KHẢO SÁT BỆNH TRÊN ĐƯỜNG HÔ HẤP VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TRÊN HEO SAU CAI SỮA ĐẾN 80 NGÀY TUỔI TẠI TRẠI NUÔI HEO CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG NAI

91 1 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:36

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT BỆNH TRÊN ĐƯỜNG HÔ HẤP VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TRÊN HEO SAU CAI SỮA ĐẾN 80 NGÀY TUỔI TẠI TRẠI NUÔI HEO CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG NAI Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hữu Hiếu Lớp : DH05DY Ngành: Dược Thú Y Niên Khóa: 2005 -2010 Tháng 08/2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NUÔI – THÚ Y **************** NGUYỄN HỮU HIẾU KHẢO SÁT BỆNH TRÊN ĐƯỜNG HÔ HẤP VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TRÊN HEO SAU CAI SỮA ĐẾN 80 NGÀY TUỔI TẠI TRẠI NI HEO CƠNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG NAI Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sỹ thú y chuyên ngành dược Giáo viên hướng dẫn BSTY Đặng Thị Xuân Thiệp Tháng 08/2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: Nguyễn Hữu Hiếu Tên luận văn: “Khảo sát bệnh đường hô hấp hiệu điều trị heo sau cai sữa đến 80 ngày tuổi trại nuôi heo công nghiệp tỉnh Đồng Nai” Đã hoàn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y ……, ngày … tháng … năm 2010 Giáo viên hướng dẫn ii LỜI CẢM TẠ  Nhớ ơn Ba, Mẹ kính u! Người có cơng sinh thành, ni dưỡng, chăm sóc dạy dỗ con, ln mong muốn đạt tốt đẹp điểm tựa tinh thần cho Con xin kính dâng đến ba mẹ với tất lòng thành kính, yêu thương biết ơn  Chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Ban Chủ Nhiệm Khoa CNTY, Bộ Mơn Nội Dược, quý thầy cô tạo điều kiện học tập, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu cho em năm học vừa qua  Chân thành cảm ơn TS Nguyễn Tất Toàn, TS Nguyễn Văn Khanh , BSTY Đặng Thị Xuân Thiệp BSTY Ngơ Bá Duy tận tình giúp đỡ, dạy bảo em, truyền đạt kinh nghiệm suốt trình thực tập  Xin chân thành cảm ơn: Chú Bùi Duy Hoàng chủ trại heo toàn thể anh chị em trại giúp đỡ động viên suốt thời gian thực tập  Thành thật cảm ơn Tất bạn lớp giúp đỡ động viên suốt q trình học tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp Nguyễn Hữu Hiếu iii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu: “Khảo sát bệnh đường hô hấp hiệu điều trị heo sau cai sữa đến 80 ngày tuổi trại nuôi heo công nghiệp tỉnh Đồng Nai” tiến hành trại nuôi heo công nghiệp thuộc huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai thời gian từ ngày 09/03 đến ngày 30/06 năm 2010 Quá trình khảo sát chia thành hai giai đoạn: giai đoạn I (heo từ 24 - 60 ngày tuổi) với số lượng 464 giai đoạn II (heo từ 61 - 80 ngày tuổi) với số lượng 402 cho kết sau: Nhiệt độ trung bình cao vào tháng (30,780C) thấp vào tháng (29,24 0C) Ẩm độ trung bình cao tháng (80,74 %), thấp tháng (73,4 %) Tỷ lệ hơ hấp trung bình hai giai đoạn I, II 42 %; 31,32 % Tỷ lệ ho, ngày ho trung bình giai đoạn I 32,21 %; 28,93 %, giai đoạn II 1,79 %; 2,79 % Tỷ lệ thở thể bụng ngày thở bụng trung bình giai đoạn I 3,16 %; 1,82 % giai đoạn II 0,71 %;1,28 % Tỷ lệ ho – thở bụng ngày ho – thở bụng trung bình giai đoạn I 0,43 %; 0,57 % giai đoạn II 0,05 %; 0,19 % Tỷ lệ chết loại thải trung bình giai đoạn I 1,91%, 0,57% giai đoạn II 13,05 % 3,44 % Tỷ lệ tiêu chảy, viêm khớp trung bình giai đoạn I 25,24 %; 2,19 % giai đoạn II 2,19 % 0,64 % Trọng lượng bình quân lúc cai sữa 6,75 (kg/con), trọng lượng bình quân lúc 60 ngày tuổi cuối giai đoạn I 18,08 (kg/con), trọng lượng bình quân lúc 61 ngày tuổi đầu giai đoạn II 19,85 (kg/con), trọng lượng bình quân lúc 80 ngày tuổi 26,96 (kg/con) Kết phân lập 10 mẫu phổi 100% Staphylococcus 40 % Streptococcus Thời gian điều trị giai đoạn I II 3,34 ngày 3,64 ngày Tỷ lệ khỏi bệnh chết trung bình giai đoạn I 82,39 %, 94,08 % giai đoạn II 30,66 %; 7,51% iv MỤC LỤC TRANG Trang tựa i Phiếu xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm tạ iii Tóm tắt iv Mục lục v Danh sách chữ viết tắt ix Danh sách bảng x Danh sách hình xi Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.2 Yêu cầu 1.2.1 Mục Đích Chương TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan trại chăn nuôi heo 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Quá trình thành lập phát triển 2.1.3 Nhiệm vụ chức trại 2.1.4 Cơ cấu tổ chức 2.2 Công tác chăn nuôi thú y trại 2.2.1 Điều kiện chăn nuôi 2.2.2 Cơ cấu đàn 2.2.3 Hệ thống chuồng trại 2.2.4 Quy trình chăm sóc ni dưỡng 2.2.4.1 Chế độ dinh dưỡng 2.2.4.2 Chăm sóc quản lý 2.2.4.3 Vệ sinh thú y v 2.2.4.4 Quy trình tiêm phòng bệnh cho heo loại heo trại 2.3 Cơ sở lý luận 2.3.1 Cấu tạo hệ hô hấp 2.3.2 Đặc điểm sinh lý hô hấp heo 2.3.4 Hoạt động hô hấp 2.3.3 Các thể thở heo 2.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến bệnh hô hấp heo 2.4.1 Dinh dưỡng 2.4.2 Môi trường 2.4.2.1 Nguồn cung cấp nước 2.4.2.2 Nhiệt độ .9 2.4.2.3 Ẩm độ 10 2.4.2.4 Khí NH3, H2S 11 2.4.3 Chăm sóc quản lý 11 2.4.4 Yếu tố di truyền 12 2.4.5 Độ tuổi heo 13 2.5 Một số bệnh gây triệu chứng hô hấp heo…………… 13 2.5.1 Bệnh viêm phổi địa phương Mycoplasma 13 2.5.2 Bệnh viêm teo xoang mũi truyền nhiễm 14 2.5.3 Bệnh Actinobacillus pleuropneumoniae 15 2.5.4 Bệnh tụ huyết trùng heo 15 2.5.5 Bệnh cúm heo 16 2.5.6 Hội chứng rối loạn sinh sản – hô hấp (PRRS) 17 2.5.7 Bệnh ký sinh 19 2.6 Lược duyệt số cơng trình nghiên cứu có liên quan .19 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 Thời gian địa điểm thực đề tài 22 3.1.1 Thời gian 22 3.1.2 Địa điểm .22 vi 3.2 Đối tượng nghiên cứu 22 3.3 Nội dung nghiên cứu 22 3.4 Phương pháp nghiên cứu 22 3.4.1 Khảo sát tiểu khí hậu chuồng ni 22 3.4.11 Dụng cụ 23 3.4.1.2 Phương pháp tiến hành 23 3.4.1.3 Các tiêu theo dõi cơng thức tính 23 3.4.2 Khảo sát biểu lâm sàng bệnh hô hấp bệnh khác heo theo dõi 23 3.4.2.1 Dụng cụ: bút sổ ghi chép, đánh dấu 23 3.4.2.2 Phương pháp tiến hành 23 3.4.2.3 Các tiêu theo dõi cơng thức tính 24 3.4.3 Theo dõi tăng trưỏng heo .25 3.4.3.1 Dụng cụ 25 3.4.3.2 Phương pháp tiến hành 25 3.4.3.3 Các tiêu theo dõi cơng thức tính 25 3.4.4 Lấy mẫu phổi đem phân lập vi khuẩn, thử kháng sinh đồ đánh giá bệnh tích đại thể, vi thể 26 3.4.4.1 Dụng cụ: dao mổ, kéo, túi nylon, thùng đá vận chuyển mẫu 26 3.4.4.2 Phương pháp tiến hành 26 3.4.3.3 Các tiêu theo dõi cơng thức tính 26 3.4.5 Đánh giá hiệu điều trị 27 3.4.5.2 Phương pháp tiến hành 27 3.4.5.3 Các tiêu theo dõi công thức tính 27 3.4.6 Đánh giá hiệu điều trị 27 3.4.6.1 Thuốc 27 3.4.6.2 Phương pháp tiến hành 27 3.4.6.3 Các tiêu theo dõi cơng thức tính 27 3.5 Phương pháp xử lý số liệu 27 vii Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 29 4.1 Kết khảo sát tiểu khí hậu chuồng ni 29 4.2 Khảo sát biểu lâm sàng bệnh hô hấp bệnh khác 30 4.2.1 Khảo sát biểu lâm sàng bệnh hô hấp 31 4.2.1.1 Tỷ lệ biểu hô hấp 31 4.2.1 Tỷ lệ ho tỷ lệ ngày ho heo theo giai đoạn tuổi 32 4.2.1.3 Tỷ lệ thở bụng tỷ lệ ngày thở bụng heo theo giai đoạn tuổi 34 4.2.1.4 Tỷ lệ ho - thở bụng tỷ lệ ngày ho - thở bụng heo theo giai đoạn tuổi 37 4.2.1.5 Tỷ lệ chết loại thải heo hai giai đoạn 39 4.2.2 Khảo sát chứng bệnh khác đàn heo khảo sát .40 4.3 Theo dõi tăng trưởng heo 42 4.3.1 Trọng lượng trung bình 43 4.3.2 Tăng trọng tuyệt đối trung bình 44 4.3.3 Hệ số chuyển hóa thức ăn 45 4.4 Kết phân lập vi khuẩn, thử kháng sinh đồ bệnh tích đại thể, vi thể 43 4.4.1 Kết phân lập vi khuẩn 44 4.4.2 Kết kháng sinh đồ vi khuẩn phân lập 46 4.5 Kết đánh giá bệnh tích đại thể vi thể 46 4.6 Đánh giá hiệu điều trị 51 4.6.1 Thời gian điều trị trung bình 52 4.6.2 Tỷ lệ khỏi bệnh tỷ lệ chết đàn heo khảo sát 52 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 54 5.1 Kết luận 54 5.2 Đề nghị 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 PHỤ LỤC 60 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT HSCHTA : hệ số chuyển hóa thức ăn TLTB : trọng lượng trung bình TTTĐ : tăng trọng tuyệt đối TĂ : thức ăn TT : tăng trọng TTLCS : tổng trọng lượng cai sữa lúc 24 ngày tuổi TTL60 : tổng trọng lượng lúc 60 ngày tuổi TTL61 : tổng trọng lượng lúc 61 ngày tuổi TTL80 : tổng trọng lượng lúc 80 ngày tuổi TLTBCS : trọng lượng cai sữa trung bình TLTB60 : trọng lượng trung bình lúc 60 ngày tuổi TLTB80 : trọng lượng trung bình lúc 80 ngày tuổi APP : Actinobacillus pleuropneumoniae ppm : parts per million MH : Mycoplasma hyopneumoniae RNA : ribonucleic acid PRRS : porcine reproductive and respiratory syndrome ix Total 68 125 93 116 402 Chi-Sq = 0,562 + 0,311 + 0,237 + 0,515 + 0,010 + 0,006 + 0,004 + 0,009 = 1,654 DF = 3, P-Value = 0,647 One-way Analysis of Variance: số thở bụng giai đoạn I II Analysis of Variance for tho bung Source DF SS MS F P gd 128,0 128,0 2,79 0,146 Error 275,5 45,9 Total 403,5 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -1 9,750 9,535 ( -* -) 1,750 0,957 ( -* ) + -+ -+ -Pooled StDev = 6,776 0,0 7,0 14,0 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0,0500 Individual error rate = 0,0500 Critical value = 3,46 Intervals for (column level mean) - (row level mean) -3,728 19,728 So sánh tỷ lệ ngày thở bụng Chi-Square Test: tỷ lệ ngày thở bụng giai đoạn I Expected counts are printed below observed counts Thang thang thang thang Total 16 14 15 55 100 29,89 23,24 27,66 19,21 4777 4763,11 3712 3702,76 4421 4408,34 3025 3060,79 15935 Total 4793 3726 4436 3080 16035 Chi-Sq = 6,455 + 3,672 + 0,041 + 0,023 + DF = 3, P-Value = 0,000 5,798 + 66,695 + 0,036 + 0,419 = 83,138 Chi-Square Test: tỷ lệ ngày thở bụng giai đoạn II Expected counts are printed below observed counts Thang3 3,95 thang 10 7,36 thang 5,61 thang 7,07 Total 24 1291 1294,05 2407 2409,64 1840 1837,39 2316 2312,93 7854 65 Total 1298 2417 1,218 + 0,004 + 1,332 + 0,004 = 5,857 2,346 + 0,944 + 0,007 + 0,003 + DF = 3, P-Value = 0,119 2320 Chi-Sq = 1843 tỷ lệ ngày thở thể bụng trung bình One-way Analysis of Variance: giai đoạn I II Analysis of Variance for Source DF SS gd 722 Error 1232 Total 1954 Level N 4 Mean 25,00 6,00 Pooled StDev = 7878 tho MS 722 205 StDev 20,02 3,16 14,33 F 3,52 P 0,110 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( -* ) ( -* -) + -+ -+ -0 15 30 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0,0500 Individual error rate = 0,0500 Critical value = 3,46 Intervals for (column level mean) - (row level mean) -5,80 43,80 So sánh tỷ lệ ho kết hợp với thở bụng Chi-Square Test: tỷ lệ ho kết hợp thở bụng giai đoạn I Expected counts are printed below observed counts thang 0,58 thang 0,47 thang 0,53 thang 0,41 Total 2 135 134,42 109 109,53 122 122,47 96 95,59 462 Total 135 110 123 96 464 Chi-Sq = 0,582 + 0,003 + 0,583 + 0,003 + 0,416 + 0,002 + 0,414 + 0,002 = 2,004 DF = Với DF=3, Chi-Sq = χ2TN = 2,004 χ20,05 = 7,8 χ2TN = 2,004 < χ20,05 = 7,8 nên P>0,05 Chi-Square Test: tỷ lệ ho kết hợp thở bụng giai đoạn II 66 Expected counts are printed below observed counts thang 0,34 thang 0,62 thang 0,46 thang 0,58 Total 2 67 67,66 124 124,38 93 92,54 116 115,42 400 Total 68 125 93 116 402 Chi-Sq = 1,294 + 0,006 + 0,230 + 0,001 + 0,463 + 0,002 + 0,577 + 0,003 = 2,577 DF = Với DF=3, Chi-Sq = χ2TN = 2,557 χ20,05 = 7,8 χ2TN = 2,557 < χ20,05 = 7,8 nên P>0,05 One-way Analysis of Variance: tỷ lệ ho kết hợp thở bụng giai đoạn I II Analysis of Variance for ho tho b Source DF SS MS F P gd 0,000 0,000 0,00 1,000 Error 2,000 0,333 Total 2,000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ 0,5000 0,5774 ( -* ) 0,5000 0,5774 ( -* ) + -+ -+ -+ Pooled StDev = 0,5774 0,00 0,40 0,80 1,20 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0,0500 Individual error rate = 0,0500 Critical value = 3,46 Intervals for (column level mean) - (row level mean) -0,9992 0,9992 So sánh tỷ lệ ngày ho kết hợp với thở bụng Chi-Square Test: tỷ lệ ngày ho kết hợp thở bụng giai đoạn I Expected counts are printed below observed counts thang 2,39 thang 4 1,86 thang 2,21 thang 1,54 Total 4793 4790,61 3722 3724,14 4432 4433,79 3080 3078,46 16027 67 Total 4793 3726 1,443 + 0,001 + 1,537 + 0,001 = 7,840 2,391 + 2,466 + 0,001 + 0,001 + DF = 3, P-Value = 0,049 3080 Chi-Sq = 4436 16035 Chi-Square Test: tỷ lệ ngày ho kết hợp thở bụng giai đoạn II thang thang thang thang Total 0 11 1,81 3,37 2,57 3,24 1290 1296,19 2414 2413,63 1843 1840,43 2320 2316,76 7867 Total 1298 2417 1843 2320 7878 Chi-Sq = 21,125 + 0,042 + 2,573 + 3,239 + 0,030 + 0,000 + 0,004 + 0,005 = 27,017 DF = 3, P-Value = 0,000 One-way Analysis of Variance: tỷ lệ ngày ho kết hợp thở bụng giai đoạn I II One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for ho Source DF SS MS F P gd 1,12 1,12 0,11 0,746 Error 58,75 9,79 Total 59,87 Individual 95% CIs For Mea n Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -1 2,000 2,309 ( * ) 2,750 3,775 ( * ) + -+ -+ -Pooled StDev = 3,129 0,0 2,5 5,0 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0,0500 Individual error rate = 0,0500 Critical value = 3,46 Intervals for (column level mean) - (row level mean) -6,166 4,666 So sánh tỷ lệ chết Chi-Square Test: số chết:số chết giai đoạn I Expected counts are printed below observed counts THANG 2,32 THANG 1,91 THANG 2,12 THANG 1,65 68 Total 135 132,68 109 109,09 121 120,88 92 94,35 457 Total 135 111 123 96 465 Chi-Sq = 2,323 + 0,004 + 0,041 + 0,000 + DF = 3, P-Value = 0,123 0,006 + 0,000 + 3,339 + 0,058 = 5,772 Với DF=3, Chi-Sq = χ2TN = 5,772 χ20,05 = 7,8 χ2TN = 5,772 < χ20,05 = 7,8 nên P>0,05 Chi-Square Test Số chết giai đoạn II Expected counts are printed below observed counts THANG 0,34 THANG 0,62 THANG 0,46 THANG 0,58 Total 2 67 67,66 124 124,38 93 92,54 116 115,42 400 Total 68 125 93 116 402 Chi-Sq = 1,294 + 0,006 + 0,230 + 0,001 + 0,463 + 0,002 + 0,577 + 0,003 = 2,577 DF = Với DF=3, Chi-Sq = χ2TN = 2,577 χ20,05 = 3,8 χ2TN = 2,557 < χ20,05 = 3,8 nên P>0,05 One-way Analysis of Variance: số chết giai đoạn I II Analysis of Variance for ho Source DF SS MS gd 4,50 4,50 Error 9,00 1,50 Total 13,50 Level N 4 Pooled StDev = Mean 2,000 0,500 StDev 1,633 0,577 1,225 F 3,00 P 0,134 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ 0,0 1,5 3,0 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0,0500 Individual error rate = 0,0500 Critical value = 3,46 Intervals for (column level mean) - (row level mean) 69 -0,620 3,620 So sánh tỷ lệ loại thải Chi-Square Test: số loại thải giai đoạn I Expected counts are printed below observed counts THANG 10 16,29 THANG 15 13,28 THANG 5 14,84 THANG 26 11,59 Total 56 125 118,71 95 96,72 118 108,16 70 84,41 408 Total 135 110 123 96 464 Chi-Sq = 2,431 + 0,224 + 6,529 + 17,931 + 0,334 + 0,031 + 0,896 + 2,461 = 30,837 DF = 3, P-Value = 0,000 Chi-Square Test: số loại thải giai đoạn II Expected counts are printed below observed counts THANG 1,86 THANG 3,42 THANG 2,54 THANG 3,17 Total 11 61 66,14 122 121,58 92 90,46 116 112,83 391 Total 68 125 93 116 402 Chi-Sq = 14,195 + 0,052 + 0,399 + 0,001 + DF = 3, P-Value = 0,000 0,938 + 0,026 + 3,174 + 0,089 = 18,875 One-way Analysis of Variance: số loại thải giai đoạn I II Analysis of Variance for ho Source DF SS MS gd 253,1 253,1 Error 270,8 45,1 Total 523,9 Level N 4 Pooled StDev = Mean 14,000 2,750 StDev 8,981 3,096 6,718 F 5,61 P 0,056 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( * -) ( -* ) -+ -+ -+ 0,0 8,0 16,0 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0,0500 Individual error rate = 0,0500 Critical value = 3,46 70 Intervals for (column level mean) - (row level mean) -0,376 22,876 So sánh tỷ lệ tiêu chảy Chi-Square Test: tiêu chảy giai đoạn I Expected counts are printed below observed counts thang 42 34,33 thang 46 27,97 thang 14 31,28 thang 16 24,41 Total 118 93 100,67 64 82,03 109 91,72 80 71,59 346 Total 135 110 123 96 464 Chi-Sq = 1,713 + 11,615 + 0,584 + 3,961 + DF = 3, P-Value = 0,000 9,546 + 3,256 + 2,900 + 0,989 = 34,564 Chi-Square Test: tiêu chảy giai đoạn II Expected counts are printed below observed counts thang 7,95 thang 16 14,61 thang 17 10,87 thang 13,56 Total 47 59 60,05 109 110,39 76 82,13 111 102,44 355 Total 68 125 93 116 402 Chi-Sq = 0,139 + 0,131 + 3,452 + 5,406 + 0,018 + 0,017 + 0,457 + 0,716 = 10,336 DF = 3, P-Value = 0,016 One-way Analysis of Variance: số tiêu chảy giai đoạn I II Source gd Error Total Level DF N 4 Pooled StDev = SS 630 950 1580 Mean 29,50 11,75 MS 630 158 StDev 16,84 5,74 12,58 F 3,98 P 0,093 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( * -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ 15 30 45 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0,0500 71 Individual error rate = 0,0500 Critical value = 3,46 Intervals for (column level mean) - (row level mean) -4,02 39,52 So sánh tỷ lệ viêm khớp Chi-Square Test: số viêm khớp giai đoạn I Expected counts are printed below observed cou nts thang 2,91 thang 2,37 thang 2,65 thang 2,07 Total 10 133 132,09 109 107,63 119 120,35 93 93,93 454 Total 135 110 123 96 464 Chi-Sq = 0,284 + 0,793 + 0,006 + 0,017 + DF = 3, P-Value = 0,526 0,687 + 0,015 + 0,419 + 0,009 = 2,230 Chi-Square Test: số viêm khớp giai đoạn II Expected counts are printed below observed cou nts thang 0,34 thang 0,62 thang 0,46 thang 0,58 Total 2 67 67,66 125 124,38 92 92,54 116 115,42 400 Total 68 125 93 116 402 Chi-Sq = 1,294 + 0,006 + 0,622 + 0,003 + 0,624 + 0,003 + 0,577 + 0,003 = 3,133 DF = Với DF=3, Chi-Sq = χ2TN = 3,133 χ20,05 = 7,8 χ2TN = 3,133< χ20,05 = 7,8 nên P>0,05 One-way Analysis of Variance: số viêm khớp hai giai đoạn I II Analysis of Variance for ho Source DF SS MS gd 8,00 8,00 Error 6,00 1,00 Total 14,00 Level N Mean 2,500 StDev 1,291 F 8,00 P 0,030 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+( -* -) 72 0,500 Pooled StDev = 0,577 1,000 ( -* -) -+ -+ -+ -+0,0 1,5 3,0 4,5 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0,0500 Individual error rate = 0,0500 Critical value = 3,46 Intervals for (column level mean) - (row level mean) 0,269 3,731 So sánh trọng lượng One-way Analysis of Variance: trọng lượng cai sữa qua tháng Analysis of Variance for luong Source DF SS MS F P thang 1,107 0,369 0,69 0,557 Error 460 245,284 0,533 Total 463 246,391 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ 135 6,7156 0,8116 ( * -) 110 6,8455 0,8013 ( * -) 122 6,7877 0,6527 ( * -) 97 6,7485 0,6080 ( -* ) -+ -+ -+ -+ Pooled StDev = 0,7302 6,60 ,72 6,84 6,96 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0,0500 Individual error rate = 0,0106 Critical value = 3,63 Intervals for (column level mean) - (row level mean) 4 -0,3706 0,1109 -0,3063 0,1620 -0,1887 0,3042 -0,2824 0,2166 -0,1641 0,3581 -0,2157 0,2942 73 One-way Analysis of Variance: trọng lượng lúc 60 qua tháng giai đoạn I Analysis of Variance for luong Source DF SS MS F P thang 438,5 146,2 12,52 0,000 Error 460 5371,3 11,7 Total 463 5809,8 Individual 95% CI s For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ 135 19,487 3,453 ( -* ) 110 18,075 4,708 ( -* ) 123 18,108 2,331 ( * ) 96 16,714 2,704 ( * -) -+ -+ -+ Pooled StDev = 3,417 16,8 18,0 19,2 One-way Analysis of Variance: trọng lượng lúc 61 qua tháng giai đoạn II Analysis of Variance for TL 61 ngày tuổi Source DF SS MS F P tháng 321,68 107,23 12,39 0,000 Error 398 3444,61 8,65 Total 401 3766,28 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -3 68 17,703 3,407 ( * ) 125 20,069 2,950 ( * ) 93 19,530 3,500 ( -* -) 116 18,412 2,002 ( * ) + -+ -+ -Pooled StDev = 2,942 18,0 19,0 20,0 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0,0500 Individual error rate = 0,0106 Critical value = 3,63 Intervals for (column level mean) - (row level mean) 4 -3,504 -1,228 -3,032 -0,622 -0,495 1,573 -1,862 0,444 0,683 2,630 0,067 2,169 One-way Analysis of Variance: trọng lượng lúc 80 qua tháng Analysis of Variance for lu Source DF SS MS F P 74 tháng Error Total 398 401 Level N 68 125 93 116 338,3 7284,9 7623,2 112,8 18,3 Mean 25,782 27,456 28,235 26,226 Pooled StDev = StDev 5,926 4,597 4,322 2,270 4,278 6,16 0,000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+-( * -) ( -* -) ( * -) ( * -) + -+ -+ -+-25,2 26,4 27,6 28,8 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0,0500 Individual error rate = 0,0106 Critical value = 3,63 Intervals for (column level mean) - (row level mean) 4 -3,328 -0,019 -4,205 -0,701 -2,283 0,724 -2,121 1,234 -0,186 2,646 0,481 3,538 So sánh tỷ thời gian điều trị trung bình Chi-Square Test Thời gian điều trị trung bình giai đoạn I Expected counts are printed below observed counts thang 53 54,69 thang 46 44,56 thang 38 51,86 thang 53 38,89 Total 190 82 80,31 64 65,44 90 76,14 43 57,11 279 Total 135 110 128 96 469 Chi-Sq = 0,052 + 0,046 + 0,036 + 0,032 + DF = 3, P-Value = 0,002 3,702 + 2,521 + 5,118 + 3,486 = 14,993 Chi-Square Test Thời gian điều trị trung bình giai đoạn II Expected counts are printed below observed counts thang 19 20,64 thang 38 37,94 thang 39 28,22 thang 26 35,20 75 Total 122 49 47,36 87 87,06 54 64,78 90 80,80 280 Total 68 125 93 116 402 Chi-Sq = 0,130 + 0,000 + 0,057 + 0,000 + DF = 3, P-Value = 0,023 4,114 + 1,793 + 2,406 + 1,048 = 9,549 One-way Analysis of Variance: Thời gian điều trị trung bình giai đoạn I II Analysis of Variance for thoi gian điều trị trung bình ca hai giai đoạn Source DF SS MS F P giai doa 0,186 0,186 0,40 0,549 Error 2,774 0,462 Total 2,960 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ 3,3350 0,7657 ( -* ) 3,6400 0,5817 ( -* -) -+ -+ -+ Pooled StDev = 0,6799 3,00 3,60 4,20 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0,0500 Individual error rate = 0,0500 Critical value = 3,46 Intervals for (column level mean) - (row level mean) -1,4818 0,8718 So sánh số khỏi bệnh Chi-Square Test: số khỏi bệnh giai đoạn I Expected counts are printed below observed counts Thang 49 43,52 Thang 40 37,77 Thang 32 31,20 Thang 35 43,52 Total 156 9,48 8,23 6,80 18 9,48 34 Total 53 46 38 53 190 Chi-Sq = 0,691 + 0,132 + 3,171 + 0,605 + DF = 3, P-Value = 0,003 0,021 + 0,094 + 1,666 + 7,646 = 14,027 Chi-Square Test: số khỏi bệnh giai đoạn II Expected counts are printed below observed counts 76 Thang 15 18,22 Thang 37 36,44 Thang 39 37,40 Thang 26 24,93 Total 117 0,78 1,56 1,60 1,07 Total 19 38 39 26 122 Chi-Sq = 0,569 + 13,326 + 0,009 + 0,199 + 0,068 + 1,598 + 0,046 + 1,066 = 16,881 DF = Với DF=3, Chi-Sq = χ2TN = 16,881 χ20,001 = 16,3 χ2TN = 16,881> χ20,001 = 16,3 nên P
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT BỆNH TRÊN ĐƯỜNG HÔ HẤP VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TRÊN HEO SAU CAI SỮA ĐẾN 80 NGÀY TUỔI TẠI TRẠI NUÔI HEO CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG NAI , KHẢO SÁT BỆNH TRÊN ĐƯỜNG HÔ HẤP VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TRÊN HEO SAU CAI SỮA ĐẾN 80 NGÀY TUỔI TẠI TRẠI NUÔI HEO CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG NAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay