PHẪU THUẬT THỰC NGHIỆM ĐIỀU TRỊ VÀ SO SÁNH HAI PHƯƠNG PHÁP CẮT BỎ TÚI HẬU MÔN VỚI SÁP ĐỊNH HÌNH VÀ BÌNH THƯỜNG

48 0 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:37

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHẪU THUẬT THỰC NGHIỆM ĐIỀU TRỊ VÀ SO SÁNH HAI PHƯƠNG PHÁP CẮT BỎ TÚI HẬU MƠN VỚI SÁP ĐỊNH HÌNH VÀ BÌNH THƯỜNG Sinh viên thực hiện: NGUYỄN MINH TRÍ Lớp : DH05DY Ngành : DượcThú Y Niên khóa : 2005 – 2010 Tháng 08/2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** NGUYỄN MINH TRÍ PHẪU THUẬT THỰC NGHIỆM ĐIỀU TRỊ VÀ SO SÁNH HAI PHƯƠNG PHÁP CẮT BỎ TÚI HẬU MƠN VỚI SÁP ĐỊNH HÌNH VÀ BÌNH THƯỜNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Bác sĩ Thú Y chuyên ngành Dược Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN VĂN NGHĨA Tháng 08/2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: Nguyễn Minh Trí Tên luận văn: “Phẫu thuật thực nghiệm điều trị so sánh hai phương pháp cắt bỏ túi hậu môn với sáp định hình bình thường” Đã hồn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y, ngày ………………… Giáo viên hướng dẫn Nguyễn Văn Nghĩa ii TÓM TẮT Đề tài “Phẫu thuật thực nghiệm điều trị so sánh hai phương pháp cắt bỏ túi hậu mơn với sáp định hình bình thường” thực từ 22/01/2010 đến 22/07/2010 phòng mạch thú y Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh Đề thực 20 chó trưởng thành, 10 chó có biểu viêm túi hậu mơn từ khách hàng (7 chó chó đực) 10 chó bình thường người làm đề tài tự trang bị (5 chó chó đực) Sử dụng hai phương pháp cắt bỏ túi hậu môn với sáp định hình bình thường túi chó (một túi phương pháp) Kết thu được, chó biểu viêm túi hậu mơn có thân nhiệt cao bình thường Các chó sau phẫu thuật có thân nhiệt cao bình thường - ngày đầu sau trở lại bình thường từ thứ đến ngày thứ Chó khơng có biểu viêm túi hậu mơn sau phẫu thuật có thời gian lành vết thương tương đối nhanh chó có biểu viêm túi hậu mơn Chó đực có thời gian lành vết thương tương đối nhanh chó Phương pháp cắt bỏ túi hậu mơn với sáp có thời gian ngắn phương pháp bình thường Phương pháp cắt bỏ túi hậu mơn với sáp định hình cho vết thương nhỏ phương pháp bình thường đồng thời có thời gian lành vết thương ngắn iii LỜI CẢM TẠ Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ba mẹ gia đình, sinh thành dưỡng dục chỗ dựa vững cho đạt thành ngày hơm TS.Nguyễn Văn Nghĩa tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quý báu giúp đỡ suốt thời gian thực tập tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí MInh Ban chủ nhiệm khoa Chăn Nuôi – Thú Y Quý thầy cô tạo môi trường điều kiện thuận lợi, truyền đạt cho kiến thức vô quý báu năm ngồi ghế giảng đường để học tập trang bị kiến thức nghề nghiệp cần thiết cho tương lai Bác sĩ Huỳnh Thanh Kim Tâm anh chị nhân viên làm phòng mạch thú y Quận 12 TP.Hồ Chí Minh, nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành tất luận Cô chủ nhiệm tập thể lớp Dược Thú Y 31 động viên, chia sẻ trình học tập sinh hoạt trường Nguyễn Minh Trí iv MỤC LỤC TRANG Trang bìa i Xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Tóm tắt iii Lời cảm tạ iv Mục lục v Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách bảng ix Danh sách hình x Danh sách biểu đồ xi CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích 1.3 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 Nguồn gốc chó 2.2 Đặc điểm thể học 2.2.1 Các vùng thể chó 2.2.2 Vị trí xương chó 2.3 Đặc điểm sinh lý chó 2.3.1Thân nhiệt 2.3.2 Nhịp thở 2.3.3 Nhịp tim 2.3.4 Tuổi thành thục sinh dục thời gian mang thai 2.3.5 Chu kỳ lên giống 2.3.6 Số lứa tuổi cai sữa 2.3.7 Một vài tiêu sinh lý, sinh hóa bình thường chó v 2.4 Cấu tạo thể học túi hậu môn 2.4.1 Sơ lược túi hậu môn 2.4.2 Cơ thể học túi hậu môn 2.4.3 Bệnh viêm túi hậu môn 2.4.3.1 Nguyên nhân 2.4.3.2 Các dạng bệnh 2.4.3.3 Chẩn đoán 2.4.4 Điều trị 12 2.5 Các đường may dùng phẫu thuật 13 2.5.1 Đường may gián đoạn đơn giản 13 2.5.2 Đường may liên tục đơn giản 13 2.5.3 Đường may niệm nằm gián đoạn 13 2.6 Sự lành vết thương 14 2.6.1 Cơ sinh học lành vết thương 14 2.7 Những yếu tố ảnh hưởng đến lành vết thương 14 2.7.1 Do vô trùng sát trùng 14 2.7.2 Do kỹ thuật mổ may vết thương 14 2.7.3 Tình trạng sức khỏe dinh dưỡng thú 14 2.7.4 Do yếu tố khác 15 2.7.5 Kỹ thuật cắt mô giúp cho lành sẹo tốt 15 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 16 3.1 Thời gian địa điểm 16 3.2 Đối tượng khảo sát 16 3.3 Nội dung 16 3.4 Phương pháp nghiên cứu 16 3.5 Dụng cụ, vật liệu thuốc thú y 16 3.5.1 Dụng cụ 16 3.5.2 Vật liệu 17 3.5.3 Thuốc thú y 18 vi 3.6 Phương pháp thực 18 3.6.1 Thú thí nghiệm 18 3.6.2 Chuẩn bị dụng cụ 19 3.6.3 Các tiêu khào sát 19 3.6.4 Phương pháp phẫu thuật khảo sát 20 3.6.4.1 Phương pháp phẫu thuật với sáp định hình 20 3.6.4.2 Phương pháp phẫu thuật bình thường 21 3.7 Chăm sóc hậu phẫu 22 3.8 Xử lý số liệu 22 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 23 4.1 Thân nhiệt chó có biểu viêm khơng viêm 24 4.2 Thời gian phẫu thuật hai phương pháp 27 4.3 Kích thước vết thương 30 4.4 Thời gian lành sẹo 32 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 34 5.1 Kết luận 34 5.2 Đề nghị 34 TÀI LIỆU THAM KHẢO 34 vii DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT IM : intramuscular injnection IV: intravenous injection SC: subcutaneous injection STT: số thứ tự P: trọng lượng TB: trung bình viii DANH SÁCH BẢNG TRANG Bảng 2.1 Số lượng xương thú Bảng 2.2 Các tiêu sinh lý sinh hóa chó Bảng 4.1 Trọng lượng lứa tuổi trung bình theo giới tính 23 Bảng 4.2 Số lượng tỉ lệ chó bị viêm khơng viêm theo giới tính 23 Bảng 4.3 Nhiệt độ trước sau mổ chó bị viêm 25 Bảng 4.4 Nhiệt độ trước sau mổ chó bình thường 26 Bảng 4.5 So sánh thời gian mổ hai phương pháp 20 chó 27 Bảng 4.6.So sánh thời gian mổ hai phương pháp chó bị viêm 28 Bảng 4.7 So sánh thời gian thực hai phương pháp chó bình thường 29 Bảng 4.8 So sánh kích thước vết thương 20 chó theo hai phương pháp 30 Bàng 4.9 So sánh kích thướng vết thương chó thường theo hai phương pháp 30 Bảng 4.10 So sánh kích thước vết thương chó bị viêm theo hai phương pháp 31 Bảng 4.11 Thời gian lành vết thương theo giới tính tình trạng 32 ix Hình 3.16 Cột cắt bỏ túi hậu mơn Hình 3.17 Vết thương sau may 3.7 Chăm sóc hậu phẫu Mỗi ngày rửa vết thương lần sáng chiều Tiêm kháng sinh ngày/lần Tiêm Superamino - C hàng ngày ngày sau giải phẫu Đối với trường hợp máu nhiều tiêm Hematopan B12 để tạo máu Khuyến cáo cho ăn thức ăn mềm, hạn chế thức ăn viên lành vết thương Hạn chế cho vật tiếp xúc với môi trường đất cát, dơ bẩn 3.8 Xử lý số liệu Sử dụng phần mềm Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Excel 2003 Paint để tính trung bình, lập biểu đồ hình vẽ 22 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN Qua thời gian thực đề tài, tiến hành phẫu thuật cắt bỏ túi hậu mơn 20 chó (gồm 12 đực cái) Trong có 10 chó có biểu viêm túi hậu mơn 10 khơng có biểu viêm túi hậu mơn Kết ghi nhận theo Bảng 4.1 Bảng 4.1 Trọng lượng lứa tuổi trung bình theo giới tính Giới tính Tổng số Trọng lượng (Kg) Lứa tuổi (tháng) Chó đực 12 9,28 ± 2,6 10 – 60 Chó 8,56 ± 2,1 10 – 60 Bảng 4.2 Số lượng tỉ lệ chó bị viêm khơng viêm theo giới tính Viêm túi hậu mơn Số lượng Tỉ lệ % Không viêm túi hậu môn Tổng Tổng Đực Cái cộng Đực Cái cộng 10 5 10 35 % 15 % 50 % 25 % 25 % 50 % 23 4.1 Thân nhiệt chó có biểu viêm túi hậu mơn không viêm túi hậu môn 39,6 39,4 39,2 39 38,8 38,6 38,4 TRUNG BÌNH VIEM 39,38 38,88 TRUNG BÌNH BT 39,45 39,31 39,31 39,18 38,9 38,86 38,8 38,83 38,82 38,85 Biểu đồ 4.1 So sánh nhiệt độ chó viêm chó khơng viêm 24 Bảng 4.3 Nhiệt độ trước sau mổ chó bị viêm Nhiệt độ (0C) STT Trước mổ Sau mổ Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày 39 39 39,1 38,8 38,9 39 39,2 39,5 39,6 39,3 38,9 39,1 40,1 40,3 39,2 38,9 38,9 38,7 39,7 39,8 39,9 38,9 38,7 38,7 40 39,6 39,7 38,9 38,2 38,5 38,8 39,1 39 38,8 38,9 38,9 39,6 39,7 39,2 38,9 38,9 38,8 38,9 39 39 38,8 38,9 39 39,2 39,3 39,3 39 38,8 38,6 10 39,3 39,2 39,1 38,7 38,9 38,9 TB 39,38 ± 0,45 39,45 ±0,41 39,31 ± 0,31 38,9 ± 0,16 38,8 ± 0,22 38,82 ± 0,19 Theo Trần Thị Dân (2006), nhiệt độ trung bình đo trực tràng chó 38,7 0C biến động khoảng 37,9 0C – 39,5 0C Thơng qua Bảng 4.3 nhận thấy thân nhiệt trung bình chó trước mổ 39.38 0C Tuy nhiên chó số 3, 5, có nhiệt độ cao khoảng nhiệt độ bình thường Theo đánh giá chúng tơi ngun nhân viêm túi hậu môn tác động đồng thời vật bị stress (thay đổi chổ ở, tác động thời tiết bên ngoài, quảng đường di chuyển), sau phẫu thuật nhiệt độ chó trở lại khoảng bình thường từ ngày sau Ngày thứ sau phẫu thuật thân nhiệt cao tác động phản ứng viêm thú tác động giải phẫu Ngày thứ ba trở thân nhiệt chó dần trở lại bình thường Qua q trình chăm sóc hậu phẫu nhận thấy nhiệt độ tất chó từ ngày thứ ba sau giải phẫu trở lại bình thường Với Bảng 4.3 cho thấy nhiệt độ trung bình 10 chó viêm túi hậu môn 39,38 0C biến động khoảng 38,8 0C – 40,1 0C cao khoảng nhiệt độ 25 bình thường chó 37,9 0C – 39,5 0C kết luận viêm túi hậu mơn ảnh hưởng tới nhiệt độ chó Bảng 4.4 Nhiệt độ trước sau mổ chó bình thường Nhiệt độ (0C) STT Sau mổ Trước mổ Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày 38,8 39,6 39,2 38,8 38,9 39 38,5 38,9 38,9 38,7 38,6 38,8 39,7 39,9 39,5 39,1 38,8 39,2 38,7 39,7 39,7 39,2 39 38,7 39 39,5 39,2 38,9 38,9 39 38,9 38,9 38,9 38,7 38,8 38,8 38,6 39 39,1 38,8 38,7 38,6 38,8 39,1 39 38,9 38,9 38,9 39,1 39,3 39,1 38,6 38,7 38,7 10 38,7 39,2 39,2 38,9 39 38,8 TB 38,88 ± 0,33 39,31 ± 0,35 39,18 ± 0,25 38,86 ± 0,18 38,83 ± 0,13 38,85 ± 0,17 Qua Bảng 4.4 10 chó khơng bị viêm túi hậu mơn, có thân nhiệt trung bình trước giải phẫu 38.88 0C biến động khoảng 38,5 0C – 39,7 0C so với khoảng nhiệt độ trung bình 37,9 0C – 39,5 0C chó khơng bị sốt, riêng chó số có nhiệt độ 39,7 0C cao khoảng nhiệt độ bình thường chó, bị tác động ngoại cảnh Vào ngày thứ sau phẫu thuật nhiệt độ hầu hết cao khoảng nhiệt độ bình thường chó Do phản ứng viêm thú tác động giải phẫu Riêng số năm có nhiệt độ 39,5 0C số hai nhiệt độ 38,9 C không sốt Từ ngày ba, bốn năm sau giải phẫu nhiệt độ tất trở lại bình thường ổn định Bảng 4.3 Bảng 4.4 cho thấy nhiệt độ trung bình chó bị viêm túi hậu mơn cao chó khơng bị viêm túi hậu mơn 0,5 0C Điều khả bị viêm túi hậu môn làm tăng thân nhiệt chó 26 4.2 Thời gian phẫu thuật hai phương pháp Chú thích: (17’02’’ có nghĩa 17 phút 02 giây) Bảng 4.5 So sánh thời gian mổ hai phương pháp 20 chó STT Tình trạng Thời gian mổ Với sáp Bình thường Viêm 17’02” 21’28’’ Viêm 18’21” 25’31” Viêm 19’03” 24’49” Viêm 16’57” 23’08” Viêm 18’11” 22’52” Viêm 19’21” 23’45” Viêm 16’49” 24’10” Viêm 18’38” 26’12” Viêm 17’33” 23’41” 10 Viêm 18’25” 23’39” 11 BT 19’07” 20’15 12 BT 18’13” 23’04” 13 BT 17’42” 22’32” 14 BT 16’51” 23’19” 15 BT 19’57” 23’41” 16 BT 18’25” 23’11’’ 17 BT 17’49” 22’53” 18 BT 19’11” 24’08” 19 BT 17’31” 22’39” 20 BT 18’46” 23’27” 18’11,6” ± 54,16” 23’25,2” ± 1’17,32” TB P *** Thông qua Bảng 4.5 cho thấy thời gian trung bình phẫu thuật túi hậu mơn cho chó với sáp (18’11,6”) nhỏ thời gian trung bình phẫu thuật túi hậu mơn phương pháp bình thường (23’25,2”) (5’13,6”) Qua trình phẫu thuật thực nghiệm nhận thấy lý mà phẫu thuật với sáp tốn thới gian phương pháp bình thường mổ với sáp ta xác định túi hậu môn dễ dàng cố định dẫn đến thao tác túi hậu môn dễ dàng hơn, với phương pháp bình thường ta phải tìm túi hậu mơn nằm ép lớp vòng hậu mơn sau tách 27 lớp ra, túi hậu môn lúc nhỏ khó thao tác Đó lý mà thời gian mổ túi hậu môn với sáp định hình nhỏ phương pháp thơng thường Riêng số tám tốn thời gian lâu (26’12’’) tổn thương mạch máu phải cột mạch máu lại, cho ta thấy mổ phương pháp thông thường dễ tổn thương mạch máu Bảng 4.6 So sánh thời gian mổ hai phương pháp chó bị viêm STT Thời gian mổ Tình trạng Với sáp Bình thường Viêm 17’02” 21’28” Viêm 18’21” 25’31” Viêm 19’03” 24’49” Viêm 16’57” 23’08” Viêm 18’11” 22’52” Viêm 19’21” 23’45” Viêm 16’49” 24’10” Viêm 18’38” 26’12” Viêm 17’33” 23’41” 10 Viêm 18’25” 23’39” Trung bình 18’2” ± 0,9 28 23’55,5” ± 1,35 Bảng 4.7 So sánh thời gian thực hai phương pháp chó bình thường STT Tình trạng Thời gian mổ Với sáp Bình thường Bình thường 19’07” 20’15” Bình thường 18’13” 23’04” Bình thường 17’42” 22’32” Bình thường 16’51” 23’19” Bình thường 19’57” 23’41” Bình thường 18’25” 23’11” Bình thường 17’49” 22’53” Bình thường 19’11” 24’08” Bình thường 17’31” 22’39” 10 Bình thường 18’46” 23’27” TB 18’1,1” ± 0,9 22’54,9” ± 1,05 Với Bảng 4.6 Bảng 4.7 thời gian trung bình mổ túi hậu mơn hai phương pháp cho chó viêm chó khơng viêm khơng có chênh lệch đáng kể Tuy nhiên thời gian trung bình mổ túi hậu mơn phương pháp thơng thường cho chó bị viêm (23’55,5’’) cao thời gian trung bình mổ túi hậu mơn phương pháp thơng thường cho chó khơng viêm túi hậu môn (22'54,9'') 1’0,6’’ 1800 1600 1400 1200 1000 VỚI SÁP BÌNH THƯỜNG 800 600 400 200 VỚI SÁP 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1022 1101 1143 1017 1091 1161 1009 1118 1053 1105 1147 1093 1062 1011 1197 1105 1069 1151 1051 1126 BÌNH THƯỜNG 1288 1531 1489 1388 1372 1425 1450 1572 1421 1419 1215 1384 1352 1399 1421 1391 1373 1448 1359 1407 Biểu đồ 4.2 Thời gian mổ túi hậu mơn với sáp định hình bình thường 29 4.3 Kích thước vết thương Bảng 4.8 So sánh kích thước vết thương 20 chó theo hai phương pháp Kích thước vết thương STT (cm) Tình trạng Với sáp Bình thường Viêm 2,3 3,6 Viêm 3,5 4,9 Viêm 3,9 4,7 Viêm 3,1 4,6 Viêm 2,6 4,4 Viêm 2,9 3,9 Viêm 2,7 4,1 Viêm 2,7 4,5 Viêm 2,8 10 3,1 4,8 11 Viêm Bình thường 2,1 3,9 12 Bình thường 4,6 13 Bình thường 2,5 4,3 14 Bình thường 2,3 15 Bình thường 2,5 4,8 16 Bình thường 2,4 3,5 17 Bình thường 2,5 3,9 18 Bình thường 2,6 4,7 19 Bình thường 2,6 4,1 20 Bình thường 2,4 4,3 2,725 ± 0,43 4,28 ± 0,41 TB 30 P *** Bàng 4.9 So sánh kích thước vết thương chó thường theo hai phương pháp STT Tình trạng Kích thước vết thương (cm) Với sáp Bình thường Bình thường 2,1 3,9 Bình thường 4,6 Bình thường 2,5 4,3 Bình thường 2,3 Bình thường 2,5 4,8 Bình thường 2,4 3,5 Bình thường 2,5 3,9 Bình thường 2,6 4,7 Bình thường 2,6 4,1 10 Bình thường 2,4 4,3 2,49 ± 0,23 4,21 ± 0,41 TB P *** Bảng 4.10 So sánh kích thước vết thương chó bị viêm theo hai phương pháp STT Tình trạng Kích thước vết thương (cm) Với sáp Bình thường Viêm 2,3 3,6 Viêm 3,5 4,9 Viêm 3,9 4,7 Viêm 3,1 4,6 Viêm 2,6 4,4 Viêm 2,9 3,9 Viêm 2,7 4,1 Viêm 2,7 4,5 Viêm 2,8 10 Viêm 3,1 4,8 2,96 ± 0,46 4,35 ± 0,43 TB P *** Với Bảng 4.10 qua phương pháp thống kê ta thấy khác biệt kích thước vết thương tương úng với hai phương pháp mổ rất có ý nghĩa với P < 0,001 31 Vết thương mổ với sáp cố định cho kích thước nhỏ q trình phẫu thuật với tác dụng sáp ta dễ dàng xác định túi hậu môn để tách lớp xung quanh Trong phẫu thuật bình thường cần phải mở rộng đường mổ để xác định xác túi hậu môn tránh đứt xung quanh túi Ngoài thao tác cột may đầu túi lại gặp khó khăn ta chưa giữ túi hậu mơn, mổ với sáp giúp ta dể dàng giữ túi so với phương pháp bình thường V?I SÁP BÌNH TH??NG 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 V?I SÁP 2.3 3.5 3.9 3.1 2.6 2.9 2.7 2.7 2.8 3.1 2.1 2.5 2.3 2.5 2.4 2.5 2.6 2.6 2.4 BÌNH TH??NG 3.6 4.9 4.7 4.6 4.4 3.9 4.1 4.5 4.8 3.9 4.6 4.3 4.8 3.5 3.9 4.7 4.1 4.3 Biểu đồ 4.3 Kích thước vết thương sau mổ hai phương pháp 4.4 Thời gian lành sẹo Bảng 4.11 Thời gian lành vết thương theo giới tính tình trạng Tình trạng túi hậu mơn Giới tính n Ngày lành sẹo Viêm Bình thường Chó đực ngày thứ - Chó ngày thứ - Chó đực ngày thứ -7 Chó ngày thứ - Qua Bảng 4.11 chúng tơi nhận thấy thời gian lành vết thương chó đực nhanh chó Có thể vết thương nằm gần với quan tiết nước tiểu (lổ tiểu - âm đạo) nước tiểu có thề làm vấy nhiễm lên vết thương làm cho vết thương lâu lành chó cái, trường hợp bị viêm nhiễm phận sinh dục làm tác động đế trình lành vết thương 32 Với Bảng 4.11 ta nhận thấy chó viêm túi hậu mơn có thời gian lành vết thương lâu chó khơng bị viêm túi hậu mơn, trước phẫu thuật phải nặn bỏ dịch viêm làm cho tác động vào túi nhiều hơn, sau ngày giải phẫu có tượng sưng vùng xung quanh túi hậu môn 33 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Trong trình khảo sát cắt bỏ túi hậu mơn 20 chó trưởng thành gồm 12 chó đực chó cái, rút số kết luận sau: Những chó phẫu thuật có thân nhiệt cao vào ngày đầu sau phẫu thuật trở lại bình thường vào - ngày sau phẫu thuật Thời gian phẫu thuật cắt bỏ túi hậu mơn với sáp định hình ngắn so với phương pháp bình thường Kích thước vết thương thực với sáp định hình nhỏ kích thước vết thương mổ phương pháp bình thường Thú bị viêm túi hậu môn cho thời gian lành vết thương tương đối chậm Thú đực có thời gian lành vết thương tương đối nhanh thú 5.2 Đề nghị Đối với chủ ni chó thấy có mùi lạ thấy chó có biểu chà mơng xuống nhà làm động tác sờ nắn túi hậu mơn hay nặn dịch mủ túi hậu mơn xem có tượng khác thường báo với bác sĩ thú y mà bạn tin tưởng để có hướng điều trị hợp lý Hạn chế cho vật tiếp xúc với môi trường dơ bẩn thường xuyên kiểm tra sức khỏe Đối với bác sĩ thú y thấy biểu chà sát phần mông xuống nhà vật củng khơng loại trừ khả vật bị viêm túi hậu môn 34 TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Võ Thị Trà An, 2007 Kháng sinh cho vật nuôi Nhà xuất Đà Nẵng Trần Thị Dân Dương Nguyên Khang, 2006 Bài giảng sinh lý gia súc Nhà xuất Nông Nghiệp TP HCM, trang 112 – 266 Phan Quang Bá, 2004 Giáo trình thể học gia súc Tủ sách Trường Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng Loan, 2003 Phẫu thuật thực nghiệm điều trị viêm túi hậu mơn chó phẫu thuật chi cục thú y TP Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ Thú y, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Nguyễn Như Pho, 2000 Giáo trình nội chẩn Tủ sách Trường Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh Lê Văn Thọ, 2009 Ngoại Khoa Thú y (Chó – Méo) Nhà xuất Đà Nẵng Lê Quang Thông, 1999 Luận Văn Tốt Nghiệp Bác Sĩ Thú Y Trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI Cheryl S, Donal A, Ann L and Howard B, 2007 Small animal surgery UK, pp.1445 - 1451 Danied J.B and David E.H, 2005 Canine and feline head, neck and thoracic surgery UK 10 John M.Williams and Jacui D.Niles, 2005 Canine and feline abdominal Surgery UK TÀI LIỆU TỪ INTERNET 11 http://www.marvistavet.com/html/body_anal_sacs.htm 12/3/2010) (Cập nhật ngày 12 http://www.ehow.com/how_4591224_express-dogs-anal-gland-outside.html (Cập nhật ngày 12/3/2010) 13 http://www.ehow.com/how_4591224_express-dogs-anal-gland-outside.html (Cập nhật ngày 12/3/2010) 35 14 http://www.google.com.vn/images?hl=vi&gbv=2&tbs=isch:1&&sa=X&ei=FZIbTOr3 KMX Qbs5pmdCQ&ved=0CCAQBSgA&q=anal+sac+disease&spell=1 (Cập nhật ngày 12/3/2010) 15 http://www.petinfoforum.com (Cập nhật ngày 12/3/2010) 16 http://www.dr-dan.com/analsac.htm (Cập nhật ngày 12/3/2010) 36 ...BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** NGUYỄN MINH TRÍ PHẪU THUẬT THỰC NGHIỆM ĐIỀU TRỊ VÀ SO SÁNH HAI PHƯƠNG PHÁP CẮT... TP.Hồ Chí Minh, nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành tất luận Cơ chủ nhiệm tập thể lớp Dược Thú Y 31 động viên, chia sẻ tơi q trình học tập sinh hoạt trường Nguyễn Minh Trí... hình bình thường” thực từ 22/01/2010 đến 22/07/2010 phòng mạch thú y Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh Đề thực 20 chó trưởng thành, 10 chó có biểu viêm túi hậu mơn từ khách hàng (7 chó chó đực)
- Xem thêm -

Xem thêm: PHẪU THUẬT THỰC NGHIỆM ĐIỀU TRỊ VÀ SO SÁNH HAI PHƯƠNG PHÁP CẮT BỎ TÚI HẬU MÔN VỚI SÁP ĐỊNH HÌNH VÀ BÌNH THƯỜNG , PHẪU THUẬT THỰC NGHIỆM ĐIỀU TRỊ VÀ SO SÁNH HAI PHƯƠNG PHÁP CẮT BỎ TÚI HẬU MÔN VỚI SÁP ĐỊNH HÌNH VÀ BÌNH THƯỜNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay