KHẢO SÁT MỘT SỐ BỆNHCHỨNG SẢN KHOA TRÊN CHÓ TẠI TRẠM CHẨN ĐOÁN XÉT NGHIỆM VÀ ĐIỀU TRỊ CHI CỤC THÚ Y THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

80 1 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:36

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y ************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT MỘT SỐ BỆNH/CHỨNG SẢN KHOA TRÊN CHĨ TẠI TRẠM CHẨN ĐỐN XÉT NGHIỆM VÀ ĐIỀU TRỊ - CHI CỤC THÚ Y THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Sinh viên thực hiện: NGƠ TUYẾT VÂN Lớp: DH05TY Ngành: Thú y Niên khóa: 2005 – 2010 Tháng 08/2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NUÔI – THÚ Y ************** NGÔ TUYẾT VÂN KHẢO SÁT MỘT SỐ BỆNH/CHỨNG SẢN KHOA TRÊN CHÓ TẠI TRẠM CHẨN ĐOÁN XÉT NGHIỆM VÀ ĐIỀU TRỊ - CHI CỤC THÚ Y THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sĩ Thú Y Giáo viên hướng dẫn ThS BÙI NGỌC THÚY LINH i Tháng 08/2010 PHIẾU XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: NGÔ TUYẾT VÂN Tên luận văn: “ KHẢO SÁT MỘT SỐ BỆNH SẢN KHOA TRÊN CHĨ TẠI TRẠM CHẨN ĐỐN XÉT NGHIỆM VÀ ĐIỀU TRỊ - CHI CỤC THÚ Y THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH " Đã hồn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa Chăn nuôi – Thú y ngày tháng năm 2010 Giáo viên hướng dẫn Thạc sĩ Bùi Ngọc Thúy Linh ii LỜI CẢM TẠ * Kính dâng lên cha mẹ - người hết lòng chăm lo cho chúng kính trọng, tình thương u lòng biết ơn chân thành * Xin chân thành biết ơn Ban Giám Hiệu trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Ban Chủ Nhiệm khoa Chăn Ni – Thú Y Tồn thể q thầy trường * Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến: TS Nguyễn Tất Toàn ThS Bùi Ngọc Thúy Linh BSTY Vũ Kim Chiến Đã tạo điều kiện thuận lợi, tận tình giúp đỡ, hướng dẫn truyền đạt kinh nghiệm quý báu cho em suốt thời gian thực đề tài * Xin chân thành cám ơn Ban lãnh đạo Chi Cục Thú Y Tp Hồ Chí Minh Các chú, anh chị cơng tác Trạm Chẩn đốn - Xét nghiệm Điều trị Chi Cục Thú Y Tp Hồ Chí Minh Đã tận tình hỗ trợ giúp đỡ em suốt trình thực đề tài * Xin gửi lời cảm ơn đến bạn bè, người chia sẻ vui buồn, giúp đỡ vượt qua khó khăn lúc học tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp iii TĨM TẮT LUẬN VĂN Đề tài “Khảo sát số bệnh sản khoa chó Trạm Chẩn đốn, Xét nghiệm Điều trị Chi cục Thú y Thành Phố Hồ Chí Minh” thực thời gian từ 19/01/2010 đến 19/06/2010 Chúng tơi theo dõi 3121 chó mang đến khám điều trị Trạm để khảo sát tình hình bệnh sản khoa Kết ghi nhận : Số chó bệnh sản khoa 474 ca chiếm tỷ lệ 15,19 %, bệnh phổ biến bệnh viêm tử cung có mủ (230 ca, 48,52%), kế đẻ khó (110 ca, 23,21 %), viêm âm đạo (30 ca, 6,33 %), thai chết (24 ca, 5,06 %), u nang buồng trứng (16 ca, 3,38 %), bướu vú (12 ca, 2,53 %), bướu âm đạo (11 ca, 2,32 %), sảy thai (14 ca, 2,95 %), thai yếu (9 ca, 1,9 %), thai dị tật (6 ca, 1,27 %), sót (4, 0,84 %), u xơ tử cung (4 ca, 0,84 %), bướu tử cung (2 ca, 0,42 %) cuối sa tử cung (2 ca, 0,42 %) Kết kiểm tra mẫu dịch viêm tử cung cho thấy mẫu có diện vi khuẩn như: Staphylococcus intermidius, Streptococcus spp, E.coli, Staphylococcus spp Kết theo dõi 474 ca điều trị thấy có 451ca (95,15%) chó khỏi bệnh tỷ lệ khỏi bệnh theo dạng bệnh sau : viêm tử cung có mủ (222 ca, 96,52%), đẻ khó (106 ca, 96,36%), viêm âm đạo (27 ca, 90%), thai chết (21 ca, 87,5%), u nang buồng trứng (16 ca, 100%), u xơ tử cung (4 ca,100%), bướu vú (9, 75%), bướu âm đạo (11 ca, 100%), sảy thai (12 ca, 92,86 %), thai yếu (9 ca, 100%), sót (4 ca, 100%), thai dị tật (6 ca, 100%), bướu tử cung (2 ca, 100%), sa tử cung (2 ca, 100%) iv MỤC LỤC TRANG Trang tựa i Phiếu xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm tạ iii Tóm tắt iv Mục lục v Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách bảng ix Danh sách hình x Chương MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ CƠ THỂ HỌC TRÊN CHÓ 2.1.1 Cơ thể học vùng bụng 2.1.2.1 Âm hộ 2.1.2.2 Tiền đình 2.1.2.3 Âm đạo 2.1.2.4 Tử cung 2.1.2.5 Dây rộng v 2.1.2.6 Buồng trứng 2.1.2.7 Ống dẫn trứng 2.1.2.8 Nhũ tuyến 2.1.3 Cấu tạo xương chậu 2.2 ĐẶC ĐIỂM SINH LY CỦA CHÓ 2.3 CHU KỲ ĐỘNG DỤC Ở CHÓ CÁI 2.4 SỰ MANG THAI 2.5 SỰ SINH ĐẺ 11 2.5.1 Dấu hiệu chó sinh 11 2.5.2 Những giai đoạn trình đẻ 11 2.6 MỘT SỐ BỆNH/CHỨNG SẢN KHOA TRÊN CHÓ CÁI 12 2.6.1 Sự đẻ khó 12 2.6.1.1 Định nghĩa 12 2.6.1.2 Những nguyên nhân đưa đến đẻ khó 13 2.6.1.3 Những phương pháp chân đoán để phát đẻ khó 14 2.6.2 Viêm tử cung 15 2.6.3 Viêm âm đạo 16 2.6.4 Bướu âm đạo 17 2.6.5 U nang buồng trứng 17 2.6.6 Sót 17 2.6.7Thai chết lưu 18 2.6.8 Sảy thai 18 2.7 Lược duyệt vài cơng trình nghiên cứu 19 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Thời gian thực đề tài 21 3.2 Địa điểm khảo sát 21 3.3 Đối tượng khảo sát 21 3.4 Nội dung khảo sát 21 3.5 Phương pháp nghiên cứu 21 vi 3.5.1 Khảo sát tình hình bệnh lý sản khoa chó 21 3.5.1.1 Dụng cụ 21 3.5.1.2 Cách thực 21 3.5.1.3 Chỉ tiêu theo dõi cơng thức tính 21 3.5.2 Khảo sát trường hợp bệnh lý can thiệp chó phương pháp ngoại khoa phương pháp nội khoa 22 3.5.2.1 Dụng cụ hóa chất 22 3.5.2.2 Cách thực 23 3.5.2.3 Chỉ tiêu theo dõi 23 3.6 Phương pháp xử lý số liệu 23 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 24 4.1 Khảo sát tình hình bệnh lý sản khoa chó 24 4.1.1 Tỷ lệ bệnh/chứng sản khoa tổng số chó đến khám 24 4.1.2 Tần số xuất dạng bệnh/chứng sản khoa 24 4.1.3 Ứng dụng siêu âm đẻ chẩn đoán bệnh lý 26 4.1.4 Ứng dụng củ kỹ thuật X - Quang 29 4.1.5 Tỷ lệ bệnh/chứng sản khoa theo giống, lứa tuổi 30 4.1.5.1 Tỷ lệ bệnh/chứng sản khoa theo giống 30 4.1.5.2 Tỷ lệ bệnh/chứng sản khoa theo tuổi 32 4.1.5.3 Ảnh hưởng lứa đẻ đến tỷ lệ chó viêm tử cung chứng đẻ khó 34 4.1.6 Ghi nhận triệu chứng lâm sàng hình ảnh minh họa dạng bệnh/chứng sản khoa 35 4.2 Khảo sát trường hợp bệnh lý can thiệp chó phương pháp ngoại khoa phương pháp nội khoa 47 4.2.1 Can thiệp phương pháp nội khoa 47 4.2.2 Can thiệp phương pháp ngoại khoa 48 4.2.3 Can thiệp bệnh sản khoa hiệu điều trị 50 Chượng KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 52 5.1 KẾT LUẬN 52 vii 5.2 ĐỀ NGHỊ 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 PHỤ LỤC 56 DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT ADH: Antidiuretic Hormone HCG : Human Chorionic Gonadotropin LH : Luteinizing Hormone UI: Unit International SC: Subcutaneous IV: Intravenous viii DANH SÁCH BẢNG BẢNG Trang Bảng 2.1 Những tiêu sinh lý sinh sản chó Bảng 2.2 Các dấu hiệu sinh lý chó chu kỳ động dục 10 Bảng 4.1 Tỷ lệ bệnh/chứng sản khoa tổng số chó đến khám 24 Bảng 4.2 Tần số xuất dạng bệnh/chứng sản khoa (n= 474) 25 Bảng 4.3 Tỷ lệ bệnh/chứng sản khoa theo giống 30 Bảng 4.4 Tỷ lệ chó bị viêm tử cung, đẻ khó theo nhóm giống 31 Bảng 4.5 Tỷ lệ bệnh/chứng sản khoa theo tuổi 32 Bảng 4.6 Tỷ lệ chó bị viêm tử cung, đẻ khó theo lứa đẻ 34 Bảng 4.7 Tần số xuất triệu chứng lâm sàng chó bị bệnh/chứng sản khoa 36 Bảng 4.8 Tỷ lệ xuất triệu chứng lâm sàng chó đẻ khó 42 Bảng 4.9 Hiệu việc điều trị nội khoa 48 Bảng 4.10 Hiệu việc điều trị ngoại khoa 49 Bảng 4.11 Kết điều trị 50 ix Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Qua thời gian thực tập Trạm Chẩn Đoán Xét Nghiệm Điều Trị cở sở khảo sát 3121 chó mang đến khám điều trị Trạm Chúng tơi có kết sau: Tỷ lệ chó bệnh/chứng sản khoa 15,19 % Tỷ lệ bệnh/chứng sản khoa nhóm giống chó nội nhóm giống chó ngoại, tỷ lệ bệnh/chứng sản khoa nhóm tuổi có khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê Trong bệnh viêm tử cung chiếm tỷ lệ cao bệnh/chứng sản khoa tập trung cao nhóm chó tuổi Kế đến chứng đẻ khó, thường gặp nhiều giống chó ngoại Chihuahua, Fox đẻ lứa Chẩn đốn kỹ thuật siêu âm có độ xác cao phục vụ tốt cho việc chẩn đoán bệnh Kết điều trị cho thấy số trường hợp khỏi bệnh là: viêm tử cung có mủ (96,52 %), đẻ khó (96,36 %), viêm âm đạo (90 %), thai chết (87,5 %), u nang buồng trứng (100 %), u xơ tử cung (100 %) bướu vú (75 %), bướu âm đạo (100 %), sảy thai (92,86 %), thai yếu (88,89 %), sót (100 %), bướu tử cung (100 %), sa tử cung (100 %), thai dị tật (100 %) 5.2 ĐỀ NGHỊ Những chó khơng muốn nhân giống nên triệt sản để tránh viêm tử cung Chủ nuôi nên theo quan tâm theo dõi chó ni thường xun để phát dấu hiệu bất thường, phát bệnh sớm để chữa trị kịp thời Khi chó bệnh nên tích 53 cực điều trị theo định bác sĩ thú y có chế độ chăm sóc cách để chó mau hồi phục sức khỏe 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phần Tiếng Việt Vũ Thị Hồng Ánh, 2007 Khảo sát chứng đẻ khó chó can thiệp phẫu thuật bệnh viện Thú y Petcare Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi - Thú Y Trường Đại học Nông Lâm, TP.HCM Phan Quang Bá Đỗ Văn Thử, 2007 Bài giảng thể học Khoa Chăn Nuôi –Thú Y Tủ sách trường Đại học Nơng Lâm, TP.HCM Lý Sơn Ca, 2006 Tình hình bệnh đường sinh dục tiết niệu chó Trạm Chẩn đoán Xét nghiệm Điều trị - Chi Cục thú Y TP.HCM Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn nuôi – Thú Y Trường Đại học Nông Lâm, TP.HCM Phan Thị Kim Chi, 2003 Ứng dụng kỹ thuật siêu âm chẩn đoán bệnh viêm tử cung chó theo dõi kết điều trị Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn nuôi – Thú Y Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Trần Thị Dân Dương Nguyên Khang, 2006 Sinh lý vật nuôi Nhà xuất Nông Nghiệp TP.HCM Tủ sách trường Đại học Nơng Lâm TP.HCM Trần Tiến Dũng, Dương Đình Long, Nguyễn Văn Thanh, 2002 Sinh sản gia súc Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội Tủ sách trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Nguyễn Thị Duyên, 2009 Khảo sát yếu tố liên quan đến bệnh viêm tử cung chó Trạm Cẩn Đốn, Xét Nghiệm Điều Trị- Chi Cục Thú Y TP.HCM Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn nuôi - Thú Y Trường Đại học Tây Nguyên 55 Lâm Thị Thu Hương, 2005 Mô phôi gia súc Nhà xuất Đại học Quốc Gia TP.HCM Tủ sách trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Nguyễn Văn Khanh, 2006 Thú y bệnh học đại cương Thú y bệnh học chuyên biệt Nhà xuất Nông Nghiệp TP HCM Tủ sách trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 10 Đỗ Hiếu Liêm, 2006 Ứng dụng kỹ thuật xét nghiệm tế bào biểu mô vết phết âm đạo để xác định giai đoạn chu kỳ sinh dục, chọn thời điểm phối giống chẩn đoán viêm đường sinh dục chó Luận án Tiến sĩ khoa học nông nghiệp Đại học Nông Lâm TP.HCM 11 Nguyễn Như Pho, 2009 Bệnh nội khoa gia súc.Tủ sách Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 12 Nguyễn Phúc Bảo Phương, 2005 Ứng dụng kỹ thuật siêu âm chẩn đoán thai siêu âm bụng tổng quát chó Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn ni – Thú Y Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 13 Nguyễn Văn Thành, 2004 Giáo trình sản khoa gia súc Đại học Nông Lâm TP.HCM 14 Nguyễn Phước Thịnh, 2009 Khảo sát nguyên nhân đẻ khó chó theo dõi kết mổ lấy thai bệnh viện thú y Petcare Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn nuôi- Thú Y Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 56 15 Nguyễn Tiến Thịnh, 2008 Tình hình bệnh liên quan đường sinh dục chó Trạm Chẩn Đốn, Xét Nghiệm Điều Trị- Chi Cục Thú Y TP.HCM Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn nuôi- Thú Y Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 16 Lê Văn Thọ, 2009 Ngoại khoa thú y (chó-mèo) Nhà xuất Nơng Nghiệp Tủ sách Trường Đại học Nơng Lâm TP.HCM Phần tiếng nước ngồi 17 Feldman EC and Nelson R.W., 1996 Canine female reproduction Canine and feline endocrinology and reproduction, second edition W.B Sauders Company, pp 526 – 546 & pp 607 18 Tilley P.L and Smith W.K.F., 1997 Veterinary consult – canine and feline Williams & Wilkins Một số website 19 Kim Tiêm Hệ thống sinh dục Ngày 18 tháng năm 2007 Truy cập ngày 10 tháng năm 2010 20 Darvelid and Fosberg LC, 1994 Dystocia in the dog and cat Truy cập ngày 11 tháng 07 năm 2010 21 Foster & Smith, Inc Pyometra & Infections of the uterus Truy cập ngày 20 tháng 7, 2010 57 22 Chinn P., “Cơng bố ảnh chưa có bào thai động vật ”, National Geographic Documentary Truy cập 21 tháng năm 2010 < http://www.khoahoc.com.vn/giaitri/thu-vien-anh/27854_Cong-bo-bo-anh-chua-tungco-ve-bao-thai-dong-vat.aspx> 58 PHỤ LỤC PHIẾU THEO DÕI Số phiếu:…………………… ………… Ngày…………………………………… Thông tin chủ gia súc - Tên chủ…………Địa chỉ………………………………Số điện thoại ………… Thơng tin liên quan đến chó bệnh - Tên thú - Giống….………… Giới tính………Tuổi………Trọng lượng……………… Tình trạng đẻ lứa trước……………… Khoảng cách lần đẻ Giống kích thước chó bố Triệu chứng:…………………………………………………………………… Chẩn đoán:……………………………………………………………………… 7.Đã điều trị nội khoa hay chưa Loại thuốc sử dụng Liệu trình điều trị Thời gian điều trị - Phương pháp chăm sóc: - Biểu lâm sàng: - Dịch âm đạo - Màu sắc hình dáng âm hộ Số ngày mang thai……….Lứa đẻ………… Lần mổ thứ……………………… Số con/lứa:……………Số chó sống………………Số chó chết 10 Thuốc vơ cảm sử dụng:(loại thuốc, liều lượng, thời gian tiêm (lần 1, lần 2) Atropin……………………………………………………………………… Zoletil: Lần 1…………………………………………………………….………… Lần 2…………………………………………………………………… 11 Chăm sóc hậu phẫu: Tên thuốc…… Liều lượng…………Đường tiêm……… 59 12.Bảng theo dõi thân nhiệt T0 Sau mổ Trước Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày mổ gày 13 Thời gian lành vết thương……………………………………… …………… 14 Thời gian cắt chỉ………………………………………………………………… 15 Tai biến: - Trước mổ:……………………………………………………………… Nguyên nhân:……………………………………………………………………… Xử lí:………………………………………………………… - Trong mổ Nguyên nhân…………………………………………………………………… Xử lí……………………………………………………………………………… - Sau mổ Nguyên nhân………………………………………………………………… Xử lí………………………………………………………………………… 16 Ghi khác…………………………… 60 Kết xử lý Minitab Sai khác bệnh sản khoa theo giống Bệnh Giống nội Không bệnh 120 927 159.01 887.99 9.571 1.714 354 1720 Giống ngoại 1047 2074 314.99 1759.01 4.832 0.865 Total 474 Total 2647 3121 Chi-Sq = 16.982, DF = 1, P-Value = 0.000 Sai khác bệnh/chứng sản khoa ba nhóm trọng lượng thuộc nhóm chó ngoại Sai khác bệnh/chứng sản khoa - kg Benh Khong benh 3-8 kg Total 607 499.17 244 1046 229.17 1060.83 337 Chi-Sq = Total 1560 2.040 + 1290 1897 0.441 + 0.960 + 0.207 = 3.649 DF = 1, P-Value = 0.056 Sai khác bệnh/chứng sản khoa 8kg Benh Khong benh kg 93 514 85.17 521.83 17 160 24.83 152.17 Total 607 177 61 Total Chi-Sq = 110 674 0.721 + 784 0.118 + 2.471 + 0.403 = 3.713 DF = 1, P-Value = 0.054 Sai khác bệnh/chứng sản khoa > 3- 8kg > 8kg Benh Khong benh > 3-8kg 244 1046 229.51 1060.49 > kg Total Chi-Sq = 1290 17 160 31.49 145.51 261 Total 177 1206 0.915 + 1467 0.198 + 6.668 + 1.443 = 9.224 DF = 1, P-Value = 0.002 Sai khác viêm tử cung theo giống Giống nội Bệnh Không bệnh Total 55 992 1047 77.16 Giống ngoại Total 969.84 6.363 0.506 175 1899 152.84 1921.16 3.212 0.256 230 2891 2074 3121 Chi-Sq = 10.337, DF = 1, P-Value = 0.001 Sai khác đẻ khó theo giống Đẻ khó Giống nội 21 khơng đẻ khó 1026 62 Total 1047 Giống ngoại 36.90 1010.10 6.852 0.250 89 1985 2074 73.10 2000.90 3.459 0.126 Total 110 3011 3121 Chi-Sq = 10.688, DF = 1, P-Value = 0.001 Sai khác bệnh sản khoa theo lứa tuổi Sai khác lứa tuổi 2-5 năm Bệnh 2-5 năm Total Không bệnh 105 1213 148.12 1169.88 12.555 1.590 140 1318 722 862 96.88 765.12 19.196 2.431 245 Total 1935 2180 Chi-Sq = 35.771, DF = 1, P-Value = 0.000 Sai khác lứa tuổi > 2-5 năm với > năm Bệnh >2-5 năm >5 năm Không bệnh 140 722 176.42 685.58 7.517 1.934 229 Total 862 712 941 192.58 748.42 6.886 1.772 63 Total 369 1434 1803 Chi-Sq = 18.109, DF = 1, P-Value = 0.000 Sai khác năm Bệnh 5 năm Total Không bệnh 105 1213 194.87 1123.13 41.446 7.191 1318 229 712 139.13 801.87 58.051 10.072 334 Total 941 1925 2259 Chi-Sq = 116.761, DF = 1, P-Value = 0.000 Sai khác viêm tử cung theo lứa tuổi Sai khác lứa tuổi 2-5 năm Bệnh 2-5 năm Total 23 Không bệnh Total 1295 1318 50.18 1267.82 14.723 0.583 60 802 862 32.82 829.18 22.511 0.891 83 2097 2180 Chi-Sq = 38.707, DF = 1, P-Value = 0.000 Sai khác lứa tuổi > 2-5 năm với > năm Bệnh > 2-5 năm 60 Không bệnh 802 Total 862 64 98.97 763.03 15.342 1.990 147 794 108.03 832.97 14.054 1.823 > năm Total 207 1596 941 1803 Chi-Sq = 33.208, DF = 1, P-Value = 0.000 Sai khác năm năm Total Bệnh Không bệnh Total 23 1295 1318 99.19 1218.81 58.519 4.762 147 794 70.81 870.19 81.964 6.670 170 2089 941 2259 Chi-Sq = 151.915, DF = 1, P-Value = 0.000 Sai khác đẻ khó theo lứa tuổi Sai khác lứa tuổi 2-5 năm đẻ khó 2-5năm khơng đẻ khó 58 1260 44.74 1273.26 3.930 0.138 16 846 29.26 832.74 Total 1318 862 65 Total 6.010 0.211 74 2106 2180 Chi-Sq = 10.289, DF = 1, P-Value = 0.001 Sai khác lứa tuổi > 2-5 năm với > năm đẻ khó >2-5 năm >5 năm Total 16 khơng đẻ khó 846 862 24.72 837.28 3.078 0.091 36 915 27.28 923.72 2.790 0.082 52 1761 Total 951 1813 Chi-Sq = 6.041, DF = 1, P-Value = 0.014 Sai khác năm Đẻ khó 5 năm Total 58 khơng đẻ khó 1260 1318 54.60 1263.40 0.211 0.009 36 915 39.40 911.60 0.293 0.013 94 Total 951 2175 2269 Chi-Sq = 0.526, DF = 1, P-Value = 0.468 66 67 ... hợp bệnh lý can thiệp chó phương pháp ngo i khoa phương pháp nội khoa 47 4.2.1 Can thiệp phương pháp nội khoa 47 4.2.2 Can thiệp phương pháp ngo i khoa 48 4.2.3 Can thiệp... hay nâu nhạt, gọi bạch thể (trích dẫn Lâm Thị Thu Hương, 2005) 2.1.2.7 Ống dẫn trứng Đây ống ngo n ngo o, nối từ buồng trứng đến tử cung Phần nối với buồng trứng loe rộng có dạng hình phễu gọi... sàng chó đẻ khó 42 Bảng 4.9 Hiệu việc điều trị nội khoa 48 Bảng 4.10 Hiệu việc điều trị ngo i khoa 49 Bảng 4.11 Kết điều trị 50 ix DANH SÁCH HÌNH Trang Hình 2.1 Cấu tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT MỘT SỐ BỆNHCHỨNG SẢN KHOA TRÊN CHÓ TẠI TRẠM CHẨN ĐOÁN XÉT NGHIỆM VÀ ĐIỀU TRỊ CHI CỤC THÚ Y THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH , KHẢO SÁT MỘT SỐ BỆNHCHỨNG SẢN KHOA TRÊN CHÓ TẠI TRẠM CHẨN ĐOÁN XÉT NGHIỆM VÀ ĐIỀU TRỊ CHI CỤC THÚ Y THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay