MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA VE KÝ SINH TRÊN BÒ VÀ HIỆU QUẢ DIỆT VE CỦA AZADIRACHTIN CHIẾT XUẤT TỪ CÂY NEEM (AZADIRACHTA INDICA)

67 0 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:36

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI THÚ Y **************** KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA VE KÝ SINH TRÊN BÒ VÀ HIỆU QUẢ DIỆT VE CỦA AZADIRACHTIN CHIẾT XUẤT TỪ CÂY NEEM (AZADIRACHTA INDICA) Sinh viên thực hiện: NGÔ NGỌC PHÚC Lớp: DH05TY Ngành: Thú Y Niên khoá: 2005 - 2010 Tháng 8/2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI THÚ Y **************** NGƠ NGỌC PHÚC MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA VE KÝ SINH TRÊN BÒ VÀ HIỆU QUẢ DIỆT VE CỦA AZADIRACHTIN CHIẾT XUẤT TỪ CÂY NEEM (AZADIRACHTA INDICA) Khoá luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sỹ thú y Giáo viên hướng dẫn TS LÊ HỮU KHƯƠNG Tháng 8/2010 XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: Ngô Ngọc Phúc Tên luận văn: “MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA VE KÝ SINH TRÊN BÒ VÀ HIỆU QUẢ DIỆT VE CỦA AZADIRACHTIN CHIẾT XUẤT TỪ CÂY NEEM (AZADIRACHTA INDICA)” Đã hoàn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp Hội đồng chấm thi tốt nghiệp khoa ngày (ngày báo cáo) Giáo viên hướng dẫn Lê Hữu Khương i LỜI CẢM ƠN Chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi Thú y tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình học tập nghiên cứu Tất quý thầy cô khoa Chăn nuôi Thú y tận tâm truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm bổ ích cho suốt năm vừa qua TS Lê Hữu Khương tận tình hướng dẫn động viên để em có ngày hơm Anh Lê Việt Bảo, công tác Sở Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Thành phố Hồ Chí Minh ban lãnh đạo Trung tâm Quản lý Kiểm định Giống Cây trồng – Vật ni Cơng ty bò sữa An Phú tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành tốt đề tài Xin cảm ơn Tồn thể bạn sinh viên lớp Thú y khóa 31 chia sẻ buồn vui, động viên, giúp đỡ tơi học tập lẫn q trình thực tập tốt nghiệp NGƠ NGỌC PHÚC ii TĨM TẮT Đề tài nghiên cứu “Một số đặc điểm ve ký sinh bò hiệu diệt ve azadirachtin chiết xuất từ neem (Azadirachta indica)” tiến hành phòng thí nghiệm trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, Cơng ty bò sữa An Phú thuộc xã An Phú, huyện Củ Chi trại thực nghiệm Trung tâm Quản lý Kiểm định Giống Cây trồng – Vật nuôi, thời gian từ tháng 2/2010 đến tháng 7/2010 Đề tài gồm nội dung: (1) Dựa vào số đặc điểm hình thái để định danh lồi ve ký sinh chủ yếu bò (2) Khảo sát trình sinh sản ve phòng thí nghiệm (3) Đánh hiệu diệt ve azadirachtin (1) Kết định danh cho thấy loài ve ký sinh chủ yếu bò Cơng ty Bò sữa An Phú Boophilus microplus (2) Quá trình sinh sản ve Boophilus microplus sau: thời gian trước đẻ trứng trung bình kéo dài ngày, thời gian đẻ trứng trung bình ngày ve sống khoảng ngày sau đẻ xong Kích thước trung bình ve trước đẻ trứng dài 10 mm, rộng 6,8 mm sau đẻ trứng dài 5,9 mm, rộng 4,8 mm Số trứng trung bình ve đẻ 2163 trứng Thời gian trung bình để trứng ve phát triển dài 20 ngày, trứng nở ngày ấu trùng sống trung bình 30,5 ngày không ký sinh lên vật chủ (3) Kết thử nghiệm ảnh hưởng azadirachtin đến ve ký sinh bò: Ở nồng độ 300 ppm 150 ppm diệt 100% trứng, ấu trùng ve trưởng thành, sau tính từ lúc xịt Ở nồng độ 75 ppm làm giảm tỷ lệ nở trứng xuống 3,3 %, diệt 83,4 % ấu trùng 72,4 % ve trưởng thành sau tính từ lúc xịt Ở nồng độ 37,5 ppm 30 ppm làm giảm tỷ lệ nở trứng xuống 11 – 12,7 %, diệt 9,3 – 12 % ấu trùng 6,6 – 12,1 % ve trưởng thành Tỷ lệ chết ve ký sinh bò thực nghiệm 81,6 % sau tính từ lúc xịt dung dịch nồng độ 300 ppm iii ABSTRACT The study “Some characterisrics of the bovine tick and effecacy of azadirachtin extracted from neem tree (Azadiracta indica)” was carried out at parasitology laboratory of Nong Lam University, Ho Chi Minh city; Dairy cattle An Phu Company, Cu Chi District, Ho Chi Minh city and The Plant – Livestock Breed Management and Control Center in the period from February, 2010 through July, 2010 The study includes contents: (1) Basing on the morphological characteristics to identify tick infestation in cattle (2) Researching the reproductive periods of the engorged female ticks in laboratory (3) Evaluating the efficacy of azadirachtin against tick infestation in cattle (1) The result of identification was concluded that ticks parasitizing cattle is Boophilus microplus (2) The reproduction of Boophilus microplus: pre-oviposition period is days, oviposition period is days, female survival period is days The dimension of engorged female is 10 x 6,8 mm before starting oviposition and 5,9 x 4,8 mm after ending oviposition Egg quantity is 2163 Incubation period of eggs is 20 days Hatching period is days And larval mortality period is 30,5 days (3) The effecacy of azadirachtin against tick infestation in cattle: The dilution of 300 ppm and 150 ppm killed 100 % eggs, larvae and adult ticks after treatingin hours The dilution of 75 ppm caused egg-hatching rate to decrease and killed 83,4% larvae, 72,4 % aldult ticks after treating in hours The dilution of 37,5 ppm and 30 ppm caused egg-hatching rates to decrease and killed 9,3 – 12 % larvae, 6,6 – 12,1 % adult ticks after treating in hours Mortality of tick infestation in cattle is 81,6 % after treating with dilution of 300 ppm in hours iv MỤC LỤC TRANG Xác nhận giáo viên hướng dẫn i Lời cảm tạ ii Tóm tắt iii Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách bảng vii Danh sách hình viii Chương MỞ ĐẦU Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 S Ơ LƯỢC VỀ CÂY NEEM (AZADIRACHTA INDICA) VÀ HOẠT CHẤT AZADIRACHTIN 2.1.1 P hân loại 2.1.2 S lược hoạt chất sinh học azadirachtin chiết xuất từ neem 2.1.3 C ông dụng , liều lượng cách dùng azadirachtin 2.1.4 Đ ộc tính azadirachtin 2.1.5 M ột số cơng trình nghiên cứu dịch chiết từ neem 2.2 G IỚI THIỆU VỀ VE CỨNG (IXODIDAE) 2.2.1 P hân loại v 2.2.2 C ấu tạo thể 2.2.3 K hóa phân loại ve cứng 10 2.2.4 V òng đời chung ve 11 2.2.5 N hững nghiên cứu ve cứng (Ixodidade) 15 2.3 M ỘT SỐ HĨA DƯỢC TRỊ VE THƠNG DỤNG 17 2.3.1 A mitraz 17 2.3.2 D eltamethrin 18 2.3.3 I vermectin 19 vi Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 21 3.1 T HỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 21 3.2 H ĨA CHẤT VÀ DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM 21 3.3 N ỘI DUNG 21 3.3.1 N ội dung 1: Một số đặc điểm hình thái ve ký sinh bò 21 3.3.2 N ội dung 2: Khảo sát trình sinh sản ve 21 3.3.3 N ội dung 3: Đánh giá hiệu diệt ve azadirachtin 22 3.4 P HƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 24 3.4.1 P hương pháp thu thập mẫu 24 3.4.2 P hương pháp bảo quản mẫu 24 3.4.3 P hương pháp nuôi ve 25 3.4.4 P hương pháp đếm trứng 25 3.4.5 P hương pháp định danh ve 25 3.4.6 P hương pháp xử lý số liệu 25 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 26 vii 4.1 K ẾT QUẢ ĐỊNH DANH CỦA VE KÝ SINH TRÊN BÒ 26 4.2 Q UÁ TRÌNH SINH SẢN CỦA VE BOOPHILUS MICROPLUS 29 4.2.1 T hời gian sống ve 29 4.2.2 K ích thước ve trước sau đẻ trứng 31 4.2.3 S ố lượng trứng ve đẻ 34 4.2.4 T hời gian trứng phát triển thành ấu trùng 35 4.2.5 T hời gian sống không ký sinh ấu trùng Boophilus microplus 37 4.3 H IỆU QUẢ DIỆT VE CỦA AZADIRACHTIN 39 4.3.1 Ả nh hưởng azadirachtin đến tỷ lệ nở trứng ve 39 4.3.2 Ả nh hưởng azadirachtin đến tỷ lệ chết ấu trùng ve 41 4.3.3 Ả nh hưởng azadirachtin đến tỷ lệ chết ve trưởng thành 43 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 PHỤ LỤC 53 viii 4.3 HIỆU QUẢ DIỆT VE CỦA AZADIRACHTIN 4.3.1 Ảnh hưởng azadirachtin đến tỷ lệ nở trứng ve B microplus Thí nghiệm phân thành lơ, lơ thí nghiệm lơ đối chứng Mỗi lô khoảng 100 trứng ve xịt dung dịch azadirachtin có nồng độ tương ứng 300, 150, 75, 37,5 30 ppm, lô đối chứng không xịt thuốc Thí nghiệm lặp lại lần Tỷ lệ nở trứng ve ghi nhận trình bày bảng 4.6 Hình 4.13 Thí nghiệm xịt azadirachtin lên trứng Boophilus microlus 40 Hình 4.14 Trứng ve sau xịt azadirachtin không nở Bảng 4.6 Tỷ lệ nở (%) trứng ve sau xịt azadirachtin Nồng độ azadirachtin (ppm) Đợt 300 Mean 150 Mean 75 Mean 37,5 Mean 30 Mean (Đối chứng) Mean Tỷ lệ nở (%) 0 0 0 0 3,3 10 15 11 10 12 16 12,7 81 87 82 83,3 P 0,000 Qua kết phân tích phương sai, nhận xét sau: Tỷ lệ nở trứng Boophilus microplus khơng có khác biệt mặt thống kê đợt thí nghiệm (P = 0,218 > 0,05) Tỷ lệ nở trứng khác biệt có ý nghĩa (P = 0,000 < 0,001) Nồng độ azadirachtin cao tỷ lệ nở trứng giảm Tỷ lệ nở trung bình trứng ve lơ thí nghiệm 0%, 0%, 3,3%, 11% 12,7% tương ứng với nồng độ azadirachtin 300, 150, 75, 37,5 30 ppm Kết lơ thí nghiệm thấp nhiều so với lơ đối chứng có tỷ lệ nở trung bình trứng đạt 83,3 % 41 Qua thí nghiệm trên, chúng tơi đánh giá hiệu phòng trị ve dung dịch azadirachtin cao Ở nồng độ thấp mà chúng tơi thí nghiệm (30 ppm), azadirachtin làm biến dạng chết gần toàn trứng ve Boophilus microplus Nồng độ cao hiệu diệt trứng ve azadirachtin cao Hình 4.15 Trứng ve bị biến dạng sau xịt azadirachtin 4.3.2 Ảnh hưởng azadirachtin đến ấu trùng ve Boophilus microplus Thí nghiệm phân thành lô, lô khoảng 300 ấu trùng xịt dung dịch azadirachtin có nồng độ tương ứng 300, 150, 75, 37.5 30 ppm Thí nghiệm lặp lại lần Tỷ lệ chết ấu trùng ghi nhận trình bày bảng 4.7 42 Hình 4.16 Thí nghiệm xịt azadirachtin lên ấu trùng Boophilus microplus Hình 4.17 Ấu trùng Boophilus microplus chết sau xịt azadirachtin Bảng 4.7 Tỷ lệ chết (%) ấu trùng ve sau xịt azadirachtin Thời gian Đợt Mean 300 100 100 100 100 Nồng độ azadirachtin (ppm) 150 75 37,5 100 64,3 88,3 95,7 53,3 10 93,3 62,7 8,3 96,3 60,1 8,9 43 30 1,3 1,3 1,5 P 0,000 Mean Mean Mean P 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 79 65,3 62,7 69 85,3 82 77,3 81,5 85,3 82 83 83,4 0,000 10,3 11 10,3 10,5 10,3 12,3 12,7 11,8 10,3 12,3 13,3 12 8,3 7,3 7,2 8,3 10,7 8,7 8,3 11 9,3 Từ kết phân tích phương sai, chúng tơi rút số nhận xét sau: Tỷ lệ chết ấu trùng Boophilus microplus khơng có khác biệt mặt thống kê đợt thí nghiệm (P = 0,266 > 0,05) Tỷ lệ chết ấu trùng ve lô thí nghiệm thời điểm ghi nhận kết (1 giờ, giờ, sau xịt azadirachtin) khác có ý nghĩa (P = 0,000 < 0,001) Tỷ lệ chết ấu trùng tương ứng với dung dịch azadirachtin có nồng độ 300 ppm 150 ppm, 75 ppm, 37.5 ppm 30 ppm khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê (P = 0,000 < 0,001) Đối với dung dịch azadirachtin nồng độ 300 ppm 150 ppm, hiệu diệt ấu trùng Boophilus microplus cao, gần làm chết toàn ấu trùng ve thời điểm sau xịt thuốc Tỷ lệ chết ấu trùng trung bình đạt 100 % dung dịch 300 ppm 96,3 % dung dịch 150 ppm sau tính từ lúc xịt thuốc Hiệu diệt ấu trùng Boophilus microplus dung dịch azadirachtin nồng độ 75 ppm đánh giá cao Tỷ lệ ấu trùng chết trung bình đạt 60,1 % sau tăng lên 83,4 % sau quan sát 44 Các dung dịch azadirachtin nồng độ 37,5 ppm 30 ppm có hiệu diệt ấu trùng không cao, đạt 9,3 – 12 % sau tính từ thời điểm xịt Nồng độ azadirachtin cao thời gian ấu trùng ve Boophilus microplus chết ngắn 4.3.3 Ảnh hưởng azadirachtin đến ve Boophilus microplus trưởng thành ™ Trong phòng thí nghiệm Thí nghiệm phân thành lơ, lơ khoảng 50 ve trưởng thành, xịt dung dịch azadirachtin có nồng độ tương ứng 300, 150, 75, 37.5 30 ppm Thí nghiệm lặp lại lần Tỷ lệ chết ve trưởng thành ghi nhận trình bày bảng 4.8 Hình 4.18 Thí nghiệm xịt azadirachtin lên ve Boophilus microplus trưởng thành 45 Hình 4.19 Ve Boophilus microplus trưởng thành chết sau xịt azadirachtin 46 Bảng 4.8 Tỷ lệ chết (%) ve trưởng thành sau xịt azadirachtin Thời gian Đợt Mean Mean Mean Mean P 300 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Nồng độ azadirachtin (ppm) 150 75 37,5 90,1 50,4 7,1 100 50 8,3 93,3 48,2 8,4 94,5 49,5 7,9 97,5 74,4 12,2 100 73 10,2 100 69,8 11 99,2 72,4 11,1 100 76 12,2 100 73 13,1 100 70,2 11 100 73,1 12,1 100 76 12,2 100 73 13,1 100 70,2 11 100 73,1 12,1 0,000 30 1,1 1,8 1,5 1,5 6,2 5,7 6,8 7,1 6,6 6,8 7,1 6,6 P 0,000 Từ kết phân tích phương sai, rút số nhận xét sau: Tỷ lệ chết ve Boophilus microplus trưởng thành khác biệt mặt thống kê đợt thí nghiệm (P = 0,129 > 0,05) Tỷ lệ chết ve lơ thí nghiệm thời điểm ghi nhận kết (1 giờ, giờ, sau xịt azadirachtin) khác có ý nghĩa (P = 0,000 < 0,001) Tỷ lệ chết ve tương ứng với dung dịch azadirachtin có nồng độ 300 ppm, 150 ppm, 75 ppm, 37,5 ppm 30 ppm khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê (P = 0,000 < 0,001) Đối với dung dịch azadirachtin nồng độ 300 150 ppm, hiệu diệt ve Boophilus microplus cao Tỷ lệ chết trung bình đạt 100 % dung dịch 300 ppm sau tính từ lúc xịt thuốc 47 Tỷ lệ chết ve xịt dung dịch azadirachtin nồng độ 150 ppm đạt 94,5 % sau tăng lên 99,2 % sau Toàn ve chết sau tính từ lúc xịt thuốc Hiệu diệt ấu trùng Boophilus microplus dung dịch azadirachtin nồng độ 75 ppm đánh giá cao Tỷ lệ ấu trùng chết trung bình đạt 49,5 % sau tăng lên 72,4 % sau quan sát Các dung dịch azadirachtin nồng độ 37,5 ppm 30 ppm có hiệu diệt ấu trùng khơng cao, đạt 6,6 – 12,1 % sau tính từ thời điểm xịt Nồng độ azadirachtin cao thời gian ve Boophilus microplus chết ngắn ™ Trên bò thực nghiệm Thí nghiệm tiến hành 10 bò nhiễm ve Xịt dung dịch azadirachtin nồng độ 300 ppm lên vùng da cổ Thí nghiệm tiến hành điều kiện nhiệt độ 30 oC ẩm độ 82 % Sau quan sát, bắt toàn ve vùng da có xịt thuốc phòng thí nghiệm để đếm số ve chết Dựa vào bất động khơng có phản xạ co duỗi chân ve có ánh sáng chiếu vào để xác định ve chết (Srivastava ctv, 2008) Tổng số ve chết bao gồm lượng ve chết đếm phòng thí nghiệm cộng với số ve rơi khỏi vùng da xịt thuốc sau Tỷ lệ chết ve vùng da cổ (diện tích 40 cm x 60 cm) trình bày bảng 4.9 Hình 4.19 Vùng da cổ nơi ve thường tập trung ký sinh 48 Hình 4.20 Xịt azadirachtin lên vùng da cổ Bảng 4.9 Tỷ lệ chết (%) ve ký sinh bò sau xịt azadirachtin Số bò Tỷ lệ chết (%) 78 82,9 78,5 84 84,6 78,5 82,2 84,5 84 79,2 10 Min 78 Max 84,6 Mean 81,6 SD 2,8 Kết cho thấy tỷ lệ chết trung bình ve Boophilus microplus 81,6 % (biến động từ 78 % đến 84,6 %) xịt azadirachtin nồng độ 300 ppm lên bò nhiễm ve Thí nghiệm tiến hành điều kiện nhiệt độ 30oC ẩm độ 82 % Theo Srivastava ctv (2008), điều kiện nhiệt độ 28 oC ẩm độ 85 %, dung dịch azadirachtin có nồng độ 320 ppm diệt 70,5 % ve Boophilus microplus xịt lên bò Như vậy, kết tương đương với kết tác giả 49 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN (1) Dựa vào kết định danh, kết luận lồi ve ký sinh phổ biến bò Cơng ty bò sữa An Phú thuộc xã An Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh Boophilus microplus (2) Qua kết khảo sát trình sinh sản ve Boophilus microplus phòng thí nghiệm, rút số kết luận sau: ¾ Thời gian trung bình sau ve rời khỏi ký chủ để đẻ trứng ngày (biến động từ đến ngày), đa số kéo dài ngày ¾ Thời gian đẻ trứng trung bình kéo dài ngày (biến động từ đến ngày), đa số kéo dài ngày ¾ Thời gian sống sau đẻ trung bình kéo dài ngày (biến đồng từ đến 14 ngày), đa số kéo dài ngày ¾ Kích thước trung bình ve lúc đẻ dài 10 mm (biến động từ mm đến 12 mm), rộng 6,8 mm (biến động từ mm đến mm) sau đẻ trứng xong dài 5,9 mm (biến động từ mm đến mm), rộng 4,8 mm (biến động từ mm đến mm) ¾ Mỗi ve đẻ trung bình 2163 trứng (biến động từ 1780 đến 2583 trứng) ¾ Thời gian phát triển trung bình trứng 20 ngày (biến động từ 19 đến 21 ngày), đa số trứng phát triển 19 ngày ¾ Thời gian trứng nở thành ấu trùng trung bình kéo dài ngày (biến động từ đến ngày), đa số kéo dài ngày ¾ Thời gian sống trung bình khơng ký sinh lên vật chủ ấu trùng kéo dài 30,5 ngày (biến động từ 25 đến 37 ngày), đa số 28 ngày 50 (3) Thử nghiệm ảnh hưởng azadirachtin đến giai đoạn phát triển ve Ảnh hưởng azadirachtin đến tỷ lệ nở trứng ve: hiệu diệt trứng ve azadirachtin đạt tối ưu với nồng độ từ 150 ppm trở lên (tỷ lệ nở trứng ve sau xịt thuốc 0%) Ảnh hưởng azadirachtin đến tỷ lệ chết ấu trùng ve trưởng thành: với nồng độ 150 ppm trở lên, azadirachtin đạt hiệu diệt ve cao, làm chết toàn ấu trùng ve trưởng thành sau (tỷ lệ chết 100 %) Đối với bò nhiễm ve thực nghiệm, azadirachtin nồng độ 300 ppm có hiệu diệt ve thấp kết phòng thí nghiệm (tỷ lệ chết đạt 81,6 % sau tính từ lúc xịt thuốc) 5.2 ĐỀ NGHỊ Thời gian từ lúc ve đẻ trứng đến trứng nở thành ấu trùng tối đa khoảng 37 ngày Do nên định kỳ diệt ve chuồng trại bãi chăn thả tháng lần Azadirachtin có hiệu diệt ve cao nồng độ 150 – 300 ppm, làm chết gần toàn ấu trùng ve trưởng thành sau xịt Do đó, nên xử dụng azadirachtin với nồng độ 150 – 300 ppm trường hợp cần nhanh chóng loại bỏ ve ký sinh bò Cần theo dõi hiệu diệt ve azadirachtin với thời gian sau ngày Thử nghiệm sức đề kháng thuốc ve biểu bò sau thời gian dài sử dụng azadirachtin 51 để diệt trừ ve TÀI LIỆU THAM KHẢO ™ Tài liệu tiếng Việt Phan Trọng Cung, 1977 Ve (Ixodoidea) miền bắc Việt Nam Trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội Nguyễn Văn Diên Phan Lục, 2007 Nghiên cứu biến động ve ký sinh bò Đăk Lắk thí nghiệm sử dụng dịch chiết cúc quỳ (Tithomia diversilfolia Hemsl) để diệt ve Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, tập 14, số 6, trang 64 – 71 Lê Hữu Khương, 2008 Ký sinh trùng thú y Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Như Pho Võ Thị Trà An, 2003 Dược lý thú y Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Trịnh Văn Thịnh, 1963 Ký sinh trùng thú y Nhà xuất Nông Thôn, Hà Nội Thái Thị Cẩm Tú, 2005 Khảo sát số đặc điểm hình thái sinh học ve Boophilus microplus Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh ™ Tài liệu tiếng Anh Al-Rajhy D.H., Alahmed A.M., Hussein H.I and Kheir S.M., 2003 Acaricidal effects of cardiac glycosides, azadirachtin and neem oil against the camel tick, Hyalomma dromedarii (Acari: Ixodidae) King Saud University, Saudi Arabia Cooley R.A., 1946 The genera Boophilus, Rhipicephalus and Haemaphysalis (Ixodidae) of the new world United State Government Printing office, Washington, USA Ette E.I., Thomas W.O and Achumba J.I., 1992 Ivermectin: a long-acting microfilaricidal agent University of Lagos, Nigeria 10 FAO – WHO, 2006 Pesticide residues in food 2006 Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues, Food and Agriculture Organization of the United Nations and World Health Organization: Rome, Italy, pages 95 – 101 11 Hosfelt J., 2008 Azadirachtin University of California Davis, USA 12 National Pesticide Information Center, 2008 Deltamethrin Technical Fact Sheet Oregon State University, United State Enviroment Protection Agency, Oregon, USA 52 13 Pesticide Information Profile, 1995 Amitraz Extension Toxicology Network, Pesticide Management Education Program, New York, USA 14 Pesticide Information Profile, 1995 Azadirachtin Extension Toxicology Network, Pesticide Management Education Program, New York, USA 15 Radunz B., 2003 The cattle tick (Boophilus microplus) Darwin, Australia 16 Srivastava R., Gosh S., Mandal D.B., Azhahianambi P., Singhal P.S., Pandey N.N., and Swarup D., 2008 Efficacy of Azadirachta indica extracts against Boophilus microplus Springer Berlin, Heidelberg, German, pages 149 – 153 17 Temple W.A., Smith N.A., 1992 Ivermectin Newcastle, United Kingdom 18 Varma M.R.G, 1993 Ticks and Mites (Acari) Medical Insects and Arachnids, Chapman and Hall, London, UK, pages 597 – 658 19 Walker A.R., Bouattour A., Camicas J.L., Estrada-Pena A., Horak I.G., Latif A.A., Pegram R.G and Preston P.M., 2003 Ticks of Domestic Animals in Africa: a Guide to Identification of Species Atalanta, Houten, The Netherlands 20 WHO, 1990 Environmental Health Criteria 97 International Programme on Chemical Safety, World Health Organization: Geneva, Switzerland, pages – 133 21 www.da-academy.org/dagardens_neem1.html 22 www.commons.wikimedia.org/wiki/File:Azadirachtin.png 23 www.ticsys.tamu.edu/em0147BM.htm 24 www.ticsys.tamu.edu/em0146BM.htm 25 www.dpd.cdc.gov/dpdx/html/imagelibrary/S-Z/Ticks/body_Ticks_il7.htm 26 www.dpd.cdc.gov/dpdx/html/imagelibrary/S-Z/Ticks/body_Ticks_il8.htm 27 www.dpd.cdc.gov/dpdx/html/imagelibrary/S-Z/Ticks/body_Ticks_il9.htm 28 www.ipmworld.umn.edu/chapters/ware.htm 29 www.filariajournal.com/content/2/S1/S8/figure/F1?highres=y 53 PHỤ LỤC Bảng Kết phân tích phương sai thí nghiệm hiệu diệt trứng Boophilus microplus azadirachtin Nguồn biến thiên Đợt Nồng độ Sai biệt Tổng DF 10 17 SS 19.4 15624.3 54.6 15698.3 MS 9.7 3124.9 5.5 F 1.78 572.78 P 0.218 0.000 Bảng Kết phân tích phương sai thí nghiệm hiệu diệt ấu trùng Boophilus microplus azadirachtin Nguồn biến thiên DF Đợt Thời gian Nồng độ Thời gian*Nồng độ 12 Sai biệt 38 Tổng 59 SS 20.7 549.4 102562.4 705.7 286.3 104124.5 MS 10.3 183.1 25640.6 58.8 7.5 F 1.37 24.31 3403.21 7.81 P 0.266 0.000 0.000 0.000 Bảng Kết phân tích phương sai thí nghiệm hiệu diệt ve Boophilus microplus trưởng thành azadirachtin Nguồn biến thiên DF Đợt Thời gian Nồng độ Thời gian*Nồng độ 12 Sai biệt 38 Tổng 59 SS 11.6 634.1 101854.9 755.4 101.6 103357.5 54 MS 5.8 211.4 25463.7 62.9 2.7 F 2.16 79.07 9526.05 23.55 P 0.129 0.000 0.000 0.000 ... characteristics to identify tick infestation in cattle (2) Researching the reproductive periods of the engorged female ticks in laboratory (3) Evaluating the efficacy of azadirachtin against tick infestation... pre-oviposition period is days, oviposition period is days, female survival period is days The dimension of engorged female is 10 x 6,8 mm before starting oviposition and 5,9 x 4,8 mm after ending oviposition... xuống đất để đẻ trứng Đại diện cho nhóm ve Rhipicephalus, Hyalomma, Haemaphysalis Trong điều kiện ngo i cảnh thay đổi, nhiệt độ thể giảm thấp, ve chuyển từ nhóm hai ký chủ sang nhóm ba ký chủ 13
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA VE KÝ SINH TRÊN BÒ VÀ HIỆU QUẢ DIỆT VE CỦA AZADIRACHTIN CHIẾT XUẤT TỪ CÂY NEEM (AZADIRACHTA INDICA) , MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA VE KÝ SINH TRÊN BÒ VÀ HIỆU QUẢ DIỆT VE CỦA AZADIRACHTIN CHIẾT XUẤT TỪ CÂY NEEM (AZADIRACHTA INDICA)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay