XÂY DỰNG ĐƯỜNG CHUẨN CHO MÁY NIRS 5000 ĐỐI VỚI NĂM NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI PHỔ BIẾN Ở VIỆT NAM

67 1 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:36

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y ***************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG ĐƯỜNG CHUẨN CHO MÁY NIRS 5000 ĐỐI VỚI NĂM NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI PHỔ BIẾN Ở VIỆT NAM Sinh viên thực hiện: NGÔ THỊ MỸ TRANG Lớp: DH05DY Ngành: Bác sỹ Thú y chuyên ngành Dược Niên khóa: 2005 - 2010 Tháng 08/2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NUÔI - THÚ Y ***************** NGÔ THỊ MỸ TRANG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CHUẨN CHO MÁY NIRS 5000 ĐỐI VỚI NĂM NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI PHỔ BIẾN Ở VIỆT NAM Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Bác Sĩ Thú y chuyên ngành Dược Giáo viên hướng dẫn TS DƯƠNG DUY ĐỒNG ThS LÊ MINH HỒNG ANH Tháng 08/2010 i PHIẾU XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN [ Họ tên sinh viên thực hiện: Ngô Thị Mỹ Trang Tên luận văn: “Xây dựng đường chuẩn cho máy NIRS 5000 năm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi phổ biến Việt Nam.” Đã hoàn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi – Thú Y, Trường đại học Nông Lâm Tp.HCM ngày tháng năm 2010 Giáo viên hướng dẫn ii LỜI CẢM TẠ Đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn đến cha mẹ, người sinh nuôi nấng nên người, cha mẹ nguồn động lực mạnh mẽ giúp tiếp bước vào tương lai, đồng hành điểm tựa để vượt qua khó khăn Xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Nơng Lâm tồn thể thầy Khoa Chăn Nuôi Thú y Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tận tình giảng dạy giúp đỡ suốt thời gian học tập thực tập tốt nghiệp Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc TS Dương Duy Đồng ThS Lê Minh Hồng Anh hết lòng giúp đỡ, tận tâm hướng dẫn, hỗ trợ, động viên suốt thời gian thực tập đóng góp ý kiến quý báu để tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Xin cảm ơn tất thầy, cô môn Dinh Dưỡng đặc biệt thầy Nguyễn Phúc Lộc, Trần Thị Phương Dung, cô Lộc dạy dỗ hỗ trợ em suốt thời gian làm đề tài Xin cảm ơn người bạn thân thiết toàn thể bạn lớp dược thú y 31 gắn bó chia vui buồn quãng đời sinh viên tôi, bạn giúp đỡ nhiều thời gian qua, xin cảm ơn Ngơ Thị Mỹ Trang iii TĨM TẮT Đề tài nghiên cứu “xây dựng đường chuẩn cho máy NIRS 5000 năm nguyên liệu thức ăn phổ biến Việt Nam” Thí nghiệm tiến hành từ 1/3/2010 đến 30/7/2010 Bộ môn Dinh dưỡng, Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm TP HCM Kết phương trình đường chuẩn dùng để phân tích nhanh 07 thành phần hóa học có SEC SECV đủ nhỏ để khơng gây sai số lớn cho kết phân tích Bột cá có SEC SECV VCK, protein, KTS, Ca lớn Bắp thiết lập 87 mẫu từ 104 mẫu ban đầu số mẫu dùng kiểm tra lại độ tin cậy đường chuẩn 20 mẫu, so với kết phân tích hóa học kết phân tích nhanh 07 tiêu có độ xác thấp Khoai mì thiết lập 89 mẫu từ 97 mẫu ban đầu số mẫu dùng kiểm tra lại độ tin cậy đường chuẩn 20 mẫu , so với kết phân tích hóa học kết phân tích nhanh xơ thơ, khống tổng số có độ xác cao béo thô thấp Cám gạo thiết lập 113 mẫu từ 164 mẫu ban đầu số mẫu dùng kiểm tra lại độ tin cậy đường chuẩn 30 mẫu so với kết phân tích hóa học kết phân tích nhanh xơ thơ, protein thơ có độ xác cao thấp vật chất khô phospho Bột cá thiết lập 100 mẫu từ 104 mẫu ban đầu số mẫu dùng kiểm tra lại độ tin cậy đường chuẩn 20 mẫu so với kết phân tích hóa học kết phân tích nhanh xơ thơ, protein thơ, béo thơ có độ xác cao thấp canxi Khô dầu dậu nành thiết lập 78 mẫu từ 124 mẫu ban đầu số mẫu dùng kiểm tra lại độ tin cậy đường chuẩn 20 mẫu, so với kết phân tích hóa học kết phân tích nhanh 07 tiêu có độ xác thấp iv MỤC LỤC TRANG Trang tựa i Phiếu xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm tạ iii Tóm tắt iv Mục lục v Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách bảng ix Danh sách hình x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu thí nghiệm 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 Thức ăn cung lượng 2.1.1 Bắp 2.1.2 Khoai mì 2.1.3 Cám gạo 2.2 Thức ăn cung đạm 2.2.1 Bột cá 2.2.2 Khô dầu đậu nành 11 2.3 Tổng quan phương pháp phân tích 13 2.3.1 Vật chất khô (VCK, DM – Dry Matter) 14 2.3.2 Protein thô (CP-Crude Protein) 14 2.3.3 Lipid thô (EE-Ether Extract) 15 2.3.4 Xơ thô (CF-Crude Fibre) 15 v 2.3.5 Khoáng tổng số (Ash-Total Ash) 16 2.3.6 Canxi (Ca – Calcium) 16 2.3.7 Phospho (P) 16 2.4 Tổng quan máy NIRS (Near Infrared Reflectance Spectrescopy) 17 2.4.1 Quang phổ vùng cận hồng ngoại 17 2.4.2 Giới thiệu máy NIRS 5000 17 2.4.3 Nguyên lý hoạt động máy NIRS 18 2.4.4 Hoạt động máy NIRS 19 2.4.5 Ưu điểm hạn chế máy NIRS 20 2.4.6 Ứng dụng NIRS 20 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Thời gian địa điểm thực thí nghiệm 21 3.1.1 Thời gian 21 3.1.2 Địa điểm 21 3.2 Vậtt liệu phương pháp nghiên cứu 21 3.2.1 Vật liệu nghiên cứu 21 3.2.2 Phương pháp tiến hành 21 3.2.2.1 Chuẩn bị mẫu 21 3.2.2.2 Tiến hành lập đường chuẩn cho máy NIRS 5000 23 3.2.2.3 Phương pháp đánh giá 24 3.3 Phương pháp xử lý số liệu 24 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 25 4.1 Phổ hấp phụ nguyên liêu thức ăn 25 4.1.1 Phổ hấp phụ nhóm thức ăn cung lượng 25 4.1.2 Phổ hấp phụ thức ăn cung đạm 28 4.2 Kết xây dựng đường chuẩn nguyên liệu 29 4.2.1 Phương trình đường chuẩn bắp 30 4.2.2 Phương trình đường chuẩn khoai mì 33 4.2.3 Phương trình đường chuẩn cám gạo 37 vi 4.2.4 Phương trình đường chuẩn bột cá 41 4.2.5 Phương trình đường chuẩn khô dầu đậu nành 45 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 49 5.1 Kết luận 49 5.2 Đề nghị 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 PHỤ LỤC vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT AOAC : Hiệp hội phân tích hóa học sản phẩm nơng nghiệp Ash : Khống tổng số DM : Vật chất khô CF : Xơ thô CP : Protein thô EE : Béo thô NIRS : Quang phổ hấp phụ cận hồng ngoại viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 4.1 Kết phương trình dự đốn nhanh thành phần hóa học bắp 29 Bảng 4.2 So sánh kết NIRS kết phân tích hóa học bắp 29 Bảng 4.3 Kết phương trình dự đốn thành phần hóa học khoai mì 33 Bảng 4.4 So sánh kết NIRS kết phân tích hóa học khoai mì 33 Bảng 4.5 Kết phương trình dự đốn nhanh thành phần hóa học cám gạo 37 Bảng 4.6 So sánh kết NIRS kết phân tích hóa học cám gạo 37 Bảng 4.7 Kết phương trình dự đốn nhanh thành phần hóa học bột cá 41 Bảng 4.8 So sánh kết NIRS kết phân tích hóa học bột cá 41 Bảng 4.9 Kết phương trình dự đốn nhanh thành phần hóa học khơ dầu đậu nành 45 Bảng 4.10 So sánh kết NIRS kết phân tích hóa học khơ dầu đậu nành 45 ix Hình a Hình b Hình c Hình d 42 Hình f Hình e Hình g Hình 4.9 Mối tương quan kết phân tích hóa học kết dự đốn NIRS bột cá tiêu VCK (hình a), protein (hình b), béo (hình c), xơ (hình d), KTS (hình e), Ca (hình f), P (hình g) 43 Kết xây dựng phương trình dự đốn nhanh béo thơ, xơ thô phospho cho thấy SEC nhỏ (từ 0,410 đến 1,235) SECV đủ nhỏ (từ 0,437 đến 1,425) để không gây sai số lớn cho phép đo Nhưng vật chất khơ, protein thơ, khống tổng số, canxi lại có SEC lớn (từ 2,436 đến 4,105) SECV lớn (từ 2,838 đến 4,493) nên gây sai số cho kết dự đoán Nguyên nhân gây SEC SECV lớn sai số chuẩn (SD) kết phân tích hóa học lớn, dẫn đến sai số chuẩn đường chuẩn lớn Phương trình dự đốn nhanh 07 thành phần hóa học bột cá có hệ số tương quan cao protein thô, béo thô xơ thô (0,938; 0,933 0,825) Điều cho thấy sử dụng phương trình để dự đốn nhanh hàm lượng chất protein thơ, béo thơ xơ thô mẫu bột cá, kết dự đốn xác so với kết phân tích hóa học (độ xác cao) Thật vậy, tiến hành sử dụng phương trình để dự đốn nhanh thành phần hóa học 20 mẫu bột cá, hàm lượng protein thơ, béo thơ xơ thơ có độ xác cao so với kết phân tích hóa học, với hệ số tương quan (0,954; 0,843 0,950) Ngược lại, phương trình dự đốn canxi có hệ số tương quan thấp (0,048) cho thấy có khác biệt lớn kết dự đoán nhanh máy NIRS kết phân tích hóa học Khi tiến hành sử dụng phương trình để dự đốn nhanh kết 20 mẫu bột cá, kết dự đốn NIRS khác biệt so với kết phân tích hóa học, với hệ số tương quan thấp (0,126) Đối với vật chất khơ khống tổng số có hệ số tương quan cao (0,7609 0,8187) Nhưng tiến hành kiểm tra lại độ tin cậy phương trình dự đốn nhanh kết dự đốn nhanh NIRS khác biệt so với kết phân tích hóa học, với hệ số tương quan (0,646 0,276) Và hàm lượng vật chất khô thí nghiệm biến động lớn khoảng 74,505 % đến 105,132 % khoáng tổng số biến động lớn, khoảng 0,6219 % đến 49,3627 % Như vậy, từ kết đường chuẩn kết sử dụng phương trình đường chuẩn để dự đốn nhanh kết 20 mẫu bột cá ta dùng đường chuẩn bột cá để dự đoán nhanh hàm lượng protein thô, béo thô xơ thô bột cá với độ xác cao 44 4.2.5 Phương trình đường chuẩn khơ dầu đậu nành Bảng 4.9 Kết phương trình dự đốn nhanh thành phần hóa học khô dầu đậu nành Thành phần N Mean SD VCK 78 88,056 1,237 Protein 78 45,271 1,692 Est Min Est Max SEC RSQ SECV 1-VR 84,344 91,768 0,839 0,540 0,876 0,504 40,195 50,347 1,191 0,504 1,317 0,394 Béo 78 1,590 0,611 0,000 3,424 0,375 0,624 0,400 0,582 Xơ 78 4,857 1,470 0,447 9,267 0,589 0,839 0,718 0,764 KTS 78 6,834 0,870 4,225 9,442 0,425 0,762 0,598 0,537 Ca 78 0,915 0,295 0,030 1,800 0,283 0,080 0,289 0,031 P 78 0,495 0,168 0,000 0,997 0,165 0,032 0,182 -0,160 Bảng 4.10 So sánh kết NIRS kết hóa học khô dầu đậu nành Chỉ tiêu (%) Kết NIRS Trung bình Kết hóa học SE Trung bình (n = 20) SE RSQ (n = 20) VCK 88,179 0,194 88,023 0,167 0,303 Protein 45,673 0,223 45,222 0,358 0,105 Béo 1,310 0,106 1,598 0,110 0,021 Xơ 4,203 0,212 4,076 0,188 0,488 KTS 6,358 0,057 6,148 0,076 0,460 Ca 0,889 0,018 0,893 0,039 0,024 P 0,501 0,007 0,475 0,0173 0,083 45 Hình a Hình b Hình c Hình d 46 Hình e Hình f Hình g Hình 4.10 Mối tương quan kết phân tích hóa học kết dự đốn NIRS khơ dầu đậu nành tiêu DM (hình a),CP (hình b), EE (hình c), CF (hình d), Ash (hình e), Ca (hình f), P (hình g) 47 Kết xây dựng phương trình dự đốn nhanh 07 thành phần hóa học khô dầu đậu nành, cho thấy SEC nhỏ (từ 0,032 đến 1,191) SECV nhỏ (từ 0,182 đến 1,317) không gây sai số lớn cho kết phân tích Đối với 07 thành phần hóa học khơ dầu đậu nành, xơ thơ khống tổng số có hệ số tương quan cao (0,839 0,762) Điều cho thấy sử dụng phương trình để dự đốn nhanh hàm lượng chất xơ thơ khống tổng số mẫu khơ dầu đậu nành, kết dự đoán nhanh tương đương với kết phân tích hóa học Nhưng tiến hành sử dụng phương trình để dự đốn nhanh kết 20 mẫu khơ dầu đậu nành, kết dự đoán nhanh NIRS khác biệt so với kết phân tích hóa học, với hệ số tương quan phương trình dự đốn xơ thơ khống tổng số (0,488 0,460) Phương trình dự đốn canxi, phospho có hệ số tương quan thấp (0,080, 0,032) phương trình dự đốn vật chất khơ, protein thơ, béo thơ có hệ số tương quan trung bình (0,540; 0,504; 0,624), cho thấy có khác biệt kết dự đoán nhanh máy NIRS kết phân tích hóa học Khi tiến hành sử dụng phương trình để dự đốn nhanh kết 20 mẫu khơ dầu đậu nành, kết dự đoán nhanh NIRS khác biệt so với kết phân tích hóa học, với hệ số tương quan phương trình dự đốn (0,024; 0,083; 0,303, 0,105 0,021) Trong 07 tiêu phân tích trên, tiêu xơ thơ protein thơ mẫu khơ dầu đậu nành thí nghiệm biến động lớn khoảng 0,447 % đến 9,267 % 40,195 % đến 50,347 % Tóm tại, thơng số đường chuẩn (SEC, RSQ, SECV, 1-VR, Est.Min, Est.Max, Mean, SD) thể mối tương quan kết hóa học với kết dự đoán nhanh NIRS, cho biết độ tin cậy đường chuẩn Đồng thời, thông số thể khả dự đốn kết mẫu phân tích máy NIRS Hiểu đánh giá thông số đường chuẩn giúp người sử dụng lựa chọn đường chuẩn tốt để phân tích thành phần hóa học ngun liệu thức ăn Hơn nữa, thông số đường chuẩn thể chất ngun liệu, thơng qua mối tương quan thành phần hóa học 48 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Kết sử dụng phương trình đường chuẩn để dự đốn nhanh 07 thành phần hóa học 05 ngun liệu trên, cho thấy dự đốn nhanh hàm lượng xơ thơ khống tổng số khoai mì; hàm lượng xơ thô protein thô cám gạo hàm lượng protein thô, béo thô xơ thô bột cá với độ xác cao Đây kết bước đầu xây dựng đường chuẩn cho máy NIRS 5000 05 nguyên liệu bắp, khoai mì, cám gạo, bột cá khơ dầu đậu nành với 07 tiêu Tuy chưa đạt độ xác cao tiêu dự đốn so với kết phân tích hóa học kết thu cho thấy khả ứng dụng NIRS phân tích thành phần hóa học thức ăn chăn nuôi lớn 5.2 ĐỀ NGHỊ Tiếp tục tăng số lượng mẫu phân tích hóa học đưa vào phương trình đường chuẩn để tăng độ xác kết dự đoán nhanh máy NIRS 5000 Tăng tiêu để tăng độ xác phương trình dự đốn nhanh Xây dựng thêm nhiều đường chuẩn cho nguyên liệu thức ăn khác khô dầu cải, bột huyết, bột thịt xương, khô dầu đậu phộng…và thức ăn hỗn hợp chăn nuôi 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt 1.Dương Thanh Liêm, Bùi Huy Như Phúc Dương Duy Đồng, 2006 Thức ăn dinh dưỡng động vật Nhà xuất Nơng Nghiệp TP Hồ Chí Minh, 26 trang 2.Lê Đức Ngoan, 2002 Các phương pháp phân tích hóa học trồng thức ăn gia súc Tủ sách Trường Đại học Nông Lâm Huế 3.Lê Thanh Tùng, 2008 Thức ăn dinh dưỡng thủy sản Nhà xuất Nông Nghiệp TP Hồ Chí Minh, 46 trang 4.Dương Thanh Liêm, 2008 Thức ăn dinh dưỡng gia cầm Nhà xuất Nơng nghiệp Tp Hồ Chí Minh 5.AOAC, 1990 Offficial Methods of Analysis Washing, DC Lý thuyết thực hành dinh dưỡng Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 6.Viện Chăn nuôi Quốc gia, 1995 Thành phần giá trị dinh dưỡng thức ăn gia súc – gia cầm Việt Nam Nhà xuất Nông Nghiệp, Hà Nội, 15 trang 7.Trần Văn Có, 2009 Xác định thành phần hóa học bắp, khoai mì, cám gạo để xây dựng sở liệu cho hệ thống NIRS khóa luận tốt nghiệp Thú Y chuyên ngành Dược Thú Y, Trường Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 8.Trần Trung Kiên, 2009 Xác định thành phần hóa học bột cá khô dầu đậu nành để xây dựng sở liệu cho hệ thống NIRS khóa luận tốt nghiệp Thú Y chuyên ngành Dược Thú Y, Trường Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 9.Đinh Văn Mười, Vũ Chí Cương, Phạm Bảo Duy, Nguyễn Sức Mạnh Bùi Thị Thu Hiền Sử dụng phương pháp quang phổ hấp thu cận hồng ngoại chẩn đốn thành phần hóa học phân, lượng thức ăn ăn vào tỷ lệ tiêu hóa chất hữu cỏ cho gia súc nhai lại Sở Nông nghiệp phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ môn dinh dưỡng thức ăn chăn nuôi đồng cỏ Tài liệu tiếng Anh 10.The principles, practices and some future applications of near infrared spectroscopy for predicting the nutritive value of foods for animals and humans D I Givens et al., Nutrition Research Reviews (1997), 10, pp 83114 50 11.R Dris S M Jain, 2004 Production practices and quality assessment of food crops, vol 3, pp 295 – 305 Kluwer Academic Publishers, Netherlands 12.Ranjana Mehrotra Heinz W Seisler, 2003 Application of mid infrared/ near infrared spectroscopy in sugar industry Applied Spectroscopy Reviews, vol 38, no 3, pp 307 – 354 13.Hoeil Chung, 2007 Applications of near-infrared spectroscopy in refineries and important issues to address Applied Spectroscopy Reviews, 42: 251 – 285 Tài lệu internet 14.Cám gạo, 20/7/2010, 15.Bắp, 20/7/2010, 16.Khoai mì, 20/7/2010, 17.Bột cá, 20/7/2010, 18.Bột cá, 20/7/2010, 19.Khô dầu đậu nành, 20.Máy NIRS, 20/7/2010, .)> 51 20/7/2010, PHỤ LỤC Phương pháp phân tích hóa học 1.1 Phân tích tỷ lệ vật chất khơ  Cách tiến hành Chén sứ sấy 100 – 105 oC, Lấy ra, để nguội bình hút ẩm Cân trọng lượng chén sứ (L1) Cân vào chén sứ khoảng gram mẫu (P), đặt vào tủ sấy 100 – 105 oC - Lấy để nguội bình hút ẩm, đem cân (L2) Tiếp tục sấy mẫu thêm khoảng Lấy ra, để nguội bình hút ẩm đem cân lại (L3) Nếu trọng lượng lần cân khơng chênh lệch Nếu trọng lượng thay đổi tiếp tục sấy đến trọng lượng khơng đổi  Tính kết %VCK = (Ln – L1) / P × 100% Trong L1 trọng lượng chén sứ (gram _ g) Ln trọng lượng (chén sứ + mẫu) sau sấy (g) P trọng lượng mẫu cân (g) 1.2 Phân tích tỷ lệ protein thô  Cách tiến hành Bao gồm giai đoạn  Giai đoạn vơ hóa Cân khoảng 0,5 - 1g mẫu tờ giấy lọc, gói mẫu lại, cho vào bình Kjeldahl 500 ml Cho vào khoảng g chất xúc tác 25 ml H2SO4 đậm đặc Đặt bình lên bếp đốt dung dịch bình có màu xanh nhạt hồn tồn  Giai đoạn chưng cất 52 Chuẩn bị 50 ml acid boric bình tam giác Đặt bình tam giác có chứa acid boric cho lượng acid phải ngập đầu ống nhựa hệ thống làm lạnh dẫn Cho thêm vào bình Kjeldahl có chứa sẵn mẫu đốt 150 ml nước cất 100 ml NaOH 40 % Đặt bình Kjeldahl lên hệ thống chưng cất Mỡ điện nước Màu hồng acid boric bình tam giác hứng phía chuyển sang màu vàng nhạt đạt 250 ml  Giai đoạn định phân Dùng ống nhỏ giọt có chứa HCl 0,1 N định phân đến dung dịch chuyển sang màu hồng màu ban đầu acid boric dừng lại, ghi lại thể tích HCl 0,1 N để tính kết  Tính kết Nitơ tổng số = 0,001458 × a × 100 / P % CP = N × 6,25 Trong 0,001458 số gram nitơ tương ứng với ml HCl 0,1 N a số ml HCl 0,1 N thực dùng để tác dụng với NH3 mẫu (sau trừ lượng HCl mẫu trắng) (mililit - ml) P trọng lượng mẫu đem phân tích (g) 1.3 Phân tích tỷ lệ lipid thơ  Cách tiến hành Cân khoảng – gram mẫu gói vào tờ giấy lọc Cho gói mẫu vào tủ sấy 100 – 105 oC - tiếng Lấy ra, để nguội bình hút ẩm, cân trọng lượng (L1) Đặt gói mẫu vào phận Soxhlet, rót ether vào bình cầu cùng, lắp hệ thống ngưng lạnh vào, cho hệ thống hoạt động Thời gian phân tích tùy theo hàm lượng béo mẫu Khi chiết béo xong, tắt hệ thống, để nguội ether sau lấy mẫu Đem sấy mẫu 100 – 105 oC tiếng, lấy mẫu để nguội bình hút ẩm, cân trọng lượng (L2)  Tính kết 53 % EE = (L1 – L2) / P × 100% Trong P Trọng lượng mẫu cân (g) L1 Trọng lượng gói mẫu sau sấy trước chiết béo (g) L2 Trọng lượng gói mẫu sau sấy sau chiết béo (g) 1.4 Phân tích tỷ lệ xơ thô  Cách tiến hành Cân khoảng 1- 1,5 gram mẫu vào cốc lọc xơ Cho vào 150 ml H2SO4 0,255 N giọt octyl alcol - chất chống sủi bọt Đun hoàn lưu 30 phút (kể từ lúc bắt đầu sôi) Tráng qua nước cất xả dung dịch ngồi qua hệ thống nước Tiếp tục cho 10 ml KOH 25% nước cất cho vừa đủ 150 ml Thêm giọt octyl alcol Đun hoàn lưu 30 phút (kể từ lúc bắt đầu sôi) Tráng qua nước cất xả dung dịch qua hệ thống thoát nước Rửa nhiều lần với nước cất sau rửa với khoảng 15 ml ethyl alcol Đem sấy cốc 100 – 105 oC Để nguội bình hút ẩm, cân trọng lượng (L1) Đốt cốc 500 – 550 oC khoảng Để nguội bình hút ẩm, cân trọng lượng (L2)  Tính kết % CF = (L1 – L2) / P × 100 Trong P trọng lượng mẫu cân (g) L1 trọng lượng cốc xơ thô khống (g) L2 trọng lượng cốc + khống (g) 1.5 Phân tich tỷ lệ khoáng tổng số  Cách tiến hành Cho chén sứ vào tủ sấy 105 °C khoảng 30 phút sau dùng kẹp gắp cho vào bình hút ẩm Cân trọng lượng chén (P) 54 Cân xác khoảng - g mẫu cho vào chén sứ (P1) Cho chén sứ vào lò đốt 500 – 550 °C - Sau mẫu chén sứ biến thành tro xốp màu trắng xám hay xám xanh được, lấy chén sứ để nguội bình hút ẩm tiến hành cân trọng lượng (P2)  Tính kết % Ash = ( P2 – P) / P1 × 100 Trong P trọng lượng chén sứ (g) P1 trọng lượng mẫu (g) P2 trọng lượng (chén sứ + mẫu) (g) 1.6 Phân tich tỷ lệ canxi  Cách tiến hành Pha dung dịch tro: lấy tro phân tích khống tổng số pha với khoảng 10 ml acid HCl đậm đặc vào chén sứ sau chuyển vào cốc đun 250 ml tráng chén sứ nhiều lần với 20 ml nước cất Đun sôi bay hết khoảng 15 ml Để nguội sau lọc qua giấy lọc vào bình định mức 100 ml Rửa cốc vào giấy lọc nhiều lần với nước cất đạt 100 ml đủ Dung dịch gọi dung dịch tro dùng để phân tích Canxi Phospho Lấy 50 ml dung dịch tro cho vào cốc 250 ml thêm vài giọt Methyl red dùng amonium hydroxyd trung hòa acid HCl xuất màu vàng nhạt Nếu có kết tủa sắt nhôm (ở dạng hydroxyd) phải lọc bỏ Lọc xong phải rửa nước hết ion Cl- (thử AgNO3 %, khơng kết tủa trắng hết ion Cl-) Rửa thêm acid acetic 25 % xuất màu hồng nhạt lại Đun sôi nhẹ dung dịch thêm giọt dung dịch amonium oxalate vào cốc hết 10 ml thời gian phút, làm lạnh, để nhiệt độ phòng qua đêm cho oxalate canxi kết tủa Lọc kết tủa Dùng amonium oxalat rửa kết tủa hết ion Cl-, sau rửa thêm nhiều lần với nướ cất 55 Cho tờ giấy lọc vào cốc trở lại, thêm vào cốc (50 ml nước cất + 50 ml H2SO4 10 %) để hòa tan kết tủa Sau đó, đun nóng dung dịch đến 60 - 70 °C, dùng dung dịch potassium permanganate 0,05 N để chuẩn độ xuất màu hồng nhạt bền phút  Tính kết %Ca = 4VKMnO4 / 5P Trong V thể tích KMnO4 0,05 N dùng chuẩn độ (ml) P trọng lượng mẫu đem phân tích (g) 1.7 Phân tich tỷ lệ phospho  Cách tiến hành Dùng pipet hút lượng dung dịch tro pha trình làm Canxi khoảng 0,1- 0,5 ml cho vào bình định mức 50 ml Thêm vào bình khoảng 25 ml nước cất, thêm tiếp ml dung dịch ammonium molybdate lắc kỹ Thêm ml dung dịch ANSA cho nước cất đến vạch 50 ml đậy nắp, lắc kỹ Để yên 20 phút ta tiến hành đo độ hấp thu P có độ dài sóng 650 nm Trong q trình làm phải thực lúc với mẫu trắng (không chứa dung dịch tro) để tính kết cuối  Tính kết % P = 2,9 × (A / V × P mẫu) Trong A độ hấp thu máy so màu V thể tích dung dịch tro lấy (ml) P trọng lượng mẫu (g) 56 ... hồng ngo i khoai mì máy NIRS 5000 26 Hình 4.3 Phổ hấp phụ cận hồng ngo i cám gạo máy NIRS 5000 26 Hình 4.4 Phổ hấp phụ cận hồng ngo i bột cá máy NIRS 5000 27 Hình 4.5 Phổ hấp phụ cận hồng ngo i... amino acid thi t yếu không cân đối, thi u nhiều lysine, methionine, threonine yếu tố giới hạn việc sử dụng cám thức ăn Do đó, sử dụng tỉ lệ cao cám gạo thức ăn, phải lưu ý bổ sung thi u hụt amino... nành thi t lập 78 mẫu từ 124 mẫu ban đầu số mẫu dùng kiểm tra lại độ tin cậy đường chuẩn 20 mẫu, so với kết phân tích hóa học kết phân tích nhanh 07 tiêu có độ xác thấp iv MỤC LỤC TRANG Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG ĐƯỜNG CHUẨN CHO MÁY NIRS 5000 ĐỐI VỚI NĂM NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI PHỔ BIẾN Ở VIỆT NAM , XÂY DỰNG ĐƯỜNG CHUẨN CHO MÁY NIRS 5000 ĐỐI VỚI NĂM NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI PHỔ BIẾN Ở VIỆT NAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay