SO SÁNH TÍNH KHÁNG VÀ ĐA KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN CỘNG SINH Escherichia coli TRÊN MẪU PHÂN LẬP TỪ NGƯỜI VÀ CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus)

48 2 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:37

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP SO SÁNH TÍNH KHÁNG ĐA KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN CỘNG SINH Escherichia coli TRÊN MẪU PHÂN LẬP TỪ NGƯỜI TRA (Pangasianodon hypophthalmus) Họ tên sinh viên: TRẦN NGUYỄN TƯỜNG VI Ngành: CHẾ BIẾN THỦY SẢN Niên khóa: 2006-2010 Tháng 7/2010 -1- SO SÁNH TÍNH KHÁNG ĐA KHÁNG CỦA VI KHUẨN CỘNG SINH Escherichia coli TRÊN MẪU PHÂN LẬP TỪ NGƯỜI TRA (Pangasianodon hypophthalmus) Thực Trần Nguyễn Tường Vi Luận văn đệ trình để hồn tất u cầu cấp Kỹ sư Chế Biến Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn: Th.s Nguyễn Hồng Nam Kha Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2010 -2- LỜI CẢM ƠN Chúng xin cảm tạ: Ban Giám Hiệu trường Đại Học Nông Lâm TPHCM Ban Chủ Nhiệm Khoa Thủy Sản Ban Chủ Nhiệm Bộ Mơn Chế Biến Thủy Sản Thầy Nguyễn Hồng Nam Kha Cùng tồn thể thầy Khoa Thủy Sản, gia đình bạn bè tận tình hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành đề tài Do kiến thức hạn chế lần thực đề tài nên không khỏi có thiếu sót Kính mong nhận dạy, góp ý, phê bình q thầy bạn -3- TÓM TẮT Đề tài “ So sánh tính kháng đa kháng vi khuẩn cộng sinh E coli mẫu phân lập từ người tra (Pangasius hypophthalmus)” tiến hành phòng thí nghiệm Bệnh Học Thủy Sản trường Đại Học Nông Lâm TPHCM từ ngày 28/3/2010 đến ngày 28/6/2010 Phương pháp đĩa khuếch tán sử dụng nghiên cứu với mười lăm loại kháng sinh Ampicillin (Am), Amoxicillin (Ax), Gentamicin (Ge), Neomycin (Ne), Tetracycline (Te), Doxycycline (Dx), Ciprofloxacin (Ci), Norfloxacin (Nr), Nalidixic acid (Ng), Trimethoprim/sulfamethoxazole (Bt), Chloramphenicol (Cl), Nitrofurantoin (Fr), Colistin (Co), Streptomycin (Sm), Kanamycin (Kn) Trong thí nghiệm này, chúng tơi sử dụng 56 chủng E coli phân lập người từ khoa Chăn nuôi thú y trường Đại Học Nông Lâm, chủng phân lập từ Đại học Y Dược 14 chủng phân lập từ mẫu phân từ Bệnh Viện Đa Khoa Thủ Đức, TPHCM Kết thử nghiệm kháng sinh đồ chủng E coli phân lập từ người cho kết sau: Về tính kháng kháng sinh: tỷ lệ vi khuẩn E coli người kháng với 15 loại kháng sinh thử nghiệm Am (78,5%), Ax (77,1%), Ge (18,8%), Ne (20,1%), Te (72,9%), Dx (28,5%), Ci (22,2%), Nr (22, 2%), Ng (38,2%), Bt (63,2%), Cl (18,1%), Fr (1,4%), Co (20,8%), Sm (44,4%), Kn (13,2%) Về tính đa kháng: 85% chủng E coli ngườitính đa kháng (kháng với hai loại kháng sinh trở lên), 4,2% chủng E coli nhạy cảm với 15 loại kháng sinh thử nghiệm So sánh kết kháng sinh đồ 72 chủng E coli phân lập từ người với 72 chủng E coli phân lập từ thấy Am, Ax, Bt bị kháng tương đương Sm kháng sinh sử dụng phổ biến họ Aminoglycosides để trị bệnh cho người Ng bị kháng nhiều Ci Nr họ Quinolone Vi khuẩn E coli kháng Co với tỷ lệ gấp lần người Hai kháng sinh cấm Cl Fr bị kháng với tỷ lệ cao người -4- Vi khuẩn E coli phân lập từ thể tính đa kháng cao vi khuẩn phân lập từ người -5- MỤC LỤC Trang tựa Trang i Cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách bảng – biểu – hình viii CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt Vấn Đề 1.2 Mục Tiêu Nghiên Cứu CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Vi Khuẩn Escherichia Coli 2.1.1 Phân loại 2.1.2 Ni cấy đặc điểm sinh hóa 2.2 Định Nghĩa Kháng Sinh, Phân Loại Cơ Chế Tác Động 2.2.1 Định nghĩa kháng sinh 2.2.2 Phân loại 2.2.3 Cơ chế tác động 2.3 Sự kháng thuốc 2.3.1 Cơ chế kháng thuốc 2.3.2 Nguồn gốc đề kháng kháng sinh vi khuẩn 2.4 Kháng Sinh Đồ 2.4.1 Khái niệm 2.4.2 Nguyên lý 2.4.3 Ứng dụng 10 2.4.4 Môi trường để thực kháng sinh đồ 10 2.4.5 Một số ứng dụng đạt 10 CHƯƠNG VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 3.1 Vật Liệu 14 3.1.1 Thời gian địa điểm 14 -6- 3.1.2 Mẫu 14 3.1.3 Kháng sinh sử dụng 14 3.1.4 Một số vật liệu khác 14 3.2 Phương Pháp Nghiên Cứu 15 3.2.1 đồ phương pháp nghiên cứu 15 3.2.2 Làm 15 3.2.3 Thử nghiệm khả sinh indol 15 3.2.4 Thử nghiệm khả biến dưỡng citrate 16 3.2.5 Giữ giống 17 3.2.6 Định danh vi khuẩn 17 3.2.7 Thử kháng sinh đồ 22 CHƯƠNG KẾT QUẢ THẢO LUẬN 24 4.1 Định Danh Vi Khuẩn 24 4.2 Kháng Sinh Đồ 24 4.2.1 Kháng kháng sinh 25 4.2.2 Tính đa kháng 29 CHƯƠNG KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 33 5.1 Kết Luận 33 5.2 Đề Nghị 34 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC -7- DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ADH ADN ARN CIT CLSI EC broth EMB FDA GEL I IND LDC Mc MH NA NB ODC ONPG PABA PGA R S SCA TDA TSB TSI VP : Arginine dihydrolase : Acid Deoxyribonucleic : Acid Ribonucleic : Citrate : Clinical and Laboratory Standards Institute : Escherichia coli broth : Eosin Methylene Blue Agar : Food and Drug Administration, United States : Gelatinase : Intermediate : Indol : Lysine decarboxylase : MacConkey Agar : Mueller Hinton Agar : Nutrient Agar : Nutrient Broth : Ornithine decarboxylase : O-Nitrophenyl β-D- galactopyrannoside : p-aminobenzoic acid : pteroyglutamic acid : Resistive : Sensitive : Simmons Citrate Agar : Tryptophane deaminase : Trypticase Soy Broth : Triple Sugar Iron Agar : Voges-Proskauer -8- DANH SÁCH CÁC BẢNG - BIỂU ĐỒ - HÌNH ẢNH BẢNG NỘI DUNG TRANG 4.1 Vi khuẩn E coli phân lập từ phân người phân lập từ tra kháng với kháng sinh 4.2 Tính đa kháng vi khuẩn E coli phân lập từ phân người E coli phân lập từ tra BIỂU ĐỒ NỘI DUNG 4.1 Vi khuẩn E coli người tra kháng 29 TRANG với kháng sinh 4.2 26 26 Tính đa kháng vi khuẩn E coli phân lập từ người phân lập từ tra 30 HÌNH NỘI DUNG TRANG 4.1 Kết định danh vi khuẩn test API 20E 24 4.2 Vi khuẩn E coli phân lập từ người kháng với kháng sinh 31 4.3 Vi khuẩn E coli phân lập từ kháng với kháng sinh 32 -9- Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Xã hội ngày phát triển, đời sống người dân ngày cải thiện, nhu cầu sức khỏe, an toàn thực phẩm đặt lên hàng đầu Vấn đề đề kháng kháng sinh hệ vi khuẩn cộng sinh người Tổ chức Y tế Thế giới Bộ Y tế quan tâm đặc biệt Các vi khuẩn hình thành tính kháng kháng sinh đột biến tác dụng áp lực chọn lọc kháng sinh nhận gene kháng từ vi khuẩn kháng khác qua chuỗi thức ăn Ngoài ra, vi khuẩn cộng sinh người mang tính kháng kháng sinh có khả truyền gene kháng cho vi khuẩn khác, đặc biệt nguy hiểm vi khuẩn gây bệnh, gây khó khăn lớn cho việc điều trị Escherichia coli (E coli) vi khuẩn sống cộng sinh chiếm ưu hệ vi sinh vật đường ruột người lồi động vật Hầu hết dòng E coli khơng gây hại đóng vai trò quan trọng việc ổn định sinh lý đường ruột tra (Pangasius hypophthalmus) lồi ni nước có sản lượng lớn nước ta Sản lượng tra năm 2009 thu hoạch ước tính đạt 1.006 nghìn (theo báo cáo Trung tâm Tin học Thống kê (Bộ NN&PTNT)), chiếm 39,2% tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản Tuy nhiên, tra nuôi công nghiệp với mật độ cao nguyên nhân hàng đầu dẫn đến dịch bệnh (chủ yếu vi khuẩn) xảy thường xuyên môi trường nuôi bị ô nhiễm Việc sử dụng kháng sinh không liều lượng thời gian điều trị bệnh người ngun nhân dẫn đến hình thành tính kháng đa kháng kháng sinh hệ vi khuẩn cộng sinh Đánh giá tính kháng đa kháng kháng sinh hệ vi khuẩn cộng sinh người, đại diện vi khuẩn E coli, vấn đề cấp thiết, quan tâm Ngoài ra, việc tìm hiểu khả lan truyền tính kháng thơng qua việc so sánh tính kháng đa kháng vi khuẩn cộng sinh - 10 - Bảng 4.1 Vi khuẩn E coli phân lập từ phân người phân lập từ tra kháng với kháng sinh Kháng sinh Am Ax Ge Ne Te Dx Ci Nr Ng Bt Cl Fr Co Sm Kn Số vi khuẩn kháng người 56.5 55.5 13.5 14.5 52.5 20.5 16 16 27.5 45.5 13 15 32 9.5 Số vi khuẩn kháng 54.5 47.5 4.5 27 48 42.5 13.5 10.5 40 50 32.5 70 36 10 % 78.5 77.1 18.8 20.1 72.9 28.5 22.2 22.2 38.2 63.2 18.1 1.4 20.8 44.4 13.2 % 75.7 66 6.3 37.5 66.7 59 18.8 14.6 55.6 69.4 45.1 4.2 97.2 50 13.9 120 97.2 % chủng vi khuẩn E.Coli 100 80 78.5 77.1 75.7 72.9 69.4 66.7 66 63.2 59 60 55.6 50 45.1 38.2 37.5 40 44.4 28.5 18.8 20 22.2 22.2 18.8 14.6 20.1 20.8 18.1 6.3 13.9 13.2 4.2 1.4 Am Ax Ge Ne Te Dx Ci Nr Ng Bt Cl Kháng sinh Fr Co Sm Kn % chủng vi khuẩn E coli người % chủng vi khuẩn E coli Biểu đồ 4.1 Vi khuẩn E coli người tra kháng với kháng sinh 4.2.1.1 Vi khuẩn E coli phân lập từ người với kháng sinh Kết phân tích biểu đồ cho thấy bốn loại kháng sinh Am, Ax, Te, Bt bị kháng 60%, Am Ax hai kháng sinh có mức độ kháng tương - 34 - đương nhau, 77%, tỷ lệ kháng cao Nguyên nhân chủ yếu Am Ax hai kháng sinh thuộc họ Penicillin, chúng có cấu trúc hóa học giống nhau, chế tác động lên vi khuẩn giống có phổ kháng khuẩn rộng, dùng phổ biến trị bệnh cho người Hai loại kháng sinh cấm Cl Fr có tỷ lệ kháng khác Cl có tỷ lệ kháng trung bình 18,1%, Fr có tỷ lệ kháng thấp 1,4% Có thể hai loại kháng sinh sử dụng người nên tỷ lệ nhạy cao Te, Dx họ Tetracyline, chế tác động Tuy nhiên tỷ lệ vi khuẩn E coli người kháng với hai loại kháng sinh chênh lệnh 44% Có thể người, kháng sinh Te sử dụng nhiều hơn, Dx đươc sử dụng Tương tự, Ge, Ne, Sm, Kn họ Aminoglycosides Tuy nhiên tỷ lệ kháng có chênh lệnh nhau: Sm (44,4%), Ge (18,8%), Ne (20,1%), Kn (13,2%) Có thể họ này, Sm sử dụng nhiều để điều trị bệnh người Ci, Nr họ Fluoroquinolone, tỷ lệ kháng tương tự 22.2% Ng quinolone hệ trước, tỷ lệ kháng cao hẳn Ci Nr, 38,2% 4.2.1.2 Vi khuẩn E coli phân lập từ tra với kháng sinh Kết phân tích biểu đồ cho thấy tám loại kháng sinh Am, Ax, Te, Dx, Ng, Bt, Co, Sm bị kháng 50% Trong Co có mức kháng cao 97,2%, Am có mức kháng 76% Am, Ax họ nên tỷ lệ kháng tương đương nhau, khoảng 70% Có sư chênh lệnh khơng đáng kể Am Ax người dân dùng Am để trị bệnh cho nhiều Ax Ci, Nr họ, tỷ lệ kháng tương tự khoảng 19% Ng quinolone hệ trước tỷ lệ kháng cao hẳn Ci Nr (56%) Te, Dx họ, tỷ lệ kháng tương đương khoảng 60% Tương tư, Sm, Ge, Ne, Kn họ, nhiên mức độ kháng lại kháng Sm (50%), Ne (37,5%), Kn (14%), Ge (6,3%) Giả thiết Sm, Ne loại kháng sinh sử dụng nhiều Kn, Ge chấp nhận - 35 - 4.2.1.3 So sánh tính kháng kháng sinh vi khuẩn E coli người tra Am Ax hai kháng sinh dùng nhiều điều trị bệnh người tra thể qua kết kháng cao tương đương 70%, tỷ lệ kháng Am Ax người cao chút Các quan chức nên khuyến cáo người dân không nên sử dụng Am Ax để trị bệnh cho người cho Trên 63% chủng vi khuẩn E coli người kháng với kháng sinh Bt Đây tỷ lệ kháng cao Nguyên nhân người dùng Bt nhiều để trị bệnh cho người Dx Te họ Tetracycline, có tỷ lệ kháng cao (trên 60%) Kháng sinh Dx dùng nhiều dùng người nên tỷ lệ vi khuẩn E coli kháng cao (59% so với 29%) Tỷ lệ kháng Dx Te tương đồng người (khoảng 60%), điều phù hợp với khuyến cáo CLSI thử nghiệm kháng sinh đồ cho Te dùng kết cho kết luận tương tự Dx vi khuẩn phân lập từ động vật thủy sản Họ Aminoglycosides gồm Sm, Ge, Ne, Kn tỷ lệ kháng tương đồng chưa cao, nhiên kết kháng cho thấy Sm đươc dùng trị bệnh cho người cho nhiều kháng sinh khác họ nên thể tỷ lệ kháng cao Họ Ci, Nr tỷ lệ kháng thấp (dưới 23%), quinolone hệ trước Ng có tỷ lệ kháng cao (trên 38%) Ng dùng nhiều thủy sản nên tỷ lệ kháng Ng cao (56%) người (38%) Tỷ lệ kháng Co vi khuẩn E coli phân lập từ cao gấp lần vi khuẩn E coli phân lập từ người Có thể nhận xét Colistin loại kháng sinh dùng nhiều thủy sản so với người, nhiên, Colistin loại kháng sinh có đường kính vòng kháng khuẩn nhạy cảm kháng gần [10;11] Từ dẫn đến sai sót q trình đo vòng kháng khuẩn Trong kháng sinh cấm sử dụng Cl Fr tỷ lệ kháng Cl cao, Cl dùng dùng nhiều trước nên tồn dư tạo áp lực chọn lọc ao tạo hệ vi khuẩn kháng trước Tỷ lệ vi khuẩn E coli người kháng Fr không đáng kể (dưới 5%) - 36 - 4.2.2 Tính đa kháng Kết tính điểm theo vi khuẩn phân lập cho kết tính đa kháng vi khuẩn E coli phân lập từ phân người Ngồi ra, chúng tơi trình bày song song số liệu kết tính đa kháng E coli phân lập từ tra Bảng 4.2 Tính đa kháng vi khuẩn E coli phân lập từ phân người E coli phân lập từ tra Số kháng sinh kháng 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 Số vi khuẩn kháng người 1 1 1 0 0 % 4.2 6.9 2.8 1.4 1.4 8.3 2.8 6.9 2.8 1.4 9.7 6.9 8.3 6.9 4.2 2.8 1.4 1.4 5.6 1.4 2.8 6.9 1.4 1.4 0 0 - 37 - Số vi khuẩn kháng tra 0 3 4 3 2 0 0 % 0 1.4 4.2 2.8 4.2 1.4 5.6 5.6 5.6 4.2 4.2 4.2 2.8 5.6 6.9 8.3 9.7 4.2 2.8 1.4 2.8 4.2 2,8 5,6 0 0 12 9.7 10 9.7 % chủng vi khuẩn E coli 8.3 8.3 8.3 6.9 6.9 6.9 6.9 5.6 5.6 5.6 4.2 4.2 4.2 6.9 6.9 5.6 5.6 4.2 4.2 4.2 4.2 5.6 4.2 4.2 2.8 2.8 2.8 1.4 1.4 1.4 0 0.5 2.8 2.8 2.8 1.4 1.4 2.8 2.8 1.4 1.4 1.4 2.8 2.8 1.4 1.4 1.4 0 0 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 SỐ KHÁNG SINH KHÁNG 9.5 10 10.5 11 12 12.5 13 % chủng vi khuẩn E.Coli người % chủng vi khuẩn E.Coli Biểu đồ 4.2 Tính đa kháng vi khuẩn E coli phân lập từ người từ tra 4.2.2.1 Tính đa kháng vi khuẩn E coli người Phân tích biểu đồ cho thấy tính đa kháng (kháng từ loại kháng sinh trở lên) 72 chủng E.Coli phân lập từ người gần 85% Trong tỷ lệ kháng với hai loại kháng sinh chiếm 1,4% Tỷ lệ vi khuẩn kháng với ba bốn loại kháng sinh chiếm 13,9% Tỷ lệ kháng năm sáu loại kháng sinh chiếm 31,8% Đặc biệt, có 6.9% chủng E coli phân lập từ người kháng với 11 loại kháng sinh Có 4,2% chủng nhạy cảm với tất 15 loại kháng sinh thử nghiệm 4.2.2.2 Tính đa kháng vi khuẩn E coli tra Tỷ lệ vi khuẩn E coli phân lập từ tra kháng với hai loại kháng sinh trở lên chiếm 90% (94,4%) Tỷ lệ kháng với 13 loại kháng sinh chiếm 5,6% số chủng E coli phân lập Khơng có chủng nhạy cảm với 15 loại kháng sinh thử nghiệm Chỉ có 1,7% chủng vi khuẩn kháng với loại kháng sinh thử nghiệm 4.2.2.3 So sánh tính đa kháng vi khuẩn E coli phân lập người tra Biểu đồ cho thấy có 85% chủng E coli phân lập người thể tính đa kháng kháng sinh (kháng với từ loại kháng sinh trở lên) khoảng 40% vi khuẩn phân lập từ người kháng từ đến loại kháng sinh 35% vi khuẩn phân lập từ kháng từ đến loại kháng sinh Ngoài ra, vi khuẩn E coli - 38 - nhạy cảm với 15 loại kháng sinh thử nghiệm người chiếm tỷ lệ 4,2%, lại khơng có chủng nhạy cảm với tất kháng sinh thử nghiệm Điều cho thấy vi khuẩn phân lập từ thể tính đa kháng cao vi khuẩn phân lập từ người Tuy nhiên có điều đáng mừng khơng có chủng E coli người kháng với 14-15 loại kháng sinh thử nghiệm Trong số vi khuẩn E coli phân lập người cá, có 5,6% chủng vi khuẩn E coli phân lập từ tra kháng với nhiều kháng sinh 13 kháng sinh Ở người, khơng có chủng E coli kháng với 13 kháng sinh, có 1,4% chủng vi khuẩn kháng 12 kháng sinh Hình 4.2 Vi khuẩn E coli phân lập từ người kháng với kháng sinh - 39 - Hình 4.3 Vi khuẩn E coli phân lập từ kháng với kháng sinh - 40 - Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Từ kết thử nghiệm kháng sinh đồ với 15 loại kháng sinh, rút số kết luận sau: Vi khuẩn E coli phân lập từ người kháng kháng sinh họ Penicillin gồm Am (78,5%) Ax (77,1%) với tỷ lệ cao tương đương Trong họ Aminoglycosides Sm bị kháng với tỷ lệ cao (44,4%), Ne Ge bị kháng tương đương (19%), Kn bị kháng họ (13,2%) Te, Dx hai kháng sinh thuộc họ Tetracycline tỷ lệ vi khuẩn E coli người kháng với Te (72,9%) gấp 2,5 lần Dx (28,5%) Fluoroquinolone gồm Ci Nr bị kháng tương đương (22,2%) Quinolone hệ I Ng bị kháng nhiều (38,2%) Tỷ vi khuẩn E coli người kháng hai loại kháng sinh cấm Cl Fr thấp, Cl (18,1%) bị kháng nhiều Fr (1,4%) Bt bị kháng với tỷ lệ cao (63,2%), Co bị kháng với tỷ lệ trung bình (20,8%) Về tính đa kháng 85% chủng E coli người mang tính đa kháng, 4,2% chủng nhạy cảm với 15 loại kháng sinh thử nghiệm So sánh kết kháng sinh đồ 72 chủng E coli phân lập từ người với 72 chủng E coli phân lập từ thấy Am, Ax, Bt bị kháng cao tương đương người Vi khuẩn E coli kháng Dx nhiều người Sm kháng sinh sử dụng phổ biến họ Aminoglycosides để trị bệnh cho người cá, Sm bị kháng nhiều Ne, Ge, Kn Ng bị kháng nhiều Ci Nr Ng Quinolone hệ I Vi khuẩn E coli kháng Co với tỷ lệ gấp lần người Hai kháng sinh cấm Cl Fr bị kháng kháng nhiều người - 41 - Vi khuẩn phân lập từ thể tính đa kháng cao vi khuẩn phân lập từ người Trên 85% chủng E coli phân lập người thể tính đa kháng sinh Trong đó, khoảng 40% vi khuẩn phân lập từ người kháng từ đến loại kháng sinh 35% vi khuẩn phân lập từ kháng từ đến loại kháng sinh 5.2 Đề nghị Khuyến cáo người dân tác hại việc sử dụng kháng sinh bừa bãi để trị bệnh cho cho người Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng kháng sinh điều trị bệnh cho động vật Thường xuyên tiến hành kháng sinh đồ để có hướng sử dụng kháng sinh đắn, hợp lý, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng Hạn chế sử dụng kháng sinh Am, Ax, Te, Bt, Sm để trị bệnh cho người cho tỷ lệ vi khuẩn E coli kháng với loại kháng sinh cao tương đương Nên có nghiên cứu sâu chuyển gen hai nguồn vi khuẩn E coli người - 42 - TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT BỘ MÔN VI SINH HỌC, 1993 Thực tập vi sinh y học Trung Tâm Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Y Tế SỞ Y TẾ TPHCM NGUYỄN NHƯ PHO, 2004 Thuốc dùng thủy sản Bài Giảng Khoa Thủy Sản ĐHNL TPHCM TÔ MINH CHÂU, VƯƠNG THỊ VIỆT HOA, VŨ THỊ LÂM AN, LÂM THANH HIỀN, NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP NGUYỄN THÚY HƯƠNG, 2000 Vi sinh học đại cương ĐHNL TPHCM TRẦN LINH THƯỚC, 2002 Phương pháp phân tích vi sinh vật nước, thực phẩm mỹ phẩm Nhà xuất giáo dục BÙI THỊ THU TRANG, 2001 Phát số gen độc lực E coli phân lập từ phân thịt bò, heo kỹ thuật multiplex – PCR Luận Văn Công Nghệ Sinh Học ĐHNL TPHCM TÀI LIỆU TIẾNG NƯỚC NGOÀI NGUYEN HOANG NAM KHA, 2003 Characterization of Bacteria Isolated From Farmed Fish Coming From VietNam and Study of Their Antibiotic Resistance Master of Science Thesis: Food Science and Technology KENNETH TODAR, 2002 Todar’s Textbook of Bacteriology M T PARKER, 1983 Topley and Wilson’s Principles of bacteriology, virology and immunity, 7th ed., Vol 2, Systematic bacteriology, Butler & Tanner Ltd, London - 43 - PHỤ LỤC THÀNH PHẦN CÁC LOẠI MƠI TRƯỜNG HĨA CHẤT Nutrient Broth Tissue Sodium Chloride (NaCl) Beff Extract Yeast Extract pH 5,0g 5,0g 1,5g 1,5g 7,4 ± 0.2 Nutrient Agar Peptone Sodium chloride Beef Extract Yeast Extract Agar Nước cất vừa đủ pH 5g 5g 1,5g 1,5g 15g 1.000 ml 7,4 ± 0,2 (25oC) MacConkey Agar Proteose peptone polypepton Peptone gelysate Lactose Muối mật No.3 hỗn hợp muối mật NaCl Neutral red Crystal violet Agar Nước cất 3g 17g 10g 1,5g 5g 0,03g 13,5g 13,5g lít EMB Peptone Lactose Sucrose Dipotassium phosphate Agar Eosin Y Methyl blue Nước cất vừa đủ pH 10 g 5g 5g 2g 13,5g 0,4 g 0,065g 1.000 ml 7, ± 0,2 (25oC) - 44 - Mueller Hinton Beff Extract Power Acid Digest of Casein Starch Agar pH 2,0g 17,5g 1,5g 17,0g 7,3 ± 0,1g TSB Trypticase peptone Phytone peptone NaCl K2HPO4 Glucose Nước cất 17g 3g 5g 2,5g 2,5g lít SCA (Simmons Citrate Agar) Sodium citrate NaCl K2HPO4 NH4H2PO4 MgSO4 Bromothymol blue Agar Nước cất 2g 5g 1g 1g 0,2g 0,08g 15g lít - 45 - BẢNG KẾT QUẢ ĐO ĐƯỜNG KÍNH VỊNG KHÁNG KHUẨN CỦA CÁC CHỦNG E COLI PHÂN LẬP TỪ NGƯỜI Chủng E coli Am Ax Ge Ne Te Dx Ci Nr Ng Bt Cl Fr Co Sm Kn [13;17] [13;17] [12;15] [12;17] [14;19] [12;16] [15;21] [12;17] [13;19] [10;16] [12;18] [14;17] [10;11] [11;15] [13;18] 2096/9 256/10 851/11 255/9 316/11 215/10 1242/12 1531/9 52/10 962/11 1239/11 2063/11 1628/9 149/9 1922/11 38/11 2062/9 228/12 989/9 896/10 1274/11 336/9 1606/12 1153/9 215/9 2132/12 1501/12 66/12 0 20 0 0 23.5 23 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 22 0 23 22 0 0 12 0 0 14 10 0 0 22 22.5 21 22.5 (13.5) 21 23 22.5 19 23 20 21 22 10.5 11 23 23 21 10 21 22 14 12 20 22.5 22 23 23 12.5 16 17 16.5 16 18 17 16 17 17 16 17 17 17.5 18 18 16 16 17 17 18 20 18 16 18 17 18.5 18 27 0 7.5 11 26 14 28 27 9.5 0 13 0 30 32 33 11 30 16.5 24 13.5 16 (18) 14 22 20.5 24 22 11 12 12 20 14 12 14 14 24 18 15 14 28 17 16 24 40 37 30 40 40 33 30 33 32 38 26 32 40 0 34 40 40 36 0 40 23 40 36 31 38 40 33 32 32 30 34 24 32 40 0 32 40 40 0 38 40 23 29 26 26 30 14 28 29 16 26 24 14 30 0 14 30 30 0 14 0 28 0 26 0 0 30 0 26 0 30 0 0 32 30 0 26.5 26 26 22 24 12 24 26 26 22 26 26 30 22 26 28 24 22 26 28 32 24 26 28 26 23 32 30 30.5 30 28 30 29 30 33 30 31 32 30 32.5 28 27 32 31 30 25 32 30 30 30 28 32 30.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 12 10.5 11 11.5 11.5 11 12 12 12 11 11 11 11 11 10 11 11 10 12 11 11 10.5 8.5 12 18 17 15 12 18 8.5 15 8 18 20 0 16 17 21 19.5 14 22 21 22 15.5 24 21 22 18 25 17 22 24 18 20.5 21 11 14 28 18 21 24 22 14 23 17.5 24 30 16 - 46 - Chủng E coli Am Ax Ge Ne Te Dx Ci Nr Ng Bt Cl Fr Co Sm Kn [13;17] [13;17] [12;15] [12;17] [14;19] [12;16] [15;21] [12;17] [13;19] [10;16] [12;18] [14;17] [10;11] [11;15] [13;18] 2133/10 1214/9 2175/9 2077/11 54/10 1225/10 242/12 156/9 2065/10 211/11 1515/12 2226/9 1331/9 1145/9 1561/11 1952/11 1234/9 1627/9 1606/12 1065/11 72/11 315/12 945/11 940/11 2077/11 1118/9 863/11 148/9 YD1 YD2 5TD11 4TD5 5TD8 0 0 22 0 0 0 0 21 0 0 20 20 0 22 0 23 18.5 16 0 0 23 16 0 0 13 0 (21) 0 0 20.5 21 0 23.5 0 22 19 16 26 23.5 11.5 24.5 23 20 22 18 18 (16) 22 19 (12) 23 (13.5) 22 10 19 20 21 23 22.5 21 17 20 18 23 21 20 18.5 18.5 18.5 18 17.5 18 20 18 16 17 17 20 17 10 (12) 18 15.5 22 17 15.5 15 16 17 17 16.5 17 17 15 11 16 17.5 16.5 16 10 11 (8.5) 29 (11) (15) (12) (13) 30 (14) 8.5 (13) 0 29 11.5 30 10 27 32 31 10.5 12 18 8.5 18 (18) 26 12 18 10 20 20 26 20 16.5 12.5 18 16 10 10 23 16 16 26 16 13 16 24 10 27 25 20 16 31 31 31 36 8.5 34 30 34 36 38 34 32 33 14.5 40 12 36 26 34 32 30 35 30 36 30 30 32 42 36 34 27 30 29 35 35 32 32 32 36 35 30 35 11.5 (36) 32 23 32 32 32 34 28 32 36 29 30 42 32 30 14 0 31 16 18 26 27 22 16 28 27 30 26 0 26 26 26 27 24 30 30 21 10 30 27 26 32 0 0 30 26 0 0 14 0 0 25 0 26 26 26 28 0 28 24 23 21 31 24 29 31 24 26 26 30 19 28 22 26 30 21 28 13 27 28 23 22 27 26 28 26 22 30 24 28 28 28 30 26 28 31.5 30.5 31.5 29 30 31 28 29 27 30 29 29 28 30 31 27 29 30 30 31 30 32 32 24.5 23 34 24 30 32 33 28.5 29 11.5 11.5 11.5 12 10.5 11 11 10 11 10 12 12 11 12 10.5 10 10.5 10.5 11 11 11 10 11 12 10.5 11.5 12 10.5 10.5 13 12 11 10 19 21 12 11 20 19 17 10 19 16 18 17 0 16 16 18 14 9.5 10 20 11 9.5 15 18 20 16 25 25 20 25 14 26 21 22 20 21 22 14 21 0 23.5 20 21.5 12 19 19 20 21 23 20 14.5 24 21 19 22 21 19 - 47 - Chủng E coli 4TD2 5TD7 5TD10 2TD2 1TD1 5TD2 4TD3 4TD1 3TD2 2TD5 2TD12 Am Ax Ge Ne Te Dx Ci Nr Ng Bt Cl Fr Co Sm Kn [13;17] [13;17] [12;15] [12;17] [14;19] [12;16] [15;21] [12;17] [13;19] [10;16] [12;18] [14;17] [10;11] [11;15] [13;18] 0 19 0 24 20 20 0 0 19 0 22 20 19 0 20 22 22 21 23 20 22 22 21 22 20 16 17 17 17 17 16 20 16.5 18.5 18 16 10 28.5 9.5 11 30 27 28 11 10.5 18 10 24 14 14 19 24 24 24 18 22 34 30 36 30 28 10.5 36 40 38 29 36 34 30 36 30 30 34 37 34 28 35 24 17.5 26 20 18 28 30 25 20 29.5 0 26 0 28 28 28 0 20 28 11 16 30 26 27 27 11 10 31 22 29 29 26 30 32 32 27.5 31 32 10 10.5 11 11 11 10.5 11 11 10.5 11 11 19.5 16.5 18 18 14 10 17 19 15 17 16 21.5 22 22 22 22 20 22 24 21 21 22 (18): Có khuẩn lạc mọc đường kính vòng kháng khuẩn [13;17]: S≥17, R≤13 - 48 - ... lập từ phân người phân lập từ cá tra kháng với kháng sinh 4.2 Tính đa kháng vi khuẩn E coli phân lập từ phân người E coli phân lập từ cá tra BIỂU ĐỒ NỘI DUNG 4.1 Vi khuẩn E coli người cá tra kháng. .. So sánh tính kháng đa kháng kháng sinh vi khuẩn cộng sinh E coli mẫu phân lập từ người cá tra 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Phân lập vi khuẩn E coli từ mẫu phân người Tiến hành thử nghiệm kháng sinh. .. loại kháng sinh vi khuẩn E coli phân lập So sánh tính kháng đa kháng E coli phân lập từ mẫu phân người cá tra - 11 - Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Vi Khuẩn Escherichia coli Vi khuẩn Escherichia coli
- Xem thêm -

Xem thêm: SO SÁNH TÍNH KHÁNG VÀ ĐA KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN CỘNG SINH Escherichia coli TRÊN MẪU PHÂN LẬP TỪ NGƯỜI VÀ CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) , SO SÁNH TÍNH KHÁNG VÀ ĐA KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN CỘNG SINH Escherichia coli TRÊN MẪU PHÂN LẬP TỪ NGƯỜI VÀ CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay