ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ XÂY DỰNG CÁC LỚP BẢN ĐỒ NỀN CÁC TRANG TRẠI CHĂN NUÔI HEO TẠI ĐỒNG NAI

80 0 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ XÂY DỰNG CÁC LỚP BẢN ĐỒ NỀN CÁC TRANG TRẠI CHĂN NUÔI HEO TẠI ĐỒNG NAI Sinh viên thực hiện: PHẠM NGỌC VIỆT TRƯỜNG Lớp: DH05TY Ngành: Thú Y Niên khóa: 2005 - 2010 Tháng 08/2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** PHẠM NGỌC VIỆT TRƯỜNG ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ XÂY DỰNG CÁC LỚP BẢN ĐỒ NỀN CÁC TRANG TRẠI CHĂN NUÔI HEO TẠI ĐỒNG NAI Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Bác sỹ thú y Giáo viên hướng dẫn TS LÊ ANH PHỤNG Tháng 08/2010 ii XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: PHẠM NGỌC VIỆT TRƯỜNG Tên luận văn: “ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔN TIN ĐỊA LÝ XÂY DỰNG CÁC LỚP BẢN ĐỒ NỀN VỊ TRÍ CÁC TRANG TRẠI CHĂN NI HEO TẠI TỈNH ĐỒNG NAI” Sinh viên hoàn thành khóa luận tốt nghiệp theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đơng chấm thi tốt nghiệp Khoa Chăn nuôi – Thú y, ngày 31 tháng 08 năm 2010 Giáo viên hướng dẫn TS LÊ ANH PHỤNG iii LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Ban chủ nhiệm Khoa Chăn ni – Thú y Quý thầy cô Khoa Chăn nuôi – Thú y tận tình bảo, truyền đạt kiến thức quý báu cho chúng tơi Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy TS Lê Anh Phụng giúp đỡ, bảo tận tình cho tơi thời gian thực đề tài Xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Chi cục Thú y Đồng Nai Các Bác, cô chú, anh chị Chi cục Thú y Đồng Nai tận tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình thực tập để hồn thành khóa luận Thành kính cảm ơn cha mẹ gia đình ni dưỡng, dạy dỗ đến ngày hôm nay! Xin cảm ơn bạn lớp Thú y K31 chia khó khăn suốt thời gian học tập vừa qua PHẠM NGỌC VIỆT TRƯỜNG iv TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu: “Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý xây dựng lớp đồ vị trí trang trại chăn nuôi heo tai tỉnh Đồng Nai” tiến hành tỉnh Đồng Nai, thời gian từ 15/1/2010 đến 16/7/2010 Chúng sử dụng máy định vị cầm tay để xác định tọa độ thu thập số thông tin 1.259 trang trại chăn nuôi heo địa bàn tỉnh Sau q trình thu thập thơng tin thực hiện, đề tài đạt số kết sau: - Xây dựng 12 đồ hồn chỉnh vị trí trang trại chăn nuôi heo địa bàn tỉnh - Tổng số trang trại điều tra thông tin 1259 trang trại có 48 trại có kiểu chuồng kín (3,81%), số lượng trang trại phân bố nhiều huyện Thống Nhất (442 trại) huyện Nhơn Trạch (12 trại) - Diện tích trang trại chăn nuôi heo đa số 1.000 m2, trung bình diện tích trang trại chăn ni heo tỉnh 4.438 m2 - Mật độ trang trại 0,213 trại/km2 - Tổng đàn heo (qui mô trang trại) 609.233 con, số lượng đầu phân bố nhiều huyện Thống Nhất, Trảng Bom, Long Khánh, Xuân Lộc, nhiều huyện Thống Nhất (151.942 con) thấp huyện Nhơn trạch (7.536 con) v MỤC LỤC XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN iii LỜI CẢM ƠN iv TÓM TẮT v MỤC LỤC vi DANH SÁCH CÁC BẢNG .ix DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ ix DANH SÁCH CÁC HÌNH x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề .1 1.2 Mục đích yêu cầu .2 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu .2 Chương TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu hệ thống thông tin địa lý ứng dụng 2.1.1 Lịch sử phát triển hệ thống thông tin địa lý .3 2.1.2 Những thành phần GIS 2.1.3 Chức GIS 2.1.4 Những ứng dụng thực tiễn GIS nông nghiệp .8 2.2 Giới thiệu hệ thống định vị toàn cầu 10 2.2.1 Các thành phần hệ thống định vị toàn cầu .10 2.2.2 Thành phần không gian 11 2.2.3 Thành phần điều khiển .13 2.2.4 Thành phần người sử dụng .13 2.3 Giới thiệu MapInfo 15 2.3.1 Giao diện MapInfo 16 2.3.2 Tập tin liệu MapInfo 17 2.3.3 Tính MapInfo 17 vi 2.4 Giới thiệu tỉnh đồng nai 18 2.4.1 Vị trí địa lý tỉnh Đồng Nai .18 2.4.2 Tình hình chăn ni Đồng Nai 19 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 23 3.1 Thời gian địa điểm 23 3.1.1 Thời gian 23 3.1.2 Địa điểm 23 3.2 Đối tượng khảo sát .23 3.3 Vật liệu 23 3.4 Nội dung 24 3.5 Phương pháp 24 3.5.1 Xác định tọa độ địa lý điều tra thông tin sở 24 3.5.2 Các bước tiến hành xây dựng lớp đồ 25 3.5.3 Lớp đồ hoàn chỉnh .33 3.6 Các tiêu theo dõi 34 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 35 4.1 Thông tin đồ vị trí trang trại chăn ni heo toàn tỉnh 35 4.1.1 Lớp đồ vị trí trang trại chăn ni heo tồn tỉnh 35 4.1.2 Sự phân bố trang trại chăn nuôi heo .37 4.1.3 Tổng đàn cấu đàn heo trang trại huyện 39 4.1.4 Phân bố số trang trại theo diện tích mật độ trang trại 40 4.2 Thông tin đồ vị trí trang trại chăn ni heo huyện 42 4.2.1 Thông tin đồ vị trí trang trại chăn ni heo TP Biên Hòa 42 4.2.2 Thơng tin đồ vị trí trang trại chăn ni heo Cẩm Mỹ .44 4.2.3 Thông tin đồ vị trí trang trại chăn ni heo Định Quán 46 4.2.4 Thông tin đồ vị trí trang trại chăn ni heo TX Long Khánh 48 4.2.5 Thông tin đồ vị trí trang trại chăn ni heo Long Thành 50 4.2.6 Thông tin đồ vị trí trang trại chăn ni heo Nhơn Trạch 52 4.2.7 Thơng tin đồ vị trí trang trại chăn nuôi heo Tân Phú 54 vii 4.2.8 Thông tin đồ vị trí trang trại chăn ni heo Thống Nhất 56 4.2.9 Thơng tin đồ vị trí trang trại chăn nuôi heo Trảng Bom 58 4.2.10 Thơng tin đồ vị trí trang trại chăn nuôi heo Vĩnh Cửu 60 4.2.11 Thơng tin đồ vị trí trang trại chăn nuôi heo Xuân Lộc 62 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 64 5.1 Kết luận .64 5.2 Đề nghị 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 PHỤ LỤC 69 viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình tổng đàn heo qua năm Đồng Nai .20 Bảng 4.1: Phân bố trang trại có kiểu chuồng kín huyện 38 Bảng 4.2: Cơ cấu đàn huyện sau điều tra thu thập thông tin 39 Bảng 4.3: Phân bố số trang trại theo diện tích 40 Bảng 4.4: Mật độ trang trại huyện 41 Bảng 4.5: Tổng số cấu đàn heo Biên Hòa 43 Bảng 4.6: Tổng số cấu đàn heo huyện Cẩm Mỹ .45 Bảng 4.7: Tổng số cấu đàn heo huyện Định Quán 47 Bảng 4.8: Tổng số cấu đàn heo Thị xã Long Khánh 49 Bảng 4.9: Tổng số cấu đàn heo huyện Long Thành 51 Bảng 4.10: Tổng số cấu đàn heo huyện Nhơn Trạch 53 Bảng 4.11: Tổng số cấu đàn heo huyện Tân Phú 55 Bảng 4.14: Tổng số cấu đàn heo huyện Vĩnh Cửu 61 Bảng 4.15: Tổng số cấu đàn heo huyện Xuân Lộc 63 DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1: Phân bố trang trại chăn nuôi heo huyện 37 Biểu đồ 4.2: Phân bố trang trại kín huyện tỉnh Đồng Nai 38 Biểu đồ 4.3: Số lượng đàn heo huyện 39 Biểu đồ 4.4: Phân bố tổng số trại heo theo diện tích 40 ix DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1: Các thành phần GIS (Võ Quang Minh, 1998) Hình 2.2: Mơ hình cấu trúc liệu Vector Raster (Võ Quang Minh, 1998) Hình 2.3: Mối quan hệ nhóm chức GIS (Võ Quang Minh, 1998) Hình 2.4: Các thành phần hệ thống GPS (Nguyễn Quốc Bình, 2007) 10 Hình 2.5: Vệ tinh GPS (nguồn Trần Tuấn Tú 2006) 11 Hình 2.6: Các mặt phẳng quĩ đạo vệ tinh 12 Hình 2.7: Cấu trúc tín hiệu GPS (Chris Rizos, 1999) .12 Hình 2.8: Các trạm điều khiển GPS (Monitor Station) (Dana, 2000) .13 Hình 2.9: Máy định vị cầm tay Garmin etrex 14 Hình 2.10: Giao diện MapInfo professional 9.0 .16 Hình 3.1: Màn hình chào mừng máy định vị 24 Hình 3.2: Trang hình vệ tinh máy định vị .24 Hình 3.3: Trang hình Mark waypoint máy định vị 24 Hình 3.4: Trang danh sách điểm tọa độ dã lưu máy định vị 24 Hình 3.5: Giao diện phần mềm Garfile .26 Hình 3.6: Hộp thoại Waypoint Mode 26 Hình 3.7: Hộp thoại tập tin mở 27 Hình 3.8: Chuyển đổi tọa độ sang dạng thập phân 28 Hình 3.9: Thơng tin chép qua BLTransFile 28 Hình 3.10: Hộp thoại Transfer Characteristics 29 Hình 3.11: Kết sau chuyển đổi tọa độ .29 Hình 3.12: Kết tọa độ sau chỉnh sửa .30 Hình 3.13: Mơi trường thiết kế bảng thơng tin 30 Hình 3.14: Thiết kế bảng thông tin trại heo 31 Hình 3.15: Bảng thơng tin trại heo .31 Hình 3.16: Bảng thơng tin trại heo hộp thoại Creat points .32 x Bảng 4.11: Tổng số cấu đàn heo huyện Tân Phú Trong Xã/thị trấn Số trại Tổng đàn Theo Cai mẹ sữa Hậu Thịt bị Đực Nái làm việc T.T T©n Phó 500 0 500 0 Phó B×nh 450 150 50 180 60 Phó Léc 1.816 800 400 0 600 16 Phó S¬n 538 110 320 26 79 Phó Thanh 1.760 50 1.680 30 Phó Trung 1.825 280 390 1.020 12 110 13 Phó Xu©n 2.100 500 500 800 100 200 X· Trμ Cæ 500 0 500 0 16 9.489 1.890 1.340 5.000 144 Tỉng ®μn 1.07 36 Qua đồ bảng 4.9 nhận thấy Tân Phú huyện vùng cao, nhiều đồi dốc, xa trung tâm tỉnh, huyện phần lớn rừng Nam Cát Tiên nên khó phát triển chăn ni trang trại Huyện có 16 trang trại với tổng đàn 9.489 55 4.2.8 Thơng tin đồ vị trí trang trại chăn ni heo Thống Nhất Hình 4.17 4.18 thể vị trí trang trại chăn ni heo Thống Nhất Hình 4.17: Lớp đồ vị trí trang trại chăn ni heo Thống Nhất Hình 4.18: Bản đồ vị trí trang trại chăn ni heo Thống Nhất Bảng 4.12: Tổng số cấu đàn heo huyện Thống Nhất 56 Trong Xã Số Tổng trại Đàn Theo Cai mẹ sữa Bμu Hμm 1.115 155 Gia KiƯm 95 37.621 Gia T©n 35 Gia T©n 301 Thịt Hậu bị Đực Nái làm việc 540 119 7.487 8.981 16.276 484 4.383 10 11.666 1.444 2.863 6.255 1.078 26 76 25.793 4.108 6.147 12.617 248 2.659 14 Gia T©n 107 34.318 4.590 10.347 16.033 3.348 Hưng Léc 3.228 185 2.870 20 101 Lé 25 20 12.850 900 550 10.700 100 600 Quang Trung 78 19.628 3.158 4.165 9.586 455 2.258 Xuân Thạnh 1.168 156 227 627 29 129 Xu©n ThiƯn 10 4.555 186 340 3.710 36 278 Tỉng ®μn 442 151.942 22.369 33.971 79.214 1.372 14.953 63 50 Thông qua đồ bảng 4.12, nhận thấy Thống Nhất huyện có tiềm lớn chăn nuôi heo trang trại với tổng số trại lên đến 442 trại phân bố tập trung xã Gia Tân 2, Gia Tân Gia Kiệm nhiều xã Gia Tân (107 trại) Thống Nhất huyện dẫn đầu tỉnh số lượng đầu heo (151.942 con) phân bố nhiều xã Gia Kiệm, Gia Tân 2, Gia Tân nhiều xã Gia Kiệm với 37.621 57 4.2.9 Thông tin đồ vị trí trang trại chăn ni heo Trảng Bom Bản đồ vị trí trang trại chăn nuôi heo huyện Trảng Bom thể hiên qua hình 4.19 4.20 sau: Hình 4.19: Lớp đồ vị trí trang trại chăn ni heo Trảng Bom Hình 4.20: Bản đồ vị trí trang trại chăn nuôi heo Trảng Bom 58 Bảng 4.13: Tổng số cấu đàn heo huyện Trảng Bom Trong Xã Số Tổng trại đàn Theo Cai mẹ sữa Thịt Hậu bị Đực Nái làm việc §«ng Hoμ 476 40 40 280 35 80 §åi 61 1.260 0 1.260 0 Bắc Sơn 18 38.158 5.989 8.747 18.099 795 4.294 234 Cây Gáo 22 10.160 0 9.460 50 650 Giang §iỊn 33 9.433 1.615 1.931 4.765 179 943 1.941 321 324 1.021 29 244 Qu¶ng TiÕn 10 3.475 754 904 1.095 249 473 Sông Trầu 14 11.600 1.220 5.620 1.820 2.940 2.482 380 370 1.540 19 170 Thanh B×nh 16 2.845 190 350 1.955 60 290 Trung Hoμ 10 4.418 706 848 2.374 55 430 86.248 11.215 19.134 43.669 1.471 10.514 245 Hè Nai T©y Hoμ Tổng đàn 136 Qua đồ cho thấy huyện Trảng Bom có quốc lộ qua, thuận tiện cho việc giao thơng Huyện phát triển chăn ni (có 136 trại với 86.248 đầu heo) cơng nghiệp (có nhiều khu công nghiệp) thuận tiện cho trung chuyển hàng hóa động vật Chúng tơi nhận xét cần quy hoạch mức để tiềm phát triển tốt 59 4.2.10 Thông tin đồ vị trí trang trại chăn ni heo Vĩnh Cửu Bản đồ vị trí trang trại chăn ni heo huyện Vĩnh Cửu thể qua hình 4.21 4.22 Hình 4.21: Lớp đồ vị trí trang trại chăn ni heo Vĩnh Cửu Hình 4.22: Bản đồ vị trí trang trại chăn ni heo Vĩnh Cửu 60 Bảng 4.14: Tổng số cấu đàn heo huyện Vĩnh Cửu Trong Xã/thị trấn Số Tổng trại đàn Theo Cai mẹ sữa Thịt Hậu bị Đực Nái làm việc T.T VÜnh An 18 4.062 514 240 2.687 165 451 HiÕu Liªm 190 0 190 0 M· §μ 7.290 0 6.470 160 640 20 18 25.336 3.150 4.480 14.555 460 2.626 65 Tân An Thạnh Phú 3.301 405 570 1.770 80 465 11 ThiƯn T©n 8.411 1.250 1.970 4.170 220 760 41 VÜnh T©n 2.553 60 350 1.580 17 404 142 60 51.143 5.379 7.610 31.422 1.102 5.346 284 Tổng đàn Thông qua đồ cho thấy huyện Vĩnh Cửu tiếp giáp phần lớn với lòng hồ Trị An, tổng số trang trại phân bố tập trung phía nam huyện Huyện có 60 trang trại chăn nuôi heo phân bố phần lớn xã Tân An (18 trại) Thị trấn Vĩnh An (18 trại) Số đầu heo phân bố nhiều xã Tân An với 25.336 Theo Chi cục thú y Đồng Nai huyện Vĩnh Cửu qui hoạch khu khuyến khích chăn ni tập trung xã Tân An, Thiện Tân, Vĩnh Tân 61 4.2.11 Thông tin đồ vị trí trang trại chăn ni heo Xuân Lộc Bản đồ vị trí trang trại chăn nuôi heo Xuân Lộc thể qua hình 4.23 4.24 Hình 4.23: Lớp đồ vị trí trang trại chăn ni heo Xn Lộc Hình 4.24: Bản đồ vị trí trang trại chăn nuôi heo Xuân Lộc 62 Bảng 4.15: Tổng số cấu đàn heo huyện Xuân Lộc Trong Xã/thị trấn Số Tổng trại đàn Theo Cai mẹ sữa Thịt Hậu bị Đực Nái làm việc T.T Gia Ray 2.137 949 268 210 88 610 12 B¶o Hoμ 19 5.766 920 1.210 2.831 142 663 Lang Minh 338 140 120 15 60 Suèi C¸t 352 110 140 102 13 20.745 5.989 2.235 6.997 372 5.105 47 Suối Cao Xuân Định 29 6.433 1.185 943 3.331 113 835 26 Xuân Bắc 2.959 667 514 1.330 39 407 Xu©n HiƯp 1.737 310 333 920 35 137 Xu©n Phó 3.919 1.560 353 1.009 40 952 Xu©n T©m 11 4.525 714 529 2.429 270 579 Xu©n Thμnh 3.633 1.765 173 380 129 1.183 13.320 1.422 3.666 5.798 1.205 1.113 116 297 50 60 47 15.644 10.424 25.615 2.468 11.793 217 Xu©n Thä Xu©n Tr−êng Tổng đàn 115 66.161 120 20 Từ đồ bảng 4.15 thể huyện Xuân Lộc huyện có nhiều đồi dốc nên trang trai phân bố nhiều xã Xuân Định (29 trại), Bão Hòa (19 trại), Suối Cao (13 trại với số lượng heo nhiều 20.745 con) Như tình hình chăn ni heo huyện Thống Nhất, Trảng Bom, Xuân Lộc, Long Thành, Long Khánh phát triển, đặc biệt Thống Nhất phù hợp cho ngành phụ trợ chăn ni heo ví dụ xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn hay sở giết mổ khu vực gần Trảng Bom Thống Nhất hợp lý 63 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Sau trình thu thập thông tin thực hiện, đề tài đạt số kết sau: - Xây dựng 12 đồ hồn chỉnh vị trí trang trại chăn nuôi heo địa bàn tỉnh - Tổng số trang trại điều tra thông tin 1259 trang trại có 48 trại có kiểu chuồng kín (3,81%), số lượng trang trại phân bố nhiều huyện Thống Nhất (442 trại) huyện Nhơn Trạch (12 trại) - Diện tích trang trại chăn nuôi heo đa số 1.000 m2, trung bình diện tích trang trại chăn ni heo tỉnh 4.438 m2 - Mật độ trang trại 0,213 trại/km2 - Tổng đàn heo (qui mô trang trại) 609.233 con, số lượng đầu phân bố nhiều huyện Thống Nhất, Trảng Bom, Long Khánh, Xuân Lộc, nhiều huyện Thống Nhất (151.942 con) thấp huyện Nhơn trạch (7.536 con) 64 5.2 Đề nghị Sau trình thực đề tài, đạt kết định có đề nghị sau: - Đề nghị Chi cục Thú y Đồng Nai tiếp tục sử dụng cập nhật liệu có để phục vụ cơng tác quản lý phòng chống dịch bệnh heo địa bàn tỉnh - Đề nghị quí quan cập nhật thêm tiêu theo dõi xử lý chất thải chăn nuôi trang trại, tình hình tiêm phòng trang trại… - Đề nghị q quan tiếp tục ứng dụng hệ thống thơng tin địa lý thiết lập thông tin quản lý sở giết mổ động vật địa bàn để hệ thống thơng tin hồn thiện 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Đức Bình – Hồng Hữu Cải – Nguyễn Quốc Bình, 2003 Ứng Dụng MapInfo xây dựng đồ Bộ môn LNXH – ĐHNL TP.HCM Nguyễn Đức Bình, 2006 Hướng dẫn sử dụng MapInfo 7.5 Bộ môn Thông tin địa lý Trường ĐHNL TP.HCM Nguyễn Quốc Bình, 2007 Hệ thống thơng tin địa lý lâm nghiệp Tủ sách Khoa Lâm nghiệp trường Đại học Nông Lâm Tp HCM Dương Phát Chiếu, 2005 Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) xây dựng đồ quản lý dịch tễ bệnh dại TP.HCM Luận án thạc sỹ ngành Bác sỹ Thú y Trần Công Danh, 1998 Ứng dụng kỹ thuật GIS đánh giá đất đai cho hai huyện Mỹ Tú - Thạnh Trị tỉnh Sóc Trăng Trần Thị Dân, 2007 Dịch tễ học NXB Nông Nghiệp Lê Tiến Dũng, 2009 Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quy hoạch sử dụng đất huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai Luận án Thạc sỹ ngành Khoa học đất Đặng Thế Dương, 2004 Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, xây dựng đồ dịch tễ bệnh Lở mồm long móng heo trâu bò, bệnh dịch tả heo làm sở xây dựng vùng an toàn dịch bệnh tỉnh Đồng Nai Luận án Thạc sĩ nông nghiệp Đậu Sơn Dương, 2009 Xác định vị trí địa lý, xây dựng đồ quản lý dịch bệnh gia cầm tỉnh Đồng Nai năm 2009 LVTN trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 10 Nguyễn Văn Hân, 2008 Xác định yếu tố nguy bệnh dịch tả heo xây dựng đồ quản lý dịch tễ bệnh hệ thống thông tin địa lý huyện chợ gạo tỉnh Tiền Giang Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp 66 11 Lê Trung Hiếu, 2009 Ứng dụng GIS quản lý bảo tồn quý khu du lịch sinh thái Tân Phú huyện Định Quán tỉnh Đồng Nai LVTN trường ĐH Nông Lâm TP.HCM 12 Nguyễn Ngọc Lâu, 2009 Định vị điểm đơn GPS độ xác bao nhiêu? Bộ môn Địa Tin Học, Trường Đại học Bách Khoa TP HCM 13 Trần Huy Mạnh, 2005 Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phân cấp mức độ xung yếu rừng phòng hộ làm sở đề xuất sử dụng đất lâm nghiệp địa bàn huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng Luận án thạc sỹ Nông học 14 Bùi Hữu Mạnh, 2006 Hệ thống định vị toàn cầu hướng dẫn sử dụng máy định vị cầm tay Nhà xuất khoa học kỹ thuật 15 Trần Văn Măng, 1996 Ứng dụng kỹ thuật GIS việc quản lý hồ sơ địa sở địa tỉnh Kiên giang 16 Võ Quang Minh, 1998 Bài giảng môn học hệ thống thông tin địa lý Đại học Cần Thơ 17 Võ Quang Minh, Võ Tòng Anh ctv, 1998 Ứng dụng ảnh Radarsat kỹ thuật GIS xác định thay đổi sử dụng đất vùng đồng sông Cửu Long 18 Lê Anh Phụng, 2006 Giáo trình Dịch tễ học Tủ sách Đại học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh 19 Phạm Hữu Phước, 2006 Cơ sở liệu hệ thống thông tin đia lý (GIS) – Dự án quản lý thị Việt Nam 20 Nguyễn Thị Bích Phượng, 2006 Ứng dụng GIS quản lý quy hoạch sử dụng đất thị trấn Long Thành huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai Luận án thạc sỹ Nông học 21 Nguyễn Văn Quang, 2007 Ứng dụng GIS để đánh giá ảnh hưởng thay đổi sử dụng đất đến xoái mòn đất huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh Luận án thạc sỹ ngành khoa học đất 22 Trần Tuấn Tú Hà Quang Hải, 2006 Giáo trình Thực hành đồ học hệ thống thông tin địa lý – GIS Tủ sách Trường Đại học khoa học tự nhiên TP.HCM 67 23 Beamer ctv, 1997 Ứng dụng GIS đánh giá môi trường sống cá Thái Bình Dương 24 Chris Rizos, 1999 THE TRANSMITTED SIGNAL, the School of Surveying & Spatial Information Systems, UNSW, Sydney, Australia 25 Chang, 1992 Ứng dụng GIS nghiên cứu xói mòn đất Đài Loan 26 Dana P.H., 2000 Global Positioning System Overview University of Texas at Austin, USA 27 Durr P.A and Gatrell A.C., 2004 GIS and spatial analysis in veterinary sience Cambridge, United Kingdom 28 Kathleen Hastings, 1996 Ứng dụng GIS việc quản lý rừng, môi trường Trung Quốc 29 Ku Andrew, 2003 Global Positioning System (GPS) University of Technology Sydney, Australia 30 Kyehun Kim, 1996 Ứng dụng GIS để thiết lập phương pháp đánh giá chất lượng nước Nam Triều Tiên 31 Tiilikala ctv, 1996 Ứng dụng GIS để dự đoán, dự báo quản lý dịch hại Phần Lan 32 Wang ctv, 1997 Sử dụng GIS đánh giá quan hệ sử dụng đất chất lượng nước 68 PHỤ LỤC MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA THÔNG TIN TRANG TRẠI Ngày điều tra: Mã bấm máy: Tên chủ trại: Địa chỉ: Tổ/Ấp: Xã/Phường: Huyện/thị: Diện tích: (m2) Kiểu chuồng: Kín F Hở F Cơ cấu đàn: Trong Tổng đàn Theo mẹ Cai sữa Thịt Chủ trại chăn nuôi Hậu bị Nái Đực làm việc Người điều tra 69
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ XÂY DỰNG CÁC LỚP BẢN ĐỒ NỀN CÁC TRANG TRẠI CHĂN NUÔI HEO TẠI ĐỒNG NAI , ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ XÂY DỰNG CÁC LỚP BẢN ĐỒ NỀN CÁC TRANG TRẠI CHĂN NUÔI HEO TẠI ĐỒNG NAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay