KHẢO SÁT HIỆU QUẢ BỔ SUNG AXÍT FORMIC TRONG KHẨU PHẦN HEO NÁI TỪ 12 NGÀY TRƯỚC KHI SINH ĐẾN CAI SỮA VÀ HEO CON THEO MẸ ĐẾN 60 NGÀY TUỔI TẠI TRẠI HEO PHÚ SƠN

62 0 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:37

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT HIỆU QUẢ BỔ SUNG A-XÍT FORMIC TRONG KHẨU PHẦN HEO NÁI TỪ 12 NGÀY TRƯỚC KHI SINH ĐẾN CAI SỮA VÀ HEO CON THEO MẸ ĐẾN 60 NGÀY TUỔI TẠI TRẠI HEO PHÚ SƠN Sinh viên thực hiện: NGUYỄN TRUNG THỊNH Lớp: DH06CN Ngành: Chăn Ni Niên khóa: 2006 – 2010 Tháng 8/2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** NGUYỄN TRUNG THỊNH KHẢO SÁT HIỆU QUẢ BỔ SUNG A-XÍT FORMIC TRONG KHẨU PHẦN HEO NÁI TỪ 12 NGÀY TRƯỚC KHI SINH ĐẾN CAI SỮA VÀ HEO CON THEO MẸ ĐẾN 60 NGÀY TUỔI TẠI TRẠI HEO PHÚ SƠN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư chăn nuôi Giáo viên hướng dẫn TS HỒ THỊ KIM HOA PGS TS TRẦN THỊ DÂN Tháng 8/2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: Nguyễn Trung Thịnh Tên luận văn: “ Khảo sát hiệu bổ sung a-xít formic phần heo nái từ 12 ngày trước sinh đến cai sữa heo theo mẹ đến 60 ngày tuổi trại heo Phú Sơn” Đã hoàn thành theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp khóa ngày Giáo viên hướng dẫn TS Hồ Thị Kim Hoa ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn biết ơn sâu sắc đến: PGS TS Trần Thị Dân, TS Hồ Thị Kim Hoa hết lòng hướng dẫn, giúp đỡ tơi q trình học tập suốt thời gian thực tập để hồn thành khóa luận Chân thành cám ơn đến: Ban Giám Hiệu trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Ban chủ nhiệm khoa Chăn Ni – Thú Y Cùng tồn thể quý Thầy, Cô trường Đại Học Nông Lâm tận tình giúp đỡ tơi suốt q trình học tập nhà trường Trân trọng cảm ơn đến: Ban Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi Phú Sơn Chú Nguyễn Ngọc Dũng, trưởng trại heo Phú Sơn Chân thành biết ơn đến cô, tổ Nái Sanh – Cai Sữa Thương Phẩm, toàn thể anh, chị em cơng nhân trại nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt thời gian thực đề tài Toàn thể bạn lớp chăn nuôi 32, động viên, giúp đỡ q trình học tập Tp.Hồ Chí Minh, tháng năm 2010 Chân thành cảm ơn! Nguyễn Trung Thịnh iii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “ Khảo sát hiệu bổ sung a-xít formic phần heo nái từ 12 trước sinh đến cai sữa heo theo mẹ đến 60 ngày tuổi” tiến hành Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn từ 11/01/2010 đến 20/05/2010 A-xít formic bổ sung dạng sản phẩm FORMI (chứa 35,4 % a-xít formic, 34,6 % formate 30 % potassium) Qua khảo sát 35 nái sinh sản gồm giống YL, LY với lơ thí nghiệm (mỗi lô nái), lô đối chứng không dùng kháng sinh nái heo con, lô đối chứng dùng kháng sinh nái heo con, lô bổ sung kg FORMI/tấn thức ăn heo nái không bổ sung FORMI heo con, lô bổ sung kg FORMI/tấn thức ăn heo nái bổ sung kg FORMI/tấn thức ăn cho heo con, lô bổ sung kg FORMI/tấn thức ăn heo nái bổ sung kg FORMI/tấn thức ăn cho heo Kết thu sau: sử dụng a-xít formic nái cải thiện mức giảm trọng nái giảm dày mỡ lưng nái suốt thời gian nuôi so với lô đối chứng Tuy nhiên, khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê P > 0,05 Trên heo từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi, bổ sung a-xít formic lơ lơ cải thiện trọng lượng cai sữa bình quân với P < 0,005 Cải thiện trọng lượng heo 60 ngày tuổi so với lô đối chứng P < 0,001 Hệ số chuyển hóa thức ăn heo từ cai sữa đến 60 ngày lô (bổ sung kg FORMI/tấn) giảm 0,31 kg thức ăn cho kg tăng trọng so với lô đối chứng Giảm tỷ lệ ngày tiêu chảy heo theo mẹ đến cai sữa P < 0,05 heo từ cai sữa đến 60 ngày tuổi với P < 0,001 Bổ sung a-xít formic với mức kg FORMI/tấn thức ăn heo nái kg/tấn thức ăn heo mang lại hiệu kinh tế cao nhất, chi phí/1 kg tăng trọng giảm 3.728 đồng/kg so với lô đối chứng iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i Xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm tạ iii Tóm tắt iv Mục lục v Danh sách bảng vii Danh sách hình viii Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU Chương 2: TỔNG QUAN 2.1 ĐẶC ĐIỂM TIÊU HÓA Ở HEO CON SƠ SINH 2.2 SINH LÝ TIÊU HÓA Ở HEO CON SAU CAI SỮA 2.3 HỆ VI SINH VẬT ĐƯỜNG RUỘT 2.4 SINH LÝ HEO NÁI MANG THAI, NUÔI CON 2.4.1 Dinh dưỡng nái mang thai 2.4.2 Thể trạng nái nuôi 10 2.5 SƠ LƯỢC VỀ VIỆC SỬ DỤNG A-XÍT HỮU CƠ TRONG THỨC ĂN CHĂN NI 11 2.5.1 Các loại a-xít hữu dùng chăn nuôi 11 2.5.2 Tác dụng a-xít hữu dùng thức ăn chăn nuôi 13 2.5.3 Cơ chế kháng khuẩn a-xít hữu 14 2.5.4 Sơ lược số cơng trình nghiên cứu việc dùng a-xít hữu thức ăn chăn nuôi Viêt Nam 17 v 2.5.5 Giới thiệu chế phẩm FORMI 17 2.6 SƠ LƯỢC VIỆC DÙNG KHÁNG SINH TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI 18 2.7 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN 19 Chương 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 22 3.1 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN 22 3.2 ĐỐI TƯỢNG THÍ NGHIỆM 22 3.3 NỘI DUNG VÀ BỐ TRÍ THÍ NGHIỆM 24 3.3.1 Các tiêu theo dõi heo nái 25 3.3.2.Các tiêu theo dõi heo 26 3.3.3 Tính hiệu kinh tế 27 3.3.4 Xử lý số liệu 27 Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28 4.1 CÁC CHỈ TIÊU THEO DÕI TRÊN NÁI 28 4.1.1 Giảm trọng nái suốt giai đoạn nuôi 28 4.1.2 Mức giảm dày mỡ lưng suốt thời gian nuôi 29 4.1.3 Lượng thức ăn tiêu thụ nái 30 4.1.4 Bệnh lý sau sinh, tỷ lệ loại thải nái, thời gian chờ phối 31 4.2 CÁC CHỈ TIÊU TRÊN HEO CON THEO MẸ ĐẾN 60 NGÀY TUỔI 31 4.2.1 Số heo đẻ ra, số heo sơ sinh sống, số heo chọn nuôi 31 4.2.2 Các tiêu trọng lượng heo 32 4.2.3 Các tiêu liên quan đến chuyển hóa thức ăn tăng trọng heo 35 4.3 CÁC CHỈ TIÊU LIÊN QUAN ĐẾN SỨC KHỎE HEO CON 36 4.4 HIỆU QUẢ KINH TẾ 39 Chương : KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 40 5.1 KẾT LUẬN 40 5.2 ĐỀ NGHỊ 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO 42 PHỤ LỤC 44 vi DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Sự phát triển quan tiêu hóa từ sơ sinh đến 70 ngày tuổi Bảng 2.2 Sự thay đổi pH đường tiêu hóa heo Bảng 2.3 Mục tiêu cần đạt nuôi heo theo mẹ 10 Bảng 2.4 Tình trạng mập ốm đo độ dày mỡ lưng nái 11 Bảng 2.5 Cơng thức số a-xít hữu 13 Bảng 2.6 Cơ cấu đàn heo Cơng ty tính đến ngày 22/05/2010 20 Bảng 3.1 Sơ đồ bố trí thí nghiệm 26 Bảng 4.1 Trọng lượng nái từ lúc bắt đầu thí nghiệm đến lúc cai sữa kg/con 29 Bảng 4.2 Mức giảm dày mỡ lưng suốt thời gian nuôi 30 Bảng 4.3 Tỷ lệ nái viêm tử cung, tỷ lệ loại thải, thời gian chờ phối 31 Bảng 4.4 Các tiêu sinh sản nuôi 32 Bảng 4.5 Trọng lượng heo ngày tuổi 33 Bảng 4.6 Các tiêu liên quan tới chuyển hóa thức ăn tăng trưởng heo từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi 36 Bảng 4.7 Tỷ lệ tiêu chảy từ heo sơ sinh đến cai sữa 37 Bảng 4.8 Các tiêu liên quan tới sức khỏe heo từ cai sữa đến 60 ngày 38 Bảng 4.9 Tỷ lệ chết heo từ cai sữa đến 60 ngày 38 Bảng 4.10 Hiệu kinh tế 39 vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1 Ảnh hưởng pH lên thành phần hệ vi sinh vật đường ruột Hình 2.2 Cơ chế diệt khuẩn a-xít hữu 15 Hình 2.3 Sự phân ly a-xít butyric, lactic, formic pH khác ống tiêu hóa 16 Hình 2.4 Cơng thức cấu tạo FORMI 17 viii Chương MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Hiện nay, chăn nuôi theo xu hướng sinh học, hướng tới sản phẩm an toàn, khơng tượng tồn dư kháng sinh, kháng thuốc vi khuẩn hay hóa chất độc hại ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người Đây vấn đề xã hội đặc biệt quan tâm, nhà khoa học, công ty thức ăn gia súc, nhà chăn nuôi cần phải giải vấn đề Yêu cầu phải có biện pháp thay việc sử dụng kháng sinh thức ăn chăn nuôi đặt Nhiều loại phụ gia thức ăn chăn nuôi bổ sung probiotics, prebiotics, chế phẩm tỏi gừng nghệ, hay a-xít hữu nghiên cứu, mang lại hiệu Việc sử dụng a-xít hữu heo nái heo Việt Nam cho kết tốt Việc bổ sung nái cải thiện trọng lượng sơ sinh, trọng lượng cai sữa, trọng lượng 60 ngày tuổi (Dương Thanh Liêm, 2001) Nhiều nhà khoa học cho biết việc trộn a-xít hữu thức ăn cải thiện tăng trọng điều chỉnh quần thể vi sinh vật đường ruột heo Một xu hướng ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi là: từ bỏ sử dụng kháng sinh kích thích tăng trưởng chuyển sang sử dụng a-xít biện pháp thay để tăng cường suất Như nêu trên, tác động tích cực a-xít hữu bổ sung phần heo nái heo xác nhận Được đồng ý Khoa Chăn nuôi Thú y, hướng dẫn TS Hồ Thị Kim Hoa PGS TS Trần Thị Dân, với giúp đỡ trại heo Phú Sơn, tiến hành đề tài “ Khảo sát hiệu bổ sung a-xít formic phần heo nái từ 12 ngày trước sinh đến cai sữa heo theo mẹ đến 60 ngày tuổi” Trong nghiên cứu này, a-xít 4.4 HIỆU QUẢ KINH TẾ Hiệu kinh tế lơ thí nghiệm tính tốn dựa tổng chi phí thức ăn thuốc thú y để sản xuất kg heo (Bảng 4.10) Như vậy, để sản xuất kg heo (đến 60 ngày tuổi) lô cần 84,53 % chi phí lơ đối chứng Nói cách khác, việc bổ sung FORMI vào thức ăn heo mẹ heo lơ giảm chi phí sản xuất kg heo (60 ngày tuổi) 3.728 đồng so với lô đối chứng Bảng 4.10 Hiệu kinh tế Thức ăn nái (kg) Chi phí thức ăn nái (đồng) (1) Thức ăn tập ăn (kg) Chi phí thức ăn tập ăn (đồng) (2) Thức ăn cai sữa đến 60 ngày tuổi (kg) Chi phí thức ăn cai sữa đến 60 ngày tuổi (đồng) (3) Chi phí thú y (đồng) (4) Chi phí vaccine (đồng) (5) Tổng chi phí (đồng)* Tổng trọng lượng heo 60 ngày tuổi (kg) Chi phí/1 kg heo (đồng/kg)** So với lơ ĐC (%) (*) Lơ (ĐC) 954 LƠ (kháng sinh) 1182 LÔ (FORMI) 1156 LÔ (FORMI) 9826 LÔ (FORMI) 11216 56542556 70905006 74067556 62965436 71856106 6,19 3,04 3,20 3,24 4,24 99913 51680 51651 52880 69964 883 1077 987 1149 1022 9836389 12926400 10992825 13002169 11755172 111000 106200 104100 82800 82400 4985559 5568165 5510866 5568165 5683666 20687116 25742945 24066197 25002557 24776812 858,5 1117 1057 1227,5 1087,5 24.097 100,00 23.047 95,64 22.768 94,49 20.369 84,53 22.783 94,55 Tổng chi phí = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) (**) Chi phí/1 kg tăng trọng (heo con) = Tổng chi phí / Tổng trọng lượng heo 60 ngày tuổi 39 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN 5.1.1 Trên nái Việc bổ sung a-xít formic (trong chế phẩm FORMI) phần thức ăn heo nái từ 12 ngày trước sinh suốt thời gian nuôi cải thiện trọng lượng cai sữa bình quân (kg/con) ( P < 0,005) 5.1.2 Trên heo sau cai sữa đến 60 ngày tuổi - Việc bổ sung a-xít formic (trong chế phẩm FORMI) phần thức ăn tập ăn đến cai sữa mang lại kết sau: (i) Cải thiện trọng lượng 60 ngày tuổi (P < 0,001) (ii) Cải thiện tăng trọng bình quân (kg/con/ngày) (P < 0,001) (iii) Giảm hệ số chuyển hóa thức ăn (kg thức ăn/kg tăng trọng) (P < 0,001) (iv) Giảm tỷ lệ ngày tiêu chảy heo theo mẹ với P < 0,05 heo sau cai sữa với đến 60 ngày với P < 0,001 - Mức bổ sung kg FORMI/tấn thức ăn heo (tập ăn đến 60 ngày) mang lại hiệu cao mức bổ sung kg FORMI/tấn thức ăn Như vậy, việc bổ sung FORMI liều cao (6 kg/tấn thức ăn) không hiệu bổ sung liều thấp (3 kg/tấn thức ăn) - Chi phí sản xuất kg heo (đến 60 ngày tuổi) lô (nái dùng thức ăn bổ sung FORMI, kg/tấn; heo dùng FORMI, kg/ tấn) thấp lơ thí nghiệm, thấp chi phí lơ đối chứng 3.728 đồng 40 5.2 ĐỀ NGHỊ Kết thí nghiệm cho thấy dùng a-xít formic (chế phẩm FORMI) thay sử dụng kháng sinh thức ăn chăn nuôi heo nái heo sau: - Đối với nái, bổ sung a-xít formic (chế phẩm FORMI) với mức kg/tấn vào phần thức ăn heo nái từ 12 ngày trước sinh đến suốt thời gian ni để giảm mức giảm trọng, giảm độ dày mỡ lưng nái suốt giai đoạn nuôi con, cải thiện trọng lượng cai sữa bình quân (kg/con) - Đối với heo con, tiếp tục bổ sung FORMI vào thức ăn tập ăn đến 60 ngày tuổi với mức kg/tấn 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Phạm Quang Chi, 2010 Đặc điểm tiêu hóa heo Ấn phẩm kiến thức chăn nuôi heo, vol 5: 64-67 Trần Cừ Nguyễn Khắc Khôi, 1985 Cơ sở sinh học biện pháp nâng cao suất lợn Nhà xuất Hà Nội, 181 trang Trần Thị Dân, 2003 Sinh sản heo nái sinh lý heo Nhà xuất Nông Nghiệp, 107 trang Vũ Duy Giảng, 2008 Acid hữu bổ sung vào thức ăn ý sử dụng Tạp chí khoa học kỹ thuật thức ăn chăn nuôi (29): 1- 5 Nguyễn Quế Hoàng, 2006 Khảo sát hiệu sử dụng a-xít hữu Probiotics việc phòng ngừa tiêu chảy kích thích sinh trưởng heo sau cai sữa heo thịt Luận án Thạc sĩ Thý y, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Dương Thanh Liêm, Bùi Huy Như Phúc, Dương Duy Đồng, 2002 Thức ăn dinh dưỡng động vật Nhà xuất Nông Nghiệp Nguyễn Gia Minh, 2004 Khảo sát ảnh hưởng Gustor (probiotics) sinh trưởng heo sau cai sữa Luận văn tốt nghiệp Kỹ Sư Chăn Nuôi, Đại học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Nicoxkij v.v, 1983 Bệnh lợn ( Phạm Quân Nguyễn Đình Chí Dịch) Nhà xuất Nơng Nghiệp, Hà Nội Nguyễn Như Pho, 2001 Bệnh tiêu chảy heo Nhà xuất Nông Nghiệp Tp.HCM, 39 trang 10 Nguyễn Vĩnh Phước, 1997 Vi sinh vật học thú y Nhà xuất Đại học Trung học chuyên nghiệp Hà Nội 11 Phan Văn Thiện, 2008 Khảo sát ảnh hưởng ARBOCEL phần nái trước sau sinh 28 ngày Luận văn tốt nghiệp Kỹ Sư Chăn Ni, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 42 12 Đặng Thị Xuân Thiệp, 2004 Khảo sát hiệu sử dụng muối Acid hữu (Potassium diformate) việc kích thích sinh trưởng heo sau cai sữa Luận văn tốt nghiệp Bác sỹ Thú y, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 13 Lê Văn Thọ Đàm Văn Tiện, 1992 Sinh lý học gia súc Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội 14 Nguyễn Nhật Trường, 2008 Khảo sát ảnh hưởng việc bổ sung chế phẩm CEL – CON thức ăn nái nuôi lên sinh trưởng heo sơ sinh đến cai sữa Luận văn tốt nghiệp Bác sỹ Thú y, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 15 Nguyễn Ngọc Tuân Trần Thị Dân, 1997 Kỹ thuật chăn nuôi heo Nhà xuất Nông Nghiệp Tp.HCM, 323 trang TIẾNG ANH 16 Mroz., 2005 Organic Acids as Potenal Alternatives to Antibiotic Growth Promoters for pigs Advances in Pork Production volume 16: 169- 180 THAM KHẢO TỪ INTERNET 17 Christian Luckstat, 2010 “FORMI improves piglets growth”, 15/07/2010 18 Trần Thị Dân, 2005 “ Thay đổi máy tiêu hóa heo cai sữa giải dinh dưỡng”, 18/07/2010 43 PHỤ LỤC THÀNH PHẦN THỨC ĂN Phụ Bảng 1.1 Nguyên liệu thức ăn nái Nguyên liệu (kg) Lô ĐC Lô ĐC Lô 3, 4, Tấm ½ 150,0 150,0 150,0 Bắp vàng 243,8 243,8 240,8 Bột khoai mì lát 100,0 100,0 97,0 Cám gạo loại 200,0 200,0 200,0 Bánh dầu đậu nành 193,6 193,6 193,6 Bột cá Đà Nẵng 30,0 30,0 30,0 Bột sò 15,3 15,3 15,3 DCP 18 9,5 9,5 9,5 Muối ăn 4,20 4,2 4,2 Mỡ cá 40,5 40,5 40,5 Chất bổ sung 11,1 11,1 11,1 Aurofac 200 G 0,0 2,0 0,0 FORMI 0,0 0,0 8,0 998,0 1000,0 100,0 Tổng cộng (kg) 44 Phụ Bảng 1.2 Nguyên liệu thức ăn heo tập ăn đến 60 ngày Nguyên liệu (kg) 6A0 6A1 Lô ĐC 1, lô Lô Lô Lô Lô ĐC 1, lô Lô Lô Lô Tấm Đậu nành lên men Bánh dầu Đậu nành Dầu đậu nành Fomai CPC Huyết tuơng 458,0 458,0 458,0 458,0 484,7 484,7 484,7 484,7 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 48,0 48,0 48,0 48,0 110,7 110,7 110,7 110,7 20,0 48,0 30,0 20,0 48,0 30,0 20,0 48,0 30,0 20,0 48,0 30,0 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 Khoai mì Sữa Đậu nành ép đùn Đường cát Cá peru Cá seapak MCP Bột sò Muối VitaminC Nuflor Amox 99% Acid way Bổ sung FORMI Tổng cộng (kg) 50,0 80,0 49,0 80,0 50,3 80,0 47,3 80,0 50,0 50,0 49,0 50,0 50,3 50,0 47,3 50,0 80,0 0,0 30,0 30,0 11,3 6,7 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 20,7 0,0 80,0 0,0 30,0 30,0 11,3 6,7 2,0 2,0 2,0 0,3 2,0 20,7 0,0 80,0 0,0 30,0 30,0 11,3 6,7 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 20,7 3,0 80,0 0,0 30,0 30,0 11,3 6,7 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 20,7 6,0 100,0 20,0 20,0 20,0 9,3 10,7 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 17,3 0,0 100,0 20,0 20,0 20,0 9,3 10,7 2,0 2,0 2,0 0,3 2,0 17,3 0,0 100,0 20,0 20,0 20,0 9,3 10,7 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 17,3 3,0 100,0 20,0 20,0 20,0 9,3 10,7 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 17,3 6,0 996,7 1000,0 1000,0 1000,0 45 996,7 1000,0 1000,0 1000,0 Phụ Bảng 1.3 Thành phần dinh dưỡng loại thức ăn sử dụng thí nghiệm Thành phần dinh dưỡng Đơn vị 10A 6A0 6A1 Kcal 3153 3390 3300 Protein thô % 16,88 20 20,5 Béo thô % 7,99 11 Xơ thô % 2,83 1,62 1,67 Lysine % 0,97 1,34 1,2 Methionine % 0,26 0,6 0,47 Methionine + Cystine % 0,47 0,8 0,75 Threonine % 0,59 0,8 0,84 Tryptophan % 0,16 0,33 0,23 Canxi % 0,99 0,95 0,99 Phospho hữu dụng % 0,34 0,4 0,4 Muối % 0,49 0,45 0,45 tính Năng lượng trao đổi 10A: thức ăn nái nuôi con, 6A0: thức ăn tập ăn; 6A1: thức ăn heo từ cai sữa đến 60 ngày 46 PHỤ LỤC HIỆU QUẢ KINH TẾ Phụ bảng 2.1: Hiệu kinh tế LƠ ĐC LƠ ĐC LƠ Chi phí thuốc thú y (đồng) Điều trị tiêu chảy Viêm tử cung Hô hấp Tổng Theo mẹ Cai sữa đến 60 ngày Tổng TSNTC (ngày) Nái viêm tử cung Bệnh khác PRRS (liều) Mycoplasma (liều) Dịch tả (liều) Mycoplasma (liều) PRRS (liều) FMD (liều) Dịch tả (liều) 72800 9600 28600 111000 LÔ LÔ 78000 49400 4800 14400 23400 40300 106200 104100 Chi phí vaccine (đồng) 2351059 2502565 2541066 50700 4800 27300 82800 54600 9600 18200 82400 2502565 2618066 2634500 4985559 3065600 5568165 2969800 5510866 3065600 5568165 3065600 5683666 56 60 38 39 42 21 14 65 68 61 65 66 65 59 65 66 65 Vaccine heo từ cai sữa đến 60 ngày (liều) 68 66 22 18 31 Vaccine heo theo mẹ (liều) 61 65 66 55 55 55 55 64 64 64 64 62 62 62 62 Chú thích: TSNTC: tổng số ngày tiêu chảy Chi phí điều trị ngày tiêu chảy: 1300 đồng Chi phí điều trị viêm tử cung: 4800 đồng Chi phí điều trị ngày bệnh khác: 1300 đồng 47 64 64 64 64 64 64 64 64 Phụ bảng 2.2: Đơn giá loại thức ăn thí nghiệm Giá thức ăn (đồng/kg) Lơ ĐC Lô ĐC Thức ăn nái nuôi Thức ăn tập ăn Thức ăn cai sữa – 60 ngày 5930 16141 11141 6000 17000 12000 Lô Lô Lô 6410 16141 11141 6410 16321 11321 6410 16501 11501 Phụ bảng 2.3: Hệ số chuyển hóa thức ăn Lô ĐC Tổng lượng thức 882,90 ăn sử dụng (kg) Tổng trọng lượng bắt đầu thí nghiệm (lúc cai sữa 28 ngày) (kg) Tổng trọng lượng kết thúc 60 ngày (kg) Lô ĐC Lô Lô Lô 1077,20 986,70 1148,50 1022,10 427,10 478,80 507,10 531,60 480,70 876,50 1125 1081 1227,50 1099,5 Phụ bảng 2.4: Lượng thức ăn ăn vào Số heo thí nghiệm (con) Tổng số ngày nuôi (ngày) Tổng lượng thức ăn sử dụng (kg) Lô ĐC Lô ĐC Lô Lô Lô 57 65 64 64 65 1840 2122 2066 2112 2132 882,90 1077,20 986,70 1148,50 1022,10 48 PHỤ LỤC XỬ LÝ THỐNG KÊ Bảng Anova: Mức giảm trọng nái suốt thời gian nuôi Source Lô Đợt Error Total DF 29 34 Seq SS 164,75 19,22 2392,34 2576,31 Adj SS 164,75 19,22 2392,34 Adj MS 41,19 19,22 82,49 F 0,50 0,23 P 0,736 0,633 Bảng Anova: Mức giảm mỡ lưng nái suốt thời gian nuôi Source Lô Đợt Error Total DF 29 34 Seq SS 18,457 0,952 58,476 77,886 Adj SS 18,457 0,952 58,476 Adj MS 4,614 0,952 2,016 F 2,29 0,47 P 0,084 0,497 Adj MS 1,744 23,693 1,442 F 1,21 16,43 P 0,329 0,000 Bảng Anova: Thời gian lên giống lại Source Lo_TGLG Đợt_LG Error Total DF 28 33 Seq SS 7,458 23,693 40,379 71,529 Adj SS 6,976 23,693 40,379 Bảng Anova: Số heo đẻ Source DF lo dot Error 29 Total 34 Seq SS 6,686 3,438 32,848 42,971 Adj SS 6,686 3,438 32,848 Adj MS 1,671 3,438 1,133 F 1,48 3,04 P 0,235 0,092 F 0,76 2,12 P 0,563 0,156 Bảng Anova: Số heo sơ sinh sống Source DF lo dot Error 29 Total 34 Seq SS 2,8571 2,0024 27,4262 32,2857 Adj SS 2,8571 2,0024 27,4262 Adj MS 0,7143 2,0024 0,9457 49 Bảng Anova: Số heo chon nuôi Source DF lo dot Error 29 Total 34 Seq SS 3,7143 2,5929 26,8357 33,1429 Adj SS 3,7143 2,5929 26,8357 Adj MS 0,9286 2,5929 0,9254 F 1,00 2,80 P 0,422 0,105 7.Bảng Anova: Trọng lượng sơ sinh toàn ổ Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P lô dot Error Total 29 34 13,902 3,681 84,832 102,415 13,902 3,681 84,832 3,476 3,681 2,925 1,19 1,26 0,337 0,271 Adj MS 25,43 206,12 535,63 94,35 F P 0,27 0,608 2,18 0,097 5,68 0,024 Bảng Anova: Trọng lượng cai sữa toàn ổ Source DF Tuoi CS lô dot Error 28 Total 34 Seq SS 58,75 827,86 535,63 2641,78 4064,02 Adj SS 25,43 824,47 535,63 2641,78 Bảng Anova: Trọng lượng cai sữa bình quân (kg/con) Source Tuoi CS lô dot Error Total DF 308 314 Seq SS 20,814 35,849 16,963 539,329 612,955 Adj SS 13,945 36,046 16,963 539,329 Adj MS 13,945 9,011 16,963 1,751 F 7,96 5,15 9,69 P 0,005 0,001 0,002 Adj MS 99,499 42,628 3,573 9,967 F 9,98 4,28 0,36 P 0,000 0,039 0,550 10 Bảng 10: Trọng lượng 60 ngày tuổi Source Lô dot GT Error Total DF 1 302 308 Seq SS 394,860 41,012 3,573 3009,904 3449,350 Adj SS 397,995 42,628 3,573 3009,904 50 11 Bảng Anova: Tăng trọng bình quân heo sau cai sữa- 60 ngày tuổi DF 14 19 Source LÔ TN DOT Error Total Seq SS 16994,3 218,1 5839,9 23052,3 Adj SS 16994,3 218,1 5839,9 Adj MS 4248,6 218,1 417,1 F 10,19 0,52 P 0,000 0,482 12 Bảng Anova: Hệ số chuyển hóa thức ăn heo sau cai sữa- 60 ngày tuổi Source DF Seq SS Adj SS Adj MS LÔ TN 0,328222 0,328222 0,082055 0,087827 0,087827 0,087827 DOT 14 0,103457 0,103457 0,007390 Error 19 0,519506 Total 13 Tỷ lệ ngày tiêu chảy heo theo mẹ đến cai sữa Chi-Square Test: Ngay Tc Khong TC TSNTC 14 22,86 3,431 TSN không TC 1441 1432,14 0,055 Total 1455 42 27,27 7,957 1694 1708,73 0,127 1736 20 23,25 0,454 1460 1456,75 0,007 1480 24 28,15 0,612 1768 1763,85 0,010 1792 27 25,48 0,091 1595 1596,52 0,001 1622 7958 8085 Total 127 Chi-Sq = 12,745 DF = P-Value = 0,013 51 F 11,10 11,88 P 0,000 0,004 14 Tỷ lệ ngày tiêu chảy heo cai sữa đến 60 ngày Chi-Square Test: Ngay TC 60 Khong TC 60 Ngay TC 60 Khong TC 60 Total 42 1798 1840 19,35 1820,65 26,528 0,282 18 22,31 0,833 2104 2099,69 0,009 2122 18 21,72 0,638 2048 2044,28 0,007 2066 15 22,21 2,338 2097 2089,79 0,025 2112 15 22,42 2,453 2117 2109,58 0,026 2132 10164 10272 Total 108 Chi-Sq = 33,139 DF = P-Value = 0,000 15 Tỷ lệ chết heo cai sữa – 60 ngày Chi-Square Test: Chet Khong Chet Khong Total 55 57 1,09 55,91 0,770 0,015 1,24 0,046 64 63,76 0,001 65 1,22 0,500 62 62,78 0,010 64 1,22 1,219 64 62,78 0,024 64 64 65 1,24 63,76 0,046 0,001 Total 309 315 Chi-Sq = 2,631 DF = P-Value = 0,621 52 53 ... DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** NGUYỄN TRUNG THỊNH KHẢO SÁT HIỆU QUẢ BỔ SUNG A-XÍT FORMIC TRONG KHẨU PHẦN HEO NÁI TỪ 12 NGÀY TRƯỚC KHI... TRẦN THỊ DÂN Tháng 8/2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: Nguyễn Trung Thịnh Tên luận văn: “ Khảo sát hiệu bổ sung a-xít formic phần heo nái từ 12 ngày trước sinh... nuôi 32, động viên, giúp đỡ trình học tập Tp.Hồ Chí Minh, tháng năm 2010 Chân thành cảm ơn! Nguyễn Trung Thịnh iii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “ Khảo sát hiệu bổ sung a-xít formic phần heo nái từ 12
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT HIỆU QUẢ BỔ SUNG AXÍT FORMIC TRONG KHẨU PHẦN HEO NÁI TỪ 12 NGÀY TRƯỚC KHI SINH ĐẾN CAI SỮA VÀ HEO CON THEO MẸ ĐẾN 60 NGÀY TUỔI TẠI TRẠI HEO PHÚ SƠN , KHẢO SÁT HIỆU QUẢ BỔ SUNG AXÍT FORMIC TRONG KHẨU PHẦN HEO NÁI TỪ 12 NGÀY TRƯỚC KHI SINH ĐẾN CAI SỮA VÀ HEO CON THEO MẸ ĐẾN 60 NGÀY TUỔI TẠI TRẠI HEO PHÚ SƠN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay