Số heo chọn nuôi ổ theo nhóm giống 34 Bảng 4.13 Số heo chọn nuôi ổ theo mùa 35 Bảng 4.14 Số heo giao ni theo nhóm giống 36 Bảng 4.15 Số heo giao nuôi theo mùa 37 Bảng 4.16 Trọng lượng heo sơ sinh tồn ổ theo nhóm giống 37 Bảng 4.17 Trọng lượng heo sơ sinh toàn ổ theo mùa 38 Bảng 4.18 Trọng lượng heo sơ sinh bình quân theo nhóm giống 38 ix Error 433 3717.35 Total 436 3856.14 8.59 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ LL 78 8.359 3.203 ( * -) PD 73 8.452 2.598 ( -* ) YL 178 9.669 2.961 ( -* -) YY 108 9.398 2.884 ( -* -) + -+ -+ -Pooled StDev = 2.930 8.40 9.10 9.80 Phụ bảng 6.9 Bảng ANOVA tiêu số heo sơ sinh sống hiệu chỉnh theo nhóm giống One-way ANOVA: SSCS DC versus GIONG Analysis of Variance for SSCS DC Source SS MS 7.91 2.64 Error 441 4331.43 9.82 Total 444 4339.34 GIONG DF F P 0.27 0.848 59 Phụ bảng 6.10 Bảng ANOVA tiêu số heo chọn ni theo nhóm giống One-way ANOVA: SSCN versus GIONG Analysis of Variance for SSCN Source DF GIONG SS 207.17 Error 355 3064.80 Total 358 3271.98 MS F P 69.06 8.00 0.000 8.63 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ LL 74 8.108 3.005 ( -* ) PD 66 8.212 2.820 YL 144 9.736 2.833 YY 75 9.667 3.164 ( * ) ( -* -) ( * -) + -+ -+ -Pooled StDev = 2.938 8.00 8.80 60 9.60 Phụ bảng 6.11 Bảng ANOVA tiêu số heo giao ni theo nhóm giống One-way ANOVA: GN versus GIONG Analysis of Variance for GN Source DF GIONG SS 10.525 Error 144 122.042 Total 147 132.568 MS F P 3.508 4.14 0.008 0.848 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean LL 25 9.5200 0.9183 PD 30 8.9333 0.9444 ( * -) YL 62 9.6452 0.9250 ( * -) YY 31 0.8896 ( * ) 9.4839 StDev -+ -+ -+ -+( -* -) -+ -+ -+ -+Pooled StDev = 0.9206 8.75 9.10 61 9.45 9.80 Phụ bảng 6.12 Bảng ANOVA tiêu trọng lượng heo sơ sinh tồn ổ theo nhóm giống One-way ANOVA: PSSO versus GIONG Analysis of Variance for PSSO Source DF GIONG SS MS 295.7 98.6 Error 426 8279.1 Total 429 8574.8 F P 5.07 0.002 19.4 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ LL 74 13.095 4.462 PD 71 11.169 3.700 ( -* ) YL 177 12.969 4.746 YY 108 4.217 11.444 ( -* ) ( * -) ( * ) + -+ -+ -+ Pooled StDev = 4.408 10.8 12.0 62 13.2 14.4 Phụ bảng 6.13 Bảng ANOVA tiêu trọng lượng heo sơ sinh bình quân theo nhóm giống One-way ANOVA: PSSO TB versus GIONG Analysis of Variance for PSSO TB Source DF GIONG SS MS 6.602 Error 425 61.015 Total 428 67.617 F P 2.201 15.33 0.000 0.144 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean LL 74 1.6339 0.5669 PD 71 1.3489 0.2888 YL 177 1.3549 0.3460 YY 107 0.3170 ( * ) 1.2557 StDev + -+ -+ -+ -( -* -) ( -* -) ( * -) + -+ -+ -+ -Pooled StDev = 0.3789 1.20 1.35 63 1.50 1.65 Phụ bảng 6.14 Bảng ANOVA tiêu số heo cai sữa theo nhóm giống One-way ANOVA: SCSO versus GIONG Analysis of Variance for SCSO Source DF GIONG SS MS 26.16 8.72 Error 396 682.84 Total 399 709.00 F P 5.06 0.002 1.72 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ LL 69 9.000 1.260 ( * ) PD 65 8.446 1.212 ( * ) YL 167 9.192 1.308 YY 99 9.030 1.417 ( -* ) ( * ) + -+ -+ -Pooled StDev = 1.313 8.40 8.75 64 9.10 Phụ bảng 6.15 Bảng ANOVA tiêu trọng lượng toàn ổ heo cai sữa One-way ANOVA: PCSO versus GIONG Analysis of Variance for PCSO Source DF GIONG SS MS 4853 Error 396 59399 Total 399 64252 F P 1618 10.78 0.000 150 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ - LL 69 62.08 11.21 ( -* -) PD 65 52.53 10.81 ( -* -) YL 167 62.21 12.74 YY 99 58.86 12.94 ( * -) ( * ) -+ -+ -+ -+ Pooled StDev = 12.25 50.0 55.0 65 60.0 65.0 Phụ bảng 6.16 Bảng ANOVA tiêu trọng lượng heo cai sữa bình quân One-way ANOVA: PCS TB versus GIONG Analysis of Variance for PCS TB Source DF GIONG SS 21.609 Error 396 379.897 Total 399 401.506 MS F P 7.203 7.51 0.000 0.959 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean LL 69 6.9168 0.9504 PD 65 6.2005 0.8204 ( * ) YL 167 6.7570 YY 99 6.5174 StDev + -+ -+ -( * -) 0.9802 1.0875 ( -* -) ( * -) + -+ -+ -Pooled StDev = 0.9795 6.30 6.65 66 7.00 Phụ bảng 6.17 Bảng ANOVA tiêu trọng lượng heo cai sữa toàn ổ hiệu chỉnh theo nhóm giống One-way ANOVA: PCS DC3 versus GIONG Analysis of Variance for PCS DC3 Source DF GIONG SS 1075.9 Error 251 22385.7 Total 254 23461.6 MS F P 358.6 4.02 0.008 89.2 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean LL 43 58.924 9.191 PD 47 53.171 8.974 ( -* -) YL 110 58.008 YY 55 StDev + -+ -+ -+ ( -* -) 10.151 55.421 8.500 ( * ) ( * -) + -+ -+ -+ Pooled StDev = 9.444 52.5 56.0 59.5 63.0 Phụ bảng 6.18 Bảng ANOVA tiêu tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa theo nhóm giống One-way ANOVA: TLCS versus GIONG Analysis of Variance for TLCS Source DF GIONG SS MS 621 207 143 Error 254 36272 Total 257 36893 F P 1.45 0.229 67 Phụ bảng 6.20 Bảng ANOVA tiêu tuổi cai sữa heo theo nhóm giống One-way ANOVA: tuoiCS versus GIONG Analysis of Variance for tuoiCS Source DF GIONG SS MS 2.94 0.98 2.24 Error 383 857.89 Total 386 860.83 F P 0.44 0.727 Phụ bảng 6.21 Bảng ANOVA tiêu số heo đẻ ổ theo mùa One-way ANOVA: SSO versus MUA Analysis of Variance for SSO Source DF SS MS F MUA 34.48 34.48 3.90 Error 439 3884.50 8.85 Total 440 3918.98 P 0.049 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ M 258 9.105 3.067 ( * ) N 183 9.672 2.838 ( * ) + -+ -+ -+ -Pooled StDev = 2.975 8.80 9.20 68 9.60 10.00 Phụ bảng 6.22 Bảng ANOVA tiêu số heo sơ sinh sống theo mùa One-way ANOVA: SSCS versus MUA Analysis of Variance for SSCS Source DF SS MS F MUA 38.33 38.33 4.37 Error 435 3817.81 8.78 Total 436 3856.14 P 0.037 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ - M 254 8.913 3.083 ( * ) N 183 9.514 2.787 ( * ) -+ -+ -+ Pooled StDev = 2.963 8.80 9.20 9.60 Phụ bảng 6.23 Bảng ANOVA tiêu số heo sơ sinh sống hiệu chỉnh theo mùa One-way ANOVA: SSCS DC versus MUA Analysis of Variance for SSCS DC Source DF SS MS F MUA 52.78 52.78 5.45 Error 443 4286.56 9.68 Total 444 4339.34 P 0.020 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ M 261 9.198 3.312 ( -* -) N 184 9.898 2.799 ( * ) + -+ -+ -+-Pooled StDev = 3.111 9.00 9.50 69 10.00 10.50 Phụ bảng 6.24 Bảng ANOVA tiêu số heo chọn nuôi theo mùa One-way ANOVA: SSCN versus MUA Analysis of Variance for SSCN Source DF SS MS MUA 0.01 0.01 Error 357 3271.97 Total 358 3271.98 F P 0.00 0.980 9.17 Phụ bảng 6.25 Bảng ANOVA tiêu số heo giao nuôi theo mùa One-way ANOVA: GN versus MUA Analysis of Variance for GN Source DF SS MS F MUA 0.782 0.782 0.87 Error 146 131.786 0.903 Total 147 132.568 P 0.354 Phụ bảng 6.26 Bảng ANOVA tiêu trọng lượng heo sơ sinh toàn ổ theo mùa One-way ANOVA: PSSO versus MUA Analysis of Variance for PSSO Source DF SS MS F MUA 407.6 407.6 21.65 Error 427 8038.9 18.8 Total 428 8446.6 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ - M 250 11.471 4.592 ( * ) N 180 13.483 4.026 ( * -) -+ -+ -+ -+ Pooled StDev = 4.339 11.0 12.0 70 13.0 14.0 Phụ bảng 6.27 Bảng ANOVA tiêu trọng lượng heo sơ sinh bình quân theo mùa One-way ANOVA: PSSO TB versus MUA Analysis of Variance for PSSO TB Source DF SS MS F P MUA 1.773 1.773 11.50 Error 427 65.844 0.154 Total 428 67.617 0.001 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ - M 249 1.3226 0.4312 ( * ) N 180 1.4529 0.3320 ( * -) -+ -+ -+ Pooled StDev = 0.3927 1.330 1.400 1.470 Phụ bảng 6.28 Bảng ANOVA tiêu trọng lượng heo cai sữa toàn ổ hiệu chỉnh theo mùa One-way ANOVA: PCS DC3 versus MUA Analysis of Variance for PCS DC3 Source DF SS MS MUA 83.0 83.0 Error 253 23378.6 Total 254 23461.6 F P 0.90 0.344 92.4 71 Phụ bảng 6.29 Bảng ANOVA tiêu số heo cai sữa theo mùa One-way ANOVA: SCSO versus MUA Analysis of Variance for SCSO Source DF SS MS MUA 1.88 1.88 Error 398 707.12 1.78 Total 399 709.00 F P 1.06 0.304 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ - M 229 9.057 1.345 ( -* ) N 171 8.918 1.317 ( -* ) -+ -+ -+ - Pooled StDev = 1.333 8.85 9.00 9.15 \Phụ bảng 6.30 Bảng ANOVA tiêu tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa theo mùa One-way ANOVA: TLCS versus MUA Analysis of Variance for TLCS Source DF SS MS F MUA 2779 2779 20.85 Error 256 34115 133 Total 257 36893 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ - M 111 86.11 12.47 ( * ) N 147 92.74 10.79 ( -* -) -+ -+ -+ -+ Pooled StDev = 11.54 84.0 87.0 72 90.0 93.0 Phụ bảng 6.31 Bảng ANOVA tiêu số sinh sản SPI Analysis of Variance for SPI Source DF GIONG SS MS 317 106 475 Error 142 67422 Total 145 67738 F P 0,22 0,881 73
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA MÙA ĐẾN KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA HEO NÁI THUỘC MỘT SỐ NHÓM GIỐNG TẠI TRẠI CHĂN NUÔI HEO GIỐNG 29, TỈNH BÌNH DƯƠNG , KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA MÙA ĐẾN KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA HEO NÁI THUỘC MỘT SỐ NHÓM GIỐNG TẠI TRẠI CHĂN NUÔI HEO GIỐNG 29, TỈNH BÌNH DƯƠNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay