KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TĂNG TRƯỞNG CỦA TRÂU ĐỰC TƠ VỚI CÁC KHẨU PHẦN KHÁC NHAU TRONG GIAI ĐOẠN NUÔI VỖ BÉO

61 1 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:36

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN - NI THÚ Y *************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TĂNG TRƯỞNG CỦA TRÂU ĐỰC TƠ VỚI CÁC KHẨU PHẦN KHÁC NHAU TRONG GIAI ĐOẠN NUÔI VỖ BÉO Sinh viên thực hiện: NGUYỄN ĐỨC DUY Lớp: DH06CN Ngành: Chăn ni Niên khóa: 2006 - 2010 Tháng 08/2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN - NI THÚ Y *************** NGUYỄN ĐỨC DUY KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TĂNG TRƯỞNG CỦA TRÂU ĐỰC TƠ VỚI CÁC KHẨU PHẦN KHÁC NHAU TRONG GIAI ĐOẠN NI VỖ BÉO Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Chăn Nuôi Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS LÊ ĐĂNG ĐẢNH Tháng 08/2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: Nguyễn Đức Duy Tên luận văn: “Khảo sát khả tăng trưởng trâu đực tơ với phần khác giai đoạn ni vỗ béo” Đã hồn thành theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa ngày …………… Giáo viên hướng dẫn PGS.TS Lê Đăng Đảnh ii LỜI CẢM ƠN Xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Ban Chủ Nhiệm tồn thể q thầy khoa Chăn ni Thú y đ ã tận tình hỗ trợ dạy tơi suốt q trình học tập trường Viện Khoa Học Kĩ Thuật Nông Nghiệp Miền Nam tất anh chị phòng Sinh Lý Gia Súc Lớn tận tình giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi hồn tất đề tài Kính dâng lòng biết ơn lên Cha mẹ, em người đường khó khăn nhất, ln động viên giúp đỡ tơi để có ngày hơm Chân thành biết ơn Thầy Lê Đăng Đảnh, anh Đoàn Đức Vũ hướng dẫn tận tình suốt q trình tơi hồn tất đề tài Chân thành cảm ơn Ban Lãnh Đạo xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang tất hộ tham gia đề tài xã hợp tác tạo thuận lợi giúp triển khai thực đề tài Và cuối xin gửi đến Tất bạn bè đặc biệt tập thể lớp Chăn Nuôi 32, người sát cánh suốt bốn năm học với tình cảm sâu sắc nhất! Xin chân thành cảm ơn! Nguyễn Đức Duy iii TĨM TẮT LUẬN VĂN Thí nghiệm “Khảo sát khả tăng trưởng trâu nghé với phần khác giai đoạn nuôi vỗ béo” thực xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang tiến hành thí nghiệm 25 trâu đực tơ (khơng thiến) có trọng lượng trung bình, kích thước vòng ngực trung bình, dài thân chéo trung bình là: 302,60 kg, 155 cm, 115 cm, tiến hành thời gian hai tháng từ ngày 01/06/2010 đến ngày 30/07/2010 Địa điểm thực xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang Trâu thí nghiệm chia làm lô số lần lặp lại lô I, II, III là: 5, 10, 10 Trong lơ tương đối đồng giống, tuổi, tình trạng sức khỏe, bố trí theo kiểu hồn tồn ngẫu nhiên yếu tố (thức ăn) Lô I (đối chứng) trâu chăn thả tự do, sử dụng cỏ tự nhiên không bổ sung thức ăn tinh Lô II Chăn thả tự kết hợp bổ sung thức ăn tinh với tỉ lệ thấp Lô III Chăn thả tự kết hợp thức ăn bổ sung với tỉ lệ cao Kết thu trâu lơ II có khả tăng trọng cao Cụ thể sau: lô II có tăng trọng tích lũy 27,80 kg so với -0,60 kg lô I (đối chứng) 12,90 kg lô II Tăng trọng tuyệt đối lô II cao 447 g/con/ngày so với lô II 210g/con/ngày, lô I khơng tăng trọng Chiều đo vòng ngực phát triển cao lô II với 4,20 cm; lô III 2,30 cm; lô I đối chứng khơng có gia tăng đáng kể Kích thước dài thân chéo tương tự, tăng cao lô III (5,00 cm); lô II (4,70 cm) cuối lô I (2,40 cm) Tiêu tốn thức ăn tinh lô III lại cao nhiều so với lơ II cụ thể để có kg tăng trọng phần lô III cần bổ sung th êm 9,25 kg so với 2,26 kg lô II, dẫn đến chi phí thức ăn lơ III cao nhiều so với lô II iv Theo số liệu mổ khảo sát thu tỉ lệ thịt xẻ thu cao lô III (44,88 %), xếp thứ lô I (43,63 %) cuối lô II (43,53 %) Tuy nhiên khác khơng có ý nghĩa mặt thống kê (P > 0,05) Tỉ lệ thịt tinh cao lô II (34,57 %), lô III (32,25 %) cuối c ùng lô I (31,63 %); khác biệt có ý nghĩa thống kê (P < 0,05) Hiệu kinh tế tính sơ sau trừ chi phí thức ăn tiền lời thu được: 358.080 đồng/con Tóm lại qua mơ hình cho thấy hiệu phương pháp vỗ béo với phần thức ăn vừa phải v MỤC LỤC Trang Trang tựa i Xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm ơn iii Tóm tắt luận văn iv Mục lục vi Danh mục từ viết tắt ix Danh sách bảng x Danh sách hình xi Danh sách biểu đồ xii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 Cơ sở lí luận 2.2 Tóm lược lịch sử ngành chăn nuôi trâu nước ta 2.2.1 Lịch sử phát triển ngành chăn nuôi trâu nước ta 2.2.2 Tình hình chăn ni trâu nước ta 2.3 Khái quát máy tiêu hóa trâu 2.4 Các phương thức vỗ béo 2.4.1 Hệ thống phần thức ăn tinh cao 2.4.2 Hệ thống phần thức ăn thô cao 2.5 Đặc điểm ngoại hình giống trâu địa phương 2.6 Giới thiệu sơ lược địa điểm thực đề tài 10 2.6.1 Vị trí địa lí điều kiện tự nhiên 10 vi 2.6.1.1 Vị trí địa lí 10 2.6.1.2 Thổ nhưỡng 10 2.6.1.3 Khí hậu 10 2.6.2 Tổng qt tình hình chăn ni trâu địa phương 11 2.6.3 Cơ cấu đàn trâu địa phương vào thời điểm 12 2.6.4 Chuồng trại chăn nuôi 12 2.6.5 Nguồn thức ăn nước uống 13 2.6.5.1 Nguồn thức ăn 13 2.6.5.2 Nguồn nước uống 14 2.6.6 Quy trình vệ sinh thú y phòng bệnh cho trâu 14 2.7 Tóm lược số cơng trình nghiên cứu nước 14 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Thời gian địa điểm thí nghiệm 17 3.1.1 Thời gian 17 3.1.2 Địa điểm 17 3.2 Đối tượng thí nghiệm 17 3.3 Bố trí thí nghiệm 18 3.4 Thức ăn thí nghiệm 19 3.5 Điều kiện chăm sóc ni dưỡng 20 3.5.1 Chuồng trại 20 3.5.2 Công tác thú y phòng bệnh 21 3.5.3 Dụng cụ thí nghiệm 21 3.5.4 Chăm sóc ni dưỡng 21 3.6 Các tiêu theo dõi cánh tính 21 3.6.1 Sự phát triển chiều đo 21 3.6.1.1 Dài thân chéo 21 3.6.1.2 Vòng ngực 22 3.6.2 Chỉ tiêu tăng trọng 22 3.6.2.1 Tăng trọng tích lũy 22 vii 3.6.2.2 Tăng trọng tuyệt đối 22 3.6.3 Tiêu tốn thức ăn tinh kg tăng trọng 22 3.6.4 Chỉ tiêu mổ khảo sát 22 3.6.4.1 Tỉ lệ thịt xẻ 22 3.6.4.2 Tỉ lệ thịt tinh 22 3.6.5 Hiệu kinh tế 23 3.7 Phương pháp thu thập xử lí số liệu 23 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 24 4.1 Sự phát triển chiều đo 24 4.1.1 Chiều đo vòng ngực 24 4.1.2 Dài thân chéo 26 4.2 Khả tăng trọng 28 4.2.2 Tăng trọng tích lũy 28 4.2.3 Tăng trọng tuyệt đối 30 4.3 Tiêu tốn thức ăn tinh cho kg tăng trọng 32 4.4 Kết mổ khảo sát 33 4.5 Tính sơ hiệu kinh tế 34 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 36 5.1 Kết luận 36 5.2 Đề nghị 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO 38 PHỤ LỤC 40 viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ĐBSCL: Đồng Bằng Sông Cửu Long VKHKTNNMN: Viện Khoa Học Kĩ Thuật Nông Nghiệp Miền Nam KP: Khẩu phần ĐC: Đối chứng BQ/TC: Bình quân/Tổng cộng CĐVN: Chiều đo vòng ngực DTC: Dài thân chéo TLTB: Trọng lượng trung bình TN: Thí nghiệm SL: Số lượng ix nguyên nhân trâu trại Ngọc Thanh chăm sóc kĩ hơn, lượng thức ăn dồi Theo Đào Lan Nhi (2002) phần nuôi vỗ béo với lượng thức ăn tinh kg/con/ngày với tỉ lệ 50 % bột sắn + 50 % bột sắn kết thúc tháng vỗ béo tiến hành mổ khảo sát kết cho tỉ lệ thịt xẻ, thịt tinh là: 46,2 % 37,2 % Kết thu cao nhiều so với thí nghiệm chúng tơi, nguồn thức ăn cung cấp dồi thí nghiệm 45 43,63 43,53 44,88 40 31,63 35 30 34,57 32,25 25 % 20 15 Lô I Lô II Lô III 10 Tỉ lệ thịt xẻ Tỉ lệ thịt tinh Chỉ tiêu Biểu đồ 4.2 Kết mổ khảo sát lơ 4.5 Tính sơ hiệu kinh tế Từ kết rõ ràng ta thấy việc bổ sung thức ăn tinh phần lô III hiệu nên phần xin đề cập đến việc tính hiệu kinh tế lô II lô I để so sánh xem thử liệu việc bổ sung thức ăn tinh trâu khả thi mặt kinh tế cho bà nơng dân hay khơng Vì lơ I lơ II chi phí: giá giống, cơng chăm sóc, thuốc thú y,… giống nên chúng tơi tiến hành xem xét thử liệu chi phí thức ăn bỏ lô II hiệu mang lại chi phí hiệu hay không so với lô I 34 Trong phần tiêu tăng trọng tích lũy qua tháng ni nêu phần kết thu lơ I khơng có gia tăng chí giảm đơi chút, lơ II trọng lượng tăng tổng cộng sau tháng nuôi 28,60 kg, mặt khác theo kết mổ khảo sát tỉ lệ thịt tinh 34,57 % từ ta tính cách tương đối tỉ lệ thịt tinh gia tăng 9,90 kg Giá thịt trâu thời điểm kết thúc thí nghiệm 78.000/kg Rõ ràng số tiền thu trọng lượng thịt tinh gia tăng 772.200 đồng Trong số tiền thức ăn tinh/con là: 60,9 kg x 6.800 = 414.120 đồng Vậy tiền lời thu sau tháng/con là: 772.200 đồng – 414.120 đồng = 358.080 đồng/con Điều chứng tỏ hiệu mơ hình mang lại thực chưa cao, nhiên mơ hình mang lại hướng mở cho bà chăn ni trâu trì tăng trọng cho trâu lúc nguồn thức ăn thiếu thốn điều cần thiết để đảm bảo tốc độ sinh trưởng cho trâu Trong thí nghiệm tác giả Đào Lan Nhi (2001 – 2003) tiền lời thu sau tháng vỗ béo với phần nêu mục 4.4 tương đương so với thí nghiệm chúng tơi 35 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua kết thu đến kết luận sơ sau: Về kích thước chiều đo, cụ thể gia tăng kích thước vòng ngực sau tháng vỗ béo có khác mặt thống kê Tăng trưởng cao lô II, thấp lô III cuối lô I khơng có tăng trưởng Tăng trưởng kích thước dài thân chéo xét tồn thời gian thí nghiệm gia tăng cao thuộc lô III , lô II cuối lô I Tuy nhiên khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê (P > 0,05) Về tăng trọng tích lũy tăng trọng tích lũy tháng lơ II cao lô III cuối lô I với tăng trọng âm sau tháng Sự khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê (P < 0,05) Tăng trọng tuyệt đối cao lô II, lô III, lô I khơng tăng trọng chí có xu hướng giảm Lượng cám hỗn hợp bổ sung/kg tăng trọng lô II v lô III 2,26 kg 9,25 kg Điều chứng tỏ khả sử dụng thức ăn tinh lô II cao hiệu nhiều so với lô III Kết mổ khảo sát cho thấy tỉ lệ thịt xẻ thu cao lô III, xếp thứ lô I cuối lô II Tuy nhiên khác khơng có ý nghĩa mặt thống kê (P > 0,05) Tỉ lệ thịt tinh cao lô II, lô III cuối lô I; khác biệt có ý nghĩa thống kê (P < 0,05) Kết cho thấy hiệu thức ăn phần lô II rõ Sơ hiệu kinh tế lô II mang lại khoảng 360.000 đồng/con/2 tháng vỗ béo 36 5.2 Đề nghị Cần tiếp tục nghiên cứu, khảo sát nhiều phần vỗ béo khác để so sánh đối chiếu phần mang lai hiệu cao Mơ hình vỗ béo có hiệu tiến hành thời gian sớm hơn, nguồn thức ăn xanh nhiều hơn, kết mang lại cao nhiều Cần khảo sát nhiều nguồn phụ phẩm nông nghiệp khác để bổ sung cho trâu lúc thiếu đồng bãi chăn thả Góp phần nâng cao nhận thức người dân thay đổi tập quán chăn nuôi việc cần thiết để phát triển chăn nuôi địa phương 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng việt Trần Văn Chính, 2008 Giáo trình thực hành giống đại cương Khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh,184 trang Trần Văn Chính, 2007, hướng dẫn thực tập phần mềm thống kê Minitab 12.21 for Windows Tủ sách trường ĐH Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Trần Thị Dân, Dương Nguyên Khang, 2006 Giáo trình sinh lý vật nuôi Nhà xuất Nông Nghiệp, 357 trang Lê Đăng Đảnh, Hồ Mộng Hải, 2000 Chăn ni bò thịt Nhà xuất Nông Nghiệp, 139 trang Trần Thị Mỹ Hạnh, 2005 So sánh tăng trọng bò lai F1 CHAROLAIS bò lai F1 SIMMENTAL ni thịt với phần đơn giản Luận văn tốt nghiệp kĩ sư ngành chăn ĐH Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, 45 trang Lê Anh Phụng, 1996 Giáo trình bệnh truyền nhiễm trâu bò Tủ sách khoa Chăn Ni Thú Y, trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, 23 trang Phùng Quốc Quảng, 2002 Ni trâu bò nơng hộ trang trại Nhà xuất Nơng Nghiệp, Võ Thị Tuyết, 2008 Giáo trình phương pháp thí nghiệm chăn ni Tủ sách trường ĐH Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, 45 trang Chu Thị Thơm ctv, 2005 Hướng dẫn nuôi trâu ngựa gia đình Nhà xuất lao động, 115 trang 10 Nguyễn Đức Thạc ctv, 2006 Con trâu Việt Nam Nhà xuất Lao Động Xã Hội, 203 trang 11 Đoàn Đức Vũ, 2007 Nghiên cứu khai thác sử dụng thức ăn thơ cho trâu bò Báo cáo tổng kết đề tài trọng điểm cấp Bộ NN&PTNT 38 Các trang Web: //tailieu.vn/xem-tai-lieu/chuong-5-chan-nuoi-trau-bo-duc-giong.215189.html //www.wattpad.com/39652-3-chăn-ni-trâu-bò-sinh-sản //www.cucchannuoi.gov.vn/Breeding.aspx?type=t&id=682(trang web cục chăn nuôi) //www.khcn.bacninh.gov.vn (trang web tỉnh Bắc Ninh) //www.baotuyenquang.com.vn (trang web báo Tuyên Quang) //www.rumenasia.org (khoa Chăn Nuôi Thú Y trường ĐH Nông Lâm Huế) //www.vcn.vnn.vn (trang web Viện Chăn Nuôi) //www.gso.gov.vn (trang web tổng cục thống kê) 39 PHỤ LỤC Bảng phân tích ANOVA kích thước chiều đo vòng ngực lúc bắt đầu thí nghiệm One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for Source DF SS Lô 136,6 Error 22 1157,6 Total 24 1294,2 Level N 10 10 Pooled StDev = Mean 156,80 157,60 152,60 MS 68,3 52,6 StDev 10,40 4,99 7,46 7,25 F 1,30 P 0,293 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+( -* ) ( * -) ( * -) -+ -+ -+ -+150,0 155,0 160,0 165,0 Bảng phân tích ANOVA kích thước chiều đo vòng ngực kết thúc tháng One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for Source DF SS MS Lô 2 176,3 88,1 Error 22 1085,7 49,3 Total 24 1262,0 Level N 10 10 Pooled StDev = Mean 157,40 161,10 155,20 StDev 9,91 4,46 7,55 7,02 F 1,79 P 0,191 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( * ) ( * ) ( * -) -+ -+ -+ 155,0 160,0 165,0 Bảng phân tích ANOVA kích thước chiều đo vòng ngực kết thúc tháng One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for Source DF SS MS Lô 294,9 147,5 Error 22 1236,1 56,2 Total 24 1531,0 Level N 10 10 Pooled StDev = Mean 156,80 162,40 154,90 7,50 F 2,62 P 0,095 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev -+ -+ -+ -+ 9,50 ( -* -) 5,32 ( -* -) 8,31 ( -* -) -+ -+ -+ -+ 150,0 155,0 160,0 165,0 40 Bảng phân tích ANOVA gia tăng kích thước vòng ngực sau tháng One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for GT Source DF SS MS Lô 17,74 8,87 Error 22 35,70 1,62 Total 24 53,44 Level N 10 10 Pooled StDev = Mean 1,200 3,500 2,600 StDev 0,837 1,716 0,843 1,274 F 5,47 P 0,012 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( -* -) ( * ) ( * ) + -+ -+ -1,2 2,4 3,6 Bảng phân tích ANOVA gia tăng kích thước vòng ngực sau tháng One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for GT Source DF SS MS Lô 26,76 13,38 Error 22 101,40 4,61 Total 24 128,16 Level N 10 10 Pooled StDev = Mean -0,600 1,700 -0,300 StDev 1,140 2,452 2,163 2,147 F 2,90 P 0,076 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( -* ) ( * -) ( * ) -+ -+ -+ -1,6 0,0 1,6 Bảng phân tích ANOVA gia tăng kích thước vòng ngực sau tháng One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for GT Source DF SS MS Lô 66,94 33,47 Error 22 190,50 8,66 Total 24 257,44 Level N 10 10 Pooled StDev = Mean 0,000 5,200 2,300 2,943 F 3,87 P 0,036 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled St Dev StDev -+ -+ -+ -+ 1,581 ( * ) 3,534 ( -* ) 2,751 ( -* -) -+ -+ -+ -+ -2,5 0,0 2,5 5,0 41 Bảng phân tích ANOVA kích thước dài thân chéo lúc bắt đầu thí nghiệm One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for DTC Source DF SS MS LÔ 123,0 61,5 Error 22 1196,8 54,4 Total 24 1319,8 Level N 10 10 Pooled StDev = Mean 113,80 117,60 112,80 StDev 5,81 6,40 8,78 7,38 F 1,13 P 0,341 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( -* ) ( * -) ( -* ) -+ -+ -+ 110,0 115,0 120,0 Bảng phân tích ANOVA kích thước dài thân chéo lúc kết thúc tháng One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for DTC Source DF SS MS Lô1 187,0 93,5 Error 22 1132,0 51,5 Total 24 1319,0 Level N 10 10 Pooled StDev = Mean 115,40 121,60 116,40 StDev 5,68 6,48 8,33 7,17 F 1,82 P 0,186 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( -* ) ( * -) ( -* ) -+ -+ -+ -+ 110,0 115,0 120,0 125,0 Bảng phân tích ANOVA kích thước dài thân chéo lúc kết thúc tháng One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for DTC Source DF SS MS Lô 2 160,5 80,3 Error 22 1012,5 46,0 Total 24 1173,0 Level N 10 10 Pooled StDev = Mean 116,20 122,30 117,80 6,78 F 1,74 P 0,198 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev -+ -+ -+ -+ 5,40 ( -* ) 6,77 ( * -) 7,33 ( * -) -+ -+ -+ -+ 110,0 115,0 120,0 125,0 42 Bảng phân tích ANOVA gia tăng kích thước dài thân chéo lúc kết thúc tháng One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for DTC GT3 Source DF SS MS Lô 18,94 9,47 Error 22 52,50 2,39 Total 24 71,44 Level N 10 10 Pooled StDev = Mean 1,600 3,900 3,600 StDev 0,548 1,912 1,430 1,545 F 3,97 P 0,034 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( -* ) ( * ) ( * ) -+ -+ -+ 1,5 3,0 4,5 Bảng phân tích ANOVA gia tăng kích thước dài thân chéo gia tăng kết thúc tháng One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for DTC GT4 Source DF SS MS Lô 2,16 1,08 Error 22 26,80 1,22 Total 24 28,96 Level N 10 10 Pooled StDev = Mean 0,800 0,800 1,400 StDev 0,447 1,033 1,350 1,104 F 0,89 P 0,426 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+-( -* ) ( -* ) ( -* -) + -+ -+ -+-0,00 0,70 1,40 2,10 Bảng phân tích ANOVA gia tăng kích thước dài thân chéo gia tăng kết thúc tháng One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for DTC GT5 Source DF SS MS Lô 24,46 12,23 Error 22 85,30 3,88 Total 24 109,76 Level N 10 10 Mean 2,400 4,700 5,000 StDev 0,548 1,889 2,404 F 3,15 P 0,0 62 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( * ) ( -* -) ( -* -) 43 Pooled StDev = -+ -+ -+ 1,6 3,2 4,8 1,969 Bảng phân tích ANOVA trọng lượng trung bình trâu lúc bắt đầu thí nghiêm One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for tb Source DF SS nhom 4120 Error 22 34074 Total 24 38194 Level N 10 10 Pooled StDev = Mean 310,20 312,80 285,80 MS 2060 1549 StDev 55,60 29,02 39,63 39,36 F 1,33 P 0,285 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( * ) ( -* -) ( -* ) -+ -+ -+ 275 300 325 Bảng phân tích ANOVA trọng lượng trung bình trâu lúc kết thúc tháng One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for tb1 Source DF SS MS NHOM 6651 3325 Error 22 34079 1549 Total 24 40730 Level N 10 10 Pooled StDev = Mean 314,40 336,50 300,20 StDev 54,53 26,92 41,72 39,36 F 2,15 P 0,141 Individual 95% CIs Fo r Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( * -) ( * -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ 275 300 325 350 Bảng phân tích ANOVA trọng lượng trung bình trâu lúc kết thúc tháng One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for tb2 Source DF SS MS NHOM2 9320 4660 Error 22 40130 1824 Total 24 49451 Level N 10 10 Pooled StDev = Mean 309,60 340,90 298,70 42,71 StDev 51,56 32,41 47,19 F 2,55 P 0,101 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( * ) ( -* ) ( -* ) -+ -+ -+ -+ 270 300 330 360 44 Bảng phân tích ANOVA tăng trọng tích lũy sau tháng One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for tt tháng Source DF SS MS Lô 986,2 493,1 Error 22 1322,0 60,1 Total 24 2308,2 Level -) F 8,21 P 0,002 N 10 Mean 3,000 20,200 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev + -+ -+ -+ 7,348 ( * ) 9,682 ( -* - 10 14,400 5,400 Pooled StDev = 7,752 ( -* -) + -+ -+ -+ 0,0 8,0 16,0 24,0 Bảng phân tích ANOVA tăng trọng tích lũy sau tháng One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for tt tháng Source DF SS MS lô 2 508 254 Error 22 3351 152 Total 24 3859 Level N 10 10 Pooled StDev = Mean -3,60 6,70 -1,80 StDev 6,84 13,81 12,68 12,34 F 1,67 P 0,212 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * -) ( -* -) ( -* -) + -+ -+ -+ -10 10 20 Bảng phân tích ANOVA tăng trọng tích lũy sau tháng One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for tt sau Source DF SS MS lô 2356 1178 Error 23 5444 237 Total 25 7800 Level N 11 10 Pooled StDev = Mean -0,60 27,80 12,90 15,39 StDev 8,59 16,66 16,24 F 4,98 P 0,016 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( -* ) ( * -) ( * -) + -+ -+ -0 15 30 45 Bảng phân tích ANOVA tăng trọng tích lũy trung bình sau tháng One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for tt trung Source DF SS MS lô 189,2 94,6 Error 244,1 81,4 Total 433,3 Level N 2 Pooled StDev = Mean -0,300 13,450 6,300 StDev 4,667 9,546 11,455 9,021 F 1,16 P 0,423 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+-( -* ) ( -* ) ( * -) + -+ -+ -+ 15 15 30 Bảng phân tích ANOVA tăng trọng tuyệt đối tháng One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for Tuyet Source DF SS MS Lô 1,0372 0,5186 Error 22 1,5232 0,0692 Total 24 2,5603 Level N 11 Pooled StDev = Mean 0,1000 0,6491 0,4889 StDev 0,2449 0,3167 0,1871 0,2631 F 7,49 P 0,003 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+( -* -) ( -* ) ( -* -) -+ -+ -+ -+0,00 0,30 0,60 0,90 Bảng phân tích ANOVA tăng trọng tuyệt đối tháng One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for tuyêt Source DF SS MS l;ô 0,569 0,284 Error 22 3,733 0,170 Total 24 4,302 Level N 10 10 Pooled StDev = Mean -0,1200 0,2240 -0,0610 0,4119 StDev 0,2280 0,4614 0,4228 F 1,68 P ,210 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( * ) ( * ) ( * ) -+ -+ -+ -0,30 0,00 0,30 46 Bảng phân tích ANOVA tăng trọng tuyệt đối trung bình tháng One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for tuyet Source DF SS MS lô 0,7392 0,3696 Error 22 1,4316 0,0651 Total 24 2,1708 Level N 10 10 Pooled StDev = Mean -0,0100 0,4470 0,2100 StDev 0,1432 0,2710 0,2766 0,2551 F 5,68 P 0,010 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( -* ) ( * ) ( -* ) + -+ -+ -0,00 0,25 0,50 Bảng phân tích ANOVA tổng lượng thức ăn tiêu thụ toàn giai đoạn vỗ béo One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for T A Source DF SS MS Lô 15440,12 15440,12 Error 18 21,48 1,19 Total 19 15461,61 Level N 10 10 Pooled StDev = Mean 60,90 116,47 StDev 1,05 1,14 1,09 F 1,3E+04 P 0,000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ *) (* -+ -+ -+ -+ 64 80 96 112 Bảng phân tích ANOVA thức ăn tinh tiêu thụ kg tăng trọng One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TA1 Source DF SS MS Lô 1 243,7416 243,7416 Error 18 0,0875 0,0049 Total 19 243,8291 Level N 10 10 Pooled StDev = Mean 2,2640 9,2460 0,0697 StDev 0,0369 0,0914 F 5,0E+04 P 0,000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ *) * -+ -+ -+ 4,0 6,0 8,0 47 Bảng phân tích ANOVA tỉ lệ thịt xẻ One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for xe Source DF SS MS lô 3,230 1,615 Error 3,296 0,659 Total 6,525 Level N 3 Pooled StDev = Mean 43,630 43,530 44,880 StDev 0,608 1,035 0,626 0,812 F 2,45 P 0,181 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( * -) ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ 43,2 44,4 45,6 Bảng phân tích ANOVA tỉ lệ thịt tinh One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for tinh Source DF SS MS lô 2 12,826 6,413 Error 3,153 0,631 Total 15,979 Level N 3 Pooled StDev = Mean 31,630 34,570 32,250 0,794 StDev 0,863 0,711 0,836 F 10,17 P 0,017 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StD ev + -+ -+ -+ -( * ) ( * ) ( -* ) + -+ -+ -+ -30,4 32,0 33,6 35,2 48 ... Bộ Duy n (Nguồn: tổng cục thống kê, 2009) Đàn trâu nước ta tập trung chủ yếu miền Bắc chiếm 87,91 %, tập trung vùng: Đông Bắc, Bắc Trung Bộ Tây Bắc; miền Nam có 12,09 % tập trung khu vực: duy n... ĐĂNG ĐẢNH Tháng 08/2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: Nguyễn Đức Duy Tên luận văn: “Khảo sát khả tăng trưởng trâu đực tơ với phần khác giai đoạn ni vỗ béo” Đã hồn... người sát cánh tơi suốt bốn năm học với tình cảm sâu sắc nhất! Xin chân thành cảm ơn! Nguyễn Đức Duy iii TĨM TẮT LUẬN VĂN Thí nghiệm “Khảo sát khả tăng trưởng trâu nghé với phần khác giai đoạn
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TĂNG TRƯỞNG CỦA TRÂU ĐỰC TƠ VỚI CÁC KHẨU PHẦN KHÁC NHAU TRONG GIAI ĐOẠN NUÔI VỖ BÉO , KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TĂNG TRƯỞNG CỦA TRÂU ĐỰC TƠ VỚI CÁC KHẨU PHẦN KHÁC NHAU TRONG GIAI ĐOẠN NUÔI VỖ BÉO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay