KHẢO SÁT TỈ LỆ CHÓ CÓ KHÁNG THỂ BẢO HỘ SAU KHI TIÊM PHÒNG VACCINE DẠI TẠI MỘT SỐ QUẬN, HUYỆN THUỘC TP HỒ CHÍ MINH

70 0 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:37

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y **************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT TỶ LỆ CHÓ CÓ KHÁNG THỂ BẢO HỘ SAU KHI TIÊM PHÒNG VACCINE DẠI TẠI MỘT SỐ QUẬN, HUYỆN THUỘC TP HỒ CHÍ MINH Họ tên sinh viên: NGUYỄN THỊ OANH Lớp: DH05TY Ngành: Thú Y Niên khóa: 2005-2010 Tháng 08/2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** NGUYỄN THỊ OANH KHẢO SÁT TỶ LỆ CHĨ CĨ KHÁNG THỂ BẢO HỘ SAU KHI TIÊM PHỊNG VACCINE DẠI TẠI MỘT SỐ QUẬN, HUYỆN THUỘC TP HỒ CHÍ MINH Khóa ln đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sỹ Thú y Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN VĂN KHANH ThS HUỲNH THỊ THU HƯƠNG Tháng 08 năm 2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: NGUYỄN THỊ OANH Tên luận văn: “Khảo sát tỷ lệ chó có kháng thể bảo hộ sau tiêm phòng vaccin dại số quận, huyện thuộc Tp Hồ Chí Minh” Đã hồn thành luận văn theo u cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp khoa Chăn ni – Thú y trường đại học Nơng Lâm Tp HCM ngày tháng năm 2010 Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN VĂN KHANH ii LỜI CẢM TẠ Con xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ơng bà, cha mẹ gia đình người sinh thành, dưỡng dục hết lòng tương lai Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Văn Khanh ThS Huỳnh Thị Thu Hương anh chị Bộ Môn Siêu vi - Huyết Đã hết lòng dạỵ bảo, giúp đỡ, hướng dẫn tạo điều kiện cho tơi để thực hồn thành luận văn Thành kính ghi ơn Ban giám hiệu trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh, quý thầy cô Khoa Chăn nuôi Thú Y ñã tận tình truyền ñạt kiến thức quý báu, kinh nghiệm thực tiễn cho suốt quãng ñời sinh viên ñể làm hành trang vào ñời Chân thành cảm ơn Ban lãnh ñạo Chi Cục Thú Y Tp HCM Các anh chị Trạm Chẩn Đoán Xét Nghiệm Điều Trị Đã tận tình giúp đỡ tạo ñiều kiện cho suốt thời gian thực tập tốt nghiệp Xin cám ơn Các bạn học chung lớp Thú Y 31 tơi chia sẻ khó khăn, vui buồn, vất vả suốt trình học tập lúc thực ñề tài Sau hết tình cảm thân thương mà tơi muốn dành tặng người bạn hữu thân thuộc ln bên cạnh giúp đỡ động viên tơi suốt quãng thời gian dài iii MỤC LỤC TRANG Trang bìa i Xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm tạ iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách hình viii Danh sách bảng ix Danh sách sơ ñồ biểu ñồ x Tóm tắt luận văn xi Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn ñề 1.2 Mục tiêu – yêu cầu 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu chung bệnh dại 2.1.1 Khái niệm bệnh dại 2.1.2 Đặc ñiểm chung 2.1.3 Lịch sử nghiên cứu bệnh dại 2.2 Virus học 2.2.1 Phân loại 2.2.2 Hình thái học 2.2.3 Cấu tạo 2.2.4 Sức ñề kháng 2.2.5 Khả gây bệnh 2.2.6 Tính chất kháng nguyên tính sinh miễn dịch 2.2.7 Quá trình nhân lên 10 iv 2.2.8 Tiểu thể Negri ñặc tính nhuộm màu 10 2.2.9 Đặc điểm ni cấy 11 2.3 Đặc ñiểm dịch tể học bệnh dại 12 2.3.1 Địa dư bệnh lý 12 2.3.2 Phổ ñộng vật cảm thụ 13 2.2.3 Chất chứa bệnh 14 2.3.4 Phương thức truyền lây 15 2.3.5 Sinh bệnh học 17 2.4 Triệu chứng 17 2.4.1 Triệu chứng chó 17 2.4.2 Triệu chứng người 18 2.5 Bệnh tích 19 2.5.1 Bệnh tích ñại thể 19 2.5.2 Bệnh tích vi thể 19 2.6 Chẩn đốn 19 2.6.1 Chẩn đốn phân biệt 19 2.6.2 Chẩn ñoán lâm sàng 20 2.6.3 Chẩn đốn xét nghiệm 20 2.6.3.1 Phương pháp miễn dịch huỳnh quang 20 2.6.3.2 Kiểm tra thể Negri kính hiển vi 21 2.6.3.3 Phương pháp ELISA 21 2.6.3.4 Phương pháp PCR 22 2.6.3.5 Tiêm động vật thí nghiệm 22 2.7 Điều trị 23 2.8 Phòng chống dại 23 2.8.1 Đối với người 23 2.8.2 Đối với ñộng vật 24 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 Phương tiện thí nghiệm 26 v 3.1.1 Thời gian ñịa ñiểm 26 3.1.2 Vật liệu 26 3.2 Nội dung 26 3.3 Phương pháp 27 3.3.1 Cách ñiều tra số lượng chó quận huyện 27 3.3.2 Bố trí lấy mẫu huyết xét nghiệm 27 3.3.3 Cách lấy mẫu máu 28 3.3.4 Phương pháp xét nghiệm 29 3.3.5 Các bước tiến hành phản ứng ELISA 31 3.3.6 Cơng thức tính tiêu theo dõi 35 3.3.7 Phương pháp xử lý số liệu 35 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 36 4.1 Tỷ lệ chó có kháng thể bảo hộ sau tiêm phòng vaccine dại 36 4.2 Tỷ lệ chó có kháng thể bảo hộ sau tiêm phòng vaccine dại theo khu vực 37 4.3 Tỷ lệ chó có kháng thể bảo hộ sau tiêm phòng vaccine dại theo lứa tuổi 39 4.4 Tỷ lệ chó có kháng thể bảo hộ sau tiêm phòng vaccine dại theo giống 41 4.5 Tỷ lệ chó có kháng thể bảo hộ sau tiêm phòng vaccine dại theo giới tính 43 4.6 Tỷ lệ chó có kháng thể bảo hộ sau tiêm phòng vaccine dại theo thời gian sau tiêm phòng 45 4.7 Tỷ lệ chó có kháng thể bảo hộ sau tiêm phòng vaccine dại theo mức hàm lượng kháng thể 46 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 49 5.1 Kết luận 49 5.2 Đề nghị 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 PHẦN PHỤ LỤC 53 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ARN Ribonucleic Acid BHK Baby Hamster Kidney OD Optical Density ELISA Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay HEP High Egg Passage LEP Low Egg Passage EBL European Bat Lyssaviruses UI/ml Unit International RT-PCR Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction Tp.HCM Thành phố Hồ Chí Minh VERO Vervet Monkey Origin WHO World Health Organization WI Wistar Institute OIE Office Internationaledes Epizooties vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1 Hình thái virus dại Hình 2.2 Cấu trúc virus dại Hình 2.3 Thể Negri 11 Hình 2.4 Kháng thể kết hợp kháng nguyên kính hiển vi huỳnh quang 21 Hình 2.5 Vaccine verorab 24 Hình 2.6 Vaccine Rabisin – R hãng Merial 25 Hình 2.7 Vaccine Rabigen hãng Virbac 25 Hình 3.1 Mẫu huyết dương tính xét nghiệm ELISA phát kháng thể 31 Hình 3.2 Mẫu huyết âm tính xét nghiệm ELISA phát kháng thể 31 viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Quy trình tiêm phòng vaccine Rabigen 25 Bảng 3.1 Khu vực khảo sát số lượng mẫu khu vực 28 Bảng 3.2 Chuẩn bị mẫu xét nghiệm ñịnh lượng 32 Bảng 3.3 Phân bố mẫu xét nghiệm 32 Bảng 3.4 Phân tích kết 35 Bảng 4.1 Tỷ lệ chó có kháng thể bảo hộ đạt với bệnh dại 36 Bảng 4.2 Tỷ lệ chó có kháng thể bảo hộ theo khu vực 38 Bảng 4.3 Tỷ lệ chó có kháng thể bảo hộ theo lứa tuổi 39 Bảng 4.4 Tỷ lệ chó có kháng thể bảo hộ theo giống 41 Bàng 4.5 Tỷ lệ chó có kháng thể bảo hộ theo giới tính 43 Bảng 4.6 Tỷ lệ chó có kháng thể bảo hộ thời gian sau tiêm phòng 45 Bảng 4.7 Tỷ lệ chó có kháng thể bảo hộ theo mức hàm lượng kháng thể 47 ix 85 84 83,78 83 Tỉ lệ (%) 82 81 80 78,71 79 78 77 76 Con Con đực Giới tính Biểu đồ 4.5 Tỷ lệ chó có kháng thể bảo hộ theo giới tính Qua kết Bảng 4.5 cho thấy, tỷ lệ mẫu huyết có kháng thể đạt bảo hộ chó đực chó là: 78,71 % 83,78 % Qua phân tích thống kê cho thấy khác biệt chó đực khơng có ý nghĩa với (P > 0,05) mức sai số % Vậy giới tính chó khơng ảnh hưởng ñến khả sinh kháng thể bảo hộ sau tiêm phòng vaccine dại Theo chúng tơi nhận thấy, khả sinh kháng thể chó đực chó khơng khác biệt chó đực chó điều ni dưỡng điều kiện mơi trường, quan tâm tiêm phòng bệnh hệ miễn dịch chó đực chó khơng có khác biệt nhiều Mặt khác, xác xuất chó đực chó gặp phải yếu tố bất lợi (về vaccine, kỷ thuật tiêm phòng, stress, bệnh tật ), ảnh hưởng đến khả sinh kháng thể gần giống Kết phù hợp với kết Nguyễn Đắc Nguyên (2006), Phạm Nguyễn Minh Quý (2007), Lê Ngọc Quỳnh (2008), Trần Thị Bình Minh (2009) Nguyễn Thị Thùy Dung (2009) 44 4.6 Tỷ lệ chó có kháng thể bảo hộ sau tiêm phòng vaccine dại theo thời gian sau tiêm phòng Để đánh giá ảnh hưởng thời gian sau tiêm phòng đến khả sinh kháng thể bảo hộ sau tiêm phòng vaccine dại, tiến hành lấy mẫu huyết 350 chó, xét nghiệm theo móc thời gian < 60 ngày, 60 - 120 ngày > 120 ngày Bảng 4.6 Tỷ lệ chó có kháng thể bảo hộ theo thời gian sau tiêm phòng Thời gian sau tiêm phòng (ngày) Số mẫu huyết khảo sát Số mẫu huyết có kháng thể bảo hộ < 60 ngày 63 59 93,65 60 - 120 ngày 145 115 79,31 > 120 ngày 142 109 76,76 100 Tỷ lệ (%) 93,65 90 79,31 80 76,76 Tỉ lệ (%) 70 60 50 40 30 20 10 < 60 ngày 60-120 ngày >120 ngày Thời gian sau tiêm phòng Biểu đồ 4.6 Tỷ lệ chó có kháng thể bảo hộ theo thời gian sau tiêm phòng Qua kết Bảng 4.6 cho thấy, chó có thời gian tiêm phòng < 60 45 ngày đạt tỷ lệ bảo hộ cao (93,65 %), giảm dần thời gian sau tiêm phòng 60 – 120 ngày > 120 ngày (lần lượt 79,31 % 76,76 %) Qua phân tích thống kê cho thấy khác biệt tỷ lệ chó có kháng thể bảo hộ thời gian sau tiêm phòng có ý nghĩa với (P < 0,05) Tỷ lệ chó có kháng thể bảo hộ thời gian sau tiêm phòng < 60 ngày 60 - 120 ngày có ý nghĩa mặt thống kê với (P = 0,010); < 60 ngày > 120 ngày có ý nghĩa thống kê (P = 0,004); 60 – 120 ngày > 120 ngày khơng có khác biệt với (P > 0,05) Những chó có thời gian tiêm phòng > 120 ngày 60 - 120 ngày khơng đạt u cầu bảo hộ so với quy ñịnh (> 80 %), vaccine mà Chi Cục Thú Y Tp.HCM sử dụng có thời hạn miễn dịch từ 12 - 24 tháng Điều lơ vaccine mà Chi Cuc Thú Y Tp.HCM sử dụng năm cho hiệu miễn dịch khơng cao nên chó có thời gian sau tiêm phòng > 60 ngày có kháng thể khơng đủ bảo hộ cho vật trước bệnh dại Do thú y viên tiêm khơng đủ liều nên khả tạo kháng thể bảo hộ khơng dài Kết chúng tơi phù hợp với nhận ñịnh Phạm Sỹ Lăng (2006), sau tiêm phòng vaccine dại từ 12 - 18 ngày chó bắt đầu tạo kháng thể, sau 21 - 28 ngày, hàm lượng kháng thể ñủ ñạt bảo hộ tiếp tục trì hàm lượng đến thời gian giảm Khi thời ñiểm lấy mẫu xét nghiệm q lâu so với lúc tiêm phòng hàm lượng bảo hộ số cá thể giảm xuống mức 0,5 UI/ml làm cho cá thể khơng bảo hộ với bệnh dại Do việc tiêm phòng ta khơng quan tâm đến tỷ lệ chó tiêm phòng mà phải quan tâm đến thời gian sau tiêm phòng bệnh dại để kiểm tra xem kháng thể đủ bảo hộ cho vật trước bệnh dại hay không 4.7 Tỷ lệ chó có kháng thể bảo hộ sau tiêm phòng vaccine dại theo mức hàm lượng kháng thể 46 Bảng 4.7 Tỷ lệ chó có kháng thể bảo hộ theo mức hàm lượng kháng thể Mức hàm lượng kháng thể Số chó có kháng thể bảo Tỷ lệ (%) (UI/ml HT) hộ 0,5-5 183 64,67 >5-10 84 29,68 >10 16 5,65 Tổng 283 100 (HT: huyết thanh; UI: ñơn vị quốc tế) 70 64,67 60 Tỉ lệ (%) 50 40 29,68 30 20 10 5,65 0,5 - UI/ml >5 - 10 UI/ml > 10 UI/ml Hàm lượng kháng thể Biểu đồ 4.7 Tỷ lệ chó có kháng thể bảo hộ theo mức hàm lượng kháng thể Qua kết Bảng 4.7 cho thấy, tỷ lệ chó có kháng thể bảo hộ mức hàm lượng 0,5 - UI/ml HT, > 5-10 UI/ml HT >10 UI/ml HT 64,67 %; 29,68 % 5,65 % Như đa số chó có kháng thể bảo hộ chiếm tỷ lệ cao mức hàm lượng trung bình (0,5 - UI/ml HT), mức hàm lượng cao (> - 10 UI/ml HT) cao (> 10 UI/ml HT) chiếm tỷ lệ thấp Nguyên nhân làm cho kháng thể sinh mức hàm lượng trung bình chó tiêm phòng lần ñầu tiên, hay vaccine kích thích thể sinh đáp ứng miễn dịch khơng cao, hay thiếu sót thú y viên tiêm khơng đủ liều, hay lơ vaccine 47 năm cho hiệu không cao… Từ kết cho thấy, chó có kháng thể bảo hộ sau tiêm phòng đạt u cầu Chi Cục Thú Y Tp HCM ña số mức hàm lượng trung bình Do tiêm phòng, khơng quan tâm đến tỷ lệ chó ñược tiêm phòng mà phải quan tâm ñến mức ñộ kháng thể ñược hình thành thể thú, ñể lượng kháng thể sinh ñủ khả bảo hộ cho chó có hiệu lực kéo dài Kết phù hợp với kết Nguyễn Đắc Nguyên (2006), Phạm Nguyễn Minh Quý (2007), chó có hàm lượng bảo hộ đa số mức trung bình 48 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Tỷ lệ chó có kháng thể bảo hộ sau tiêm phòng vaccine dại 12 quận, huyện thuộc Tp.HCM năm 2010 80,86 %, ñạt yêu cầu Chi Cục Thú Y Tp Hồ Chí Minh đề (≥ 80 %) Giới tính khơng ảnh hưởng đến khả tạo kháng thể chó Chó nội thành có tỷ lệ bảo hộ cao chó ngoại thành, giống chó ngoại có tỷ lệ bảo hộ cao giống chó nội, chó năm tuổi có tỷ lệ bảo hộ cao chó năm tuổi Thời gian sau tiêm phòng lâu hàm lượng kháng thể giảm Hàm lượng kháng thể bảo hộ ña số mức trung bình (0,5 - UI/ml HT) 5.2 Đề nghị Nên kiểm tra kháng thể chó sau tiêm phòng vaccine dại – lần năm cần tổ chức tiêm phòng lại chó chưa ñạt bảo hộ ñể lần sau ñạt tỷ lệ bảo hộ cao Tuyên truyền nâng cao hiểu biết người dân bệnh dại lịch tiêm phòng dại 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tô Du Xn Giao, 2006 Kĩ thuật ni chó mèo phòng trị bệnh thường gặp Nhà xuất Lao Động Xã Hội Nguyễn Thị Thùy Dung, 2009 Khảo sát tỉ lệ bảo hộ sau tiêm phòng vaccine dại đàn chó ni số quận, huyện thuộc Tp HCM Luận văn tốt nghiệp khoa nông nghiệp & sinh học ứng dụng trường Đại Học Cần Thơ, 46 trang Đỗ Quang Hà ctv, 2006 Nâng cao chất lượng phòng chống bệnh dại khu vực phía Nam năm 2006 Viện Pasteur Tp HCM Tài liệu lưu hành nội trang 9- 24 Lê Văn Hùng, 2006 Giáo trình miễn dịch học thú y Tủ sách trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM Lâm Thị Thu Hương, 2008 Giáo trình miễn dịch thú y Tủ sách trường Đại Học Nông Lâm Tp HCM,111 trang Bùi Quý Huy, 2002 Sổ tay phòng chống bệnh từ động vật lây san người Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội Phạm Sỹ Lăng, 2006 Kỹ thuật ni phòng trị bệnh cho chó Nhà xuất Lao Động Xã Hội Phạm Sỹ Lăng Lê Thị Tài, 2004 Thực hành điều trị thú y Nhà xuất Nơng Nghiệp Hà Nội, trang 216–222 Trần Thị Bình Minh, 2009 Khảo sát tỷ lệ chó có kháng thể bảo hộ sau tiêm phòng vaccine dại số quận, huyện thuộc Tp HCM Luận văn tốt nghiệp khoa chăn nuôi- thú y trường Đại Học Nông Lâm Tp HCM, 61 trang 10 Nguyễn Đắc Nguyên, 2006 Khảo sát tỷ lệ chó có kháng thể bảo hộ sau tiêm phòng vaccin dại số quận, huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ Thú Y Đại học Nơng Lâm Hồ Chí Minh, 47 trang 50 11 Nguyễn Thị Phước Ninh, 2005 Giáo trình bệnh truyền nhiễm chung Tủ sách trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, trang 133- 139 12 Trần Thanh Phong, 1996 Một số bệnh truyền nhiễm chó Tủ sách trường Đại học Nơng Lâm Hồ Chí Minh, trang 1- 41 13 Nguyễn Vĩnh Phước, 1977 Vi sinh học thú y tập II Nhà xuất ñại học trung học chuyên nghiệp Hà Nội 14 Nguyễn Vĩnh Phước, 1978 Giáo trình bệnh truyền nhiễm gia súc Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội,trang 190- 122 15 Quy trình định lượng kháng thể kháng bệnh dại kĩ thuật ELISA với kit PLATELIA®RAGE (Huỳnh Thị Thu Hương dịch) Bộ môn Siêu vi – Huyết Trạm Chẩn đốn Xét nghiệm Điều trị thuộc chi cục Thú y Hồ Chí Minh, 10 trang 16 Phạm Nguyễn Minh Quý, 2007 Khảo sát tỷ lệ chó có kháng thể bảo hộ sau tiêm phòng vaccin dại số quận, huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ Thú y Đại học Nơng Lâm Hồ Chí Minh, 51 trang 17 Lâm Ngọc Quỳnh, 2008 Khảo sát tỷ lệ chó có kháng thể bảo hộ sau tiêm phòng vaccin dại số quận, huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ Thú y Đại học Cần Thơ, 49 trang 18 Phạm Ngọc Quế, 2002 Bệnh dại phòng dại cho người chó Nhà xuất Nơng Nghiệp Hà Nội, trang 1- 19 19 Nguyễn Như Thanh, 1997 Vi sinh vật thú y Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội 20 Hồ Thị Việt Thu, 2006 Giáo trình bệnh truyền nhiễm gia súc gia cầm Tủ sách trường Đại Học Cần Thơ, trang 32- 41 21 Trịnh Văn Tuân, 2006 Điều tra tình hình ni chó tiêm phòng bệnh dại phường thuộc quận thành phố Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ Thú y Đại học Nông Lâm Tp HCM, 62 trang 51 22 Trần Anh Tuấn, 1999 Khảo sát tình hình dịch tễ bệnh Tp HCM Luận án thạc sỹ khoa học nông nghiệp Trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM, trang 3- 29 23 Phạm Văn Ty, 2005 Virus học Nhà xuất Giáo Dục, trang 88- 91 24 F.-X Meslin, M M Kaplan, H Koprowski, 1996 Laboratory techniques in rabies 4th edition, World Health Organisation, Geneva, France, trang 260- 267 25 BIORAD, 2006 PlateliaTM Rabies II kit – Detection and titration for rabies antiglycoprotein antibodies – Catalogue 355 1180, 31 trang 26 WHO, 2001.http://www.pasteurhcm.org.vn/ytecongdong/chongdich/dacdiem_dth.htm 27 http://www.navetco.com.vn Sản phẩm nhập 28 http://www.nlm.nih.gov/ /Images.Murphy/nergi.htm 01.062 Rhabdoviridae 29 http://www pasteur-hcm.org.vn Dự án phòng chống dại khu vực phía nam 30 http://www.ph.merial.com/pet_owners/cats/product_rabisin.asp Product Information 31 http://www.vi.wikipedia.org/wiki Bệnh dại 32 http://www.vnmedia.vn Bệnh dại biện pháp phòng chống 33 http://www.ykhoanet.com Bệnh dại vaccine 34 http://www.anninhthudo.vn/Tianyon/Index.aspx?ArtileID=57010&ChannelID=5 35 http://soyte.angiang.gov.vn/thongtinchuyennganh/yteduphong/benhdại 52 Mẫu ñơn: Biên lấy mẫu xét nghiệm hàm lượng kháng thể sau tiêm phòng PHỤ LỤC 53 PHỤ LỤC Bảng: Các dung dịch dùng ñể thực kỹ thuật ELISA gián tiếp STT Ký Thuốc thử hiệu R1 Chuẩn bị trước Bảo quản dùng Đĩa 12 giếng gắn Để nhiệt ñộ phòng Bảo quản kháng nguyên trước sử dụng, phần - 8oC Sau mở, Glycoprotein virus khơng dùng đặt trở dại lại vào bao bảo vệ tránh tháng ñĩa sử dụng ñể nước ñọng lại R2 R3 Dung dịch rửa ñậm ñặc Pha loãng 10 lần Sử dụng tuần 10 lần nước cất Bảo quản 2-8oC Huyết ñối chứng âm Huyết ñối chứng R4a dương nồng ñộ 0,5 UI/ml Huyết ñối chứng R4b R6 R7 R8 dương 4UI/ml Dung dịch pha lỗng thể tích R5 + thể mẫu đậm ñặc lần Conjugate ñậm ñặc 10 thể tích R7 + thể Sử dụng lần R9 tích dung dịch rửa bảo quản 2-8oC viên R8 + 10ml R7 Sử dụng 6h, Dung dịch ñệm Chromogen: dung dịch tích nước cất tránh ánh sáng tetramethylbenzidine (TMB) 0,25% R10 Dung dịch dừng: dung Sẵn ñể dùng dịch acid sulphuric 1N 54 PHẦN PHỤ LỤC THỐNG KÊ Chi-Square Test: Noi thanh, ngoai Noi 214 194.06 ngoai 69 88.94 Total 283 26 45.94 41 21.06 67 Total 240 110 350 Chi-Sq = 2.049 + 4.472 + 8.657 + 18.888 = 34.065 DF = 1, P-Value = 0.000 Chi-Square Test: =2 nam =2 nam 175 160.10 Total 283 4.21 37 24.89 23 37.90 67 Total 22 130 198 350 Chi-Sq = 0.437 + 1.396 + 1.846 + 5.897 + DF = 2, P-Value = 0.000 1.387 + 5.860 = 16.824 55 Chi-Square Test: =< thang, thang- nam =< thang thang-2 nam 15 93 15.63 92.37 Total 108 6.37 37 37.63 44 Total 22 130 152 Chi-Sq = 0.026 + 0.004 + 0.063 + 0.011 = 0.103 DF = 1, P-Value = 0.748 Chi-Square Test: thang- nam, > nam thang-2 nam 93 106.22 > nam 175 161.78 Total 268 37 23.78 23 36.22 60 Total 130 198 328 Chi-Sq = 1.645 + 1.080 + 7.349 + 4.825 = 14.899 DF = 1, P-Value = 0.000 Chi-Square Test: =< thang, > nam =< thang 15 19.00 > nam 175 171.00 Total 190 3.00 23 27.00 30 Total 22 198 220 Chi-Sq = 0.842 + 0.094 + 5.333 + 0.593 = 6.862 DF = 1, P-Value = 0.009 56 Chi-Square Test: Cho noi, Cho ngoai Cho noi Cho ngoai 156 127 169.80 113.20 Total 283 54 40.20 13 26.80 67 Total 210 140 350 Chi-Sq = 1.122 + 1.682 + 4.737 + 7.106 = 14.647 DF = 1, P-Value = 0.000 Chi-Square Test: Cho duc, Cho cai Cho duc 159 163.33 Cho cai 124 119.67 Total 283 43 38.67 24 28.33 67 Total 202 148 350 Chi-Sq = 0.115 + 0.157 + 0.485 + 0.662 = 1.419 DF = 1, P-Value = 0.234 Chi-Square Test: < 60 ngay, 60 - 120 ngay, > 120 120 115 109 117.24 114.82 30 27.76 Total Chi-Sq = 33 27.18 63 145 142 1.275 + 0.043 + 0.295 + 5.387 + 0.181 + 1.245 = 8.426 DF = 2, P-Value = 0.015 57 Total 283 67 350 Chi-Square Test: < 60 ngay, 60 - 120 120 120 109 116.37 11.37 Total 168 33 25.63 37 Total Chi-Sq = 63 142 205 1.052 + 0.467 + 4.778 + 2.120 = 8.417 DF = 1, P-Value = 0.004 Chi-Square Test: 60 - 120 ngay, > 120 60 - 120 115 113.17 > 120 109 110.83 Total 224 30 31.83 33 31.17 63 Total 145 142 287 Chi-Sq = 0.030 + 0.030 + 0.105 + 0.107 = 0.272 DF = 1, P-Value = 0.602 58 ... ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** NGUYỄN THỊ OANH KHẢO SÁT TỶ LỆ CHÓ CĨ KHÁNG THỂ BẢO HỘ SAU KHI TIÊM PHỊNG VACCINE DẠI TẠI MỘT SỐ QUẬN, HUYỆN... HƯƠNG Tháng 08 năm 2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: NGUYỄN THỊ OANH Tên luận văn: “Khảo sát tỷ lệ chó có kháng thể bảo hộ sau tiêm phòng vaccin dại số quận, huyện... Hồ Chí Minh” Đã hồn thành luận văn theo u cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp khoa Chăn ni – Thú y trường đại học Nơng Lâm Tp HCM ngày tháng năm 2010 Giáo viên
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT TỈ LỆ CHÓ CÓ KHÁNG THỂ BẢO HỘ SAU KHI TIÊM PHÒNG VACCINE DẠI TẠI MỘT SỐ QUẬN, HUYỆN THUỘC TP HỒ CHÍ MINH, KHẢO SÁT TỈ LỆ CHÓ CÓ KHÁNG THỂ BẢO HỘ SAU KHI TIÊM PHÒNG VACCINE DẠI TẠI MỘT SỐ QUẬN, HUYỆN THUỘC TP HỒ CHÍ MINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay