KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ QUI TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG CÁ DĨA TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

75 1 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:36

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ QUI TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG DĨA TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN NƠNG NGHIỆP CƠNG NGHỆ CAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Họ tên sinh viên: NGUYỄN THỊ KIM LIÊN Ngành: NI TRỒNG THỦY SẢN Niên khóa: 2008-2010 Tháng 07/2010 KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ QUI TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG DĨA TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TP.HCM Tác giả NGUYỄN THỊ KIM LIÊN Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Kỹ sư ngành Nuôi Trồng Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn : TS Vũ Cẩm Lương Tháng 07 năm 2010 i CẢM TẠ Tôi xin chân thành cảm ơn : Ban giám hiệu trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Ban chủ nhiệm khoa thủy sản, tất Thầy Cô truyền đạt kiến thức cho suốt thời gian học tập trường Đặc biệt cho gởi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Vũ Cẩm Lương hết lòng giúp đỡ tơi suốt thời gian học tập thực đề tài Đồng thời cho gởi lời cảm ơn đến : Ban lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao Tp.HCM anh chị em quan tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi thời gian thực khóa luận tốt nghiệp Các anh chị, bạn bè lớp chia sẻ thời gian học tập giúp đỡ thời gian thực tập Do thời gian kiến thức chuyên ngành hạn chế nên q trình thực khóa luận tốt nghiệp khơng tránh khỏi sai sót, kính mong đóng góp thầy bạn bè ii TÓM TẮT Đề tài ‘‘Khảo sát đánh giá qui trình sản xuất giống dĩa Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao Tp.HCM’’ thực từ 01/02/2010 đến 15/07/2010, với nội dung nhằm: Khảo sát đánh giá kết sản xuất giống dĩa thực hiện, đề xuất thử nghiệm số giải pháp nâng cao hiệu sản xuất giống dĩa Trung tâm Phương pháp nghiên cứu bao gồm thiết lập bảng câu hỏi khảo sát, kết hợp bố trí thí nghiệm Kết khảo sát bốn đợt sản xuất giống dĩa giai đoạn 2008 – 2009 Số cặp bố mẹ nuôi vỗ năm 2008 15 cặp, 2009 24 cặp, kích thước (chiều dài tổng) bố mẹ tham gia sinh sản trung bình 13 cm, tuổi bố mẹ ni vỗ trung bình từ – năm tuổi Tỉ lệ sống trung bình hương sau tách khỏi bố mẹ năm 2008 thấp 43,4% ứng với số ngày tuổi tách khỏi bố mẹ 11 ngày tuổi cao đạt 78,4% ứng với thời điểm tách 19 ngày tuổi, năm 2009 tỉ lệ sống trung bình hương đạt 87,9% ứng với ngày tuổi tách khỏi bố mẹ 18 ngày tuổi Các tiêu chất lượng nước, thức ăn, bệnh qui trình ni vỗ bố mẹ, sản xuất giống ương nuôi hương khảo sát chi tiết Một số giải pháp thử nghiệm nhằm nâng cao hiệu sản xuất giống dĩa thực Trung tâm: Điều chỉnh lại thời điểm tách khỏi bố mẹ 18, 20 23 ngày tuổi, theo dõi điều chỉnh lại số biện pháp kỹ thuật qui trình sản xuất giống dĩa Trung tâm Kết bước đầu ghi nhận: Thời điểm tách khỏi bố mẹ 23 ngày tuổi có tỉ lệ sống cao đạt 80,1 % ; Các tiêu chất lượng nước DO, pH, nhiệt độ, nitrit, độ cứng nằm phạm vi thích hợp cho qui trình sản xuất giống dĩa Trung tâm ; Các thông số kỹ thuật sản xuất giống dĩa hệ thống hóa phục vụ cơng tác theo dõi, quản lý nâng cao hiệu sản xuất giống dĩa Trung tâm iii MỤC LỤC Trang Trang tựa i Cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách hình ix Danh sách bảng x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Đặc điểm sinh học dĩa 2.1.1 Phân loại 2.1.2 Phân bố sinh thái 2.1.3 Mơi trường sống 2.1.4 Đặc điểm hình thái, sinh lý a Hình thái bên ngồi b Cấu tạo ống tiêu hóa c Hình dạng máy sinh dục 2.1.5 Đặc điểm dinh dưỡng a Tính ăn dĩa b Chuyển biến tính ăn 2.1.6 Đặc điểm tăng trưởng 2.1.7 Đặc điểm sinh sản iv a Tuổi thành thục b Sức sinh sản c Phân biệt đực d Mùa vụ sinh sản 2.1.8 Tập tính sinh sản a Tập tính bắt cặp b Tập tính vệ sinh tổ c Hiện tượng sinh sản d Chăm sóc trứng c Chăm sóc 2.2 Tổng quan qui trình sản xuất giống dĩa 10 2.2.1 Chọn bể cho đẻ 10 2.2.2 Nước cho đẻ 10 2.2.3 Thức ăn cho đẻ 10 2.2.4 Chọn bố mẹ 10 2.2.5 Giai đoạn bắt cặp 10 2.2.6 Giai đoạn đẻ 11 2.2.7 Giai đoạn sau nở 12 2.2.8 Giai đoạn tách 12 2.3 Tổng quan tiêu chất lượng nước nuôi cảnh 13 2.3.1 Chỉ số pH nước 13 2.3.2 Độ cứng nước 14 2.3.3 Amonia Nitrite 14 2.3.4 DO 15 2.3.5 Nhiệt độ nước 15 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Thời gian địa điểm thực đề tài 16 3.2 Phương pháp thu thập số liệu 16 3.2.1 Số liệu thứ cấp 16 v 3.2.2 Số liệu sơ cấp 16 a Thông tin nuôi vỗ bố mẹ 16 b Thông tin sinh sản 17 c Thông tin bột (từ lúc nở đến ngày tách khỏi bố mẹ) 17 d Thông tin hương (từ lúc tách đến tháng tuổi) 17 3.3 Đánh giá ưu, nhược điểm trình sản xuất 18 3.4 Đề xuất thử nghiệm số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất giống dĩa Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao Tp.HCM 18 3.4.1 Giải pháp 1: Điều chỉnh lại thời điểm tách khỏi bố mẹ 18 a Đặt vấn đề 18 b Bố trí thí nghiệm 18 c Chỉ tiêu theo dõi 19 3.4.2 Giải pháp 2: Theo dõi điều chỉnh lại số biện pháp kỹ thuật qui trình sản xuất giống dĩa Trung tâm 19 3.4.2.1 Theo dõi tiêu chất lượng nước 19 a Đặt vấn đề 19 b Bố trí thực 19 c Chỉ tiêu theo dõi 20 3.4.2.2 Điều chỉnh lại chế độ thay nước cho nuôi 20 3.4.2.3 Hệ thống hóa thơng số kỹ thuật qui trình sản xuất giống dĩa Trung tâm 20 a Đặt vấn đề 20 b Bố trí thực 20 c Chỉ tiêu theo dõi 20 3.3 Phương pháp phân tích xử lý số liệu 21 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 22 4.1 Kết sản xuất dĩa thực giai đoạn 2008 22 vi 4.1.1 Nuôi vỗ bố mẹ 22 a Thông tin chung nuôi vỗ bố mẹ 22 b Thức ăn nuôi vỗ bố mẹ cách cho ăn 23 c Quản lý chất lượng nước nuôi vỗ bố mẹ 24 d Thay nước cho nuôi vỗ 24 e Quản lý bệnh q trình ni vỗ 25 4.1.2 Quản lý sinh sản 25 a Thông tin cặp bố mẹ sinh sản 25 b Sức sinh sản thực tế 26 c Tỉ lệ thụ tinh 27 d Tỉ lệ nở 28 e Thay nước cho sinh sản 28 f Thức ăn cho sinh sản cách cho ăn 28 4.1.3 Chăm sóc bột (từ lúc nở đến ngày tách khỏi bố mẹ) 29 a Tỉ lệ sống bột 29 b Thức ăn cho bột cách cho ăn 30 c Quản chất lượng nước cho bột 30 4.1.4 Chăm sóc hương (từ lúc tách đến tháng tuổi) 30 a Ảnh hưởng thời gian tách bầy đến tỉ lệ sống hương 30 b Thức ăn cho hương cách cho ăn 32 c Thay nước cho hương 32 e Quản lý bệnh giai đoạn hương 33 4.2 Kết sản xuất dĩa thực giai đoạn 2009 34 4.2.1 Nuôi vỗ bố mẹ 34 a Thông tin nuôi vỗ bố mẹ 34 b Thức ăn cho bố mẹ nuôi vỗ cách cho ăn 34 c Quản lý chất lượng nước bố mẹ 35 d Thay nước bố mẹ 35 4.2.2 Quản lý sinh sản 35 vii a Sức sinh sản thực tế 35 b Thức ăn cho sinh sản cách cho ăn 36 4.2.3 Chăm sóc bột 36 a Tỉ lệ sống bột 36 b Thức ăn cho bột cách cho ăn 36 4.2.4 Chăm sóc hương 37 a Tỉ lệ sống hương 37 b Thức ăn cho hương cách cho ăn 37 c Thay nước cho hương 38 4.3 Đánh giá ưu, nhược điểm trình sản xuất 40 4.3.1 Ưu điểm 40 4.3.2 Nhược điểm 41 4.4 Đề xuất thử nghiệm số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất giống dĩa Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao Tp.HCM 41 4.4.1 Giải pháp 1: Điều chỉnh lại thời điểm tách khỏi bố mẹ 41 a Thông tin chung sinh sản 41 b Kết sinh sản 42 c Tỉ lệ sống 43 4.4.2 Giải pháp 2: Theo dõi điều chỉnh lại số biện pháp kỹ thuật qui trình sản xuất giống dĩa Trung tâm 45 a Theo dõi tiêu chất lượng nước 45 b Điều chỉnh lại chế độ thay nước cho ni 46 c Hệ thống hóa thơng số kỹ thuật qui trình sản xuất giống dĩa Trung tâm 47 Chương KẾT LUẬN ĐẾ NGHỊ 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 PHỤ LỤC 50 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1 Hình dạng máy sinh dục dĩa Trang Hình 2.2 Hình dạng máy sinh dục dĩa đực Hình 4.1 bố mẹ nuôi vỗ bể riêng 23 Hình 4.2 bố mẹ chuẩn bị đẻ trứng 26 Hình 4.3 bột bám vào người bố mẹ 29 Hình 4.4 bố mẹ chuẩn bị đẻ trứng 39 Hình 4.5 đẻ trứng 39 Hình 4.6 Trứng thụ tinh 40 Hình 4.7 bột bám vào người bố mẹ 40 Hinh 4.8 18 ngày tuổi 43 Hình 4.9 20 ngày tuổi 43 Hình 4.10 23 ngày tuổi 44 Hình 4.11 hương NT I 44 Hình 4.12 hương NT II 44 Hình 4.13 hương NT III 44 ix TÀI LIỆU THAM KHẢO LÊ THỊ BÌNH, 2006 Bài giảng kỹ thuật ni cảnh Trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM VÕ VĂN CHI, 1993 cảnh Nhà xuất khoa học kỹ thuật ĐỒN KHẮC ĐỘ, 1996 Kỹ thuật ni dĩa Nhà xuất Đà Nẵng NGUYỄN PHÚ HÒA, 2000 Bài giảng chất lượng nước nuôi thủy sản Trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM VĨNH KHANG, 1996 dĩa Nhà xuất Tp Hồ Chí Minh VŨ CẨM LƯƠNG, 2008 cảnh nước Nhà xuất nông Nghiệp HÀ VĂN NAM, BÙI THÚY VIỆT, 2007 Bước đầu xây dựng sở liệu cảnh nước thị trường Tp HCM Luận văn tốt nghiệp khoa thủy sản Trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM MAI THỊ THÚY, LIM SOK HOUR, 1997 Những biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao suất sản xuất giống dĩa Luận văn tốt nghiệp khoa thủy sản Trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM PHẠM THỊ THANH THÚY, 2008 Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật bổ sung qui trình sản xuất xây dựng mơ hình trình diễn ni dĩa (Symphysodon.spp) Đề tài cấp Thành phố HUỲNH THANH VÂN, 2006 Hiện trạng sản xuất tiêu thụ dĩa (Symphysodon.sp) Thành phố Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp khoa thủy sản Trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM TẠP CHÍ THƯƠNG MẠI, 2007 Viet Fish điều bạn chưa biết Nhà xuất lao động Chan Kok Eng, 1991 Singapore Discus in the new Millennium http://www.discusnada.org http://www.sonongnghiep.hochiminh.gov.vn 50 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng câu hỏi khảo sát qui trình sản xuất dĩa Trung tâm nghiên cứu & phát triển nông nghiệp công nghệ cao Tp.HCM I Thông tin đợt sản xuất: a Đợt ngày: c Đợt ngày: b Đợt ngày: d Đợt ngày: II Thông tin dĩa bố mẹ nuôi vỗ: Số cặp bố mẹ nuôi vỗ :………………………………………… …….cặp Chiều dài thân bố mẹ ni vỗ trung bình :…………………………….cm Tuổi bố mẹ ni vỗ trung bình :…………………………………… năm Thức ăn ni vỗ bố mẹ: ‡ Tim bò ‡ Trùn ‡ Khác Quản lý chất lượng nước nuôi vỗ bố mẹ: Nhiệt độ nước:………………………………………….số lần / ngày pH nước:……………………………………………… số lần / ngày DO…………………………………………………… số lần / ngày Độ cứng nước:……………………… số lần / tuần (tháng) Nitrit :……………………………… số lần / tuần (tháng) Tần số thay nước lượng nước thay: ‡ Thay lần 50% ‡ Thay hai lần / ngày ‡ Thay lần 100% ‡ Khác Các loại bệnh thường xảy dĩa trung tâm: ‡ Bệnh nấm ‡ Bệnh tuột nhớt ‡ Bệnh sình bụng ‡ Bệnh khác Thời gian thường xảy bệnh:…………………………………………tháng 11 Nguyên nhân xảy bệnh: 12 ‡ Thời tiết ‡ Nhiễm từ nguồn nước ‡ Nhiễm từ thức ăn ‡ Khác Thuốc hóa chất sử dụng q trình ni: ‡ Có ‡ Khơng IV Thơng tin sinh sản: Số cặp bố mẹ tham gia cho sinh sản: cặp Số cặp bố mẹ đẻ thành công: .cặp Số cặp bố mẹ đẻ đợt liên tiếp: cặp Số cặp bố mẹ đẻ đợt liên tiếp: cặp Số cặp bố mẹ đẻ đợt liên tiếp: cặp Số lượng trứng trung bình cho đợt: trứng/cá a Số lượng trứng min: Tỉ lệ thụ tinh trung bình (%): a Tỉ lệ thụ tinh min: (%) b Tỉ lệ thụ tinh max: (%) Tỉ lệ nở trung bình (%): a Tỉ lệ nở min: ……(%) b Số lượng trứng max: b Tỉ lệ nở max:…… (%) Thức ăn cho sinh sản: ‡ Tim bò ‡ Trùn ‡ Khác 10 Tần số thay nước cho sinh sản: ‡ Thay lần 50% ‡ Thay hai lần / ngày ‡ Thay lần 100% ‡ Khác V Thông tin bột (từ lúc nở đến tách khỏi bố mẹ) Tỉ lệ sống bột: % a Tỉ lệ sống min: .% b Tỉ lệ sống max: % Thức ăn cho bột: ‡ Artemia ‡ Bo bo ‡ Khác Tần số cho ăn: ‡ lần / ngày ‡ lần / ngày ‡ Khác Các loại bệnh thường xảy bột ‡ Bệnh nấm ‡ Bệnh tuột nhớt ‡ Bệnh sình bụng ‡ Bệnh khác Thời gian thường xảy bệnh: tháng Nguyên nhân xảy bệnh: ‡ Thời tiết ‡ Nhiễm từ nguồn nước ‡ Nhiễm từ thức ăn ‡ Khác Thuốc hóa chất sử dụng q trình ni: ‡ Có ‡ Khơng VI Thơng tin hương (từ sau tách khỏi bố mẹ đến tháng tuổi) Số ngày tuổi tách khỏi bố mẹ:………………………ngày tuổi a Số ngày tuổi min: b Số ngày tuổi max: Số lượng sau tách khỏi bố mẹ:………… Tỉ lệ sống trung bình hương:………………………………………% a Tỉ lệ sống min: % Thức ăn cho hương: ‡ Artemia: ‡ Trùn ‡ Khác Tần số cho ăn: ‡ lần / ngày b Tỉ lệ sống max:……… % ‡ lần / ngày ‡ Khác Quản lý yếu tố chất lượng nước Nhiệt độ nước:………………………………………….số lần / ngày pH nước:……………………………………………… số lần / ngày DO…………………………………………………… số lần / ngày Độ cứng nước:……………………… số lần / tuần (tháng) Hàm lượng nitrit, NH3:……………………………… số lần / tuần (tháng) Tần số thay nước lượng nước thay: ‡ Thay lần 50% ‡ Thay hai lần / ngày ‡ Thay lần 100% ‡ Khác Các loại bệnh thường xảy dĩa trung tâm: ‡ Bệnh nấm ‡ Bệnh tuột nhớt ‡ Bệnh sình bụng ‡ Bệnh khác Thời gian thường xảy bệnh:…………………………………………… 10 Nguyên nhân xảy bệnh: 11 ‡ Thời tiết ‡ Nhiễm từ nguồn nước ‡ Nhiễm từ thức ăn ‡ Khác Thuốc hóa chất sử dụng q trình ni: ‡ Có ‡ Khơng Phụ lục 2: Số liệu theo dõi qui trình sản xuất giống dĩa Trung tâm năm 2008 Đợt sản xuất I II III Ngày sản xuất 20/05/2008 23/05/2008 28/05/2008 15/06/2008 17/06/2008 TB SD 02/07/2008 04/07/2008 07/07/2008 20/07/2008 27/08/2008 29/08/2008 30/08/2008 TB SD 17/09/2008 22/09/2008 23/09/2008 07/10/2008 15/10/2008 28/10/2008 TB SD 06/11/2008 28/11/2008 15/12/2008 23/12/2008 TB SD Tổng trứng (trứng/cá cái) 190 251 148 170 154 182,6 41,55478 183 225 176 173 116 135 245 179 45,53021 180 201 212 183 190 250 202,6667 26,04355 122 131 176 80 127,25 39,37321 Trứng không thụ tinh Trứng thụ tinh Tỉ lệ thụ tinh (%) Tỉ lệ nở (%) Số nở 16 18 32 14,6 11,86592 6 38 35 17 17 13,85641 32 12 15 16 27 22 20,66667 7,737355 50 50 84 14 49,5 28,58321 174 247 145 152 122 168 47,90094 177 219 167 135 108 100 228 162 50,57008 148 189 197 167 163 228 182 28,74717 72 81 92 66 77,75 11,32475 91,578947 98,406375 97,972973 89,411765 79,220779 91,31817 7,8195 96,721311 97,333333 94,886364 78,034682 93,103448 74,074074 93,061224 89,60206 9,465097 82,222222 94,029851 92,924528 91,256831 85,789474 91,2 89,57048 4,580996 59,016393 61,832061 52,272727 82,5 63,9053 13,02919 91,954023 66,801619 86,896552 78,289474 74,590164 79,70637 9,955143 86,440678 84,931507 83,233533 78,518519 73,148148 94 67,54386 81,11661 8,83014 83,108108 95,767196 72,081218 89,820359 98,159509 92,54386 88,58004 9,621069 84,722222 62,962963 84,782609 75,757576 77,05634 10,3081 160 165 126 119 91 132,2 30,65453 153 186 139 106 79 94 154 130,1429 38,28589 123 181 142 150 160 211 161,1667 31,07035 61 51 78 50 60 12,98717 Số ngày tách 16 15 16 17 16 16 0,707107 20 19 20 19 19 19 18 19,14286 0,690066 14 15 14 11 3,741657 18 16 17 16 16,75 0,957427 Số tách 145 141 112 115 90 120,6 22,65612 130 176 126 98 74 94 139 119,5714 33,9306 110 169 134 136 156 174 146,5 24,29609 59 48 58 49 53,5 5,802298 Số sau tháng 98 91 69 74 61 78,6 15,43697 119 151 109 87 58 72 122 102,5714 32,13958 49 104 54 98 72 101 79,66667 24,66306 31 21 31 21 26 5,773503 TLS bột 90,625 85,454545 88,888889 96,638655 98,901099 92,10164 5,556601 84,96732 94,623656 90,647482 92,45283 93,670886 100 90,25974 92,37456 4,604614 89,430894 93,370166 94,366197 90,666667 97,5 82,464455 91,29973 5,178584 96,721311 94,117647 74,358974 98 90,79948 11,07875 TLS hương 61,25 55,151515 54,761905 62,184874 67,032967 60,07625 5,165152 77,777778 81,182796 78,417266 82,075472 73,417722 76,595745 79,220779 78,38394 2,898011 39,837398 57,458564 38,028169 65,333333 45 47,867299 48,92079 10,58211 50,819672 41,176471 39,74359 42 43,43493 5,010658 Phụ lục 3: Số liệu theo dõi qui trình sản xuất giống dĩa Trung tâm năm 2009 Đợt sản xuất Ngày sản xuất I Tổng trứng (trứng/cá cái) Tỉ lệ sống bột (%) Tỉ lệ sống hương (%) 20 98 90 87,5 91,83673469 25/03/2009 110 92 17 81 70 88,04347826 86,41975309 13/04/2009 200 187 19 168 140 89,83957219 83,33333333 29/04/2009 190 174 18 167 150 95,97701149 89,82035928 90,34001549 87,8525451 3,888698954 3,751543119 44,25306 18,5 04/05/2009 100 90 17 87 60 96,66666667 68,96551724 09/05/2009 110 101 16 101 80 100 79,20792079 03/06/2009 250 210 20 193 186 91,9047619 96,37305699 21/06/2009 180 164 20 159 130 96,95121951 81,76100629 22/06/2010 150 123 19 119 100 96,74796748 84,03361345 96,45412311 82,06822295 2,900368701 94,54545455 98,95833333 100 98,96907216 93,96984925 95 96,90711821 2,678326323 96 96,96969697 95,45454545 89,34911243 88,88888889 89,83957219 93,02325581 92,78929596 3,432481451 9,854537587 76,92307692 89,47368421 75,71428571 86,45833333 83,42245989 75 81,16530668 6,12961921 92,1875 62,5 83,33333333 89,40397351 72,36842105 90,47619048 72,5 80,3956312 11,3832983 tb 158 sd 60,580525 130 100 80 100 210 80 116,66667 49,261209 210 180 198 180 180 201 230 197 18,894444 16/07/2009 17/07/2009 23/07/2009 24/07/2009 06/08/2009 08/08/2009 tb sd 13/09/2009 15/09/2009 22/09/2009 25/09/2009 30/09/2009 22/10/2009 23/10/2009 tb sd Số sau tháng 112 sd IV Số tách 130 157,5 III Số ngày tách khỏi bố mẹ 17/03/2009 tb II Số nở 18,4 110 96 70 97 199 80 18 20 15 19 20 16 18 104 95 70 96 187 76 80 85 53 83 156 57 200 165 176 169 171 187 215 19 15 19 20 17 18 17 17,8571 192 160 168 151 152 168 200 177 100 140 135 110 152 145 52 Phụ lục 4: Số liệu theo dõi giải pháp điều chỉnh thời điểm tách khỏi bố mẹ Nghiệm thức Tổng trứng (trứng/cá cái) Trứng không thụ tinh Trứng thụ tinh Tỉ lệ thụ tinh (%) số nở (con) Tỉ lệ nở (%) số Số tách (con) sau tháng Tỉ lệ sống bột (%) Tỉ lệ sống hương (%) NT 1- 180 32 148 82,222222 134 90,540541 119 98 88,80597 73,13432836 NT - 210 18 192 91,428571 183 95,3125 162 110 88,52459 60,10928962 NT - 148 145 97,972973 131 90,344828 124 85 94,656489 64,88549618 TB 179,333333 17,66667 161,6667 90,54126 149,3333 92,06596 135 97,6666667 90,66235 66,0430381 SD 31,0053759 14,50287 26,31223 7,912777 29,19475 2,813292 23,51595 12,5033329 3,461886 6,58922119 NT 2- 183 177 96,721311 153 86,440678 143 121 93,464052 79,08496732 NT 2-2 204 196 96,078431 144 73,469388 120 98 83,333333 68,05555556 NT 2- 121 11 110 90,909091 108 98,181818 104 87 96,296296 80,55555556 TB 169,333333 8,333333 161 94,56961 135 86,03063 122,3333 102 91,03123 75,8986928 SD 43,1547603 2,516611 45,17743 3,186359 23,81176 12,36132 19,60442 17,3493516 6,81532 6,83203915 NT - 133 11 122 91,729323 120 98,360656 111 111 92,5 92,5 NT 3- 173 21 152 87,861272 144 94,736842 130 130 90,277778 90,27777778 NT 3- 198 31 181 91,414141 129 71,270718 115 110 89,147287 85,27131783 TB 168 21 151,6667 90,33491 131 88,12274 118,6667 117 89,3496985 SD 32,7871926 10 29,50141 2,148024 12,12436 14,70632 10,01665 11,2694277 90,64169 1,705724 53 3,70262877 Phụ lục 5: Bảng theo dõi tiêu qui trình sản xuất dĩa Trung tâm Chỉ tiêu theo dõi Các đợt sản xuất I Nuôi vỗ bố mẹ Ngày sản xuất dĩa Đo tiêu chất lượng nước - pH - Nhiệt độ nước - DO - Độ cứng nước (dH) - Nitrit Số bố mẹ nuôi vỗ Chiều dài thân nuôi vỗ (cm) Tuổi nuôi vỗ (năm) Thời gian nuôi vỗ (ngày) Thức ăn nuôi vỗ Tần số thay nước Tần số cho ăn Bệnh xảy Nguyên nhân Thuốc hóa chất sử dụng II sinh sản Số cặp bố mẹ cho sinh sản Số cặp bố mẹ đẻ thành công Khoảng cách hai lần đẻ Sức sinh sản thực tế (trứng/cá cái) Tỉ lệ thụ tinh Tỉ lệ nở III Đo tiêu chất lượng nước - pH - Nhiệt độ nước - DO - Độ cứng nước (dH) - Nitrit Tỉ lệ sống bột Thức ăn cho bột Số ngày tuổi tách khỏi bố mẹ Tỉ lệ sống hương Thức ăn cho hương Tần số cho ăn Tần số thay nước Bệnh thường xảy Nguyên nhân xảy bệnh Thuốc hóa chất sử dụng đợt Phụ lục 6: Bảng ANOVA sức sinh sản thực tế Data file: Sức sinh sản thực tế Title: Sức sinh sản thực tế.CRD Function: ANOVA-1 Data case no to One way ANOVA grouped over variable (nt) with values from to Variable (Sức sinh sản thực tế) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 230.222 115.111 0.089 Within 7797.333 1299.556 Total 8027.556 Coefficient of Variation = 20.93% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 538.000 179.333 31.01 20.81 3.00 508.000 169.333 43.15 20.81 3.00 504.000 168.000 32.79 20.81 -Total 9.00 1550.000 172.222 31.68 10.56 Within 36.05 Bartlett's test Chi-square = 0.215 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.898 Phụ lục 7: Bảng ANOVA tỉ lệ thụ tinh trứng Data file: Tỉ lệ thụ tinh trứng Title: Tỉ lệ thụ tinh trứng CRD Function: ANOVA-1 Data case no to One way ANOVA grouped over variable (nt) with values from to Variable (Tỉ lệ thụ tinh trứng) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 34.178 17.089 0.663 Within 154.715 25.786 Total 188.893 Coefficient of Variation = 5.53% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 271.620 90.540 7.91 2.93 3.00 283.700 94.567 3.18 2.93 3.00 271.000 90.333 2.15 2.93 -Total 9.00 826.320 91.813 4.86 1.62 Within 5.08 Bartlett's test Chi-square = 2.892 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.235 Phụ lục 8: Tỉ lệ nở trứng Data file: Tỉ lệ nở trứng Title: Tỉ lệ nở trứng CRD Function: ANOVA-1 Data case no to One way ANOVA grouped over variable (nt) with values from to Variable (Tỉ lệ nở trứng) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 56.373 28.187 0.224 Within 754.099 125.683 Total 810.472 Coefficient of Variation = 12.63% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 276.190 92.063 2.81 6.47 3.00 258.080 86.027 12.37 6.47 3.00 264.360 88.120 14.70 6.47 -Total 9.00 798.630 88.737 10.07 3.36 Within 11.21 Bartlett's test Chi-square = 3.316 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.191 Phụ lục 9: Bảng ANOVA tỉ lệ sống bột Data file: Tỉ lệ sống bột Title: Tỉ lệ sống bột CRD Function: ANOVA-1 Data case no to One way ANOVA grouped over variable (nt) with values from to Variable (Tỉ lệ sống bột) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 12.970 6.485 0.221 Within 175.921 29.320 Total 188.891 Coefficient of Variation = 6.02% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 271.980 90.660 3.46 3.13 3.00 273.080 91.027 6.81 3.13 3.00 264.950 88.317 5.44 3.13 -Total 9.00 810.010 90.001 4.86 1.62 Within 5.41 Bartlett's test Chi-square = 0.701 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.704 Phụ lục 10: Bảng ANOVA tỉ lệ sống hương Data file: Tỉ lệ sống hương Title: Tỉ lệ sống hương.CRD Function: ANOVA-1 Data case no to One way ANOVA grouped over variable (nt) with values from to Variable (Tỉ lệ sống hương) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 821.478 410.739 11.876 0.0082 Within 207.506 34.584 Total 1028.984 Coefficient of Variation = 7.63% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 198.120 66.040 6.59 3.40 3.00 227.700 75.900 6.83 3.40 3.00 268.050 89.350 3.70 3.40 -Total 9.00 693.870 77.097 11.34 3.78 Within 5.88 Bartlett's test Chi-square = 0.653 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.722 ... tim bò, loại hạt mộng bắp, mộng lúa thường giàu vitamin E Nếu thức ăn cho cá đẻ không cân thi u chất đạm, thi u lượng vitamin E cá ăn trứng sau đẻ chí ăn cá (Đồn Khắc Độ, 2006) 2.2.4 Chọn cá bố... nghiệm số giải pháp nâng cao hiệu sản xuất giống cá dĩa Trung tâm Phương pháp nghiên cứu bao gồm thi t lập bảng câu hỏi khảo sát, kết hợp bố trí thí nghiệm Kết khảo sát bốn đợt sản xuất giống cá... công nghệ Trong mảng thủy sản đưa vào hoạt động Trung tâm từ năm 2006, với nội dung nghiên cứu hồn thi n dần qui trình sản xuất giống cá dĩa nhằm chuyển giao kỹ thuật đến cho người dân Hiện nay,
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ QUI TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG CÁ DĨA TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH , KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ QUI TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG CÁ DĨA TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay