KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỨNGBỆNH TRÊN HEO NÁI MANG THAI, HEO NÁI ĐẺ VÀ TIÊU CHẢY TRÊN HEO CON THEO MẸ

79 1 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI THÚ Y  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỨNG/BỆNH TRÊN HEO NÁI MANG THAI, HEO NÁI ĐẺ VÀ TIÊU CHẢY TRÊN HEO CON THEO MẸ Sinh viên thực : NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG Lớp : DH05TY Ngành : Thú Y Niên khóa : 2005-2010 Tháng 08/2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y  NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỨNG/BỆNH TRÊN HEO NÁI MANG THAI, HEO NÁI ĐẺ VÀ TIÊU CHẢY TRÊN HEO CON THEO MẸ Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sỹ Thú y Giáo viên hướng dẫn: TS NGUYỄN TẤT TOÀN PGS.TS.TRẦN THỊ DÂN Tháng 08/2010 XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG Tên luận văn: “Khảo sát số chứng/bệnh heo nái mang thai, heo nái đẻ tiêu chảy heo theo mẹ” Đã hoàn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp Hội đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y Ngày…….tháng…….năm 2010 Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN TẤT TOÀN PGS.TS TRẦN THỊ DÂN i LỜI CẢM ƠN  Kính dâng cha mẹ Những cố gắng phấn đấu con, niềm kính u biết ơn vơ hạn trước khó khăn vất vả cha, mẹ n tâm học tập có ngày hơm  Thành kính ghi ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh Ban Chủ Nhiệm Khoa Chăn Ni Thú Y tồn thể q Thầy Cơ khoa tận tình truyền đạt kinh nghiệm q báu cho tơi suốt khóa học  Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Tất Toàn PGS.TS Trần Thị Dân tận tình bảo, hướng dẫn tơi suốt thời gian thực tập hoàn thành luận văn  Chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc trại chăn nuôi heo cơng nghiệp huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương tồn thể chú, anh chị trại nhiệt tình giúp đỡ, dẫn tơi suốt thời gian thực tập tốt nghiệp Xin cám ơn bạn ngồi lớp gắn bó chia vui buồn giúp đỡ suốt thời gian học tập thực đề tài Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2010 Xin chân thành cảm ơn! NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG ii TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài nghiên cứu “Khảo sát số chứng/bệnh heo nái mang thai, heo nái đẻ tiêu chảy heo theo mẹ” tiến hành trại chăn ni heo huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương, thời gian từ ngày 22/02/2010 đến ngày 22/06/2010 Qua thời gian khảo sát, ghi nhận kết sau: Nhiệt độ ẩm độ có khác biệt tháng khảo sát Nhiệt độ trung bình trại dao động từ 29,84 – 31,010C, ẩm độ từ 78,69 – 81,25%, phù hợp cho heo theo mẹ cao mức yêu cầu nái Tỷ lệ số chứng/bệnh nái giai đoạn mang thai tương đối cao 29,63%, khơng đậu thai chiếm tỷ lệ cao 20,83%, nái viêm tử cung 6,48%, sẩy thai viêm khớp xảy với tỷ lệ thấp (lần lượt 1,85% 0,93%) Tỷ lệ nái mắc bệnh đường sinh dục xảy nhiều lứa trở lên, tỷ lệ nái không đậu thai cao lứa (35,71%) sau giảm dần đến lứa tăng lại từ nái lứa trở Tỷ lệ viêm tử cung nái sau sinh cao 35% (21/60 nái) Tỷ lệ mắc bệnh tập trung nái đẻ lứa đầu (44,44%) nái đẻ sau lứa > (41,67%) Trong nái viêm dạng mủ chiếm tỷ lệ cao (61,90%), nái viêm nhờn (33,33%), thấp nái viêm mủ máu (4,76%) khơng ghi nhận tình trạng nái viêm vú nái sau sinh Số heo đẻ ổ trọng lượng bình quân heo sơ sinh khơng có khác biệt theo mức độ viêm tử cung nái trọng lượng heo cai sữa, tỷ lệ nuôi sống tỷ lệ ngày tiêu chảy theo thể trạng nái có khác biệt rõ rệt Vi khuẩn Staphylococcus spp Streptococcus spp phân lập từ mẫu dịch viêm nái, E.coli Salmonella từ mẫu phân heo tiêu chảy Qua thử kháng sinh đồ vi khuẩn đề kháng mạnh với số loại kháng sinh streptomycin, cefuroxime acetil, nhạy cảm với số kháng sinh cephalexin, norfloxacin với tần suất không cao (40 – 80%) iii MỤC LỤC Trang Trang tựa i Phiếu xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm tạ iii Tóm tắt iv Mục lục v Danh sách chữ viết tắt x Danh sách bảng xi Danh sách biểu đồ xi Danh sách hình xii Chương MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ TRẠI 2.1.1 Lịch sử hình thành 2.1.2 Vị trí địa lý 2.1.3 Cơ cấu đàn 2.1.4 Hệ thống chuồng trại 2.1.5 Quy trình chăm sóc ni dưỡng 2.1.5.1 Thức ăn 2.1.5.2 Nước sử dụng 2.1.5.3 Quy trình chăm sóc heo trại 2.1.6 Quy trình vệ sinh thú y 2.1.6.1 Quy trình vệ sinh sát trùng iv 2.1.6.2 Quy trình thú y 2.2 TÌM HIỂU SƠ LƯỢC VỀ NÁI MANG THAI 2.2.1 Sự thành thục động dục 2.2.1.1 Sự thành thục 2.2.1.2 Dấu hiệu động dục 2.2.2 Nuôi dưỡng chăm sóc nái mang thai 2.2.2.1 Sự mang thai 2.2.2.2 Giai đoạn nái mang thai 2.3 MỘT SỐ CHỨNG/BỆNH TRÊN NÁI MANG THAI 2.3.1 Không đậu thai 2.3.2 Viêm đường sinh dục 10 2.3.3 Sẩy thai 10 2.3.4 Viêm khớp 11 2.4 VIÊM TỬ CUNG VÀ VIÊM VÚ TRÊN NÁI SAU KHI SINH 12 2.4.1 Viêm tử cung nái 12 2.4.1.1 Nguyên nhân gây viêm tử cung 12 2.4.1.2 Phân loại dạng viêm tử cung 13 2.4.1.3 Tác hại viêm tử cung 14 2.4.1.4 Biện pháp phòng điều trị viêm tử cung 15 2.4.2 Viêm vú nái 15 2.4.2.1 Nguyên nhân gây viêm vú 16 2.4.2.2 Bệnh pháp phòng trị viêm vú 16 2.5 TIÊU CHẢY TRÊN HEO CON THEO MẸ 17 2.5.1 Nguyên nhân gây tiêu chảy 17 2.5.2 Phòng ngừa điều trị bệnh 18 2.6 LƯỢC DUYỆT CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 19 2.6.1 Cơng trình nghiên cứu số bệnh nái mang thai 19 2.6.2 Cơng trình nghiên cứu viêm tử cung, viêm vú nái sau sinh tiêu chảy heo theo mẹ 19 v Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 21 3.1 THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KHẢO SÁT 21 3.2 ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT 21 3.3 NỘI DUNG KHẢO SÁT 21 3.4 PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 21 3.4.1 Theo dõi nhiệt độ ẩm độ trại nái mang thai trại nái đẻ 21 3.4.1.1 Dụng cụ 21 3.4.1.2 Phương pháp tiến hành 21 3.4.1.3 Chỉ tiêu theo dõi cơng thức tính 22 3.4.2 Khảo sát số chứng bệnh nái giai đoạn mang thai 22 3.4.2.1 Phương pháp khảo sát 22 3.4.2.2 Chỉ tiêu theo dõi công thức tính 23 3.4.3 Khảo sát tình hình viêm tử cung, viêm vú nái sau sinh 23 3.4.3.1 Phương pháp khảo sát 23 3.4.2.2 Chỉ tiêu theo dõi cơng thức tính 23 3.4.4 Khảo sát số tiêu sinh trưởng, tình hình tiêu chảy heo theo mẹ 24 3.4.4.1 Dụng cụ 24 3.4.4.2 Phương pháp khảo sát 24 3.4.4.3 Chỉ tiêu theo dõi cơng thức tính 24 3.4.5 Phân lập thử kháng sinh đồ số vi khuẩn mẫu dịch viêm tử cung mẫu phân heo tiêu chảy 25 3.4.5.1 Dụng cụ hóa chất 25 3.4.5.2 Phương pháp tiến hành 25 3.4.5.3 Chỉ tiêu theo dõi cơng thức tính 26 3.4.6 Khảo sát hiệu điều trị bệnh nái trại 26 3.4.6.1 Thuốc sử dụng 26 3.4.6.2 Phương pháp khảo sát 26 3.4.6.3 Chỉ tiêu theo dõi cơng thức tính 27 vi 3.5 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU 27 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28 4.1 KẾT QUẢ KHẢO SÁT NHIỆT ĐỘ VÀ ẨM ĐỘ TRẠI NÁI 28 4.2 KẾT QUẢ KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỨNG BỆNH TRÊN NÁI MANG THAI 30 4.2.1 Tỷ lệ số chứng/bệnh nái khảo sát 30 4.2.2 Tỷ lệ loại chứng/bệnh nái theo lứa đẻ 31 4.2.4 Ảnh hưởng nái mắc chứng/bệnh đến tỷ lệ đậu thai nái 34 4.3 KHẢO SÁT VIÊM TỬ CUNG, VIÊM VÚ TRÊN NÁI SAU KHI SINH 35 4.3.1 Tỷ lệ viêm tử cung viêm vú heo nái sau sinh 35 4.3.2 Tỷ lệ viêm tử cung theo lứa đẻ nái khảo sát 36 4.3.3 Tỷ lệ dạng viêm tử cung 37 4.4 KẾT QUẢ KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH TRƯỞNG, TÌNH HÌNH TIÊU CHẢY TRÊN HEO CON THEO MẸ 39 4.4.1 Kết khảo sát số tiêu sinh trưởng phát triển heo theo thể trạng nái 39 4.4.2 Tỷ lệ nuôi sống heo đến 24 ngày tuổi theo thể trạng nái 41 4.4.3 Tỷ lệ ngày tiêu chảy theo thể trạng nái 42 4.5 PHÂN LẬP VÀ THỬ KHÁNG SINH ĐỒ MỘT SỐ VI KHUẨN TRONG MẪU DỊCH VIÊM TỬ CUNG VÀ MẪU PHÂN HEO CON TIÊU CHẢY 43 4.5.1 Kết phân lập vi khuẩn thử kháng sinh đồ mẫu dịch viêm tử cung nái sinh sản 44 4.5.1.1 Kết phân lập vi khuẩn mẫu dịch viêm 44 4.5.1.2 Kết thử kháng sinh đồ mẫu dịch viêm 45 4.5.2 Kết phân lập vi khuẩn thử kháng sinh đồ từ mẫu phân heo tiêu chảy 47 4.5.2.1 Kết phân lập vi khuẩn mẫu phân tiêu chảy 47 4.5.2.2 Kết thử kháng sinh đồ mẫu phân heo tiêu chảy 48 vii 4.6 KHẢO SÁT HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH TRÊN NÁI CỦA TRẠI 49 4.6.1 Hiệu điều trị bệnh nái trại mang thai 49 4.6.1.1 Liệu pháp điều trị 49 4.6.1.2 Kết điều trị 50 4.6.2 Hiệu điều trị viêm tử cung nái sau sinh trại 51 4.6.2.1 Liệu pháp phòng điều trị 51 4.6.2.2 Kết điều trị 51 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 53 5.1 KẾT LUẬN 53 5.2 ĐỀ NGHỊ 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 PHỤ LỤC 58 viii Kết thấp kết Đặng Đào Thùy Dương (2006), tỷ lệ khỏi vòng – ngày 82,35%, tỷ lệ khỏi ngày 17,85%, Lê Thị Hương (2007), tỷ lệ khỏi vòng – ngày 87,5%, tỷ lệ khỏi ngày 12,5% Thời gian điều trị khảo sát dài hơn, vi khuẩn gây viêm tử nái sau sinh đề kháng với kháng mà trại dùng Trại nên dựa vào kết kháng sinh đồ lựa chọn kháng sinh phù hợp cho trại 52 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Qua thời gian thực đề tài: “Khảo sát số chứng/bệnh heo nái mang thai, heo nái đẻ tiêu chảy heo theo mẹ” trại chăn nuôi heo huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương, chúng tơi rút số kết luận sau: Nhiệt độ ẩm độ có khác biệt tháng khảo sát, tương đối phù hợp cho heo theo mẹ cao mức yêu cầu nái sinh sản Các chứng/bệnh thường xảy giai đoạn nái mang thai không đậu thai, viêm đường sinh dục, sẩy thai viêm khớp, khơng đậu thai chiếm tỷ lệ cao (20,37%) Khơng có khác biệt tỷ lệ bệnh nái giai đoạn mang thai lứa đẻ khác Tỷ lệ viêm tử cung nái sau sinh 35% Nái viêm tử cung dạng mủ chiếm tỷ lệ cao (61,90%), nái viêm nhờn 33,33%, nái viêm mủ máu (4,76%) không ghi nhận trường hợp viêm vú nái sau sinh Không nhận thấy khác biệt tỷ lệ viêm tử cung lứa đẻ Thể trạng nái không ảnh hưởng đến số đẻ ổ trọng lượng heo sơ sinh số chọn nuôi Số sống sau 24 nhóm nái có khác biệt, nhóm nái bình thường cao nái bị viêm Thể trạng nái ảnh hưởng lớn đến trọng lượng cai sữa heo con, heo nái viêm có trọng lượng cai sữa thấp heo nái bình thường Tỷ lệ ni sống đến 24 ngày tuổi tỷ lệ ngày tiêu chảy bị ảnh hưởng mức độ viêm nái Tỷ lệ ni sống cao nhóm nái bình thường (94, 23%), giảm dần theo mức độ viêm nái thấp nái viêm dạng mủ máu (58,33%) Ngược lại tỷ lệ ngày tiêu chảy lại tăng dần theo mức độ nghiêm 53 trọng tình trạng viêm nái, nái bình thường có tỷ lệ ngày tiêu chảy thấp 6,51%, cao nhóm nái viêm mủ máu 15,35% Các vi khuẩn phân lập mẫu dịch viêm tử cung chủ yếu Staphylococcus spp Streptococcus spp., mẫu phân heo tiêu chảy vi khuẩn E.coli Các vi khuẩn đề kháng với nhiều loại kháng sinh, nhảy cảm với số loại kháng sinh với tần suất khơng cao.Vì mà hiệu điều trị số chứng/bệnh nái sinh sản trại chưa cao, thời gian điều trị lâu 5.2 ĐỀ NGHỊ Qua tháng khảo sát trại chăn nuôi heo huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương, chúng tơi có số kiến nghị sau: Cải thiện tiểu khí hậu chuồng ni để có nhiệt độ ẩm độ phù hợp Lắp thêm máy phát điện để đảm bảo đủ điện cung cấp cho trại vào ngày cúp điện Cần theo dõi bệnh nái mang thai tình trạng nái viêm tử cung, viêm vú heo nái tiêu chảy heo theo mẹ thời gian dài để có kết xác Trường hợp can thiệp tay nái đẻ khó nên vệ sinh sát trùng tay trước can thiệp Tiếp tục phân lập thử kháng sinh đồ mẫu dịch viêm phân heo tiêu chảy để chọn lựa kháng sinh phù hợp cho trại Và nên xây dựng liệu pháp điều trị hợp lý tránh việc đề kháng thuốc 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO Võ Thị Minh Châu, 2004 Khảo sát viêm tử cung, viêm vú nái sau sinh tiêu chảy heo theo mẹ trại heo giống Hòa Long, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Luận văn tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi - Thú Y Trường Đại học Nơng Lâm Lê Minh Chí Nguyễn Như Pho, 1995 Hội chứng M.M.A heo nái sinh sản Kết nghiên cứu khoa học Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Dân, 2003 Bài giảng sinh lý sinh sản gia súc Khoa Chăn nuôi Thú Y Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Trần Văn Dư, 2008 Bài giảng sản khoa gia súc Khoa Chăn nuôi Thú Y Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Đặng Đào Thùy Dương, 2006 Tình hình viêm tử cung, viêm vú nái sau sinh tiêu chảy heo theo mẹ trại heo giống Bàu Lâm, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Luận văn tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi - Thú Y Trường Đại học Nông Lâm Đào Trọng Đạt, Phan Thanh Phượng, Lê Ngọc Mỹ, Huỳnh Văn Kháng (1995) Bệnh tiêu hóa lợn Nhà xuất Nông Nghiệp Lê Thị Hương, 2007 Tình hình viêm tử cung, viêm vú nái tiêu sinh trưởng heo theo mẹ trại heo Hiền Thoa huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận Luận văn tốt nghiệp khoa Chăn Ni - Thú Y Trường Đại học Nông Lâm Huỳnh Thị Sao Ly, 2006 Tình hình viêm tử cung, viêm vú nái tiêu sinh trưởng heo theo mẹ trại Phước Thọ thuộc trung tâm giống Nông Nghiệp Vĩnh Long Luận văn tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại học Nông Lâm Nguyễn Thị Hoa Lý Hồ Thị Kim Hoa, 2004 Môi trường sức khỏe vật nuôi Tủ sách trường Đại Học Nông Lâm 55 10 Hồ Thị Kim Hoa, 2008 Môi trường sức khỏe vật nuôi Tủ sách trường Đại Học Nông Lâm 11 Nguyễn Văn Nhiều, 2010 Khảo sát viêm tử cung, viêm vú nái sau sinh tiêu chảy heo theo mẹ trại chăn nuôi súc sản Đồng Tiến Tp.Cần Thơ Luận văn tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi - Thú Y Trường Đại học Nông Lâm 12 Đặng Hồng Nhung, 2000 Bước đầu khảo sát bệnh viêm khớp, đau móng heo hậu bị, nái sinh sản heo trại Vĩnh An Luận văn tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi - Thú Y Trường Đại học Nông Lâm 13 Võ Văn Ninh, 2006 Kỹ thuật chăn nuôi heo Nhà Xuất Bản Trẻ 14 Mai Hiếu Ngọc, 2005 Khảo sát bệnh heo nái thời gian mang thai số tiêu heo sơ sinh Luận văn tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi - Thú Y Trường Đại học Nông Lâm 15 Bạch Đăng Phong Nguyễn Hữu Ninh, (1994) Bệnh sinh sản gia súc Nhà xuất Nông Nghiệp 16 Nguyễn Như Pho, 1995 Hiệu vitamin A hội chứng viêm tử cung, viêm vú, sữa heo nái sức sống heo Luận án thạc sĩ Khoa Học Nông Nghiệp 17 Nguyễn Như Pho, 2002 Ảnh hưởng việc tăng cường điều kiện vệ sinh đến hội chứng M.M.A suất heo nái Tạp chí Khoa Học Kỹ Thuật Thú Y, tập IX – số 1/2002 18 Nguyễn Văn Thanh, 2007 Khảo sát tỷ lệ mắc thử nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại lai nuôi số trang trại vùng Đồng Bắc Tạp chí Khoa Học Kỹ Thuật Thú Y, tập XIV – số 3/2007 19 Trịnh Đình Thâu Nguyễn Văn Thanh, 2010 Tình hình bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại biện pháp phòng trị Tạp chí Khoa Học Kỹ Thuật Thú Y, tập XVII – số 1/2010 56 20 Nguyễn Văn Thành, 2002 Một số biện pháp nâng cao khả sinh sản nái sau sinh Luận văn Tiến Sĩ Nông Nghiệp 21 Đỗ Cường Thịnh, 2005 Khảo sát bệnh heo nái thời gian mang thai liên quan đến số tiêu heo sơ sinh xí nghiệp chăn nuôi heo huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang Luận văn tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi - Thú Y Trường Đại học Nông Lâm 22 Nguyễn Ngọc Tuân Trần Thị Dân, (1997) Kỹ thuật chăn nuôi heo Nhà xuất Nơng Nghiệp 23 Đỗ Văn Tứ, 2006 Tình hình viêm tử cung, viêm vú nái tiêu sinh trưởng heo theo mẹ trại heogiống cao sản Bạc Liêu Luận văn tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi - Thú Y Trường Đại học Nông Lâm 24 Nguyễn Văn Út, 2007 Tình hình viêm tử cung, viêm vú heo nái, tiêu chảy heo theo mẹ thử nghiệm phòng viêm tử cung, viêm vú heo nái Oxytetracycline L.A Luận văn tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi - Thú Y Trường Đại học Nông Lâm 57 PHỤ LỤC Loại Loại heo cám Heo tập ăn Heo NLTĐ Protein Béo kcal/kg Ca Xơ (min) (min) (max) (min) % P NaCl Độ ẩm Colistin, (min) (max) (max) Tylosin % % % (ppm) (min) % % % RT-Red 3200 20,00 3,0 5,0 0,8-1,25 0,6 0,8 14,0 50 max A 20 3200 20,0 - 4,0 0,8-1,0 0,5 0,3-0,5 14,0 - A 30 3150 18,0 - 5,5 0,8-1,0 0,7 0,3-0,7 14,0 - cai sữa Thành phần dinh dưỡng loại thức ăn trại sử dụng 58 Heo A 40 3100 16,0 - 6,0 0,8-1,0 0,65 0,3-0,7 14,0 - thịt A 50 3000 15,0 - 6,0 0,8-1,0 0,65 0,3-0,7 14,0 - A 60 2900 14,5 - 8,0 0,8-1,0 0,7 0,3-0,7 14,0 - A 70 3150 17,0 - 7,0 0,8-1,0 0,7 0,3-0,7 14,0 - Nái bầu Nái nuôi Phụ bảng Thành phần dinh dưỡng loại thức ăn trại sử dụng Định mức thức ăn loại thức ăn: phân theo lứa tuổi, giai đoạn phát triển heo Phụ bảng Định mức thức ăn cho nái thời gian mang thai Giai đoạn Ngày Định mức thức ăn ( kg/con/ngày) Nái chửa kỳ Ngày phối – 21 ngày 1,8 – 2,0 Nái chửa kỳ 22 ngày – 42 ngày – 2,2 Nái chửa kỳ 43 ngày – chuyển đẻ 2,5 – 3,0 Nái mang thai: cám A 60 Tùy theo thể trạng mập hay ốm nái mà công nhân chủ động việc cho ăn, thêm bớt phần ăn ngày nái Nái nuôi con: cám A 70 Giai đoạn Ngày Định mức thức ăn (kg/con/ngày) 5-3 2,0 – 2,5 2-1 1,0 – 1,5 Ngày đẻ 0,5 – 1,0 không cho ăn Sau đẻ 1-2 1,5 – 2,0 Trước đẻ 59 3-4 2,5 – 3,5 – cai sữa Ăn tự Phụ bảng Định mức thức ăn cho nái trước sau đẻ Heo theo mẹ: – ngày tập ăn cám RT – Red 1012 công ty Cargill Heo sau cai sữa: cám A 20 A 30 Phụ bảng Định mức thức ăn loại cám sử dụng cho heo cai sữa Giai đoạn Loại cám Định mức thức ăn Ngày cai sữa - Không cho ăn, cho uống – ngày 50% RT-Red + 50% A 20 Ăn tự – 10 ngày 50% A 20 + 50% A 30 Ăn tự 10 ngày – chuyển thịt 100% A 30 Ăn tự Riêng ốm yếu, bệnh tiếp tục cho ăn cám trộn 50% RT-Red + 50% A 20 Heo thịt: cám A 40 A 50, cho ăn tự Từ 15 – 60 kg: cám A 40 Từ 60 – 100 kg: cám A 50 Kết phân tích thống kê Phụ bảng 5: Kết phân tích phân sai nhiệt độ tháng khảo sát One-way ANOVA: Nhiệt độ versus Tháng Source Tháng Error Total DF 101 104 S = 1.058 Level N 28 28 28 21 SS 21.31 113.14 134.45 MS 7.10 1.12 R-Sq = 15.85% Mean 29.840 31.008 30.557 30.133 StDev 0.697 1.213 1.187 1.054 F 6.34 P 0.001 R-Sq(adj) = 13.35% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( -* -) ( -* -) ( -* -) ( * ) 60 -+ -+ -+ -+ -29.50 30.00 30.50 31.00 Pooled StDev = 1.058 Phụ bảng 6: Kết phân tích phân sai ẩm độ tháng khảo sát One-way ANOVA: Ẩm độ versus Tháng Source Tháng Error Total DF 101 104 S = 3.082 Level N 28 28 28 21 SS 110.65 959.28 1069.93 MS 36.88 9.50 R-Sq = 10.34% Mean 80.690 78.690 81.250 80.952 StDev 3.795 2.645 2.720 3.015 F 3.88 P 0.011 R-Sq(adj) = 7.68% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( -* -) ( -* ) ( -* ) ( * ) -+ -+ -+ -+ -78.0 79.5 81.0 82.5 Pooled StDev = 3.082 Phụ bảng 7: Kết phân tích phân sai tỷ lệ viêm đường sinh dục nái giai đoạn mang thai theo lứa đẻ Chi-Square Test: Viêm đường sinh dục, Không viêm Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Viêm đường sinh dục 1.81 1.815 Không viêm 28 26.19 0.126 Total 28 1.56 1.556 24 22.44 0.108 24 3 1.49 1.528 20 21.51 0.106 23 1.69 0.059 24 24.31 0.004 26 7.45 0.321 106 107.55 0.022 115 Total 14 202 216 61 Chi-Sq = 5.644, DF = 4, P-Value = 0.227 cells with expected counts less than Phụ bảng 8: Kết phân tích phân sai tỷ lệ khơng đậu thai nái giai đoạn mang thai theo lứa đẻ Chi-Square Test: Không đậu thai, Đậu thai Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Không đậu thai 10 5.70 3.236 Đậu thai 18 22.30 0.828 Total 28 4.89 0.730 21 19.11 0.187 24 3 4.69 0.606 20 18.31 0.155 23 5.30 0.093 20 20.70 0.024 26 22 23.43 0.087 93 91.57 0.022 115 Total 44 172 216 Chi-Sq = 5.968, DF = 4, P-Value = 0.202 cells with expected counts less than Phụ bảng 9: Kết phân tích phân sai tỷ lệ viêm tử cung nái sau sinh theo lứa đẻ Chi-Square Test: Không VTC, VTC Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Không VTC 5.85 0.124 VTC 3.15 0.229 Total 6.50 0.038 3.50 0.071 10 6.50 0.346 3.50 0.643 10 62 4.55 0.045 2.45 0.083 14 15.60 0.164 10 8.40 0.305 24 Total 39 21 60 Chi-Sq = 2.048, DF = 4, P-Value = 0.727 cells with expected counts less than Phụ bảng 10: Kết phân tích phân sai số đẻ ổ theo thể trạng nái One-way ANOVA: SC ĐẺ RA versus LOẠI VIÊM Source LOẠI VIÊM Error Total S = 2.940 Level N 39 13 DF 56 59 SS 24.07 483.93 508.00 MS 8.02 8.64 R-Sq = 4.74% Mean 11.846 10.857 13.000 13.000 StDev 2.710 4.018 3.000 * F 0.93 P 0.433 R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * -) ( * -) ( * -) ( * -) + -+ -+ -+ 9.0 12.0 15.0 18.0 Pooled StDev = 2.940 Phụ bảng 11: Kết phân tích phân sai số sống sau 24 ổ theo thể trạng nái One-way ANOVA: SC CÒN SỐNG SAU 24 GIỜ versus LOẠI VIÊM Source LOẠI VIÊM Error Total S = 2.572 Level N 39 13 DF 56 59 SS 60.27 370.46 430.73 MS 20.09 6.62 R-Sq = 13.99% Mean 10.077 9.000 12.154 12.000 StDev 2.355 3.697 2.544 * F 3.04 P 0.036 R-Sq(adj) = 9.39% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+-( *-) ( -* -) ( * -) ( * ) -+ -+ -+ -+-9.0 12.0 15.0 18.0 63 Pooled StDev = 2.572 Phụ bảng 12: Kết phân tích phân sai số chọn nuôi ổ theo thể trạng nái One-way ANOVA: SC CHỌN NUÔI versus LOẠI VIÊM Source LOẠI VIÊM Error Total S = 2.431 Level N 39 13 DF 56 59 SS 16.79 330.95 347.73 MS 5.60 5.91 R-Sq = 4.83% Mean 9.769 8.429 10.231 11.000 StDev 2.288 3.867 1.878 * F 0.95 P 0.424 R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( * ) ( -* ) ( * ) ( * ) -+ -+ -+ -+ -7.5 10.0 12.5 15.0 Pooled StDev = 2.431 Phụ bảng 13: Kết phân tích phân sai trọng lượng sơ sinh bình quân theo thể trạng nái One-way ANOVA: P.SSBQ versus LOẠI VIÊM Source LOẠI VIÊM Error Total DF 56 59 S = 0.1533 Level N 39 13 SS 0.0935 1.3161 1.4097 MS 0.0312 0.0235 R-Sq = 6.64% Mean 1.4564 1.4357 1.4369 1.1500 StDev 0.1219 0.1651 0.2214 * F 1.33 P 0.275 R-Sq(adj) = 1.63% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+( *-) ( -* -) ( -* -) ( * -) + -+ -+ -+1.00 1.20 1.40 1.60 Pooled StDev = 0.1533 Phụ bảng 14: Kết phân tích phân sai số cai sữa ổ theo thể trạng nái One-way ANOVA: SC CAI SỮA versus LOẠI VIÊM Source LOẠI VIÊM Error Total DF 56 59 SS 24.74 188.86 213.60 MS 8.25 3.37 F 2.44 P 0.073 64 S = 1.836 Level N 39 13 R-Sq = 11.58% Mean 9.205 7.714 8.385 6.000 R-Sq(adj) = 6.84% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+( * ) ( * ) ( * ) ( -* -) + -+ -+ -+4.0 6.0 8.0 10.0 StDev 1.809 1.254 2.142 * Pooled StDev = 1.836 Phụ bảng 15: Kết phân tích phân sai trọng lượng cai sữa bình qn theo thể trạng nái One-way ANOVA: P.CSBQ versus LOẠI VIÊM Source LOẠI VIÊM Error Total DF 56 59 S = 0.5742 Level N 39 13 SS 5.732 18.461 24.193 MS 1.911 0.330 R-Sq = 23.69% Mean 6.0095 5.6700 5.3869 4.5000 StDev 0.5907 0.2727 0.6295 * F 5.80 P 0.002 R-Sq(adj) = 19.61% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+(-*-) ( -* ) ( -* -) ( -* ) + -+ -+ -+4.00 4.80 5.60 6.40 Pooled StDev = 0.5742 Phụ bảng 16: Kết phân tích phân sai tỷ lệ ngày tiêu chảy theo thể trạng nái One-way ANOVA: TLNC TIÊU CHẢY versus LOẠI VIÊM Source LOẠI VIÊM Error Total S = 9.430 Level N 39 13 DF 56 59 SS 1676.9 4980.1 6656.9 MS 559.0 88.9 R-Sq = 25.19% Mean 15.821 17.000 27.769 35.000 StDev 6.370 7.461 16.084 * F 6.29 P 0.001 R-Sq(adj) = 21.18% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ (-* ) ( -* -) ( -* ) ( -* -) + -+ -+ -+ 12 24 36 48 65 Pooled StDev = 9.430 Phụ bảng 17: Kết phân tích phân sai tỷ lệ nuôi sống đến 24 ngày theo thể trạng nái Chi-Square Test: Heo cai sữa, Heo chết Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Heo cai sữa 359 344.47 0.613 Heo chết 22 36.53 5.782 Total 381 54 53.34 0.008 5.66 0.076 59 109 120.25 1.052 24 12.75 9.918 133 9.95 1.565 1.05 14.756 11 Total 528 56 584 Chi-Sq = 33.771, DF = 3, P-Value = 0.000 cells with expected counts less than 66 ... tắt iv Mục lục v Danh sách chữ viết tắt x Danh sách bảng xi Danh sách biểu đồ xi Danh sách hình xii Chương MỞ ĐẦU ... khuỷu chân, viêm làm nhiễm trùng khớp mơ xung quanh vi khuẩn Ngồi có tham gia yếu tố khác như: cân dinh dưỡng thi u chất (tỷ lệ Ca/P không cân đối, thi u vitamin D), chấn thương chân, thối hóa xương... sang nhầy đặc, lợn cợn, có màu vàng, xanh đặc, có có lẫn máu, mùi tanh, viêm thường kéo dài – ngày đến ngày Sau xuất mủ đặc, dính mép âm hộ Nếu khơng can thi p kịp thời chuyển sang dạng viêm nặng,
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỨNGBỆNH TRÊN HEO NÁI MANG THAI, HEO NÁI ĐẺ VÀ TIÊU CHẢY TRÊN HEO CON THEO MẸ , KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỨNGBỆNH TRÊN HEO NÁI MANG THAI, HEO NÁI ĐẺ VÀ TIÊU CHẢY TRÊN HEO CON THEO MẸ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay