KHẢO SÁT BỆNH VIÊM TỬ CUNG, VIÊM VÚ TRÊN HEO NÁI SAU KHI SINH VÀ TÌNH TRẠNG TIÊU CHẢY TRÊN HEO CON THEO MẸ TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI HEO GIỐNG 29

70 0 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:37

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y **************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT BỆNH VIÊM TỬ CUNG, VIÊM VÚ TRÊN HEO NÁI SAU KHI SINH VÀ TÌNH TRẠNG TIÊU CHẢY TRÊN HEO CON THEO MẸ TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NI HEO GIỐNG 2/9 Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THỊ LAN Lớp: DH05DY Ngành: Bác sỹ Thú Y chuyên ngành Dược Niên khóa: 2005 – 2010 Tháng 08/2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y *************** NGUYỄN THỊ LAN KHẢO SÁT BỆNH VIÊM TỬ CUNG, VIÊM VÚ TRÊN HEO NÁI SAU KHI SINH VÀ TÌNH TRẠNG TIÊU CHẢY TRÊN HEO CON THEO MẸ TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NI HEO GIỐNG 2/9 Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sỹ Thú Y chuyên ngành Dược Giáo viên hướng dẫn ThS NGUYỄN THỊ THU NĂM TS NGUYỄN VĂN PHÁT Tháng 08/2010 i PHIẾU XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Lan Tên khóa luận: “Khảo sát bệnh viêm tử cung, viêm vú heo nái sau sinh tình trạng tiêu chảy heo theo mẹ Xí Nghiệp Chăn Ni Heo Giống 2/9” Đã hồn thành khóa luận theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp khóa ngày …………… … Giáo viên hướng dẫn ThS Nguyễn Thị Thu Năm TS Nguyễn Văn Phát ii LỜI CẢM ƠN Thành kính ghi ơn Cha mẹ, người sinh thành ni dưỡng dạy dỗ có ngày hôm Chân thành cảm ơn Ban giám hiệu tồn thể q thầy Khoa Chăn Ni Thú Y Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy giúp đỡ tơi suốt q trình học tập thực tập tốt nghiệp Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc Thạc Sĩ Nguyễn Thị Thu Năm Tiến sĩ Nguyễn Văn Phát với giúp đỡ nhiệt tình, đóng góp ý kiến quý báu tạo điều kiện cho suốt q trình thực đề tài hồn thành khoá luận tốt nghiệp Trân trọng cảm ơn Ban Giám Đốc Xí Nghiệp Chăn Ni Heo Giống 2/9 Cô, Chú, Anh, Chị, Em công nhân viên giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi q trình thực tập trại Cảm ơn Các bạn bè người hỗ trợ, chia sẻ, gắn bó với tơi suốt thời gian học tập, thực đề tài hồn thành khố luận tốt nghiệp Chân thành cảm ơn Nguyễn Thị Lan iii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Khảo sát bệnh viêm tử cung, viêm vú heo nái sau sinh tình trạng tiêu chảy heo theo mẹ Xí Nghiệp Chăn Ni Heo Giống 2/9” Thời gian tiến hành từ 23/02/2010 đến 23/6/2010 Qua khảo sát 202 nái 1878 heo 202 nái này, thu kết sau: Tỷ lệ nái viêm tử cung 18,81 %, cao lứa (21,05 %) thấp lứa (16,67 %), viêm dạng nhờn chiếm 71,05 %, viêm dạng mủ 28,95 % Tỷ lệ viêm vú 3,96 %, cao lứa (6,25 %), thấp lứa (0,00 %) Kết phân lập vi khuẩn dịch viêm tử cung chủ yếu Staphylococcus spp, E.coli, Streptococcus spp Kết thử kháng sinh đồ 83,33 % Staphylococcus spp nhạy cảm với cephalexin, tobramycin 50 % E.coli nhạy cảm với ciprofloxacin, gentamycin, norfloxacin, cefuroxime acetil, cephalexin Tỷ lệ điều trị khỏi viêm tử cung viêm vú nái 82,61 % Trong viêm dạng nhờn 85,19 %, viêm dạng mủ 81,82 %, viêm vú 75 % Tỷ lệ heo tiêu chảy cao nái viêm vú (31,43 %), thấp nái bình thường (23,38 %) Tỷ lệ ngày tiêu chảy cao nái viêm vú (5,04 %) lứa (4,54%), thấp nái bình thường (3,48 %) lứa (3,48 %) Tỷ lệ heo chết chứng tiêu chảy cao nái viêm mủ (1,2 %), thấp nái viêm vú (0,00 %) Kết phân lập mẫu phân heo tiêu chảy, tỷ lệ nhiễm E.coli 100 %, Salmonella 16,67 % Kết thử kháng sinh đồ gentamycin nhạy cảm với E.coli 58,33 % Salmonella 100 % Tỷ lệ chữa khỏi heo tiêu chảy 85,68 % Số heo đẻ ổ nái bình thường 9,35 con/ổ, nái viêm vú 9,52 con/ổ, nái viêm tử cung 9,1 con/ổ Số chọn ni cao nái bình thường (8,8 con/ổ), thấp nái viêm tử cung (8,6 con/ổ) Trọng lượng heo sơ sinh nái bình thường cao (1,58 kg/con), thấp nái viêm tử cung (1,56 kg/con) Số heo cai sữa nái bình thường 8,53 con/ổ, nái viêm tử cung 8,26 con/ổ, nái viêm vú 8,12 con/ổ Trọng lượng cai sữa nái bình thường 6,68 iv kg/con, nái viêm tử cung 6,55 kg/con, nái viêm vú 6,36 kg/con Tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa đạt yêu cầu cao nái bình thường 96,94 % 95,92 %, thấp nái viêm vú 92,86 % 90,00 % v MỤC LỤC TRANG Trang tựa i Phiếu xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm ơn iii Tóm tắt iv Mục lục v Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách bảng ix Danh sách hình x Chương MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 2.2 MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 2.2.1 Mục đích 2.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 GIỚI THIỆU VỀ XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI HEO GIỐNG 2/9 2.1.1 Lịch sử hình thành xí nghiệp 2.1.2 Vị trí địa lý 2.1.3 Chức xí nghiệp 2.1.4 Cơ cấu đàn 2.1.5 Thiết kế chuồng trại 2.1.6 Công tác giống 2.1.7 Quy trình ni dưỡng chăm sóc 2.2 BỆNH VIÊM TỬ CUNG VÀ VIÊM VÚ TRÊN HEO NÁI SAU KHI SINH 2.2.1 Bệnh viêm tử cung nái vi 2.2.1.1 Sơ lược bệnh viêm tử cung nái 2.2.1.2 Nguyên nhân gây viêm tử cung nái 10 2.2.1.3 Phân loại dạng viêm tử cung 12 2.2.1.4 Tác hại bệnh viêm tử cung 13 2.2.1.5 Biện pháp phòng ngừa điều trị bệnh viêm tử cung nái 14 2.2.2 Bệnh viêm vú heo nái 14 2.2.2.1 Sơ lược bệnh viêm vú nái 14 2.2.2.2 Nguyên nhân gây viêm vú nái sinh sản 14 2.2.2.3 Cơ chế bệnh viêm vú nái sinh sản 15 2.2.2.4 Biện pháp phòng ngừa trị bệnh viêm vú nái 15 2.3 BỆNH TIÊU CHẢY TRÊN HEO CON THEO MẸ 16 2.3.1 Khái niệm bệnh tiêu chảy 16 2.3.2 Các nguyên nhân gây tiêu chảy heo 16 2.3.3 Cơ chế sinh bệnh tiêu chảy heo 19 2.3.4 Triệu chứng 19 2.3.5 Phòng ngừa điều trị 20 2.4 TÓM LƯỢC MỘT SỐ CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 20 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 22 3.1 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM KHẢO SÁT 22 3.2 ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT 22 3.3 NỘI DUNG 22 3.4 PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 22 3.5 CÁC CHỈ TIÊU KHẢO SÁT 24 3.6 CƠNG THỨC TÍNH 25 3.7 XỬ LÝ SỐ LIỆU 25 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 26 4.1 KẾT QUẢ KHẢO SÁT NHIỆT ĐỘ VÀ ẨM ĐỘ CỦA TRẠI NÁI 26 4.2 KẾT QUẢ KHẢO SÁT CÁC CHỈ TIÊU TRÊN NÁI 27 vii 4.2.1 Tỷ lệ viêm tử cung, viêm vú nái sau sinh 27 4.2.2 Tỷ lệ dạng viêm tử cung số nái viêm 30 4.2.3 Tỷ lệ viêm tử cung viêm vú theo lứa đẻ nái khảo sát 31 4.2.4 Kết phân lập, định danh thử kháng sinh đồ vi khuẩn dịch viêm tử cung 33 4.2.4.1 Kết phân lập vi khuẩn 33 4.2.4.2 Kết thử kháng sinh đồ vi khuẩn phân lập từ dịch viêm tử cung 34 4.2.5 Kết điều trị viêm tử cung viêm vú trại 35 4.3 KẾT QUẢ KHẢO SÁT CÁC CHỈ TIÊU TRÊN HEO CON 36 4.3.1 Tỷ lệ heo tiêu chảy tỷ lệ chết heo theo nhóm nái 36 4.3.2 Tỷ lệ ngày tiêu chảy theo lứa đẻ nái 38 4.3.3 Kết phân lập vi khuẩn phân tiêu chảy heo thử kháng sinh đồ 39 4.3.3.1 Kết phân lập vi khuẩn phân tiêu chảy heo 39 4.3.3.2 Kết thử kháng sinh đồ với vi khuẩn phân lập 40 4.3.4 Kết điều trị tiêu chảy trại 41 4.4 KẾT QUẢ NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA NÁI 42 4.4.1 Số sơ sinh ổ, số chọn nuôi ổ, trọng lượng sơ sinh bình quân 42 4.4.2 Trọng lượng heo cai sữa (24 ngày tuổi) theo nhóm nái 44 4.4.3 Tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa (24 ngày tuổi) tỷ lệ cai sữa đạt yêu cầu 45 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 46 5.1 KẾT LUẬN 46 5.2 ĐỀ NGHỊ 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 PHỤ LỤC 50 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT M.M.A: Metritis – Mastitis – Agalactiae: hội chứng viêm tử cung, viêm vú sữa nái sau sinh R: Resistance: kháng S: Sensible: nhạy I: Intermediate: trung gian E.coli: Escherichia coli ix Heo có trọng lượng sơ sinh lớn phát triển nhanh, kháng bệnh tốt, bị còi cọc Tuy nhiên heo sơ sinh lớn dễ dẫn đến nái đẻ khó, ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe heo mẹ sau sinh 4.4.2 Trọng lượng heo cai sữa (24 ngày) theo nhóm nái Bảng 4.14 Trọng lượng heo cai sữa (24 ngày) theo nhóm nái Nhóm nái Chỉ tiêu Số heo cai sữa (con) Số cai sữa bình quân ổ (con/ổ) ( X  SD) Trọng lượng cai sữa toàn ổ (kg) ( X  SD) Trọng lượng cai sữa bình quân (kg/con) ( X  SD) Bình thường Viêm tử cung Viêm vú (n = 156) (n = 38) (n = 8) 1331 316 65 8,53 ± 0,79 8,26 ± 0,92 8,12 ± 0,64 P > 0,05 56,97 ± 9,51 54,47 ± 8,46 51,31 ± 6,59 P > 0,05 6,68 ± 1,26 6,55 ± 1,31 6,36 ± 0,84 P P > 0,05  Qua Bảng 4.14 cho thấy số cai sữa bình qn nhóm nái tương đương (P > 0,05) Cao kết Trần Thái Hòa (2009), ghi nhận trại Hảo Trang số cai sữa nhóm nái bình thường 8,28 con/ổ, nái viêm nhờn 7,64 con/ổ, nái viêm mủ 6,5 con/ổ, nái viêm vú 7,2 con/ổ  Trọng lượng cai sữa bình qn cao nhóm nái nái bình thường 6,68 kg/ con, cao nhóm nái viêm vú (6,36 kg/ con) viêm tử cung (6,55 kg/ con) Tuy nhiên khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê (P > 0,05) Trọng lượng bình quân cai sữa tiêu quan trọng để tính lợi nhuận cho nhà chăn ni Heo giai đoạn tăng trọng nhanh, heo mẹ có tình trạng sức khỏe khơng tốt, số lượng chất lượng sữa kém, chăm sóc heo không tốt, điều kiện ngoại cảnh không phù hợp ảnh hưởng đến trọng lượng bình quân heo lúc cai sữa Kết cao kết Trần Thái Hòa (2009),ghi nhận trại Hảo Trang trọng lượng cai sữa nhóm nái bình thường 5,36 kg/con, nái viêm nhờn 44 5,32 kg/con, nái viêm mủ 5,22 kg/con, nái viêm vú 4,98 kg/con; Mai Thị Mỹ Tiên (2010), trại Xuân Phú, trọng lượng cai sữa nhóm nái khơng viêm 6,4 kg/con, nái viêm nhờn 6,17 kg/con, nái viêm mủ nái viêm vú 6,15 kg/con 4.4.3 Tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa (24 ngày) tỷ lệ cai sữa đạt yêu cầu Bảng 4.15 Tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa (24 ngày) tỷ lệ cai sữa đạt yêu cầu Nhóm nái Chỉ tiêu Bình thường Viêm tử cung Viêm vú Số chọn nuôi (con) 1373 327 70 Số cai sữa (con) 1331 316 65 Tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa (%) 96,94 96,64 92,86 Số đạt yêu cầu (con) 1317 313 63 Tỷ lệ cai sữa đạt yêu cầu (%) 95,92 95,72 90,00 P P > 0,05 P > 0,05  Qua Bảng 4.15 cho thấy tỷ lệ nuôi sống heo đến cai sữa nhóm nái tương đương (P > 0,05) Qua thực tế khảo sát trại phần lớn heo hao hụt mẹ đè, đặt biệt vào buổi trưa nắng nóng làm nái trở liên tục Kết khảo sát cao kết Lê Thụy Bình Phương (2006), ghi nhận trại Tân Trung tỷ lệ heo nuôi sống đến cai sữa nhóm nái bình thường 89,26 %, nái viêm dạng nhờn 91,24 %, nái viêm dạng mủ 91,55 % Nhưng thấp kết Mai Thị Mỹ Tiên (2010), trại Xuân Phú tỷ lệ heo sống đến cai sữa nhóm nái bình thường 92,28 %, nái viêm nhờn 97,44 %, nái viêm mủ 97,32 %, nái viêm vú 100 %  Tỷ lệ cai sữa đạt yêu cầu nhóm nái khơng có khác biệt (P > 0,05) Điều chứng tỏ heo nái bị bệnh trại quân tâm chữa trị kịp thời tích cực nên heo không bị ảnh hưởng nhiều, nên heo nhóm nái có đồng 45 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Qua thời gian thực đề tài “khảo sát bệnh viêm tử cung, viêm vú nái sau sinh tình trạng tiêu chảy heo theo mẹ xí Nghiệp Chăn Ni Heo Giống 2/9” Chúng rút số kết luận sau: Nhiệt độ chuồng nuôi trại 32,73 0C, cao so với tiêu chuẩn heo nái heo con; ẩm độ 61,30 % Tỷ lệ nái viêm tử cung 18,81 % cao viêm vú 3,96 % Trong viêm dạng nhờn chiếm 71,05 % cao viêm dạng mủ (28,95 %) Lứa khơng có ảnh hưởng đến tỷ lệ viêm tử cung viêm vú Vi khuẩn dịch viêm tử cung chủ yếu Staphylococcus spp, E.coli, Streptococcus spp Streptococcus spp đề kháng với tấc kháng sinh thử, 83,33 % Staphylocccus spp nhạy cảm với cephalexin, tobramycin 50 % E.coli nhạy cảm với ciprofloxacin, gentamycin, norfloxacin, cefuroxime acetil, cephalexin Kết điều trị nái viêm tử cung nái viêm vú nái 82,61 % Tỷ lệ heo tiêu chảy, tỷ lệ chết nhóm nái bình thường, viêm tử cung, viêm vú khơng có khác biệt ba nhóm nái Tỷ lệ ngày tiêu chảy cao nhóm nái viêm vú 5,04 %, thấp nhóm nái bình thường 3,48 % Lứa đẻ không ảnh hưởng đến tỷ lệ tiêu chảy heo Vi khuẩn mẫu phân chủ yếu E.coli Salmonella Kết thử kháng sinh đồ 58,33 % E.coli nhạy cảm với gentamycin, 100 % Salmonella nhạy cảm với gentamycin Tỷ lệ chữa khỏi heo tiêu chảy 85,68 % 46 Số sơ sinh ổ, số chọn nuôi ổ, trọng lượng sơ sinh bình quân, trọng lượng heo cai sữa theo thể trạng nái, tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa tỷ lệ cai sữa đạt u cầu khơng có khác biệt nhóm nái 5.2 ĐỀ NGHỊ Qua kết khảo sát chúng tơi có số kiến nghị sau: Tiếp tục khảo sát tình hình viêm tử cung, viêm vú heo nái heo theo mẹ bị tiêu chảy để có sở can thiệp điều trị tốt Qua kết thử kháng sinh đồ cho thấy tỷ lệ kháng vi khuẩn phân lập với kháng sinh thử cao Vì trại cần ý việc lựa chọn kháng sinh để điều trị Nên định kháng sinh đồ để dễ dàng việc lựa chọn kháng sinh để trị 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Kuy Ba, 2006 Tình hình viêm tử cung, viêm vú heo nái sau sinh tiêu chảy heo theo mẹ trại chăn nuôi Trung Tâm Giống Nông Nghiệp Cà Mau Luận văn tốt nghiệp, khoa Chăn Nuôi Thú Y, Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Nguyễn Xn Bình, 2008 Kinh nghiệm ni lợn Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội Võ Thị Minh Châu, 2004 Khảo sát viêm tử cung, viêm vú nái sau sinh tiêu chảy heo theo mẹ trại nhân giống heo Hòa Long, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Luận Văn Tốt Nghiệp, khoa Chăn Ni Thú Y, Đại Học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Trần Văn Chính, 2008 Giáo trình phương pháp thí nghiệm Khoa Chăn Ni Thú Y, trường Đại Học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh Trần Thị Dân, 2003 Sinh sản heo nái sinh lý heo Nhà xuất Nơng Nghiệp TP Hồ Chí Minh Nguyễn Quốc Dũng, 2004 Khảo sát viêm tử cung, viêm vú heo nái sau sinh tình trạng tiêu chảy heo theo mẹ Xí Nghiệp Chăn Ni Heo Dưỡng Sanh Luận văn tốt nghiệp, khoa Chăn Nuôi Thú Y, Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Trần Thái Hòa ,2009 Khảo sát tình hình viêm tử cung, viêm vú sau sinh tình trạng tiêu chảy heo theo mẹ trại chăn nuôi heo Hảo Trang – Trảng Bom tỉnh Đồng Nai Luận văn tốt nghiệp, khoa Chăn Nuôi Thú Y, Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Dương Nguyên Khang, 2005 Bài giảng sinh lý gia súc (học phần 1) Khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại Học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hoa Lý Hồ Kim Hoa, 2004 Môi trường sức khỏe vật nuôi Tủ sách trường Đại Học Nông Lâm 10 Phùng Ứng Lân, 1985 Chứng tiêu chảy lợn theo mẹ Nhà Xuất Bản Hà Nội 11 Trần Nguyễn Yến Linh, 2005 Khảo sát chứng viêm tử cung chậm động dục đàn heo nái sinh sản trại thực nghiệm trường Đại Học Nông Lâm 48 Luận văn tốt nghiệp, khoa Chăn Nuôi Thú Y, Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 12 Nguyễn Kim Long, 2005 Một số biểu lâm sàng suất heo nái đẻ heo theo mẹ trại chăn nuôi Luận văn tốt nghiệp, khoa Chăn Ni Thú Y, Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 13 Võ Văn Ninh, 2007 Kinh nghiệm nuôi heo Nhà xuất Đà Nẵng 14 Lê Thụy Bình Phương, 2006 Khảo sát tình hình viêm vú, viêm tử cung heo nái sau sinh tiêu chảy heo theo mẹ trại Tân Trung – Củ Chi Luận văn tốt nghiệp, khoa Chăn Nuôi Thú Y, Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 15 Nguyễn Như Pho, 2000 Giáo trình nội chuẩn Khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại Học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh 16 Nguyễn Như Pho, 2002 Ảnh hưởng việc tăng cường điều kiện vệ sinh hội chứng M.M.A suất heo nái Tạp chí Khoa Học Kỹ Thuật Thú Y, tập IX – số 1/2002 17 Nguyễn Văn Thành, 2002 Giáo trình sản khoa gia súc Khoa Chăn Ni Thú Y, trường Đại Học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh 18 Mai Thị Mỹ Tiên, 2010 Khảo sát chứng viêm tử cung, viêm vú nái sau sinh tình trạng tiêu chảy heo theo mẹ Hợp Tác Xã Chăn Nuôi heo Xuân Phú, tỉnh Đồng Nai Luận văn tốt nghiệp, khoa Chăn Nuôi Thú Y, Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 19 Nguyễn Văn Trung, 2005 Khảo sát chứng viêm tử cung, viêm vú nái sau sinh tình trạng tiêu chảy heo theo mẹ Xí nghiệp Chăn Nuôi Heo Phước Long Luận văn tốt nghiệp, khoa Chăn Nuôi Thú Y, Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 20 Nguyễn Văn Út, 2007 Tình hình viêm tử cung, viêm vú heo nái, tiêu chảy heo theo mẹ thử nghiệm phòng oxtetracycline L.A Luận văn tốt nghiệp, khoa chăn nuôi Thú Y, Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 49 PHỤ LỤC TỶ LỆ VIÊM TỬ CUNG DẠNG NHỜN VÀ DẠNG MỦ Chi-Square Test: viem, kviem Expected counts are printed below observed counts VIEM 27 KVIEM 11 Total 38 19.00 19.00 11 27 38 19.00 19.00 Total 38 38 76 Chi-Sq = 3.368 + 3.368 + 3.368 + 3.368 = 13.474 DF = 1, P-Value = 0.000 TỶ LỆ VIÊM TỬ CUNG THEO LỨA Chi-Square Test: viem, binhthuong Expected counts are printed below observed counts VIEM 3.01 KVIEM Total 13 16 12.99 45 54 10.16 43.84 8.09 9.59 7.15 Total 38 34 43 34.91 42 51 41.41 30 38 30.85 164 202 Chi-Sq = 0.000 + 0.000 + 0.132 + 0.031 + 0.103 + 0.024 + 0.037 + 0.009 + 0.101 + 0.024 = 0.459 DF = 4, P-Value = 0.977 cells with expected counts less than 5.0 50 TỶ LỆ VIÊM VÚ THEO LỨA Chi-Square Test: viem, binhthuong Expected counts are printed below observed counts VIEM 1 15 0.63 51 48.98 36 1.50 Total 43 41.30 49 2.02 54 51.86 43 1.70 16 15.37 51 2.14 KVIEM Total 38 36.50 194 202 Chi-Sq = 0.212 + 0.009 + 0.347 + 0.014 + 1.703 + 0.070 + 0.000 + 0.000 + 0.163 + 0.007 = 2.525 DF = 4 TỶ LỆ ĐIỀU TRỊ KHỎI TRÊN NÁI Chi-Square Test: KHOI, KHONG Expected counts are printed below observed counts KHOI KHONG 21 21.13 8.61 6.26 Total 36 Total 27 5.87 11 2.39 1.74 10 46 Chi-Sq = 0.001 + 0.003 + 0.018 + 0.064 + 0.011 + 0.039 = 0.136 DF = 2, P-Value = 0.934 cells with expected counts less than 5.0 51 TỶ LỆ HEO CON TIÊU CHẢY THEO NHÓM NÁI Chi-Square Test: songaycontieuchay, songaykhongtieuchay Expected counts are printed below observed counts SCTC 321 SCKTC 1052 Total 1373 336.66 1036.34 67 177 244 59.83 184.17 24 59 83 20.35 62.65 22 48 70 17.16 52.84 Total 434 1336 1770 Chi-Sq = 0.728 + 0.237 + 0.860 + 0.279 + 0.654 + 0.212 + 1.363 + 0.443 = 4.776 DF = 3, P-Value = 0.189 TỶ LỆ CHẾT DO TIÊU CHẢY Chi-Square Test: CHET, KCHET Expected counts are printed below observed counts CHET KCHET Total 1368 1373 6.21 1366.79 2 242 244 1.10 242.90 0.38 82 83 82.62 0.32 70 70 69.68 Total 1762 1770 Chi-Sq = 0.234 + 0.001 + 0.730 + 0.003 + 1.041 + 0.005 + 0.316 + 0.001 = 2.332 DF = 52 TỶ LỆ NGÀY CON TIÊU CHẢY THEO NHÓM NÁI Chi-Square Test: songaytieuchay, songaykhongtieuchay Expected counts are printed below observed counts SNTC SNKTC Total 1224 31728 32952 1237.02 31714.98 209 5647 5856 219.83 5636.17 78 1914 1992 74.78 1917.22 81 1527 1608 60.36 1547.64 Total 1592 40816 42408 Chi-Sq = 0.137 + 0.005 + 0.534 + 0.021 + 0.139 + 0.005 + 7.054 + 0.275 = 8.171 DF = 3, P-Value = 0.04 Chi-Square Test: bình thuong, viem vu Expected counts are printed below observed counts SNTC 81 SNKTC 1599 Total 1680 63.31 1616.69 1224 31728 32952 1241.69 31710.31 Total 1305 33327 34632 Chi-Sq = 4.946 + 0.194 + 0.252 + 0.010 = 5.401 DF = 1, P-Value = 0.020 Chi-Square Test:viemvu, viemtucung Expected counts are printed below observed counts SNTC 81 SNKTC 1599 Total 1680 64.89 1615.11 287 7561 7848 303.11 7544.89 Total 368 9160 9528 53 Chi-Sq = 4.001 + 0.161 + 0.857 + 0.034 = 5.053 DF = 1, P-Value = 0.025 Chi-Square Test: viemnhon, viemmu Expected counts are printed below observed counts SNTC 209 SNKTC 5647 Total 5856 214.15 5641.85 78 1914 1992 72.85 1919.15 Total 287 7561 7848 Chi-Sq = 0.124 + 0.005 + 0.364 + 0.014 = 0.507 DF = 1, P-Value = 0.476 Chi-Square Test: binhthuong, viemnhon Expected counts are printed below observed counts SNTC SNKTC Total 1224 31728 32952 1216.76 31735.24 209 5647 5856 216.24 5639.76 Total 1433 37375 38808 Chi-Sq = 0.043 + 0.002 + 0.242 + 0.009 = 0.296 DF = 1, P-Value = 0.586 Chi-Square Test: binhthuong, viemmu Expected counts are printed below observed counts SNTC SNKTC Total 1224 31728 32952 1227.78 31724.22 78 1914 1992 74.22 1917.78 Total 1302 33642 34944 Chi-Sq = 0.012 + 0.000 + 0.192 + 0.007 = 0.212 DF = 1, P-Value = 0.645 TỶ LỆ NGÀY CON TIÊU CHẢY THEO LỨA ĐẺ CỦA NÁI 54 Chi-Square Test: SNTC, SNKTC Expected counts are printed below observed counts SNTC SNKTC 135 2841 Total 2976 111.53 2864.47 437 11467 11904 446.12 11457.88 322 8486 8808 330.09 8477.91 362 10030 10392 389.46 10002.54 336 8064 8400 314.80 8085.20 Total 1592 40888 42480 Chi-Sq = 4.939 + 0.192 + 0.186 + 0.007 + 0.198 + 0.008 + 1.936 + 0.075 + 1.427 + 0.056 = 9.025 DF = 4, P-Value = 0.060 TRỌNG LƯỢNG SƠ SINH SINH BÌNH QUÂN NHÓM NÁI One-way ANOVA: TLSS versus TTNAI Analysis of Variance for TLSS Source DF TTNAI SS MS 0.0684 0.0342 Error 1767 74.6294 0.0422 Total 1769 74.6979 F 0.81 P 0.445 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ - 1373 1.5768 0.2152 ( -* ) 327 1.5609 0.1678 70 1.5700 0.1662 ( -* -) ( * -) -+ -+ -+ -+ Pooled StDev = 0.2055 1.530 1.560 1.590 1.620 10 SỐ HEO CON SƠ SINH BÌNH QN TRÊN Ổ NHĨM NÁI One-way ANOVA: HCSS versus TT Analysis of Variance for HCSS 55 Source DF TT SS MS 1.79 0.90 Error 199 1548.39 Total 201 1550.18 F P 0.12 0.891 7.78 Individual 95% CIs For Mean Level N Mean Based on Pooled StDev StDev + -+ -+ 156 9.346 2.751 ( -* -) 38 9.105 3.047 9.250 2.121 ( -* -) ( -* ) + -+ -+ -Pooled StDev = 2.789 8.4 9.6 10.8 11 SỐ HEO CON CHỌN NI BÌNH QN TRÊN Ổ NHÓM NÁI One-way ANOVA: SCCN versus TT Analysis of Variance for SCCN Source DF TT SS MS 1.18 0.59 Error 199 1555.42 Total 201 1556.59 F P 0.08 0.928 7.82 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ 156 8.801 2.755 ( * -) 38 8.605 3.107 8.750 1.753 ( -* -) ( -* ) + -+ -+ -+-Pooled StDev = 2.796 7.2 8.4 9.6 10.8 12 SỐ HEO CON CAI SỮA BÌNH QN NHĨM NÁI One-way ANOVA: SCCS versus TT NAI Analysis of Variance for SCCS Source DF SS MS F 3.174 1.587 2.37 Error 199 133.083 0.669 Total 201 136.257 TT NAI P 0.096 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+- 156 8.5321 0.7985 38 8.2632 0.9208 ( -* ) ( * -) 56 8.1250 0.6409 ( -* -) -+ -+ -+ -+- Pooled StDev = 0.8178 7.70 8.05 8.40 8.75 13 TRỌNG LƯỢNG CAI SỮA TỒN Ổ NHĨM NÁI One-way ANOVA: TLCS versus TTNAI Analysis of Variance for TLCS Source DF TTNAI SS MS F 2.32 395.2 197.6 Error 199 16976.3 85.3 Total 201 17371.5 P 0.101 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ 156 56.968 9.511 ( * -) 38 54.474 8.465 ( * -) 6.590 ( -* -) 51.313 + -+ -+ -Pooled StDev = 9.236 48.0 52.0 56.0 14 TRỌNG LƯỢNG CAI SỮA BÌNH QN THEO NHĨM NÁI One-way ANOVA: TLCS versus TT NAI Analysis of Variance for TLCS Source DF SS MS 9.51 4.76 TT NAI Error 1709 2726.37 Total F P 2.98 0.051 1.60 1711 2735.88 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean 6.681 StDev -+ -+ -+ - 1331 1.268 ( * ) 316 6.551 1.314 65 6.369 0.844 ( * -) ( * -) -+ -+ -+ Pooled StDev = 1.263 6.20 6.40 6.60 15 TỶ LỆ NUÔI SỐNG ĐẾN 24 NGÀY Chi-Square Test: SDEN24, SCHET Expected counts are printed below observed counts SDEN24 SCHET Total 57 1331 1328.01 316 42 1373 44.99 11 327 316.28 10.72 65 67.71 Total 70 2.29 1712 58 1770 Chi-Sq = 0.007 + 0.199 + 0.000 + 0.008 + 0.108 + 3.193 = 3.514 DF = 2, P-Value = 0.173 cells with expected counts less than 5.0 16 TỶ LỆ CAI SỮA ĐẠT YÊU CẦU Chi-Square Test: DAT, KDAT Expected counts are printed below observed counts DAT 1317 1313.27 313 KDAT 56 Total 1373 59.73 14 327 312.77 14.23 63 66.95 Total 1693 70 3.05 77 1770 Chi-Sq = 0.011 + 0.233 + 0.000 + 0.004 + 0.234 + 5.136 = 5.617 DF = 2, P-Value = 0.060 cells with expected counts less than 5.0 58 ... nhân viên kĩ thuật can thi p (điều trị) Heo nái đẻ nuôi con: ngày tắm lần, cho ăn lần/ngày Để nái đẻ tự nhiên không can thi p Oxytocin Trường hợp nái đẻ khó hay đẻ chậm can thi p tay Một ngày sau... cho hội chứng M.M.A xảy thi u ăn nên khả chống bệnh giảm, vi trùng lan tràn từ máy tiêu hóa đến máy sinh dục (trích dẫn Nguyễn Như Pho, 2000) 10 Schenk Kolb (1962) cho thi u vitamin A gây sừng... thời gian mang thai, nái thi u vận động bị stress nhốt chung đông, vệ sinh kém, thay đổi đột ngột mơi trường (thời tiết q nóng hay q lạnh) dẫn đến hội chứng M.M.A (Đặng Đắc Thi u, 1978; trích dẫn
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT BỆNH VIÊM TỬ CUNG, VIÊM VÚ TRÊN HEO NÁI SAU KHI SINH VÀ TÌNH TRẠNG TIÊU CHẢY TRÊN HEO CON THEO MẸ TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI HEO GIỐNG 29 , KHẢO SÁT BỆNH VIÊM TỬ CUNG, VIÊM VÚ TRÊN HEO NÁI SAU KHI SINH VÀ TÌNH TRẠNG TIÊU CHẢY TRÊN HEO CON THEO MẸ TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI HEO GIỐNG 29

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay