NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA SẢN PHẨM ACTIVE MOS LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ SỨC KHỎE CỦA CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus)

81 1 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:36

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA SẢN PHẨM ACTIVE MOS LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG SỨC KHỎE CỦA TRA (Pangasianodon hypophthalmus) Họ tên sinh viên: NGUYỄN THỊ THANH SANG Ngàng: NI TRỒNG THỦY SẢN Niên khóa: 2006-2010 Tháng 8/2010 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA SẢN PHẨM ACTIVE MOS LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG SỨC KHỎE CỦA TRA (Pangasianodon hypophthalmus) Tác giả NGUYỄN THỊ THANH SANG Khóa luận đệ trình để hồn tất u cầu cấp Kỹ Nuôi Trồng Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn: PGS TS LÊ THANH HÙNG Th.S ONG MỘC QUÝ Tháng năm 2010 i LỜI CẢM TẠ Tôi xin gởi lời cảm ơn chân thành đến: Ban Giám hiệuTrường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Ban Chủ nhiệm Khoa Thủy Sản Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Q Thầy Cơ Khoa Thủy Sản Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tận tình dạy bảo, truyền đạt kiến thức quý giá suốt trình học tập thực đề tài Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến thầy Lê Thanh Hùng, thầy Ong Mộc Quý, Võ Thị Thanh Bình, thầy Võ Văn Tuấn, tận tình hướng dẫn động viên tơi suốt thời gian làm đề tài Cảm ơn anh, chị em Trại thực nghiệm thủy sản tạo điều kiện giúp đỡ thời gian thực đề tài Cảm ơn Ba Mẹ, anh chị, bạn bè sinh viên lớp động viên giúp đỡ suốt thời gian làm đề tài tốt nghiệp Cám ơn tác giả tài liệu mà tơi sử dụng suốt q trình thực khóa luận tốt nghiệp Do có hạn chế mặt thời gian kiến thức nên khóa luận khơng thể tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp quý Thầy Cô, anh chị bạn để đề tài hồn thiện ii TĨM TẮT Đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng sản phẩm ACTIVE MOS lên tăng trưởng sức khỏe tra (Pangasianodon hypophthalmus)”, tiến hành từ tháng 4/2010 đến tháng 7/2010, Trại thực nghiệm Phòng thí nghiệm Bệnh học, Khoa Thủy sản trường Ðại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Thí nghiệm tiến hành nhằm đánh giá khả ảnh hưởng Active MOS lên tăng trưởng, hiệu sử dụng thức ăn, sức đề kháng bệnh, sức chịu đựng stress tra Thí nghiệm cho ăn thức ăn bổ sung Active MOS với mức 0%; 0,2%; 0,4% Active MOS tương ứng với nghiệm thức NT0, NT1, NT2 thời gian 10 tuần Kết thúc thí nghiệm thu kết sau: Tỷ lệ sống trung bình nghiệm thức NT0, NT1, NT2 94,0%; 97,5%; 96,2% Tỷ lệ sống trung bình nghiệm thức thí nghiệm khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê (P > 0,05) Tốc độ tăng trưởng nghiệm thức NT0, NT1, NT2 857,24%; 940,75%; 1045,72% NT2 bổ sung 0,4% Active MOS vào thức ăn ảnh hưởng tốt lên tốc độ tăng trưởng so với nghiệm thức đối chứng (P < 0,05) Tốc độ tăng trưởng đặc biệt nghiệm thức NT0, NT1, NT2 3,22%/ngày; 3,35%/ngày; 3,48%/ngày Tốc độ tăng trưởng đặc biệt nghiệm thức thí nghiệm khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê (P > 0,05) FCR trung bình nghiệm thức NT0, NT1, NT2 1,24; 1,26; 1,25 FCR trung bình nghiệm thức thí nghiệm khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê (P > 0,05) Sau thời gian nuôi, nghiệm thức đem gây cảm nhiễm với vi khuẩn Edwardsiella ictaluri Kết cho thấy tỷ lệ sống trung bình NT2 cao 45,0 %, NT1 với tỷ lệ sống 42,5%, NT0 12,5% Trong đó, nghiệm thức bổ sung 0,4% Active MOS sai khác có ý nghĩa mặt thống kê so với nghiệm thức không bổ sung (P < 0,05) iii Sau thời gian gây stress dung dịch có nồng độ ammonia tổng cộng (TAN) cho thấy tỷ lệ sống có khác biệt nghiệm thức Tỷ lệ sống sau gây stress nghiệm thức NT0, NT1, NT2 37,5%; 65,0 %; 65,0% Tuy nhiên sai khác ý nghĩa mặt thống kê (P > 0,05) iv MỤC LỤC Trang tựa i LỜI CẢM TẠ ii TÓM TẮT iii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix DANH SÁCH CÁC HÌNH – BIỂU ĐỒ x DANH SÁCH CÁC HÌNH – BIỂU ĐỒ x CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: .2 Chương .3 TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 2.1 Đặc Điểm Sinh Học Của Tra .3 2.1.1 Phân loại .3 2.1.2 Đặc điểm hình thái .3 2.1.3 Phân bố 2.1.4 Điều kiện môi trường sống 2.1.4.1 Oxy hòa tan 2.1.4.2 Nhiệt độ .4 2.1.4.3 Độ pH 2.1.4.4 Độ mặn 2.1.5 Đặc điểm dinh dưỡng 2.1.6 Đặc điểm sinh trưởng .5 2.1.7 Đặc điểm sinh sản 2.2 Saccharomyces cerevisiae 2.3 Beta glucan 2.3.1 Cấu trúc hóa học beta glucan 2.3.3 Ứng dụng beta glucan đối tượng thủy sản 2.4 Mannan Oligosaccharide v 2.4.1 Mannan Oligosaccharide (MOS) 2.4.2 Cấu trúc chế hoạt động Mannan Oligosaccharide 2.5 Active MOS 10 2.6 Các nghiên cứu MOS số loài động vật thủy sản 11 2.7 Giới thiệu vi khuẩn Edwardsiella ictaluri .14 2.7.1 Đối tượng gây bệnh 14 2.7.2 Con đường lây truyền E ictaluri vào thể 16 2.7.3 Dấu hiệu bệnh lý, chẩn đoán, bệnh tích, phòng trị bệnh 16 Chương .20 NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .20 3.1 Thời gian địa điểm 20 3.2 Nội dung nghiên cứu .20 3.3 Vật liệu nghiên cứu 20 3.3.1 Ðối tượng nghiên cứu 20 3.3.1.1 Sản phẩm Active MOS 20 3.3.1.2 thí nghiệm 20 3.3.2 Dụng cụ nguyên liệu thí nghiệm .21 3.3.2.1 Thí nghiệm .21 3.3.2.2 Thí nghiệm .21 3.3.2.3 Thí nghiệm .21 3.3.3 Nguồn nước 21 3.3.4 Thức ăn .21 3.4 Phương pháp bố trí thí nghiệm 22 3.4.1 Thí nghiệm 1: Ðánh giá ảnh hưởng Active MOS lên tăng trưởng, tỷ lệ sống, hiệu sử dụng thức ăn 22 3.4.2 Thí nghiệm 2: Đánh giá ảnh hưởng Active MOS lên khả đề kháng vi khuẩn Edwardsiella ictaluri 23 3.4.3 Thí nghiệm 3: Đánh giá ảnh hưởng Active MOS lên khả chịu đựng stress tra gây sốc dung dịch có nồng độ ammonia tổng cộng 150 ppm 24 3.4.4 Các tiêu theo dõi 25 vi 3.5 Phương pháp phân tích xử lý số liệu 26 Chương .27 KẾT QUẢ THẢO LUẬN 27 4.1 Thức ăn thí nghệm 27 4.2 Mơi trường ni thí nghiệm .27 4.2.1 Nhiệt độ 27 4.2.2 Hàm lượng oxy hòa tan (DO) 29 4.2.3 pH 31 4.2.4 Ammonia 32 4.3 Sự tăng trưởng 32 4.4 Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng Active MOS lên khả đề kháng vi khuẩn Edwardsiella ictaluri 35 4.5 Thí nghiệm 3: Ảnh hưởng Active MOS lên khả chịu đựng stress tra gây sốc dung dịch có nồng độ ammonia tổng cộng 150 ppm .37 4.6 Thảo luận chung 38 Chương .40 KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 40 5.1 Kết luận 40 5.2 Ðề nghị 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO 42 PHỤ LỤC vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHIA Brain Haert Infusion Agar BHIB Brain Haert Infusion Broth ĐC Đối chứng DO Dissolved Oxygen MOS Mannan Oligosaccharide NT Nghiệm thức TAN Total Ammonia Nitrogen (nồng độ ammonia tổng cộng) TB Trung bình TL Trọng lượng TN Thí nghiệm TSA Trytone Soya Agar viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1: Thành phần dinh dưỡng vách tế bào Saccharomyces cerevisiae Bảng 2.2: Một số đặc điểm sinh lý sinh hóa vi khuẩn E ictaluri 15 Bảng 4.1: Kết phân tích thành phần dinh dưỡng thức ăn 27 Bảng 4.2: Hệ số chuyển đổi thức ăn tăng trưởng, tỷ lệ sống sau 10 tuần thí nghiệm 33 Bảng 4.3: Tỷ lệ sống trung bình sau kết thúc thí nghiệm gây cảm nhiễm với vi khuẩn Edwardsiella ictaluri .37 Bảng 4.4: Tỷ lệ sống trung bình sau gây sốc dung dịch có nồng độ ammonia tổng cộng 150 ppm 37 ix Lượng ăn Nghiệm thức NT0 NT1 NT2 WG SGR FCR Tỷ lệ sống (%) 3,15 3,20 3,45 3,08 3,22 0,16 3,44 3,39 3,23 3,32 3,34 0,09 3,57 3,44 3,51 3,41 3,48 0,07 1,21 1,23 1,25 1,29 1,24 0,03 1,24 1,25 1,28 1,27 1,26 0,02 1,28 1,26 1,18 1,26 1,25 0,05 100,0 94,7 82,0 99,3 94,0 8,34 99,3 96,7 99,3 94,7 97,5 2,3 97,3 98,0 94,0 95,3 96,2 1,8 Lượng ăn/cá/ngày 1,7 1,8 2,1 1,7 1,9 0,2 2,2 2,2 1,9 2,0 2,1 0,1 2,5 2,3 2,2 2,2 2,3 0,1 Lô TB SD TB SD TB SD 18345,5 18083,9 18439,5 18028,0 18224,2 199,3 22693,7 22131,7 19963,6 20264,7 21263,4 1352,3 25676,8 23487,6 22181,8 22101,7 23362,0 1668,8 810,0 837,0 1017,1 764,8 857,24 110,67 1012,2 971,8 860,2 918,8 940,7 65,9 1116,1 1009,5 1066,1 991,1 1045,7 56,8 xxi Phụ lục 4: Bảng tổng hợp số lượng chết sau 14 ngày thí nghiệm gây bệnh cho phương pháp ngâm Bể NT01 Số chết 0 0 0 10 1 11 12 13 14 Ngày Tổng chết Dấu hiệu bệnh lý Thận, lách mủ, vây xuất huyết Thận, gan, lách mủ, vây xuất huyết Thận, lách mủ Vây xuất huyết, gan, thận, lách mủ Thận, gan, lách mủ, da hoại tử, xuất huyết Thận, gan, lách mủ, da hoại tử, xuất huyết Thận, gan, lách mủ, da hoại tử, xuất huyết Thận, gan, lách mủ, da hoại tử, xuất huyết Thận, gan, lách mủ, da hoại tử, xuất huyết Thận, lách mủ, vây xuất huyết Thận, lách mủ, vây xuất huyết Thận, lách mủ,gan nhạt màu Thận, lách mủ, da hoại tử, xuất huyết Thận, lách mủ, da hoại tử, xuất huyết Thận, lách mủ, da hoại tử, xuất huyết Thận, lách mủ, da hoại tử, xuất huyết Thận, lách mủ, da hoại tử, xuất huyết NT02 10 11 12 0 1 0 1 0 13 14 xxii Tổng chết NT03 8 0 0 1 10 11 12 13 14 0 Tổng chết Tổng chết NT11 Gan, thận, lách có mủ Gan, thận, lách có mủ Gan, thận, lách có mủ Gan, thận, lách có mủ, mơn Gan, thận, lách có mủ, mơn Thận, lách mủ, da hoại tử, xuất huyết Thận, lách mủ, da hoại tử, xuất huyết Gan, thận, lách có mủ Thận, gan, lách mủ Thận, gan, lách mủ Thận, gan, lách mủ Thận, gan, lách mủ Thận, lách mủ, da hoại tử, xuất huyết Thận, lách mủ, da hoại tử, xuất huyết Thận, lách mủ, da hoại tử, xuất huyết Thận, gan, lách mủ, da hoại tử Thận, gan, lách mủ, da hoại tử Thận, lách mủ, da hoại tử, xuất huyết NT04 10 0 0 0 1 1 11 12 13 14 10 xxiii 10 11 0 12 13 14 Tổng chết NT12 Tổng chết NT13 0 0 0 Vây xuất huyết, thận mủ Thận mủ Vây xuất huyết, gan, thận, lách mủ Vây xuất huyết, gan, thận, lách mủ Vây xuất huyết, thận mủ Thận, gan ,lách mủ, da xuất huyết Vây xuất huyết, gan, thận, lách mủ Vây xuất huyết, gan, thận, lách mủ Thận, gan, lách mủ Thận, gan, lách mủ Thận, gan, lách mủ Thận, gan, lách mủ, da hoại tử Thận, gan, lách mủ, da hoại tử Vây xuất huyết, gan, thận, lách mủ 8 10 11 12 0 0 0 1 13 14 0 0 xxiv 10 11 12 13 14 Tổng chết NT14 Thận, gan, lách mủ Thận, gan, lách mủ Gan, thận, lách có mủ Thận, gan, lách mủ, da hoại tử, xuất huyết Thận, gan, lách mủ, da hoại tử, xuất huyết Thận, gan, lách mủ, vây xuất huyết Thận, gan, lách mủ Thận, gan, lách mủ Vây xuất huyết, gan, thận, lách mủ Thận, gan, lách mủ Thận, lách mủ, da hoại tử Thận, gan, lách mủ, da hoại tử, xuất huyết 5 10 11 12 13 14 Tổng chết NT21 1 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 xxv 10 11 12 13 14 Tổng chết NT22 Tổng chết NT23 0 Thận, gan, lách mủ, da hoại tử, xuất huyết Thận, gan, lách mủ, da hoại tử, xuất huyết Thận, gan, lách mủ Thận, lách mủ, da hoại tử Thận, lách mủ, da hoại tử, xuất huyết Thận, lách mủ, da hoại tử, xuất huyết Xuất huyết,thận, gan, lách mủ Xuất huyết,thận, gan, lách mủ Xuất huyết,thận, gan, lách mủ Thận, lách mủ Thận, gan, lách mủ Thận, gan, lách mủ Thận, gan, lách mủ Thận, gan, lách mủ 5 0 0 0 0 10 11 12 13 14 0 7 0 0 1 10 11 12 13 0 0 xxvi 14 Tổng chết NT24 Tổng chết 5 10 11 12 13 14 0 0 0 1 1 0 Thận, gan, lách mủ Thận mủ Thận, lách mủ, da hoại tử, xuất huyết Thận, lách mủ, da hoại tử Vây xuất huyết, gan, thận, lách mủ xxvii Phụ lục 5: Xác định ammonia tổng số Hóa chất sử dụng: Dung dịch phenol: hòa tan 20 g phenol 200 mL ethyl alcohol 95% Sodium nitroprusside: hòa tan g sodium nitroprusside 200 mL nước cất Alkaline reagent: hòa tan 100 g sodium citrate g NaOH 500 mL nước cất Sodium hypochlorite: dùng thuốc tẩy thông thường Dung dịch oxidizing: pha 100 mL alkaline reagent 25 mL sodium hypochlorite, pha trước sử dụng Quy trình Pha đường chuẩn: Chuẩn bị dung dịch ammonium chloride (NH4Cl): hòa tan 1,908 g NH4Cl 500 mL nước cất để có dung dịch NH4Cl 1.000 mg/L Sau đó, pha lỗng để có dung dịch 1, ppm cách hòa tan 0,1; 0,2 0,5 mL dung dịch NH4Cl vừa pha với nước cất thành 100 mL dung dịch Cho mL mẫu nước vào ống nghiệm + 0,2 mL dung dịch phenol, lắc cho + 0,2 mL dung dịch nitropruddide + 0,5 mL dung dịch oxidizing Lắc để yên cho màu ổn định Đo quang phổ bước sóng 640 nm xxviii Phụ lục 6: Bảng tổng hợp số liệu chết sốc NH3 Bắt đầu 7,1 7,3 7,5 7,6 7,8 TỈ Kết LỆ 13h 16h 18h 20h 8h 11h 14h 16h 18h 20h 9h 13h thúc (%) NT NT01 10 NT02 10 NT03 10 NT04 10 ∑ NT0 40 NT11 10 NT12 10 NT13 10 NT14 10 ∑ NT1 40 NT21 10 NT22 10 NT23 10 NT24 10 ∑ NT2 40 3 1 1 1 1 1 3 20 40 40 50 15 37,5 60 60 90 50 26 65 60 90 50 60 26 65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 xxix 1 Phụ lục 7: Kết xử lý thống kê tăng trọng, lượng ăn, hệ số tăng trưởng đặc biệt, hệ số thức ăn, hiệu sử dụng protein nghiệm thức Trọng lượng đầu SV (nguồn biến) Df (độ tự do) SS (tổng bìh phương độ lệch) Lơ NT Sai biệt Tổng 11 0,12789 0,06542 0,14358 0,33689 MS (trung bình độ lệch) 0,04263 0,03271 0,02393 F_tính P (mức sai khác) 1,78 1,37 0,251 0,324 Trọng lượng cuối SV (nguồn biến) Df (độ tự do) SS (tổng bình phương độ lệch) Lô NT Sai biệt Tổng 11 212,58 1270,48 578,56 2061,62 MS (trung bình độ lệch) 70,86 635,24 96,43 F_tính P (mức sai khác) 0,73 6,59 0,568 0,031 NT = NT0 Mức độ NT NT1 NT2 Sai khác có ý nghĩa Sai khác sai số 10,31 25,07 6,944 6,944 Điều chỉnh Giá trị T 1,485 3,611 Giá trị -P 0,3618 0,0261 NT = NT1 Mức độ NT NT2 Sai khác có ý nghĩa Sai khác sai số 14,76 6,944 xxx Điều chỉnh Giá trị T 2,126 Giá trị -P 0,1645 Tốc độ tăng trưởng SV (nguồn biến) Lô NT Sai biệt Tổng Df (độ tự do) SS (tổng bình phương độ lệch) 11 16031 71351 43409 130791 MS (trung bình độ lệch) 5344 35675 7235 F_tính 0,74 4,93 P (mức sai khác) 0,566 0,054 NT = NT0 subtracted from: Mức độ NT NT1 NT2 Sai khác có ý nghĩa Sai khác sai số 83,51 188,47 60,14 60,14 Giá trị -T 1,388 3,134 Điều chỉnh Giá trị -P 0,4038 0,0462 Giá trị -T 1,745 Điều chỉnh Giá trị -P 0,2651 NT = NT1 Mức độ NT NT2 Sai khác có ý nghĩa Sai khác sai số 105,0 60,14 Lượng ăn/cá/ngày SV (nguồn biến) Df (độ tự do) SS (tổng bình phương độ lệch) Lơ NT Sai biệt Tổng 11 0,03747 0,40972 0,17648 0,62367 xxxi MS (trung bình độ lệch) 0,01249 0,20486 0,02941 F_tính P (mức sai khác) 0,42 6,96 0,743 0,027 NT = NT0 Mức độ NT NT1 NT2 Sai khác có ý nghĩa Sai khác sai số 0,2175 0,4525 0,1213 0,1213 Giá trị -T 1,793 3,731 Điều chỉnh Giá trị P 0,2498 0,0227 NT = NT1 Mức độ NT NT2 Sai khác có ý nghĩa Sai khác sai số 0,2350 0,1213 Giá trị -T 1,938 Điều chỉnh Giá trị P 0,2087 Hệ số thức ăn SV (nguồn biến) Df (độ tự do) SS (tổng bình phương độ lệch) Lơ NT Sai biệt Tổng 11 0,002333 0,000600 0,008067 0,011000 MS (trung bình độ lệch) 0,000778 0,000300 0,001344 F_tính 0,58 0,22 NT = NT0 Mức độ NT NT1 NT2 Sai khác có ý nghĩa Sai khác sai số 0,015000 -0,000000 0,02593 0,02593 Giá trị -T 0,578542 -0,000000 Điều chỉnh Giá trị -P 0,8362 1,0000 Giá trị -T -0,5785 Điều chỉnh Giá trị -P 0,8362 NT = NT1 Mức độ NT NT2 Sai khác có ý nghĩa Sai khác sai số -0,01500 0,02593 xxxii P (mức sai khác) 0,650 0,806 Tỷ lệ sống SV (nguồn biến) Df (độ tự do) SS (tổng bình phương độ lệch) Lơ NT Sai biệt Tổng 11 0,09049 0,01147 0,17813 0,28009 MS (trung bình độ lệch) 0,03016 0,00573 0,02969 F_tính 1,02 0,19 P (mức sai khác) 0,449 0,829 Hệ số tăng trưởng đặc biệt (SGR) SV (nguồn biến) Df (độ tự do) SS (tổng bình phương độ lệch) Lơ NT Sai biệt Tổng 11 0,02989 0,13792 0,08828 0,25609 xxxiii MS (trung bình độ lệch) 0,00996 0,06896 0,01471 F_tính 0,68 4,69 P (mức sai khác) 0,597 0,059 Phụ lục 8: Kết xử lý thống kê tỷ lệ sống tra thí nghiệm gây cảm nhiễm SV (nguồn biến) SS (tổng bìh phương độ lệch) NT 0,04383 Lô 0,43280 0,15547 11 0,63210 Sai biệt Tổn g Mứ c độ NT NT NT Mứ c độ NT NT Df (độ tự do) Sai khác có ý nghĩa Sai khác sai số MS (trung bình độ lệch) 0,0146 0,2164 Giá trị -T 0,1138 2,548 0,4600 0,1138 4,041 0,1700 Sai khác sai số 0,1138 xxxiv 0,56 8,35 0,0259 0,2900 Sai khác có ý nghĩa F_tín h Giá trị -T 1,494 Điều chỉnh Giá trị -P 0,096 0,016 Điều chỉnh Giá trị -P 0,358 P (mức sai khác) 0,65 0,01 Phụ lục 9: Kết xử lý thống kê tỷ lệ sống tra thí nghiệm gây stress dung dịch có nồng độ ammonia tổng số 150 ppm SV (nguồn biến) Df (độ tự do) SS (tổng bìh phương độ lệch) NT 0,42667 Lô 0,13900 0,31640 11 0,88207 Sai biệt Tổn g xxxv MS (trung bình độ lệch) 0,2133 0,0463 0,0527 F_tín h 4,05 0,88 P (mức sai khác) 0,07 0,50 ... đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng sản phẩm ACTIVE MOS lên tăng trưởng sức khỏe cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) tiến hành 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: - Đánh giá hiệu Active MOS lên tăng trưởng, ...NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA SẢN PHẨM ACTIVE MOS LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ SỨC KHỎE CỦA CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) Tác giả NGUYỄN THỊ THANH SANG... anh chị bạn để đề tài hồn thiện ii TĨM TẮT Đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng sản phẩm ACTIVE MOS lên tăng trưởng sức khỏe cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) , tiến hành từ tháng 4/2010 đến tháng
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA SẢN PHẨM ACTIVE MOS LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ SỨC KHỎE CỦA CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) , NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA SẢN PHẨM ACTIVE MOS LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ SỨC KHỎE CỦA CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay