KHẢO SÁT SỨC SINH SẢN CỦA MỘT SỐ NHÓM GIỐNG NÁI TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI HEO PHƯỚC LONG

79 0 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:37

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** NGUYỄN THIÊN ÂN KHẢO SÁT SỨC SINH SẢN CỦA MỘT SỐ NHĨM GIỐNG NÁI TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NI HEO PHƯỚC LONG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư chăn nuôi Giáo viên hướng dẫn TS VÕ THỊ TUYẾT Tháng 08/2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: Nguyễn Thiên Ân Tên luận văn: “Khảo sát sức sinh sản số nhóm giống nái Xí nghiệp chăn ni heo Phước Long” Đã hoàn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y ngày…tháng…năm 2010 Giáo viên hướng dẫn TS VÕ THỊ TUYẾT ii LỜI CẢM TẠ Kính dâng lên cha mẹ! Cha mẹ có cơng sinh thành, nuôi dưỡng dạy dỗ khôn lớn nên người, ln động viên vượt qua khó khăn để vững bước vươn lên sống Chân thành ghi ơn! Tiến sĩ Võ Thị Tuyết tận tình hướng dẫn, giúp đỡ suốt thời gian học tập hoàn thành luận văn Chân thành cảm ơn! Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Ban Chủ Nhiệm Khoa Chăn Ni Thú Y Bộ Môn Di Truyền Giống Động Vật Quý thầy cô Khoa Chăn Nuôi Thú Y Đã tạo điều kiện học tập truyền đạt kiến thức quý báu cho em suốt thời gian học tập trường Chân thành biết ơn! Ban Giám Đốc Xí nghiệp chăn ni heo Phước Long Các cô, chú, anh chị em công nhân viên xí nghiệp Đã tận tình giúp đỡ, truyền đạt kinh nghiệm tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian thực tập Thân thương gởi tình cảm chân thành đến tất bạn ngồi lớp tơi chia vui buồn học tập, giúp đỡ, động viên tơi vượt qua khó khăn để hồn thành chương trình học báo cáo tốt nghiệp Nguyễn Thiên Ân iii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Khảo sát sức sinh sản số nhóm giống nái Xí nghiệp chăn ni heo Phước Long” thực từ 16/01/2010 đến 30/04/2010 Kết khảo sát 194 nái với 515 ổ đẻ thuộc 11 nhóm giống khu B gồm Y, Y.LY, YL, Y.YL, Y.*, L, LY, L.YL, L.LY, LD, L.*, ghi nhận số tiêu thành tích sinh sản trung bình quần thể heo khảo sát sau: Tuổi đẻ lứa đầu : 380 ngày Khoảng cách hai lứa đẻ : 161 ngày Số lứa đẻ nái năm: 2,31 lứa Số heo đẻ ra/ổ: 9,7 Số heo sống/ổ: 8,55 Số heo sống điều chỉnh/ổ : 9,18 Tỷ lệ sống: 89,03 % Số heo cai sữa/ổ: 8,21 Trọng lượng sơ sinh: 1,51 kg/con Trọng lượng sơ sinh toàn ổ: 12,86 kg/ổ Trọng lượng cai sữa con: 6,75 kg/con Trọng lượng cai sữa ổ: 55,49 kg/ổ Trọng lượng điều chỉnh 21 ngày tuổi con: 5,75 kg/con Trọng lượng điều chỉnh 21 ngày tuổi ổ: 47,31 kg/ổ Số heo cai sữa nái năm: 19 Trọng lượng heo cai sữa toàn ổ nái năm: 109,84 kg Xếp hạng chung thành tích sinh sản nhóm giống nái dựa vào số sinh sản SPI Kết xếp hạng từ cao đến thấp sau: L > L.* > YL > Y.* > Y.LY > LD > L.YL > LY > Y.YL > L.LY > Y iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i Xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm tạ iii Tóm tắt iv Mục lục v Danh sách chữ viết tắt vi Danh sách bảng vii Danh sách biểu đồ viii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích, yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu Xí nghiệp chăn nuôi heo Phước Long 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Lịch sử hình thành trại 2.1.3 Nhiệm vụ 2.1.4 Cơ cấu tổ chức trại 2.1.5 Cơ cấu đàn 2.1.6 Công tác giống 2.1.7 Đặc điểm số giống heo 2.1.8 Chuồng trại 2.1.9 Qui trình chăm sóc ni dưỡng 2.1.10 Qui trình phòng trị bệnh 11 2.2 Các yếu tố cấu thành suất sinh sản 15 2.2.1 Ngoại hình thể chất 15 2.2.2 Tuổi thành thục 15 2.2.3 Tuổi phối giống lần đầu 16 2.2.4 Tuổi đẻ lứa đầu 17 2.2.5 Số heo đẻ ổ 17 2.2.6 Số heo sơ sinh sống tỉ lệ sống sau sinh 18 2.2.7 Số heo cai sữa nái năm 18 2.2.8 Số lứa đẻ nái năm 19 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh sản 19 2.3.1 Các yếu tố di truyền 19 2.3.2 Yếu tố ngoại cảnh 20 2.4 Các biện pháp nâng cao khả sinh sản nái 21 v 2.5 Một số suất sinh sản heo Việt Nam giới 22 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 25 3.1 Thời gian địa điểm 25 3.2 Đối tượng khảo sát 25 3.3 Phương pháp khảo sát 25 3.4 Nội dung khảo sát 25 3.4.1 Các tiêu liên quan đến khả mắn đẻ nái 25 3.4.1.1 Tuổi đẻ lứa đầu 25 3.4.1.2 Khoảng cách hai lứa đẻ 26 3.4.1.3 Số lứa đẻ nái/năm 26 3.4.2 Các tiêu liên quan đến khả đẻ sai nái 26 3.4.2.1 Số heo đẻ 26 3.4.2.2 Số heo sơ sinh sống 26 3.4.2.3 Tỉ lệ sống 26 3.4.2.4 Trọng lượng bình quân heo sơ sinh 26 3.4.2.5 Trọng lượng toàn ổ heo sơ sinh 26 3.4.3 Các tiêu liên quan đến khả nuôi nái 26 3.4.3.1 Số heo cai sữa 26 3.4.3.2 Trọng lượng bình quân heo cai sữa 26 3.4.3.3 Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa 27 3.4.3.4 Trọng lượng bình quân heo 21 ngày tuổi 27 3.4.3.5 Trọng lượng toàn ổ heo 21 ngày tuổi 27 3.4.3.6 Số heo cai sữa nái năm 27 3.4.4 Chỉ số sinh sản (SPI) 27 3.4.4.1 Điều chỉnh heo sơ sinh sống 27 3.4.4.2 Điều chỉnh trọng lượng toàn ổ heo 21 ngày tuổi 28 3.4.4.3 Cơng thức tính số sinh sản (SPI) 29 3.5 Phương pháp xử lý số liệu 29 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 30 4.1 Cơ cấu đàn heo khảo sát 30 4.2 Tuổi đẻ lứa đầu, khoảng cách hai lứa đẻ, số lứa đẻ nái năm 30 4.2.1 Tuổi đẻ lứa đầu 31 4.2.2 Khoảng cách hai lứa đẻ 32 4.2.3 Số lứa đẻ nái năm 32 4.3 Số heo đẻ ra, số heo sống, số heo sống điều chỉnh, tỉ lệ sống 33 4.3.1 Phân tích theo nhóm giống 33 4.3.1.1 Số heo đẻ ổ 33 4.3.1.2 Số heo sống 34 4.3.1.3 Số heo sống điều chỉnh 35 4.3.1.4 Tỉ lệ sống 36 vi 4.3.2 Phân tích theo lứa 36 4.3.2.1 Số heo đẻ ổ 36 4.3.2.2 Số heo sống 37 4.3.2.3 Tỉ lệ sống 38 4.4 Trọng lượng bình quân heo sơ sinh, trọng lượng toàn ổ heo sơ sinh 38 4.4.1 Phân tích theo nhóm giống 38 4.4.1.1 Trọng lượng bình quân heo sơ sinh 38 4.4.1.2 Trọng lượng toàn ổ heo sơ sinh 40 4.4.2 Phân tích theo lứa 40 4.4.2.1 Trọng lượng bình quân heo sơ sinh 40 4.4.2.2 Trọng lượng toàn ổ heo sơ sinh 41 4.5 Số heo cai sữa, trọng lượng bình quân heo cai sữa, trọng lượng toàn ổ heo cai sữa 41 4.5.1 Phân tích theo nhóm giống 41 4.5.1.1 Số heo cai sữa 41 4.5.1.2 Trọng lượng bình quân heo cai sữa 43 4.5.1.3 Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa 43 4.5.2 Phân tích theo lứa 44 4.5.2.1 Số heo cai sữa 44 4.5.2.2 Trọng lượng bình quân heo cai sữa 45 4.5.2.3 Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa 45 4.6 Trọng lượng bình quân heo 21 ngày tuổi, trọng lượng toàn ổ heo 21 ngày tuổi 46 4.6.1 Phân tích theo nhóm giống 46 4.6.1.1 Trọng lượng bình quân heo 21 ngày tuổi 46 4.6.1.2 Trọng lượng toàn ổ heo 21 ngày tuổi 48 4.6.2 Phân tích theo lứa 48 4.6.2.1 Trọng lượng bình quân heo 21 ngày tuổi 48 4.6.2.2 Trọng lượng toàn ổ heo 21 ngày tuổi 49 4.7 Số heo cai sữa nái/năm, trọng lượng heo cai sữa nái/năm 49 4.7.1 Số heo cai sữa nái/năm 49 4.7.2 Trọng lượng heo cai sữa nái/năm 51 4.8 Chỉ số SPI đánh giá khả sinh sản nhóm giống 51 4.9 So sánh nhóm giống, lứa đẻ số tiêu 53 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 54 5.1 Kết luận 54 5.2 Đề nghị 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 PHỤ LỤC 58 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Y L D YL LY Y.LY Y.YL L.YL L.LY Y.* L.* LD FMD PRRS THT TĐLĐ KCLĐ LĐ/N/N SCĐR SCS SCS đc SCCS SCCS/N/N TLSS TLSS-O TLCS TLCS-O TLCS/N/N TL21 TL21-O NSIF SD X TĂHH XNCNH : Yorkshire : Landrace : Duroc : ♂ Yorkshire x ♀ Landrace : ♂ Landrace x ♀ Yorkshire : ♂ Yorkshire x ♀ LY : ♂ Yorkshire x ♀ YL : ♂ Landrace x ♀ YL : ♂ Landrace x ♀ LY : ♂ Yorkshire x ♀ * (cái có từ nhóm máu trở lên Y,L,D,P) : ♂ Landrace x ♀ * (cái có từ nhóm máu trở lên Y,L,D,P) : ♂ Landrace x ♀ Duroc : Lở mồm long móng (Foot and mouth disease) : Hội chứng rối loạn sinh sản hô hấp (Porcine Reproductive Respiratory Syndrome) : Tụ huyết trùng : Tuổi đẻ lứa đầu : Khoảng cách hai lứa đẻ : Số lứa đẻ nái năm : Số heo đẻ : Số heo sống : Số heo sống điều chỉnh : Số heo cai sữa : Số heo cai sữa nái năm : Trọng lượng bình quân heo sơ sinh : Trọng lượng toàn ổ heo sơ sinh : Trọng lượng bình quân heo cai sữa : Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa : Tổng trọng lượng heo cai sữa nái năm : Trọng lượng bình quân heo cai sữa 21 ngày tuổi : Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa 21 ngày tuổi : Liên đoàn cải thiện giống heo quốc gia Mỹ (National Swine Improvement Federation) : Độ lệch chuẩn (Standard Deviation) : Trung bình : Thức ăn hỗn hợp : Xí nghiệp chăn nuôi heo viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Thành phần dinh dưỡng loại TĂHH Bảng 2.2 Định mức thức ăn cho loại heo Bảng 2.3 Quy trình tiêm phòng XNCNH Phước Long 12 Bảng 2.4 Hệ số di truyền số tính trạng 19 Bảng 2.5 Chỉ tiêu kỹ thuật lợn giống gốc .22 Bảng 2.6 Kích cỡ lứa đẻ theo lứa đến cuối tháng 9/2005 trại Christiansminde Multisite Đan Mạch .23 Bảng 2.7 Kết thống kê suất đến cuối tháng 9/2005 trại Christiansminde Multisite Đan Mạch 23 Bảng 2.8 Kết thống kê năm 2008 số trại Brazil 24 Bảng 2.9 Sự cải thiện suất 240 đàn nái miền Nam nước Pháp qua năm .24 Bảng 3.1 Hệ số điều chỉnh heo sơ sinh sống lứa chuẩn (lứa 4, lứa 5) .27 Bảng 3.2 Hệ số điều chỉnh trọng lượng toàn ổ heo cai sữa ngày tuổi cai sữa chuẩn (21 ngày) 28 Bảng 3.3 Hệ số điều chỉnh trọng lượng toàn ổ heo cai sữa số giao nuôi chuẩn (10 con) 28 Bảng 3.4 Hệ số điều chỉnh lứa đẻ chuẩn (lứa 2) 28 Bảng 4.1 Cơ cấu đàn heo khảo sát Xí nghiệp chăn ni heo Phước Long 30 Bảng 4.2 Tuổi đẻ lứa đầu, khoảng cách hai lứa đẻ, số lứa đẻ nái năm .31 Bảng 4.3 Số heo đẻ ra, số heo sống, số heo sống điều chỉnh tỉ lệ sống phân tích theo nhóm giống 34 Bảng 4.4 Trọng lượng bình qn heo sơ sinh, trọng lượng tồn ổ heo sơ sinh 39 Bảng 4.5 Số heo cai sữa, trọng lượng bình quân heo cai sữa 27 ngày tuổi, trọng lượng toàn ổ heo cai sữa 27 ngày tuổi 42 Bảng 4.6 Trọng lượng bình quân heo cai sữa 21 ngày tuổi, trọng lượng toàn ổ heo cai sữa 21 ngày tuổi 47 Bảng 4.7 Số heo cai sữa nái/năm, trọng lượng heo cai sữa nái/năm 50 Bảng 4.8 Kết số SPI 52 Bảng 4.9 Xếp hạng nhóm giống heo theo số sinh sản có điểm SPI 100 .53 Bảng 4.10 Sự khác biệt nhóm giống, lứa đẻ số tiêu tới suất sinh sản 53 ix DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 4.1 Số heo đẻ phân tích theo lứa .36 Biểu đồ 4.2 Số heo đẻ ra, số heo sống phân tích theo lứa 37 Biểu đồ 4.3 Tỉ lệ sống phân tích theo lứa 38 Biểu đồ 4.4 Trọng lượng heo sơ sinh phân tích theo lứa 40 Biểu đồ 4.5 Trọng lượng toàn ổ heo sơ sinh phân tích theo lứa 41 Biểu đồ 4.6 Số heo cai sữa phân tích theo lứa 44 Biểu đồ 4.7 Trọng lượng bình qn heo cai sữa phân tích theo lứa 45 Biểu đồ 4.8 Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa phân tích theo lứa .46 Biểu đồ 4.9 Trọng lượng bình quân heo 21 ngày tuổi phân tích theo lứa .49 Biểu đồ 4.10 Trọng lượng toàn ổ heo 21 ngày tuổi phân tích theo lứa 49 x Khả sinh sản nái thuộc nhóm giống L nhóm giống lai L.*, YL trại cao, cần trì tiếp tục chọn lọc để nâng cao chất lượng đàn giống Nhóm giống Y thuần, L.LY Y.YL có khả sinh sản chưa cao, cần tăng cường công tác quản lý giống điều kiện chăm sóc ni dưỡng để nâng cao suất sinh sản nhóm giống 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng việt 1.Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn, 2008 Chỉ tiêu kỹ thuật lợn giống gốc, 2008.1712 / QĐ-BNN-CN, Hà Nội 2.Cẩm nang chăn nuôi lợn công nghiệp, 1996 Hà Nội 3.Viện chăn nuôi quốc gia, 2004 Kỹ thuật chăn nuôi lợn nái sinh sản Nhà xuất Lao động – Xã hội, Hà Nội, 110 trang 4.Trần Văn Chính, 2004 Giáo trình chọn giống nhân giống gia súc – gia cầm Tủ sách trường Đại Học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh 5.Trần Văn Chính, 2008 Giáo trình thực hành giống đại cương Tủ sách trường Đại Học Nông Lâm TP HCM, 184 trang 6.Lý Hồng Chương, 2009 Khảo sát sức sinh sản số nhóm giống nái tìm hiểu ảnh hưởng mùa lên sức sinh sản Khóa luận tốt nghiệp Bác Sỹ Thú Y, Đại Học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh 7.Đoàn Văn Giải ctv, 2005 Năng suất sinh sản nái tổng hợp hai nhóm giống Yorkshire Landrace Viện khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam, Việt Nam 8.Trần Thị Ngọc Hân, 2009 Khảo sát sức sinh sản số nhóm giống heo nái Xí nghiệp chăn ni heo Phước Long huyện Củ Chi Khóa luận tốt nghiệp Bác Sỹ Thú Y, Đại Học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh 9.Hồ Thị Kim Hoa, 2000 Giáo trình mơi trường sức khỏe vật nuôi Tủ sách trường Đại Học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh 10.Nguyễn Thị Phương Lan, 2009 Khảo sát sức sinh sản số nhóm giống cơng ty chăn ni heo Đơng Á Khóa luận tốt nghiệp Kỹ sư Chăn Ni, Đại Học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh 11.Kiều Minh Lực Jirawit Rachatanan, 2005 Ảnh hưởng tuổi phối giống đậu thai lần đầu đến số sinh sống đời sản xuất lợn nái Chăn nuôi số – 2005, Viện Chăn Nuôi, Việt Nam 12.Nguyễn Thị Hoa Lý Hồ Thị Kim Hoa, 2004 Môi trường sức khỏe vật nuôi Tủ sách trường Đại Học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh 56 13.Phạm Trọng Nghĩa, 2008 Bài giảng chọn giống nhân giống gia súc, gia cầm Phần hai: Giống chuyên biệt Tủ sách trường Đại Học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh, 83 trang 14.Võ Văn Ninh, 2007 Kỹ thuật chăn nuôi heo Nhà xuất Đà Nẵng, 192 trang 15.Nguyễn Quí, 2009 Khảo sát khả sinh sản số giống heo nái lai Xí nghiệp chăn ni heo Phước Long Khóa luận tốt nghiệp Bác Sỹ Thú Y, Đại Học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh 16.Đinh Trường Sinh, 2009 Khảo sát sức sinh sản số nhóm giống heo nái Xí nghiệp chăn ni heo Đồng Hiệp Khóa luận tốt nghiệp Bác Sỹ Thú Y, Đại Học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh 17.Nguyễn Văn Tân, 2007 Định hướng phát triển công tác giống heo Tổng Công Ty Nông Nghiệp Sài Gòn Báo cáo hội nghị định hướng phát triển chăn nuôi heo TPHCM Ngày 26 tháng 09 năm 2007 18.Nguyễn Ngọc Tuân Trần Thị Dân, 2000 Kỹ thuật chăn nuôi heo Nhà xuất Nông nghiệp, TP Hồ Chí Minh, 324 trang 19.Võ Thị Tuyết, 1996 Nghiên cứu xây dựng giống heo mẹ có khả sinh sản cao từ hai giống Yorkshire Landrace Luận án phó tiến sĩ trường Đại Học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh Tài liệu nước ngồi 20.Henrik Jensen and Bernarnd Peet, “30 pigs per yeur – Are we there yet?” (7/2010) http://www.google.com.vn/search?hl=vi&q=number+at+weaning%2Fsow%2Fy ear&btnG=T%C3%ACm+ki%E1%BA%BFm&meta 21.The Pig Site, “TOPIGS Achieves 28.6 Weaned Piglets/Sow/Year” (7/2010) http://www.thepigsite.com/swinenews/21537/topigs-achieves-286-weanedpiglets sow-year 22.Guy – Pierre Martinneau of France’s National Veterinary School and Brigritte Badouard of IFIP Institut du Porc, 2009 “Managing Highly Prolific Sows” The Pig Site.(7/2010) http://www.thepigsite.com/articles/2/breeding-andreproduction/2808/managing-highly-prolific-sows 23.Mark Rix and Ron Ketchem, “Improving Wean-to-First Service Interval” (7/2010) http://nationalhogfarmer.com/genetics-reproduction/0622-improving-wean-tofirst-service-interval/ 24.Gordon King, “Reproductive Management of Pigs Points to Consider” (7/2010) http://www.aps.uoguelph.ca/~gking/Ag_2350/pigrepro.htm 57 PHỤ LỤC Phụ lục Xếp hạng nái theo số SPI nhóm giống Y STN Nhóm giống SPI(điểm) 88/38/4 Y 124 89/7/1 Y 94 86/26/2 Y 91 81/402/2 Y 88 53/40/1 Y 88 81/402/3 Y 79 57/21/3 Y 65 Xếp hạng 4 Phụ lục Xếp hạng nái theo số SPI nhóm giống Y.YL STN Nhóm giống SPI(điểm) Xếp hạng 81/12/2 Y.YL 123 81/12/1 Y.YL 112 51-1/1/4 Y.YL 110 81/145/1 Y.YL 99 88/11/1 Y.YL 94 5931 Y.YL 93 81/1/1 Y.YL 83 83/39/2 Y.YL 79 51-1/92/1 Y.YL 67 Phụ lục Xếp hạng nái theo số SPI nhóm giống YL SPI(điểm) STN Nhóm giống 94/163/4 YL 136 81/120/3 YL 114 90/48/1 YL 114 69-1/308/1 YL 114 87/214/1 YL 109 57/186/1 YL 108 55-1/73/1 YL 103 51-1/254/3 YL 102 88/157/1 YL 101 61-1/247/3 YL 101 64-1/189/1 YL 97 81/62/2 YL 94 64-1/415/1 YL 91 62-1/345/1 YL 88 81/56/1 YL 88 94/60/3 YL 82 81/213/2 YL 73 58 Xếp hạng 10 11 12 13 14 15 16 17 Phụ lục Xếp hạng nái theo số SPI nhóm giống Y.LY STN Nhóm giống SPI(điểm) Xếp hạng 61-1/136/1 Y.LY 149 89/430/3 Y.LY 126 55-1/121/1 Y.LY 120 82/70/1 Y.LY 120 57/670/1 Y.LY 120 87/564/2 Y.LY 119 55-1/416/2 Y.LY 114 88/137/4 Y.LY 111 77/733/2 Y.LY 111 81/114/3 Y.LY 110 10 83/49/2 Y.LY 108 11 89/430/1 Y.LY 107 12 57/271/1 Y.LY 107 13 94/235 Y.LY 105 14 87/214/1 Y.LY 104 15 58/32/1 Y.LY 102 16 57/58-1/2 Y.LY 101 17 94/252/1 Y.LY 101 18 57/63/3 Y.LY 99 19 55-1/453/2 Y.LY 98 20 82/524/4 Y.LY 98 21 57/63/2 Y.LY 95 22 81/120/5 Y.LY 94 23 57/250/4 Y.LY 94 24 57/493/6 Y.LY 93 25 94/150/2 Y.LY 90 26 89/494/2 Y.LY 86 27 89/430/5 Y.LY 86 28 94/150/2 Y.LY 84 29 55-1/3/2 Y.LY 82 30 85/630/3 Y.LY 80 31 89/160/1 Y.LY 75 32 89/430/1 Y.LY 74 33 94/235 Y.LY 71 34 59 Phụ lục Xếp hạng nái theo số SPI nhóm giống Y.* SPI(điểm) STN Nhóm giống 83/174/3 Y.* 127 88/208/1 Y.* 120 51-1/464/1 Y.* 116 7R-63 Y.* 113 5942 Y.* 111 4-7 Y.* 110 5283 Y.* 109 94/355/4 Y.* 108 5-53 Y.* 106 55-1/107/1 Y.* 105 2-29 Y.* 101 94/165/1C Y.* 100 2-99 Y.* 100 7-71 Y.* 100 57-1/233/1 Y.* 97 7-3 Y.* 93 51-1/24/1 Y.* 91 62-1/345/1 Y.* 88 77/136/1 Y.* 86 82/381/4 Y.* 81 77/106 Y.* 78 86/179/1 Y.* 74 86/179/2 Y.* 68 5-55 Y.* 53 Phụ lục Xếp hạng nái theo số SPI nhóm giống L STN 12/28/1 25/59 12/10/3 85/630/1 38/21/3 27/15/1 5756 7-36 38/54/4 38/39/2 38/233/1 7-67 47/62/2 12/12/1 10/66/4 12/123/1 12/18/1 13-1/500/1 38/222/3 44/184/2 46/86 Nhóm giống L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L SPI(điểm) 150 135 131 126 126 120 114 114 114 114 111 109 105 102 97 95 94 91 86 82 80 60 Xếp hạng 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Xếp hạng 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Phụ lục Xếp hạng nái theo số SPI nhóm giống LY SPI(điểm) STN Nhóm giống 48/209/3 LY 134 30/242/1 LY 121 7-33 LY 117 8-1/159/6 LY 112 30/155/3 LY 107 15/57/2 LY 97 38/23/3 LY 95 30/495/1 LY 95 7-56 LY 92 18/268 LY 92 48/268 LY 89 9-1/123/4 LY 87 46/84/4 LY 77 30/495/1 LY 69 27/59/2 LY 57 Phụ lục Xếp hạng nái theo số SPI nhóm giống L.YL STN 13-1/1/1 13-1/211/3 13-1/1/1 2-10 38/57/1 11-1/184/4 13-1/66/2 13-1/50/1 11/178/4 48/143 48/1/3 31/57/1 6-13 13/81/2 37/42/1 13/81/2 47/181/5 9-1/227/4 13/157/2 31/57/3 8-1/277/2 48/143/6 8-1/10/2 9-1/116/1 47/62/3 38/131/2 438/131/1 11-1/80/1 11-1/35/2 11-1/7/3 Nhóm giống L.YL L.YL L.YL L.YL L.YL L.YL L.YL L.YL L.YL L.YL L.YL L.YL L.YL L.YL L.YL L.YL L.YL L.YL L.YL L.YL L.YL L.YL L.YL L.YL L.YL L.YL L.YL L.YL L.YL L.YL SPI(điểm) 165 142 139 117 116 115 112 112 112 112 102 100 97 93 89 89 87 83 82 82 81 80 79 77 77 71 70 59 57 52 61 Xếp hạng 10 11 12 13 14 15 Xếp hạng 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Phụ lục Xếp hạng nái theo số SPI nhóm giống L.LY SPI(điểm) Xếp hạng STN Nhóm giống 1-94 L.LY 137 10/60/1 L.LY 125 5-42 L.LY 99 4-85 L.LY 98 16-1/277/4 L.LY 95 7/201/1 L.LY 92 37/78/1 L.LY 92 31/18/1 L.LY 91 22/82/1 L.LY 91 11-1/215 L.LY 87 10 7/140/4 L.LY 82 11 47/270/4 L.LY 77 12 15-1/137/1 L.LY 60 13 Phụ lục 10 Xếp hạng nái theo số SPI nhóm giống LD SPI(điểm) STN Nhóm giống 5913 LD 127 12/165/1 LD 110 46/44/1 LD 105 46/44 LD 105 7/11/1 LD 85 27/46/4 LD 82 27/46/3 LD 80 1-42 LD 80 30/54/1 LD 66 Xếp hạng Phụ lục 11 Xếp hạng nái theo số SPI nhóm giống L.* STN Nhóm giống SPI(điểm) 6-20 L.* 127 24/3/2 L.* 127 7-35 L.* 126 11/48/1 L.* 109 12/10/3 L.* 105 6-41 L.* 104 38/66/2 L.* 104 15-1/182/2 L.* 102 4-16 L.* 101 5-28 L.* 94 14-1/175/1 L.* 90 12/173/1 L.* 89 27/20/10 L.* 87 27/20/1 L.* 86 8-1/159/5 L.* 59 Xếp hạng 10 11 12 13 14 15 62 Phụ lục 12 Bảng ANOVA tiêu tuổi đẻ lứa đầu One-way Analysis of Variance: Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for TĐLĐ Source DF SS MS GIONG 10 30633 3063 Error 183 403344 2204 Total 193 433977 F 1,39 P 0,188 Phụ lục 13 Bảng ANOVA tiêu khoảng cách hai lứa đẻ One-way Analysis of Variance: Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for KCLĐ Source DF SS MS GIONG 10 11803 1180 Error 310 163640 528 Total 320 175443 Level Y Y.YL YL Y.LY Y.* L LY L.YL L.LY LD L.* N 16 17 12 31 56 51 18 30 24 28 38 Pooled StDev = Mean 163,81 154,53 181,00 160,23 158,20 160,57 170,00 163,13 168,63 152,36 156,97 StDev 26,96 15,79 36,69 20,73 26,01 19,20 25,58 19,93 31,37 17,40 17,97 22,98 F 2,24 P 0,016 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+( * -) ( * ) ( * -) ( -* ) ( -* -) ( -* -) ( * ) ( -* ) ( -* ) ( -* ) ( * ) -+ -+ -+ -+150 165 180 195 Phụ lục 14 Bảng ANOVA tiêu số lứa đẻ nái năm One-way Analysis of Variance: Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for LĐ/N/N Source DF SS MS GIONG 10 1,7121 0,1712 Error 310 24,3191 0,0784 Total 320 26,0312 Level Y Y.YL YL Y.LY Y.* L LY L.YL L.LY LD L.* N 16 17 12 31 56 51 18 30 24 28 38 Pooled StDev = Mean 2,2742 2,3842 2,0908 2,3128 2,3520 2,3026 2,1885 2,2686 2,2240 2,4230 2,3524 0,2801 StDev 0,3037 0,2320 0,4054 0,2821 0,2854 0,2543 0,2970 0,2664 0,3394 0,2517 0,2464 F 2,18 P 0,019 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+-( * ) ( -* ) ( -* ) ( * ) ( -* ) ( -* -) ( -* ) ( * ) ( * -) ( * ) ( * -) + -+ -+ -+-2,00 2,20 2,40 2,60 63 Phụ lục 15 Bảng ANOVA tiêu số heo đẻ One-way Analysis of Variance: Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for SCĐR Source DF SS MS GIONG 10 162,59 16,26 Error 504 4929,76 9,78 Total 514 5092,35 F 1,66 P 0,087 One-way Analysis of Variance: Phân tích theo lứa đẻ Analysis of Variance for SCĐR Source DF SS MS LUA 194,13 38,83 Error 509 4898,21 9,62 Total 514 5092,35 Level N 194 140 93 44 22 22 Pooled StDev = Mean 8,964 9,893 10,183 10,500 10,864 10,136 StDev 3,043 3,155 3,114 3,507 2,997 2,376 3,102 F 4,03 P 0,001 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+( * -) ( * ) ( -* -) ( * ) ( * ) ( * ) -+ -+ -+ -+9,0 10,0 11,0 12,0 Phụ lục 16 Bảng ANOVA tiêu số heo sống One-way Analysis of Variance: Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for SCS Source DF SS MS GIONG 10 137,05 13,70 Error 504 4282,44 8,50 Total 514 4419,49 F 1,61 P 0,100 One-way Analysis of Variance: Phân tích theo lứa đẻ Analysis of Variance for SCS Source DF SS MS LUA 140,41 28,08 Error 509 4279,07 8,41 Total 514 4419,49 Level N 194 140 93 44 22 22 Pooled StDev = Mean 7,912 8,814 8,849 9,409 9,182 8,864 2,899 StDev 2,771 2,957 2,900 3,294 2,938 2,765 F 3,34 P 0,006 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( * ) ( -* -) ( -* ) ( * -) ( * ) ( * ) -+ -+ -+ 8,00 8,80 9,60 64 Phụ lục 17 Bảng ANOVA tiêu số heo sống điều chỉnh One-way Analysis of Variance: Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for SCS đc Source DF SS MS GIONG 10 159,08 15,91 Error 504 4556,56 9,04 Total 514 4715,64 F 1,76 P 0,065 One-way Analysis of Variance: Phân tích theo lứa đẻ Analysis of Variance for SCS đc Source DF SS MS LUA 29,59 5,92 Error 509 4686,05 9,21 Total 514 4715,64 F 0,64 P 0,667 Phụ lục 18 Bảng ANOVA tiêu tỉ lệ sống heo sơ sinh One-way Analysis of Variance: Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for tỉ lệ sống Source DF SS MS GIONG 10 847 85 Error 504 111921 222 Total 514 112768 F 0,38 P 0,955 One-way Analysis of Variance: Phân tích theo lứa đẻ Analysis of Variance for tỉ lệ sống Source DF SS MS LUA 496 99 Error 509 112272 221 Total 514 112768 F 0,45 P 0,814 Phụ lục 19 Bảng ANOVA tiêu số cai sữa One-way Analysis of Variance: Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for SCCS Source DF SS MS GIONG 10 23,54 2,35 Error 504 1510,93 3,00 Total 514 1534,47 F 0,79 P 0,643 One-way Analysis of Variance: Phân tích theo lứa đẻ Analysis of Variance for SCCS Source DF SS MS LUA 4,93 0,99 Error 509 1529,54 3,00 Total 514 1534,47 F 0,33 P 0,896 Phụ lục 20 Bảng ANOVA tiêu trọng lượng bình quân heo sơ sinh One-way Analysis of Variance: Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for TLSS Source DF SS MS GIONG 10 1,2173 0,1217 Error 504 35,7421 0,0709 Total 514 36,9594 F 1,72 P 0,074 One-way Analysis of Variance: Phân tích theo lứa đẻ 65 Analysis of Variance for TLSS Source DF SS MS LUA 1,6544 0,3309 Error 509 35,3050 0,0694 Total 514 36,9594 Level N 194 140 93 44 22 22 Pooled StDev = Mean 1,4379 1,5482 1,5661 1,5168 1,5909 1,4909 StDev 0,2594 0,2737 0,2776 0,2576 0,2083 0,2245 0,2634 F 4,77 P 0,000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ -( -* -) ( * -) ( -* ) ( -* ) ( * ) ( * ) + -+ -+ -+ -1,40 1,50 1,60 1,70 Phụ lục 21 Bảng ANOVA tiêu trọng lượng toàn ổ heo sơ sinh One-way Analysis of Variance: Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for TLSS-O Source DF SS MS GIONG 10 515,5 51,5 Error 504 11615,8 23,0 Total 514 12131,2 Level Y Y.YL YL Y.LY Y.* L LY L.YL L.LY LD L.* N 23 26 29 65 80 72 33 60 37 37 53 Pooled StDev = Mean 11,465 12,158 12,455 12,700 13,510 14,430 11,655 11,794 14,262 11,682 12,872 StDev 4,756 4,208 3,992 4,025 4,842 4,779 5,327 5,059 5,685 5,344 4,617 4,801 F 2,24 P 0,015 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( -* -) ( * ) ( -* ) ( * -) ( -* ) ( * -) ( -* -) ( -* -) ( * -) ( * -) ( -* ) -+ -+ -+ -+ 10,0 12,0 14,0 16,0 One-way Analysis of Variance: Phân tích theo lứa đẻ Analysis of Variance for TLSS-O Source DF SS MS LUA 770,4 154,1 Error 509 11360,9 22,3 Total 514 12131,2 Level N 194 140 93 44 22 22 Pooled StDev = Mean 11,327 13,572 13,796 14,300 14,635 13,132 4,724 StDev 4,393 4,819 4,946 5,478 4,896 4,162 F 6,90 P 0,000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( -* ) ( -* -) ( * ) ( -* ) ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ 12,0 14,0 16,0 66 Phụ lục 22 Bảng ANOVA tiêu trọng lượng bình quân heo cai sữa One-way Analysis of Variance: Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for TLCS Source DF SS MS GIONG 10 5,565 0,557 Error 504 128,682 0,255 Total 514 134,247 Level Y Y.YL YL Y.LY Y.* L LY L.YL L.LY LD L.* N 23 26 29 65 80 72 33 60 37 37 53 Pooled StDev = Mean 6,7217 6,5923 6,7345 6,6738 6,7237 6,9583 6,6545 6,7233 6,6865 6,7027 6,8698 StDev 0,4861 0,5314 0,3940 0,5946 0,4729 0,5259 0,4893 0,5251 0,4492 0,4879 0,4882 0,5053 F 2,18 P 0,018 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( -* -) ( -* ) ( * ) ( -* -) ( * -) ( -* -) ( * -) ( -* ) ( -* -) ( -* -) ( -* ) -+ -+ -+ -+ 6,40 6,60 6,80 7,00 One-way Analysis of Variance: Phân tích theo lứa đẻ Analysis of Variance for TLCS Source DF SS MS LUA 4,070 0,814 Error 509 130,178 0,256 Total 514 134,247 Level N 194 140 93 44 22 22 Pooled StDev = Mean 6,6428 6,7993 6,8548 6,8409 6,7091 6,8091 StDev 0,4880 0,5303 0,4174 0,5350 0,5415 0,7117 0,5057 F 3,18 P 0,008 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( * ) ( * -) ( * ) ( -* -) ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ 6,60 6,75 6,90 Phụ lục 23 Bảng ANOVA tiêu trọng lượng toàn ổ heo cai sữa One-way Analysis of Variance: Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for TLCS-O Source DF SS MS GIONG 10 2285 228 Error 504 77633 154 Total 514 79917 F 1,48 P 0,142 One-way Analysis of Variance: Phân tích theo lứa đẻ Analysis of Variance for TLCS-O Source DF SS MS LUA 882 176 Error 509 79035 155 Total 514 79917 F 1,14 67 P 0,340 Phụ lục 24 Bảng ANOVA tiêu trọng lượng bình quân heo 21 ngày tuổi One-way Analysis of Variance: Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for TL21 Source DF SS MS GIONG 10 9,679 0,968 Error 504 130,572 0,259 Total 514 140,252 Level Y Y.YL YL Y.LY Y.* L LY L.YL L.LY LD L.* N 23 26 29 65 80 72 33 60 37 37 53 Pooled StDev = Mean 5,6250 5,4821 5,6644 5,6342 5,7831 6,0196 5,6626 5,6831 5,7486 5,7904 5,8443 StDev 0,5168 0,4224 0,5071 0,5611 0,4858 0,4880 0,4238 0,5244 0,5568 0,5307 0,5199 0,5090 F 3,74 P 0,000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) ( -* ) ( * ) ( -* ) ( * -) ( * -) ( * ) ( * ) ( * -) ( -* ) -+ -+ -+ 5,50 5,75 6,00 One-way Analysis of Variance: Phân tích theo lứa đẻ Analysis of Variance for TL21 Source DF SS MS LUA 1,343 0,269 Error 509 138,909 0,273 Total 514 140,252 F 0,98 P 0,427 Phụ lục 25 Bảng ANOVA tiêu trọng lượng toàn ổ heo cai sữa 21 ngày tuổi One-way Analysis of Variance: Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for TL21-O Source DF SS MS GIONG 10 2442 244 Error 504 60324 120 Total 514 62766 Level Y Y.YL YL Y.LY Y.* L LY L.YL L.LY LD L.* N 23 26 29 65 80 72 33 60 37 37 53 Pooled StDev = Mean 44,76 44,13 45,51 46,51 47,81 51,33 47,20 45,65 44,69 47,08 49,64 10,94 F 2,04 P 0,028 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev -+ -+ -+ -+ 9,03 ( * ) 8,57 ( -* ) 8,30 ( -* -) 9,53 ( -* ) 11,12 ( -* -) 11,53 ( -* ) 10,24 ( * ) 12,99 ( * ) 11,02 ( * ) 10,27 ( * ) 12,62 ( * ) -+ -+ -+ -+ 40,0 44,0 48,0 52,0 68 One-way Analysis of Variance: Phân tích theo lứa đẻ Analysis of Variance for TL21-O Source DF SS MS LUA 483 97 Error 509 62283 122 Total 514 62766 F 0,79 P 0,558 Phụ lục 26 Bảng ANOVA tiêu trọng lượng toàn ổ heo cai sữa nái năm One-way Analysis of Variance: Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for TLCS/N/N Source DF SS MS GIONG 10 17615 1761 Error 310 241189 778 Total 320 258804 Level Y Y.YL YL Y.LY Y.* L LY L.YL L.LY LD L.* N 16 17 12 31 56 51 18 30 24 28 38 Pooled StDev = Mean 97,59 102,02 94,62 109,84 112,15 119,13 99,75 106,20 100,97 115,66 116,38 StDev 22,24 24,36 26,50 28,55 25,45 29,81 21,09 32,62 31,02 24,86 30,68 27,89 F 2,26 P 0,014 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( * ) ( * ) ( -* ) ( -* ) ( * ) ( * -) ( * -) ( * -) ( * -) ( * ) ( -* -) + -+ -+ -90 105 120 Phụ lục 27 Bảng ANOVA tiêu số heo cai sữa nái năm One-way Analysis of Variance: Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for SCCS/N/N Source DF SS MS GIONG 10 331,4 33,1 Error 310 6116,6 19,7 Total 320 6447,9 F 1,68 69 P 0,085 ... X TĂHH XNCNH : Yorkshire : Landrace : Duroc : ♂ Yorkshire x ♀ Landrace : ♂ Landrace x ♀ Yorkshire : ♂ Yorkshire x ♀ LY : ♂ Yorkshire x ♀ YL : ♂ Landrace x ♀ YL : ♂ Landrace x ♀ LY : ♂ Yorkshire... Trang Trang tựa i Xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm tạ iii Tóm tắt iv Mục lục v Danh sách chữ viết tắt vi Danh... đến cuối tháng 9/2005 trại Christiansminde Multisite an Mạch .23 Bảng 2.7 Kết thống kê suất đến cuối tháng 9/2005 trại Christiansminde Multisite an Mạch 23 Bảng 2.8 Kết thống
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT SỨC SINH SẢN CỦA MỘT SỐ NHÓM GIỐNG NÁI TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI HEO PHƯỚC LONG , KHẢO SÁT SỨC SINH SẢN CỦA MỘT SỐ NHÓM GIỐNG NÁI TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI HEO PHƯỚC LONG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay