TÌM HIỂU HIỆN TRẠNG NGHỀ NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Penaeus vannamei) THÂM CANH TẠI HUYỆN QUỲNH LƯU TỈNH NGHỆ AN

87 6 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:37

TÌM HIỂU HIỆN TRẠNG NGHỀ NI TƠM THẺ CHÂN TRẮNG (Penaeus vannamei) THÂM CANH TẠI HUYỆN QUỲNH LƯU TỈNH NGHỆ AN Thực THÁI THỊ SINH Khóa luận đệ trình hồn tất u cầu cấp kỹ sư Nuôi Trồng Thủy sản Giáo viên hướng dẫn: NGUYỄN THỊ BẠCH MAI Thành phố Hồ Chí Minh - 07/ 2010 - TĨM TẮT Đề tài “Tìm hiểu trạng nghề nuôi tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei) thâm canh huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An” thực từ tháng đến tháng năm 2010 Chúng tiến hành điều tra cách vấn trực tiếp 50 hộ nuôi tôm ba xã Quỳnh Xuân, Quỳnh Liên Mai Hùng biểu mẫu soạn sẵn để tìm hiểu, đánh giá tình hình ni tơm thẻ chân trắng huyện Quỳnh Lưu Qua xác định thuận lợi khó khăn nghề ni tơm thẻ chân trắng huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An Về kinh tế - xã hội: hộ nuôi tôm nằm khu quy hoạch nuôi trồng thủy sản huyện tỉnh Đất dùng để nuôi chủ yếu đất giao khốn từ quyền địa phương Diện tích nông hộ từ 10.000 - 40.000 m2 chủ yếu chiếm 82 % tổng số hộ điều tra Các chủ hộ ni tơm có tuổi phân bố lứa tuổi từ 28 - 60, trình độ học vấn nông hộ mức Giữa diện tích ni lao động gia đình khơng thể mối quan hệ, nuôi với quy mô lớn nên lao động gia đình Kinh nghiệm nuôi chủ yếu từ – năm phân bố độ tuổi, chiếm 52% Về kỹ thuật nuôi: Mặc dù chưa thực nắm vững kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng, nắm bắt số kỹ thuất có nhiều kinh nghiệm nuôi tôm thâm canh Biết tầm quan trọng việc bảo vệ môi trường nuôi trồng thủy sản, cấp quyền địa phương nơng hộ trọng công tác quản lý chất lượng nước nuôi tôm Tại vùng điều tra, bệnh tơm ni thường gặp phải đốm trắng, đóng rong, đỏ đi… Khó khăn ni tơm: Ý thức cộng đồng, tính tự giác người dân chưa cao Khi ao nuôi bị bệnh, số hộ xả trộm nước chưa xử lý mơi trường ngồi Điều trực tiếp ảnh hưởng đến hộ nuôi khác làm ô nhiễm môi trường Thị trường tôm ngày bấp bênh, giá tôm thẻ ngày giảm giá ngun vật liệu ni tôm lại tăng cao Giá giống tăng cao, chất lượng nguồn giống đôi lúc không ổn định Con giống sản xuất địa phương không đáp ứng đầy đủ nhu cầu ni bà Khó vay vốn ngân hàng để phát triển nuôi ii tôm Việc sản xuất chịu ảnh hưởng thời tiết nhiều dịch bệnh thường xảy diễn biến phức tạp Thuận lợi nuôi tôm: Nuôi tôm với quy mô lớn nên việc xây dựng sở hạ tầng trọng, trang thiết bị đầu tư kỹ lưỡng Khâu chuẩn bị ao trọng nên dịch bệnh không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe suất tơm ni (tính tồn khu vực điều tra) Nguồn giống trại giống đưa từ miền trung nhiều, dưỡng bán cho dân nuôi Quy mô nuôi lớn nên bị thương lái ép giá Về hiệu kinh tế: Kết điều tra cho thấy suất đạt trung bình 10.103 kg/ ha/vụ mang lại lợi nhuận trung bình cho nơng hộ 191.756.000 đồng thu nhập bình quân 197.151.000 đồng iii CẢM TẠ Chúng xin chân thành cảm ơn: - Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, - Ban Chủ Nhiệm Khoa Thủy Sản tồn thể q thầy Khoa Khoa Học, Khoa Thủy Sản tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho chúng tơi suốt khóa học - Cơ Nguyễn Thị Bạch Mai hướng dẫn, góp ý kiến q trình làm đề tài - Sở Nơng Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn tỉnh Nghệ An, Chi Cục Bảo Vệ Nguồn Lợi Thủy Sản tỉnh Nghệ An, Phòng Nơng Nghiệp & Phát Triển Nơng Thơn huyện Quỳnh Lưu, Phòng Thống Kê huyện Quỳnh Lưu, cán ủy ban xã Quỳnh Xuân, Quỳnh Liên, Mai Hùng hộ nơng dân nhiệt tình giúp đỡ cung cấp số liệu cho trình thực đề tài - Gia đình động viên giúp đỡ mặt vật chất tinh thần suốt thời gian học tập, tạo điều kiện thuận lợi để hồn thành khóa luận - Xin chân thành cảm ơn bạn sinh viên lớp động viên, giúp đỡ năm học vừa qua thời gian thực đề tài Do hạn chế thời gian mặt kiến thức nên khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót, mong đón nhận ý kiến đóng góp q thầy bạn để luận văn hoàn chỉnh iv MỤC LỤC Trang Trang tựa Lời cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh mục bảng viii Danh mục hình ix Danh mục biểu đồ .x Chương I GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài: Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 2.1 Sơ Lược Về Tôm Thẻ Chân Trắng 2.1.1 Phân loại 2.1.2 Phân bố 2.1.3 Chu kỳ sống tôm 2.1.4 Một số đặc điểm sinh học sinh sản tôm thẻ chân trắng 2.1.5 Sinh trưởng .5 2.1.6 Điều kiện mơi trường sống thích hợp cho tôm thẻ chân trắng .6 2.1.7 Một số bệnh thường gặp tôm thẻ chân trắng .6 2.2 Tình Hình Ni Tôm Trên Thế Giới 2.3 Tình Hình Ni Tơm Ở Việt Nam 2.4 Tình Hình Ni TơmNghệ An 10 2.5 Điều Kiện Tự Nhiên Kinh Tế Xã Hội Của Huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An 11 2.5.1 Điều kiện tự nhiên 11 2.5.2 Hiện trạng kinh tế - xã hội 15 2.6 Hiện Trạng Nuôi Thủy Sản Ở Huyện Quỳnh Lưu 17 2.6.1 Các mơ hình ni thủy sản nước mặn lợ huyện Quỳnh Lưu 18 2.6.2 Tình hình ni tơm thẻ 20 v 2.6.3 Hậu cần dịch vụ thủy sản 21 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CƯU 23 3.1 Thời Gian Địa Điểm Nghiên Cứu .23 3.2 Phương pháp điều tra thu thập số liệu 24 3.2.1 Phương pháp điều tra 24 3.2.2 Thu thập số liệu 24 3.3 Phương Pháp Phân Tích Kết Quả Xử Lý Số Liệu 24 3.4 Phân tích hiệu kinh tế .24 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 26 4.1 Một Vài Đặc Trưng Về Kinh Tế - Xã Hội Của Nông Hộ .26 4.1.1 Thông tin nông hộ 26 4.1.2 Kinh nghiệm nuôi tôm chủ hộ .31 4.1.3 Mối liên hệ tuổi kinh nghiệm nuôi 32 4.2 Các Đặc Trưng Về Kỹ Thuật Nuôi Tôm Thẻ Chân Trắng Tai Quỳnh Lưu, Nghệ An 33 4.2.1 Điều kiện ao nuôi 33 4.2.2 Công tác chuẩn bị cải tạo ao 39 4.2.3 Chọn giống 42 4.2.4 Mật độ thời vụ thả 43 4.2.5 Chăm sóc quản lý 44 4.2.6 Tình hình dịch bệnh khu vực điều tra năm 2009 49 4.2.7 Thu hoạch .49 4.3 Những thuận lợi khó khăn ni tơm thẻ chân trắng huyện Quỳnh Lưu50 4.3.1 Thuận lợi .50 4.3.2 Khó khăn .51 4.4 Hiệu Quả Kinh Tế 52 4.4.1 Mức đầu tư ban đầu cho hecta nuôi tôm .52 4.4.2 Kết Quả -Hiệu Quả Kinh Tế Trên Một Hecta Nuôi Tôm 53 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGH 56 5.1 Kết Luận 56 5.1.1 Kinh tế - xã hội .56 vi 5.1.2 Kỹ thuật 56 5.1.3 Thuận lợi – khó khăn hiệu kinh tế nuôi tôm thẻ 57 5.2 Đề Nghị 57 5.2.1 Đối với quan chức 57 5.2.2 Đối với nông hộ 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO .59 vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1 Sự phân bố độ tuổi chủ hộ nuôi tôm 27 Bảng 4.2 Trình độ học vấn chủ hộ ni tơm 28 Bảng 4.3 Số lao động nông hộ trực tiếp nuôi tôm 29 Bảng 4.4 Mối liên hệ diện tích số lao động 30 Bảng 4.5 Mối liên hệ tuổi kinh nghiệm nuôi tôm 32 Bảng 4.6 Diện tích mặt nước nông hộ 36 Bảng 4.7 Diện tích ao lắng nơng hộ 39 Bảng 4.8 Mật độ thả ao nuôi nông hộ .44 Bảng 4.9 tiêu phù hợp cho tôm thẻ chân trắng 45 Bảng 4.10 Thông tin loại thức ăn sử dụng 48 Bảng 4.11 Sản lượng tôm nông hộ 50 Bảng 4.12 Các khó khăn gặp phải q trình ni tơm .51 Bảng 4.13 Các khoản đầu tư ban đầu cho hecta ao nuôi tôm 52 Bảng 4.14 Chi phí sản xuất cho hecta ao nuôi tôm 53 Bảng 4.15 Hiệu kinh tế hecta ao nuôi tôm 54 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Sơ đồ Chu kỳ sống phát triển tôm thẻ chân trắng (theo Nguyễn Nhật Phong, 2007) Hình 2.2 Bản đồ quy hoạch ni trồng thủy sản Nghệ An 10 Hình 3.1 Bản đồ trạng kinh tế xã hội huyện Quỳnh Lưu 23 Hình 4.1 Cách bố trí quạt ao hình vng Quỳnh Lưu 34 Hình 4.2 Cách bố trí quạt ao hình chữ nhật 34 Hình 4.3 Ao lắng hệ thống cống, ống bơm nước từ ao lắng qua ao nuôi .38 Hình 4.4 Nhãn hiệu Chlorine sử dụng 40 Hình 4.5 Loại phân gà thường sử dụng 41 Hình 4.6 Hỗn hợp phân ủ để gây màu 41 Hình 4.7 Chạy quạt cho ao nuôi tôm 46 Hình 4.8 Cho tơm ăn .47 Hình 4.9 Thức ăn sử dụng nuôi tôm 48 ix DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 4.1 Kinh nghiệm nuôi chủ hộ 32 Biểu đồ 4.2 Hình dạng ao nuôi 33 Biểu đồ 4.3 Diện tích ao ni 36 Biểu đồ 4.4 Số ao lắng 37 x Loại phân Liều lượng Tỷ lệ kết hợp Cách sử dụng Giai đoạn bón 10, Kiểm tra yếu tố thuỷ lý, hố trước thả giống: có , không  d giông thức ăn: 1, Nguồn giống: - Mua từ ngư dân vớt tự nhiên  - Mua trai không qua thời gian dưỡng giống  - Mua trai có qua thời gian dưỡng giống  - Mua trôi thương lái  - Mua trực tiếp trại sản xuất giống  2, Kiểm tra giống: có , khơng  Nếu có chọn cách nào: 3, Giống sau mua có tiếp tục ương lai hay khơng? có , khơng  Nếu tiếp tục ương hình thức ương sao? - Giai đoạn  , thời gian ương: ngày - Trong bể ciment  , thời gian ương: ngày - Trong ao đất  , thời gian ương: ngày 4, Cách thả giống vào ao nuôi: Thời gian thả: sáng , trưa , chiều , tối  Cách thả: 5, Kích cỡ giống thả: cm, post: 6, Mật độ thả: con/m 7, Màu nước ao trước thả giống: 8, Thức ăn thời gian nuôi: Giai đoạn nuôi Loại thức Ăn Thời gian cho ăn Số lần cho ăn Số lượng cho ăn Ghi 9, Các chế phẩm bổ sung vào thức ăn: 63 10, Cách cho ăn; - Rải  - Cho ăn số điểm cố định khu vực nuôi  11, Dụng cụ cho ăn: 12, Kiểm tra lượng thức ăn thừa hay thiếu q trình cho ăn: có  khơng  Cách kiểm tra: vó , cào đáy , cách khác: e Quản lý sức khoẻ tôm 1, Thường xuyên kiểm tra sức khoẻ tơm: có , khơng  Nếu có cách nào: Dùng chài, khác: 2, Kiểm tra tăng trọng tơm theo định kỳ: có, khơng Cách kiểm tra: 3, Có tảo độc hay khơng: có , khơng  Nếu có nêu ảnh hưởng cách xử lý: 4, Bổ sung thuốc phòng bệnh tăng trọng q trình ni: có  khơng  Nếu có xin ghi vào bảng sau: Tên thuốc Liều lượng Thời gian sử dụng Cách sử dụng Kết f Dịch bệnh: 1, Sử dụng hoá chất định kỳ q trình ni: có , khơng  Nếu có xin điền vào bảng sau: Giai đoạn Loại hố chất phòng Liều dùng Cách phòng 2, Trong q trình ni có xảy dịch bệnh: có , khơng  64 Mục đích 3, Nếu có xin cho biết loại bệnh nào: Đóng rong , chậm lớn , đỏ thân , đốm trắng , đầu vàng , đen mang, khác: - Triệu chứng : - Chết: không chết , chết rải rác , chết hàng loạt  - Tỉ lệ chết: - Lứa tuôi thường mắc bệnh: - Bệnh xảy vào mùa: xuân , hạ , thu , đơng  Nếu có xin cho biết thêm: Tên thuốc Liều lượng Cách sử dụng Thời gian sử dụng Kết 4, Xin anh/chị cho biết ngoại bệnh nêu trên, ao ni gặp bệnh khác khơng: có , khơng , bệnh gì? 5, Tình hình ao ni trước bị dịch bệnh: g Quản lý chất lượng nước q trình ni 1, Thay nước q trình ni: có , khơng  2, Cho nước vào tự theo thuỷ triều  3, Thay nước định kỳ( khơng có ao lắng)  4, Chủ động cấp nước từ ao lắng: có , không  5, Lượng nước lần thay vào: % 6, Sử dụng máy quạt nước: có, không, bao nhêu cái/ ao; .cái Thời điểm sử dụng Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Ghi 7, Nước thải có xử lý mầm bệnh trước thải khơng: có , khơng  Nếu có xử lý nước thải xin điền vào bảng: 65 Tên hoá chất Liều lượng Cách sử dụng Ghi nhận kết 8, Chỉ tiêu nguồn nước - Độ mặn( ‰): cao trung bình thấp - pH trung bình: sáng chiều - Độ kiềm: .ppm 9, Có sử dụng chế phẩm sinh học khơng? có cho biết tên sản phẩm: h Thuận lợi khó khăn Thuận lợi: - Có hỗ trợ quyền địa phương chuyển đổi hình thức sử dụng đất khơng? có , khơng  - Trung tâm khuyến ngư có chuyển giao kỹ thuật khơng? có , khơng  - Hình thức tập huấn: Tờ rơi , lớp học ao , buổi tập huấn , khác - Có hỗ trợ nguồn vốn cho việc ni tơm khơng: có, khơng - Nguồn lao động tai chỗ có dồi khơng: có , khơng  Khó khăn: Các khó khăn, trở ngại Nước bị ô nhiễm Thiếu giống Giá giống cao Chất lượng giống xấu Bị bệnh Khó vay vốn ngân hàng Thiếu kỹ thuật Không tập huấn Bị ép giá Ảnh hưởng thời tiêt Không thể khắc phục (0) Có thể khắc phục (1) Và mọt số khó khăn khác như: 66 k Hiệu kinh tế 1, Chi phí đầu tư bản: Các chi phí Tổng chi phí( triệu đồng) Cống Máy bơm Quạt nước, sục khí Trải bạt(đào ao) Chi phí khác 2, Chi phí vụ ni: Các chi phí Cải tạo ao Th lao động chăm sóc ao Tơm giống Thức ăn Phân bón, hố chất, vơi, thuốc Năng lượng( xăng, dầu, điện) Thuê đất/năm Chi phí thu hoạch Các loại thuế Các chi phí khác Thời gian khấu hao Tổng chi phí( triệu đồng) 3, Thu nhập từ diện tích ni: - Tổng sản lượng thu hoạch ( kg) - Cỡ bình quân ( con/kg) - Giá bán ( 1000đ) 67 PHỤ LỤC 2: THÔNG TIN VỀ CHỦ HỘ ST T Họ tên Tuổi Trình độ học vấn 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Trần Văn Cai Hồ Sỹ Niện Đậu Xuân Quỳnh Đậu nhật cường Hồ Minh Đức Đặng Văn Mạnh Trần Đức Hốn Hồng Điểm Đậu Viết Nam Nguyễn Đình Ka Đinh Văn Trung Lê Văn Phôi Lê Trọng Thảo Lê Trọng Tuyển Trần Nhật Tân Hà Văn Thảo Trần Nguyên Quờn Trần Văn Huệ Lê Trọng Đàn Trần Quốc Huy Đậu Viết Hoàng Lê Văn Hán Trần Văn Thạnh Trần Văn Thường Lê Bá Nhuận Lê Trọng Bé Vũ Hồng Bình Hồ Văn Tri Trần Phúc Châu Trần Võ Huy Ngô Trí Khoa Đinh Văn Tiến 36 50 55 60 48 30 45 59 40 35 41 54 40 39 41 48 55 46 48 30 28 42 28 55 42 45 50 40 42 27 47 40 3 1 3 3 2 3 3 2 68 Lao động gia đình ni tơm Kinh nghiệm ni tơm 2 2 2 3 2 2 4 2 2 8 2 12 3 5 10 Số ao lắng 1 2 1 3 3 2 3 1 2 2 2 Thời gian chạy quạt 13 10 14 11 12 12 10 11 11 10 11 12 10 11 12 11 11 13 11 12 10 11 11 12 11 12 11 11 10 11 10 ST T Họ tên Tuổi Trình độ học vấn 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Vũ Văn Đông Trần Văn Tuân Nguyễn Đăng Song Nguyễn Ngọc Sáng Hồ Võ Lê Trọng Cư Đậu Đức Nhung Hồ Đức Toàn Đậu Viết Linh Vũ Văn Lợi Trần Văn Triêm Nguyễn Văn Thơng Hồ Đình Quýnh Bùi Duy Bình Trần Văn Âu Văn Đức Chung Đậu Đức Nghinh Hồ Văn Ánh 55 45 47 55 45 46 39 52 35 45 55 58 56 42 47 43 40 37 3 3 4 2 2 3 Lao động gia đình ni tơm Kinh nghiệm nuôi tôm 2 3 4 1 3 2 2 10 6 13 10 10 6 Số ao lắng 1 1 2 2 2 2 Chú ý Về trình độ học vấn: =cấp 1, =cấp 2, =cấp 3, = cấp 69 Thời gian chạy quạt 10 13 11 10 11 11 13 11 10 11 11 11 12 11 10 11 PHỤ LỤC 3: THÔNG TIN VỀ AO NUÔI STT Họ tên 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Trần Văn Cai Hồ Sỹ Niện Đậu Xuân Quỳnh Đậu nhật cường Hồ Minh Đức Đặng Văn Mạnh Trần Đức Hốn Hồng Điểm Đậu Viết Nam Nguyễn Đình Ka Đinh Văn Trung Lê Văn Phôi Lê Trọng Thảo Lê Trọng Tuyển Trần Nhật Tân Hà Văn Thảo Trần Nguyên Quờn Trần Văn Huệ Lê Trọng Đàn Trần Quốc Huy Đậu Viết Hoàng Lê Văn Hán Trần Văn Thạnh Trần Văn Thường Lê Bá Nhuận Lê Trọng Bé Vũ Hồng Bình Hồ Văn Tri Trần Phúc Châu Trần Huy Võ Ngơ Trí Khoa Đinh Văn Tiến Vũ Văn Đông S nuôi (m2) Số ao ni Hình dạng ao 15.000 5 3 4 5 2 6 HV HV HCN HV HV HCN HV HCN HV HV HV HCN HV HV HCN HV HV HV HV HV HV HV HCN HCN HV HV HV HV HV HCN HV HV HV 15.000 62.000 40.000 30.000 18.000 20.000 18.000 20.000 25.000 30.000 30.000 50.000 25.000 10.000 65.000 30.000 20.000 25.000 75.000 50.000 10.000 10.000 15.000 20.000 23.000 30.000 30.000 25.000 15.000 30.000 30.000 30.000 70 Độ sâu ao (m) 1,6 1,6 1,5 2,2 1,8 1,5 1,6 1,5 1,5 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,5 1,8 1,8 1,6 2,3 1,8 2,1 2,5 1,8 1,5 1,8 1,5 1,8 1,7 1,4 1,5 1,8 1,5 S ao lắng (m2) Số vụ nuôi 6.000 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 5.000 18.000 18.000 15.000 5.000 6.500 7.000 8.000 15.000 14.000 16.000 18.000 8.000 3.000 21.000 12.000 7.000 10.000 24.000 20.000 4.000 5.000 5.000 8.000 7.000 10.000 11.000 8.000 5.000 12.000 9.000 10.000 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Trần Văn Tuân Nguyễn Đăng Song Nguyễn Ngọc Sáng Hồ Võ Lê Trọng Cư Đậu Đức Nhung Hồ Đức Toàn Đậu Viết Linh Vũ Văn Lợi Trần Văn Triêm Nguyễn Văn Thơng Hồ Đình Qnh Bùi Duy Bình Trần Văn Âu Văn Đức Chung Đậu Đức Nghinh Hồ Văn Ánh 15.000 15.000 10.000 10.000 10.000 30.000 42.000 40.000 40.000 24.000 10.000 30.000 55.000 20.000 25.000 20.000 21.000 2 1 5 6 4 4 HCN HV HCN HV HV HV HCN HCN HCN HV HV HCN HV HCN HCN HV HV 71 1,6 1,4 1,5 1,5 1,6 1,8 1,7 2,2 1,5 1,8 1,7 1,5 1,6 1,5 1,7 4.000 6.000 3.200 4.000 3.000 15.000 17.000 18.000 12.000 7.000 3.000 10.000 18.000 7.000 8.500 6.000 7.500 1 1 1 2 1 1 PHỤ LỤC 4: THÔNG TIN VỀ NUÔI TÔM STT Họ Tên 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Trần Văn Cai Hồ Sỹ Niện Đậu Xuân Quỳnh Đậu nhật cường Hồ Minh Đức Đặng Văn Mạnh Trần Đức Hốn Hồng Điểm Đậu Viết Nam Nguyễn Đình Ka Đinh Văn Trung Lê Văn Phôi Lê Trọng Thảo Lê Trọng Tuyển Trần Nhật Tân Hà Văn Thảo Trần Nguyên Quờn Trần Văn Huệ Lê Trọng Đàn Trần Quốc Huy Đậu Viết Hoàng Lê Văn Hán Trần Văn Thạnh Trần Văn Thường Lê Bá Nhuận Lê Trọng Bé Vũ Hồng Bình Hồ Văn Tri Trần Phúc Châu Trần Huy Võ Ngô Trí Khoa Đinh Văn Tiến Vũ Văn Đơng Năng suất (kg) 6.000 12.000 23.000 23.000 15.000 14.000 14.000 14.000 11.000 12.000 7.500 6.000 6.000 12.000 6.000 10.000 15.000 6.5000 15.000 6.000 7,500 10.000 12.000 8.000 12.000 12.000 12.000 15.000 12.000 14.000 10.000 15.000 14.000 Tập huấn (1=có; 2=ko) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 72 Loại thức Số lần Mật ăn sử cho độ dụng ăn Giá giống (1= thấp; 2= cao) Granular CP CP CP UP UP CP Granular Grobest UP Con cò CP CP Grobest UP UP CP Con cò Granular Vietlao UP UP Khác CP UP Grobest CP CP Con cò Khác Granular UP UP 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 85 100 80 80 100 80 80 80 100 70 120 70 90 100 85 80 120 100 120 75 90 80 70 85 100 100 80 100 100 85 80 100 80 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Trần Văn Tuân Nguyễn Đăng Song Nguyễn Ngọc Sáng Hồ Võ Lê Trọng Cư Đậu Đức Nhung Hồ Đức Toàn Đậu Viết Linh Vũ Văn Lợi Trần Văn Triêm Nguyễn Văn Thơng Hồ Đình Qnh Bùi Duy Bình Trần Văn Âu Văn Đức Chung Đậu Đức Nghinh Hồ Văn Ánh 6.000 6.000 10.000 12.000 10.000 23.000 23.000 16.000 16.000 14.000 13.000 9.000 10.000 10.000 10.000 12.000 9.000 1 1 1 1 1 1 1 1 Grobest UP CP Grobest vietlao Grobest Granular CP CP UP UP Con cò CP Grobest CP CP Khác 73 4 4 4 4 4 3 4 120 120 70 80 80 80 80 80 80 80 100 75 75 130 70 80 85 2 2 2 2 2 2 PHỤ LỤC 5: TỔNG HỢP GIÁ BÁN, CỠ THU HOẠCH VÀ FCR STT HỌ VÀ TÊN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Trần Văn Cai Hồ Sỹ Niện Đậu Xuân Quỳnh Đậu nhật cường Hồ Minh Đức Đặng Văn Mạnh Trần Đức Hốn Hồng Điểm Đậu Viết Nam Nguyễn Đình Ka Đinh Văn Trung Lê Văn Phơi Lê Trọng Thảo Lê Trọng Tuyển Trần Nhật Tân Hà Văn Thảo Trần Nguyên Quờn Trần Văn Huệ Lê Trọng Đàn Trần Quốc Huy Đậu Viết Hoàng Lê Văn Hán Trần Văn Thạnh Trần Văn Thường Lê Bá Nhuận Lê Trọng Bé Vũ Hồng Bình Hồ Văn Tri Trần Phúc Châu Trần Huy Võ Ngơ Trí Khoa Đinh Văn Tiến Vũ Văn Đông CỠ THU HOẠCH (con/kg) 65 70 70 70 90 70 70 70 75 80 90 70 80 70 70 100 80 80 80 90 70 70 80 60 70 75 100 90 70 75 100 60 100 74 GIÁ BÁN (1.000 đồng) 60 60 60 65 55 60 55 55 60 55 50 55 55 60 60 50 60 55 60 55 60 60 55 65 60 60 45 50 60 55 50 70 55 FCR 1.1 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.1 1.3 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.4 1.2 1.1 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.3 1.1 1.1 1.2 1.1 1.1 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Trần Văn Tuân Nguyễn Đăng Song Nguyễn Ngọc Sáng Hồ Võ Lê Trọng Cư Đậu Đức Nhung Hồ Đức Toàn Đậu Viết Linh Vũ Văn Lợi Trần Văn Triêm Nguyễn Văn Thông Hồ Đình Quýnh Bùi Duy Bình Trần Văn Âu Văn Đức Chung Đậu Đức Nghinh Hồ Văn Ánh 80 80 70 70 70 75 60 65 75 70 75 90 80 80 90 100 65 55 60 65 60 60 55 70 60 55 60 60 55 55 55 55 50 75 75 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.3 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 PHỤ LỤC 6: CÁC CHI PHÍ ĐẦU TƯ SẢN XUẤT Đơn vị:1000 đồng S TT Đào ao Quạt nước Cống Máy bơm Giống Thức ăn Thuốc hóa chất Xăng dầu Thuê lao động 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 40000 30000 150000 120000 100000 48000 57000 48000 75000 80000 100000 46000 90000 110000 20000 20000 100000 45000 120000 70000 90000 120000 40000 60000 20000 35000 20000 10000 45000 40000 20000 100000 40000 65000 55000 35000 75000 155000 120000 90000 120000 135000 40000 29000 60000 40000 60000 40000 45000 40000 30000 30000 60000 40000 40000 80000 40000 60000 60000 40000 60000 40000 40000 30000 40000 35000 80000 40000 60000 60000 40000 40000 60000 60000 30000 30000 40000 40000 40000 60000 60000 40000 40000 60000 7000 10000 36000 35000 18000 12000 15000 12000 16000 16000 6000 7000 30000 30000 15000 20000 6000 15000 7000 10000 30000 30000 15000 12000 30000 30000 20000 6000 30000 7000 20000 6000 10000 10000 9000 8000 9000 24000 36000 30000 30000 25000 20000 15000 25000 16000 10000 5000 10000 5000 7000 8000 10000 9000 25000 20000 10000 20000 10000 10000 10000 8000 25000 15000 10000 7000 20000 15000 7000 10000 20000 20000 20000 10000 10000 7000 10000 7000 10000 15000 25000 15000 25000 15000 16000 22000 23000 19000 40000 40000 35000 40000 35000 40000 40000 22000 40000 40000 20000 30000 40000 25000 40000 35000 40000 35000 40000 30000 40000 35000 30000 40000 40000 40000 30000 40000 25000 30000 20000 20000 25000 45000 40000 40000 40000 30000 170000 240000 185000 210000 250000 218000 200000 220000 180000 200000 250000 150000 180000 250000 110000 200000 240000 130000 250000 180000 180000 200000 180000 170000 220000 210000 210000 240000 210000 200000 170000 250000 150000 160000 21000 17000 18000 260000 250000 180000 170000 180000 30000 10000 8000 12000 30000 20000 24000 20000 20000 30000 30000 12000 20000 60000 20000 15000 30000 25000 30000 25000 20000 20000 20000 18000 60000 50000 15000 40000 50000 30000 15000 30000 30000 30000 20000 20000 25000 50000 35000 20000 27000 20000 20000 15000 15000 23000 50000 25000 30000 25000 30000 25000 50000 30000 15000 50000 30000 20000 50000 30000 50000 20000 15000 25000 15000 20000 50000 30000 20000 30000 30000 20000 20000 50000 25000 35000 30000 25000 40000 45000 50000 15000 32000 18000 12000 10000 25000 18000 30000 25000 25000 12500 12000 10000 20000 30000 25000 20000 12000 18000 40000 20000 40000 12000 10000 13000 10000 11000 20000 18000 18000 20000 20000 15000 18000 35000 10000 12000 16000 12000 15000 17000 18000 10000 11000 20000 76 Lao động gia đình 6000 2000 20000 2500 2000 8000 6000 6000 8000 5000 5000 3000 5000 4000 2000 3000 2000 5000 3000 4000 6000 8000 4000 5000 2000 5000 3000 2000 3000 4000 5000 2000 5000 7000 8000 6000 5000 3000 4000 3000 5000 3000 Thuê đất 5000 3000 4000 3000 3000 10000 3000 10000 3000 5000 3000 3000 3000 5000 3000 5000 5000 5000 5000 3000 5000 3000 3000 3000 6000 3000 3000 5000 5000 3000 3000 5000 3000 3000 3000 3000 5000 5000 3000 5000 3000 3000 43 44 45 46 47 48 49 50 50000 75000 90000 50000 80000 35000 56000 80000 40000 55000 30000 35000 40000 60000 40000 65000 30000 15000 16000 20000 15000 20000 12000 8000 10000 7000 7000 8000 10000 9000 7000 15000 35000 30000 40000 30000 40000 30000 28000 35000 280000 200000 250000 210000 200000 190000 170000 180000 77 40000 20000 20000 30000 50000 25000 20000 25000 25000 35000 40000 50000 40000 30000 36000 43000 10000 15000 10000 10000 12000 18000 11000 14000 4000 5000 5000 6000 3000 5000 4000 7000 3000 3000 3000 5000 3000 3000 3000 5000 ... Ban Chủ Nhiệm Khoa Thủy Sản đề tài: Tìm hiểu trạng nghề nuôi tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei) thâm canh huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An thực 1.2 Mục tiêu đề tài + Đánh giá trạng sản xuất nghề. .. Tìm hiểu trạng nghề ni tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei) thâm canh huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An thực từ tháng đến tháng năm 2010 Chúng tiến hành điều tra cách vấn trực tiếp 50 hộ nuôi tôm. .. Phòng thống kê huyện Quỳnh Lưu (2010), địa bàn huyện Quỳnh Lưu phổ biến mơ hình ni sau: 18 2.6.1.1 Nuôi tôm thâm canh bán thâm canh Năm 2010 diện tích ni tơm thâm canh bán thâm canh 1.106 ha,
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU HIỆN TRẠNG NGHỀ NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Penaeus vannamei) THÂM CANH TẠI HUYỆN QUỲNH LƯU TỈNH NGHỆ AN , TÌM HIỂU HIỆN TRẠNG NGHỀ NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Penaeus vannamei) THÂM CANH TẠI HUYỆN QUỲNH LƯU TỈNH NGHỆ AN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay