KHẢO SÁT THỊ HIẾU CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ MỰC VÀ BẠCH TUỘC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

77 7 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:37

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT THỊ HIẾU CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ MỰC BẠCH TUỘC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Họ tên sinh viên: TRỊNH THỊ HẰNG Ngành: CHẾ BIẾN THỦY SẢN Niên khóa: 2006 – 2010 Tháng 8/ 2010 KHẢO SÁT THỊ HIẾU NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ MỰC BẠCH TUỘC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tác giả TRỊNH THỊ HẰNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Chế biến thủy sản Giáo viên hướng dẫn: TS NGUYỄN MINH ĐỨC Tháng năm 2010 i CẢM TẠ Trong trình học tập thực đề tài: “Khảo sát thị hiếu người tiêu dùng nước sản phẩm chế biến từ mực bạch tuộc Thành Phố Hồ Chí Minh”, tơi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến: - Ban Giám Hiệu, thầy tồn thể cơng nhân viên chức trường Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện tốt cho học tập trường - Ban chủ nhiệm Khoa Thủy Sản tất thầy cô khoa thầy cô khoa khác tận tình truyền đạt kiến thức suốt thời gian học tập trường - Đặc biệt gửi lời biết ơn sâu sắc đến thầy Nguyễn Minh Đức tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tạo điều kiện cho tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp - Tôi gửi lời cảm ơn tới anh Võ Huy Ánh, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Đỉnh Việt giúp đỡ thời gian làm đề tài - Cuối gia đình bạn bè giúp đỡ thời gian học tập suốt thời gian làm đề tài khóa luận Do kiến thức hạn hẹp bước đầu làm quen với phương pháp nghiên cứu khoa học thời gian làm đề tài hạn hẹp nên khóa luận tơi khơng tránh khỏi sai sót mong Q thầy bạn bè đóng góp thêm ý kiến để đề tài hồn chỉnh ii TÓM TẮT Đề tài “Khảo sát thị hiếu người tiêu dùng sản phẩm chế biến từ mực bạch tuộc Thành phố Hồ Chí Minh” thực từ ngày 15/3/2010 đến ngày 15/8/2010 với 140 khách hàng vấn siêu thị nhà dân qua bảng câu hỏi soạn sẵn Kết khảo sát thu sau: - Tỷ lệ người mua sản phẩm mực bạch tuộc sau ghé xem quầy sản phẩm 11% - Khách hàng thích sản phẩm mực bạch tuộc với tỷ lệ cao - Tần suất sử dụng sản phẩm mực bạch tuộc thấp - Khách hàng lựa chọn sản phẩm chủ yếu dựa vào tiêu chí sản phẩm nhìn ngon, hấp dẫn giá trị dinh dưỡng sản phẩm - Khách hàng có xu hướng dùng nhiều sản phẩm mực bạch tuộc thời gian tới - Khẩu vị/ sở thích khách hàng tiện dụng sản phẩm hai yếu tố chủ yếu khiến khách hàng định mua sản phẩm - Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ tiêu thụ sản phẩm mực bạch tuộc người tiêu dùng thu nhập, giá sản phẩm, chất lượng sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, bao gói sản phẩm thơng tin sản phẩm - Giới tính độ tuổi ảnh hưởng đến sở thích khả tiêu thụ sản phẩm mực bạch tuộc iii MỤC LỤC Trang Trang tựa i Cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách hình ix Danh sách bảng xi CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấnđđề 1.2 Mục tiêu đề tài CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tình hình tiêu thụ thủy sản giới 2.1.1 Hiện trạng tiêu thụ thủy sản giới 2.1.2 Dự báo sản lượng tiêu thụ thủy sản giới năm 2015 2.1.3 Triển vọng thương mại thuỷ sản giới 2.2 Tình hình tiêu thụ thủy sản Việt Nam 2.2.1 Nguồn lợi thủy sản 2.2.2 Tình hình xuất thủy sản Việt Nam 2.2.3 Tình hình xuất mực bạch tuộc 2.3 Cơ hội thách thức doanh nghiệp thủy sản Việt Nam 10 2.3.1 Cơ hội 10 2.3.2 Thách thức 12 2.4 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội TP Hồ Chí Minh 14 2.4.1 Điều kiện tự nhiên 14 2.4.2 Điều kiện kinh tế 14 2.4.3 Điều kiện xã hội 15 iv 2.4.4 Nhu cầu chi tiêu người dân TP Hồ Chí Minh 15 2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi khách hàng 16 2.5.1 Khái niệm hành vi khách hàng 16 2.5.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi khách hàng 16 2.5.2.1 Các yếu tố văn hóa 16 2.5.2.2 Những yếu tố xã hội 17 2.5.2.3 Những yếu tố cá nhân 17 2.5.2.4 Những yếu tố tâm lý 18 2.5.3 Những giai đoạn trình thơng qua định mua sắm 19 2.6 Đơi nét sản phẩm mực bạch tuộc 21 2.6.1 Thành phần dinh dưỡng 21 2.6.2 Tác dụng chữa bệnh 22 CHƯƠNG NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 3.1 Thời gian địa điểm 23 3.1.1 Thời gian 23 3.1.2 Địa điểm 23 3.2 Nội dung phương pháp thực 23 3.2.1 Nội dung 23 3.2.2 Phương pháp thực 24 3.3 Phương pháp thu thập xử lý số liệu 24 3.3.1 Phương pháp thu thập số liệu 24 3.3.2 Phương pháp xử lý số liệu 24 CHƯƠNG KẾT QUẢ THẢO LUẬN 25 4.1 Thông tin chung phiếu điều tra 25 4.2 Kết qua quan sát khảo sát khách hàng 26 4.2.1 So sánh số người đến quầy sản phẩm chế biến từ mực bạch tuộc vào buổi sáng buổi chiều tối siêu thị 26 4.2.2.Tỷ lệ người mua sản phẩm mực bạch tuộc đến quầy hàng 27 4.2.3 Các sản phẩm khách hàng thích dùng 29 4.3 Đánh giá mức độ thích khách hàng sản phẩm chế biến từ mực bạch tuộc 30 v 4.3.1 Mức độ thích sản phẩm chế biến từ mực bạch tuộc 30 4.3.2 Giải thích lựa chọn mức độ thích hay khơng thích dùng sản phẩm chế biến từ mực bạch tuộc 31 4.3.2.1 Lý thích sản phẩm chế biến từ mực bạch tuộc 31 4.3.2.2 Lý khơng thích sản phẩm chế biến từ mực bạch tuộc 32 4.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến sở thích sản phẩm mực bạch tuộc khách hàng 33 4.4.1 Giới tính khách hàng 33 4.4.2 Tuổi khách hàng 34 4.5 Hình thức biết đến sản phẩm chế biến từ mực bạch tuộc người tiêu dùng 35 4.6 Tần suất sử dụng sản phẩm chế biến từ mực bạch tuộc 36 4.7 Dịp dùng sản phẩm chế biến từ mực 37 4.8 Nơi mua sản phẩm 38 4.9 Lý khiến khách hàng dùng không dùng sản phẩm từ mực bạch tuộc so với sản phẩm thủy sản khác 39 4.9.1 Lý khiến khách hàng dùng sản phẩm từ mực bạch tuộc so với sản phẩm thủy sản khác 39 4.9.2 Lý khiến khách hàng không dùng sản phẩm từ mực bạch tuộc so với sản phẩm thủy sản khác 40 4.10 Tiêu chí lựa chọn sản phẩm người tiêu dùng 41 4.11 Lý khách hàng mua sản phẩm chế biến từ mực bạch tuộc 43 4.12 Các yếu tố ảnh hưởng đến mức tiêu thụ mặt hàng chế biến từ mực bạch tuộc 45 4.12.1 Thu nhập khách hàng 45 4.12.2 Giá sản phẩm 46 4.12.3 Chất lượng sản phẩm 47 4.12.4 Vệ sinh an toàn thực phẩm 48 4.12.5 Các yếu tố marketing 48 4.13 Ý kiến người tiêu dùng giá 48 4.14 Xu hướng dùng sản phẩm chế biến từ mực thời gian tới 49 vi 4.15 So sánh sở thích sản phẩm mực bạch tuộc chế biến tươi sống 51 CHƯƠNG KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 53 5.1 Kết luận 53 5.2 Đề nghị 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 PHỤ LỤC 58 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ASEAN Association of South East Asian Nations - Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á ĐVT Đơn vị tính EU Uropean Union - Liên minh nước châu Âu FAO Food and Agriculture Organization of The United Nations - Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc GT Giá trị GDP Gross Domestic Product - Thu nhập tính theo bình qn đầu người HACCP Hazark Analysis and Critical Control Points - Phân tích mối nguy điểm kiểm soát tới hạn ISO International Standard Organization - Tổ chức quốc tế tiêu chuẩn hóa IUU Illegal Unreported and Unregulated fishing - Quy định hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp SL Sản lượng SPSS Statistical Package for Social Sciences - Phần mềm xử lý thống kê TL Tỷ lệ TNHH Trách nhiệm hữu hạn TMDV Thương mại dịch vụ TS Tần suất VASEP Vietnam Association of Seafood Exproters and Producers - Hiệp hội chế biến xuất Thủy sản Việt Nam VJEPA Vietnam - Japan Economic Partnership Agreement - Hiệp định đối tác kinh tế Việt - Nhật VNĐ Việt Nam Đồng WTO World Trade Organization - Tổ chức Thương mại giới XK Xuất viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Biểu đồ Biểu đồ 2.1 Tên biểu đồ Trang Tỷ lệ giá trị thị trường xuất thủy sản năm 2009 Biểu đồ 2.2 Tỷ lệ giá trị sản phẩm xuất năm 2009 Biểu đồ 4.1 Số người ghé quầy sản phẩm mực bạch tuộc siêu thị Co.op Mart Biểu đồ 4.2 26 Số người ghé quầy sản phẩm mực bạch tuộc siêu thị Maximark 27 Biểu đồ 4.3 Tỷ lệ khách hàng thích dùng sản phẩm từ mực bạch tuộc 29 Biểu đồ 4.4 Mức độ thích sản phẩm khách hàng 30 Biểu đồ 4.5 Lý thích sản phẩm từ mực bạch tuộc 31 Biểu đồ 4.6 Lý không thích sản phẩm 32 Biểu đồ 4.7 Giới tính ảnh hưởng tới sở thích sản phẩm khách hàng 34 Biểu đồ 4.8 Tuổi khách hàng ảnh hưởng đến sở thích sản phẩm 35 Biểu đồ 4.9 Lý khiến khách hàng dùng sản phẩm từ mực bạch tuộc so với sản phẩm thủy sản khác Biểu đồ 4.10 40 Lý khiến khách hàng không dùng sản phẩm từ mực bạch tuộc so với sản phẩm thủy sản khác 41 Biểu đồ 4.11 Tiêu chí lựa chọn sản phẩm 42 Biểu đồ 4.12 Lý khách hàng mua sản phẩm 44 Biểu đồ 4.13 Thu nhập cá nhân khách hàng ảnh hưởng đến yếu tố định mua sản phẩm Biểu đồ 4.14 46 Giá sản phẩm ảnh hưởng tới khả dùng sản phẩm thời gian tới 47 Biểu đồ 4.15 Nhận xét khách hàng giá sản phẩm 49 Biểu đồ 4.16 Tỷ lệ khách hàng dùng sản phẩm thời gian tới 49 Biểu đồ 4.17 Sở thích khách hàng ảnh hưởng đến khả dùng sản ix Biểu đồ 4.16: Tỷ lệ khách hàng dùng sản phẩm thời gian tới Theo phân tích thống kê, khách hàng thích sản phẩm có khuynh hướng dùng nhiều sản phẩm mực bạch tuộc thời gian tới (P < 0,0001) Khách hàng “thích” sản phẩm có tới 51/140 người khẳng định dùng sản phẩm thời gian tới, có 10 người khẳng định khơng dùng (Biểu đồ 4.17) Biểu đồ 4.17: Sở thích khách hàng ảnh hưởng đến khả dùng sản phẩm thời gian tới Khách hàng có khả dùng nhiều sản phẩm thời gian tới với lý khác Trong số 60 khách hàng siêu thị trả lời vấn dùng 50 nhiều sản phẩm thời gian tới có 34 người (56,67%) dùng nhiều lý để thời gian dành cho nấu nướng hơn, có 27/40 người (58,69%) vấn nhà đồng ý với ý kiến Ngoài ra, lý sản phẩm ngày tiện dụng, đa dạng đáp ứng yêu cầu tốt (55,0% siêu thị 56,52% nhà) người quan tâm (Bảng 4.15) Khách hàng mong muốn sản phẩm mực bạch tuộc đáp ứng ngày tốt yêu cầu tiện dụng hơn, tốn thời gian chế biến… Khách hàng tin tưởng sản phẩm tương lai đáp ứng yêu cầu ngày tốt Vì vậy, nhà sản xuất phải đa dạng hóa sản phẩm phát huy đặc tính sản phẩm tiện dụng, bảo quản lâu… để đáp ứng yêu cầu khách hàng Ngoài ra, lý sản phẩm đảm bảo vệ sinh (23,33% siêu thị 17,39%), tình hình sức khỏe đòi hỏi phải dùng nhiều (26,67% 13,04%) thu nhập cao (16,67% và19,57%) khách hàng lựa chọn Bảng 4.15: Lý khách hàng dùng nhiều sản phẩm thời gian tới Lý Siêu thị Nhà dân Tần số Tỷ lệ (%) Tần số Tỷ lệ (%) a Thời gian dành cho nấu nướng 34 56,67 27 58,69 b Sản phẩm tiện dụng, đa dạng hơn, 33 55,0 26 56,52 c Sản phẩm đảm bảo vệ sinh 14 23,33 17,39 d Tình hình sức khỏe đòi hỏi phải dùng 16 26,67 13,04 10 16,67 19,57 đáp ứng yêu cầu tốt nhiều e Thu nhập cao 4.15 So sánh sở thích sản phẩm mực bạch tuộc chế biến tươi sống Qua khảo sát thực tế nhận thấy: nhiều khách hàng thích sử dụng mực bạch tuộc tươi sống sản phẩm chế biến (56,25% khách hàng siêu thị 58,33% nhà) Bởi theo khách hàng mua tươi sống ngon giữ vị ngọt, biết tươi hay khơng, sản phẩm chế biến khó mà biết Hơn nữa, tươi sống chế biến nhiều theo sở thích riêng họ 51 Tuy nhiên có khách hàng thích sản phẩm chế biến (17,5% siêu thị 20% nhà) sản phẩm tiện dụng tốn thời gian chế biến Biểu đồ 4.18: Sở thích khách hàng sản phẩm mực, bạch tuộc chế biến tươi sống 52 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua trình quan sát, khảo sát, vấn khách hàng siêu thị nhà, rút kết luận sau: - Tỷ lệ người mua sản phẩm chế biến từ mực bạch tuộc sau ghé xem thấp 11% - Nhiều khách hàng thích sản phẩm từ mực bạch tuộc, mức độ “rất thích” có 19,3% khách hàng mức độ “ thích” chiếm 43,6% - Sản phẩm từ mực bạch tuộc mà khách hàng thích dùng khô, lẩu tẩm gia vị - Tần suất sử dụng sản phẩm từ mực bạch tuộc thấp (ở mức “ thỉnh thoảng” chiếm 53,75% siêu thị 70% nhà) - Tiêu chí lựa chọn sản phẩm khách hàng: Sản phẩm nhìn ngon, hấp dẫn (57,5% khách hàng siêu thị 48,33% nhà) Giá trị dinh dưỡng (47,5%; 56,67%) Dễ sử dụng (37,5%; 33,33%) Hạn sử dụng (25%; 23,33%) Giá (20%; 30%) Cơng ty có uy tín (22,5%; 21,67%) - Yếu tố vị/ sở thích khách hàng (72,5% siêu thị 68,33% nhà) tiện dụng sản phẩm (42,5%; 46,67%) hai lý chủ yếu khiến khách hàng định mua sản phẩm - Các yếu tố ảnh hưởng đến mức tiêu thụ mặt hàng chế biến từ mực bạch tuộc bao gồm: thu nhập khách hàng, yếu tố marketing (như bao gói, thành phần dinh dưỡng,…), giá, chất lượng vệ sinh an tồn thực phẩm - Giới tính ảnh hưởng đến sở thích sản phẩm khách hàng Nam giới có tỷ lệ thích sản phẩm cao nữ giới Ở nam giới khơng thích sản phẩm chiếm 1% 53 nữ chiếm tới 9% Ngoài ra, tỷ lệ thích sản phẩm nam 18% nữ có 9% - Độ tuổi ảnh hưởng đến thị hiếu khách hàng Khách hàng 45 tuổi thích dùng sản phẩm khách hàng cao tuổi - Trong thời gian tới, khách hàng có xu hướng dùng nhiều sản phẩm mực bạch tuộc (75% khách hàng siêu thị 76,67% nhà) 5.2 Đề nghị Do thời gian nghiên cứu đề tài có hạn nên dừng lại việc khảo sát người tiêu dùng hai siêu thị nhà dân với số lượng 140 mẫu, để từ suy rộng toàn thành phố Do chưa đánh giá cách xác thị hiếu người tiêu dùng nước sản phẩm chế biến từ mực bạch tuộc Để đề tài hoàn thiện cần có nhiều thời gian nghiên cứu nhiều siêu thị với số lượng khách hàng nhiều để có thơng tin đa dạng phong phú Muốn phát triển thị trường nội địa cho sản phẩm mực bạch tuộc cần phải khảo sát khách hàng diện rộng, không người sống thành phố mà vùng nông thôn để biết yêu cầu người tiêu dùng 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Đức Ba – Nguyễn Văn Tài – Đỗ Thanh Thủy, năm 2005 Áp dụng giải pháp kỹ thuật nghiệp vụ để phát triển thủy sản Việt Nam Trường Đại Học Dân Lập Văn Lang, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Huỳnh Thị kim Chi, 2004 Khảo sát thị hiếu người tiêu dùng mặt hàng cá Thành Phố Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư chế biến Thủy sản, Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Nguyễn Minh Đức, 2009 Bài giảng môn học Tiếp thị sản phẩm thủy sản Khoa Thủy sản, Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Nguyễn Minh Đức, Phạm Hoàng Sa Đặng Nguyệt Minh, 2009 Thị hiếu khách hàng siêu thị Thành Phố Hồ Chí Minh sản phẩm thủy sản đông lạnh Kỷ yếu Hội nghị khoa học thủy sản toàn quốc, 19/11/2009 Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Tạ Thị Hồng Hạnh, 2009 Bài giảng môn học Hành vi khách hàng Trường Đại Học Mở, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Nguyễn Toàn Hữu, 2008 Khảo sát việc áp dụng HACCP quy trình chế biến sản phẩm mực ống block Công ty thủy sản đông lạnh số Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư chế biến Thủy sản, Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Đặng Nguyệt Minh, 2009 Khảo sát thị hiếu người tiêu dùng nước sản phẩm thủy sản đông lạnh siêu thị Maximark ba tháng hai siêu thị Sài Gòn, Thành Phố Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư chế biến Thủy sản, Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Phạm Minh Tây, 2009 Thị hiếu người tiêu dùng nước sản phẩm cá đóng hộp siêu thị Thành Phố Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư chế biến Thủy sản, Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Hiệp hội chế biến xuất thủy sản Việt Nam, 2009 Bản tin Thương mại thủy sản ngày 30/10/2009, tin số 40-2009 10 Hiệp hội chế biến xuất thủy sản Việt Nam, 2010 Bản tin Thương mại thủy sản ngày 29/01/2010, tin số 04-2010 11 Tài liệu từ Internet: 55 Archive, cập nhật ngày 17 tháng năm 2009 “Dự báo thị trường thủy sản giới tới năm 2015” Truy cập ngày 25 tháng năm 2010 http://archive.tcvn.vn/index.php?p=show_page&cid=5&parent=214&sid=218&iid=52 11 Baomoi, cập nhật ngày 14 tháng năm 2010 “ Thủy sản Việt Nam năm 2009 triển vọng năm 2010” Truy cập ngày tháng năm 2010 http://www.baomoi.com/Home/KinhTe/www.cpv.org.vn/Thuy-san-Viet-Nam-nam2009-va-trien-vong-nam-2010/3867145.epi Cục thống kê Thành Phố Hồ Chí Minh, 2008 “ Số liệu thống kê Thành Phố Hồ Chí Minh” Truy cập ngày tháng năm 2010 http://www.pso.hochiminhcity.gov.vn/so_lieu_ktxh/view_content_year?ID=Cac_chi_t ieu_tong_hop_va_muc_song&parent_ID=2008 Customs, cập nhật ngày 23 tháng 11 năm 2010 “Xuất hàng thủy sản Việt Nam tháng đầu năm 2010” Truy cập ngày 15 tháng năm 2010 http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=17779 Nguyễn Minh Đức, 4/2010 “Một số thuận lợi khó khăn xuất Việt Nam sau khủng hoảng kinh tế giới 2008 – 2009” Truy cập ngày 25 tháng năm 2010 http://www2.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=1528&ur=nmduc Tailieu, cập nhật ngày tháng năm 2010 “Hiện trạng nuôi cá tra sản xuất giống” Truy cập ngày 30 tháng năm 2010 http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/hien-trang-nuoi-ca-tra-va-san-xuat-giong.160809.html Opac “ Mực ống” Truy cập ngày 30 tháng năm 2010 http://www.opac.lrc.ctu.edu.vn/pdoc/61/mucong.pdf Opac “Bạch tuộc” Truy cập ngày 30 tháng năm 2010 http://www.opac.lrc.ctu.edu.vn/pdoc/61/muctuoc.pdf Thaibinhtrade, cập nhật ngày 20 tháng năm 2009 “Thị trường thuỷ sản giới: triển vọng tới 2015” Truy cập ngày 30 tháng năm 2010 http://www.thaibinhtrade.gov.vn/default.aspx?ID=17&LangID=1&NewsID=2195 Thuysanvietnam, cập nhật ngày tháng năm 2010 “Thủy sản Việt Nam tháng đầu năm 2010” Truy cập ngày 15 tháng năm 2010 http://www.thuysanvietnam.com.vn/index.php?act=news&idroot=20&idcat=2&id=38 63&stt=3 Thuysanvietnam, cập nhật ngày 10 tháng năm 2010 “Xuất thủy sản năm 2010: Chinh phục thị trường chất lượng” Truy cập ngày 30 tháng năm 2010 http://www.thuysanvietnam.com.vn/index.php?act=news&idroot=20&idcat=60&id=3 650&stt=3 56 Vietfish, cập nhật ngày 10 tháng năm 2010 “Các nhà máy chế biến thủy sản “than trời”!” Truy cập ngày 30 tháng năm 2010 http://www.vietfish.com/Vn/detail.php?id=6&&actitle=2481 Vietfish, cập nhật ngày tháng năm 2010 “Ảnh huởng khủng hỏang tài đến tình hình thủy sản giới” Truy cập ngày tháng năm 2010 http://www.vietfish.com/Vn/detail.php?id=11&&actitle=1097 Vietfish, cập nhật ngày tháng 11 năm 2009 “Một năm khó khăn cho xuất mực bạch tuộc” Truy cập ngày 15 tháng năm 2010 http://vietfish.org/2010011809589682p48c58/mot-nam-kho-khan-cho-xuat-khau-mucva-bach-tuoc/trang-2.htm# Vinanet, cập nhật ngày 29 tháng 11 năm 2010 “Cơ cấu mặt hàng thủy sản xuất Việt Nam tháng đầu năm 2010” Truy cập ngày 15 tháng năm 2010 http://www.vinanet.com.vn/tin-thi-truong-hang-hoa-vietnam.gplist.294.gpopen.182347.gpside.1.gpnewtitle.co-cau-mat-hang-thuy-san-xuatkhau-cua-viet-nam-6-thang-dau-nam-2010.asmx Vneconomy, cập nhật ngày 15 tháng năm 2010 “Trái chiều dự báo kim ngạch xuất thủy sản 2010” Truy cập ngày 30 tháng năm 2010 http://vneconomy.vn/20100315032853554P0C10/trai-chieu-du-bao-kim-ngach-xuatkhau-thuy-san-2010.htm Vietlinh, cập nhật ngày 22 tháng năm 2010 “Sản xuất tiêu thụ cá tra năm 2010 ĐBSCL: Thị trường khởi sắc?” Truy cập ngày 30 tháng năm 2010 http://www.vietlinh.com.vn/dbase/VLTTShowContent.asp?ID=10039 Vovnews, cập nhật ngày 14 tháng năm 2010 “Sản lượng thuỷ sản ĐBSCL chiếm 70% nước” Truy cập ngày 25 tháng năm 2010 http://vovnews.vn/Home/San-luong-thuy-san-DBSCL-chiem-70-canuoc/20103/137756.vov Wikipedia “Thành phố Hồ Chí Minh” Truy cập ngày 30 tháng năm 2010 http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch% C3%AD_Minh 57 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Phiếu khảo sát ý kiến người tiêu dùng sản phẩm chế biến từ mực bạch tuộc PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN SẢN PHẨM THỦY SẢN CHẾ BIẾN TỪ MỰC BẠCH TUỘC Chúng xin cam đoan nội dung khảo sát dùng cho mục đích làm đề tài tốt nghiệp “ KHẢO SÁT THỊ HIẾU NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI SẢN PHẨM THỦY SẢN CHẾ BIẾN TỪ MỰC BẠCH TUỘC TẠI TP HỒ CHÍ MINH” 1.Anh (chị) thích dùng sản phẩm chế biến từ mực/ bạch tuộc sau đây? a Khô e Lẩu ( có Mực bạch b Một nắng tuộc) c Đông lạnh f Khác: …………………………… d.Tẩm gia vị Anh/chị có thích dùng sản phẩm thủy sản chế biến từ mực/ bạch tuộc khơng? Rất thích Thích Bình thường Khơng thích Rất khơng thích Anh chị vui lòng cho biết lý cho lựa chọn (có thể chọn nhiều lựa chọn): Thích Khơng thích a Chất lượng sản phẩm tốt,ngon g Chất lượng sản phẩm b Đảm bảo vệ sinh h Không đa dạng sản phẩm c Bao gói đẹp, tiện lợi i Giá đắt d Được biết thông tin sản j Thơng tin sản phẩm k Khơng hợp vị phẩm l Phải tốn thời gian rã đông e Giá hợp lý f Thời gian nấu nướng nhanh So với sản phẩm thủy sản khác (như cá, tôm…), đặc điểm sản phẩm từ mực/ bạch tuộc khiến anh/chị định mua dùng? a Ít béo b Sở thích c Thay đổi ăn hàng ngày d Tính chất sản phẩm (dai, ngọt…) e.Yếu tố khác: _ So với các sản phẩm thủy sản khác (như tôm, cá…), đặc điểm sản phẩm chế biến từ mực/ bạch tuộc khiến anh/chị định KHÔNG mua dùng? a Giá đắt b Chất lượng khơng đảm bảo c Mùi vị khơng thích hợp d Không đảm bảo vệ sinh e.Yếu tố khác: 58 Khoảng thời gian anh/chị mua sản phẩm chế biến từ mực/ bạch tuộc nhiều nhất? a Trước Tết âm lịch b Sau Tết âm lịch c Mùa hè d Rải rác năm e Thời gian khác: Số lần anh/chị dùng sản phẩm chế biến từ mực/ bạch tuộc là: a Một lần/tuần d Thỉnh thoảng b 2- lần/tuần e Chưa c Mỗi tháng/lần Anh/chị thường mua sản phẩm chế biến từ mực/ bạch tuộc đâu? a Chợ b Siêu thị c Cửa hàng thực phẩm gần nhà d Cửa hàng thực phẩm gần nơi làm việc e Nơi khác: Tiêu chí lựa chọn sản phẩm chế biến từ mực/ bạch tuộc cưa anh/ chị? a Giá e Cơng ty có uy tín b Giá trị dinh dưỡng f Sản phẩm nhìn ngon, hấp dẫn c Sản phẩm lạ g Dễ sử dụng d Hạn sử dụng h Các yếu tố khác:………………… 10 Anh/chị thường dùng sản phẩm từ mực/ bạch tuộc chế biến vào dịp nào? a Bữa ăn hàng ngày b Những dịp giỗ, đám, lễ, Tết c Đi ăn quán/nhà hàng d Khác: _ 11 Anh/chị biết đến sản phẩm chế biến từ mực/ bạch tuộc đâu? a Thấy chợ/siêu thị b Qua quảng cáo TV/báo chí/ c Người thân gia đình giới thiệu d Bạn bè giới thiệu e Nguồn khác: _ 12 Yếu tố khiến anh/chị định mua sản phẩm chế biến từ mực/ bạch tuộc ? a Giá b Khẩu vị/ sở thích c Sự tiện dụng d Chất lượng tốt e Đảm bảo vệ sinh f Bao gói đẹp, tiện lợi g Tên cơng ty, nhãn hiệu h Được biết thông tin nhiều sản phẩm (Ví dụ: nguồn gốc, hàm lượng, ) k Sản phẩm 13 Anh/chị có nghĩ dùng sản phẩm chế biến từ mực bạch tuộc nhiều thời gian tới? 59 a Có b Khơng 14 Vì anh/chị có nghĩ dùng sản phẩm chế biến từ mực/ bạch tuộc nhiều thời gian tới? a Thời gian dành cho nấu nướng hơn b Sản phẩm tiện dụng, đa dạng hơn, đáp ứng yêu cầu tốt c Sản phẩm tiện dụng đảm bảo vệ sinh d Tình hình sức khỏe đòi hỏi phải dùng nhiều e Thu nhập cao 15 Anh/chị có nhận xét giá sản phẩm chế biến từ mực/ bạch tuộc nay? a Giá rẻ b Giá phù hợp c Giá đắt, mắc d Các yếu tố khác:…………………………………………………… 17.So sản phẩm tươi sống - chưa chế biến từ mực/bạch tuộc với sản phẩm chế biến anh/chị? a Thích tươi sống- chưa chế biến b Thích sản phẩm chế biến c Như Vì sao:……………………………………………………………………………… Thơng tin cá nhân: Họ tên: Địa chỉ: Tuổi: _ Nghề nghiệp: Giới tính: Nam: _ Nữ: _ Số người (đang sống chung) gia đình? _ Anh/chị vui lòng cho biết tổng thu nhập (ước lượng) tháng gia đình anh/chị bao nhiêu? a < triệu e - 10 triệu b 2-3 triệu f 10 - 20 triệu c 3-5 triệu g > 20 triệu d - triệu Anh/chị vui lòng cho biết tổng thu nhập (ước lượng) tháng thân anh/chị bao nhiêu? a < triệu b 2-3 triệud - triệu e - 10 triệu f 10 - 20 triệu g > 20 triệu c 3-5 triệu 60 Chân thành cám ơn giúp đỡ quý anh/chị ! Chúc anh chị nhiều sức khỏe! Phụ lục 2: XỬ LÝ SỐ LIỆU - Mối tương quan giới tính sở thích sản phẩm mực bạch tuộc Giới tính * sở thích Crosstabulation Sở thích Giới tính Rất khơng thích Khơng thích Bình thường Thích Rất thích Nam 17 31 18 67 Nữ 24 30 73 10 41 61 27 140 Tổng Tổng Chi-Square Tests Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases Value df 11.375a 12.766 10.358 4 Asymp Sig (2sided) 023 012 001 140 - Mối tương quan giá sản phẩm khả dùng sản phẩm mực bạch tuộc tương lai Tương lai * giá Crosstabulation Giá sản phẩm Tương lai Tổng Có dùng Khơng dùng Tổng Đắt Phù hợp Rẻ Không rõ 52 46 106 20 34 61 66 140 61 Chi-Square Tests Pearson ChiSquare Likelihood Ratio N of Valid Cases Value df Asymp Sig (2-sided) 10.383a 034 10.836 028 140 - Mối tương quan sở thích khả dùng sản phẩm mực bạch tuộc tương lai Tương lai * Sở thích Crosstabulation Sở thích Có dùng Tương lai Khơng dùng Tổng Tổng Rất khơng thích Khơng thích Bình thường Thích Rất thích 26 51 26 106 15 10 34 10 41 61 27 140 Chi-Square Tests Pearson ChiSquare Likelihood Ratio N of Valid Cases Value 26.143a df Asymp Sig (2-sided) 000 26.168 140 000 62 Phụ lục 3: DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM MỰC BẠCH TUỘC ĐƯỢC BÁN TẠI CÁC SIÊU THỊ Khối lượng (ĐVT: g) STT Tên sản phẩm thương hiệu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Mực ống làm Đại Nam cỡ 10/12 cm Mực ống làm Đại Nam cỡ 15/20 cm Mực ống làm Đại Nam cỡ 12/15 cm Mực cắt khoanh Nigico Mực cắt khoanh Gia Định Mực ống Gia Định Mực ống cắt khoanh An Vĩnh Mực ống cắt khoanh Nhật Vân Mực ống cắt khoanh An Vĩnh Đầu mực Nigico Đầu mực ống Phú Thạnh Đầu mực nang Phú Thạnh Mực ống nguyên Trung Quân Mực trứng nguyên cỡ lớn Phú Thạnh Mực trứng nguyên cỡ nhỏ Phú Thạnh Mực ống nguyên cỡ nhỏ Phú Thạnh Mực ống cơm Thiên Nhiên Mực ghim trứng Thiên Nhiên Mực ống nhồi thịt Gia Định Mực ống nhồi thịt Toàn Ký Mực ghim sữa An Vĩnh Mực nắng Co-op mart cỡ - Mực nắng Co-op mart cỡ - Mực nang nắng Co-op mart cỡ Mực nang nắng Co-op mart cỡ 1- Mực nắng An Vĩnh Mực nắng Gia Định Mực ống nắng Ánh Dương Mực nắng Ánh Dương Mực nắng Ánh Dương Mực khơ An Hòa Mực khơ An Hòa Mực khơ da Phú Thạnh Mực khơ Gia Định Mực khơ sợi tẩm Coopmart Mực nướng ăn liền Damex cán tẩm Mực nướng ăn liền Damex xé tẩm 63 500 500 500 500 500 200 400 200 200 500 500 500 300 - 350/con 450 450 500 500 500 500 300 200 600 500 600 500 180 - 220 200 500 500 1000 250 150 500 250 250 230 120 Đơn giá VND (10/5/2010) 41.800 56.200 42.900 35.200 53.200 21.400 46.300 20.000 23.700 48.100 27.300 31.500 36.400 43.500 31.300 44.600 34.400 30.400 40.800 27.300 17.800 101.000 78.500 90.900 79.200 32.400 28.500 66.500 69.400 159.800 99.800 59.500 203.500 65.500 42.700 73.200 33.800 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Mực nướng ăn liền Damex Khô mực ăn liền Tuyền Ký Khô mực ăn liền Tuyền Ký Mực nướng ăn liền Đông Dương Mực nướng mực nướng Đông Dương Mực nướng ăn liền Văn Sen Mực nướng ăn liền Văn Sen Mực nướng ăn liền Văn Sen Mực tẩm ăn liền Gia Định Mực tẩm gia vị ăn liền Ngọc Lan Mực tẩm gia vị ăn liền Ngọc Lan Mực viên Hải Thanh Lẩu thái Thành Hải Fishco Lẩu thập cẩm Sài Gòn Lẩu hải sản Hải Lộc Lẩu thái Trung Quân Lẩu hải sản Trung Quân Lẩu thái An Vĩnh Lẩu Tứ Xuyên An Vĩnh Lẩu hải sản An Vĩnh Lẩu hải sản Thiên Nhiên Hải sản ngũ sắc Thiên Nhiên Hải sản ngũ sắc Sài Gòn Fishco Mực khơ Co-op mart Mực ghim sữa muối Co-op mart Chả giò tơm mực Co-op mart 64 20 360 60 90 20 200 100 20 100 50 200 250 500 500 500 500 500 500 500 500 500 250 300 1000 1000 500 7.300 198.000 36.300 43.500 9.300 79.800 37.900 5.300 29.500 18.000 69.900 24.500 35.100 34.200 31.100 36.300 32.200 33.700 41.500 33.600 31.800 13.100 17.900 380.000 134.000 27.500 ... phẩm chế biến từ mực bạch tuộc phạm vi nhỏ nên thực đề tài: Khảo sát thị hiếu người tiêu dùng sản phẩm chế biến từ mực bạch tuộc TP Hồ Chí Minh 1.2 Mục tiêu đề tài - Đánh giá thị hiếu người tiêu. .. thức biết đến sản phẩm chế biến từ mực bạch tuộc người tiêu dùng 35 4.6 Tần suất sử dụng sản phẩm chế biến từ mực bạch tuộc 36 4.7 Dịp dùng sản phẩm chế biến từ mực 37 4.8 Nơi mua sản phẩm 38 4.9...KHẢO SÁT THỊ HIẾU NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ MỰC VÀ BẠCH TUỘC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tác giả TRỊNH THỊ HẰNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Chế biến
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT THỊ HIẾU CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ MỰC VÀ BẠCH TUỘC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH , KHẢO SÁT THỊ HIẾU CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ MỰC VÀ BẠCH TUỘC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay