KHẢO SÁT MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN BÒ SỮA TẠI TRẠI CHĂN NUÔI BÒ SỮA LÂM VĂN TRUNG Ở HUYỆN HÓC MÔN, TP. HỒ CHÍ MINH

61 6 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:37

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y **************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN BỊ SỮA TẠI TRẠI CHĂN NI BỊ SỮA LÂM VĂN TRUNG Ở HUYỆN HĨC MƠN, TP HỒ CHÍ MINH Sinh viên thực hiện: NGUYỄN VĂN NAM Lớp: DH05TY Ngành: Thú Y Niên khóa: 2005 - 2010 THÁNG 8/2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** NGUYỄN VĂN NAM KHẢO SÁT MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN BỊ SỮA TẠI TRẠI CHĂN NI BỊ SỮA LÂM VĂN TRUNG Ở HUYỆN HĨC MƠN, TP HỒ CHÍ MINH Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sĩ thú y Giáo viên hướng dẫn: ThS TRẦN VĂN DƯ THÁNG 8/2010 XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Nguyễn Văn Nam Tên luận văn: “Khảo sát số bệnh thường gặp bò sữa trại chăn ni bò sữa Lâm Văn Trung huyện Hóc Mơn, TP Hồ Chí Minh” Đã hồn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp Hội đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa ngày …………… Giáo viên hướng dẫn ThS Trần Văn Dư i LỜI CẢM TẠ Thành kính ghi ơn Tự sâu thẳm lòng ln ghi nhớ công ơn dưỡng dục hai đấng sinh thành Người suốt đời hy sinh với nỗi gian lao, vất vả nuôi khôn lớn học tập nên người Chân thành biết ơn ThS Trần Văn Dư tận tình giảng dạy hướng dẫn tơi suốt q trình thực tập hồn thành luận văn tốt nghiệp Chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh Ban chủ nhiệm Khoa Chăn ni – Thú y, Bộ mơn Nội dược tồn thể q thầy tận tình giảng dạy, bảo tơi suốt q trình học tập trường Ơng Lâm Văn Trung, chủ trại bò sữa Lâm Văn Trung huyện Hóc Mơn, TP Hồ Chí Minh, chú, anh cơng nhân trại tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian thực tập Ban lãnh đạo Trạm thú y huyện Hóc Mơn tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian thực tập Các bạn lớp Thú y 31 động viên giúp đỡ suốt thời gian học tập trường Sinh viên: Nguyễn Văn Nam ii TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài nghiên cứu “Khảo sát số bệnh thường gặp bò sữa “được thực trại chăn ni bò sữa Lâm Văn Trung huyện Hóc Mơn, TP Hồ Chí Minh từ ngày 22/2/2010 đến ngày 22/6/2010 với mục đích: theo dõi bệnh viêm vú, viêm tử cung bò sữa, theo dõi số bệnh thường gặp bò sữa, theo dõi ảnh hưởng bệnh đến sản lượng sữa Kết thu được: Tình hình chăn ni trại bò tương đối tốt, hệ thống chuồng ni xây dựng kiên cố, thống mát, hệ thống thoát nước tốt Cơ cấu tổng đàn bò 300 nhiều Bò trại ni nhốt hồn tồn Nhìn chung trại cung cấp tương đối đầy đủ phần dinh dưỡng cho bò Năng suất sản xuất sữa trung bình trại đạt 9,75 kg/con/ngày thấp phần lớn bò ni trại thuộc nhóm giống 1/2 HF Tình hình bệnh: bò khai thác sữa nên bệnh thường xảy bệnh viêm vú, viêm tử cung bệnh móng phổ biến Bệnh viêm vú lâm sàng chiếm tỷ lệ 7,82 % tỷ lệ cao, gây thiệt hại lớn bò khai thác sữa Bệnh viêm vú tiềm ẩn chiếm tỷ lệ 54,69 % tương đối cao, gây thiệt hại kinh tế khơng nhỏ làm thay đổi phẩm chất sữa đồng thời làm giảm sản lượng sữa Bệnh viêm tử cung chiếm tỷ lệ 1,79 %, bệnh quan trọng ảnh hưởng đến sản lượng sữa, sức khỏe bò sinh sản Bệnh viêm móng chiếm tỷ lệ 25,89 %, tỷ lệ cao, ảnh hưởng đến thu nhập trại iii MỤC LỤC TRANG Xác nhận giáo viên hướng dẫn i Lời cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách bảng viii Danh sách hình ix MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Cơ thể - sinh lý học bầu vú bò 2.1.1 Cấu tạo bầu vú 2.1.2 Sự sinh trưởng phát dục tuyến vú 2.1.3 Yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát dục tuyến vú 2.2 Cấu tạo quan sinh sản bò 2.3 Sinh lý sản xuất sữa 2.3.1 Quá trình tạo sữa 2.3.2 Sự thải sữa 2.3.3 Thành phần sữa 2.4 Tổ chức phương pháp vắt sữa 2.5 Viêm vú iv 2.5.1 Định nghĩa viêm vú 2.5.2 Nguyên nhân gây viêm vú 10 2.5.3 Phân loại viêm vú 11 2.5.4 Các vi sinh vật gây viêm vú 11 2.5.5 Chẩn đoán bệnh viêm vú 13 2.5.6 Hậu bệnh viêm vú 13 2.5.7 Điều trị viêm vú 14 2.5.8 Phòng bệnh viêm vú 15 2.6 Các dạng bệnh viêm tử cung 16 2.7 Sót 18 2.8 Bệnh sẩy thai 18 2.9 Bệnh vô sinh chậm lên giống 19 2.10 Viêm khớp 19 2.11 Viêm móng 19 2.12 Hội chứng tiêu chảy bê 20 2.13 Ve ký sinh bò 21 2.14 Chướng cỏ cấp tính 21 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 3.1 Nội dung khảo sát 23 3.2 Điều kiện khảo sát 23 3.2.1 Địa điểm khảo sát 23 3.2.2 Thời gian khảo sát 23 3.2.3 Đối tượng khảo sát 23 3.3 Các tiêu khảo sát 23 3.4 Phương pháp khảo sát 24 3.4.1 Cơ cấu nhóm giống 24 3.4.2 Điều kiện chăn nuôi 24 v 3.4.2.1 Chuồng trại 24 3.4.2.2 Thức ăn nguồn nước 25 3.4.3 Sản lượng sữa 25 3.4.4 Bệnh viêm vú 26 3.4.5 Bệnh viêm tử cung 28 3.4.6 Một số bệnh khác 29 3.5 Xử lý số liệu 29 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 30 4.1 Cơ cấu đàn bò trại 30 4.2 Khẩu phần thức ăn đàn bò 31 4.3 Khả sản xuất sữa đàn bò 33 4.4 Tỷ lệ bò bị viêm vú lâm sàng kết điều trị 35 4.5 Tỷ lệ bò bị viêm vú tiềm ẩn 36 4.6 Tỷ lệ vú bị viêm tiềm ẩn 37 4.7 Tỷ lệ viêm vú tiềm ẩn mức độ dương tính C.M.T 38 4.8 Tỷ lệ bò viêm vú tiềm ẩn theo số lượng vú viêm 39 4.9 Tỷ lệ bò bị viêm tử cung kết điều trị 40 4.10 Tỷ lệ số bệnh khác kết điều trị 42 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 47 5.1 Kết luận 47 5.2 Đề nghị 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT CMT: California Mastitis Test FSH: Follicle-stimulating hormone LH: Luteinizing hormone HF: Holstein Friesian vii DANH MỤC CÁC BẢNG BẢNG TRANG Bảng 3.1 Thành phần dinh dưỡng thức ăn hỗn hợp dành cho bò sữa 25 Bảng 3.2 Đọc phản ứng ghi C.M.T 26 Bảng 3.3 Giải thích kết C.M.T 27 Bảng 4.1 Cơ cấu nhóm giống bò 30 Bảng 4.2 Lượng thức ăn hàng ngày bò (mỗi ngày cho ăn hai lần) 31 Bảng 4.3 Sản lượng sữa trung bình theo tháng khảo sát 33 Bảng 4.4 Sản lượng sữa (SLS) trung bình nhóm giống 34 Bảng 4.5 Tỷ lệ bò bệnh viêm vú lâm sàng 35 Bảng 4.6 Tỷ lệ bò bị viêm vú tiềm ẩn 37 Bảng 4.7 Tỷ lệ vú bị viêm tiềm ẩn 38 Bảng 4.8 Tỷ lệ viêm vú mức độ dương tính CMT 38 Bảng 4.9 Tỷ lệ bò viêm vú tiềm ẩn theo số lượng vú viêm 39 Bảng 4.10 Tỷ lệ bò bệnh viêm tử cung 40 Bảng 4.11 Tỷ lệ số bệnh khác 42 viii Điều trị: phát bệnh cần điều trị + Cách ly thú bệnh + Bò bệnh cần vắt sữa hỏng bỏ ngày vắt cần xoa bóp nhiều thùy vú viêm, đồng thời giảm thức ăn tinh nước uống + Sau vắt hết sữa cần sát trùng bầu vú bơm thuốc vào, thùy vú bị viêm bơm ống Cloxamam (cloxaciine) Dùng kháng sinh điều trị thuốc trợ sức: Multibio dùng 20 – 25 ml/con/ngày, tiêm bắp; vitamin C B complex liều từ 15 ml – 25 ml, tiêm bắp Điều trị liên tục ngày Đồng thời trại áp dụng phương pháp chườm bầu vú hỗn hợp nước ấm muối 70 %- 80 % Kết quả: điều trị khỏi 9/9 ca bệnh chiếm tỷ lệ 100 % - Nhận xét: bệnh thường xảy bò, phát sớm điều trị phương pháp điều quan trọng, không điều trị kịp thời dẫn đến bầu vú bị viêm không tiết sữa - So với kết khảo sát Nguyễn Thị Hồng Anh (01/2010) có tỷ lệ bò bị viêm vú lâm sàng trung bình chiếm 2,27 % kết khảo sát cao Nguyên nhân có khác biệt yếu tố tác động như: kỹ thuật vắt sữa, vệ sinh chuồng trại, việc phát bệnh kịp thời kết điều trị 4.5 Tỷ lệ bò bị viêm vú tiểm ẩn: Bệnh viêm vú tiềm ẩn quan trọng người chăn ni ý tới bệnh thể tiềm ẩn khó phát mắt thường Qua khảo sát, tiến hành thử viêm vú tiềm ẩn phản ứng CMT 112 bò thu kết trình bày qua bảng 4.6 36 Bảng 4.6: Tỷ lệ bò bị viêm vú tiềm ẩn Tỷ lệ Tháng Số bò khảo sát (con ) Số bò viêm 112 60 53,57 112 61 54,46 112 62 55,36 112 62 55,36 Trung bình 112 61 54,69 (%) Qua bảng 4.6 ta thấy số bò bị viêm vú tiềm ẩn trung bình tương đối cao chiếm 54,69 % Đây bệnh phổ biến gây thiệt hại kinh tế lớn làm giảm sản lượng chất lượng sữa Viêm vú tiềm ẩn nguy hiểm trì mầm bệnh, làm lây lan cho bò khác mà trại khơng biết So với kết khảo sát Lê Hữu Tài (2000) có tỷ lệ viêm vú tiềm ẩn trung bình 55,91 % > 54,69 %, kết khảo sát Nguyễn Khôi Nam (2001) có tỷ lệ viêm vú tiềm ẩn trung bình 86.77 % > 54,69 %, kết khảo sát Hà Thị Mai Hương (2003) có tỷ lệ viêm vú tiềm ẩn trung bình 75,17 % > 54,69 % cao so với kết khảo sát chúng tôi, kết khảo sát Hồ Thị Thùy Trang (2002) có tỷ lệ viêm vú tiềm ẩn trung bình 36,81 % < 54,69 % thấp so với kết khảo sát 4.6 Tỷ lệ vú bị viêm tiềm ẩn Tỷ lệ vú bị viêm tiềm ẩn thể qua bảng 4.7 Một số thùy vú bị teo trước khảo sát 37 Bảng 4.7: Tỷ lệ vú bị viêm tiềm ẩn Tháng khảo Số bò sát khảo sát 112 Số vú Tỷ lệ viêm (%) 429 125 29,14 112 430 123 28,60 112 429 128 29,84 112 429 128 29,84 Trung bình 112 429 126 29,36 Số vú khảo sát Qua bảng 4.7 ta thấy tỷ lệ vú bị viêm tiềm ẩn trung bình bò 29,36 % So sánh tháng ta thấy tỷ lệ vú bị viêm tiềm ẩn cao vào tháng (29,84 %) tháng (29,84 %), thấp tháng (28,60 %) So với kết khảo sát Hồ Thị Thùy Trang (2002) có tỷ lệ vú bị viêm tiềm ẩn trung bình 34,79 % > 29,36 % cao so với kết khảo sát 4.7 Tỷ lệ viêm vú tiềm ần mức độ dương tính C.M.T Kết trình bày qua bảng 4.8 Bảng 4.8: Tỷ lệ viêm vú tiềm ẩn mức độ dương tính C.M.T Tháng Số vú C.M.T ( + ) C.M.T (++) C.M.T (+++) Số Số viêm Số vú (%) 125 75 60 40 32 10 123 73 59,35 40 32,52 10 8.13 128 75 58,59 42 32,81 11 8,6 128 76 59,38 41 32,03 11 8,59 126 75 59,52 41 32,54 10 7,94 Trung bình vú 38 (%) vú (%) Qua bảng 4.8 nhận thấy tỷ lệ vú bị viêm tiềm ẩn mức độ C.M.T (+) cao chiếm tỷ lệ 59,52 %, , thấp tỷ lệ viêm vú tiềm ẩn mức độ C.M.T (+++) 7,94 % So với kết khảo sát Nguyễn Đức Lục (2003) có tỷ lệ viêm vú tiểm ẩn mức độ C.M.T (+) 55,3 % 32,54 % cao so với kết khảo sát Tỷ lệ viêm vú tiểm ẩn mức độ C.M.T (+) cao nguy hiểm mầm móng lây bệnh cho bò khác mà ta khó phát 4.8 Tỷ lệ bò viêm vú tiềm ẩn theo số lượng vú viêm Kết trình bày qua bảng 4.9 Bảng 4.9: Tỷ lệ bò bị viêm vú tiềm ẩn theo số lượng vú viêm Tháng Số Số vú bò vú Số viêm bệnh bò (%) vú Số bò vú vú (%) Số bò (%) Số bò (%) 125 60 18 30 26 43,33 15 11,67 123 61 20 32,79 25 40,98 11 18,03 8,2 128 62 20 32,26 25 40,32 10 16,13 11,29 128 62 21 33,87 23 37,1 11 17,74 11,29 126 61 20 32,79 24 39,34 10 16,39 11,48 Trung bình Qua bảng 4.9 thấy tỷ lệ bò bị viêm vú tiềm ẩn cao nhóm bò có vú viêm với tỷ lệ 39,34 %, tỷ lệ bò bị viêm vú tiềm ẩn nhóm bò có vú viêm với 32,79 %, tỷ lệ bò bị viêm vú tiềm ẩn nhóm bò có vú viêm với 16,39 %, sau tỷ lệ bò bị viêm vú tiềm ẩn nhóm bò có vú viêm với 11,48 % 39 So sánh với kết khảo sát Nguyễn Đức Lục với tỷ lệ bò bị viêm vú tiềm ẩn nhóm bò có vú viêm chiếm 32,42 % < 32,79 %, tỷ lệ bò bị viêm vú tiềm ẩn nhóm bò có vú viêm chiếm 15,4 % < 39,34 % thấp so với kết khảo sát chúng tơi, tỷ lệ bò bị viêm vú tiềm ẩn nhóm bò có vú viêm chiếm 26,97 % > 16,39 %, tỷ lệ bò bị viêm vú tiềm ẩn nhóm bò có vú viêm chiếm 25,15 % > 11,48 % cao so với kết khảo sát chúng tơi Tỷ lệ bò bị viêm hai vú cao nguy lớn người chăn ni nguyên nhân chủ yếu làm giảm sản lượng sữa, làm giảm thu nhập 4.9 Tỷ lệ bò bị viêm tử cung Qua bốn tháng khảo sát trại chăn nuôi, kết thể qua bảng 4.10 Bảng 4.10: Tỷ lệ bò bệnh viêm tử cung Tỷ lệ Tháng Số bò khảo sát Số bò viêm 112 2,68 112 1,79 112 0,89 112 1,79 Trung bình 112 1,79 (%) Qua bảng 4.10 ta thấy tỷ lệ bò bệnh viêm tử cung trung bình chiếm 1,79 % đàn bò khảo sát So sánh với kết khảo sát Trần Thanh Hồi (2009) có tỷ lệ viêm tử cung 9,09 % > 1,79 % cao so với kết khảo sát Nguyên nhân: chủ yếu bò ni nhốt thiếu vận động lúc mang thai giai đoạn cuối phần dinh dưỡng bò khơng cân đối, thức ăn thiếu 40 nhiều chất khống Ca, can thiệp khơng cách q trình sinh đẻ, sau đẻ khơng đặt thuốc chống viêm… Viêm tử cung bệnh quan trọng ảnh hưởng đến sản lượng sữa, sức khỏe bò sinh sản Nếu khơng điều trị kịp thời vi khuẩn xâm nhập vào máu gây nhiễm trùng huyết dẫn đến chết Vi khuẩn xâm nhập vào máu đến sữa, người tiêu dùng uống phải bị nôn mửa, tiêu chảy… Bệnh thường đưa đến khả sinh sản Hình 4.2: Dịch viêm thối rữa Hình 4.3: Viêm tử cung có mủ 41 - Điều trị: Dùng biodine thụt rửa từ 100 ml đến 200 ml bơm trực tiếp vào tử cung, dùng tay đưa qua trực tràng kích thích thú rặn, vuốt tử cung đẩy nước chất dịch ngồi, sau đặt amphoprim + chích kháng sinh multibio 25 – 30 ml/con (tiêm bắp) + trợ sức, trợ lực vitamine C 30 – 40 ml (tiêm bắp), liên tục – ngày - Kết điều trị: điều trị khỏi 2/2 ca chiếm tỉ lệ 100 % 4.10 Tỷ lệ số bệnh khác Được khảo sát 112 bò khai thác sữa trại Những bò khơ sữa bê chuyển đến ni trại bò khơ sữa bò hậu bị ông Lâm Văn Trung ấp Mỹ Hòa 1, xã Tân Xn, huyện Hóc Mơn, thành phố Hồ Chí Minh Bảng 4.11: Tỷ lệ số bệnh khác Biểu lâm Tỷ lệ Số bò khảo sát Số bò bệnh Viêm móng 112 29 25,89 Tiêu chảy 112 1,79 Sưng khớp 112 0,89 Sảy thai 112 0 Tổng 112 32 28,57 sàng (%) Qua bảng 4.11 chúng tơi có số nhận xét sau: 4.10.1 Tiêu chảy: xảy trường hợp chiếm tỷ lệ 1,79 % - Nguyên nhân: thay đổi thức ăn đột ngột, bò ăn nhiều cỏ non, thay đổi đột ngột khí hậu vào tháng giao mùa chuồng trại vệ sinh 42 - Triệu chứng: bò ăn ít, hốc mắt lõm vào, tính đàn hồi da giảm, phân nhờn đơi có lẫn máu - Điều trị: Trường hợp thay đổi thức ăn đột ngột dẫn đến tiêu chảy phải ngưng việc sử dụng thức ăn Trường hợp xác định thú bị tiêu chảy thức ăn bị nhiễm độc tố khơng nên sử dụng thức ăn đó, điều trị tiêu chảy phải cung cấp đầy đủ nước Dùng thuốc: trường hợp tiêu chảy nặng vi khuẩn gây nhiễm trùng dùng kháng sinh enrofloxacine 1ml/10kg, đồng thời kết hợp với số thuốc trợ sức, trợ lực như: vitamine C, ADE, B – complex cung cấp nước biển khô oresol liên tục (1 gói / lít nước) - Kết quả: khỏi bệnh 2/2 ca chiếm tỷ lệ 100 % Nhận xét: bệnh thường xảy vào tháng giao mùa, thay đổi thức ăn đột ngột gây thiệt hại lớn cho bò khai thác sữa Do trại cần ý đến việc thay đổi thức ăn điều kiện môi trường So sánh với kết khảo sát Trần Duy Khánh (2005) với tỷ lệ bệnh tiêu chảy chiếm 0,65 % < 1,79 % thấp so với kết khảo sát chúng tôi, kết khảo sát Trần Thanh Hoài (2009) với tỷ lệ bệnh tiêu chảy chiếm 21,43 % > 1,79 % cao so với kết khảo sát chúng tơi 43 Hình 4.4: Phân tiêu chảy có lẫn máu 4.10.2 Viêm móng: xảy nhiều với 29 trường hợp chiếm tỷ lệ 25,89 % - Triệu chứng: khóe móng sưng đỏ, đứng khó khăn - Điều trị: Dùng kháng sinh Amoxisol L.A (thành phần Amoxycillin) 25 – 30 ml/con/ngày (tiêm bắp) + trợ sức, trợ lực: 30 – 40 ml/con/ngày (tiêm bắp) liên tục ngày Xịt xanhmethylen vào móng lần/ngày liên tục – ngày - Kết điều trị: bệnh có khỏi bò điều trị nhiên bệnh tái tái lại nhiều lần Nguyên nhân sau điều trị khỏi bò không cho vận động mà cho đứng chuồng Nhận xét: bệnh ảnh hưởng đến việc loại thải làm cho bò lại khó khăn, khơng đứng lâu để ăn từ ảnh hưởng đến sức khỏe, tạo điều kiện cho bệnh khác công So sánh với kết khảo sát Trần Thanh Hồi (2009) với tỷ lệ bệnh viêm móng chiếm 14,29 % < 25,89 %, kết khảo sát Trần Duy Khánh (2005) với tỷ lệ bệnh viêm móng chiếm 0,13 % < 25,89 %, kết khảo sát 44 Nguyễn Thị Hoàng Anh (2010) với tỷ lệ bệnh viêm móng chiếm 8,33 % < 25,89 % thấp so với kết khảo sát chúng tơi Hình 4.5: Bò bị viêm móng 4.10.3 Viêm khớp: xảy trường hợp, chiếm tỷ lệ 0,89 % - Nguyên nhân: va chạm, chuồng trại dơ bẩn, ẩm thấp dẫn đến gây viêm - Triệu chứng: ấn tay vào chỗ viêm bò có cảm giác đau, bò lại khó khăn - Điều trị: dùng kháng sinh Remacyline 1ml/10kg, kháng viêm dexamethason, kết hợp thuốc trợ sức trợ lực như: vitamine C, strychnal – B1 - Kết quả: điều trị khỏi 1/1 ca chiếm tỷ lệ 100 % Nhận xét: bệnh ảnh hưởng đến sản lượng sữa Tuy nhiên phải điều trị kịp thời bệnh kéo dài ổ viêm vỡ điều kiện cho bệnh khác xâm nhập So sánh với kết khảo sát Trần Duy Khánh ( 2005 ) với tỷ lệ bệnh viêm móng chiếm 0,26 % < 0,89 % thấp so với kết khảo sát chúng tơi 45 Hình 4.6 Bò bị viêm khớp 46 Chương KẾT LUẬN – ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua tháng tiến hành khảo sát trại bò mơ hình kiểu mẫu trại chăn ni bò sữa Lâm Văn Trung, thuộc ấp 4, xã Xuân Thới Thượng huyện Hóc Mơn, TP Hồ Chí Minh Chúng tơi rút số kết luận sau: Tình hình chăn ni trại bò tương đối tốt, hệ thống chuồng nuôi xây dựng chắn, đảm bảo độ thống mát, chuồng có độ dốc đảm bảo nước tốt Tổng đàn bò trại 300 nhiều, phần lớn bò giống lai 1/2 HF 3/4 HF Bò trại ni nhốt hồn tồn Những bò khơ sữa chuyển đến ni trại bò khơ sữa bò hậu bị ơng Lâm Văn Trung ấp Mỹ Hòa 1, xã Tân Xn, huyện Hóc Mơn, TP Hồ Chí Minh Về phần thức ăn: trại cung cấp chưa đủ thức ăn xanh cho đàn bò có sử dụng thêm phụ phẩm hèm bia, xác mì Khẩu phần trung bình hàng ngày bò 19,75 kg cỏ voi, 11,125 kg hèm bia ướt, 5,5 kg xác mì, 0,1 kg muối ăn 1,65 kg cám hỗn hợp FF40 Trại cung cấp đầy đủ nhu cầu nước uống cho bò Năng suất sản xuất sữa trung bình trại đạt 9,75 kg/con/ngày thấp bò trại phần lớn thuộc giống lai 1/2 HF 3/4 HF, phần lớn bò có vú cho sữa Tỷ lệ bò bệnh viêm vú lâm sàng chiếm 7,82 % tỷ lệ bệnh cao, có khả gây thiệt hại lớn bệnh làm giảm sản lượng sữa đột ngột Tỷ lệ bò bệnh viêm vú tiềm ẩn chiếm 54,69 %, tỷ lệ bệnh cao ảnh hưởng đến sản lượng sữa Tỷ lệ bò bệnh viêm tử cung chiếm 1,79 %, bệnh quan trọng tác hại thường đưa đến giảm khả sinh sản 47 Đối với bệnh khác bật bệnh viêm móng với tỷ lệ cao 25,89 %, bệnh ảnh hưởng đến việc loại thải làm cho bò lại khó khăn 5.2 Đề nghị Qua tình hình thực tế trại, chúng tơi có số đề nghị sau: Cần tăng thêm số bò thuộc nhóm giống lai 7/8 HF để tăng suất sữa nhằm tăng hiệu kinh tế cho trại Cần bổ sung thêm thức ăn xanh đa dạng nguồn thức ăn thô để tăng ngon miệng cho bò, cung cấp đầy đủ chất cần thiết cho nhu cầu bò nhằm đem lại hiệu kinh tế cao Định kỳ xét nghiệm C.M.T tháng lần để phát mức độ viêm vú tiềm ẩn có hướng điều trị kịp thời Để hạn chế mắc bệnh viêm móng cần tạo khu vực riêng cho bò vận động Phải thường xuyên theo dõi diễn biến bệnh thời gian điều trị Thực tốt công tác thú y vệ sinh phòng dịch đàn bò 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO Châu Châu Hoàng, 2009 Chăn nuôi thú nhai lại Tủ sách trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, 66 trang Dương Thanh Liêm, Bùi Huy Như Phúc Dương Duy Đồng, 2006 Thức ăn dinh dưỡng động vật Nhà xuất Nơng nghiệp TP Hồ Chí Minh, 445 trang Nguyễn Hữu Ninh, Bạch Đăng Phong, 2002 Bệnh sinh sản gia súc Tủ sách trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Nguyễn Như Pho, 2009 Bệnh nội khoa gia súc Tủ sách trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, 137 trang Nguyễn Đức Lục, 2003 Khảo sát tình hình bệnh viêm vú đàn bò sữa số hộ chăn ni thuộc xí nghiệp bò sữa An Phước Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ thú y, Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Nguyễn Thị Hoàng Anh, 2010 Khảo sát trạng chăn nuôi số bệnh thường gặp đàn bò sữa trại trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ thú y, Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Nguyễn Phương Thảo, 2006 Khảo sát bệnh đàn bò sữa trại bò trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ thú y, Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Phạm Văn Thơng, 2007 Khảo sát tình hình chăn ni bệnh đàn bò sữa Quận 12, TP Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ thú y, Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Phan Văn Trung, 2005 Khảo sát khả sản xuất đàn bò sữa xí nghiệp chăn ni Thân Cửu Nghĩa huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ thú y, Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 10 Trần Thanh Hồi, 2009 Khảo sát trạng chăn nuôi bệnh thường gặp đàn bò sữa trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ thú y, Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 49 11 Trần Thiện Thanh Tuyền, 2005 Khảo sát bệnh đàn bò sữa trại bò trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ thú y, Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 12 Trần Duy Khánh, 2005 Khảo sát trạng chăn ni tình hình bệnh đàn bò sữa huyện Tân Trụ, tỉnh Long An Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ thú y, Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 13 Trương Kim Huê, 2005 Khảo sát tình trạng viêm vú tiềm ẩn đàn bò sữa xã Xn Thới Thượng, huyện Hóc Mơn, TP.Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ thú y, Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 14 Http://www.anova.com.vn/contents/article.asp?id=307&detail=16&ucat=43 15 Http://www anova.com.vn/contents/article.asp?id=313&detail=16&ucat=43 16 Http://www.pakissan.com/ english/allabout/livestock/images/mastitis04.jpg 17 Http://www.veterinaria.org/asociacio-nes/vetuy/articulos/artic_bov/021/bov021.htm 50 ... GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** NGUYỄN VĂN NAM KHẢO SÁT MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN BỊ SỮA TẠI TRẠI CHĂN NI BỊ SỮA LÂM VĂN TRUNG Ở HUYỆN HĨC... TRẦN VĂN DƯ THÁNG 8/2010 XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Nguyễn Văn Nam Tên luận văn: “Khảo sát số bệnh thường gặp bò sữa trại chăn ni bò sữa Lâm Văn Trung huyện Hóc... tập Các bạn lớp Thú y 31 động viên giúp đỡ suốt thời gian học tập trường Sinh viên: Nguyễn Văn Nam ii TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài nghiên cứu “Khảo sát số bệnh thường gặp bò sữa “được thực trại chăn
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN BÒ SỮA TẠI TRẠI CHĂN NUÔI BÒ SỮA LÂM VĂN TRUNG Ở HUYỆN HÓC MÔN, TP. HỒ CHÍ MINH , KHẢO SÁT MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN BÒ SỮA TẠI TRẠI CHĂN NUÔI BÒ SỮA LÂM VĂN TRUNG Ở HUYỆN HÓC MÔN, TP. HỒ CHÍ MINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay