ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA VACCINE PHÒNG BỆNH NEWCASTLE VÀ GUMBORO TRÊN GÀ TAM HOÀNG

75 0 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:36

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y ‘‘‘‘‘‘‘‘‘ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA VACCINE PHÒNG BỆNH NEWCASTLE VÀ GUMBORO TRÊN GÀ TAM HOÀNG Sinh viên thực : Nguyễn Hữu Thành Lớp : DH05TY Nghành : Thú Y Niên khóa : 2005 - 2010 Tháng 09/2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NUÔI – THÚ Y ***************** NGUYỄN HỮU THÀNH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA VACCINE PHÒNG BỆNH NEWCASTLE VÀ GUMBORO TRÊN GÀ TAM HỒNG Khố luận đệ trình để yêu cầu cấp Bác sĩ thú y Giáo viên hướng dẫn TS VÕ THỊ TRÀ AN ThS VÕ NGỌC BẢO Tháng 09/2010 i LỜI CẢM TẠ D›E › Con xin cảm ơn gia đình cho có ngày hôm › Xin cám ơn Tiến sĩ Võ Thị Trà An, Thạc sĩ Võ Ngọc Bảo tận tình hướng dẫn để em hồn thành tốt luận văn › Xin chân thành cảm ơn thầy, cô, cán bộ, công nhân viên Khoa Chăn Nuôi - Thú Y, trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh năm qua tận tình giảng dạy, hỗ trợ giúp đỡ chúng em hoàn thành chương trình học › Xin cám ơn ban giám đốc, cán công nhân công ty chăn nuôi gia cầm Bình Minh tạo điều kiện cho tơi hồn thành tốt luận văn này, truyền đạt kinh nghiệm thực tế để phục vụ công việc tốt › Xin chân thành cảm ơn tập thể lớp Thú Y khóa 2005- 2010 nhiệt tình giúp đỡ năm học vừa qua Sinh viên thực Nguyễn Hữu Thành ii XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: Nguyễn Hữu Thành Tên luận văn: “Đánh giá hiệu vaccine phòng bệnh Newcastle bệnh Gumboro gà Tam Hoàng” Đã hoàn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y Ngày … tháng … năm 2010 Giáo viên hướng dẫn iii MỤC LỤC Trang tựa i Lời cảm tạ ii Xác nhận giáo viên hướng dẫn iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách bảng sơ đồ ix Danh sách hình biểu đồ x Tóm tắt luận văn xi Chương Mở đầu 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương Tổng quan 2.1 Giới thiệu giống gà Tam Hoàng 2.2 Sơ lược kỹ thuật chăm sóc ni dưỡng gà thịt thương phẩm 2.2.1 Chọn gà 2.2.2 Chuồng trại trang thiết bị 2.2.3 Thức ăn nước uống 2.2.4 Chăm sóc ni dưỡng 2.3 Khái niệm đáp ứng miễn dịch 2.3.1 Đặc điểm hệ thống miễn dịch gia cầm 2.4 Vaccine 2.5 Quy trình chủng ngừa Newcastle 11 2.6 Một số quy trình chủng ngừa Gumboro 12 2.7 Bệnh Newcastle 12 2.7.1 Lịch sử phân bố địa lý 12 iv 2.7.2 Căn bệnh 12 2.7.2.1 Hình thái virus Newcastle 12 2.7.2.2 Độc lực 13 2.7.2.3 Sức đề kháng 13 2.7.3 Dịch tễ học 14 2.7.3.1 Phân bố bệnh 14 2.7.3.2 Loài cảm thụ 14 2.7.3.3 Chất chứa bệnh 14 2.7.3.4 Phương thức truyền lây 14 2.7.4.5 Cơ chế sinh bệnh 15 2.7.4 Triệu chứng 15 2.7.4.1 Hướng nội tạng (thể Doyle) 15 2.7.4.2 Hướng nội tạng – thần kinh (thể Beach) 15 2.7.4.3 Hướng hô hấp (thể Beaudette) 16 2.7.4.4 Thể Hitchner 16 2.7.5 Bệnh tích 16 2.7.5.1 Bệnh tích đại thể (thể Doyle) (Nguyễn Thị Phước Ninh, 2005) 16 2.7.5.2 Bệnh tích vi thể 18 2.6.6 Chẩn đoán 18 2.7.6.1 Chẩn đoán lâm sàng 18 2.7.6.2 Chẩn đốn phòng thí nghiệm 19 2.7.7 Phòng chống dịch bệnh Newcastle 20 2.7.7.1 Vệ sinh phòng bệnh 20 2.7.7.2 Phòng bệnh vaccine 21 2.8 Bệnh Gumboro 21 2.8.1 Lịch sử, phân bố địa lý 22 2.8.2 Căn bệnh 22 v 2.8.2.1 Đặc điểm virus Gumboro 22 2.8.2.2 Sức đề kháng virus Gumboro 22 2.8.3 Triệu chứng 22 2.8.4 Bệnh tích 23 2.8.4.1 Đại thể 23 2.8.5 Chẩn đoán 23 2.9 Các bệnh thường gặp gà Tam Hoàng 24 2.9.1 Bệnh viêm phế quản truyền nhiễm (Infectious Bronchitis Virus (IBV) 24 2.9.2 Bệnh tụ huyết trùng (Fowl cholera) 25 2.9.3 Bệnh thương hàn gà (Salmonellosis) 26 2.9.4 Bệnh E.coli 27 2.9.5 Bệnh Mycoplasma (bệnh viêm đường hơ hấp mãn tính-CRD: Chronic Respiratory Disease) 28 2.9.6 Bệnh cầu trùng 28 2.10 Các nghiên cứu trước có liên quan đến đề tài 29 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 30 3.1 Thời gian địa điểm 30 3.1.1 Thời gian 30 3.1.2 Địa điểm 30 3.2 Nội dung 30 3.2.1 Đánh giá đáp ứng miễn dịch chống bệnh Newcastle vaccine Nobilis Newcavac Nobilis Mac5 Clone 30 30 3.2.1.1 Điều kiện thí nghiệm 30 3.2.1.2 Phương pháp thực 31 3.3 Chỉ tiêu khảo sát 36 3.3.1 Hàm lượng kháng thể chống bệnh Newcastle 36 3.3.2 Đánh giá thời điểm chủng vaccine hợp lý đánh giá lâm sàng hiệu chống bệnh Gumboro vaccine Nobilis D78 Nobilis 228E 36 vi 3.3.3 Hiệu giá kháng thể chống bệnh Gumboro lúc gà ngày tuổi 37 3.3.4 Các tiêu chăn nuôi 37 3.4 Điều kiện thí nghiệm 39 3.4.1 Thức ăn 40 3.4.2 Vệ sinh chuồng trại 40 3.5 Xử lý thống kê 40 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 41 4.1 Đánh giá đáp ứng miễn dịch chống bệnh Newcastle vaccine Nobilis Newcavac Nobilis Ma5 Clone 30 41 4.2 Đánh giá thời điểm chủng vaccine hợp lý đánh giá lâm sàng hiệu chống bệnh Gumboro vaccine Nobilis D78 E228 43 4.2.1 Hiệu giá kháng thể chống bệnh Gumboro lúc gà ngày tuổi 43 4.3 Tỉ lệ bệnh tích 44 4.4 Tỉ lệ chết 45 4.5 Tỉ lệ loại thải 46 4.6 Tăng trọng 47 4.7 Tiêu thụ thức ăn 50 4.8 Hiệu kinh tế thức ăn thuốc thú y (đồng) 52 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 54 5.2 Đề nghị 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT CRD : Chronic Respiratory Disease CPE : Cytopathic Effect ELISA : Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay HA : Haemagglutination HI : Haemagglutination Inhibition HN : Haemagglutinin Neuraminidase IBDV : Infectious Bronchitis Disease Virus MD : Marek’s Disease MG : Medica Geometrica NDV : Newcastle Disease Virus viii DANH SÁCH CÁC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ Trang Bảng 2.1 Nhiệt độ, ẩm độ chuồng úm gà Bảng 3.1 Quy trình chủng ngừa Newcastle 28 Bảng 3.2 Cách thực phản ứng HA 30 Bảng 3.3 Cách thực phản ứng HI 32 Bảng 3.4 Quy trình chủng ngừa vaccine Gumboro 33 Bảng 3.5 Quy trình chăm sóc gà trại 36 Bảng 4.1 Hiệu giá kháng thể chống bệnh Newcastle 38 Bảng 4.2 Kháng thể chống Gumboro lúc gà ngày tuổi 40 Bảng 4.3 Bệnh tích quan 41 Bảng 4.4 Tỷ lệ chết 42 Bảng 4.5 Tỷ lệ loại thải 44 Bảng 4.6 Trọng lượng bình quân qua tuần tuổi 45 Bảng 4.7 Tăng trọng tuyệt đối 45 Bảng 4.8 Lượng thức ăn tiêu thụ ngày 47 Bảng 4.9 Chi phí thức ăn cho gà từ - 63 ngày tuổi 49 Bảng 4.10 Tổng chi phí thức ăn thuốc thú y 49 Bảng 4.11 Tổng thu 49 Bảng 4.13 Hiệu kinh tế thức ăn thuốc thú y 49 Sơ đồ 2.1 Quy trình chẩn đốn bệnh Newcastle 16 Sơ đồ 2.2 Phương pháp xác định virus Newcastle 17 Sơ đồ 2.3 Chẩn đoán Gumboro 23 ix Qua Bảng 4.7, nhận thấy trọng lượng bình quân giai đoạn đầu tăng đồng đều, đến tuần thứ thứ trọng lượng gà thấp (541,35 g 737,25 g) so với tiêu chuẩn bình thường gà Tam hồng (5 tuần tuổi đạt khoảng 1000 g) Trong giai đoạn này, gà mắc cầu trùng với triệu chứng bệnh tích đặc trưng tiêu chảy phân nhão, có màu nâu đỏ, manh tràng xuất huyết, sưng to Theo Silm (1992), bệnh cầu trùng có khả làm xáo trộn chức tiêu hóa, ảnh hưởng tới số trình troa đổi chất chung tổng hợp protein Do đó, làm giảm tăng trọng Ngồi ra, vào thời điểm tháng năm 2010, lúc nhiệt độ chuồng nuôi vào buổi trưa cao nên gà ăn ít, nửa so với buổi sáng buổi chiều dẫn đến tăng trọng Kết khảo sát cho thấy trọng lượng trung bình đàn gà (1515,2g lúc tuần tuổi) có phần cao kết Trần Cơng Xn ctv (1998) gà Tam Hồng dòng Jangcun, có trọng lượng lúc tuần tuổi 1449,29 g Tuy nhiên, đàn gà khảo sát có trọng lượng bình qn thấp đàn gà Nguyễn Xuân Trúc (2008) (gà tuần tuổi đạt 1782g/con) Tăng trọng tuyệt đối đàn gà qua tuần không nhau, cao tuần (33,1g), sau giảm xuống, thấp tuần (8,86 g) tuần (14,39 g) Ở giai đoạn tuần tuối, gà có mức tăng trọng tuyệt đối thấp Có thể tuần nhập gà về, gà bị stress chưa ăn nhiều Tuần thứ có tăng trọng tuyệt đối thấp Điều bị ảnh hưởng bệnh cầu trùng xảy thời kỳ Từ tuần thứ đến xuất chuồng, tăng trọng tuyệt đối gà sau giảm thấp vào giai đoạn tuần tuổi 20,03 g Tuy nhiên, nhìn chung, tăng trọng chưa cao ảnh hưởng thời tiết nắng nóng, chất lượng gà lúc nhập (37,9 g) kiểu chuồng Theo Phạm Thị Kim Yến (2009), mức tăng trọng tuyệt đối gà Lương Phượng trung bình qua 10 tuần 36,91 g/ con/ ngày Kết cao kết thí nghiệm chúng tơi 49 Theo báo cáo Nguyễn Dương Trọng (2006), trung bình tăng trọng tuyệt đối Tam Hồng tuần ni cao 25,7 g/con/ngày thấp 24,7 g/con/ngày Như kết theo dõi trung bình tăng trọng tuyệt đối thấp (23,47 g/con/ngày) Kết với Nguyễn Hữu Thể, 2010 (số liệu chưa cơng bố), có kết 23,3 g/con/ngày So với kết nghiên cứu cơng bố tạp chí Cơng Ty Chăn Ni CP kết chúng tơi thấp Theo kết cơng ty CP gà tuần tuổi tăng trọng bình quân ngày 23 g, tuần thứ 68 g, tuần thứ 72 g 4.7 Tiêu thụ thức ăn Bảng 4.8 Lượng thức ăn tiêu thụ ngày (g/con/ngày) Tuần tuổi Đàn gà thí nghiệm g/con/ngày g/con/tuần Tuần 13,28 92,96 Tuần 23,76 166,32 Tuần 33,43 234 Tuần 35,63 249,4 Tuần 53,49 374,4 Tuần 68,06 476,4 Tuần 82,99 580,9 Tuần 101,77 712,3 Tuần 109,85 769 Trung bình 58,03 353,3 Từ Bảng 4.8 chúng tơi có nhận xét: Lượng thức ăn ngày đàn gà theo dõi diễn theo trình thự tăng dần từ thấp đến cao theo tuần tuổi Lượng thức ăn tiêu thụ bình quân hàng 50 ngày đàn gà 58,03g/con/ngày, lượng thức ăn tiêu thụ bình quân tuần 353,3 Theo Trần Đình Trí (2009), kết lượng thức ăn tiêu thụ trung bình đàn gà lúc 603,86 con/ tuần Kết cao kết chúng tơi Trong q trình thí nghiệm ảnh hưởng thời tiết nắng nóng, đàn gà ăn ít, uống nước nhiều Mặt khác, thí nghiệm chúng tơi tiến hành thời gian tuần ngắn thí nghiệm so sánh Điều làm cho lượng thức ăn tiêu thụ thí nghiệm chúng tơi thấp thí nghiệm tác giả khác thời điểm trước 4.7.1 Hệ số chuyển biến thức ăn (HSCBTA) (kg thức ăn/kg tăng trọng) 4,42 4,16 4,5 3,68 HSCBTA 3,5 2,87 2,28 2,5 1,5 1,9 1,53 1,37 HSCBTA 1,68 0,5 Tuần Biểu đồ 4.1 Hệ số chuyển biến thức ăn Trong tuần thứ tuần thứ hệ số chuyển hóa thức ăn gà thấp 1,53 1,37 kg thức ăn/kg tăng trọng Kết cao kết nghiên cứu công ty chăn nuôi CP, tuần đầu cần gà ăn 0,74kg thức ăn gà tăng trọng 1kg Lượng thức ăn tiêu tốn cho kg tăng trọng đàn gà thí nghiệm trung bình (2,65 kg) Kết trung bình cao nghiên cứu cơng ty chăn ni CP, để tăng trọng 1kg tốn 2,05 kg thức ăn 51 Chúng nhận thấy giai đoạn tuần tuổi lượng thức ăn cho kg tăng trọng cao (4,16 kg) giai đoạn gà bị cầu trùng làm ảnh hưởng đến khả tiêu hóa, tăng trọng tuyệt đối thời kỳ thấp (14,39 g/con/ngày) Ở giai đoạn tuần tuổi đàn gà có HSCBTA 4,42 Khi ni gà thịt, thuộc giống gà Tam Hồng người ta thường kết thúc vào ngày thứ 60 - 80, giai đoạn lớn 60 ngày tuổi gà ăn nhiều tăng trọng (theo Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn, 2009) Kết phù hợp với nhận định 4.8 Hiệu kinh tế thức ăn thuốc thú y (đồng) Theo thời giá từ 18/1/2010 đến 30/6/2010 phần chi bao gồm giống (5.500 đồng/con); Thức ăn hỗn hợp 8.000 đồng/kg; Thuốc thú y 1.700 đồng/con Bảng 4.9 Chi phí thức ăn cho gà từ – 63 ngày tuổi Tiêu tốn thức ăn (g) Đơn giá Chi phí đến 63 ngày 4,015 8000 32.120 Bảng 4.10 Tổng chi phí thức ăn thuốc thú y (đồng)/ cho gà Đàn gà Phần chi Đơn giá (đồng) Con giống 5.500 68.200.000 Thuốc thú y 1.700 21.080.000 Thức ăn 8.000 398.288.000 Tổng 32.120 487.568.000 N = 12400 Giá bán gà vào thời điểm 23/3/2010 28.000 đồng/kg Bảng 4.11 Tổng thu Đàn gà N = 12.400 Phần thu Số kg gà bán 18.724 52 Đơn giá (đồng) 28.000 Tổng thu (đồng) 524.272.000 Bảng 4.12 Tiền lãi gà nuôi đến 63 ngày tuổi (đồng) Tổng thu Tổng chi 524.272.000 487.568.000 Tiền chênh lệch Tiền chênh lệch đầu (đ) 36.704.000 2.960 Như tiền lời thu nuôi gà từ đến 63 ngày tuổi tính giống, thức ăn, thuốc thú y 2.960 vào lúc giá gà thịt thị trường 28.000 đồng So sánh với đợt gà trước hiệu kinh tế đàn gà theo dõi đạt hiệu chưa cao, thời gian nuôi đàn gà bị cầu trùng, tỉ lệ chết cao, tăng trọng 53 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua tuần thí nghiệm hiệu vaccine phòng bệnh Newcastle (Nobilis Newcavac, Nobilis Ma5 Clon30) vaccine Gumboro (Nobilis E228, Nobilis D78) chúng tơi có số kết luận sau Qui trình chủng chủng ngừa Newcastle (Nobilis Ma5 Clon30 lúc ngày tuổi), (Nobilis Newcavac lúc ngày tuổi) đủ để bảo hộ đàn gà đến xuất thịt Kết lâm sàng trại cho thấy bệnh Newcastle không xảy thành dịch Việc chủng Gumboro sử dụng vaccine Nobilis E228 (14 ngày tuổi) Nobilis D78 (28 ngày tuổi), thích hợp kiểm tra hàm lượng kháng thể chống Gumboro lúc gà ngày tuổi có hiệu giá kháng thể trung bình 5775 suốt thời gian ni gà trại bệnh Gumboro khơng xảy thành dịch 5.2 Đề nghị Cần thực thí nghiệm lặp lại nhiều lần với quy mơ lớn nhiều giống gà khác để có kết luận xác Cải thiện biện pháp chăm sóc, có quy trình phòng ngừa cầu trùng thích hợp để đạt hiệu kinh tế cao 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Văn Hùng, 2002 Giáo trình miễn dịch học thú y Nhà xuất nông nghiệp Lâm Thị Thu Hương, 2007 Bài giảng miễn dịch học thú y Tủ sách trường ĐH Nông Lâm TP HCM Nguyễn Lương, 1994 Dịch tể học thú y chuyên biệt Tủ sách Trường Đại Học Nông Lâm Tp HCM Lê Văn Năm, 2005 100 câu hỏi đáp quan trọng dành cho cán thú y người chăn nuôi gà Nhà xuất Lao động – Xã hội Nguyễn Thị Phước Ninh, 2005 Bài giảng bệnh truyền nhiễm chung gia cầm Tủ sách trường ĐH Nông Lâm TP HCM Nguyễn Như Pho Võ Thị Trà An, 2001 Bài giảng dược lý thú y Tủ sách trường ĐH Nông Lâm TP HCM Lê Anh Phụng, 2006 Bài giảng virus thú y (phần chuyên biệt) Tủ sách trường ĐH Nông Lâm TP HCM Lê Văn Quang (2007) Kiểm soát nhiễm virus Newcastle, Gumboro gà thịt, hiệu phòng bệnh hiệu kinh tế chương trình vaccine phòng bệnh thực thành phố Hồ Chí Minh Tủ sách trường Đại Học Nông Lâm HCM Lâm Minh Thuận, 2004 Giáo trình chăn ni gia cầm Nhà xuất ĐH Quốc Gia TP HCM 10 Trương Khắc Trí, (1996) Khảo sát miễn dịch thu chống Gumboro gà Hybro qua hai quy trình chủng ngừa 11 Nguyễn Quang Trung (1999) Nghiên cứu đặc điểm sinh thái ổ dịch Newcastle đàn gà thịt chủng ngừa, khu vực phía nam Tủ sách trường ĐH Nông Lâm TP HCM 12 Nguyễn Ngọc Vân, (2009) Khảo sát bệnh thường gặp hiệu giá kháng thể chống bệnh Newcastle trại nuôi gà Lương Phượng thương phẩm 13 Trung tâm chẩn đoán cố vấn thú y công ty chăn nuôi CP Viêt Nam (2009) Kỹ thuật chăm sóc gà thịt số bệnh thường gặp 55 Tài liệu nước 14 Calnek B W with Banrne H J s, Beard C W., McDougald L R., Saif Y M Diseases of Poultry Tài liệu internet http://www.intervet.ph/products/131_118579/productdetails_131_118709.aspx 2.http://www.haiduongdost.gov.vn/nongnghiep/?menu=news&catid=4&itemid=87&l ang=vn&expand=true http://www.anova.com.vn/contents/article.asp?id=285&detail=16&ucat=44 AMA Section on medical school, Hyatt Regency, 2006, www.amaassn.org/ama1/pub/upload/mm/44/sms-agenda-book-a10.pdf 56 PHỤ LỤC Trường Đại Học Nông Lâm Khoa Chăn Nuôi - Thú Y Bệnh Viện Thú Y Đt : 8967596 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ****** Kết Quả Xét Nghiệm Vi Sinh - Người gửi mẫu: anh thành ty31 Loại mẫu gởi: Huyết Thanh Tình trạng mẫu gởi: tốt Chỉ tiêu xét nghiệm: HI test (ND) - ngày gửi: 20/01/2010 - số lượng: 20 mẫu Kết quả: HGKT 20 mẫu - 1/2 1/ 1/8 1/16 1/32 - - 1/6 1/128 1/256 MG 49 Nếu MG < 16 phải tái chủng lại Bệnh Viện Thú Y, ngày 23 tháng 01 năm 2010 Phó Trưởng Bệnh Viện Thú Y Ths Nguyễn Thị Thu Năm 57 hgkt 20 mẫu 1/2 1/4 - 1/ 1/16 1/3 1/6 1/12 - Trường Đại Học Nông Lâm Khoa Chăn Nuôi - Thú Y Bệnh Viện Thú Y Đt : 8967596 1/256 1/512 - 1/102 MG 21,1 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ****** Kết Quả Xét Nghiệm Vi Sinh - Người gửi mẫu: Anh Thành TY31 Loại mẫu gởi: Huyết Thanh Tình trạng mẫu gởi: tốt Chỉ tiêu xét nghiệm: HI test (ND) - ngày gửi: 16/02/2010 - số lượng: 20 mẫu Kết quả: MG < 16 phải tái chủng lại Bệnh Viện Thú Y, ngày 24 tháng 02 năm 2010 Phó Trưởng Bệnh Viện Thú Y Ths Nguyễn Thị Thu Năm 58 Trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM Khoa Chăn nuôi Thú y Bệnh viện Thú y ĐT:08.38967596 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự – Hạnh Phúc ½½½½½ KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM - Nơi gởi mẫu - Loài - Số lượng - Ngày gởi mẫu - Yêu cầu xét nghiệm - Phương pháp xét nghiệm -KẾT QUẢ : Anh Thành TY 31 : Gà : 20 mẫu : 20/01/2010 : Phát kháng thể kháng virus Gumboro : ELISA (Enzyme linked immunosorbent assay ) Sử dụng kít IDEXX - Mỹ sản xuất -Kết Hiệu giá kháng STT Chỉ số S/P 0,722034 1606,304 Dương tính 1,772881 4276,228 Dương tính 1,59661 3814,932 Dương tính 4,166102 10851,89 Dương tính 1,481356 3515,756 Dương tính 3,589831 9226,364 Dương tính 0,688136 1524,28 Dương tính 1,888136 4580,113 Dương tính 2,491525 6196,511 Dương tính 10 2,023729 4939,762 Dương tính 11 4,525424 11875,96 Dương tính 12 4,030508 10467,48 Dương tính 13 2,362712 5848,14 Dương tính thể (titer) 59 Kết 14 3,155932 8017,688 Dương tính 15 1,955932 4759,657 Dương tính 16 4,064407 10563,48 Dương tính 17 1,677966 4027,297 Dương tính 18 2,105085 5156,605 Dương tính 19 1,616949 3867,934 Dương tính 20 1,644068 3938,696 Dương tính Chú thích Phân tích kết chương trình HERDCHEK IDEXX, với tiêu chuẩn đánh sau: Chỉ số S/P ≤ 0,2 âm tính Chỉ số S/P > 0,2 dương tính ( hiệu giá kháng thể > 396) 2010 Bệnh Viện Thú Y, ngày 22 tháng 01 năm Phó Bệnh Viện Thú Y ThS Nguyễn Thị Thu Năm 60 61 Bảng tra Ln để tính MG Ln 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 Đối Ln 2,1 2,3 2,5 2,6 2,7 3,1 3,2 3,5 3,7 4,3 4,6 4,9 5,3 5,7 6,1 6,5 7,5 Ln 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 Đối Ln 8,6 9,2 9,8 10,6 11,8 12,1 13 13,9 14,9 16 17,1 18,4 19,7 21,1 22,6 24,2 26 28 30 32 34 Ln 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 Đối Ln 37 39 42 45 49 52 56 60 64 69 74 79 84 91 97 104 112 120 128 138 147 62 Ln 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 Đối Ln 158 168 182 194 208 223 239 256 275 294 315 338 367 388 417 447 479 512 549 588 632 Ln 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 Đối Ln 676 722 779 835 858 891 1024 1100 1175 1270 1350 1450 1560 1670 1780 1910 (Phòng thí nghiệm IDEDXX) 2030 2287 3322 3415 3439 3451 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 3462 3698 3900 4007 4126 8584 9174 10247 15259 15300 15304 Breakthrough titre, Idexx,Biochek T1/2 (days): 3.0 4.5 5.5 Broiler Broiler Breeder Layer Earliest vaccination age to allow Vaccine: Breakthrough titre, Idexx,Biochek T1/2 (days): 3.0 4.5 5.5 Broiler Broiler Breeder Layer 100 125 500 23 33 39 22 31 38 16 22 27 25% Other of the flock to respond: D-78 228E 100 125 500 18 24 29 17 23 27 11 14 16 Gap between take day of lowest 25% of the flock, & 75% take vaccination day: Broiler Broiler Breeder Layer Average 5775 83% CV † Adapted from de Wit 2001, COST Action 839, Working Group meeting 63 Days 10 ... Miễn dịch xảy nhờ việc tiếp xúc kháng nguyên chủ động hay ngẫu nhiên, truyền kháng thể (tiêm huyết thanh) , truyền tế bào có thẩm quyền miễn dịch (miễn dịch mượn) Miễn dịch thu chia làm hai loại:... lòng đỏ trứng… Miễn dịch thụ động nhân tạo miễn dịch có người tạo Ví dụ: tiêm truyền kháng huyết thanh, kháng độc tố… Miễn dịch chủ động loại miễn dịch mà tự thân vật tạo tiếp xúc với kháng nguyên,
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA VACCINE PHÒNG BỆNH NEWCASTLE VÀ GUMBORO TRÊN GÀ TAM HOÀNG , ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA VACCINE PHÒNG BỆNH NEWCASTLE VÀ GUMBORO TRÊN GÀ TAM HOÀNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay