ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT CHIẾT CÂY DIỆP HẠ CHÂU (PHYLLANTHUS AMARUS) ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ – SINH HÓA MÁU HEO CON SAU CAI SỮA

58 0 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI THÚ Y ************ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT CHIẾT CÂY DIỆP HẠ CHÂU (PHYLLANTHUS AMARUS) ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ – SINH HÓA MÁU HEO CON SAU CAI SỮA Sinh viên thực : PHẠM HỮU PHƯỚC Lớp : DH05DY Ngành học : Dược Thú Y Niên khóa : 2005 – 2010 Tháng 8/2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y ************ TRANG TỰA PHẠM HỮU PHƯỚC ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT CHIẾT CÂY DIỆP HẠ CHÂU (PHYLLANTHUS AMARUS) ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ - SINH HÓA MÁU HEO CON SAU CAI SỮA Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sỹ Thú Y Chuyên ngành Dược Giáo viên hướng dẫn: Ts Nguyễn Quang Thiệu Tháng năm 2010 i PHIẾU XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Sinh viên thực hiện: Phạm Hữu Phước Tên khóa luận: “Đánh giá ảnh hưởng chất chiết Diệp hạ châu (Phyllanthus amarus) đến suất số tiêu sinh lý – sinh hóa máu heo sau cai sữa” Khóa luận hồn thành theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng tốt nghiệp chấm thi ngày tháng năm Giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Quang Thiệu ii LỜI CẢM ƠN Kính dâng lòng biết ơn lên Ba mẹ người sinh thành, nuôi dưỡng, động viên cho vượt qua khó khăn học tập để vững bước vươn lên sống Các chị em gia đình tận tình lo lắng, giúp đỡ để tơi có ngày hôm Xin chân thành cảm ơn đến Ban Giám Hiệu trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, Ban Chủ Nhiệm tồn thể q thầy cô khoa Chăn Nuôi - Thú Y tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi truyền đạt kiến thức cho tơi suốt q trình học tập trường Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy Nguyễn Quang Thiệu hết lòng hướng dẫn, động viên tơi suốt q trình thực khoá luận tốt nghiệp Chân thành cảm ơn đến BSTY Lê Việt Trương, BSTY Lăng Văn Khiền, Chị Nguyễn Hiếu Phương nhiệt tình giúp đỡ tơi hồn thành khố luận! Chú Hồng Xn Lâm Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Hồng Đài Việt giúp đỡ thời gian thực khóa luận Chủ trại heo tư nhân Chú Nguyễn Tuấn Dũng anh em công nhân trại tạo điều kiện nhiệt tình giúp đỡ suốt thời gian thực tập tốt nghiệp Tập thể lớp Dược Thú Y 31 quan tâm, giúp đỡ, động viên, chia sẻ buồn vui suốt trình học tập thực khoá luận Xin chân thành cảm ơn! PHẠM HỮU PHƯỚC iii TÓM TẮT Đề tài: “Đánh giá ảnh hưởng chất chiết Diệp hạ châu (Phyllanthus amarus) đến suất số tiêu sinh lý - sinh hóa máu heo sau cai sữa” tiến hành trại heo tư nhân địa bàn phường Hố Nai, Biên Hòa – Đồng Nai từ 09/04/2010 đến 17/05/2010 Thí nghiệm tiến hành 108 heo sau cai sữa chia thành lơ thí nghiệm: Lô I cho ăn thức ăn bản, lô II bổ sung 2,5 g chất chiết Diệp hạ châu/kg thức ăn, lô III bổ sung 5,0 g chất chiết Diệp hạ châu/kg thức ăn Thí nghiệm tiến hành thu kết sau: Giai đoạn 1: Heo nuôi chuồng sắt từ 45 – 59 ngày tuổi Các tiêu tăng trọng, sử dụng thức ăn, sức sống bệnh heo lô thí nghiệm khơng có khác biệt lơ thí nghiệm Giai đoạn 2: Heo ni chuồng xi măng từ 60 – 85 ngày tuổi Các tiêu tăng trọng có tăng dần từ lô I đến lô II cao lơ III Qua xử lý thống kê trọng lượng bình qn trọng lượng tích lũy vào cuối giai đoạn lô I so với lô II II có khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê với P < 0,05 tăng trọng tuyệt đối lô đối chứng so với lô II III có khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê với P < 0,01 Thức ăn tiêu thụ bình qn (kg/con/ngày) lơ I, II III là: 0,79; 0,83 0,85 Hệ số biến thiên nằm khoảng 0,01 – 0,02 Qua xử lý thống kê khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê với P < 0,01 Hệ số chuyển hóa thức ăn thấp lơ III (1,65 kgTĂ/kgTT), lô II (1,69 kgTĂ/kgTT) cao lơ I (1,72 kgTĂ/kgTT) Qua xử lý khơng có khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê lơ thí nghiệm với P > 0,05 Khả chống chịu bệnh lô bổ sung chất chiết Diệp hạ châu cao so với lơ khơng có bổ sung chất chiết Diệp hạ châu Tỷ lệ bệnh lô I giai iv đoạn 69 %, lô II 31 % lơ III % Với khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê (P < 0,05) Các tiêu sinh lý sinh hóa máu heo qua xử lý thống kê khác biệt lơ khơng có ý nghĩa với P > 0,05 Điều cho thấy việc bổ sung chất chiết Diệp hạ châu không làm ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng phát triển heo v MỤC LỤC Trang Trang tựa i Phiếu xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm ơn iii Tóm tắt iv Mục lục vi Danh sách chữ viết tắt ix Danh sách bảng x Danh sách hình xi Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích 1.3 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 Đặc điểm heo sau cai sữa 2.1.1 Độ tuổi trọng lượng heo cai sữa 2.1.2 Những thay đổi tác động lớn lên heo cai sữa 2.2 Giới thiệu Diệp hạ châu 2.2.1 Đặc điểm Diệp hạ châu 2.2.2 Tác dụng sinh học Diệp hạ châu 2.2.3 Tình hình nghiên cứu thực vật 11 2.3 Tổng quan trại chăn nuôi 12 2.3.1 Vị trí địa lý lịch sử hình thành 12 2.3.2 Mục đích 12 2.3.3 Cơ cấu tổ chức 12 2.3.4 Chuồng trại 12 2.3.5 Công tác giống cấu đàn 13 vi 2.3.6 Công tác thú y 13 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 14 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 14 3.1.1 Thời gian 14 3.1.2 Địa điểm 14 3.2 Bố trí thí nghiệm 14 3.2.1 Vật liệu thí nghiệm 14 3.2.2 Heo thí nghiệm 14 3.2.3 Sơ đồ bố trí thí nghiệm 15 3.3 Thức ăn thí nghiệm 16 3.4 Điều kiện tiến hành thí nghiệm 17 3.4.1 Chuồng trại 17 3.4.2 Nhiệt độ chuồng nuôi 18 3.4.3 Nuôi dưỡng chăm sóc 18 3.5 Các tiêu phương pháp theo dõi 19 3.5.1 Khả tăng trọng 19 3.5.2 Thức ăn tiêu thụ hệ số chuyển hóa thức ăn 20 3.5.3 Theo dõi tình trạng sức khỏe 20 3.5.4 Sinh lý – sinh hóa máu 21 3.5.5 So sánh chi phí thức ăn lơ thí nghiệm 22 3.5.6 Phương pháp xử lý số liệu 22 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 23 4.1 Nhiệt độ chuồng nuôi 23 4.2 Trọng lượng 24 4.2.1 Trọng lượng bình quân 24 4.2.2 Trọng lượng tích lũy 25 4.2.3 Tăng trọng tuyệt đối 26 4.3 Sử dụng thức ăn 27 4.3.1 Thức ăn tiêu thụ bình quân 27 vii 4.3.2 Hệ số chuyển hóa thức ăn 28 4.4 Các tiêu sức sống bệnh heo 28 4.4.1 Tỷ lệ nuôi sống 28 4.4.2 Tỷ lệ ngày tiêu chảy 29 4.4.3 Tỷ lệ ngày bệnh 29 4.5 Sinh lý – sinh hóa máu 30 4.5.1 Sinh lý 30 4.5.2 Sinh hóa 32 4.6 So sánh chi phí thức ăn lô 32 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 34 5.1 Kết luận 34 5.2 Đề nghị 35 Tài liệu tham khảo 36 Phụ lục 38 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT : Số heo thí nghiệm n (mean) : Giá trị trung bình DF (degree of freedom) : Độ tự SS (sum of freedom) : Tổng bình phương MS (mean square) : Trung bình bình phương SD (standard deviation) : Độ lệch chuẩn GĐ : Giai đoạn TĂ : Thức ăn TT : Tăng trọng TL : Trọng lượng TN : Thí nghiệm kgTĂ/kgTT : kg thức ăn/kg tăng trọng Ctv : Cộng tác viên DHC : Diệp hạ châu TLNS : Tỷ lệ nuôi sống BSTY : Bác sỹ thú y TĂTT : Thức ăn tiêu thụ TTTĐ : Tăng trọng tuyệt đối TLTL : Trọng lượng tích lũy TLBQ : Tăng trọng bình quân TĂCB : Thức ăn HSCHTĂ : Hệ số chuyển hóa thức ăn HbsAg (Hepatitis B : kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B surface antigen) ix 4.5.2 Sinh hóa Bảng 4.12: Thơng số xét nghiệm sinh hóa máu heo thí nghiệm Chỉ tiêu Lô I Lô II Lô III P Bilirubin T, mg/100mL 0,11 ± 0,03 0,15 ± 0,13 0,08 ± 0,02 0,376 Bilirubin D, mg/100mL 0,04 ± 0,03 0,07 ± 0,10 0,03 ± 0,00 0,402 Bilirubin I, mg/100mL 0,07 ± 0,03 0,08 ± 0,04 0,06 ± 0,01 0,521 Albumin, g/100mL 3,42 ± 0,29 3,56 ± 0,38 3,25 ± 0,39 0,343 Cholesterol, Total, 2,50 ± 0,19 2,39 ± 0,27 2,65 ± 0,57 0,513 GGT*, U/L 28,90 ± 6,58 35,15 ± 9,77 34,10 ± 7,50 0,379 ALP*, U/L 21,17 ± 9,08 35,13 ± 10,31 42,90 ± 29,83 0,167 AST*, U/L 60,13 ± 20,14 56,43 ± 15,77 58,72 ± 12,37 0,926 ALT*, U/L 48,90 ± 14,79 51,35 ± 11,99 42,60 ± 12,43 0,508 mmol/L *GGT: Gamma Glutamyl Transpeptidase, ALP: Alkaline Phosphatase, AST: Aspartate Aminotransferase (GOT: Glutamic Oxaloacetic Transaminase), ALT: Alanine Aminotransferase (GPT: Glutamine Pyruvic Transaminase) Qua bảng 4.12 cho thấy: Khơng có khác biệt hàm lượng Bilirubin T, D, I, albumin cholesterol total lô (P > 0,05) Hàm lượng cholesterol lô II thấp nhất, lô I cao lô III So sánh với kết Hồ Văn Nam (1982) hàm lượng Albumin – 4,5 g/100mL kết nhỏ Các tiêu GGT, ALP, AST, ALT qua xử lý thống kê khác biệt khơng có ý nghĩa lơ thí nghiệm với P > 0,05 Tuy khác biệt tiêu xét nghiệm khơng ý nghĩa, điều lại cho biết rằng, việc sử dụng chất chiết Diệp hạ châu không ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ heo con, không gây độc cho gan 4.6 So sánh chi phí thức ăn lơ thí nghiệm Chi phí TĂ/kgTT tính sơ theo giá thức ăn giá DHC thời điểm thí nghiệm (tháng 04/ 2010) 11.861 đồng/kgTĂ 300.000 đồng/kgDHC 32 Bảng 4.13:Chi phí thức ăn cho kg tăng trọng (đồng/kgTT) Đơn giá thức Chi phí TĂ/kg ăn TT giai đoạn I GĐ TT giai đoạn GĐ I 11.861 15.182 100,00 20.282 100,00 II 12.611 16.520 108,81 20.808 102,59 III 13.361 18.171 119.69 22.046 108,70 Lơ % so với lơ Chi phí TĂ/kg % so với lơ I Giai đoạn 1: Chi phí TĂ/kgTT theo thứ tự từ thấp đến cao lô I (15.182 đồng/kgTT), lô II (16.520 đồng/kgTT) cao lô III (18.171 đồng/kgTT) Sự khác HSCHTĂ đơn giá thức ăn tăng dần từ lơ I đến lơ III Vì lơ I đạt hiệu kinh tế nhất, lô II sau lô III Trong giai đoạn 2: Cũng giống giai đoạn 1, chi phí TĂ/kgTT thấp lô I, lô II cao lô III Nhưng chênh lệch lơ I so với lơ II lơ III thấp so với giai đoạn lơ II lơ III có HSCHTĂ thấp lơ I Hiện sản xuất chất chiết suất Diệp hạ châu chưa nhiều nên giá thành cao, sau sản xuất nhiều giá thành hạ xuống áp dụng nhiều chăn ni 33 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thí nghiệm: “Đánh giá ảnh hưởng chất chiết Diệp hạ châu (Phyllanthus amarus) đến suất số tiêu sinh lý – sinh hóa máu heo sau cai sữa” trại heo tư nhân đóng địa bàn phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, chúng tơi có số kết luận sơ sau: Việc bổ sung chất chiết DHC có ảnh hưởng đến q trình tăng trọng giai đoạn phát triển heo Giai đoạn qua xử lý thống kê khác biệt khơng có ý nghĩa với P > 0,05, ta nhận thấy lơ II có bổ sung chất chiết DHC có số cao lô không bổ sung Lô III giai đoạn tiêu so với lô đối chứng, giai đoạn bổ sung chất chiết DHC có vị đắng làm thay đổi vị thức ăn nhiều làm heo ăn, dẫn đến tăng trọng Qua giai đoạn 2, Lô III (lô bổ sung DHC mức 5,0 g/kgTĂ) có tiêu cao lơ II (lơ bổ sung DHC mức 2,5 g/kgTĂ) thấp lô đối chứng Sự khác biệt lô III lơ II khơng có ý nghĩa, Lơ II lơ III so với lơ I khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê P < 0,05 Từ lô tăng trọng kém, sau thời gian thích nghi với chất chiết Diệp hạ châu trở thành lô tăng trọng tốt giai đoạn Bổ sung DHC thức ăn làm tăng lượng thức ăn ăn vào lôII III, đó, lơ III tốt nhất, giúp heo tiêu hóa tốt, tăng trọng nhanh Tỷ lệ bệnh thấp lô đối chứng Việc bổ sung chất chiết Diệp hạ châu khơng có ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng phát triển heo Qua tiêu sinh lý – sinh hóa ta thấy khơng có 34 khác biệt thống kê so với lô với Do Sử dụng chất chiết Diệp hạ châu không gây độc cho thể 5.2 Đề nghị Dựa kết nêu, xin đề nghị: nên bổ sung DHC vào phần mức 5,0 g/kgTĂ giai đoạn heo từ 60 – 85 ngày tuổi kéo dài thời gian nuôi Khảo sát thêm với đối tượng thú nuôi khác như: gà vịt 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phần tài liệu tiếng Việt Đỗ Huy Bích cộng tác viên, 2004 Cây thuốc động vật làm thuốc Việt Nam NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Hồng Thế Huy, 2008 Thăm dò ảnh hưởng chế phẩm SUP®SOLAC sức sinh sản heo nái chế phẩm SUP®CREEP sức sinh trưởng heo từ cai sữa đến 60 ngày tuổi trại heo Hưng Việt Luận văn tốt nghiệp Bác sỹ Thú Y, Đại Học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh Nguyễn Quang Linh ctv, 2005 Giáo trình chăn ni lợn NXB Nông Nghiệp Trần Minh Tiến, 2008 Bổ sung vitamin C vào thức ăn để tăng cưởng sức đề kháng theo dõi khả tăng trọng heo giai đoạn 28 – 63 ngày tuổi Luận văn tốt nghiệp Bác sỹ Thú y, Đại Học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh Phan Nhật Tiến, 2008 Ảnh hưởng chế phẩm sinh học active cleaner lên sinh trưởng hiệu sử dụng thức ăn heo thịt từ 60 ngày tuổi đến xuất chuồng Luận văn tốt nghiệp Bác sỹ Thú y, Đại Học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh Ngơ Đức Trọng, 2008 Nghiên cứu hóa học nhận dạng số nhóm chất có chó đẻ cưa (Phyllanthus urinaria., Euphorbiaceae) Luận văn thạc sỹ hóa học, Đại Học Thái Nguyên Nguyễn Ngọc Tuân Trần Thị Dân, 1997 Kỹ thuật chăn nuôi heo NXB Nông Nghiệp Tp.HCM Nguyễn Ngọc Tuân Trần Thị Dân, 2000 Quản lý đánh giá suất đàn heo giống miền đông Nam đồng sông Cửu Long Phần tài liệu tiếng Anh Nguyen Hieu Phuong, 2010 Detoxifying effects of a commercial additive and Phyllanthus amarus extract in pigs fed fumonisins contaminated feed Nong Lam University, Ho Chi Minh City, Vietnam 36 Tài liệu internet 10 Đỗ Huy Bích ctv, 2002 “Diệp hạ châu đắng” theo 1000 thuốc động vật làm thuốc Việt Nam, tập 1, nhà xuất khoa học kỹ thuật Truy cập ngày 25 tháng 02 năm 2010 < http://vietroselle.com/content/sp/caythuoc_details_view=9.php> 11 Phạm Sỹ Tiệp, Nguyễn Văn Bình (Tạp chí chăn nuôi số 10-08) “Nghiên cứu chế biến sử dụng chế phẩm có nguồn gốc thảo dược bổ sung vào thức ăn cho lợn thịt nhằm nâng cao hiệu chăn nuôi” Truy cập ngày 04 tháng 03năm 2010 12 Trần Thị Dân, 2005 “Thay đổi máy tiêu hóa heo cai sữa cách giải dinh dưỡng” Truy cập ngày 02 tháng 06 năm 2010 < http://longdinh.com/default.asp?act=chitiet&ID=762&catID=2> 13 Nguyễn Phương Dung “Diệp hạ châu trị bệnh gan” Khoa Y học Cổ truyền, Đại học Y Dược Tp.Hồ Chí Minh.Truy cập ngày 24 tháng 02 năm 2010 < http://vietroselle.com/content/news/baithuocdiephachau_tt.php> 14 Huỳnh Hồng Quang, (Tổng hợp) “Vai trò chó đẻ cưa điều trị viêm gan vius B” Truy cập ngày 24 tháng 02 năm 2010 < http://www.impe-qn.org.vn/impe-qn/vn/portal/InfoPreview.jsp?ID=2870> 37 PHỤ LỤC Bảng ANOVA trọng lượng bình quân Bảng Anova trọng lượng bình quân lúc bắt đầu giai đoạn Biến thiên df SS MS F P Nghiệm thức 0,00 0,00 0,00 1,000 Sai biệt 10,74 1,19 Tổng cộng 11 10,74 Bảng ANOVA trọng lượng bình quân lúc bắt đầu giai đoạn Biến thiên df SS MS F P Nghiệm thức 0,05242 0,02621 4,18 0,073 Sai biệt 0,03767 0,00628 Tổng cộng 0,09009 Bảng ANOVA trọng lượng kết thúc giai đoạn Biến thiên df SS MS F P Nghiệm thức 0,07 0,03 0,02 0,983 Sai biệt 17,42 1,94 Tổng cộng 11 17,49 Bảng ANOVA trọng lượng kết thúc giai đoạn Biến thiên df SS MS F P Nghiệm thức 2,415 1,208 6,52 0,031 Sai biệt 1,112 0,185 Tổng cộng 3,527 38 Bảng Anova trọng lượng tích lũy Bảng ANOVA trọng lượng tích lũy giai đoạn Biến thiên df SS MS F P Nghiệm thức 0,071 0,035 0,13 0,876 Sai biệt 2,367 0,263 Tổng cộng 11 2,438 Bảng ANOVA trọng lượng tích lũy giai đoạn Biến thiên df SS MS F P Nghiệm thức 2,614 1,307 8,36 0,018 Sai biệt 0,938 0,156 Tổng cộng 3,552 Bảng Anova tăng trọng tuyệt đối Bảng ANOVA tăng trọng tuyệt đối giai đoạn Biến thiên df SS MS F P Nghiệm thức 0,00036 0,00018 0,13 0,876 Sai biệt 0,01208 0,001340 Tổng cộng 11 0,01244 Bảng ANOVA tăng trọng tuyệt đối giai đoạn Biến thiên df SS MS F P Nghiệm thức 0,004437 0,002218 14,39 0,005 Sai biệt 0,000925 0,000154 Tổng cộng 0,005362 39 Bảng ANOVA thức ăn tiêu thụ bình quân Bảng ANOVA thức ăn tiêu thụ bình quân giai đoạn Biến thiên df SS MS F P Nghiệm thức 0,00087 0,00043 0,27 0,770 Sai biệt 0,01448 0,00161 Tổng cộng 11 0,01535 Bảng ANOVA thức ăn tiêu thụ bình quân giai đoạn Biến thiên df SS MS F P Nghiệm thức 0,004840 0,002420 11,21 0,009 Sai biệt 0,001296 0,000216 Tổng cộng 0,006136 Bảng ANOVA hệ số chuyển hóa thức ăn Bảng ANOVA hệ số chuyển hóa thức ăn giai đoạn Biến thiên df SS MS F P Nghiệm thức 0,01311 0,00655 1,25 0,332 Sai biệt 0,04726 0,00525 Tổng cộng 11 0,06037 Bảng ANOVA hệ số chuyển hóa thức ăn giai đoạn Biến thiên df SS MS F P Nghiệm thức 0,00795 0,00398 2,80 0,138 Sai biệt 0,00852 0,00142 Tổng cộng 0,01647 40 Bảng ANOVA tỷ lệ tiêu chảy Bảng ANOVA tỷ lệ tiêu chảy giai đoạn Biến thiên df SS MS F P Nghiệm thức 0,01815 0,00908 1,15 0,360 Sai biệt 0,07127 0,00792 Tổng cộng 11 0,08942 Bảng ANOVA tỷ lệ tiêu chảy giai đoạn Biến thiên df SS MS F P Nghiệm thức 0,0000363 0,0000182 1,59 0,279 Sai biệt 0,0000685 0,0000114 Tổng cộng 0,0001084 Bảng ANOVA tỷ lệ bệnh Bảng ANOVA tỷ lệ bệnh giai đoạn Biến thiên df SS MS F P Nghiệm thức 0,1774 0,0887 1,65 0,244 Sai biệt 0,4824 0,0536 Tổng cộng 11 0,6598 Bảng ANOVA tỷ lệ bệnh giai đoạn Biến thiên df SS MS F P Nghiệm thức 0,6932 0,3366 7,86 0,021 Sai biệt 0,2568 0,0428 Tổng cộng 0,9300 41 Bảng ANOVA tiêu sinh hóa Bảng ANOVA tiêu Albumin Biến thiên df SS MS F P Nghiệm thức 0,293 0,146 1,150 0,343 Sai biệt 15 1,907 0,127 Tổng cộng 17 2,200 Bảng ANOVA tiêu Alk phosphate Biến thiên df SS MS F P Nghiệm thức 1455,000 728,000 2,020 0,167 Sai biệt 15 5394,000 360,000 Tổng cộng 17 6850,000 Bảng ANOVA tiêu AST Biến thiên df SS MS F P Nghiệm thức 42,000 21,000 0,080 0,926 Sai biệt 15 4037,000 269,000 Tổng cộng 17 4078,000 Bảng ANOVA tiêu Bilirubin D Biến thiên df SS MS F P Nghiệm thức 0,0063 0,00315 0,97000 0,40200 Sai biệt 15 0,04875 0,00325 Tổng cộng 17 0,05505 42 Bảng ANOVA tiêu Bilirubin I Biến thiên df SS MS F P Nghiệm thức 0,0013 0,000650 0,680000 0,521000 Sai biệt 15 0,0143 0,000953 Tổng cộng 17 0,0156 Bảng ANOVA tiêu Bilirubin T Biến thiên df SS MS F P Nghiệm thức 0,01270 0,00635 1,04000 0,376 Sai biệt 15 0,09115 0,00608 Tổng cộng 17 0,10385 Bảng ANOVA tiêu Cholesterol Biến thiên df SS MS F P Nghiệm thức 0,199 0,100 0,700 0,513 Sai biệt 15 2,140 0,143 Tổng cộng 17 2,379 Bảng ANOVA tiêu GGT Biến thiên df SS MS F P Nghiệm thức 134,400 67,200 1,030 0,379 Sai biệt 15 974,000 64,900 Tổng cộng 17 1108,400 43 Bảng ANOVA tiêu ALT Biến thiên df SS MS F P Nghiệm thức 245,000 122,000 0,710 0,508 Sai biệt 15 2584,000 172,000 Tổng cộng 17 2829,000 Bảng ANOVA tiêu sinh lý Bảng ANOVA tiêu hồng cầu Biến thiên df SS MS F P Nghiệm thức 11,980 5,990 3,560 0,054 Sai biệt 15 25,220 1,680 Tổng cộng 17 37,200 Bảng ANOVA tiêu hemoglobin Biến thiên df SS MS F P Nghiệm thức 1,020 0,510 0,370 0,699 Sai biệt 15 20,960 1,400 Tổng cộng 17 21,980 Bảng ANOVA tiêu bạch cầu Biến thiên df SS MS F P Nghiệm thức 76,900 38,400 2,050 0,163 Sai biệt 15 281,100 18,700 Tổng cộng 17 358,000 44 Bảng ANOVA tiêu bạch cầu ưa acid Biến thiên df SS MS F P Nghiệm thức 2,780 1,390 0,240 0,788 Sai biệt 15 85,500 5,700 Tổng cộng 17 88,280 Bảng ANOVA tiêu bạch cầu ưa base Biến thiên df SS MS F P Nghiệm thức 1,444 0,722 2,600 0,107 Sai biệt 15 4,167 0,278 Tổng cộng 17 5,611 Bảng ANOVA tiêu bạch cầu trung tính Biến thiên df SS MS F P Nghiệm thức 18,800 9,400 0,120 0,884 Sai biệt 15 1130,800 75,400 Tổng cộng 17 1149,600 Bảng ANOVA tiêu lâm ba cầu Biến thiên df SS MS F P Nghiệm thức 224,000 112,000 0,580 0,570 Sai biệt 15 2886,000 192,000 Tổng cộng 17 3111,000 45 Bảng ANOVA tiêu bạch cầu đơn nhân Biến thiên df SS MS F P Nghiệm thức 132,300 66,200 0,830 0,457 Sai biệt 15 1201,700 80,100 Tổng cộng 17 1334,000 46
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT CHIẾT CÂY DIỆP HẠ CHÂU (PHYLLANTHUS AMARUS) ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ – SINH HÓA MÁU HEO CON SAU CAI SỮA , ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT CHIẾT CÂY DIỆP HẠ CHÂU (PHYLLANTHUS AMARUS) ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ – SINH HÓA MÁU HEO CON SAU CAI SỮA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay