KHẢO SÁT CÁC BỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN HEO TỪ SAU CAI SỮA ĐẾN CHUYỂN THỊT TẠI MỘT TRẠI CHĂN NUÔI HEO CÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN BÌNH CHÁNH, TPHCM

80 0 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:38

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y ************** PHẠM QUỐC CƯỜNG KHẢO SÁT CÁC BỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN HEO TỪ SAU CAI SỮA ĐẾN CHUYỂN THỊT TẠI MỘT TRẠI CHĂN NI HEO CƠNG NGHIỆP Ở HUYỆN BÌNH CHÁNH, TPHCM Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Bác sỹ thú y Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN THỊ PHƯỚC NINH TS NGUYỄN ĐÌNH QUÁT Tháng 08/2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: PHẠM QUỐC CƯỜNG Tên luận văn “Khảo sát bệnh thường gặp heo từ sau cai sữa đến chuyển thịt trại chăn ni heo cơng nghiệp Huyện Bình Chánh, TPHCM” Đã hoàn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi Giáo viên hướng dẫn ii LỜI CẢM TẠ Xin ghi nhớ mãi: Công lao Cha Mẹ, người sinh thành, nuôi dưỡng, dạy dỗ điểm tựa cho lớn khôn Luôn nhớ ơn Anh Chị người thân không ngừng động viên, giúp đỡ em Xin chân thành cảm ơn: Ban giám hiệu trường Đại Học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh Ban chủ nhiệm khoa Chăn Ni Thú Y Cùng tồn thể q thầy hướng dẫn truyền đạt kiến thức cho em suốt trình học tập Xin biết ơn ghi nhớ mãi: Những lời dạy quí báu cho em suốt thời gian thực tập làm đề tài của: Cô Nguyễn Thị Phước Ninh Thầy Nguyễn Đình Quát Chân thành biết ơn: Gia đình ơng Nguyễn Văn Thành anh em làm trại heo giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt thời gian thực tập Xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể thành viên lớp Thú Y 31 nhớ kỉ niệm vui buồn iii TĨM TẮT Qua q trình “Khảo sát bệnh thường gặp heo từ sau cai sữa đến chuyển thịt trại chăn nuôi heo cơng nghiệp huyện Bình Chánh, TPHCM” chúng tơi khảo sát từ ngày 10/3/2010 đến ngày 10/6/2010 Với 240 heo cai sữa theo dõi hai đợt khảo sát: đợt I (120 con); đợt II (120 con) Kết thu sau:  Nhiệt độ ẩm độ chuồng nuôi thời gian khảo sát trại cao nhiệt độ ẩm độ tối ưu cho sinh trưởng phát triển heo giai đoạn sau cai sữa  Tình trạng bệnh đường tiêu hóa: đợt I có 27 bị tiêu chảy (22,5 %) đợt II có 36 bị tiêu chảy (30 %) với biểu lâm sàng như: heo tiêu chảy phân lỏng có màu xanh vàng có nhiều nhớt, có sốt nước dội Số heo khỏi bệnh tiêu chảy đợt I 25 đợt II 33 con, với t ỉ lệ khỏi bệnh 92,59 % 91,66 %  Tình trạng bệnh đường hơ hấp: - Đợt I có 51 biểu hơ hấp đợt II có 64 biểu hô hấp với biểu lâm sàng như: heo tự nhiên bỏ ăn vài con, sau nhiệt độ thể tăng, thể trạng gầy yếu, đứng loạng choạng, có biểu thở khó, thở khò khè hay hắt - Tỉ lệ heo ho đợt I II 35 % 42,50 % - Tỉ lệ heo thở bụng đợt I II 4,17 % 6,67 % - Tỉ lệ ghép ho thở bụng đợt I II 3,33 % 4,17 % - Số heo khỏi bệnh hô hấp đợt I 12 đợt II 21 Tỉ lệ khỏi bệnh 23,53 % 32,81 %  Tỉ lệ ghép tiêu chảy hô hấp đợt I II 3,33 % 5,83 % iv  Tình hình bệnh viêm khớp viêm da: - Tỉ lệ heo viêm khớp đợt I II 2,50 % 1,67 % - Tỉ lệ heo viêm da đợt I II 5,83 % 3,33 % - Số heo khỏi bệnh viêm khớp đợt I đợt II Tỉ lệ khỏi bệnh 66,67 % 50 % - Số heo khỏi bệnh viêm da đợt I đợt II Tỉ lệ khỏi bệnh 85,71 % 75 % - Khơng có trường hợp heo bị tái phát hay bị chết viêm da hay viêm khớp  Trọng lượng bình quân trung bình lúc 28 ngày tu ổi 6,82 (kg/con) lúc 60 ngày tuổi 14,43 (kg/con) Tăng trọng bình quân trung bìn h 237,77 (g/con/ngày) Hệ số chuyển biến thức ăn trung bình 1,74 (kgTA/kgTT)  Dựa vào số triệu chứng lâm sàng kèm theo bệnh tích đại thể kết đọc bệnh tích vi thể cho thấy đàn heo bị nghi nhiễm dịch tả heo, đồng thời kèm theo số bệnh như: Haemophilus, viêm ruột, … v MỤC LỤC TRANG TRANG TỰA i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ii LỜI CẢM TẠ iii TÓM TẮT iv MỤC LỤC vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT x DANH SÁCH CÁC BẢNG xi DANH SÁCH CÁC HÌNH xii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 Bệnh đường tiêu hóa 2.1.1 Đặc điểm tiêu hóa heo giai đoạn cai sữa 2.1.2 Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến bệnh đường tiêu hóa 2.1.2.1 Do heo 2.1.2.2 Do chăm sóc ni dưỡng mơi trường 2.1.2.3 Do thức ăn, nước uống 2.1.2.4 Do vi sinh vật 2.1.3 Một số bệnh đường tiêu hóa 10 2.1.3.1 Tiêu chảy E.coli 10 2.1.3.2 Bệnh phó thương hàn (Salmonellosis) 11 vi 2.1.3.3 Bệnh hồng lỵ heo 12 2.2 Bệnh đường hô hấp 14 2.2.1 Đặc điểm hô hấp sinh lý bình thường heo 14 2.2.2 Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến bệnh đường hô hấp 15 2.2.2.1 Do dinh dưỡng 15 2.2.2.2 Do môi trường 16 2.2.2.3 Do chăm sóc, quản lý 18 2.2.2.4 Do yếu tố di truyền 19 2.2.3 Một số bệnh hô hấp heo 20 2.2.3.1 Hội chứng rối loạn sinh sản hô hấp heo (Porcin Reproductive and Respiratory Syndrome – PRRS) 20 2.2.3.2 Bệnh viêm phổi địa phương Mycoplasma 21 2.2.3.3 Bệnh Haemophilus parasuis (Glasser’s) 22 2.2.3.4 Bệnh Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) 23 2.3 Giới thiệu cấu đàn quy trình quản lý heo trại chăn ni cơng nghiệp huyện Bình Chánh, TPHCM 25 2.3.1 Cơ cấu đàn 25 2.3.2 Quy trình chăm sóc ni dưỡng 26 2.3.3 Chương trình vaccin trại 27 2.4 Lược duyệt số cơng trình nghiên cứu……………………………………… 28 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 29 3.1 Thời gian địa điểm 29 3.2 Đối tượng khảo sát 29 3.3 Vật liệu dụng cụ khảo sát 29 3.4 Nội dung nghiên cứu 29 3.5 Phương pháp tiến hành 29 3.5.1 Nhiệt độ ẩm độ chuồng nuôi 29 vii 3.5.2 Theo dõi biểu bệnh, ghi nhận cách điều trị hiệu điều trị 30 3.5.3 Mổ khám ghi nhận bệnh tích 33 3.5.4 Năng suất đàn heo khảo sát 33 3.5.5 Các tiêu theo dõi 33 3.5.6 Các cơng thức tính 34 3.5.7 Phương pháp xử lý số liệu 34 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 35 4.1 Kết nhiệt độ ẩm độ chuồng nuôi heo cai sữa 35 4.2 Các bệnh thường gặp đàn heo khảo sát 38 4.2.1 Kết khảo sát bệnh đường tiêu hóa 38 4.2.1.1 Các biểu lâm sàng đường tiêu hóa 38 4.2.1.2 Tỉ lệ tiêu chảy tỉ lệ ngày tiêu chảy 39 4.2.2 Kết khảo sát bệnh đường hô hấp 40 4.2.2.1 Các biểu lâm sàng đường hô hấp 40 4.2.2.2 Tỉ lệ ho tỉ lệ ngày ho 40 4.2.2.3 Tỉ lệ thở bụng tỉ lệ ngày thở bụng 41 4.2.2.4 Tỉ lệ ghép ho thở bụng; tỉ lệ ghép ngày ho thở bụng 42 4.2.3 Tỉ lệ ghép tiêu chảy hô hấp 42 4.2.4 Tình hình bệnh viêm khớp viêm da heo cai sữa 43 4.3 Hiệu điều trị 45 4.3.1 Hiệu điều trị bệnh tiêu chảy heo khảo sát 45 4.3.2 Hiệu điều trị bệnh hô hấp heo khảo sát 46 4.3.3 Hiệu điều trị bệnh viêm khớp viêm da heo khảo sát 47 4.4 Tỉ lệ chết bệnh 47 4.5 Bệnh tích đại thể vi thể 48 4.5.1 Bệnh tích đại thể 48 4.5.2 Bệnh tích vi thể………………………………………………………………… 51 viii 4.6 Năng suất đàn heo khảo sát 54 4.6.1 Trọng lượng tăng trọng bình quân heo cai sữa 54 4.6.2 Hệ số chuyển biến thức ăn (HSCBTA) 55 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 56 5.1 Kết luận 56 5.2 Đề nghị 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 PHỤ LỤC 60 ix DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT LMLM: Lở mồm long móng HSCBTA: Hệ số chuyển biến thức ăn PRRS: Porcin Reproductive and Respiratory Syndrome APP: Actinobacillus pleuropneumoniae TGE: Transmissible Gastro Enteritis PED: Porcin epidemic diarrhea x 4.6 Năng suất đàn heo khảo sát 4.6.1 Trọng lượng tăng trọng bình quân heo cai sữa Ngồi kỹ thuật chăm sóc ni dưỡng trọng lượng cai sữa nhân tố quan trọng ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng đề kháng bệnh tật heo sau Chúng tiến hành việc cân trọng lượng heo lúc cai sữa (28 ngày tuổi) lúc 60 ngày tuổi đợt khảo sát để tính tăng trọng bình quân, kết thể qua Bảng 4.16: Bảng 4.16 Trọng lượng tăng trọng bình quân heo cai sữa Đợt khảo sát I II Chỉ tiêu Trọng lượng bình quân lúc Trung P bình 6,71 ± 0,76 6,93 ± 0,89 6,82 < 0,05 14,58 ± 0,99 14,28 ± 1,06 14,43 < 0,05 237,77 < 0,05 28 ngày tuổi (kg/con) Trọng lượng bình quân lúc 60 ngày tuổi (kg/con) Tăng trọng bình quân 245,86 ± 40,54 229,69 ± 41,23 (g/con/ngày) Qua Bảng 4.16 nhận thấy trọng lượng bình quân lúc 28 ngày tuổi đàn heo đợt I 6,71 ± 0,76 kg thấp đàn heo đợt I I 6,93 ± 0,89 kg, khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê với P < 0,05 Trọng lượng bình qn đợt khơng đồng thể trạng thú mẹ điều kiện chăm sóc quản lý đợt khác nhau, Đồng thời tỉ lệ tiêu chảy, hô hấp số bệnh khác trước cai sữa gây ảnh hưởng đến trọng lượng lúc cai sữa Trọng lượng bình quân lúc 60 ngày tuổi đàn heo đợt I 14,58 ± 0,99 kg cao so với đàn heo đợt II 14,28 ± 1,06 kg, khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê với P < 0,05 Kết thấp Trịnh Thị Trúc Hiền (2005) 15,73 ± 2,36 kg Nguyễn Văn Khoa (2009) đợt I II 22,41 ± 2,532 kg; 22,23 ± 1,98 kg, 54 so với Đỗ Giang Sơn (2008) 12,93 kg kết khảo sát cao Tăng trọng bình quân đợt I ( 245,86 ± 40,54 g/con/ngày ) cao ợt đ II (229,69 ± 41,23 g/con/ngày), khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê ( P < 0,05) Điều cho thấy khâu chăm sóc quản lý tình hình dịch bệnh đợt II gây ảnh hưởng tới khả tăng trưởng heo cai sữa, vấn đề tiêu chảy làm giảm mức tăng trọng heo cách đáng kể 4.6.2 Hệ số chuyển biến thức ăn (HSCBTA) Bảng 4.17 Hệ số chuyển biến thức ăn (HSCBTA) Đợt khảo sát I II Tổng 941,10 882 1823,10 1591,50 1574 3165,50 1,69 1,78 1,74 Chỉ tiêu Tổng tăng trọng giai đoạn khảo sát (kg/đợt) Tổng khối lượng thức ăn giai đoạn khảo sát (kg/đợt) HSCBTA (kgTA/kgTT) Qua Bảng 4.17, hệ số chuyển biến thức ăn đợt II (1,78 kgTA/kgTT) đợt I (1,69 kgTA/kgTT), đợt II tỉ lệ heo bệnh tiêu chảy hô hấp cao so với đợt I nên ảnh hưởng đến khả tiêu hóa hấp thu thức ăn đàn heo khảo sát Kết khảo sát hệ số chuyển biến thức ăn ghi nhận tốt so với kết khảo sát Đỗ Giang Sơn, 2008 (2,076 kgTA/kgTT) 55 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thời gian khảo sát từ tháng 3/2010 đến 6/2010 heo từ giai đoạn cai sữa đến 60 ngày tuổi trại chăn nuôi heo công nghiệp xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TPHCM chúng tơi rút số nhận xét sau: Những biểu lâm sàng thường gặp heo sau cai sữa tiêu chảy, hô hấp, viêm khớp viêm da Thời gian mà xảy bệnh nhiều từ 28 đến 50 ngày tuổi Nhiệt độ ẩm độ chuồng ni qua buổi ngày có chênh lệch rõ rệt, nhiệt độ trung bình cao nhiệt độ tối ưu heo sau cai sữa phát triển tốt Bệnh tích đại thể vi thể cho thấy đàn heo có biểu bệnh dịch tả, Haemophilus, viêm ruột, Trọng lượng bình quân trung bình lúc 28 ngày tu ổi 6,82 (kg/con) lúc 60 ngày tuổi 14,43 (kg/con) Tăng trọng bình quân trung bình 237,77 (g/con/ngày) Hệ số chuyển biến thức ăn trung bình 1,74 (kgTA/kgTT) Tỉ lệ khỏi bệnh tiêu chảy heo khảo sát cao (đợt I: 92,59 %; đợt II: 91,67 %) Tỉ lệ khỏi bệnh đàn heo khảo sát bệnh hô hấp (đợt I: 23,53 %; đợt II: 32,81 %); viêm da (đợt I: 85,71 %; đợt II: 75 %); viêm khớp (đợt I: 66,67 %; đợt II: 50 %) 5.2 Đề nghị Qua thời gian khảo sát trại có đề nghị sau: Cần có cải thiện nhiệt độ chuồng nuôi 56 Nên tiến hành lấy mẫu để phân lập vi khuẩn thử kháng sinh đồ định kỳ để xác định vi khuẩn gây bệnh heo tính nhạy cảm vi khuẩn kháng sinh, từ lựa chọn kháng sinh phù hợp để điều trị Cần thực nghiêm ngặt công tác vệ sinh sát trùng chuồng trại, hạn chế người phương tiện vào trại mà không sát trùng kỹ Cần có kỹ thuật viên có trình độ chun mơn phục vụ cho cơng tác chẩn đốn điều trị trại 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lâm Văn Út Bé, 2010 Khảo sát tình trạng bệnh đường tiêu hóa hơ hấp heo từ sơ sinh tới cai sữa trại heo A Huyện Bình Chánh Luận văn tốt nghiệp Trường ĐHNL TPHCM Trần Văn Chính, 2007 Hướng dẫn thực tập phần mềm thống kê Minitab 12.21 for windows Tủ sách ĐHNL TPHCM Trần Thị Dân, 2002 Thay đổi sinh lý heo Tủ sách ĐHNL TPHCM Trần Thị Dân, 2004 Sinh sản heo nái sinh lý heo Nhà xuất nông nghiệp Trần Thị Dân Dương Nguyên Khang, 2006 Giáo trình sinh lý vật nuôi Nhà xuất nông nghiệp Trịnh Thị Trúc Hiền, 2005 Khảo sát khả tăng trưởng biểu lâm sàng heo cai sữa trại chăn nuôi heo Chợ Gạo Luận văn tốt nghiệp Trường ĐHNL TPHCM Phạm Khắc Hiếu, 1997 Một số vấn đề bệnh lý học gia súc Tạp chí Thú Y số 1/97 Nguyễn Văn Khoa, 2009 Khảo sát bệnh thường gặp heo từ sau cai sữa đến xuất thịt Luận văn tốt nghiệp Trường ĐHNL TPHCM Phùng Ứng Lân, 1986 Chứng ỉa chảy lợn theo mẹ NXB Hà Nội 10 Dương Thị Thanh Loan, 2002 Khảo sát bệnh tiêu chảy heo theo mẹ xí nghiệp chăn nuôi heo Đồng Hiệp Luận văn tốt nghiệp Trường ĐHNL TPHCM 11 Nguyễn Hoa Lý Hồ Thị Kim Hoa, 2004 Môi trường sức khỏe vật nuôi Tủ sách ĐHNL TPHCM 12 Võ Văn Ninh, 1999 Bài giảng chăn nuôi heo Tủ sách ĐHNL TPHCM 13 Võ Văn Ninh, 2003 Kĩ thuật chăn nuôi heo Nhà xuất trẻ 14 Võ Văn Ninh, 2008 Kinh nghiệm nuôi heo Nhà xuất Đà Nẵng 58 15 Nguyễn Như Pho, 1995 Giáo trình nội chẩn Tủ sách ĐHNL TPHCM 16 Nguyễn Như Pho, 2001 Bệnh tiêu chảy heo Nhà xuất Nông Nghiệp TPHCM 17 Nguyễn Như Pho, 2009 Bài giảng nội khoa thú y Tủ sách ĐHNL TPHCM 18 Trần Thanh Phong, 1996 Bệnh truyền nhiễm vi trùng virus heo Tủ sách ĐHNL TPHCM 19 Đỗ Giang Sơn, 2008 Đánh giá hiệu sử dụng Loperamide pure để phòng ngừa bệnh tiêu chảy heo sau cai sữa giai đoạn từ 28 đến 60 ngày tuổi Luận văn tốt nghiệp Trường ĐHNL TPHCM 20 Nguyễn Ngọc Anh Thư, 2004 Khảo sát ảnh hưởng hai loại đèn úm tia cực tím đến sức sống khả sinh trưởng heo 21 – 70 ngày tuổi trại chăn nuôi heo Hưng Việt Luận văn tốt nghiệp Trường ĐHNL TPHCM 21 Trần Văn Viên, 2009 Tình hình bệnh hơ hấp heo 28 ngày đến 80 ngày tuổi trại chăn nuôi công nghiệp Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai Luận văn tốt nghiệp Trường ĐHNL TPHCM 59 PHỤ LỤC XỬ LÝ THỐNG KÊ NHIỆT ĐỘ CHUỒNG NUÔI  Lúc One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for 7gio Source DF SS MS thang 3,325 1,663 Error 71 36,958 0,521 Total 73 40,284 Level N 24 30 20 Pooled StDev = Mean 26,958 26,900 27,400 StDev 0,846 0,724 0,528 0,721 F 3,19 P 0,047 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( -* ) ( * -) ( -* ) -+ -+ -+ -+ 26,70 27,00 27,30 27,60 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0,0500 Individual error rate = 0,0192 Critical value = 3,39  Lúc 13 One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for 13gio Source DF SS MS thang 40,14 20,07 Error 71 107,71 1,52 Total 73 147,85 Level N 24 30 20 Pooled StDev = Mean 34,854 33,450 33,100 1,232 StDev 0,759 1,434 1,353 F 13,23 P 0,000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+-( * -) ( * -) ( * ) + -+ -+ -+-32,80 33,60 34,40 35,20 60 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0,0500 Individual error rate = 0,0192 Critical value = 3,39  Lúc 17 One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for 17gio Source DF SS MS thang 6,92 3,46 Error 71 93,08 1,31 Total 73 100,00 Level N 24 30 20 Mean 29,417 28,900 28,650 Pooled StDev = StDev 0,952 1,423 0,844 1,145 F 2,64 P 0,079 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( * -) ( -* -) ( -* -) + -+ -+ -28,50 29,00 29,50 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0,0500 Individual error rate = 0,0192 Critical value = 3,39 ẨM ĐỘ CHUỒNG NUÔI  Lúc One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for 7gio Source DF SS MS thang 0,50 0,25 Error 71 135,34 1,91 Total 73 135,84 Level N 24 30 20 Mean 76,208 76,017 76,075 StDev 1,853 1,270 0,712 F 0,13 P 0,877 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+-( -* -) ( -* ) ( -* ) 61 Pooled StDev = + -+ -+ -+-75,60 76,00 76,40 76,80 1,381 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0,0500 Individual error rate = 0,0192 Critical value = 3,39  Lúc 13 One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for 13gio Source DF SS MS thang 216,8 108,4 Error 71 1440,3 20,3 Total 73 1657,2 Level N 24 30 20 Pooled StDev = Mean 56,917 58,917 61,375 StDev 4,872 3,924 4,855 4,504 F 5,34 P 0,007 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( -* ) ( * -) ( * -) + -+ -+ -57,5 60,0 62,5 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0,0500 Individual error rate = 0,0192 Critical value = 3,39  Lúc 17 One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for 17gio Source DF SS MS thang 16,9 8,5 Error 71 883,8 12,4 Total 73 900,8 Level N 24 Mean 72,583 StDev 3,209 F 0,68 P 0,509 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( -* -) 62 30 20 73,233 73,825 Pooled StDev = 4,417 2,066 ( -* ) ( * ) + -+ -+ -72,0 73,2 74,4 3,528 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0,0500 Individual error rate = 0,0192 Critical value = 3,39 TỈ LỆ CON TIÊU CHẢY Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts benh khong be 27 93 31.50 88.50 Total 120 36 31.50 84 88.50 120 Total 63 177 240 Chi-Sq = 0.643 + 0.229 + 0.643 + 0.229 = 1.743 DF = 1, P-Value = 0.187 TỈ LỆ NGÀY CON TIÊU CHẢY Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts tc khong tc 79 3681 95.70 3664.30 Total 3760 112 95.30 3632 3648.70 3744 Total 191 7313 7504 Chi-Sq = 2.915 + 0.076 + 2.928 + 0.076 = 5.996 DF = 1, P-Value = 0.014 63 TỈ LỆ CON HO Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts ho khong ho 42 78 46.50 73.50 Total 120 51 46.50 69 73.50 120 Total 93 147 240 Chi-Sq = 0.435 + 0.276 + 0.435 + 0.276 = 1.422 DF = 1, P-Value = 0.233 TỈ LỆ NGÀY CON HO Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts ho kho 284 3476 316.17 3443.83 Total 3760 347 314.83 3397 3429.17 3744 Total 631 6873 7504 Chi-Sq = 3.274 + 0.301 + 3.288 + 0.302 = 7.164 DF = 1, P-Value = 0.007 TỈ LỆ THỞ BỤNG Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts benh khong be 115 6.50 113.50 6.50 112 113.50 Total 120 120 64 Total 13 227 240 Chi-Sq = 0.346 + 0.020 + 0.346 + 0.020 = 0.732 DF = 1, P-Value = 0.392 TỈ LỆ NGÀY CON THỞ BỤNG Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts tho kho 28 3732 35.58 3724.42 Total 3760 43 35.42 3701 3708.58 3744 Total 71 7433 7504 Chi-Sq = 1.613 + 0.015 + 1.620 + 0.015 = 3.264 DF = 1, P-Value = 0.071 TỈ LỆ GHÉP HO VÀ THỞ BỤNG Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts benh khong be 116 4.50 115.50 Total 120 4.50 115 115.50 120 Total 231 240 Chi-Sq = 0.056 + 0.002 + 0.056 + 0.002 = 0.115 DF = 1, P-Value = 0.734 cells with expected counts less than 5.0 65 TỈ LỆ GHÉP NGÀY CON HO VÀ THỞ BỤNG 10 Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts ho+ khong ho 24 3736 25.55 3734.45 Total 3760 27 25.45 3717 3718.55 3744 Total 51 7453 7504 Chi-Sq = 0.095 + 0.001 + 0.095 + 0.001 = 0.191 DF = 1, P-Value = 0.662 TỈ LỆ GHÉP TIÊU CHẢY VÀ HÔ HẤP 11 Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts benh khong be 116 5,50 114,50 Total 120 5,50 113 114,50 120 Total 11 229 240 Chi-Sq = 0,409 + 0,020 + 0,409 + 0,020 = 0,857 DF = 1, P-Value = 0,354 12 TỈ LỆ VIÊM KHỚP Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts benh khong be 117 Total 120 66 2.50 117.50 2 2.50 118 117.50 120 Total 235 240 Chi-Sq = 0.100 + 0.002 + 0.100 + 0.002 = 0.204 DF = 1, P-Value = 0.651 cells with expected counts less than 5.0 13 TỈ LỆ VIÊM DA Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts benh khong be 113 5.50 114.50 Total 120 5.50 116 114.50 120 Total 11 229 240 Chi-Sq = 0.409 + 0.020 + 0.409 + 0.020 = 0.857 DF = 1, P-Value = 0.354 14 TRỌNG LƯỢNG BÌNH QUÂN LÚC CAI SỮA One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TLCS Source DOT Error Total DF 238 239 SS 2,970 164,328 167,298 MS 2,970 0,690 F 4,30 P 0,039 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N 120 120 Pooled StDev = Mean 6,7083 6,9308 0,8309 StDev 0,7612 0,8953 -+ -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ 6,60 6,75 6,90 7,05 Tukey's pairwise comparisons 67 Family error rate = 0,0500 Individual error rate = 0,0500 Critical value = 2,79 15 TRỌNG LƯỢNG BÌNH QUÂN LÚC 60 NGÀY TUỔI One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TL60NGAY Source DOT Error Total DF 238 239 SS 5,22 251,81 257,03 MS 5,22 1,06 F 4,94 P 0,027 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N 120 120 Pooled StDev = Mean 14,576 14,281 StDev 0,995 1,061 1,029 + -+ -+ -+ ( * ) ( * ) + -+ -+ -+ 14,20 14,40 14,60 14,80 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0,0500 Individual error rate = 0,0500 Critical value = 2,79 68
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT CÁC BỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN HEO TỪ SAU CAI SỮA ĐẾN CHUYỂN THỊT TẠI MỘT TRẠI CHĂN NUÔI HEO CÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN BÌNH CHÁNH, TPHCM , KHẢO SÁT CÁC BỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN HEO TỪ SAU CAI SỮA ĐẾN CHUYỂN THỊT TẠI MỘT TRẠI CHĂN NUÔI HEO CÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN BÌNH CHÁNH, TPHCM

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay