XÂY DỰNG ĐƯỜNG CHUẨN CHO MÁY NIRS 5000 VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH PROTEIN THÔ ĐỐI VỚI NGUYÊN LIỆU BỘT CÁ, KHÔ DẦU ĐẬU NÀNH TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ HOẶC KHÔNG CÓ CHẤT NITƠ PHI PROTEIN

70 0 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:37

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y ************* NGUYỄN THỊ THỦY XÂY DỰNG ĐƯỜNG CHUẨN CHO MÁY NIRS 5000 VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH PROTEIN THÔ ĐỐI VỚI NGUYÊN LIỆU BỘT CÁ, KHÔ DẦU ĐẬU NÀNH TRONG ĐIỀU KIỆN CĨ HOẶC KHƠNG CĨ CHẤT NITƠ PHI PROTEIN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sĩ thú y Giáo viên hướng dẫn TS DƯƠNG DUY ĐỒNG Th.S LÊ MINH HỒNG ANH Tháng 08/2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: NGUYỄN THỊ THỦY Tên luận văn: “Xây dựng đường chuẩn cho máy NIRS 5000 đánh giá kết phân tích protein thô nguyên liệu bột cá, khô dầu đậu nành điều kiện có khơng có chất nito phi protein” Đã hoàn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi – Thú Y, Trường đại học Nông Lâm Tp.HCM ngày tháng năm 2010 Giáo viên hướng dẫn TS DƯƠNG DUY ĐỒNG ii LỜI CẢM TẠ Con xin kính dâng lòng biết ơn cha mẹ hết lòng tận tụy, lo lắng ln dõi theo bước đường Xin cám ơn người anh trai người động viên, an ủi nguồn động lực lớn cho em hoàn thành tốt việc học tập ngày hôm Chân thành nhớ ơn! T.S Dương Duy Đồng tận tình hướng dẫn, dạy, giúp đỡ em suốt thời gian học thực tập để hoàn thành tốt đề tài Th.S Lê Minh Hồng Anh người đồng hành, lo lắng, tận tâm hướng dẫn bảo hết lòng để em hồn thành luận văn Chân thành cảm tạ đến! Ban Giám hiệu trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM Ban Chủ nhiệm khoa Chăn Nuôi-Thú Y, Ban Chủ nhiệm mơn Dinh Dưỡng Gia Súc Tồn thể q thầy khoa Chăn Nuôi - Thú Y truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quí báu suốt thời gian em học tập trường Cô Trần Thị Phương Dung, chị Lộc nhiệt tình giúp đỡ em suốt thời gian thực tập phòng thí nghiệm thuộc môn Dinh Dưỡng Gia Súc, Khoa Chăn Nuôi- Thú Y Chân thành cảm ơn đến! Tập thể lớp thú y 31, tồn thể bạn bè thân quen ln động viên, giúp đỡ chia sẻ suốt thời gian qua Nguyễn Thị Thủy iii TÓM TẮT Đề tài “Xây dựng đường chuẩn cho máy NIRS 5000 đánh giá kết phân tích protein thơ nguyên liệu bột cá, khô dầu đậu nành điều kiện có khơng có chất nitơ phi protein” tiến hành phòng thí nghiệm thuộc mơn Dinh Dưỡng Gia Súc, khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường đại học Nông Lâm Tp.HCM từ 14/1/2010 đến 26/7/2010 Phân tích hóa học 104 mẫu bột cá, 110 mẫu khô dầu đậu nành làm sở liệu xây dựng đường chuẩn dự đốn nhanh thành phần hóa học thu kết sau: Bột cá: vật chất khô (90,06 %), protein thô (52,39 %), béo thô (8,73 %), xơ thơ (1,56 %), khống tổng số (25,26 %), Ca (11,23 %), P (2,03 %) Khô dầu đậu nành: vật chất khô (88,10 %), protein thô (45,303 %), béo thơ (1,677 %), xơ thơ (4,818 %), khống tổng số (6,734 %), Ca (0,887 %), P (0,499 %) Kết xây dựng đường chuẩn sau: Xây dựng đường chuẩn bột cá 100 mẫu, khô dầu đậu nành 78 mẫu Đối với bột cá: Có thể sử dụng đường chuẩn dự đốn nhanh tiêu protein thô, béo thô xơ thô Đối với khơ dầu đậu nành: Có thể sử dụng đường chuẩn dự đốn nhanh tiêu xơ thơ Kết kiểm tra thành phần protein thô bột cá, khô dầu đậu nành máy NIRS có diện chất nitơ phi protein (urê) sau: Đối với bột cá: Ở tỉ lệ 0,5 %; % urê, khác biệt kết phân tích protein thơ lý thuyết kết dự đốn NIRS với P > 0,05 Vơí tỉ lệ 1,5 %; %; %; %; % urê, có khác biệt lớn kết phân tích protein lý thuyết kết dự đốnh nhanh NIRS Khô dầu đậu nành: Với tỉ lệ 0,5 %; %; 1,5 %; %; %; %; % urê, có khác biệt lớn kết phân tích protein thơ lý thuyết kết dự đoán nhanh NIRS iv MỤC LỤC TRANG Trang tựa i Phiếu xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm tạ iii Tóm tắt iv Mục lục v Danh sách chữ viết tắt ix Danh sách bảng .x Danh sách hình xi Danh sách sơ đồ xii Danh sách đồ thị xiii Danh sách biểu đồ xiv Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích 1.3 Yêu cầu Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Tổng quan protein 2.1.1 Khái niệm protein 2.1.2 Protein thô thức ăn 2.1.2.1 Protein (True protein- TP) 2.1.2.2 Chất chứa Nito phi protein (Non Protein Nitrogen- NPN) 2.1.3 Hai nguyên liệu cung đạm chủ yếu TĂCN v 2.1.3.1 Bột cá 2.1.3.2 Khô dầu đậu nành 2.1.4 Chất chứa N phi protein TĂCN 2.1.4.1 Các acid amin không protein .6 2.1.4.2 Nitrate 2.1.4.3 Urê .7 2.1.4.4 Melamine .8 2.2 Thực trạng ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi 10 2.3 Vì phải tiến hành phân tích mẫu TĂCN? 11 2.4 Các hệ thống đánh giá TĂCN 12 2.4.1 Phương pháp kiểm tra nhanh .12 2.4.1.1 Phương pháp kiểm tra nhanh Quick Test 13 2.4.1.2 Phương pháp quan sát vi thể .13 2.4.2 Phương pháp phân tích hóa học 15 2.4.2.1 Phương pháp phân tích hố học cổ điển 15 2.4.2.2 Phân tích hóa học đại phương pháp quang phổ hấp phụ cận hồng ngoại (NIRS - near infrared reflectance spectroscopy) 15 2.5 Các phương pháp phân tích xác định urê TĂCN 18 2.5.1 Kiểm tra định tính 18 2.5.1.1 Phản ứng kiểm tra urê 18 2.5.2 Kiểm tra định lượng 18 2.5.2.1 Phương pháp đo phổ 18 2.5.2.2 Phương pháp xác định hoạt độ urê 20 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 vi 3.1 Thời gian địa điểm tiến hành 22 3.2 Vật liệu nghiên cứu 22 3.3 Nội dung nghiên cứu 22 3.4 Phương pháp tiến hành 22 3.4.1 Xử lý mẫu .22 3.4.2 Phân tích hóa học 23 3.4.3 Bố trí thí nghiệm 23 3.5 Phương pháp xử lý số liệu .24 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 25 4.1 Bột cá .25 4.1.1 Kết phân tích thành phần hóa học bột cá 25 4.1.2 Kết đường chuẩn dự đốn nhanh thành phần hóa học bột cá 27 4.1.3 Kết phân tích bột cá đường chuẩn 29 4.1.4 Kết kiểm tra thành phần protein thô bột cá máy NIRS có diện chất nitơ phi protein (urê) 30 4.2 Khô dầu đậu nành 33 4.2.1 Kết phân tích thành phần hóa học khơ dầu đậu nành 33 4.2.2 Kết đường chuẩn dự đoán nhanh thành phần hóa học khơ dầu đậu nành 35 4.2.3 Kết phân tích khơ dầu đậu nành đường chuẩn 36 4.2.4 Kết kiểm tra thành phần protein thô khơ dầu đậu nành máy NIRS có diện chất nitơ phi protein (urê) 38 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 41 5.1 Kết luận 41 5.2 Đề nghị .41 vii TÀI LIỆU THAM KHẢO 42 PHỤ LỤC 45 viii DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT AOAC (Association of Official Agricultural Chemists): Hiệp hội phân tích hóa học sản phẩm nơng nghiệp Ash : Khoáng tổng số ADF :Acid Detergent Fiber CF (Crude fiber) : Xơ thô CP (Crude Protein) : Protein thô EE (Extract Ether) : Béo thô FDA (Food And Drug Administration) : Cơ quan Quản lý Thực phẩm Dược phẩm Mỹ NIRS ( Near Infrared Reflectance Spectrocopy) : Quang phổ hấp phụ cận hồng ngoại NLTĂ : Nguyên liệu thức ăn 10 NPN (Non Protein Nitrogen) : Nito phi protein 11 TP ( True Protein) : Protein 12 TĂCN : Thức ăn chăn nuôi 13 CV (Coefficient of variation) : Hệ số biến động 14 Est.Min (Estimated Min) : Gía trị nhỏ đường chuẩn dự đốn : Gía trị cao đường 15 Est.Max (Estimated Max) chuẩn dự đoán 16 SEC ( Standard error of calibration) : Sai số chuẩn mẫu dùng làm đường chuẩn 17 SECV (Standard error of cross validation) : Sai số chuẩn sau đánh giá đường chuẩn 18 RSQ : Hệ số tương quan mẫu đường chuẩn 19 1-VR : Hệ số tương quan sau đánh giá đường chuẩn ix DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 3.1 Hàm lượng protein tăng lý thuyết với tỉ lệ urê 24 Bảng 4.1 Kết phân tích thành phần hóa học bột cá 25 Bảng 4.2 Kết đường chuẩn dự đoán nhanh thành phần hóa học bột cá 28 Bảng 4.3 So sánh kết phân tích hóa học với kết NIRS bột cá 29 Bảng 4.4 Kết phân tích thành phần hóa học khô dầu đậu nành 33 Bảng 4.5 Kết đường chuẩn dự đoán nhanh thành phần hóa học khơ dầu đậu nành 35 Bảng 4.6 So sánh kết phân tích hóa học với kết NIRS khô dầu đậu nành 37 x TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Vũ Chí Cương, Đòan Thị Khang, Nguyễn Thu Anh.2007 Bước đầu sử dụng kỹ thuật quang phổ hấp phụ cận hồng ngọai (near infrared reflectance spectroscopy NIRS) để chẩn đóan thành phần hóa học phân thức ăn cho gia súc nhai lại.Viện Chăn Nuôi, Việt Nam Nguyễn Thúy Hiển, 2003 Giới thiệu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi NXB Nông Nghiệp Trần Trung Kiên, 2009 Xác định thành phần hóa học bột cá khô dầu đậu nành làm sở cho hệ thống máy NIRS Luận văn tốt nghiệp bác sĩ Thú Y, Trường đại học Nông Lâm TPHCM, Việt Nam Dương Thanh Liêm, Bùi Huy Như Phúc Dương Duy Đồng, 2002 Giáo trình thức ăn dinh dưỡng động vật NXB Nông Nghiệp Dương Thanh Liêm, 2005 Giáo trình Độc Chất Học Trường ĐH Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh Đinh Văn Mười cs, 2007 Sử dụng phương pháp quang phổ hp phụ cận hồng ngoại ( NIRS) để xác định thành phần hóa học khô dầu đỗ tương bột cá Viện Chăn Nuôi, Việt Nam Đinh Văn Mười cs, 2007 Sử dụng phương pháp quang phổ hấp phụ cận hồng ngoại để xác định thành phần hóa học thức ăn thô xanh gia súc nhai lại Bộ môn Dinh dưỡng thức ăn chăn nuôi đồng cỏ, Sở NN PTNT tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Nguyện, Nguyễn Văn Hảo, Lê Xuân Hải, 2005 Một số đặc tính bột cá dùng sản xuất thức ăn nuôi thủy sản.Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II 9.Nguyễn Quang Thanh Nhi, 2005 Xây dựng tiêu đại thể vi thể nguyên liệu thức ăn chăn nuôi.Luận văm tốt nghiệp bác sĩ Thú Y, Đại học Nông Lân TPHCM, Việt Nam 10 Nguyễn Huỳnh Ái Thi, 2005.Xây dựng kiểm tra nhanh(Quick Test Kits) kiểm tra số tạp chất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Chăn Nuôi, Đại học Nông Lân TPHCM, Việt Nam 11 AOAC, 1990 Official Methods of Analysis Washing, DC Lý thuyết thực hành dinh dưỡng Trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam 12 Chính phủ nước CHXHCNVN, 2010 Nghị định số 8/2010/NĐ-CP quản lý TĂCN Nghị định có hiệu lực từ ngày 25/3/2010 42 13 Tiêu chuẩn Quốc gia - TCVN / TCVN 6600:2000, 2005 Thức ăn chăn nuôi – Xác định hàm lượng urê Trung tâm tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng Khu vực I Hà Nội, Việt Nam 14 Tiêu chuẩn Quốc gia - TCVN / TCVN 4847:1989,1989 Sản phẩm đỗ tương- Phương pháp xác định hoạt độ urê Trung tâm tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng Khu vực I.Hà Nội, Việt Nam 15 Viện chăn nuôi Quốc gia, 1995 Thành phần giá trị dinh dưỡng thức ăn gia súc gia cầm Việt Nam NXB Nông Nghiệp TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI 16.Arminda, M; Bruno-Soares; Ian Murray, Rhonda, M Paterson and Jose M.F Abreu, 1998 Use of NIRRS for the prediction of the chemical composition and nutritional attitudes of green crop cereal Animal Feed Science and Technology 75:15 -25 17 Barton, F.E , II & Windham, W.R.1988 Determination of acid detergent fibre and crude protein in forages by NIRS; Collaborative study Journal of the Association of Official Analytical Chemists; 71: 1162-1167 19 Cozzolino, D., M Labandera, 2002 Determination of dry matter and crude protein contents of undried forages by near-infrared reflectance spectroscopy Journal of the Science of food and agricultural Vol 82, (4) 380-384 18 D I Givens et al., 1997 The principles, practices and some future applications of near infrared spectroscopy for predicting the nutritive value of foods for animals and humans Nutrition Research Reviews, 10, pp 83-114 19.Hiromi Yamashita et al, 1994 Effect of non – peptide and non – protein nitrogen compounds for the determination of protein content by near infrared spectroscopy Journal near Infrared Spectroscopy 2, 145 – 157 20 Hoeil Chung, 2007 Applications of near-infrared spectroscopy in refineries and important issues to address Applied Spectroscopy Reviews, 42: 251 – 285 21 Given, D I and Deaville, E R.,1999 The current and future role of near infrared reflectance spectroscopy in animal nutrition: a riview Aust J Agric Res, 50, 1131-1145 22 Ranjana Mehrotra Heinz W Seisler, 2003 Application of mid infrared/ near infrared spectroscopy in sugar industry vol 38, no 3, Applied Spectroscopy Reviews, , pp 307 – 354 23 R Dris S M Jain, 2004 Production practices and quality assessment of food crops , vol 3, pp 295 – 305 Kluwer Academic Publishers, Netherlands 43 TÀI LIỆU INTERNET 1.Bách khoa toàn thư mở Wikipedia, 24-2-2010, 2.Bách khoa toàn thư mở Wikipedia, 24-2-2010, 3.Cơng Khanh,Sài Gòn tiếp thị,Chủ Nhật, 21/09/2008,15-7-2010 Sự thật melamine. Nguyễn Quốc Chinh (www.agro.gov.vn), phân tich kinh tế, 2007, 15-7-2010 Những hướng giúp ngành chế biến thức ăn chăn nuôi Việt Nam phát triển, Steve Hoang, Theo All about feed,29/06/2007.Thụy Sĩ thu hồi gluten ngô giả thị trường, Hoàng Xuân - Lê Hân (Báo Nông Thôn ngày nay- Số ngày 05-12-08), Phát 120 bột cá nhiễm melamine < URL:http://docbao.com.vn/view/31/default.dec> http://www.chemvn.net/chemvn/showthread.php?p=27395 Truy cập ngày 27-05-2010 http://vinhlong.agroviet.gov.vn/index.asp Truy cập tháng 2- 2010 http://www.cucchannuoi.gov.vn/ 44 PHỤ LỤC Bảng ANOVA: So sánh hàm lượng protein lý thuyết dự đoán nhanh mức 0,5% urê bột cá Bảng ANOVA: So sánh hàm lượng protein lý thuyết dự đoán nhanh mức % urê bột cá Bảng ANOVA: So sánh hàm lượng protein lý thuyết dự đoán nhanh mức 1,5 % urê bột cá 45 Bảng ANOVA: So sánh hàm lượng protein lý thuyết dự đoán nhanh mức % urê bột cá Bảng ANOVA: So sánh hàm lượng protein lý thuyết dự đoán nhanh mức % urê bột cá Bảng ANOVA: So sánh hàm lượng protein lý thuyết dự đoán nhanh mức % urê bột cá 46 Bảng ANOVA: So sánh hàm lượng protein lý thuyết dự đoán nhanh mức % urê bột cá Bảng ANOVA: So sánh hàm lượng protein lý thuyết dự đoán nhanh mức 0,5 % urê khô dầu đậu nành Bảng ANOVA: So sánh hàm lượng protein lý thuyết dự đốn nhanh mức % urê khơ dầu đậu nành 47 Bảng ANOVA: So sánh hàm lượng protein lý thuyết dự đoán nhanh mức 1,5 % urê khô dầu đậu nành Bảng ANOVA: So sánh hàm lượng protein lý thuyết dự đoán nhanh mức % urê khô dầu đậu nành Bảng ANOVA: So sánh hàm lượng protein lý thuyết dự đốn nhanh mức % urê khơ dầu đậu nành 48 Bảng ANOVA: So sánh hàm lượng protein lý thuyết dự đoán nhanh mức % urê khô dầu đậu nành Bảng ANOVA: so sánh hàm lượng protein lý thuyết dự đoán nhanh mức % urê khô dầu đậu nành 49 PHỤ LỤC CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HĨA HỌC Phân tích tỷ lệ vật chất khơ Cách tiến hành Chén sứ sấy 100 - 105oC, Lấy ra, để nguội bình hút ẩm Cân trọng lượng chén sứ (L1) Cân vào chén sứ khoảng gram mẫu (P), đặt vào tủ sấy 100 - 105oC 24 giờ.Lấy để nguội bình hút ẩm, đem cân (L2) Tính kết quả: %VCK = (L2 – L1) / P × 100% L1: trọng lượng chén sứ (gram _ g), L2: trọng lượng (chén sứ + mẫu) sau sấy (g), P: trọng lượng mẫu cân (g) Phân tích tỷ lệ protein thô Cách tiến hành Bao gồm giai đoạn Giai đoạn vơ hóa Cân khoảng 0,5 – g mẫu tờ giấy lọc, gói mẫu lại, cho vào bình Kjeldahl 500 ml Cho vào khoảng g chất xúc tác 25 ml H2SO4 đậm đặc Đặt bình lên bếp đốt dung dịch bình có màu xanh nhạt hồn tồn Giai đoạn chưng cất Chuẩn bị 50 ml acid boric bình tam giác Đặt bình tam giác có chứa acid boric cho lượng acid phải ngập đầu ống nhựa hệ thống làm lạnh dẫn Cho thêm vào bình Kjeldahl có chứa sẵn mẫu đốt 150 ml nước cất 100 ml NaOH 40 % Đặt bình Kjeldahl lên hệ thống chưng cất Mỡ điện nước Màu hồng acid boric bình tam giác hứng phía chuyển sang màu vàng nhạt đạt 250 ml Giai đoạn định phân 50 Dùng ống nhỏ giọt có chứa HCl 0,1 N định phân đến dung dịch chuyển sang màu hồng màu ban đầu acid boric dừng lại, ghi lại thể tích HCl 0,1 N để tính kết Tính kết Nitơ tổng số = 0,001458 × a × 100 / P % CP = N × 6,25 Trong đó: 0,001458: số gram nitơ tương ứng với ml HCl 0,1N a: số ml HCl 0,1 N thực dùng để tác dụng với NH3 mẫu (sau trừ lượng HCl mẫu trắng) (mililit - ml) P: trọng lượng mẫu đem phân tích (g) Phân tích tỷ lệ lipid thơ Cách tiến hành Cân khoảng – gram mẫu gói vào tờ giấy lọc Cho gói mẫu vào tủ sấy 100 - 105oC tiếng Lấy ra, để nguội bình hút ẩm, cân trọng lượng (L1).Đặt gói mẫu vào phận Soxhlet, rót ether vào bình cầu cùng, lắp hệ thống ngưng lạnh vào, cho hệ thống hoạt động Hệ thống hoạt động 16 tiếng, tắt hệ thống, để nguội ether sau lấy mẫu Đem sấy mẫu 100 - 105oC tiếng, lấy mẫu để nguội bình hút ẩm, cân trọng lượng (L2) Tính kết quả: % EE = (L1 – L2) / P × 100% Trong đó: P: Trọng lượng mẫu cân (g) L1: Trong lượng gói mẫu sau sấy trước chiết béo (g) L2: Trọng lượng gói mẫu sau sấy sau chiết béo (g) Phân tích tỷ lệ xơ thô Cách tiến hành Cân khoảng 1- gram mẫu vào cốc lọc xơ Rửa mẫu qua dung dịch acetol Cho cốc chứa mẫu vào hệ thống đun hoàn lưu Cho vào 150 ml H2SO4 0,255 N giọt Octyl alcohol - chất chống sủi bọt Đun hoàn lưu 30 phút (kể từ lúc bắt đầu sôi) Tráng qua nước nóng xả dung dịch ngồi qua hệ thống thoát nước.Tiếp 51 tục cho 150 ml KOH 1,25 % giọt Octyl alcohol Đun hoàn lưu 30 phút (kể từ lúc bắt đầu sôi) Tráng qua nước nóng xả dung dịch qua hệ thống nước Tráng mẫu lần với acetol Đem sấy cốc 100 - 105oC Để nguội bình hút ẩm, cân trọng lượng (L1) Đốt cốc 500 - 550oC khoảng Để nguội bình hút ẩm, cân trọng lượng (L2) Tính kết % CF = (L1 – L2) / P × 100 Trong đó: P: trọng lượng mẫu cân (g) L1: trọng lượng cốc xơ thơ khống (g) L2: trọng lượng cốc + khống (g) Phân tích tỷ lệ khống tổng số Cách tiến hành Cho chén sứ vào tủ sấy 105°C khoảng 30 phút sau dùng kẹp gắp cho vào bình hút ẩm Cân trọng lượng chén (P) Cân xác khoảng 3g mẫu (P1).Cho chén sứ vào lò đốt 550-600°C Sau mẫu chén sứ biến thành tro xốp màu trắng hay xám xanh được, lấy chén sứ để nguội bình hút ẩm tiến hành cân trọng lượng (P2) Tính kết quả: % Ash = ( P2 – P) / P1 × 100 Trong đó: P: trọng lượng chén sứ (g) P1: trọng lượng mẫu (g) P2: trọng lượng (chén sứ + mẫu) (g) Phân tích tỷ lệ Calci Cách tiến hành Pha dung dịch tro: lấy tro phân tích khống tổng số pha với khoảng 10 ml acid HCl đậm đặc vào chén sứ sau chuyển vào cốc đun 250 ml tráng chén sứ nhiều lần với 20 ml nước cất Đun sơi bay hết khoảng 15 ml Để nguội sau lọc qua giấy lọc vào bình định mức 100 ml Rửa cốc vào 52 giấy lọc nhiều lần với nước cất đạt 100 ml đủ Dung dịch gọi dung dịch tro dùng để phân tích calci phospho Lấy 50 ml dung dịch tro cho vào cốc 250 ml thêm vài giọt Methyl red dùng amonium hydroxyd trung hòa acid HCl xuất màu vàng nhạt Nếu có kết tủa sắt nhơm (ở dạng hydroxyd) phải lọc bỏ Lọc xong phải rửa nước hết ion Cl- (thử AgNO3 %, khơng kết tủa trắng hết ion Cl-) Rửa thêm acid acetic 25 % xuất màu hồng nhạt lại Đun sôi nhẹ dung dịch sơi cho thêm vào khoảng 10 ml amonium oxalat bảo hòa rót từ từ cho chảy vào thành cốc sau đun sơi trở lại lấy xuống khỏi bếp đun, để nhiệt độ phòng cho qua đêm để oxalat canxi kết tủa Lọc kết tủa Dùng khoảng 15 ml amonium oxalat để rửa kết tủa, sau rửa thêm nhiều lần với nước cất hết ion Cl- Cho tờ giấy lọc vào cốc trở lại thêm vào cốc (50 ml nước cất + 50 ml H2SO4 10 %) Đun cốc dung dịch tới khoảng 70 - 80°C đem chuẩn độ với KMnO4 0,1 N xuất màu hồng nhạt bền phút Tính kết %Ca = 4VKMnO4 / 5P Trong đó: V: thể tích KMnO4 0,1 N dùng chuẩn độ (ml) P: trọng lượng mẫu cân (g) Phân tích tỷ lệ phospho Cách tiến hành Dùng pipet hút lượng dung dịch tro pha trình làm calci khoảng 0,1 – ml cho vào bình định mức 50 ml, thêm vào bình khoảng 25 ml nước cất, thêm tiếp ml dung dịch ammonium molybdate lắc kỹ tiếp tục thêm ml dung dịch ANSA cho nước cất đến vạch 50ml đậy nắp lắc kỹ Để yên 20 phút ta tiến hành đo độ hấp thu P bước sóng 650 nm Trong trình làm phải thực lúc với mẫu trắng (khơng chứa dung dịch tro) để tính kết cuối 53 Tính kết quả: % P = 2,9 × (A / V × P mẫu) Trong đó: A: độ hấp thu máy so màu V: thể tích dung dịch tro lấy (ml) P: trọng lượng mẫu (g) 54 PHỤ LỤC BẢNG TRỌNG LƯỢNG KHÔ DẦU ĐẬU NÀNH, URÊ TRONG CÁC TỈ LỆ TRỘN Tỉ lệ urê Kí hiệu mẫu 0.50 % 1% 1.50 % 2% 3% 4% 5% KDDN urê(g) KDDN urê(g) KDDN urê(g) KDDN urê(g) KDDN urê(g) KDDN urê(g) KDDN urê(g) 211036 39.800 0.200 40.590 0.410 41.372 0.632 42.143 0.862 42.683 1.322 43.203 1.803 43.704 2.302 211039 39.800 0.200 40.591 0.410 41.371 0.630 42.141 0.861 42.682 1.321 43.202 1.802 43.702 2.303 211040 39.800 0.200 40.591 0.410 41.372 0.631 42.143 0.861 42.683 1.322 43.204 1.803 43.704 2.303 211043 39.801 0.201 40.592 0.412 41.373 0.632 42.144 0.863 42.685 1.323 43.206 1.803 43.707 2.304 211053 39.802 0.200 40.593 0.412 41.374 0.633 42.146 0.863 42.686 1.324 43.206 1.804 43.706 2.304 211071 39.799 0.201 40.590 0.410 41.370 0.631 42.141 0.862 42.681 1.322 43.202 1.803 43.702 2.302 211072 39.800 0.201 40.592 0.412 41.373 0.632 42.144 0.864 42.684 1.324 43.205 1.804 43.705 2.304 211083 39.800 0.201 40.591 0.412 41.371 0.632 42.141 0.863 42.683 1.323 43.203 1.803 43.703 2.305 211096 39.802 0.201 40.593 0.412 41.373 0.633 42.143 0.853 42.683 1.313 43.204 1.793 43.704 2.295 211111 39.799 0.200 40.589 0.411 41.370 0.632 42.142 0.862 42.682 1.322 43.203 1.803 43.704 2.303 55 BẢNG TRỌNG LƯỢNG BỘT CÁ, URÊ TRONG CÁC TỈ LỆ TRỘN URÊ Tỉ lệ ure Kí hiệu mẫu 221065 0,5 % bột ure(g) cá(g) 39.801 0.201 1% bột ure(g) cá(g) 44.551 0.451 1,5 % bột ure(g) cá(g) 49.252 0.751 2% bột ure(g) cá(g) 50.962 1.041 3% bột ure(g) cá(g) 52.382 1.621 4% bột ure(g) cá(g) 52.802 2.201 5% bột ure(g) cá(g) 53.202 2.801 221069 39.800 0.200 44.550 0.450 49.251 0.751 50.961 1.041 52.381 1.621 52.801 2.201 53.201 2.801 221075 39.801 0.200 44.551 0.450 49.252 0.751 50.962 1.041 52.382 1.621 52.802 2.201 53.202 2.801 221077 39.801 0.201 44.551 0.452 49.252 0.753 50.962 1.043 52.382 1.623 52.802 2.203 53.202 2.803 221084 39.830 0.200 44.583 0.454 49.282 0.756 50.992 1.046 52.412 1.626 52.832 2.206 53.252 2.806 221085 39.801 0.200 44.551 0.450 49.252 0.751 50.962 1.041 52.382 1.621 52.802 2.201 53.222 2.801 221086 39.809 0.200 44.559 0.451 49.259 0.751 50.969 1.041 52.389 1.621 52.809 2.201 53.229 2.801 221093 39.801 0.200 44.551 0.451 49.251 0.751 50.961 1.041 52.381 1.621 52.801 2.201 53.221 2.801 221094 39.805 0.201 44.555 0.451 49.255 0.752 50.965 1.042 52.385 1.622 52.805 2.202 53.225 2.802 221095 39.801 0.200 44.552 0.450 49.253 0.751 50.963 1.041 52.383 1.621 52.803 2.201 53.223 2.801 221096 39.801 0.200 44.551 0.450 49.252 0.751 50.962 1.041 52.382 1.621 52.802 2.201 53.222 2.801 221097 39.800 0.200 44.550 0.450 49.254 0.751 50.964 1.041 52.384 1.621 52.804 2.201 53.224 2.801 221099 39.801 0.200 44.552 0.451 49.252 0.752 50.962 1.042 52.382 1.622 52.802 2.202 53.222 2.802 221100 39.801 0.201 44.551 0.451 49.252 0.751 50.962 1.041 52.382 1.621 52.802 2.201 53.222 2.801 221102 39.802 0.201 44.553 0.451 49.253 0.752 50.963 1.042 52.383 1.622 52.803 2.202 53.223 2.802 221103 39.804 0.201 44.554 0.452 49.254 0.753 50.964 1.043 52.384 1.623 52.804 2.203 53.224 2.803 221104 39.800 0.201 44.551 0.451 49.252 0.752 50.962 1.042 52.382 1.622 52.802 2.202 53.222 2.802 221105 39.800 0.200 44.550 0.450 49.250 0.751 50.960 1.041 52.380 1.621 52.800 2.201 53.220 2.801 221106 39.801 0.200 44.551 0.450 49.252 0.751 50.962 1.041 52.382 1.621 52.802 2.201 53.222 2.801 221107 39.801 0.200 44.551 0.450 49.253 0.751 50.963 1.041 52.383 1.621 52.803 2.201 53.223 2.801 56 ... hơn, ngành chế biến TĂCN thi u quy hoạch phát triển nguồn nguyên liệu thô công nghiệp phụ trợ cho chế biến Việc thi u nhân lực tâm huyết với nghề cản trở lớn Có thể nói thi u từ cán nghiên cứu... 4.1 Mức protein thơ bột cá máy NIRS dự đốn lý thuy t theo tỉ lệ urê 32 Biểu đồ 4.2 Mức protein thô khơ dầu đậu nành máy NIRS đốn lý thuy t theo tỉ lệ urê 39 xiv Chương... chất sinh học khác có chứa N Chất chứa N có giá trị cao: Các peptide mạch ngắn, acid amin thi t yếu không thi t yếu Các chất có hoạt tính sinh học có chứa N, phần lớn số vitamin, số hormone ví dụ
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG ĐƯỜNG CHUẨN CHO MÁY NIRS 5000 VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH PROTEIN THÔ ĐỐI VỚI NGUYÊN LIỆU BỘT CÁ, KHÔ DẦU ĐẬU NÀNH TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ HOẶC KHÔNG CÓ CHẤT NITƠ PHI PROTEIN , XÂY DỰNG ĐƯỜNG CHUẨN CHO MÁY NIRS 5000 VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH PROTEIN THÔ ĐỐI VỚI NGUYÊN LIỆU BỘT CÁ, KHÔ DẦU ĐẬU NÀNH TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ HOẶC KHÔNG CÓ CHẤT NITƠ PHI PROTEIN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay