MỘT SỐ NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CÁ TRÊ PHÚ QUỐC (Clarias sp.)

85 9 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:36

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP MỘT SỐ NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC TRÊ PHÚ QUỐC (Clarias sp.) Họ tên sinh viên: NGUYỄN THỊ THANH TÂM Ngành: NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Niên khóa: 2006 – 2010 Tháng 7/ 2010 MỘT SỐ NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC TRÊ PHÚ QUỐC (Clarias sp.) Tác giả NGUYỄN THỊ THANH TÂM Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư Ngành Nuôi trồng thủy sản Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Văn Tư Tháng 07 năm 2010 i CẢM TẠ Qua luận văn này, xin chân thành cảm ơn: – Ban Giám hiệu Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh – Ban Chủ nhiệm Khoa Thủy Sản toàn thể quý thầy cô truyền đạt kiến thức kinh nghiệm cho suốt thời gian học trường – Con xin cám ơn ba mẹ gia đình ln ủng hộ động viên thời gian qua Ngồi ra, chúng tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến: – Thầy Nguyễn Văn Tư tận tình hướng dẫn giúp đỡ suốt thời gian học tập thực đề tài – Thầy Trần Văn Minh giúp đỡ đóng góp ý kiến quý báu – Cơ Đặng Thị Khánh Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh Kiên Giang anh chị cán kỹ thuật trung tâm giúp đỡ thời gian tiến hành đề tài – Cùng với cán địa phương, người dân huyện đảo Phú Quốc – Anh Phạm Gia Điệp bạn Phan Văn Lượng toàn thể anh chị, bạn lớp DH06NT động viên, giúp đỡ suốt thời gian qua Do thời gian thực đề tài ngắn kiến thức hạn chế nên khơng tránh khỏi sai sót, chúng tơi mong nhận ý kiến đóng góp q báu q thầy cơ, anh chị bạn ii TÓM TẮT Đề tài “Một số nghiên cứu bước đầu đặc điểm sinh học trê Phú Quốc (Clarias sp.)” thực từ tháng đến tháng năm 2010 trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Đề tài thực với nghiên cứu đặc điểm sinh học trê Phú Quốc Qua trình nghiên cứu thu kết sau: trê Phú Quốc có thân thon dài, sống có màu nâu, đậm phần lưng vây lẻ (vây lưng, vây đuôi vây hậu môn), nhạt phần bụng có đơi râu, đường bên có 15 – 17 hàng đứng, hàng có – điểm trắng nhỏ diện, dãy không điểm màu trắng lớn chạy dọc theo thân phía đường bên trê Phú Quốc có 84 – 103 tia vây lưng, 74 – 92 tia vây hậu môn, tia vây bụng Vây ngực có gai nhỏ tia vây Gai vây ngực có 19 – 25 gờ nhỏ cạnh trước nhẵn cạnh sau Cuống ngắn Vây tròn Vây lưng, vây vây hậu mơn khơng dính liền trê Phú Quốc có đơi cung mang, cung mang thứ có 17 – 20 lược mang Ngồi ra, có quan hơ hấp phụ hoa khế trê Phú Quốc có dày phát triển ruột ngắn, điển hình lồi ăn động vật với tỷ lệ Li/Lo 0,61 ± 0,11 Thức ăn chiếm tỷ lệ cao dày (88,33%) nên dự đốn loại thức ăn ưa thích trê Phú Quốc Phương trình tương quan chiều dài trọng lượng cá: W = 0,0037 L3,0747 với hệ số R2 = 0,9833 thể mối tương quan chặt chẽ (L = 8,8 – 46,0 cm; P = 2,6 – 420 g) trê Phú Quốcsố đặc điểm sinh học khác biệt so với loài trê nghiên cứu loài chưa định danh giống Clarias iii ABSTRACT “Preliminary study of biological characteristics of Phu Quoc Clarias catfish (Clarias sp.)” was carried out from January to July, 2010 Fish samples were collected from Phu Quoc Insland of Kien Giang Province and examined at the Fisheries Faculty, Nong Lam University, Ho Chi Minh City The body of the fish is anguilliform and cylindrical Dorsal and lateral surfaces of head and body of the fish are dark gray, fading to pale gray on ventral surfaces There are fifteen to seventeen vertical rows of two to five white spots, subtended ventrally by two irregular rows of white spots running below lateral line Long dorsal fin with 84 – 103 rays covered by thick layer of skin Long anal fin with 74 – 92 rays Pelvic fin with rays Pectoral fin with small spine, sharply pointed at tip, and rays Caudal peduncle short Caudal fin rounded Dorsal fin, caudal fin and anal fin are not confluent They have five branchial arches, the first branchial arch with 17 – 20 gill rakers The fish possesses a big stomach and short intestine with Li/Lo ratio of 0.61 Feeding prey of the fish is mainly small fish (account for 88,33% in stomach) The relationship between of body length and weight is expressed by following formula: W = 0.0037 L3,0747 with R2 = 0.9833 iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i Cảm tạ ii Tóm tắt iii Abstract iv Mục lục v Danh sách hình vii Danh sách bảng ix Danh sách biểu đồ x CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt Vấn Đề 1.2 Mục Tiêu Đề Tài CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới Thiệu Lược Về Vườn Quốc Gia Phú Quốc 2.1.1 Lịch sử hình thành 2.1.2 Vị trí địa lý 2.1.3 Vai trò 2.1.4 Đa dạng sinh học 2.2 Giới Thiệu Họ Trê Clariidae 2.3 Đặc Điểm Sinh Học Một Số Loài Trê 2.3.1 trê đen (C fuscus) 2.3.2 trê trắng (C batrachus) 2.3.3 trê vàng (C macrocephalus) 2.3.4 trê phi (C gariepinus) CHƯƠNG VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 3.1 Thời Gian Và Địa Điểm Thực Hiện 12 3.2 Vật Liệu Phục Vụ Công Tác Nghiên Cứu 12 3.3 Phương Pháp Nghiên Cứu 13 3.3.1 Khảo sát đặc điểm hình thái định danh 14 v 3.3.2 Khảo sát đặc điểm dinh dưỡng 16 3.3.2.1 Cơ quan bắt mồi quan tiêu hóa 16 3.3.2.2 Tính ăn 16 3.3.2.3 Chỉ số độ no 17 3.3.3 Khảo sát đặc điểm sinh trưởng 17 3.3.4 Khảo sát đặc điểm sinh học sinh sản 18 3.3.4.1 Tuổi kích thước thành thục sinh dục 18 3.3.4.2 Khảo sát mùa vụ sinh sản 18 3.3.5 19 Phương pháp xử lý số liệu CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 19 4.1 Định Danh Và Khảo Sát Môi Trường Sống 19 4.1.1 Mơ tả hình thái màu sắc 19 4.1.2 Các tiêu hình thái định danh 24 4.1.3 Môi trường sống 30 4.1.4 Hoạt động khai thác tiêu thụ 36 4.2 Đặc Điểm Sinh Học Trê Phú Quốc 39 4.2.1 Cơ quan hô hấp 39 4.2.2 Đặc điểm dinh dưỡng 41 4.2.2.1 Hệ thống tiêu hóa 41 4.2.2.2 Thức ăn 45 4.2.2.3 Chỉ số độ no 47 4.2.3 Mối tương quan chiều dài trọng lượng 48 4.2.4 Đặc điểm sinh học sinh sản 49 4.2.4.1 Xác định giới tính 49 4.2.4.2 Khảo sát mùa vụ sinh sản 50 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 52 5.1 Kết Luận 52 5.2 Đề Nghị 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 PHỤ LỤC vi DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình Trang Hình 3.1: Bản đồ Phú Quốc vị trí thu mẫu 13 Hình 3.2: Hình minh họa số tiêu đo C gariepinus 14 Hình 3.3: Hình minh họa tiêu đo phiến trê 15 Hình 4.1: Hình dạng ngồi trê Phú Quốc 19 Hình 4.2: Hình dạng chẩm (a) C nigricans; (b) C nieuhofii (c) trê Phú Quốc 20 Hình 4.3: Vây lưng, vây đuôi vây hậu môn tách rời 21 Hình 4.4: Vây lưng, vây vây hậu mơn dính liền 21 Hình 4.5: Hình dạng gai ngực (a) C nigricans; (b) C nieuhofii (c) trê Phú Quốc 22 Hình 4.6: Các đốm trắng đứng thân (a) trê Phú Quốc (b) C nieuhofii 24 Hình 4.7: Mơi trường sống bị thu hẹp vào suối bưng rừng 31 Hình 4.8: Nước suối có màu nâu trong, nhìn thấy đáy 31 Hình 4.9: Một dòng suối rừng khơ cạn 32 Hình 4.10: Nơi vũng nước nhỏ vào mùa khơ 33 Hình 4.11: Mơi trường sống mở rộng bắt đầu mùa mưa 34 Hình 4.12: Nơi mở rộng vào mùa mưa 35 Hình 4.13: Mơi trường sống bị thu hẹp vào suối cuối mùa mưa 36 Hình 4.14: Lợp dùng để bắt 37 Hình 4.15: Mồi dùng để đặt lợp 37 Hình 4.16: Vị trí đặt lợp vào mùa mưa 38 Hình 4.17: Vị trí đặt lợp vào mùa khơ 38 Hình 4.18: ni hộ dân đảo 39 Hình 4.19: Cơ quan hoa khế trê Phú Quốc 40 Hình 4.20: Hình dạng phiến mía phiến tiền hàm 42 Hình 4.21: Cung mang thứ trê Phú Quốc 43 Hình 4.22: Ống tiêu hóa trê Phú Quốc 43 vii Hình 4.23: Thức ăn trê Phú Quốc (a) (b) giáp xác 45 Hình 4.24: Phân biệt đực, trê Phú Quốc với (a) đực (b) 50 viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng Trang Bảng 2.1: So sánh đặc điểm khác ba loài C fuscus, C batrachus C gariepinus 11 Bảng 4.1: So sánh số tia vây trê Phú Quốc với số loài trê khác 23 Bảng 4.2: So sánh số điểm khác tiêu hình thái trê Phú Quốc với C nieuhofii, C pseudonieuhofii C nigricans 25 Bảng 4.3: Tỷ lệ Li/Lo trê Phú Quốc 44 Bảng 4.4: Loại thức ăn tỷ lệ bắt gặp dày trê Phú Quốc 46 Bảng 4.5: Chỉ số độ no cấp trê Phú Quốc 47 ix STT SL HL SNL ID ED NBL MBL IMBL OMBL FFL FFW OFL OFW OPL OPW 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 22.8 23.3 24.9 29.9 24.9 28.2 26.1 29.5 30.6 12.4 11.4 13.9 15.7 12.6 30.0 19.9 26.4 31.8 16.2 21.3 13.3 13.7 14.3 15.9 14.2 13.6 12.1 15.6 11.9 27.2 4.48 4.76 5.35 6.28 4.53 5.09 4.85 5.23 5.43 2.39 2.17 2.59 2.86 2.36 5.11 3.81 4.76 5.51 3.05 3.86 2.39 2.54 2.78 2.83 2.65 2.59 2.38 2.87 2.23 4.73 20.1 23.3 22.4 21.8 20.0 20.6 21.2 18.5 21.5 23.1 22.6 20.5 19.6 19.1 21.7 20.2 21.4 20.5 19.3 20.2 18.4 21.3 20.4 21.6 20.8 20.5 19.5 18.7 18.4 19.6 44.5 41.6 42.5 43.0 44.0 44.3 41.9 43.4 43.0 43.4 45.0 44.1 44.7 45.1 43.7 44.2 43.1 42.3 44.6 42.4 45.6 47.9 43.6 44.7 46.0 44.0 43.1 44.7 45.3 44.9 5.4 4.8 6.1 5.3 5.2 6.0 5.7 5.4 5.6 6.7 5.3 6.2 6.0 5.7 5.1 5.5 5.0 5.2 5.2 5.1 6.1 6.9 6.5 6.7 5.7 6.6 5.9 5.4 6.7 5.9 91.6 67.2 78.5 66.9 81.8 88.5 86.7 88.0 93.9 96.4 97.0 96.7 91.1 89.0 74.4 89.2 81.9 79.9 88.5 82.9 92.1 98.6 97.3 95.4 83.0 88.8 88.2 94.2 94.2 78.2 154.2 142.9 158.9 137.1 156.9 163.2 165.1 155.0 171.3 176.1 180.1 174.1 157.6 165.3 141.0 175.9 142.9 145.2 157.4 147.7 159.0 173.6 176.6 173.1 169.8 154.4 142.9 153.6 152.5 148.0 78.2 73.5 87.9 70.1 81.8 84.6 84.6 76.6 90.2 96.4 92.4 85.1 87.6 89.0 72.5 81.4 73.5 74.4 82.0 80.3 87.9 94.7 93.7 95.4 83.0 81.1 79.8 87.3 89.7 76.1 120.7 109.2 117.8 102.0 114.9 118.0 119.7 111.0 128.9 130.0 129.3 127.7 108.6 118.6 109.7 126.0 107.1 107.1 124.6 103.6 117.2 134.1 136.9 130.7 132.1 115.8 121.8 111.7 121.1 109.9 16.3 17.2 14.5 13.1 15.1 13.9 14.6 14.5 15.1 18.2 17.8 18.0 17.9 18.0 13.6 16.3 14.9 15.4 14.8 14.6 16.9 17.4 17.8 15.4 15.5 16.2 16.0 14.8 18.6 14.2 7.6 9.1 7.5 7.6 9.8 7.4 7.1 7.1 6.9 9.9 9.0 9.9 8.9 9.1 8.1 8.7 8.0 7.6 9.5 8.5 8.6 9.5 9.0 9.0 9.2 6.9 7.6 9.1 9.4 8.6 11.1 9.8 7.9 9.1 12.5 9.3 9.4 9.3 10.5 13.4 14.3 13.2 14.5 14.6 11.0 10.6 10.2 9.3 11.1 9.8 14.4 13.0 13.2 13.1 12.8 13.1 14.3 14.3 13.7 10.8 5.6 5.7 4.7 6.9 7.8 5.6 6.1 7.0 6.8 7.3 7.6 7.4 7.9 7.6 6.3 5.8 7.1 6.3 6.1 5.6 8.2 8.5 7.4 6.9 6.2 6.6 6.9 7.3 6.7 5.6 8.2 7.1 9.3 6.1 9.2 8.6 9.6 8.0 8.9 10.1 10.6 10.3 9.8 8.9 9.3 8.9 10.2 8.5 8.7 9.1 9.2 11.6 10.3 10.4 10.0 8.5 10.1 10.6 11.2 9.1 28.6 35.2 37.4 29.0 34.8 31.9 36.7 35.4 33.5 30.2 33.0 33.5 36.8 33.3 34.9 36.1 31.8 31.2 32.5 35.6 35.6 35.9 32.6 33.6 36.4 30.7 33.2 32.8 30.0 34.9 STT SL 60 11.6 61 11.4 62 17.4 63 16.7 64 17.2 65 26.5 66 15.4 67 15.7 68 25.2 69 22.2 70 17.6 71 12.1 72 20.3 73 15.8 74 15.2 75 16.7 76 12.1 77 19.9 78 12.8 79 15.5 80 25.4 Trung bình 17.4±5.6 ±SD HL SNL ID ED NBL MBL IMBL OMBL FFL FFW OFL OFW OPL OPW 2.22 2.21 2.99 3.22 3.25 4.81 2.84 2.89 4.66 3.92 3.15 2.27 3.69 2.99 2.72 2.95 2.31 3.58 2.37 2.76 4.54 3.2 ±1.0 22.1 19.2 20.4 19.7 19.3 20.1 19.0 19.0 21.3 20.1 21.4 19.2 19.5 18.7 20.2 21.4 20.8 21.2 20.7 18.8 21.0 20.6 ±1.3 47.3 46.2 44.1 43.0 43.5 44.1 44.9 47.2 44.0 43.6 44.0 45.4 45.0 44.1 45.0 44.4 43.7 44.0 47.5 44.9 45.2 44.3 ±1.3 6.8 6.3 6.2 5.9 6.0 5.0 6.7 5.9 5.6 5.6 6.2 5.9 5.6 6.2 5.9 5.9 6.7 6.0 5.5 6.3 6.3 94.6 81.4 80.3 83.9 86.3 83.2 95.1 90.0 81.6 76.6 95.2 92.5 81.3 90.3 77.2 91.5 82.3 95.0 88.6 90.6 77.1 87.4 ±8.0 171.2 149.3 150.5 155.3 157.2 143.6 172.5 169.6 150.4 158.4 165.1 171.8 154.5 160.5 172.8 162.7 164.5 167.6 173.0 166.7 152.0 160.3 ±12.9 94.6 86.0 80.3 77.6 80.1 74.9 88.0 83.0 77.3 74.1 92.1 83.7 84.0 83.6 84.6 88.1 86.6 89.4 84.4 87.0 74.9 84.7 ±6.8 130.6 117.6 120.4 111.8 117.1 108.2 123.2 124.6 105.3 109.8 123.8 132.2 119.2 110.4 121.3 125.4 116.9 125.7 130.8 123.2 103.5 119.7 ±8.7 16.0 15.2 15.4 14.1 16.0 14.0 15.5 15.9 15.5 16.6 16.8 16.1 14.9 16.9 16.5 14.4 16.9 16.5 14.6 14.9 15.1 16.1 ±1.6 7.7 8.6 8.2 7.5 8.3 8.6 9.5 9.5 8.1 8.4 7.9 9.3 7.9 9.2 9.4 7.5 8.9 7.4 8.9 8.2 8.9 8.4 ±0.8 14.9 13.3 11.0 12.1 9.6 11.1 12.1 11.2 9.9 9.7 14.0 13.7 11.2 14.7 12.3 12.9 12.6 11.9 12.2 13.0 10.7 11.7 ±1.8 7.2 7.7 5.5 5.9 6.0 5.9 6.0 5.5 6.8 6.0 7.0 7.7 6.8 8.4 7.2 7.1 6.5 5.7 6.8 6.9 6.2 11.7 10.9 9.5 9.0 9.4 9.6 9.7 9.2 9.9 8.0 8.3 9.0 8.0 11.0 10.5 10.0 9.7 9.4 9.3 10.1 10.8 9.0 ±1.3 34.0 33.3 34.4 29.3 31.9 35.1 30.8 36.3 36.2 28.5 32.7 31.1 30.6 32.3 29.6 36.4 32.9 33.7 34.2 31.5 32.7 32.0 ±3.3 5.8±0.6 6.4±0.9 Phụ lục Chỉ tiêu phiến tiền hàm phiến mía so với chiều dài đầu (%HL) STT SL HL PMXW PMXL VMW VML 8.6 1.65 23.0 5.2 19.7 7.3 10.3 1.95 25.1 7.2 24.4 6.9 10.3 1.91 24.3 5.8 22.5 8.6 10.9 2.08 24.5 6.3 21.2 8.7 11.0 2.08 26.5 6.7 21.9 9.9 11.1 2.17 25.8 6.5 24.2 9.0 12.2 2.21 25.3 5.9 24.4 9.5 12.4 2.22 25.2 8.3 23.0 7.9 12.6 2.36 24.4 7.2 23.4 10.2 10 12.7 2.44 23.2 6.6 21.5 5.7 11 12.8 2.37 23.2 6.1 21.7 8.9 12 13.2 2.52 22.8 6.7 21.0 6.3 13 13.2 2.55 25.1 7.1 22.4 10.4 14 13.4 2.55 24.6 5.7 24.0 9.8 15 13.6 2.73 24.0 7.0 23.3 6.6 16 14.1 2.57 24.1 6.6 18.9 6.2 17 14.2 2.56 26.6 7.2 28.5 8.2 18 14.3 2.75 23.7 6.0 21.7 7.5 19 14.9 2.95 24.1 7.0 22.4 8.8 20 15.0 2.72 32.7 9.2 30.1 12.7 21 15.3 2.84 25.0 7.9 21.5 9.2 22 15.7 3.00 26.8 8.2 24.7 10.3 23 15.7 2.85 30.4 6.7 22.3 8.8 24 16.3 3.12 26.6 7.1 23.1 10.1 25 16.4 3.04 26.6 6.9 24.2 10.5 26 18.2 3.35 27.9 7.5 27.6 12.5 27 18.5 3.50 26.4 8.7 23.4 10.7 28 19.3 3.63 26.2 7.6 23.6 8.6 29 20.2 3.50 26.6 6.9 25.1 10.9 30 20.7 3.83 27.7 8.4 24.8 12.0 31 21.3 3.88 25.4 6.2 23.6 8.3 32 21.7 3.96 26.8 8.2 23.5 10.6 33 23.3 4.33 27.1 7.2 23.3 9.9 34 23.3 4.48 25.9 6.9 24.1 9.9 35 24.9 4.76 26.2 7.4 25.6 11.3 STT SL HL PMXW PMXL VMW VML STT 36 37 Trung bình±SD SL 29.7 31.7 HL 5.35 6.28 PMXW 26.4 26.8 PMXL 7.8 7.7 VMW 25.6 24.7 VML 13.5 12.4 16.8±5.4 3.1±0.9 25.8±2.0 7.1±0.9 23.5±2.2 9.4±1.9 Phụ lục Số tia vây lưng vây hậu môn Chiều dài tổng Chiều dài chuẩn STT (cm) (cm) 10.0 8.6 11.1 9.6 11.9 10.2 12.9 10.3 11.9 10.3 11.9 10.4 12.3 10.7 12.5 10.9 12.6 11.0 10 12.7 11.1 11 12.7 11.2 12 12.8 11.3 13 13.1 11.4 14 13.3 11.5 15 13.7 11.7 16 13.1 11.9 17 13.8 12.0 18 14.0 12.2 19 14.2 12.4 20 14.1 12.4 21 14.2 12.5 22 14.2 12.5 23 14.7 12.6 24 14.6 12.7 25 14.7 12.7 26 14.6 12.8 27 14.6 12.8 28 14.9 13.2 29 15.1 13.2 30 15.0 13.2 31 15.4 13.3 32 15.3 13.4 33 15.6 13.5 34 15.2 13.5 35 15.6 13.8 36 15.9 14.0 37 14.9 14.0 38 16.2 14.1 39 16.2 14.2 40 16.7 14.3 41 16.6 14.4 Số tia vây lưng 97 102 92 99 94 98 96 94 98 87 94 94 100 93 96 91 94 98 96 93 93 99 84 93 91 89 94 101 97 95 93 97 97 99 86 94 103 97 90 92 92 Số tia vây hậu môn 82 88 80 80 83 82 83 82 78 75 82 81 85 79 78 78 79 82 75 83 81 80 74 79 75 76 86 89 83 79 81 89 85 82 79 81 89 88 84 79 78 STT 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 Chiều dài tổng Chiều dài chuẩn (cm) (cm) 16.2 14.6 17.0 14.8 17.1 14.9 16.8 15.0 17.4 15.3 18.1 15.5 17.7 15.7 18.2 15.7 18.0 15.7 18.4 16.0 18.8 16.3 18.7 16.3 18.8 16.4 19.3 16.7 19.7 17.1 20.1 17.7 20.7 18.2 21.0 18.3 21.0 18.5 21.4 18.8 21.4 18.8 21.8 19.3 22.3 19.6 22.8 20.2 22.9 20.3 23.0 20.5 23.5 20.7 23.6 20.7 24.1 21.1 24.2 21.3 25.1 21.7 25.2 22.2 25.4 22.5 25.4 22.6 25.7 22.8 26.0 23.0 26.2 23.3 26.6 23.3 26.3 23.4 28.3 24.9 29.0 25.5 Số tia vây lưng 96 97 96 103 93 95 88 96 97 94 97 97 99 98 99 94 95 97 95 94 97 93 97 95 94 91 99 97 90 97 90 96 91 97 95 95 95 92 92 100 100 Số tia vây hậu môn 81 78 86 87 85 83 81 84 83 83 85 81 81 89 88 80 86 87 86 82 82 84 84 77 81 82 92 82 77 81 81 81 77 79 84 79 87 80 80 87 83 STT 83 84 85 86 87 88 89 90 Trung bình±SD Chiều dài tổng Chiều dài chuẩn (cm) (cm) 28.8 25.5 29.8 26.5 31.7 28.4 32.1 28.5 31.7 29.3 33.0 29.7 33.5 29.9 38.7 31.7 19.2±6.2 16.9±5.5 Số tia vây lưng 99 96 96 96 95 96 90 98 Số tia vây hậu môn 87 82 87 83 79 80 76 86 95.1±3.5 82.1±3.8 Phụ lục Chiều dài tổng (L), chiều dài chuẩn (Lo), chiều dài ruột (Li), tỷ lệ Li/Lo Nhóm I STT L (cm) Lo (cm) Li (cm) Li/Lo 10.0 8.6 4.2 0.49 11.2 9.7 6.5 0.67 11.9 10.3 6.0 0.58 12.3 10.6 6.5 0.61 12.5 10.9 6.1 0.56 12.6 11.0 6.3 0.57 12.7 11.1 5.5 0.50 12.8 11.1 7.8 0.70 12.7 11.2 6.1 0.54 10 12.9 11.2 5.3 0.47 11 13.8 11.4 9.5 0.83 12 13.7 11.6 10.5 0.91 13 13.1 11.9 6.3 0.53 14 14.0 12.2 5.5 0.45 15 14.1 12.4 10.0 0.81 16 14.2 12.4 7.5 0.60 17 14.2 12.5 7.0 0.56 18 14.7 12.6 7.5 0.60 19 14.6 12.7 7.0 0.55 20 14.6 12.8 6.7 0.52 21 14.9 13.2 6.3 0.48 22 15.0 13.2 7.0 0.53 23 15.1 13.2 7.2 0.55 24 15.4 13.3 7.2 0.54 25 15.3 13.4 7.8 0.58 26 15.3 13.4 8.8 0.66 27 15.2 13.5 8.0 0.59 28 15.7 13.6 8.5 0.63 29 14.9 14.0 6.8 0.49 30 16.2 14.1 9.2 0.65 31 16.2 14.1 9.5 0.67 32 16.2 14.2 8.8 0.62 33 16.3 14.2 8.5 0.60 34 16.7 14.3 9.3 0.65 35 16.2 14.4 6.5 0.45 36 16.6 14.4 7.7 0.53 STT 37 38 39 Trung bình±SD STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Trung bình±SD L (cm) 16.6 16.4 17.1 14.46±1.7 Lo (cm) 14.5 14.7 14.9 12.64±1.5 Li (cm) 9.7 7.4 9.0 7.46±1.5 L (cm) 16.8 17.4 17.6 18.1 18.0 18.2 17.9 18.0 18.4 18.0 18.7 18.8 18.8 19.1 19.1 19.7 20.0 20.1 20.7 20.2 21.0 21.8 22.5 24.1 19.29±1.8 Nhóm II Lo (cm) 15.0 15.3 15.4 15.5 15.7 15.7 15.8 15.8 16.0 16.2 16.3 16.3 16.4 16.7 17.0 17.1 17.4 17.7 18.2 18.3 18.5 19.3 19.4 19.9 16.87±1.4 Li (cm) 12.5 12.2 9.5 12.0 9.5 12.5 7.0 8.0 8.2 8.7 9.5 11.5 11.7 7.2 11.5 11.5 8.5 11.0 15.5 10.0 11.4 12.7 9.2 9.3 10.44±2.1 Li/Lo 0.67 0.50 0.60 0.59±0.1 Li/Lo 0.83 0.80 0.62 0.77 0.61 0.80 0.44 0.51 0.51 0.54 0.58 0.71 0.71 0.43 0.68 0.67 0.49 0.62 0.85 0.55 0.62 0.66 0.47 0.47 0.62±0.1 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Trung bình±SD L (cm) 22.8 22.9 23.1 23.6 24.2 25.3 23.9 24.6 25.1 25.4 25.9 25.7 26.2 26.6 26.3 28.3 29.9 29.5 31.7 33.0 36.2 38.7 27.22±4.3 Nhóm III Lo (cm) 20.2 20.3 20.5 20.7 21.3 21.6 21.7 21.7 21.7 22.6 22.6 22.8 23.3 23.3 23.4 24.9 26.3 26.4 29.3 29.7 32.4 34.7 24.15±4.1 Li (cm) 12.2 13.0 10.9 14.2 11.3 14.2 14.3 11.2 13.1 11.5 11.6 19.7 16.5 14.0 21.8 14.5 14.3 16.5 16.0 24.3 20.3 26.0 15.52±4.3 Li/Lo 0.60 0.64 0.53 0.69 0.53 0.66 0.66 0.52 0.60 0.51 0.51 0.86 0.71 0.60 0.93 0.58 0.54 0.63 0.55 0.82 0.63 0.75 0.64±0.1 Phụ lục Tần số xuất loại thức ăn dày trê Phú Quốc STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 + + + + + + + + + + + + + + + + Cua + + Côn trùng (kiến, mối,…) Thức ăn thực vật + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + STT Cua 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Số lần xuất + + + + + + + + + + + + + + + + + + Côn trùng (kiến, mối,…) Thức ăn thực vật + + + + + + + + + + + + + 53 26 21 Phụ lục Tương quan trọng lượng chiều dài trê Phú Quốc STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Trọng lượng P(g) 9.1 4.2 5.0 10.4 9.9 9.9 4.3 7.0 23.5 12.3 17.5 9.2 6.4 25.2 5.3 4.3 2.9 2.6 6.8 7.2 6.4 5.4 3.2 120.7 60.9 67.7 46.8 57.0 72.6 35.6 30.2 27.6 45.9 27.1 8.2 23.6 17.0 17.1 17.6 20.4 22.1 Chiều dài L (cm) 13.1 10.8 10.8 13.1 13.1 13.4 10.5 11.9 17.8 14.9 16.0 12.9 11.3 16.6 10.9 10.1 8.8 9.4 11.6 12.0 11.1 11.2 9.7 30.3 26.3 26.2 22.4 23.5 26.2 20.4 18.0 18.2 22.5 16.7 12.0 16.0 15.2 16.1 14.2 16.8 16.5 Y= logP X= logL X2= (logL)2 0.9590 0.6232 0.6990 1.0170 0.9956 0.9956 0.6335 0.8451 1.3711 1.0899 1.2430 0.9638 0.8062 1.4014 0.7243 0.6335 0.4624 0.4150 0.8325 0.8573 0.8062 0.7324 0.5051 2.0817 1.7847 1.8306 1.6702 1.7559 1.8609 1.5514 1.4800 1.4409 1.6618 1.4330 0.9138 1.3729 1.2304 1.2330 1.2455 1.3096 1.3444 1.1173 1.0334 1.0334 1.1173 1.1173 1.1271 1.0212 1.0755 1.2504 1.1732 1.2041 1.1106 1.0531 1.2201 1.0374 1.0043 0.9445 0.9731 1.0645 1.0792 1.0453 1.0492 0.9868 1.4814 1.4200 1.4183 1.3502 1.3711 1.4183 1.3096 1.2553 1.2601 1.3522 1.2227 1.0792 1.2041 1.1818 1.2068 1.1523 1.2253 1.2175 1.2483 1.0680 1.0680 1.2483 1.2483 1.2704 1.0428 1.1568 1.5636 1.3764 1.4499 1.2334 1.1090 1.4887 1.0763 1.0087 0.8920 0.9470 1.1331 1.1646 1.0927 1.1009 0.9737 2.1947 2.0163 2.0116 1.8232 1.8798 2.0116 1.7151 1.5757 1.5878 1.8284 1.4950 1.1646 1.4499 1.3968 1.4564 1.3278 1.5014 1.4823 XY= logL x logP 1.0715 0.6441 0.7223 1.1363 1.1124 1.1222 0.6469 0.9089 1.7144 1.2787 1.4968 1.0704 0.8490 1.7099 0.7514 0.6362 0.4367 0.4038 0.8862 0.9252 0.8427 0.7684 0.4985 3.0839 2.5342 2.5963 2.2552 2.4074 2.6394 2.0318 1.8578 1.8156 2.2471 1.7521 0.9862 1.6532 1.4542 1.4880 1.4352 1.6047 1.6368 STT 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ∑X ∑x/N Trọng lượng P(g) 14.9 29.5 13.3 11.1 22.5 8.4 15.4 7.4 12.3 13.3 45.1 31.0 208.0 79.5 89.6 169.2 222.0 310.0 420.0 121.5 174.0 76.5 115.9 54.5 76.0 89.9 39.5 46.0 27.0 21.8 17.2 26.3 34.0 25.0 34.0 39.5 19.6 18.7 19.0 Chiều dài L (cm) 14.7 18.8 14.2 13.0 17.6 12.1 14.8 11.5 13.3 13.7 19.4 21.1 34.1 24.5 26.4 32.6 36.0 41.5 46.0 30.2 32.5 24.3 28.5 21.7 25.0 26.2 19.6 20.0 18.0 16.2 15.1 17.5 19.2 17.0 18.5 20.3 15.7 15.8 13.8 Y= logP X= logL X2= (logL)2 1.1732 1.4698 1.1239 1.0453 1.3522 0.9243 1.1875 0.8692 1.0899 1.1239 1.6542 1.4914 2.3181 1.9004 1.9523 2.2284 2.3464 2.4914 2.6232 2.0846 2.2405 1.8837 2.0641 1.7364 1.8808 1.9538 1.5966 1.6628 1.4314 1.3385 1.2355 1.4200 1.5315 1.3979 1.5315 1.5966 1.2923 1.2718 1.2788 109.6067 1.3701 1.1673 1.2742 1.1523 1.1139 1.2455 1.0828 1.1703 1.0607 1.1239 1.1367 1.2878 1.3243 1.5328 1.3892 1.4216 1.5132 1.5563 1.6180 1.6628 1.4800 1.5119 1.3856 1.4548 1.3365 1.3979 1.4183 1.2923 1.3010 1.2553 1.2095 1.1790 1.2430 1.2833 1.2304 1.2672 1.3075 1.1959 1.1987 1.1399 98.8860 1.2361 1.3626 1.6235 1.3278 1.2409 1.5513 1.1724 1.3695 1.1251 1.2630 1.2921 1.6584 1.7537 2.3493 1.9298 2.0210 2.2898 2.4221 2.6181 2.7648 2.1904 2.2858 1.9199 2.1166 1.7861 1.9542 2.0116 1.6699 1.6927 1.5757 1.4629 1.3900 1.5451 1.6469 1.5140 1.6057 1.7095 1.4302 1.4368 1.2993 124.2575 1.5532 XY= logL x logP 1.3695 1.8728 1.2950 1.1644 1.6842 1.0008 1.3897 0.9220 1.2249 1.2775 2.1303 1.9750 3.5530 2.6399 2.7754 3.3721 3.6516 4.0311 4.3618 3.0852 3.3874 2.6100 3.0029 2.3206 2.6293 2.7710 2.0632 2.1633 1.7968 1.6189 1.4567 1.7651 1.9653 1.7201 1.9406 2.0875 1.5454 1.5245 1.4576 141.7145 1.7714 n  XY  X  Y X  XX 141,7145  1,2361  109,6067 124,2575  1,2361 98,8860  3,0747 A = Y – nX = 1,3701 – 3,0747 x 1,2361 = - 2,4305  a = 10-2,4305 = 0,0037 Từ đó, ta có phương trình tương quan chiều dài trọng lượng trê Phú Quốc là: P = 0,0037 L3,0747 ... tài Một số nghiên cứu bước đầu đặc điểm sinh học cá trê Phú Quốc (Clarias sp.) thực từ tháng đến tháng năm 2010 trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Đề tài thực với nghiên cứu đặc điểm. .. sinh học 2.2 Giới Thiệu Họ Cá Trê Clariidae 2.3 Đặc Điểm Sinh Học Một Số Loài Cá Trê 2.3.1 Cá trê đen (C fuscus) 2.3.2 Cá trê trắng (C batrachus) 2.3.3 Cá trê vàng (C macrocephalus) 2.3.4 Cá trê. .. Một số nghiên cứu bước đầu đặc điểm sinh học cá trê Phú Quốc (Clarias sp.) Đề tài thực hoàn thành từ tháng đến tháng năm 2010 1.2 Mục Tiêu Đề Tài Đề tài thực với mục tiêu sau: – Nghiên cứu đặc
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CÁ TRÊ PHÚ QUỐC (Clarias sp.) , MỘT SỐ NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CÁ TRÊ PHÚ QUỐC (Clarias sp.)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay