KHẢO SÁT PHẨM CHẤT TINH DỊCH VÀ KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA HEO ĐỰC CÁC GIỐNG DUROC, YORKSHIRE, PIETRAIN VÀ LANDRACE TẠI TRẠI CHĂN NUÔI HEO GIỐNG 29

73 1 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:36

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y **************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT PHẨM CHẤT TINH DỊCH VÀ KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA HEO ĐỰC CÁC GIỐNG DUROC, YORKSHIRE, PIETRAIN VÀ LANDRACE TẠI TRẠI CHĂN NUÔI HEO GIỐNG 2/9 Sinh viên thực hiện: NGUYỄN TRỌNG CAO TRÍ Lớp: DH05TY Ngành: Thú Y Niên khóa: 2005 – 2010 Tháng 08/2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y **************** NGUYỄN TRỌNG CAO TRÍ KHẢO SÁT PHẨM CHẤT TINH DỊCH VÀ KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA HEO ĐỰC CÁC GIỐNG DUROC, YORKSHIRE, PIETRAIN VÀ LANDRACE TẠI TRẠI CHĂN NI HEO GIỐNG 2/9 Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác Sỹ Thú Y Giáo viên hướng dẫn TS TRẦN VĂN CHÍNH Tháng 08/2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Nguyễn Trọng Cao Trí Tên khóa luận: “Khảo sát phẩm chất tinh dịch khả sinh sản heo đực giống Duroc, Yorkshire, Pietrain Landrace trại chăn ni heo giống 2/9” Đã hồn thành khóa luận theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến đóng góp Hội Đồng Thi Tốt Nghiệp Khoa ngày……………………… Giáo viên hướng dẫn TS Trần Văn Chính ii LỜI CẢM TẠ Mãi khắc ghi Công ơn sinh thành, dưỡng dục cha mẹ người thân cho có ngày hơm Trân trọng cảm tạ Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Ban Chủ Nhiệm Khoa quý thầy cô Khoa Chăn Nuôi Thú Y Bộ Môn Di Truyền Giống Động Vật Đã tận tình dạy truyền đạt kiến thức cho suốt thời gian học tập trường Chân thành cám ơn TS Trần Văn Chính Đã hết lòng hướng dẫn giúp đỡ em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Thành thật cám ơn Ban Giám Đốc Trại Chăn Nuôi Heo Giống 2/9, phòng kỹ thuật, phòng tinh tổ giống tồn thể cô, chú, anh chị em công nhân trại chăn nuôi heo giống 2/9 giúp đỡ thời gian thực tập trại Cám ơn Tất bạn lớp Thú y 31 đ ộng viên giúp đỡ suốt thời gian học tập thực tập tốt nghiệp Nguyễn Trọng Cao Trí iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài “Khảo sát phẩm chất tinh dịch khả sinh sản heo đực giống Duroc, Yorkshire, Pietrain Landrace trại chăn nuôi heo giống 2/9” tiến hành địa bàn thuộc ấp Tây, xã Đơng Hòa, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương từ ngày 01/03/2010 đến ngày 15/06/2010 Với 41 đực giống khảo sát bao gồm: Duroc 12 con, Yorkshire con, Pietrain Landrace 16 con, có độ tuổi khai thác nằm khoảng 10 đến 39 tháng tuổi Kết nghiên cứu cho thấy: Phẩm chất tinh cao đực giống Landrace (VAC = 63,81 x 109 tttt/ll), giống Pietrain (60,86 x 109 tttt/ll), Yorkshire (50,82 x 109 tttt/ll) thấp đực giống Duroc (46,31 x 109 tttt/ll) Tỷ lệ phối giống đậu thai cao đực giống Pietran (88%), Landrace (83,33%), Yorkshire (82,14%) thấp đực giống Duroc (80,42%) Số heo sơ sinh sống điều chỉnh bình qn đực giống là: Pietrain (9,48 con/ổ), Landrace (8,73 con/ổ), Duroc (8,72 con/ổ) Yorkshire (8,71 con/ổ) Trọng lượng bình quân heo s sinh s ống giống là: Landrace (1,57 kg/con), Yorkshire (1,54 kg/con), Duroc (1,53 kg/con) Pietrain (1,49 kg/con) Đàn heo đực giống khảo sát có khả sinh sản cấp I chiếm tỷ lệ cao 63,89%, khả sinh sản đặc cấp chiếm 33,33%, thấp khả sinh sản cấp II chiếm tỷ lệ 2,78% iv MỤC LỤC TRANG Trang tựa .i Phiếu xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm tạ iii Tóm tắt khóa luận iv Mục lục v Danh sách chữ viết tắt ix Danh sách bảng x Chương MỞ ĐẦU .1 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ .1 1.2.MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu .2 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN .3 2.1 SỰ THÀNH THỤC TÍNH DỤC VÀ THỂ VĨC 2.1.1 Sự thành thục tính dục 2.1.2 Sự thành thục thể vóc 2.2 CHỨC NĂNG CỦA DỊCH HOÀN, DỊCH HOÀN PHỤ VÀ CÁC TUYẾN SINH DỤC PHỤ 2.2.1 Dịch hoàn 2.2.2 Dịch hoàn phụ 2.2.3 Các tuyến sinh dục phụ 2.3 TINH DỊCH 2.3.1 Tinh 2.3.2 Tinh trùng 2.4 NHỮNG ĐẶC TÍNH CỦA TINH TRÙNG v 2.4.1 Đặc tính sinh lý 2.4.2 Đặc tính ánh sáng 2.4.3 Đặc tính tiếp xúc 2.4.4 Tính chạy ngược dòng 2.5 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC SỐNG TINH TRÙNG 10 2.5.1 Áp suất thẩm thấu mơi trường pha lỗng tinh 10 2.5.2 Nhiệt độ 10 2.5.3 Không khí 10 2.5.4 Hóa chất 10 2.5.5 Ánh sáng 11 2.5.6 Sóng lắc 11 2.5.7 Khói thuốc 11 2.5.8 Độ pH .11 2.5.9 Vật dơ bẩn, vi trùng 11 2.6 NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH SINH TINH VÀ PHẨM CHẤT TINH DỊCH 11 2.6.1 Dinh dưỡng .11 2.6.2 Giống 12 2.6.3 Cá thể .13 2.6.4 Lứa tuổi 13 2.6.5 Chuồng trại .13 2.6.6 Thời tiết khí hậu 13 2.6.7 Nhiệt độ 14 2.6.8 Ánh sáng 14 2.6.9 Vận động 14 2.6.10 Chu kỳ khai thác 15 2.6.11 Kỹ thuật lấy tinh .15 2.6.12 Bệnh tật 15 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 16 vi 3.1 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 16 3.2 Giới thiệu sơ lược trại chăn nuôi heo 2/9 .16 3.2.1 Lịch sử trại .16 3.2.2 Vị trí địa lý .16 3.2.3 Chức trại 17 3.2.4 Cơ cấu tổ chức 17 3.2.5 Cơ cấu đàn 17 3.2.6 Hệ thống chuồng trại 18 3.2.7 Thức ăn nước uống 19 3.2.8 Chăm sóc quản lý .20 3.2.9 Quy trình vệ sinh thú y phòng bệnh cho heo .21 3.3 PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 24 3.4 ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT 24 3.5 CÁC CHỈ TIÊU KHẢO SÁT .26 3.5.1 Tỷ lệ heo đực giống khảo sát 26 3.5.2 Chỉ tiêu phẩm chất tinh dịch 26 3.5.2.1 Dung lượng tinh dịch 26 3.5.2.2 Hoạt lực tinh trùng 26 3.5.2.3 Nồng độ tinh trùng 26 3.5.2.4 Tích VAC tinh dịch .26 3.5.3 Chỉ tiêu sinh sản .27 3.5.3.1 Tỷ lệ phối giống đậu thai 27 3.5.3.2 Số heo sơ sinh sống bình qn .27 3.5.3.3 Trọng lượng bình quân heo sơ sinh sống 27 3.5.4 Xếp cấp khả sinh sản .27 3.6 XỬ LÝ SỐ LIỆU 28 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 29 4.1 TỶ LỆ HEO ĐỰC CỦA CÁC GIỐNG ĐƯỢC KHẢO SÁT 29 4.2 CHỈ TIÊU PHẨM CHẤT TINH DỊCH 29 vii 4.2.1 Dung lượng .29 4.2.2 Hoạt lực 33 4.2.3 Nồng độ 35 4.2.4 Tích VAC 39 4.3 CHỈ TIÊU SINH SẢN 42 4.3.1 Tỷ lệ phối giống đậu thai 42 4.3.2 Số heo sơ sinh sống điều chỉnh bình qn giống 44 4.3.3 Trọng lượng bình quân heo sơ sinh sống giống 45 4.3.4 Xếp cấp khả sinh sản đực giống .46 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .49 5.1 KẾT LUẬN 49 5.2 ĐỀ NGHỊ 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 PHỤ LỤC 53 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT X : Giá trị trung bình SD : Độ lệch chuẩn CV : Hệ số biến động (Coefficient of variance) TSTK : Tham số thống kê V : Dung lượng (Volume) A : Hoạt lực (Activity) C : Nồng độ (Concentration) VAC : Số tinh trùng tiến thẳng có khả thụ thai lần lấy tinh tt/ml : Số tinh trùng có ml tinh dịch tttt/ll : Số tinh trùng tiến thẳng có lần khai thác tinh tttt : Số tinh trùng tiến thẳng tt : Tinh trùng ll : Lần lấy NSIF : Liên đoàn cải thiện giống heo Mỹ (National Swine Improvement Federation) n : Số lượng theo dõi (số con, số ổ, số lần khai thác tinh…) TLHĐKS : Tỷ lệ heo đực khảo sát TLPGĐT : Tỷ lệ phối giống đậu thai TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam ix Bảng 4.14 Bảng xếp cấp sinh sản giống Đặc cấp n Tỷ lệ % 33.33 33,33 Cấp I n Tỷ lệ % 66,67 66,67 Cấp II n Tỷ lệ % 0 0 Tổng cộng n Tỷ lệ % 12 100 100 Pietrain 40,00 40,00 20,00 100 Landrace 30,77 69,23 0 13 100 Tộng cộng 12 33,33 23 63.89 2,78 36 100 Giống Duroc Yorkshire Chúng xếp cấp 36 đực giống so với 41 đực giống khảo sát có đực giống khơng phối cho đàn heo nái trại nên đực giống khơng có tiêu sinh sản Đàn heo đực giống khảo sát có khả sinh sản cấp I chiếm tỷ lệ cao 63,89%, khả sinh sản đặc cấp chiếm 33,33%, thấp khả sinh sản cấp II chiếm tỷ lệ 2,78% Nhìn chung chất lượng đàn đực giống trại tốt, cá thể đực giống xếp cấp I, II cần chăm sóc, bồi dưỡng nhiều để cải thiện khả sinh sản quần thể đực giống thời gian sau Các cá thể xếp đặc cấp cần theo dõi, chăm sóc tốt khai thác hợp lý để tận dụng tối đa khả sinh sản chúng 48 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Qua thời gian thực tập với đề tài “Khảo sát phẩm chất tinh dịch khả sinh sản heo đực giống Duroc, Yorkshire, Pietrain, Landrace trại chăn nuôi heo giống 2/9”, rút số kết luận đề nghị sau 5.1 KẾT LUẬN • Phẩm chất tinh dịch Phẩm chất tinh dịch giống đạt tiêu chuẩn pha chế, tích VAC tinh dịch cao giống Landrace, sau đến giống Pietrain, Yorkshire thấp giống Duroc • Chỉ tiêu sinh sản Tỷ lệ đậu thai cao giống Pietrain, giống Landrace, Yorkshire thấp giống Duroc Số heo sơ sinh òn c s ống điều chỉnh bình quân chung cao giống Pietrain, sau giống Landrace, Duroc thấp giống Yorkshire Trọng lượng bình quân heo conơ ssinh c giống tương đương nhau, cao giống Landrace, Yorkshire, Duroc thấp giống Pietrain Đàn heo đực giống khảo sát có khả sinh sản cấp I chiếm tỷ lệ cao nhất, khả sinh sản đặc cấp khả sinh sản cấp II chiếm tỷ lệ thấp 5.2 ĐỀ NGHỊ Thường xuyên theo dõi,đánh giá s ức sản xuất đàn đực giống làm sở liệu phục vụ cho công tác giống trại, nhằm chọn lọc cá thể đực giống có sức sản xuất cao 49 Nhiều cá thể có chu kỳ lấy tinh thưa D9037, D9116, D9238, D9239, Y8624, Y9057, Y9060, Y9444, P8813, P8897, P9340, L9046, L9047, L9213, L9214, L9221, số cá thể khác lại có chu kỳ lấy tinh dày đặc D9466, Y92688 nên trại cần có lịch khai thác đặn để tận dụng tốt suất đàn đực giống Các cá thể D9037, D9116, D9238, P8813, L9047, L92524 có phẩm chất tinh dịch thấp cần chăm sóc bồi dưỡng tốt để cải thiện phẩm chất tinh dịch Tiếp tục khai thác đàn đực giống đến hết thời gian sử dụng 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn, 2008 Quyết định việc phê duyệt tiêu kỹ thuật giống gốc vật nuôi Số 1712/QD-BNN-CN Trần Văn Chính, 2007 Hướng dẫn thực tập phần mềm thống kê Minitab 12.21 for windows Khoa Chăn Nuôi Thú – Y Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Trần Văn Chính, 2008 Giáo trình thực hành giống gia súc gia cầm Khoa Chăn Nuôi Thú – Y Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường, 2008 Khảo sát sức sản xuất nhóm đực giống xí nghiệp heo giống cấp I Khóa luận tốt nghiệp ngành Bác sỹ Thú – Y, Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 5.Trần Văn Dư, 1998 Thực tập gieo tinh nhân tạo Khoa Chăn Nuôi Thú – Y Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Lâm, 2006 Khảo sát phẩm chất tinh dịch khả sinh sản nhóm đực giống xí nghiệp chăn ni heo Đơng Á Khóa luận tốt nghiệp ngành Bác sỹ Thú – Y, Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Minh, 2009 Khảo sát phẩm chất tinh dịch, sinh trưởng khả sinh sản nhóm nọc giống xí nghiệp chăn ni heo Phước Long Khóa luận tốt nghiệp ngành Bác sỹ Thú – Y, Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Lâm Quang Ngà, 2005 Bài giảng truyền tinh truyền phôi Khoa Chăn Nuôi Thú – Y, Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 51 Nguyễn Hồng Quyên, 2009 Khảo sát phẩm chất tinh dịch, khả sinh trưởng sinh sản heo đực giống Duroc, Landrace Yorkshire xí nghiệp chăn ni heo Đồng Hiệp Khóa luận tốt nghiệp ngành Bác sỹ Thú – Y, Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 10 Nguyễn Anh Quốc Thái, 2007 Khảo sát phẩm chất tinh dịch, khả sinh trưởng phát dục sinh sản giống heo Landrace, Yorkshire, Duroc trại chăn nuôi heo Tân Trung – Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh Khóa luận tốt nghiệp ngành Bác sỹ Thú – Y, Đại Học Nông Lâm TP Hổ Chí Minh 11 Nguyễn Thiện Nguyễn Tuấn Anh, 1993 Thụ tinh nhân tạo cho heo Việt Nam Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội 12 Lê Văn Thọ Đàm Văn Tiện, 1992 Sinh lý gia súc Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội 13 Trung Tâm Nghiên Cứu Huấn Luyện Chăn Ni Bình Thắng thuộc Viện Khoa Học Kỹ Thuật Nông Nghiệp Miền Nam, 2009 Tiêu chuẩn sở giống lợn 14 Xí nghiệp lợn giống Đông Á, 2008 Tiêu chuẩn sở sức sinh sản lợn đực giống loại Websites National Swine Improvement Federation, 2004 Minitab 16.1 for Windows, 2010 52 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Quy định phẩm chất tinh dịch phép sử dụng nhà nước (TCVN 1859-76) Chi tiêu Heo Dung lượng (V, ml) ≥ 100 Hoạt lực (A) ≥ 0,7 Mật độ (D) ≥ ++ Màu Trắng sữa Mùi Hăng Nồng độ (C, 106 tt/ml) ≥ 100 Kỳ hình (%) ≤ 10 Sức kháng ≥ 3000 pH 6,8 – 7,6 Tỷ lệ sống (%) ≥ 70 Độ nhiễm khuẩn ≤ 5000 Phụ lục 2: Bảng Anova dung lượng tinh dịch trung bình giống Source GIONGNOC Error Total DF 257 260 SS 681921 857201 1539123 MS 227307 3335 F 68.15 P 0.000 53 Phụ lục 3: Bảng Anova dung lượng tinh dịch trung bình cá thể giống Duroc Source STAINOC Error Total DF 11 94 105 SS 182236 112720 294956 MS 16567 1199 F 13.82 P 0.000 Phụ lục 4: Bảng Anova dung lượng tinh dịch trung bình cá thể giống Yorkshire Source STAINOC Error Total DF 21 27 SS 50999 36544 87543 MS 8500 1740 F 4.88 P 0.003 Phụ lục 5: Bảng Anova dung lượng tinh dịch trung bình cá thể giống Pietrain Source STAINOC Error Total DF 23 28 SS 29106 55363 84469 MS 5821 2407 F 2.42 P 0.067 Phụ lục 6: Bảng Anova dung lượng tinh dịch trung bình cá thể giống Landrace Source STAINOC Error Total DF 15 82 97 SS 173704 216530 390234 MS 11580 2641 F 4.39 P 0.000 Phụ lục 7: Bảng Anova hoạt lực tinh trùng trung bình giống Source GIONGNOC Error Total DF 257 260 SS 0.01100 0.61452 0.62552 MS 0.00367 0.00239 F 1.53 P 0.206 54 Phụ lục 8: Bảng Anova hoạt lực tinh trùng trung bình cá thể giống Duroc Source STAINOC Error Total DF 11 94 105 SS 0.09111 0.15492 0.24604 MS 0.00828 0.00165 F 5.03 P 0.000 Phụ lục 9: Bảng Anova hoạt lực tinh trùng trung bình cá thể giống Yorkshire Source STAINOC Error Total DF 21 27 S = 0.04095 Level 8230 8624 9057 9060 9444 92210 92688 N 2 SS 0.02585 0.03522 0.06107 MS 0.00431 0.00168 R-Sq = 42.33% Mean 0.76667 0.80000 0.75000 0.80000 0.73333 0.72000 0.78889 StDev 0.05774 0.00000 0.07071 0.00000 0.05774 0.04472 0.03333 F 2.57 P 0.050 R-Sq(adj) = 25.85% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* -) ( * ) ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* ) + -+ -+ -+ 0.700 0.750 0.800 0.850 Pooled StDev = 0.04095 Grouping Information Using Tukey Method STAINOC 9060 8624 92688 8230 9057 9444 92210 N 3 Mean 0.80000 0.80000 0.78889 0.76667 0.75000 0.73333 0.72000 Grouping A A A A A A A Means that not share a letter are significantly different Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of STAINOC Individual confidence level = 99.62% 55 Phụ lục 10: Bảng Anova hoạt lực tinh trùng trung bình cá thể giống Pietrain Source STAINOC Error Total DF 23 28 SS 0.02023 0.02667 0.04690 MS 0.00405 0.00116 F 3.49 P 0.017 Phụ lục 11: Bảng Anova hoạt lực tinh trùng trung bình cá thể giống Landrace Source STAINOC Error Total DF 15 82 97 SS 0.09872 0.16179 0.26051 MS 0.00658 0.00197 F 3.34 P 0.000 Phụ lục 12: Bảng Anova nồng độ tinh trùng trung bình giống Source GIONGNOC Error Total DF 257 260 SS 426921 1990803 2417725 MS 142307 7746 F 18.37 P 0.000 Phụ lục 13: Bảng Anova nồng độ tinh trùng trung bình cá thể giống Duroc Source STAINOC Error Total DF 11 94 105 SS 592340 495913 1088254 MS 53849 5276 F 10.21 P 0.000 Phụ lục 14: Bảng Anova nồng độ tinh trùng trung bình cá thể giống Yorkshire Source STAINOC Error Total DF 21 27 SS 28208 62459 90667 MS 4701 2974 F 1.58 P 0.202 56 Phụ lục 15: Bảng Anova nồng độ tinh trùng trung bình cá thể giống Pietrain Source STAINOC Error Total DF 23 28 SS 107505 48869 156375 MS 21501 2125 F 10.12 P 0.000 Phụ lục 16: Bảng Anova nồng độ tinh trùng trung bình cá thể giống Landrace Source STAINOC Error Total DF 15 82 97 SS 402011 253497 655508 MS 26801 3091 F 8.67 P 0.000 Phụ lục 17: Bảng Anova tích VAC tinh dịch trung bình giống Source GIONGNOC Error Total DF 257 260 SS 17099672251 84621882661 1.01722E+11 MS 5699890750 329268026 F 17.31 P 0.000 Phụ lục 18: Bảng Anova tích VAC tinh dịch cá thể giống Duroc Source STAINOC Error Total DF 11 94 105 SS 5298797719 12793372807 18092170526 MS 481708884 136099711 F 3.54 P 0.000 Phụ lục 19: Bảng Anova tích VAC tinh dịch cá thể giống Yorkshire Source STAINOC Error Total DF 21 27 SS 2408191078 5101235944 7509427021 MS 401365180 242915997 F 1.65 P 0.182 Phụ lục 20: Bảng Anova tích VAC tinh dịch cá thể giống Pietrain Source STAINOC Error Total DF 23 28 SS 12325703041 7468516718 19794219759 MS 2465140608 324718118 F 7.59 57 P 0.000 Phụ lục 21: Bảng Anova tích VAC tinh dịch cá thể giống Landrace Source STAINOC Error Total DF 15 82 97 SS 20883197328 18342868027 39226065355 MS 1392213155 223693513 F 6.22 P 0.000 Phụ lục 22: Bảng Chi-Square Test tỷ lệ phối giống đậu thai giống Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts KODAUTHAI 28 25.47 0.252 CODAUTHAI 115 117.53 0.055 Total 143 4.99 0.000 23 23.01 0.000 28 3 4.45 0.474 22 20.55 0.103 25 16 17.10 0.070 80 78.90 0.015 96 Total 52 240 292 Chi-Sq = 0.969, DF = 3, P-Value = 0.809 cells with expected counts less than Phụ lục 23: Bảng Anova số heo sơ sinh sống điều chỉnh bình quân giống Source GIONGNOC Error Total DF 411 414 SS 19.88 3355.08 3374.96 MS 6.63 8.16 F 0.81 P 0.488 Phụ lục 24: Bảng Anova trọng lượng bình quân heo sơ sinh sống Source GIONGNOC Error Total DF 411 414 SS 0.2297 24.8841 25.1138 MS 0.0766 0.0605 F 1.26 P 0.286 58 Phụ lục 25: Bảng Anova số heo sơ sinh sống điều chỉnh giống Source GIONGNOC Error Total DF 411 414 SS 19.88 3355.08 3374.96 MS 6.63 8.16 F 0.81 P 0.488 Phụ lục 26: Bảng Anova trọng lượng bình quân heo sơ sinh sống Source GIONGNOC Error Total DF 411 414 SS 0.2297 24.8841 25.1138 MS 0.0766 0.0605 F 1.26 P 0.286 59 PHIẾU THEO DÕI PHẨM CHẤT TINH DỊCH CỦA HEO ĐỰC GIỐNG Số tai: …………………………………………… Giống……………………… Ngày sinh: ……………………………………………………………………… Ngày lấy tinh V (ml) A 10 11 12 13 14 15 16 17 18 60 C (106 tt/ml) VAC (109 tttt/ll) PHIẾU THEO DÕI TỶ LỆ ĐẬU THAI CỦA HEO ĐỰC GIỐNG Số tai: …………………………………………… Giống……………………… Ngày sinh: ……………………………………………………………………… Số thứ tự heo nái phối Số tai heo nái Ngày phối giống cho heo nái 10 11 12 13 14 15 16 17 61 Giống heo nái Heo nái có đậu thai lần phối hay không (C/K) PHIẾU THEO DÕI SINH SẢN CỦA HEO ĐỰC GIỐNG Số tai: …………………………………………… Giống……………………… Ngày sinh: ……………………………………………………………………… Số thứ tự nái phối Số tai heo nái Số heo Giống Lứa đẻ sơ sinh nái sống 10 11 12 13 14 15 16 17 62 Trọng lượng toàn ổ heo sơ sinh sống Trọng lượng bình qn heo sơ sinh sống ... .48 x Chương MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Trong năm gần đây, ngành chăn nuôi heo nước ta có nh ững bước phát tri n mạnh mẽ, không đáp ứng nhu cầu thịt heo ngày cao số lượng lẫn chất lượng thị trường... thai có phân tán dinh dưỡng ưu tiên cho bào tử thai phát tri n, nhu cầu dinh dưỡng cho sinh trưởng phát tri n thể mẹ bị cắt giảm dẫn đến phát tri n bào thai bị ảnh hưởng Kết mẹ yếu, yếu còi cọc,... (9 – 11 ngày), dê, cừu (14 ngày), heo (20 ngày) Trong dịch hồn phụ: - Mơi trường dịch hồn phụ có nồng độ [H+] cao gấp 10 lần so với dịch hoàn - Trong dịch hoàn phụ pH khoảng 6,13 - Áp suất CO
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT PHẨM CHẤT TINH DỊCH VÀ KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA HEO ĐỰC CÁC GIỐNG DUROC, YORKSHIRE, PIETRAIN VÀ LANDRACE TẠI TRẠI CHĂN NUÔI HEO GIỐNG 29 , KHẢO SÁT PHẨM CHẤT TINH DỊCH VÀ KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA HEO ĐỰC CÁC GIỐNG DUROC, YORKSHIRE, PIETRAIN VÀ LANDRACE TẠI TRẠI CHĂN NUÔI HEO GIỐNG 29

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay