ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIOMIN POULTRYSTAR LÊN HỆ VI SINH VẬT ĐƯỜNG RUỘT GÀ THỊT COBB 500

68 0 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:37

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y *********** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIOMIN POULTRYSTAR LÊN HỆ VI SINH VẬT ĐƯỜNG RUỘT GÀ THỊT COBB 500 Sinh viên thực : NGUYỄN PHƯƠNG VÂN Lớp : DH05DY Ngành : Dược Thú Y Niên khóa : 2005-2010 THÁNG 8/2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NUÔI – THÚ Y *********** NGUYỄN PHƯƠNG VÂN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIOMIN POULTRYSTAR LÊN HỆ VI SINH VẬT ĐƯỜNG RUỘT GÀ THỊT COBB 500 Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sỹ thú y Chuyên ngành Dược Giáo viên hướng dẫn: TS HỒ THỊ KIM HOA PGS TS LÂM MINH THUẬN THÁNG 8/2010 i PHIẾU XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Sinh viên thực hiện: Nguyễn Phương Vân Tên khóa luận: “Đánh giá tác động Biomin Poultrystar lên hệ vi sinh vật đường ruột gà thịt Cobb 500” Khóa luận hồn thành theo u cầu, ý kiến nhận xét, đóng góp giáo viên hướng dẫn hội đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM, ngày tháng năm Giáo viên hướng dẫn TS Hồ Thị Kim Hoa ii LỜI CẢM TẠ Xin chân thành cảm ơn: Ban Giám Hiệu trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Ban chủ nhiệm tồn thể q Thầy Cơ khoa Chăn Ni – Thú Y hết lòng dạy giúp đỡ em suốt trình học tập trường hồn thành khóa luận Kính dâng lòng biết ơn sâu sắc đến Cha mẹ, người thân gia đình hết lòng ni dưỡng, quan tâm, chăm sóc, động viên để có ngày hơm Xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Hồ Thị Kim Hoa người trực tiếp hướng dẫn, tận tình giảng dạy giúp đỡ em hồn thành khóa luận PGS.TS Trần Thị Dân, PGS.TS Lâm Minh Thuận giúp đỡ hỗ trợ em q trình thực khóa luận Xin chân thành biết ơn đến Thầy Lê Hữu Ngọc giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành tốt khóa luận Xin gửi lòng cảm ơn đến Tất bạn phòng thí nghiệm tập thể lớp Dược Thú Y khóa 31, người hỗ trợ, giúp đỡ suốt thời gian làm khóa luận Chân thành cảm ơn! Nguyễn Phương Vân iii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Đánh giá tác động Biomin PoultryStar lên hệ vi sinh vật đường ruột gà thịt Cobb 500” thực trại Thực Nghiệm phòng Kiểm Tra Súc Sản, khoa Chăn Nuôi - Thú Y, Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM từ ngày 18/02/2010 đến 15/04/2010 Sản phẩm synbiotics, Biomin PoultryStar sản xuất công ty Biomin Việt Nam, có chứa vi khuẩn lactic fructooligosacharide (FOS) Thí nghiệm thực gà thịt cơng nghiệp (Cobb 500) từ ngày tuổi đến 42 ngày tuổi, gồm lơ (150 gà/lơ) bố trí kiểu hồn toàn ngẫu nhiên hai yếu tố (thức ăn lứa tuổi) để xem ảnh hưởng lên hệ vi sinh vật đường ruột, thí nghiệm lặp lại lần Lơ (đối chứng) sử dụng thức ăn không bổ sung PoultryStar khơng có kháng sinh; lơ bổ sung PoultryStar qua nước uống số giai đoạn ngày tuổi thứ – 5, ngày 13 – 15, ngày 20 – 22, với liều 20 g/1000 con/ngày; lô bổ sung PoultryStar vào thức ăn suốt thời gian ni thí nghiệm, với liều 500 g/ thức ăn; lô bổ sung hỗn hợp gừng – tỏi – nghệ vào thức ăn suốt thời gian nuôi, với liều 5000 g/ thức ăn Mẫu phân thu thập vào thời điểm: lúc gà ngày tuổi, 14 ngày tuổi, 21 28 ngày tuổi Các nhóm vi khuẩn khảo sát gồm có nhóm coliforms, nhóm bacteroides, nhóm lactobacilli định lượng phương pháp nhỏ giọt (drop plate technique) Kết cho thấy số lượng vi khuẩn coliforms vi khuẩn nhóm Bacteroides fragilis phân gà lơ thí nghiệm có bổ sung PoultryStar (lơ lơ 3) giảm thấp hơn, Lactobacillus spp tăng lên cao so với số lượng vi khuẩn tương ứng phân gà lơ (lơ đối chứng) Còn lô (bổ sung gừng – tỏi – nghệ) số lượng vi khuẩn coliforms, Bacteroides fragilis Lactobacillus spp phân gà thấp thấp số lượng vi khuẩn tương ứng phân gà lô (lô đối chứng) Sự khác biệt số lượng coliforms, Bacteroides fragilis, Lactobacillus iv spp phân gà lơ thí nghiệm thời điểm lấy mẫu khơng có ý nghiã mặt thống kê (P>0,05) Trong đó, khác biệt số lượng vi khuẩn coliforms, Bacteroides fragilis Lactobacillus spp phân gà thời điểm lấy mẫu khác có ý nghĩa mặt thống kê (P0,05) Trong đó, lơ (bổ sung gừng – tỏi – nghệ) có tỉ lệ chết cao 11,80 %; lô (bổ sung PoultryStar thức ăn) 11,05 %; lô (đối chứng, không bổ sung Poultrystar kháng sinh) 9,65 %; cuối lô (bổ sung PoultryStar nước uống) có tỉ lệ chết thấp 5,39 % Như vậy, việc bổ sung sản phẩm synbiotics chăn ni gia cầm góp phần làm gia tăng sức đề kháng thể, làm giảm số lượng vi khuẩn hội gây hại nhóm coliforms, nhóm bacteroides làm tăng số lượng vi khuẩn có lợi nhóm lactobacilli Đồng thời thí nghiệm cho thấy việc bổ sung synbiotics qua nước uống có ảnh hưởng tốt đến hệ vi sinh vật đường ruột so với việc bổ sung qua thức ăn v MỤC LỤC TRANG Trang tựa i Phiếu xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm tạ iii Tóm tắt .iv Mục lục .vi Danh sách bảng viii Danh sách hình ix Danh sách sơ đồ biểu đồ x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 Sơ lược cấu tạo chức máy tiêu hóa gia cầm 2.2 Hệ vi sinh vật đường ruột gia cầm 2.3 Sơ lược nhóm vi khuẩn phân kiểm tra 2.3.1 Nhóm coliforms 2.3.2 Nhóm vi khuẩn Bacteroides fragilis 2.3.3 Nhóm vi khuẩn sinh acid lactic (Lactic acid bacteria) 2.4 Giới thiệu sơ lược giống gà thí nghiệm 12 2.5 Giới thiệu probiotics .12 2.5.1 Cơ chế tác động vi sinh vật probiotics 13 2.5.2 Vai trò probiotics .14 2.5.3 Giới thiệu thành phần có chế phẩm Biomin PoultryStar .16 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 18 vi 3.1 Thời gian địa điểm tiến hành đề tài 18 3.2 Đối tượng nghiên cứu 18 3.3 Nội dung nghiên cứu 18 3.4 Phương pháp nghiên cứu 18 3.4.1 Bố trí thí nghiệm 18 3.4.2 Các tiêu theo dõi 23 3.5 Xử lý số liệu 26 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 28 4.1 Ảnh hưởng PoultryStar lên hệ vi sinh vật đường ruột 28 4.1.1 Tổng số coliforms 28 4.1.2 Nhóm lactobacilli .29 4.1.3 Nhóm Bacteroides fragilis .30 4.2 Tỉ lệ chết gà lơ thí nghiệm 35 4.3 Hiệu kinh tế 36 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 38 5.1 Kết luận .38 5.2 Hạn chế 38 5.3 Đề nghị 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO 40 PHỤ LỤC 46 vii DANH SÁCH CÁC BẢNG TRANG Bảng 3.1 Bảng bố trí thí nghiệm .19 Bảng 3.2 Thành phần thức ăn 20 Bảng 3.3 Lịch tiêm phòng vacine .23 Bảng 4.1 Số lượng nhóm vi khuẩn phân gà ngày tuổi khác 31 Bảng 4.2 Tỉ lệ chết gà lơ thí nghiệm tuần tuổi (%) 36 Bảng 4.3 Hiệu kinh tế lô .37 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH TRANG Hình 3.1 Úm gà 21 Hình 3.2 Vệ sinh sát trùng chuồng trại .22 Hình 3.3 Kỷ thuật nhỏ giọt cấy đếm vi khuẩn 24 Hình 3.4 Khuẩn lạc E coli môi trường MacConkey agar No 25 Hình 3.5 Khuẩn lạc Latobacillus spp mơi trường Rogosa 25 Hình 3.6 Bình yếm khí sử dụng túi gas 26 Hình 3.7 Khuẩn lạc B fragilis môi trường BEA .26 ix 33 Okuda, K., and I Takozoe, 1973 Antiphagocytic effects of the capsular structure of a pathogenic strain of Bacteroides melaninogenicus Bull Tokyo Dent Col 14:99-104 34 Onderdonk, A B., W M Weinstein, N M Sullivan, J G Bartlett, and S L Gorbach, 1974 Experimental intra-abdominal abscess in rats: quantitative bacteriology of infected animals Infect Immun 10:1256-1258 35 Park, J.H.; G.H Park and K.S Ryu, 2002 Effect of feeding organic acid mixture and yeast culture on performance and egg quality of laying hens Korea J Poult Sci.; 29 (2): 109-115 36 Salanitro, J P., I G Fairchilds, and Y D Zgornicki 1974 Isolation, culture characteristics, and identification of anaerobic bacteria from the chicken cecum Appl Microbiol 27:678–687 37 Schrezenmeir M de V J., 2008 Probiotic – prebiotic and synbiotic, Adv Biochem Engin/ Biotechnol, © Springer – Verlag Berlin Heidelberg, 111: – 66 38 Sgouras D., Maragkoudakis P., Petraki K., Martinez-Gonzalez B., Eriotou E., Michopoulos S., Kalantzopoulos G., Tsakalidou E., and Mentis, 2004 In Vitro and In Vivo Inhibition of Helicobacter pylori by Lactobacillus casei Strain Shirota Applied and environmental microbiology, Jan p 518–526 39 Shah, H N., Collins, D., 1989 Proposal to restrict the genus Bacteroides (Castellani and Chalmers) to Bacteroides fragilis and closely related species Int J Syst Bacteriol 39, 85–87 40 Sheehan, G., and Harding G, 1989 Intraperitoneal infections, p 349-384 In S M Finegold and W L George (ed.), Anaerobic infections in humans Academic Press, San Diego 41 Smith C J., Rocha E R and Paster B J., 2006 The medically important Bacteroides spp In healthy and disease, pp 381 – 427 In M.Dworkin (ed.), The prokaryotes, Proteobacteria: Delta and Epsilon Subclasses, Deeply Rooting Bacteria, vol Springer 42 Souza M R., Moreira J L., Barbosa F H F., Cerqueira M M O P., Nunes A C., Nicoli J R., 2007 Influence of intensive and extensive breeding on lactic acid bacteria isolated from Gallus gallus 43 domesticus ceca ScienceDirect, Veterinary Microbiology 120: 142– 150 43 Tannock, G W., Munro, K., Harmsen, H J., Welling, G W., Smart, J., Gopal, P K., 2000 Analysis of the fecal microflora of human subjects consuming a probiotic product containing Lactobacillus rhamnosus DR20 Appl Environ Microbiol 66, 2578–2588 44 Yegani M and Korver D R., 2008 Factors Affecting Intestinal Health in Poultry Poultry Science 87:2052–2063 45 Wage, S.W., 2003 The Role of Enteric Antibiotics in Livestock Production Avcare Limited, Camberra, p 338 46 Werner, H 1974 Differentiation and medical importance of saccharolytic intestinal anaerobes Arz Forsch 24:340-343 47 Willis, A T., 1991, Anaerobes in Human Disease In B I Duerden and B S Drasar (ed.), Abdominal sepsis, p 197-223 Wiley-Liss, New York TÀI LIỆU THAM KHẢO TỪ INTERNET 48 Đặng Quốc Bảo, 2005 Công nghệ sinh học sản xuất probiotic, 26/03/2010 < http://www.sinhhocvietnam.com/forum/showthread.php?t=688> 49 Bùi An Bình, 2002 Prebiotics Probiotics sức khỏe trẻ em 24/04/2010 < http://www.angelfire.com/electronic/buibinhtho/probiotic.htm> 50 Nguyễn Thượng Chánh, 2007, 2009 Probiotic Yogurt, Probiotics prebiotics,10/03/2010 51 Biomin, 2009 Biomin PoultryStar, 16/04/2010 52 Cobb – Vantress, 2010 Cobb 500, 10/04/2010 53 Hickson M, D'Souza AL Muthu N ctv, 2007 Probiotics, 24/04/2010 < http://www.answers.com./probiotic> 54 Vũ Duy Giảng, 2009 Các biện pháp thay kháng sinh bổ sung thức ăn chăn nuôi, 28/04/2010 55 Manelli P S., 2008 Les yaourts font-ils grossir ?, 24/04/10 < http://www.laprovence.com/article/sante/les-yaourts-font-ils-grossir> 56 Nguyễn Thế Phúc, 2009 Probiotics, 10/04/2010 57 Rocha E R Smith C J., 1999 What are Bacteroides ?, 26/04/2010 45 PHỤ LỤC Các loại môi trường: 1.1 Môi trường Wilkins Chalgren Anaerobe Broth (Oxoid, CM0643) Tryptone 10.0 g Gelatin peptone 10.0 g Yeast extract 5.0 g Glucose 1.0 g Sodium Chloride 5.0 g L – Arginine 1.0 g Sodium pyruvate 1.0 g Menadione 0.0005 g Haemin 0.005 g pH 7.1 ± 0.2 25oC Hòa tan hồn tồn 33g lít nước cất Hấp tiệt trùng 121oC 15 phút 1.2 Môi trường MacConkey No Agar (Oxoid, CM 0115) Peptone 20.0 g Lactose 10.0 g Bile salt No 1.5 g Sodium Chloride 5.0 g Neutral red 0.03 g Crytal violet 0.001 g Agar 15.0 g pH 7.1 ± 0.2 25oC Đun cách thủy hòa tan hồn tồn 51.5 g lít nước cất Hấp tiệt trùng 121oC 15 phút 46 1.3 Môi trường Rogosa Agar (Oxoid, CM0627) Tryptone 10.0 g Yeast extract 5.0 g Gluocose 20.0 g Sorbitan mono – oleate 1.0 g Potassium dihydrogen phosphate 6.0 g Amonium citrate 2.0 g Sodium acetate (anhydrous) 17.0 g Magnesium sulphate 0.575 g Manganous sulphate 0.12 g Ferrous sulphate 0.034 g Agar 20.0 g pH 5.4 ± 0.2 25oC Đun hòa tan hồn tồn 82 g lít nước cất Sau đó, thêm 1.32 ml acid acetic băng vào dung dịch Tiếp tục, đun cách thủy hỗn hợp 90 – 100oC khoảng – phút Không hấp tiệt trùng 121oC 1.4 Môi trường Bile Esculin Agar w/Kanamycin (Himedia, M1035) Pancreatic digest of gelatin 5.0 g Beef extract 3.0 g Oxgall 20.0 g Ferric citrate 0.5 g Esculin 1.0 g Kanamycin 0.1 g Hemin 0.01 g Vitamin K1 0.01 g Agar 15.0 g pH 7.1 ± 0.2 25oC Đun cách thủy hòa tan hồn tồn 44,6 g lít nước cất Hấp tiệt trùng 121oC 15 phút 47 Phân tích thống kê tiêu vi sinh vật 2.1 Các giá trị trung bình vi sinh vật lúc ngày tuổi Descriptive Statistics: coliforms Variable LÔ coliforms N 3 3 N* 0 0 Mean 10.903 12.023 11.657 11.880 Variable LÔ coliforms Maximum 11.040 12.450 12.030 12.240 SE Mean 0.0689 0.216 0.334 0.189 StDev 0.119 0.374 0.579 0.327 Minimum 10.820 11.750 10.990 11.600 Q1 10.820 11.750 10.990 11.600 Median 10.850 11.870 11.950 11.800 Q3 11.040 12.450 12.030 12.240 Descriptive Statistics: B fragilis Variable B fragilis LÔ N 3 3 N* 0 0 Mean 9.147 9.323 9.750 9.520 Variable B fragilis LÔ Maximum 10.160 9.990 10.220 10.670 SE Mean 0.507 0.647 0.294 0.575 StDev 0.878 1.120 0.509 0.996 Minimum 8.640 8.030 9.210 8.940 Q1 8.640 8.030 9.210 8.940 Median 8.640 9.950 9.820 8.950 Q3 10.160 9.990 10.220 10.670 Descriptive Statistics: Lactobacillus Variable Lactobacillus LÔ N 3 3 N* 0 0 Variable Lactobacillus LÔ Maximum 5.52 3.940 4.82 5.73 Mean 1.84 3.763 1.61 1.91 SE Mean 1.84 0.143 1.61 1.91 StDev 3.19 0.248 2.78 3.31 Minimum 0.00 3.480 0.00 0.00 Q1 0.00 3.480 0.00 0.00 Median 0.00 3.870 0.00 0.00 Q3 5.52 3.940 4.82 5.73 2.2 Các giá trị trung bình vi sinh vật lúc 14 ngày tuổi Descriptive Statistics: coliforms Variable LÔ coliforms N 3 3 N* 0 0 Mean 8.9033 8.823 8.7633 8.3733 Variable LÔ coliforms Maximum 9.0700 9.140 8.9000 8.4200 SE Mean 0.0833 0.191 0.0754 0.0260 StDev 0.1443 0.331 0.1305 0.0451 48 Minimum 8.8200 8.480 8.6400 8.3300 Q1 8.8200 8.480 8.6400 8.3300 Median 8.8200 8.850 8.7500 8.3700 Q3 9.0700 9.140 8.9000 8.4200 Descriptive Statistics: B fragilis Variable B fragilis LÔ N 3 3 N* 0 0 Mean 8.847 8.650 8.4800 8.283 Variable B fragilis LÔ Q3 9.170 8.870 8.6400 9.050 SE Mean 0.188 0.210 0.0987 0.388 StDev 0.325 0.364 0.1709 0.671 Minimum 8.520 8.230 8.3000 7.800 Q1 8.520 8.230 8.3000 7.800 Median 8.850 8.850 8.5000 8.000 Maximum 9.170 8.870 8.6400 9.050 Descriptive Statistics: Lactobacillus Variable Lactobacillus LÔ N 3 3 N* 0 0 Variable Lactobacillus LÔ Q3 10.560 10.430 10.430 10.790 Mean 10.220 10.407 10.317 10.020 SE Mean 0.180 0.0145 0.0612 0.476 StDev 0.311 0.0252 0.106 0.825 Minimum 9.950 10.380 10.220 9.150 Q1 9.950 10.380 10.220 9.150 Median 10.150 10.410 10.300 10.120 Maximum 10.560 10.430 10.430 10.790 2.3 Các giá trị trung bình vi sinh vật lúc 21 ngày tuổi Descriptive Statistics: coliforms Variable LÔ coliforms N 3 3 N* 0 0 Mean 9.757 9.163 9.463 9.083 Variable LÔ coliforms Maximum 10.700 9.600 10.200 9.670 SE Mean 0.472 0.219 0.401 0.293 StDev 0.818 0.379 0.695 0.508 Minimum 9.250 8.920 8.820 8.780 Q1 9.250 8.920 8.820 8.780 Median 9.320 8.970 9.370 8.800 Q3 10.700 9.600 10.200 9.670 Descriptive Statistics: B fragilis Variable B fragilis LÔ N 3 3 N* 0 0 Mean 9.427 8.823 8.933 9.077 Variable B fragilis LÔ Maximum 9.800 9.110 9.190 9.270 SE Mean 0.201 0.145 0.191 0.174 StDev 0.348 0.251 0.331 0.301 49 Minimum 9.110 8.640 8.560 8.730 Q1 9.110 8.640 8.560 8.730 Median 9.370 8.720 9.050 9.230 Q3 9.800 9.110 9.190 9.270 Descriptive Statistics: Lactobacillus Variable Lactobacillus LÔ N 3 3 N* 0 0 Variable Lactobacillus LÔ Q3 10.410 10.480 10.370 9.6700 Mean 10.013 10.253 10.173 9.5867 SE Mean 0.199 0.158 0.107 0.0689 StDev Minimum Q1 Median 0.345 9.780 9.780 9.850 0.273 9.950 9.950 10.330 0.186 10.000 10.000 10.150 0.1193 9.4500 9.4500 9.6400 Maximum 10.410 10.480 10.370 9.6700 2.4 Các giá trị trung bình vi sinh vật lúc 28 ngày tuổi Descriptive Statistics: coliforms Variable LÔ coliforms N 3 3 N* 0 0 Mean 9.050 8.2533 8.6167 8.2167 Variable LÔ coliforms Maximum 9.340 8.3300 8.6700 8.3300 SE Mean 0.180 0.0669 0.0393 0.0731 StDev 0.312 0.1159 0.0681 0.1266 Minimum 8.720 8.1200 8.5400 8.0800 Q1 8.720 8.1200 8.5400 8.0800 Median 9.090 8.3100 8.6400 8.2400 Q3 9.340 8.3300 8.6700 8.3300 Q1 7.670 7.430 7.430 7.170 Median 7.700 7.670 7.480 7.330 Q3 8.460 7.870 7.900 7.520 Descriptive Statistics: B fragilis Variable B fragilis LÔ N 3 3 N* 0 0 Mean 7.943 7.657 7.603 7.340 Variable B fragilis LÔ Maximum 8.460 7.870 7.900 7.520 SE Mean 0.258 0.127 0.149 0.101 StDev 0.448 0.220 0.258 0.175 Minimum 7.670 7.430 7.430 7.170 Descriptive Statistics: Lactobacillus Variable Lactobacillus LÔ N 3 3 N* 0 0 Variable Lactobacillus LÔ Q3 9.9200 10.170 10.210 9.6000 Mean 9.8333 9.883 10.037 9.4967 SE Mean 0.0437 0.145 0.115 0.0674 Maximum 9.9200 10.170 10.210 9.6000 50 StDev 0.0757 0.251 0.199 0.1168 Minimum 9.7800 9.700 9.820 9.3700 Q1 9.7800 9.700 9.820 9.3700 Median 9.8000 9.780 10.080 9.5200 2.5 Các giá trị trung bình vi sinh vật theo lơ theo ngày tuổi Descriptive Statistics: coliforms Variable LƠ coliforms N 12 12 12 12 N* 0 0 Mean 9.653 9.566 9.625 9.388 Variable LÔ coliforms Maximum 11.040 12.450 12.030 12.240 SE Mean 0.263 0.446 0.384 0.451 StDev 0.910 1.544 1.329 1.563 Minimum 8.720 8.120 8.540 8.080 Q1 8.883 8.367 8.648 8.330 Median 9.285 8.945 8.860 8.600 Q3 10.790 11.213 10.793 11.118 Descriptive Statistics: coliforms NGÀY Variable TUỔI coliforms 14 21 28 N 12 12 12 12 NGÀY Variable TUỔI coliforms 14 21 28 Q3 12.010 8.8875 9.652 8.708 N* 0 0 Mean 11.616 8.7158 9.367 8.534 SE Mean 0.161 0.0777 0.173 0.111 StDev 0.558 0.2693 0.600 0.384 SE Mean 0.215 0.237 0.248 0.294 StDev 0.746 0.820 0.861 1.017 Minimum 10.820 8.3300 8.780 8.080 Q1 11.003 8.4350 8.845 8.258 Median 11.775 8.7850 9.285 8.435 Maximum 12.450 9.1400 10.700 9.340 Descriptive Statistics: B fragilis Variable B fragilis LÔ N 12 12 12 12 N* 0 0 Mean 8.841 8.613 8.692 8.555 Variable B fragilis LÔ Maximum 10.160 9.990 10.220 10.670 Minimum 7.670 7.430 7.430 7.170 Q1 8.475 7.910 8.000 7.590 Median 8.745 8.680 8.600 8.835 Q3 9.320 9.050 9.205 9.185 Descriptive Statistics: B fragilis Variable B fragilis Variable B fragilis NGÀY TUỔI N 12 12 12 12 NGÀY TUỔI Q3 10.118 8.865 9.260 7.8275 N* 0 0 Mean 9.435 8.565 9.065 7.6358 SE Mean 0.233 0.122 0.103 0.0971 Maximum 10.670 9.170 9.800 8.4600 51 StDev 0.807 0.422 0.355 0.3362 Minimum 8.030 7.800 8.560 7.1700 Q1 8.715 8.248 8.723 7.4300 Median 9.515 8.580 9.110 7.5950 Descriptive Statistics: Lactobacillus Variable Lactobacillus LÔ N 12 12 12 12 N* 0 0 Variable Lactobacillus LÔ Q3 10.10 10.403 10.28 9.66 Mean 7.98 8.577 8.03 7.75 SE Mean 1.14 0.842 1.17 1.10 StDev 3.95 2.916 4.06 3.82 Minimum 0.00 3.480 0.00 0.00 Q1 6.58 5.380 6.07 6.59 Median 9.82 10.060 10.12 9.48 Maximum 10.56 10.480 10.43 10.79 Descriptive Statistics: Lactobacillus Variable Lactobacillus Variable Lactobacillus NGÀY TUỔI 14 21 28 N 12 12 12 12 NGÀY TUỔI 14 21 28 Q3 4.600 10.430 10.360 10.0400 N* 0 0 Mean 2.280 10.241 10.007 9.8125 SE Mean 0.711 0.118 0.0985 0.0734 StDev 2.464 0.407 0.341 0.2541 Minimum 0.000 9.150 9.450 9.3700 Q1 0.000 10.128 9.697 9.6250 Maximum 5.730 10.790 10.480 10.2100 2.6 Phân tích phương sai vi sinh vật Factor LÔ NGÀY TUỔI Type fixed fixed Levels 4 Values 1, 2, 3, 1, 14, 21, 28 2.6.1 Phân tích phương sai colifoms Source LƠ NGÀY TUỔI LÔ*NGÀY TUỔI Error Total S = 0.389741 LÔ = LÔ LÔ subtracted from: Difference of Means -0.0875 -0.0283 -0.2650 LÔ = DF Seq SS Adj SS Adj MS F 0.5091 0.5091 0.1697 1.12 72.3452 72.3452 24.1151 158.76 4.4321 4.4321 0.4925 3.24 32 4.8607 4.8607 0.1519 47 82.1471 R-Sq = 94.08% R-Sq(adj) = 91.31% SE of Difference 0.1591 0.1591 0.1591 T-Value -0.550 -0.178 -1.666 Adjusted P-Value 0.9459 0.9980 0.3580 T-Value 0.372 -1.116 Adjusted P-Value 0.9821 0.6828 subtracted from: Difference of Means 0.0592 -0.1775 SE of Difference 0.1591 0.1591 52 P 0.357 0.000 0.007 Median 1.740 10.340 9.975 9.7900 LÔ = subtracted from: Difference LÔ of Means -0.2367 NGÀY TUỔI = NGÀY TUỔI 14 21 28 Difference of Means -2.900 -2.249 -3.082 NGÀY TUỔI = 14 NGÀY TUỔI 21 28 SE of Difference 0.1591 0.1591 0.1591 Adjusted P-Value 0.4566 T-Value -18.23 -14.14 -19.37 Adjusted P-Value 0.0000 0.0000 0.0000 subtracted from: Difference of Means 0.6508 -0.1817 NGÀY TUỔI = 21 NGÀY TUỔI 28 SE of Difference T-Value 0.1591 -1.487 subtracted from: SE of Difference 0.1591 0.1591 T-Value 4.090 -1.142 Adjusted P-Value 0.0015 0.6669 subtracted from: Difference of Means -0.8325 SE of Difference 0.1591 T-Value -5.232 Adjusted P-Value 0.0001 2.6.2 Phân tích phương sai B.fragilis Source LƠ NGÀY TUỔI LƠ*NGÀY TUỔI Error Total DF 3 32 47 Seq SS 0.5518 21.8600 1.7445 9.4493 33.6056 Adj SS 0.5518 21.8600 1.7445 9.4493 S = 0.543407 R-Sq = 71.88% LÔ = subtracted from: LÔ Difference of Means -0.2275 -0.1492 -0.2858 LÔ = LÔ LÔ F 0.62 24.68 0.66 R-Sq(adj) = 58.70% T-Value -1.025 -0.672 -1.288 Adjusted P-Value 0.7359 0.9067 0.5768 T-Value 0.3531 -0.2629 Adjusted P-Value 0.9846 0.9935 T-Value -0.6160 Adjusted P-Value 0.9262 subtracted from: Difference of Means 0.07833 -0.05833 LÔ = SE of Difference 0.2218 0.2218 0.2218 Adj MS 0.1839 7.2867 0.1938 0.2953 SE of Difference 0.2218 0.2218 subtracted from: Difference of Means -0.1367 SE of Difference 0.2218 53 P 0.605 0.000 0.741 All Pairwise Comparisons among Levels of NGÀY TUỔI NGÀY TUỔI = subtracted from: NGÀY TUỔI Difference of Means -0.870 -0.370 -1.799 NGÀY TUỔI = NGÀY TUỔI NGÀY TUỔI T-Value -3.922 -1.668 -8.110 Adjusted P-Value 0.0024 0.3568 0.0000 subtracted from: Difference of Means 0.5000 -0.9292 NGÀY TUỔI = SE of Difference 0.2218 0.2218 0.2218 SE of Difference 0.2218 0.2218 T-Value 2.254 -4.188 Adjusted P-Value 0.1306 0.0011 subtracted from: Difference of Means -1.429 SE of Difference 0.2218 T-Value -6.442 Adjusted P-Value 0.0000 2.6.3 Phân tích phương sai Lactobaicillus Analysis of Variance for LACTOBACILLUS, using Adjusted SS for Tests Source LÔ NGÀY TUỔI LÔ*NGÀY TUỔI Error Total DF 3 32 47 Seq SS 4.394 540.272 6.068 60.120 610.854 S = 1.37067 R-Sq = 90.16% Adj SS 4.394 540.272 6.068 60.120 Adj MS 1.465 180.091 0.674 1.879 R-Sq(adj) = 85.54% All Pairwise Comparisons among Levels of LÔ LÔ = subtracted from: LÔ Difference of Means 0.6000 0.0567 -0.2233 LÔ = LÔ LÔ T-Value 1.0722 0.1013 -0.3991 Adjusted P-Value 0.7086 0.9996 0.9781 T-Value -0.971 -1.471 Adjusted P-Value 0.7667 0.4660 T-Value -0.5004 Adjusted P-Value 0.9584 subtracted from: Difference of Means -0.5433 -0.8233 LÔ = SE of Difference 0.5596 0.5596 0.5596 SE of Difference 0.5596 0.5596 subtracted from: Difference of Means -0.2800 SE of Difference 0.5596 F 0.78 95.86 0.36 54 P 0.514 0.000 0.946 All Pairwise Comparisons among Levels of NGÀY TUỔI NGÀY TUỔI = subtracted from: NGÀY TUỔI Difference of Means 7.961 7.727 7.533 NGÀY TUỔI = NGÀY TUỔI NGÀY TUỔI T-Value 14.23 13.81 13.46 Adjusted P-Value 0.0000 0.0000 0.0000 subtracted from: Difference of Means -0.2342 -0.4283 NGÀY TUỔI = SE of Difference 0.5596 0.5596 0.5596 SE of Difference 0.5596 0.5596 T-Value -0.4185 -0.7655 Adjusted P-Value 0.9749 0.8693 subtracted from: Difference of Means -0.1942 SE of Difference 0.5596 T-Value -0.3470 Adjusted P-Value 0.9854 Phân tích Chi bình phương tỉ lệ chết 3.1 Phân tích Chi bình phương tỉ lệ chết đợt thí nghiệm Chi-Square Test: CHẾT, KHÔNG CHẾT Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts CHẾT 14 13.75 0.005 KHÔNG CHẾT 136 136.25 0.000 Total 150 13.75 2.405 142 136.25 0.243 150 16 13.75 0.368 134 136.25 0.037 150 17 13.75 0.768 133 136.25 0.078 150 Total 55 545 600 Chi-Sq = 3.903, DF = 3, P-Value = 0.272 3.2 phân tích Chi bình phương tỉ lệ chết tuần thứ Chi-Square Test: CHẾT4, KHÔNG CHẾT4 Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts 55 CHẾT4 3.24 0.018 KHÔNG CHẾT4 Total 145 148 144.76 0.000 3.28 1.587 149 146.72 0.036 150 3.24 1.548 147 144.76 0.035 148 3.24 6.998 140 144.76 0.157 148 Total 13 581 594 Chi-Sq = 10.378, DF = 3, P-Value = 0.016 cells with expected counts less than 3.3 Phân tích Chi bình phương tỉ lệ chết tuần thứ Chi-Square Test: CHẾT 5, KHÔNG CHẾT5 Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts CHẾT 3.74 0.148 KHÔNG CHẾT5 142 141.26 0.004 3.85 2.107 148 145.15 0.056 149 3.80 4.659 139 143.20 0.123 147 3.61 0.104 137 136.39 0.003 140 Total 15 566 581 Total 145 Chi-Sq = 7.204, DF = 3, P-Value = 0.066 cells with expected counts less than 3.4 Phân tích Chi bình phương tỉ lệ chết tuần thứ Chi-Square Test: CHẾT6, KHÔNG CHẾT6 Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts 56 CHẾT6 5.27 0.102 KHÔNG CHẾT6 136 136.73 0.004 5.49 0.047 142 142.51 0.002 148 5.16 0.005 134 133.84 0.000 139 4 5.08 0.231 133 131.92 0.009 137 Total 21 545 566 Total 142 Chi-Sq = 0.399, DF = 3, P-Value = 0.940 57 ... Cobb 500 lúc 42 ngày tuổi trống 2,5 kg; mái 2,2 kg; tiêu tốn thức ăn 1,9 – kg/tăng trọng (Cobb – Vantress, 2010) Hạn chế giống gà gà có sức đề kháng yếu, đòi hỏi chăm sóc ni dưỡng qui trình thú
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIOMIN POULTRYSTAR LÊN HỆ VI SINH VẬT ĐƯỜNG RUỘT GÀ THỊT COBB 500 , ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIOMIN POULTRYSTAR LÊN HỆ VI SINH VẬT ĐƯỜNG RUỘT GÀ THỊT COBB 500

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay