KHẢO SÁT BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP Ở CHÓ, PHÂN LẬP VI KHUẨN TỪ DỊCH MŨI CHÓ VÀ THỰC HIỆN KHÁNG SINH ĐỒ CÁC VI KHUẨN PHÂN LẬP ĐƯỢC

73 1 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:37

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y **************** KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT BỆNH ĐƯỜNG HƠ HẤP Ở CHÓ, PHÂN LẬP VI KHUẨN TỪ DỊCH MŨI CHÓ VÀ THỰC HIỆN KHÁNG SINH ĐỒ CÁC VI KHUẨN PHÂN LẬP ĐƯỢC Sinh viên thực : NGUYỄN THỊ MỸ LINH Lớp : DH05TY Ngành : Thú Y Niên khóa : 2005 - 2010 Tháng 08/2010   BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** NGUYỄN THỊ MỸ LINH KHẢO SÁT BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP Ở CHÓ, PHÂN LẬP VI KHUẨN TỪ DỊCH MŨI CHÓ VÀ THỰC HIỆN KHÁNG SINH ĐỒ CÁC VI KHUẨN PHÂN LẬP ĐƯỢC Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Bác sỹ thú y Giáo viên hướng dẫn: TS LÊ ANH PHỤNG BSTY NGÔ THỊ MINH HIỂN Tháng 08/2010 i      XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Giáo viên hướng dẫn: TS Lê Anh Phụng Họ tên sinh viên thực tập: Nguyễn Thị Mỹ Linh Tên luận văn: “Khảo sát bệnh đường hô hấp chó, phân lập vi khuẩn gây bệnh từ dịch mũi chó thực kháng sinh đồ vi khuẩn phân lập được” Đã hoàn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi – Thú Y ngày 30/08/2010 Giáo viên hướngdẫn TS Lê Anh Phụng ii      LỜI CẢM TẠ Trong trình thực đề tài nghiên cứu hướng dẫn TS Lê Anh Phụng BSTY Ngô Thị Minh Hiển, nhận động viên, giúp đỡ mặt quý thầy cô khoa Chăn Nuôi - Thú Y trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, tập thể cán công nhân viên Trạm Chẩn Đoán Xét Nghiệm & Điều Trị - Chi Cục Thú Y Thành Phố Hồ Chí Minh Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Lê Anh Phụng BSTY Ngơ Thị Minh Hiển tận tình truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức quý báu giúp chúng tơi hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn quý thầy, cô khoa Chăn Nuôi - Thú Y tạo điều kiện vật chất, tinh thần giúp chúng tơi hồn tất chương trình học thực luận văn Chúng tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến ban lãnh đạo Trạm Chẩn Đoán Xét Nghiệm & Điều Trị - Chi Cục Thú Y Thành Phố Hồ Chí Minh giúp đỡ động viên thực luận văn Xin gởi lời tri ân sâu sắc đến ba mẹ, người sinh thành dạy dỗ nên người, người chỗ dựa tinh thần vững giúp vượt qua khó khăn thử thách đường đời Xin gởi lời cảm ơn đến bạn lớp Thú Y 31 người hỗ trợ, giúp đỡ nhiều thời gian vừa qua Nguyễn Thị Mỹ Linh   iii      TÓM TẮT Đề tài “Khảo sát bệnh đường hơ hấp chó, phân lập vi khuẩn từ dịch mũi chó thực kháng sinh đồ vi khuẩn phân lập được” tiến hành Trạm Chẩn Đoán Xét Nghiệm Điều Trị - Chi Cục Thú Y Thành Phố Hồ Chí Minh, thời gian từ 04/01/2010 đến 01/06/2010 Qua khảo sát lâm sàng 3999 chó bệnh đem tới khám Trạm, có 515 chó có biểu triệu chứng bệnh hơ hấp Phân lập vi khuẩn từ 63 dịch mũi chó bệnh mơi trường thạch máu, định danh vi khuẩn môi trường chuyên biệt theo Bis 14 công ty Nam Khoa thực kháng sinh đồ vi khuẩn phân lập phương pháp đĩa giấy kháng sinh khuếch tán Kết thu được: (1) Tỷ lệ chó bệnh có triệu chứng hơ hấp 12,88% Trong khơng có khác biệt tỷ lệ bệnh chó ngoại chó nội Tỷ lệ bệnh đường hơ hấp theo nhóm tuổi có khác biệt, nhóm chó - < tháng tuổi có tỷ lệ bệnh cao (30,8%) Tỷ lệ bệnh chó đực cao chó (18,24% so với 10,15%) (2) Các triệu chứng lâm sàng chủ yếu bệnh hô hấp ho (77,67%), chảy nước mũi (63,88%), suy nhược thể (57,28%), thay đổi tần số hô hấp (52,43%) (3) Phân lập nhóm vi khuẩn: Staphylococcus spp., Staphylococcus aureus, Streptococcus spp., E coli, Pseudomonas spp., Klebsiella pneumonia, Klebsiella ozaenae Trong Staphylococcus spp chiếm tỷ lệ cao (61,9%) (4) Các vi khuẩn có khả kháng lại nhiều kháng sinh (5) Hiệu điều trị bệnh đường hơ hấp chó cao (76,7%), có làm kháng sinh đồ điều trị có hiệu khơng làm kháng sinh đồ (87,30% 75,22% theo thứ tự) Thời gian trung bình để điều trị khỏi bệnh đường hơ hấp 6,34 ngày, đó, thời gian điều trị khỏi bệnh đường hô hấp (6,7 ngày) dài bệnh đường hô hấp (5,24 ngày) iv      MỤC LỤC Trang Trang tựa i Xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm tạ iii Tóm tắt iv Mục lục v Danh sách bảng ix Danh sách hình sơ đồ x Danh sách biểu đồ xi  Chương MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC ĐÍCH 1.3 YÊU CẦU Chương TỔNG QUAN 2.1 CẤU TẠO, CHỨC NĂNG VÀ HOẠT ĐỘNG SINH LÝ CỦA ĐƯỜNG HÔ HẤP3 2.1 Cấu tạo chức đường hô hấp 2.1.1.1 Xoang mũi 2.1.1.2 Xoang miệng 2.1.1.3 Yết hầu 2.1.1.4 Thanh quản 2.1.1.5 Khí quản 2.1.1.6 Phế quản 2.1.1.7 Phổi 2.1.2 Hoạt động sinh lý đường hô hấp 2.2 CÁC BIỂU HIỆN RỐI LOẠN HOẠT ĐỘNG HÔ HẤP 2.2.1 Định nghĩa nguyên nhân gây rối loạn hô hấp 2.2.2 Các biểu rối loạn hoạt động hô hấp 2.2.2.1 Thay đổi tần số hô hấp v      2.2.2.2 Ho 2.2.2.3 Chảy nước mũi 2.3 MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP Ở ĐƯỜNG HÔ HẤP 2.3.1 Bệnh đường hô hấp 2.3.1.1 Bệnh viêm mũi 2.3.1.2 Bệnh chảy máu mũi 10 2.3.1.3 Bệnh viêm quản 10 2.3.2 Bệnh đường hô hấp 11 2.3.2.1 Bệnh viêm phế quản 11 2.3.2.2 Bệnh viêm màng phổi 11 2.3.2.3 Viêm phổi cata 12 2.3.2.4 Bệnh viêm phổi thùy lớn 12 2.4 CÁC VI KHUẨN GÂY BỆNH 12 2.4.1 Staphylococcus 12 2.4.2 Streptococcus 13 2.4.3 Pasteurella multocida 14 2.4.4 Haemophilus 14 2.4.5 Klebsiella 15 2.4.6 Pseudomonas 15 2.4.7 Escherichia coli (E coli) 15 2.4.8 Bordetella bronchiseptica 16 2.5 KHÁNG SINH VÀ KHÁNG SINH ĐỒ 16 2.5.1 Kháng sinh 16 2.5.2 Kháng sinh đồ 16 2.5.2.1 Kỹ thuật kháng sinh đồ MIC (Phương pháp pha loãng liên tục) 17 2.5.2.2 Kỹ thuật đĩa giấy kháng sinh khuếch tán 17 2.6 LƯỢC DUYỆT MỘT SỐ CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU BỆNH ĐƯỜNG HƠ HẤP TRÊN CHĨ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 18 vi      Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 19 3.1.1 Thời gian 19 3.1.2 Địa điểm 19 3.2 VẬT LIỆU 19 3.2.1 Đối tượng khảo sát 19 3.2.2 Thiết bị dụng cụ 19 3.2.3 Hóa chất, môi trường dùng để phân lập vi khuẩn thử kháng sinh đồ 19 3.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 20 3.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.4.1 Khám lâm sàng 21 3.4.1.1 Đăng ký hỏi bệnh 21 3.4.1.2 Chẩn đoán bệnh 21 3.4.2 Xét nghiệm mẫu dịch mũi 22 3.4.2.1 Cách lấy mẫu dịch mũi 22 3.4.2.2 Phân lập, định danh vi khuẩn từ dịch mũi chó 23 3.4.2.3 Thực kháng sinh đồ 26 3.4.2.4 Đánh giá hiệu điều trị 26 3.6 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU 27 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28 4.1 TỶ LỆ BỆNH HƠ HẤP Ở CHĨ 28 4.1.1 Tỷ lệ chó có biểu triệu chứng hô hấp 28 4.1.2 Tỷ lệ chó có biểu triệu chứng hơ hấp theo nhóm giống, tuổi, giới tính.29 4.1.2.1 Tỷ lệ chó bệnh đường hơ hấp theo nhóm giống 30 4.1.2.2 Tỷ lệ chó bệnh đường hơ hấp theo nhóm tuổi 31 4.1.2.3 Tỷ lệ chó bệnh đường hơ hấp theo giới tính 33 4.2 TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG TRÊN CHĨ BỆNH ĐƯỜNG HƠ HẤP 33 4.2.1 Một số triệu chứng lâm sàng chó bệnh đường hơ hấp 33 4.2.2 Tỷ lệ chó có triệu chứng bệnh hơ hấp ghép với bệnh khác 37   vii     4.3 KẾT QUẢ PHÂN LẬP VÀ THỬ KHÁNG SINH ĐỒ CÁC VI KHUẨN TRONG DỊCH MŨI CHĨ BỆNH ĐƯỜNG HƠ HẤP 38 4.3.1 Kết phân lập vi khuẩn dịch mũi chó bệnh đường hô hấp 38 4.3.2 Kết thử kháng sinh đồ vi khuẩn lập 40 4.3.2.1 Kết thử kháng sinh đồ với vi khuẩn Staphylococcus aureus Staphylococcus spp 40 4.3.2.2 Kết thử kháng sinh đồ vi khuẩn E coli Pseudomonas 42 4.3.2.3 Kết kháng sinh đồ vi khuẩn Streptococcus spp 44 4.3.2.4 Kết kháng sinh đồ vi khuẩn Klebsiella 45 4.4 HIỆU QUẢ ĐIÊU TRỊ BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP TRÊN CHÓ 46 4.4.1 Tỷ lệ điều trị khỏi bệnh đường hơ hấp chó 46 4.4.2 Thời gian khỏi bệnh nhóm bệnh đường hơ hấp 48 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 51 5.1 KẾT LUẬN 51 5.2 ĐỀ NGHỊ 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 PHỤ LỤC 55   viii     DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Lược duyệt số cơng trình nghiên cứu bệnh đường hơ hấp chó thành phố Hồ Chí Minh 18 Bảng 4.1: Tỷ lệ chó bệnh có triệu chứng đường hô hấp 28 Bảng 4.2: Tỷ lệ chó có triệu chứng đường hơ hấp theo nhóm giống, tuổi, giới tính 29 Bảng 4.3 Một số triệu chứng lâm sàng chó biểu bệnh hô hấp 34 Bảng 4.4: Tỷ lệ chó có triệu chứng bệnh hơ hấp ghép với triệu chứng bệnh khác 37 Bảng 4.5: Tỷ lệ phân lập vi khuẩn từ dịch mũi chó có biểu bệnh đường hô hấp 38 Bảng 4.6: Kết kháng sinh đồ Staphylococcus aureus 40 Staphylococcus spp 40 Bảng 4.7: Kết kháng sinh đồ vi khuẩn E coli Pseudomonas spp 42 Bảng 4.8: Kết kháng sinh đồ vi khuẩn Streptococcus spp 44 Bảng 4.9: Kết kháng sinh đồ vi khuẩn Klebsiella pneumoniae vi khuẩn Klebsiella ozaenae 45 Bảng 4.10: Tỷ lệ điều trị khỏi bệnh chó có làm KSĐ khơng làm KSĐ 46 Bảng 4.11: Thời gian điều trị khỏi bệnh theo nhóm bệnh hơ hấp 48 ix      Biểu đồ 4.8: Hiệu điều trị bệnh hơ hấp chó có không làm kháng sinh đồ điều trị Bảng 4.10 biểu đồ 4.8 cho thấy có 395 ca điều trị khỏi bệnh số 515 ca điều trị, chiếm tỷ lệ 76,7% Kết khảo sát cao kết khảo sát Nguyễn Đức Huy (2007) với tỷ lệ 74,27% Nguyễn Thị Thành Thảo (2008) với tỷ lệ 71,67% thấp kết Nguyễn Thị Ngọc Anh (2009) với tỷ lệ 87,7% địa điểm Những ca điều trị không khỏi bệnh thường chó bệnh nặng, điều trị chậm trễ, sức đề kháng chó yếu nguyên nhân gây bệnh virus Một số trường hợp chủ đưa chó điều trị khơng liên tục, thấy chó giảm bớt triệu chứng ngưng điều trị, đến tái phát điều trị trở lại, điều làm cho vi khuẩn dễ đề kháng với kháng sinh nên việc điều trị khơng hiệu Trong 63 ca bệnh có làm kháng sinh đồ có 55 ca khỏi bệnh, chiếm tỷ lệ 87,3% 452 ca bệnh không làm kháng sinh đồ có 340 ca khỏi bệnh, chiếm tỷ lệ 75,22% Kết so sánh tỷ lệ khỏi bệnh hai nhóm cho thấy khác biệt rất có ý nghĩa (P=0,00) có làm kháng sinh đồ người bác sỹ thú y biết xác loại kháng sinh hiệu để sử dụng điều trị 47     Số ngày điều trị trung bình bệnh hơ hấp chó 6,34 ngày Đây khoảng thời gian thích hợp để tiêu diệt hoàn toàn mầm bệnh thể thú, tránh việc tái phát gây khó khăn cho cơng tác điều trị Trong đó, chó có làm kháng sinh đồ thời gian điều trị ngắn hơn, trung bình 4,87 ngày thời gian điều trị chó bệnh khơng làm kháng sinh đồ 6,58 ngày Như vậy, để tăng hiệu điều trị rút ngắn thời gian điều trị chó bệnh cần định làm kháng sinh đồ sớm tốt Về thuốc điều trị hai nhóm có làm kháng sinh đồ không làm kháng sinh đồ khác thuốc kháng sinh ( tùy theo kết kháng sinh đồ), thuốc khác thuốc giảm ho, trợ hô hấp, vitamin, … Liều điều trị tùy theo trọng lượng chó 4.4.2 Thời gian khỏi bệnh nhóm bệnh đường hơ hấp Thời gian khỏi bệnh trung bình bệnh hơ hấp hơ hấp trình bày qua bảng 4.11 biểu đồ 4.8 Bảng 4.11: Thời gian điều trị khỏi bệnh theo nhóm bệnh hơ hấp Bệnh đường Bệnh đường Diễn giải Tổng hô hấp hô hấp Số khỏi bệnh (con) 97 298 395 Tổng số ngày điều trị khỏi (ngày) 508 1997 2505 Trung bình thời gian điều trị (ngày/con) 5,24 6,70 6,34 60 117 177 61,86 39,26 44,81 32 140 172 32,99 46,98 43,54 41 46 5,15 13,76 11,65 Khỏi sau 3-5 ngày Khỏi sau 6-10 ngày Khỏi sau 11-15 ngày Số khỏi % Số khỏi % Số khỏi % 48     Biểu đồ 4.9: Tỷ lệ khoảng thời gian điều trị khỏi bệnh đường hô hấp Qua kết bảng 4.11 biểu đồ 4.9 chúng tơi nhận thấy: Số ngày điều trị trung bình bệnh hô hấp 5,24 ngày bệnh hô hấp 6,7 ngày Kết xử lý thống kê trắc nghiệm F cho thấy khác biệt có ý nghĩa với P=0,00 Số ca bệnh có thời gian điều trị khỏi từ -5 ngày chiếm tỷ lệ 44,81% Trong đó, tỷ lệ khỏi bệnh chó bệnh đường hơ hấp (61,86%) cao chó bệnh đường hơ hấp (39,26%) Kết xử lý thống kê cho thấy khác biệt rất có ý nghĩa với P=0,00 Nguyên nhân bệnh đường hô hấp thường thể bệnh nhẹ, chủ nuôi phát sớm điều trị kịp thời Số ca bệnh thời gian điều trị khỏi từ – 10 ngày chiếm tỷ lệ 43,53% Trong đó, tỷ lệ khỏi bệnh chó bệnh đường hơ hấp có thấp chó bệnh đường hơ hấp (32,99% so với 46,98% theo thứ tự) Kết xử lý thống kê cho thấy khác biệt có ý nghĩa với P=0,016 Bệnh đường hơ hấp thường bệnh nặng, nhiều ca bệnh cần kéo dài thời gian điều trị bệnh đường hơ hấp 49     Số ca bệnh có thời gian điều trị khỏi từ 11 – 15 ngày chiếm tỷ lệ thấp (11,65%) Trong đó, tỷ lệ khỏi bệnh chó bệnh đường hơ hấp (5,15%) thấp so với chó bệnh đường hơ hấp (13,76%) Kết xử lý thống kê cho thấy khác biệt có ý nghĩa với P=0,022 Một số trường hợp chó cần điều trị kéo dài thú mắc bệnh lâu ngày chủ nuôi không phát không quan tâm đến việc điều trị điều trị nơi khác không hết đem tới trạm Lúc thể trạng vật yếu, sức đề kháng giảm, vi khuẩn kháng thuốc nên việc điều trị khó khăn 50     Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Qua khảo sát 3999 chó bệnh đem đến khám điều trị Trạm Chẩn Đoán Xét Nghiệm Điều Trị - Chi Cục Thú Y Thành Phố Hồ Chí Minh, thời gian từ 04/01/2010 đến 01/06/2010 ghi nhận bệnh hô hấp chó kết luận sau: (1) Bệnh có triệu chứng hơ hấp chiếm tỷ lệ 12,88% Chó ngoại có tỷ lệ mắc bệnh (12,38%) thấp chó nội (13,8%) Tỷ lệ mắc bệnh hơ hấp chó đực (18,24%) cao chó (10,15%) Nhóm chó - ≤ tháng tuổi có tỷ lệ nhiễm bệnh cao (30,8%) (2) Triệu chứng lâm sàng thường gặp bệnh hô hấp ho (77,67%), chảy nước mũi (63,88%), suy nhược thể (57,28%), thay đổi tần số hô hấp (52,43%), sốt (27,18%), hắt (20,39%), thấp chảy máu mũi (2,14%) (3) Với tỷ lệ 100% dịch mũi có vi khuẩn, vi khuẩn phân lập từ dịch mũi chó bệnh đường hơ hấp gồm nhóm: Staphylococcus aureus, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., E coli, Pseudomonas spp., Klebsiella pneumoniae, Klebsiella ozaenae Trong vi khuẩn Staphylococcus spp chiếm tỷ lệ cao (61,90%) Kết thực kháng sinh đồ cho thấy tất phân lập vi khuẩn có khả kháng lại nhiều loại kháng sinh (4) Hiệu điều trị bệnh hô hấp cao (76,7%), có làm kháng sinh đồ đạt kết điều trị cao không làm kháng sinh đồ (87,30% so với 75,22% theo thứ tự) Thời gian điều trị khỏi bệnh hơ hấp trung bình 6,34 ngày, số ngày điều trị bệnh đường hơ hấp 5,24 ngày số ngày điều trị bệnh hô hấp 6,7 ngày 51     5.2 ĐỀ NGHỊ Khi chó chưa bị bệnh, chủ ni phải chăm sóc ni dưỡng chó thật tốt, thời điểm giao mùa Đồng thời phải tuân theo quy trình phòng bệnh bác sỹ thú y khuyến cáo Khi chó bệnh đường hơ hấp, bác sỹ thú y nên định phân lập làm kháng sinh đồ Đồng thời chủ nuôi nên đồng ý cho làm kháng sinh đồ sớm tốt để tăng hiệu điều trị     52     TÀI LIỆU THAM KHẢO Phần tiếng Việt Võ Thị Trà An, 2010 Dược lý thú y Nhà xuất Nông Nghiệp Nguyễn Thị Ngọc Anh, 2009 Khảo sát tình hình bệnh đường hơ hấp chó, phân lập, định danh thực kháng sinh đồ vi khuẩn phân lập từ dịch mũi chó LVTN khoa Chăn Ni Thú Y, Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Phan Quang Bá, 2007 Giáo trình thể học gia súc Tủ sách trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Tơ Minh Châu Trần Thị Bích Liên, 2001 Vi khuẩn nấm gây bệnh thú y Tủ sách trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Trần Thị Dân Dương Nguyên Khang, 2006 Sinh lý vật nuôi Nhà xuất Nông Nghiệp Hồ Thị Bích Dung, 2005 Khảo sát bệnh có triệu chứng hơ hấp chó, phân lập vi khuẩn gây bệnh từ dịch mũi chó thực kháng sinh đồ vi khuẩn phân lập LVTN khoa Chăn Nuôi Thú Y, Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Nguyễn Lân Dũng cộng tác viên, 1978 Một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật học Nhà xuất khoa học kỹ thuật Nguyễn Thị Thanh Hà, “Phương pháp kỹ thuật khoanh giấy kháng sinh khuếch tán”, Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương http://www.nihe.org.vn/vn/NoiDung/Default.asp?Id_News=421&Id_Topics=3&Id_Sub_Topics=25 &ID_Children=38&Id_Topics4= Lê Thị Thu Hằng, 2006 Phân lập vi khuẩn thử kháng sinh đồ từ dịch mũi chó có triệu chứng bệnh hơ hấp Bệnh Xá Thú Y trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh LVTN khoa Chăn Ni Thú Y, Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 10 Lê Thị Ánh Hồng, “Kỹ thuật kháng sinh đồ MIC xác định nồng độ kháng sinh tối thiểu ức chế vi khuẩn”, Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương http://www.nihe.org.vn/new-vn/thuong-quy-va-huong-dan-ky-thuat/146/Kythuat-khang-sinh-do-MIC.vhtm  53     11 Đỗ Thị Xuân Hương, 2007 Khảo sát bệnh đường hơ hấp chó ghi nhận kết điều trị Trạm Thú Y quận Bình Thạnh LVTN khoa Chăn Nuôi Thú Y, Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 12 Nguyễn Đức Huy, 2007 Khảo sát bệnh đường hơ hấp chó, phân lập vi khuẩn gây bệnh từ dịch mũi chó thực kháng sinh đồ vi khuẩn phân lập LVTN khoa Chăn Nuôi Thú Y, Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 13 Nguyễn Thị Khánh Linh, 2004 Chẩn đốn điều trị bệnh đường hơ hấp chó đến khám Bệnh Xá Thú Y trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh LVTN khoa Chăn Ni Thú Y, Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 14 Hồ Văn Nam cộng tác viên, 1997 Bệnh nội khoa gia súc.Nhà xuất Nông Nghiệp 15 Nguyễn Văn Nghĩa, 1999 Khảo sát bệnh đường hô hấp ghi nhận kết điều trị Bệnh Xá Thú Y trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh LVTN khoa Chăn Nuôi Thú Y, Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 16 Nguyễn Văn Nghĩa, 2009 Giáo trình X-quang Tủ sách trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 17 Châu Thị Minh Nhanh, 2006 Khảo sát bệnh đường hơ hấp chó ghi nhận kết điều trị Trạm Thú Y quận Bình Thạnh LVTN khoa Chăn Nuôi Thú Y, Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 18 Nguyễn Như Pho, 2000 Giáo trình bệnh nội khoa gia súc Tủ sách trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 19 Trương Tố Quyên, 2007 Khảo sát bệnh đường hô hấp chó ghi nhận kết điều trị Trạm Thú Y quận LVTN khoa Chăn Nuôi Thú Y, Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 20 Nguyễn Thị Thành Thảo, 2008 Khảo sát bệnh đường hô hấp chó, phân lập, định danh thực kháng sinh đồ vi khuẩn phân lập từ dịch mũi chó LVTN khoa Chăn Ni Thú Y, Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 21 Nguyễn Tất Tồn, 2008 Bài giảng chẩn đoán bệnh Tủ sách trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Phần tiếng nước 22 Hill's Pet Nutrition, “Respiratory System of the Dog”, the Atlas of Veterinary Clinical Anatomy http://www.vetmed.wsu.edu/cliented/anatomy/dog_resp.aspx  54     PHỤ LỤC PHỤ LỤC Trắc nghiệm χ2 , tỷ lệ chó có triệu Trắc nghiệm χ2, tỷ lệ chó có triệu chứng bệnh đường hơ hấp theo nhóm, chứng đường hơ hấp nhóm tuổi giống
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP Ở CHÓ, PHÂN LẬP VI KHUẨN TỪ DỊCH MŨI CHÓ VÀ THỰC HIỆN KHÁNG SINH ĐỒ CÁC VI KHUẨN PHÂN LẬP ĐƯỢC , KHẢO SÁT BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP Ở CHÓ, PHÂN LẬP VI KHUẨN TỪ DỊCH MŨI CHÓ VÀ THỰC HIỆN KHÁNG SINH ĐỒ CÁC VI KHUẨN PHÂN LẬP ĐƯỢC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay