ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG PROBIOTICS VÀO THỨC ĂN LÊN TỈ LỆ SỐNG, SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA CÁ RÔ PHI VẰN (Oreochromis niloticus)

81 4 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:37

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG PROBIOTICS VÀO THỨC ĂN LÊN TỈ LỆ SỐNG, SỰ TĂNG TRƯỞNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA PHI VẰN (Oreochromis niloticus) Họ tên sinh viên: TRANG CHÍ THÀNH Ngành: NI TRỒNG THỦY SẢN Niên khóa: 2006 - 2010 Tháng 8/2010 ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG PROBIOTICS VÀO THỨC ĂN LÊN TỈ LỆ SỐNG, SỰ TĂNG TRƯỞNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA PHI VẰN (Oreochromis niloticus) Tác giả TRANG CHÍ THÀNH Khóa luận đệ trình để hồn tất u cầu cấp Kỹ Nuôi Trồng Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS THANH HÙNG Th.S ONG MỘC QUÝ Th.S TRƯƠNG PHƯỚC THIÊN HOÀNG Tháng năm 2010 i LỜI CẢM TẠ Tôi xin gởi lời cảm ơn chân thành đến: Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Ban Chủ nhiệm Khoa Thủy Sản Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Q Thầy Cô Khoa Thủy Sản Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tận tình dạy bảo, truyền đạt kiến thức quý giá suốt trình học tập thực đề tài Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến thầy Thanh Hùng, thầy Ong Mộc Q, Trương Phước Thiên Hồng, Võ Thị Thanh Bình tận tình hướng dẫn động viên suốt thời gian làm đề tài Cảm ơn thầy Ngô Văn Ngọc, anh Nguyễn Thanh Liêm, anh Ngô Đăng Lâm, anh Đặng Phúc Thiện anh em Trại thực nghiệm thủy sản (trại mới), chị Viện Nghiên Cứu Công Nghệ Sinh Học Môi TrườngTrường Đại Học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện giúp đỡ thời gian thực đề tài Cảm ơn Ba Mẹ, cô Ba, anh chị gia đình, bạn bè sinh viên ngồi lớp động viên, giúp đỡ suốt thời gian làm đề tài tốt nghiệp Cám ơn tác giả tài liệu mà sử dụng suốt q trình thực khóa luận tốt nghiệp Do có hạn chế mặt thời gian kiến thức nên khóa luận khơng thể tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp q Thầy Cơ, anh chị bạn để đề tài hồn thiện ii TĨM TẮT Đề tài thực Trại thực nghiệm Khoa thủy sản - trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh từ ngày 04/2010 đến ngày 06/2010 nhằm đánh giá ảnh hưởng việc bổ sung probiotics vào thức ăn lên tỉ lệ sống, tăng trưởng hiệu sử dụng thức ăn phi vằn (Oreochromis niloticus) Thí nghiệm gồm nghiệm thức, lặp lại lần bố trí hồn tồn ngẫu nhiên phi có trọng lượng trung bình khoảng 13,1 ± 0,2 g/cá thể  Nghiệm thức đối chứng (DC): không trộn dung dịch probiotics  Nghiệm thức (NT1): trộn 0,5% dung dịch probiotics  Nghiệm thức (NT2): trộn 1% dung dịch probiotics  Nghiệm thức (NT3): trộn 2% dung dịch probiotics Probiotic sử dụng thí nghiệm chứa:  Vi khuẩn Bacillus subtilis mật độ: 109 tế bào/ml  Vi khuẩn Lactobacillus acidophilus mật độ: 107 tế bào/ml  Nấm men Saccharomyces cerevisiae mật độ: 109 tế bào/ml Probiotics trộn vào thức ăn cơng nghiệp sau áo bên ngồi lớp dầu nành với tỉ lệ 10 ml/kg thức ăn Sau 10 tuần ni thí nghiệm thu kết sau: Tỷ lệ sống trung bình nghiệm thức DC, NT1, NT2, NT3 97,5%; 95,8%; 95,8%; 95,0% Tỷ lệ sống trung bình nghiệm thức thí nghiệm khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê (P > 0,05) Trọng lượng trung bình nghiệm thức DC, NT1, NT2, NT3 142,2 g; 139,1 g; 141,9 g; 153,0 g Trọng lượng trung bình nghiệm thức thí nghiệm khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê (P > 0,05) FCR trung bình: FCR trung bình nghiệm thức DC, NT1, NT2, NT3 1,63; 1,70; 1,70; 1,56 Ta thấy việc bổ sung dung dich probiotics 2% vào thức ăn cho FCR thấp Tuy nhiên, tiến hành phân tích thống kê FCR trung bình nghiệm thức thí nghiệm khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê (P > 0,05) iii Nghiên cứu cho thấy việc bổ sung probiotics vào thức ăn công nghiệp với tỷ lệ khác không ảnh hưởng rệt đến tỷ lệ sống, tăng trọng hệ số chuyển đổi thức ăn phi vằn (Oreochromis niloticus) iv MỤC LỤC Trang tựa i LỜI CẢM TẠ ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC .v DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix DANH SÁCH CÁC HÌNH – BIỂU ĐỒ x Chương MỞ ĐẦU .1 1.1 Đặt Vấn Đề 1.2 Mục Tiêu Đề Tài .2 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Một Vài Đặc Điểm Sinh Học Phi Vằn (Oreochromis niloticus) 2.1.1 Phân loại 2.1.2 Nguồn gốc .5 2.1.3 Đặc điểm hình thái phi vằn (Oreochromis niloticus) 2.1.4 Môi trường sống .6 2.1.4.1 Nhiệt độ .6 2.1.4.2 Độ mặn 2.1.4.3 pH 2.1.4.4 Oxy hòa tan 2.1.4.5 Ammonia .7 2.1.5 Dinh dưỡng 2.1.6 Sinh trưởng .7 2.1.7 Sinh sản 2.1.7.1 Thành thục sinh dục 2.1.7.2 Chu kỳ sinh sản phi 2.1.7.3 Tập tính sinh sản 2.2 Hướng Phát Triển Nghề Nuôi Phi Ở Việt Nam 2.3 Vài Nét Về Các Loại Vi Khuẩn Nấm Men Trong Chế Phẩm probiotics 2.3.1 Vi khuẩn Bacillus subtilis .9 2.3.1.1 Nguồn gốc v 2.3.1.2 Phân loại 2.3.1.3 Phân bố 10 2.3.1.4 Đặc điểm hình thái 10 2.3.1.5 Đặc điểm nuôi cấy .10 2.3.2 Vi khuẩn Lactobacillus acidophillus 11 2.3.2.1 Nguồn gốc 11 2.3.2.2 Phân loại 11 2.3.2.3 Đặc điểm 11 2.3.3 Nấm men Saccharomyces cerevisiae 13 2.3.3.1 Phân loại 13 2.3.3.2 Đặc điểm hình thái 13 2.4 Probiotics 15 2.4.1 Một vài định nghĩa probiotics 15 2.4.2 Phân loại 16 2.4.3 Cơ chế tác động: 16 2.4.3.1 Tác động kháng khuẩn probiotics .16 2.4.3.2 Tác động probiotics biểu mô ruột 17 2.4.3.3 Tác động miễn dịch probiotics 17 2.4.3.4 Tác động probiotics đến vi khuẩn đường ruột 17 2.4.4 Ứng dụng probiotics 17 2.4.4.1 Đối với người 17 2.4.4.2 Đối với gia súc, gia cầm 18 2.4.4.3 Đối với thủy sản 19 2.4.5 Tình hình nghiên cứu ứng dụng probiotics nước 20 Chương NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 Thời Gian Địa Điểm Thực Hiện Đề Tài 22 3.2 Nội Dung Nghiên Cứu 22 3.3 Vật Liệu Nghiên Cứu 22 3.3.1 Đối tượng nghiên cứu 22 3.3.1.1 phi vằn (Oreochromis niloticus) 22 3.3.1.2 Chế phẩm sinh học probiotics 22 3.3.2 Dụng cụ nguyên liệu 25 vi 3.4 Phương Pháp Nghiên Cứu .26 3.4.1 Thí nghiệm 1: Đánh giá ảnh hưởng probiotics bổ sung vào thức ăn lên tỷ lệ sống, tăng trưởng hiệu sử dụng thức ăn phi vằn (Oreochromis niloticus) 26 3.4.2 Thí nghiệm 2: Đánh giá ảnh hưởng probiotics lên khả chịu đựng stress phi vằn gây sốc dung dịch có nồng độ ammonia tổng cộng (TAN) 150 ppm .28 3.4.2.1 Cách pha dung dịch ammonia 28 3.4.2.2 Bố trí thí nghiệm 29 3.4.3 Phương pháp phân tích xử lý số liệu .29 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 30 4.1 Các Yếu Tố Môi Trường Trong Thời Gian Tiến Hành Thí Nghiệm 30 4.1.1 Hàm lượng oxy hòa tan 30 4.1.2 Độ pH 32 4.1.3 Nhiệt độ 33 4.1.4 Ammonia 34 4.2 Yếu Tố Thức Ăn 35 4.3 Ảnh Hưởng Của Probiotics Lên Tỷ Lệ Sống, Sự Tăng Trưởng Hiệu Quả Sử Dụng Thức Ăn Của Phi Vằn 36 4.3.1 Ảnh hưởng probiotics lên tỷ lệ sống 36 4.3.2 Ảnh hưởng probiotics lên tăng trọng .37 4.3.3 Ảnh hưởng probiotics lên hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) 39 4.3.4 Ảnh hưởng probiotics lên lượng ăn 41 4.3.5 Ảnh hưởng probiotics lên hiệu sử dụng Protein (PER) 41 4.4 Ảnh Hưởng Của Probiotics Lên Khả Năng Chịu Đựng Stress Của Khi Được Gây Sốc Bằng Dung Dịch Có Nồng Độ Ammonia Tổng Cộng (TAN) 150 ppm .42 4.5 Thảo Luận Chung 43 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 44 5.1 Kết Luận 44 5.2 Đề Nghị 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO .46 PHỤ LỤC vii DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT CFU Colony Forming Unit (đơn vị khuẩn lạc) DO Dissolved Oxygen (oxy hòa tan) ĐC Đối chứng FCR Feed conversion rate (hệ số chuyển đổi thức ăn) MRS De man, Rogosa, Sharpe NT Nghiệm thức PER Protein Efficiency Ratio (hiệu sử dụng protein) pH potential of hydrogen SGR Specific growth rates (tốc độ tăng trưởng đặc biệt) TAN Total Ammonia Nitrogen (nồng độ ammonia tổng cộng) TB Trung bình TL Trọng lượng TN Thí nghiệm TSA Trytone Soya Agar W1 Trọng lượng đầu W2 Trọng lượng cuối WG Weight again (tăng trọng) WHO World Health Organization viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1: Bảng phân biệt đực, Bảng 2.2: Thành phần dinh dưỡng vách tế bào Saccharomyces cerevisiae 14 Bảng 4.1: Bảng phân tích thành phần thức ăn .35 Bảng 4.2: Trọng lượng trung bình phi nghiệm thức q trình thí nghiệm 38 ix Phụ lục FCR qua lần cân Nghiệm thức Lần Lần Lần Lần Lần DC 1,05 1,61 1,72 2,38 2,02 DC 0,93 1,33 1,56 2,76 2,12 DC 1,14 1,32 2,30 2,78 2,75 NT 1.1 1,09 1,50 1,92 2,91 2,01 NT 1.2 1,07 1,40 2,36 2,36 2,72 NT 1.3 0,99 1,53 2,01 2,75 2,05 NT 2.1 0,99 1,41 2,18 2,53 2,31 NT 2.2 1,10 1,41 2,08 2,74 2,39 NT 2.3 1,01 1,33 1,99 2,36 2,21 NT 3.1 1,02 1,24 1,99 2,88 1,93 NT 3.2 0,97 1,30 1,75 2,07 2,11 NT 3.3 1,09 1,23 1,73 2,73 2,48 Phụ lục Kết tăng trưởng DC NT1 NT2 NT3 Average SD Average SD Average SD Average SD W1 (g) W2 (g) WG (g) 12,84 13,01 12,99 12,94 0,09 12,97 13,34 13,29 13,20 0,20 13,21 12,78 13,11 13,03 0,22 12,85 13,23 13,24 13,10 0,22 140,53 151,47 134,51 142,17 8,60 136,43 129,10 151,64 139,06 11,50 142,97 133,34 149,38 141,90 8,07 147,78 155,61 155,61 153,00 4,52 127,69 138,47 121,53 129,23 8,58 123,46 115,76 138,35 125,86 11,49 129,76 120,56 136,28 128,87 7,90 134,93 142,38 142,37 139,89 4,30 xviii SGR (%/ngày) 3,42 3,51 3,34 3,42 0,08 3,36 3,24 3,48 3,36 0,12 3,40 3,35 3,48 3,41 0,06 3,49 3,52 3,52 3,51 0,02 Phụ lục Kết sử dụng thức ăn DC NT1 NT2 NT3 Average SD Average SD Average SD Average SD TỔNG LƯỢNG ĂN (g) 8491,84 7532,64 8466,57 8163,68 546,65 8638,68 7832,25 7947,19 8139,37 436,21 8317,44 7928,89 8815,44 8353,92 444,40 8854,27 7947,81 7914,63 8238,90 533,18 xix LATD (g) FCR PER 3,03 2,83 3,10 2,99 0,14 3,09 2,87 3,15 3,04 0,15 3,13 2,98 3,23 3,11 0,12 3,16 2,99 3,14 3,10 0,10 1,66 1,44 1,79 1,63 0,18 1,75 1,74 1,61 1,70 0,08 1,70 1,74 1,66 1,70 0,04 1,64 1,48 1,56 1,56 0,08 4,65 5,04 4,43 4,71 0,31 4,61 4,32 5,17 4,70 0,43 4,86 4,51 5,10 4,82 0,30 4,95 5,22 5,22 5,13 0,16 Phụ lục Kết gây sốc NH3 Nghiệm thức Bố trí DC DC DC TỔNG NT 1.1 NT 1.2 NT 1.3 TỔNG NT 2.1 NT 2.2 NT 2.3 TỔNG NT 3.1 NT 3.2 NT 3.3 TỔNG 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 Nghiệm thức DC DC DC TỔNG NT 1.1 NT 1.2 NT 1.3 TỔNG NT 2.1 NT 2.2 NT 2.3 TỔNG NT 3.1 NT 3.2 NT 3.3 TỔNG pH 7,6 14H 16H 18H 20H 22H 6H 8H 10H 12H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 pH Còn 7,6 lại 14H 16H 18H 20H 6H 8H 10H 12H 14H 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 16 xx Tỷ lệ sống (%) 50 40 30 30 50 26,67 20 30 70 40 70 40 50 53,33 Phụ lục Các môi trường nuôi cấy Môi trường nuôi cấy vi khuẩn Bacillus subtilis Glucose 50 g Giá đậu 200 g Pepton 10 g Agar 20 g Nước cất vừa đủ 1000 ml Cân 100 g giá đậu cho vào khoảng lít nước cất đun sơi khoảng 30 phút Sau lọc lấy nước, để nguội cho đường glucose pepton, agar đun cho tan hết Môi trường nuôi cấy vi khuẩn Lactobacillus acidophilus (môi trường MRS) Glucose 20 g Pepton 5g Meat extract 8g Yeast extract 4g Twen 80 ml CH3COONa 5g (NH4)2SO4 2g MgSO4 0,2 g MnSO4 0,05g Nước cất 1000 ml Agar 40 g Sau cân hóa chất xong đem đun khoảng 30 phút cho tan hết Môi trường nuôi cấy nấm men Saccharomyces cerevisiae (môi trường HanSen) Glucose 50 g Pepton 10 g KH2PO4 3g MgSO4 3–5g Agar 20 g Nước cất 1000 ml Sau cân hóa chất xong đem đun khoảng 30 phút cho tan hết xxi Phụ lục 10 Phương pháp đếm khuẩn lạc Phương pháp đếm khuẩn lạc xác định mật độ tế bào  Nguyên tắc Đếm số khuẩn lạc mọc môi trường MT1 từ lượng mẫu xác định sở xem khuẩn lạc hình thành từ tế bào  Hóa chất môi trường Dung dịch nước cất hấp khử trùng Môi trường nước chiết giá đậu, đường, pepton, agar  Cách tiến hành Pha loãng mẫu cần xác định dung dịch nước cất hấp khử trùng Cấy 1ml dung dịch mẫu có độ pha lỗng xác định vào mơi trường đếm khuẩn lạc Thực cho bốn dung dịch mẫu có độ pha lỗng bậc 10 liên tiếp Mỗi độ pha loãng cấy ba đĩa petri.Ủ 37oC 48 Ghi nhận nồng độ pha lỗng có số khuẩn lạc từ 25 đến 300 khuẩn lạc đĩa  Cách tính Số khuẩn lạc có ml mơi trường tính theo cơng thức: N Số khuẩn lạc = ( CFU/ml) n1 * v1 * f1 + n2 * v2 * f2 n: Tổng số khuẩn lạc đếm tất đĩa có từ 25 – 300 khuẩn lạc ni: số đĩa có khuẩn lạc khoảng đếm nồng độ pha lỗng i vi: thể tích dịch pha lỗng i cho vào đĩa petri fi: bậc pha loãng CFU: đơn vị hình thành khuẩn lạc xxii Phụ lục 11 Kết phân tích thống kê  Trọng lượng đầu (g) Analysis of Variance for TL DAU, using Adjusted SS for Tests Source NT Error Total DF 11 Seq SS 0,10437 0,29800 0,40237 Adj SS 0,10437 0,29800 Adj MS 0,03479 0,03725 F 0,93 P 0,468 Tukey 95.0% Simultaneous Confidence Intervals Response Variable TL DAU All Pairwise Comparisons among Levels of NT NT = DC subtracted from: NT NT1 NT2 NT3 Lower -0,2514 -0,4181 -0,3448 Center 0,25333 0,08667 0,16000 Upper 0,7581 0,5914 0,6648 -+ -+ -+ ( -* ) ( -* ) ( * ) -+ -+ -+ -0,40 0,00 0,40 Upper 0,3381 0,4114 -+ -+ -+ ( * -) ( * -) -+ -+ -+ -0,40 0,00 0,40 Upper 0,5781 -+ -+ -+ ( * -) -+ -+ -+ -0,40 0,00 0,40 NT = NT1 subtracted from: NT NT2 NT3 Lower -0,6714 -0,5981 Center -0,1667 -0,0933 NT = NT2 subtracted from: NT NT3 Lower -0,4314 Center 0,07333 Tukey Simultaneous Tests Response Variable TL DAU All Pairwise Comparisons among Levels of NT NT = DC subtracted from: Level NT NT1 NT2 NT3 Difference of Means 0,25333 0,08667 0,16000 SE of Difference 0,1576 0,1576 0,1576 T-Value 1,6076 0,5500 1,0153 xxiii Adjusted P-Value 0,4263 0,9440 0,7457 NT = NT1 subtracted from: Level NT NT2 NT3 Difference of Means -0,1667 -0,0933 SE of Difference 0,1576 0,1576 T-Value -1,058 -0,592 Adjusted P-Value 0,7228 0,9316 T-Value 0,4654 Adjusted P-Value 0,9646 NT = NT2 subtracted from: Level NT NT3 Difference of Means 0,07333 SE of Difference 0,1576  Trọng lượng sau (g) Analysis of Variance for TL CUOI, using Adjusted SS for Tests Source NT Error Total DF 11 Seq SS 339,62 583,47 923,09 Adj SS 339,62 583,47 Adj MS 113,21 72,93 F 1,55 P 0,275 Tukey 95.0% Simultaneous Confidence Intervals Response Variable TL CUOI All Pairwise Comparisons among Levels of NT NT = DC subtracted from: NT NT1 NT2 NT3 Lower -25,45 -22,61 -11,51 Center -3,113 -0,273 10,830 Upper 19,22 22,06 33,17 -+ -+ -+ -+ ( * -) ( * ) ( * -) -+ -+ -+ -+ -20 20 40 Upper 25,18 36,28 -+ -+ -+ -+ ( * -) ( * ) -+ -+ -+ -+ -20 20 40 Upper 33,44 -+ -+ -+ -+ ( -* ) -+ -+ -+ -+ -20 20 40 NT = NT1 subtracted from: NT NT2 NT3 Lower -19,50 -8,39 Center 2,840 13,943 NT = NT2 subtracted from: NT NT3 Lower -11,23 Center 11,10 xxiv Tukey Simultaneous Tests Response Variable TL CUOI All Pairwise Comparisons among Levels of NT NT = DC subtracted from: Level NT NT1 NT2 NT3 Difference of Means -3,113 -0,273 10,830 SE of Difference 6,973 6,973 6,973 T-Value -0,4465 -0,0392 1,5531 Adjusted P-Value 0,9685 1,0000 0,4531 T-Value 0,4073 1,9996 Adjusted P-Value 0,9757 0,2642 T-Value 1,592 Adjusted P-Value 0,4337 NT = NT1 subtracted from: Level NT NT2 NT3 Difference of Means 2,840 13,943 SE of Difference 6,973 6,973 NT = NT2 subtracted from: Level NT NT3 Difference of Means 11,10 SE of Difference 6,973  Tỷ lệ sống (%) Analysis of Variance for TLS, using Adjusted SS for Tests Source NT Error Total DF 11 Seq SS 0,00880 0,13307 0,14187 Adj SS 0,00880 0,13307 Adj MS 0,00293 0,01663 F 0,18 P 0,909 Tukey 95.0% Simultaneous Confidence Intervals Response Variable TLS All Pairwise Comparisons among Levels of NT NT = subtracted from: NT DC Lower -0,3173 -0,2640 -0,2973 Center 0,02000 0,07333 0,04000 Upper 0,3573 0,4106 0,3773 -+ -+ -+ -+( -* ) ( -* ) ( -* ) -+ -+ -+ -+-0,25 0,00 0,25 0,50 Upper 0,3906 0,3573 -+ -+ -+ -+( * -) ( -* ) -+ -+ -+ -+-0,25 0,00 0,25 0,50 NT = subtracted from: NT DC Lower -0,2840 -0,3173 Center 0,05333 0,02000 xxv NT = subtracted from: NT DC Lower -0,3706 Center -0,03333 Upper 0,3040 -+ -+ -+ -+( -* ) -+ -+ -+ -+-0,25 0,00 0,25 0,50 Tukey Simultaneous Tests Response Variable TLS All Pairwise Comparisons among Levels of NT NT = subtracted from: Level NT DC Difference of Means 0,02000 0,07333 0,04000 SE of Difference 0,1053 0,1053 0,1053 T-Value 0,1899 0,6964 0,3799 Adjusted P-Value 0,9974 0,8957 0,9800 T-Value 0,5065 0,1899 Adjusted P-Value 0,9553 0,9974 T-Value -0,3165 Adjusted P-Value 0,9882 NT = subtracted from: Level NT DC Difference of Means 0,05333 0,02000 SE of Difference 0,1053 0,1053 NT = subtracted from: Level NT DC Difference of Means -0,03333 SE of Difference 0,1053  Lượng ăn tuyệt đối (g) Analysis of Variance for LUONG AN, using Adjusted SS for Tests Source NT Error Total DF 11 Seq SS 0,07493 0,11533 0,19027 Adj SS 0,07493 0,11533 Adj MS 0,02498 0,01442 F 1,73 P 0,237 Tukey 95.0% Simultaneous Confidence Intervals Response Variable LUONG AN All Pairwise Comparisons among Levels of NT NT = DC subtracted from: NT NT1 NT2 NT3 Lower Center -0,3140 -0,000000 -0,2407 0,073333 -0,1207 0,193333 Upper 0,3140 0,3874 0,5074 -+ -+ -+ -+ ( * ) ( * -) ( * -) -+ -+ -+ -+ -0,25 0,00 0,25 0,50 xxvi NT = NT1 subtracted from: NT NT2 NT3 Lower -0,2407 -0,1207 Center 0,07333 0,19333 Upper 0,3874 0,5074 -+ -+ -+ -+ ( * -) ( * -) -+ -+ -+ -+ -0,25 0,00 0,25 0,50 Upper 0,4340 -+ -+ -+ -+ ( * -) -+ -+ -+ -+ -0,25 0,00 0,25 0,50 NT = NT2 subtracted from: NT NT3 Lower -0,1940 Center 0,1200 Tukey Simultaneous Tests Response Variable LUONG AN All Pairwise Comparisons among Levels of NT NT = DC subtracted from: Level NT NT1 NT2 NT3 Difference of Means -0,000000 0,073333 0,193333 SE of Difference 0,09804 0,09804 0,09804 T-Value -0,00000 0,74802 1,97206 Adjusted P-Value 1,0000 0,8751 0,2737 T-Value 0,7480 1,9721 Adjusted P-Value 0,8751 0,2737 T-Value 1,224 Adjusted P-Value 0,6302 NT = NT1 subtracted from: Level NT NT2 NT3 Difference of Means 0,07333 0,19333 SE of Difference 0,09804 0,09804 NT = NT2 subtracted from: Level NT NT3 Difference of Means 0,1200 SE of Difference 0,09804  Hiệu sử dụng thức ăn (FCR) Analysis of Variance for FCR, using Adjusted SS for Tests Source NT Error Total DF 11 Seq SS 0,04043 0,09080 0,13123 Adj SS 0,04043 0,09080 Adj MS 0,01348 0,01135 F 1,19 P 0,374 Unusual Observations for FCR Obs FCR 1,44000 Fit 1,63000 StDev Fit 0,06151 Residual -0,19000 St Resid -2,18R R denotes an observation with a large standardized residual Tukey 95.0% Simultaneous Confidence Intervals xxvii Response Variable FCR All Pairwise Comparisons among Levels of NT NT = DC subtracted from: NT NT1 NT2 NT3 Lower -0,2086 -0,2086 -0,3486 Center 0,07000 0,07000 -0,07000 Upper 0,3486 0,3486 0,2086 -+ -+ -+ ( * ) ( * ) ( * ) -+ -+ -+ -0,25 0,00 0,25 Upper 0,2786 0,1386 -+ -+ -+ ( * ) ( * -) -+ -+ -+ -0,25 0,00 0,25 Upper 0,1386 -+ -+ -+ ( * -) -+ -+ -+ -0,25 0,00 0,25 NT = NT1 subtracted from: NT NT2 NT3 Lower -0,2786 -0,4186 Center 0,0000 -0,1400 NT = NT2 subtracted from: NT NT3 Lower -0,4186 Center -0,1400 Tukey Simultaneous Tests Response Variable FCR All Pairwise Comparisons among Levels of NT NT = DC subtracted from: Level NT NT1 NT2 NT3 Difference of Means 0,07000 0,07000 -0,07000 SE of Difference 0,08699 0,08699 0,08699 T-Value 0,8047 0,8047 -0,8047 Adjusted P-Value 0,8505 0,8505 0,8505 T-Value 0,000 -1,609 Adjusted P-Value 1,0000 0,4254 T-Value -1,609 Adjusted P-Value 0,4254 NT = NT1 subtracted from: Level NT NT2 NT3 Difference of Means 0,0000 -0,1400 SE of Difference 0,08699 0,08699 NT = NT2 subtracted from: Level NT NT3 Difference of Means -0,1400 SE of Difference 0,08699 xxviii  Hệ số tăng trưởng đặc biệt (SGR) Analysis of Variance for SGR, using Adjusted SS for Tests Source NT Error Total DF 11 Seq SS 0,035025 0,052467 0,087492 Adj SS 0,035025 0,052467 Adj MS 0,011675 0,006558 F 1,78 P 0,229 Tukey 95.0% Simultaneous Confidence Intervals Response Variable SGR All Pairwise Comparisons among Levels of NT NT = DC subtracted from: NT NT1 NT2 NT3 Lower -0,2751 -0,2251 -0,1251 Center -0,06333 -0,01333 0,08667 Upper 0,1485 0,1985 0,2985 + -+ -+ -+-( * -) ( -* ) ( -* ) + -+ -+ -+ 0,20 0,00 0,20 0,40 Upper 0,2618 0,3618 + -+ -+ -+-( * -) ( * -) + -+ -+ -+ 0,20 0,00 0,20 0,40 Upper 0,3118 + -+ -+ -+-( * ) + -+ -+ -+ 0,20 0,00 0,20 0,40 NT = NT1 subtracted from: NT NT2 NT3 Lower -0,1618 -0,0618 Center 0,05000 0,15000 NT = NT2 subtracted from: NT NT3 Lower -0,1118 Center 0,1000 Tukey Simultaneous Tests Response Variable SGR All Pairwise Comparisons among Levels of NT NT = DC subtracted from: Level NT NT1 NT2 NT3 Difference of Means -0,06333 -0,01333 0,08667 SE of Difference 0,06612 0,06612 0,06612 T-Value -0,9578 -0,2016 1,3107 Adjusted P-Value 0,7760 0,9969 0,5818 T-Value 0,7562 2,2685 Adjusted P-Value 0,8717 0,1849 NT = NT1 subtracted from: Level NT NT2 NT3 Difference of Means 0,05000 0,15000 SE of Difference 0,06612 0,06612 xxix NT = NT2 subtracted from: Level NT NT3 Difference of Means 0,1000 SE of Difference 0,06612 T-Value 1,512 Adjusted P-Value 0,4737  Hiệu sử dụng protein (PER) Analysis of Variance for PER, using Adjusted SS for Tests Source NT Error Total DF 11 Seq SS 0,36527 0,78893 1,15420 Adj SS 0,36527 0,78893 Adj MS 0,12176 0,09862 F 1,23 P 0,359 Tukey 95.0% Simultaneous Confidence Intervals Response Variable PER All Pairwise Comparisons among Levels of NT NT = DC subtracted from: NT NT1 NT2 NT3 Lower Center -0,8280 -0,006667 -0,7047 0,116667 -0,3980 0,423333 Upper 0,8147 0,9380 1,2447 + -+ -+ -+-( -* -) ( -* -) ( -* -) + -+ -+ -+ 0,60 0,00 0,60 1,20 Upper 0,9447 1,2513 + -+ -+ -+-( -* -) ( -* -) + -+ -+ -+ 0,60 0,00 0,60 1,20 Upper 1,128 + -+ -+ -+-( -* -) + -+ -+ -+ 0,60 0,00 0,60 1,20 NT = NT1 subtracted from: NT NT2 NT3 Lower -0,6980 -0,3913 Center 0,1233 0,4300 NT = NT2 subtracted from: NT NT3 Lower -0,5147 Center 0,3067 Tukey Simultaneous Tests Response Variable PER All Pairwise Comparisons among Levels of NT NT = DC subtracted from: Level NT NT1 NT2 NT3 Difference of Means -0,006667 0,116667 0,423333 SE of Difference 0,2564 0,2564 0,2564 T-Value -0,02600 0,45501 1,65102 xxx Adjusted P-Value 1,0000 0,9668 0,4056 NT = NT1 subtracted from: Level NT NT2 NT3 Difference of Means 0,1233 0,4300 SE of Difference 0,2564 0,2564 T-Value 0,4810 1,6770 Adjusted P-Value 0,9612 0,3935 T-Value 1,196 Adjusted P-Value 0,6459 NT = NT2 subtracted from: Level NT NT3 Difference of Means 0,3067 SE of Difference 0,2564  Tỷ lệ sống (%) sau gây sốc dung dịch có nồng độ ammonia tổng cộng (TAN) 150 ppm Analysis of Variance for TLS_NH3, using Adjusted SS for Tests Source NT Error Total DF 11 Seq SS 0,2594 0,9049 1,1643 Adj SS 0,2594 0,9049 Adj MS 0,0865 0,1131 F 0,76 P 0,545 Tukey 95.0% Simultaneous Confidence Intervals Response Variable TLS_NH3 All Pairwise Comparisons among Levels of NT NT = subtracted from: NT DC Lower -0,6596 -0,5163 -0,8463 Center 0,22000 0,36333 0,03333 Upper 1,0996 1,2430 0,9130 + -+ -+ -( -* ) ( -* ) ( -* ) + -+ -+ 0,70 0,00 0,70 Upper 1,0230 0,6930 + -+ -+ -( * ) ( -* ) + -+ -+ 0,70 0,00 0,70 Upper 0,5496 + -+ -+ -( -* ) + -+ -+ 0,70 0,00 0,70 NT = subtracted from: NT DC Lower -0,736 -1,066 Center 0,1433 -0,1867 NT = subtracted from: NT DC Lower -1,210 Center -0,3300 Tukey Simultaneous Tests xxxi Response Variable TLS_NH3 All Pairwise Comparisons among Levels of NT NT = subtracted from: Level NT DC Difference of Means 0,22000 0,36333 0,03333 SE of Difference 0,2746 0,2746 0,2746 T-Value 0,8011 1,3231 0,1214 Adjusted P-Value 0,8521 0,5749 0,9993 T-Value 0,5220 -0,6797 Adjusted P-Value 0,9514 0,9019 T-Value -1,202 Adjusted P-Value 0,6427 NT = subtracted from: Level NT DC Difference of Means 0,1433 -0,1867 SE of Difference 0,2746 0,2746 NT = subtracted from: Level NT DC Difference of Means -0,3300 SE of Difference 0,2746 xxxii .. .ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG PROBIOTICS VÀO THỨC ĂN LÊN TỈ LỆ SỐNG, SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA CÁ RÔ PHI VẰN (Oreochromis niloticus) Tác giả TRANG CHÍ... 4.2 Yếu Tố Thức Ăn 35 4.3 Ảnh Hưởng Của Probiotics Lên Tỷ Lệ Sống, Sự Tăng Trưởng Và Hiệu Quả Sử Dụng Thức Ăn Của Cá Rô Phi Vằn 36 4.3.1 Ảnh hưởng probiotics lên tỷ lệ sống... thí nghiệm: Ảnh hưởng việc bổ sung probiotics vào thức ăn lên tỉ lệ sống, tăng trưởng hiệu sử dụng thức ăn cá rô phi vằn (Oreochromis niloticus) 1.2 Mục Tiêu Đề Tài Đánh giá hiệu probiotics sản
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG PROBIOTICS VÀO THỨC ĂN LÊN TỈ LỆ SỐNG, SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA CÁ RÔ PHI VẰN (Oreochromis niloticus) , ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG PROBIOTICS VÀO THỨC ĂN LÊN TỈ LỆ SỐNG, SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA CÁ RÔ PHI VẰN (Oreochromis niloticus)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay