TÌM HIỂU KHẢ NĂNG GÂY BỆNH CỦA VI KHUẨN Aeromonas hydrophila TRÊN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus )

64 5 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:36

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU KHẢ NĂNG GÂY BỆNH CỦA VI KHUẨN Aeromonas hydrophila TRÊN TRA (Pangasianodon hypophthalmus ) Sinh viên thực : NGUYỄN QUỐC NAM Ngành : NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Chuyên ngành : NGƯ Y Niên khóa : 2006 – 2010 Tháng 06/2010 i TÌM HIỂU KHẢ NĂNG GÂY BỆNH CỦA VI KHUẨN Aeromonas hydrophila TRÊN TRA (Pangasianodon hypophthalmus ) Tác giả NGUYỄN QUỐC NAM Khóa luận đệ trình để hồn tất u cầu cấp Kỹ Sư Nuôi Trồng Thủy Sản Chuyên Ngành Ngư Y Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN HỮU THỊNH Tháng 06/2010 ii LỜI CẢM TẠ Tôi xin chân thành cảm ơn đến: Cha mẹ gia đình ln bên cạnh, động viên hỗ trợ tinh thần lẫn vật chất cho suốt thời gian học tạo điều kiện thuận lợi cho hoàn thành luận văn tốt nghiệp Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Ban Chủ Nhiệm Khoa Thủy Sản Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tất quý thầy cô khoa Thủy Sản truyền đạt kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập trường Đặc biệt, tơi xin gởi lòng biết ơn sâu sắc đến TS.NGUYỄN HỮU THỊNH tận tình giảng dạy hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình thực luận văn tốt nghiệp Xin gửi lời cảm ơn đến anh Đỗ Viết Phương, chị Đào Thị Thanh Huê bạn lớp DH06NY gắn bó, chia nhiệt tình giúp đỡ cho tơi hồn thành luận văn Với thời gian hạn hẹp kiến thức hạn chế nên luận văn không tránh khỏi sai sót.Tơi mong thơng cảm đóng góp ý kiến q thầy bạn để đề tài hồn chỉnh iii TĨM TẮT Trong đề tài tiến hành: Gây cảm nhiễm tra cỡ 15 ± 1,5 g/con với vi khuẩn Aeromonas hydrophila phương pháp ngâm sau gây stress cách rạch vây đuôi, vây ngực xử lý với Bronopol ppm + Thí nghiệm 1: Gây bệnh thực nghiệm tra Aeromonas hydrophila phương pháp ngâm sau gây stress cách rạch vây đuôi, vây ngực ngâm xô chứa L nước với mật độ vi khuẩn tương ứng với nghiệm thức 5,35 x 108 ; 5,35 x 107 ; 5,35 x 106 ; 5,35 x 105 ; 5,35 x 104 CFU/mL chết có dấu hiệu bệnh tích rõ ràng điển : xuất huyết gốc vây, nắp mang, quanh miệng, hậu môn lồi, sưng đỏ, loét da Aeromonas hydrophila gây chết cấp tính từ ngày thứ đến ngày thứ 4, ngày thứ số chết giảm dần chết rải rác ngày Đến ngày thứ 11 thí nghiệm hồi phục hẳn Tỷ lệ chết cao NT I (mật độ vi khuẩn 5,35 x 108 CFU/mL) với 30% thấp nghiệm thức đối chứng với tỷ lệ 0,67% + Thí nghiệm 2: Gây bệnh thực nghiệm tra Aeromonas hydrophila phương pháp ngâm với mật độ vi khuẩn gây bệnh 3,82 x 108 CFU/mL sau gây stress cách xử lý với Bronopol ppm Sau 14 ngày theo dõi, nhận thấy chết vào giai đoạn đầu thí nghiệm thí nghiệm Ở NT III có tỷ lệ chết cao 32,7% Chúng tơi thấy việc xử lí với Bronopol nồng độ ppm 24 gây stress cho tạo điều kiện cho vi khuẩn A hydrophila gây bệnh Kết nghiên cứu cho thấy Aeromonas hydrophila có độc lực tương đối thấp phương pháp gây stress áp dụng cho nghiên cứu iv MỤC LỤC Đề Mục Trang LỜI CẢM TẠ iiii TÓM TẮT iError! Bookmark not defined MỤC LỤC v Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách hình viii Danh sách bảng, biểu đồ ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt Vấn Đề 1.2 Mục Tiêu Đề Tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Đặc Điểm Sinh Học Tra 2.1.1 Phân Loại 2.1.2 Phân bố 2.1.3 Đặc điểm hình thái 2.1.4 Điều kiện môi trường sống 2.1.5 Đặc điểm dinh dưỡng 2.1.6 Đặc điểm sinh trưởng 2.1.7 Đặc điểm sinh sản 2.2 Một Số Quan Điểm Về Bệnh 2.3 Tổng Quan Về Các Phương Pháp Gây Bệnh Thực Nghiệm 2.4 Đặc Điểm Chung Về Bệnh Do Vi Khuẩn Aeromonas hydrophila 2.4.1 Sơ lược bệnh 2.4.2 Tác nhân gây bệnh 2.4.3 Triệu chứng bệnh tích v 2.5 Phòng Và Trị Bệnh Do Vi Khuẩn Aeromonas hydrophila Gây Ra Trên Tra 10 2.6 Sơ Lược Về Bronopol 10 2.6.1 Nguồn gốc tên gọi 10 2.6.2 Vai trò Bronopol thủy sản 11 CHƯƠNG VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 3.1 Thời Gian Và Địa Điểm Nghiên Cứu 12 3.2 Vật Liệu Và Hóa Chất Nghiên Cứu 12 3.2.1 Đối tượng 12 3.2.2 Dụng cụ 12 3.2.3 Hóa chất 12 3.3 Nội Dung Nghiên Cứu 13 3.4 Bố Trí Thí Nghiệm 13 3.4.1 Sơ đồ gây bệnh thực nghiệm 13 3.4.2 Thí nghiệm 1: gây bệnh thực nghiệm tra Aeromonas hydrophila phương pháp ngâm gây stress cách rạch vây đi, vây ngực 14 3.4.3 Thí nghiệm 2: gây bệnh thực nghiệm tra Aeromonas hydrophila phương pháp ngâm gây stress cách xử lý với Bronopol 17 3.5 Phương Pháp Thực Hiện 19 3.5.1 Phương pháp giải phẫu nghiên cứu ký sinh trùng 19 3.5.2 Phân lập vi khuẩn thí nghiệm 20 3.5.3 Định danh sơ vi khuẩn 20 3.5.4 Tăng sinh xác định mật độ vi khuẩn 23 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 26 4.1 Kết Quả Định Danh Vi Khuẩn Aeromonas hydrophila 26 4.2 Các Chỉ Tiêu Môi Trường 27 vi 4.3 Kết Quả Kiểm Tra Ký Sinh Trùng 28 4.4 Số Lượng Vi Khuẩn 28 4.4.1 Số lượng vi khuẩn thí nghiệm thứ 28 4.4.2 Số lượng vi khuẩn thí nghiệm thứ 29 4.5 Kết Quả Gây Cảm Nhiễm Trong Các Đợt Thí Nghiệm 29 4.5.1 Kết thí nghiệm thứ 29 4.5.2 Kết phân lập tái định danh vi khuẩn thí nghiệm thứ 35 4.5.3 Kết thí nghiệm thứ 35 4.5.4 Kết phân lập tái định danh vi khuẩn thí nghiệm thứ 40 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 41 5.1 Kết Luận 41 5.2 Đề Nghị 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO MỤC LỤC 42 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT NB : Nutrient Broth NA : Nutrient Agar cfu : Colony forming unit ctv : Cộng tác viên DO : Dissolved oxygen pH : Potential of hydrogen MS 222 : Tricacine methanesulfonate A : Aeromonas NT : Nghiệm thức ĐC : Đối chứng viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình Hình 3.1 : Hệ thống bể bố trí thí nghiệm lần Trang 15 Hình 3.2:Gây trầy xước cho 16 Hình 3.3: Ngâm với vi khuẩn xơ có sục khí 16 Hình 3.4: Hệ thống bể bố trí thí nghiệm 18 Hình 3.6: Cho khuẩn lạc vi khuẩn vào bình tăng sinh 23 Hình 3.7 3.8: Môi trường NB trước sau tăng sinh vi khuẩn 24 Hình 4.1: Kết định danh Aeromonas hydrophila test API 20E 27 Hình 4.2:Hình thái vi khuẩn Aeromonas hydrophila Gram (-),trực khuẩn 27 Hình 4.3 4.4: Dấu hiệu xuất huyết vây hậu môn, vây đuôi NTI.1 NT III.1 (ngày thứ hai thí nghiệm) 30 Hình 4.5: Nội quan chết NT I.1, lách sưng to sậm màu (ngày thứ hai thí nghiệm ) 31 Hình 4.6: NT IV.2 có dấu hiệu xuất huyết nặng tồn thân (ngày thứ tư thí nghiệm) 31 Hình 4.7: Phân lập vi khuẩn từ bệnh NT III.2 NA 35 Hình 4.8:Cấy vi khuẩn mơi trường Rimler-shott (NT III.3) 35 Hình 4.9: bệnh NT I.3 có biễu xuất huyết vây hậu môn, vây đuôi, mắt lồi xuất huyết (ngày thứ thí nghiệm) 37 Hình 4.10: NT III.3 gan sưng, nhạt màu, có xuất huyết điểm Lách sưng to, sậm màu Xuất huyết thành bụng ( ngày thứ thí nghiệm)37 ix DANH SÁCH CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ Bảng Trang Bảng 2.1: Đặc điểm sinh lý, sinh hóa Aeromonads Bảng 4.1: Kết phản ứng sinh hóa định danh Aeromonas hydrophila 26 Bảng 4.2:Chất lượng nước thí nghiệm thứ 28 Bảng 4.3:Chất lượng nước thí nghiệm thứ hai 28 Bảng 4.4:Mật độ Aeromonas hydrophila gây bệnh lần thí nghiệm 29 Bảng 4.5:Tỷ lệ chết trung bình (%) nghiệm thức thí nghiệm 34 Bảng 4.6: Tỷ lệ chết trung bình (%) nghiệm thức sau thí nghiệm 39 Sơ đồ Sơ đồ 3.1: Bố trí thí nghiệm 14 Sơ đồ 3.1: Bố trí thí nghiệm 17 Sơ đồ 3.3: Pha loãng vi khuẩn 25 Biểu đồ Biểu đồ 4.1:Số lượng chết ngày thí nghiệm 33 Biểu đồ 4.2: Số chết tích lũy ỡ nghiệm thức thí nghiệm 33 Biểu đồ 4.3:Số lượng chết ngày thí nghiệm 38 Biểu đồ 4.4: Số chết tích lũy ỡ nghiệm thức thí nghiệm 38 x 4.5.4 Kết phân lập tái định danh vi khuẩn thí nghiệm thứ Trong q trình gây bệnh, tiến hành định danh vi khuẩn phân lập từ gan, thận, lách Vi khuẩn nuôi cấy môi trường NA môi trường chọn lọc Rimler_Shott Tiến hành cấy định danh đại diện số nghiệm thức test API 20E cho kết Aeromonas hydrophila Những mẫu lại sau nhuộm Gram cho kết âm tính, oxidase dương tính, vi khuẩn mọc Rimler_Shott ta nhận định Aeromonas hydrophila Khi mổ phân lập vi khuẩn số sống sau 14 ngày gây bệnh, thấy vi khuẩn xuất nội quan, nhiều mẫu phân lập khơng thấy có vi khuẩn Ở NT I ngâm với vi khuẩn mà không gây stress tỷ lệ chết thấp (10%), nên ta suy luận Aeromonas hydrophila có độc lực yếu khơng thể gây chết hàng loạt khơng có kết hợp với điều kiện bất lợi khác 40 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết Luận Mẫu vi khuẩn đem từ Long Xuyên về, sau cấy thuần, tiến hành định danh test API 20E xác định vi khuẩn Aeromonas hydrophila với độ tin cậy (% ID) 99% sau lần thí nghiệm có dấu hiệu xuất huyết toàn thân, gốc vây, thành bụng, vài có biểu lồi mắt Khi khám nội quan thấy gan sưng, xuất huyết điểm, nhạt màu ; thận sưng mềm, xuất huyết; lách sưng to, nhạt màu Trong lần thí nghiệm thứ I phương pháp rạch vây để gây stress, nồng độ gây bệnh cao 5,35x108 CFU/mL (NT I) tỷ lệ chết tương ứng 30% Ở lần thí nghiệm thứ II, gây stress cách xử lý Bronopol với nồng độ vi khuẩn gây bệnh 3,82x108 CFU/mL tỷ lệ chết cao 32,7% Khả gây bệnh Aeromonas hydrophila khơng cao, vi khuẩn hội nên xâm nhập ảnh hưởng đến sức đề kháng yếu stress tỷ lệ chết thấp 50% 5.2 Đề Nghị Tiến hành gây bệnh Aeromonas hydrophila với biện pháp gây stress khác loài khác 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt 1.Trần Phương Đại, 2007 Thử nghiệm Bronopol điều trị trùng dưa (Ichthyopthyrius multifiliis) vi khuẩn tra (Pangasianodon hypopthalmus) LVTN Khoa Thủy sản, ĐH Nông Lâm TP.HCM Lê Long Hồ, 2006 Khả ứng dụng Bronopol thủy sản LVTN Khoa Thủy sản, ĐH Nông Lâm TP.HCM Đào Thị Thanh Huê, 2009 Tìm hiểu khả gây bệnh vi khuẩn Pseudomonas fluorescens tra (Pangasianodon hypopthalmus) LVTN Khoa Thủy sản, ĐH Nông Lâm TP.HCM Phạm Văn Khánh, 2000 Kỹ thật nuôi tra basa bè Nhà Xuất Bản Nơng Nghiệp Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Bảo Ngọc, 2005 Phân tích hệ vi khuẩn cộng sinh tra (Pangasianodon hypopthalmus Sauvage, 1878) Luận văn tốt nghiệp khoa Thủy Sản trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Bùi Quang Tề, 2006 Bệnh học thủy sản Viện nghiên cứu Nuôi Trồng Thủy sản Bùi Quang Tề, Đỗ Thị Hòa, Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn Thị Muội, 2004 Bệnh học thủy sản Nhà xuất Nơng Nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh, 345 trang Nguyễn Hữu Thịnh, 2009 Bài giảng bệnh 1, Khoa thủy sản-Đại học Nông lâm Lưu Thị Thanh Trúc, 2008 Bài giảng Mô bệnh học Khoa Thủy sản _ Đại học Nông Lâm TP.HCM 10 Lưu Thị Thanh Trúc, 2008 Bài giảng Luật Thú y- Thủy sản Khoa Thủy sản _ Đại học Nông Lâm TP.HCM 11 Mai Đình Yên ctv., 1992 Đặc điểm sinh học tra 42 Tài liệu Tiếng Nước Ngoài Eissa I A M., Badran A F., Moustafa M and H Fetaih 1994 Contribution to motile Aeromonas septicaemia in some cultured and wild freshwater fish Veterinary Medical Journal Giza Huang Y.W., Leung C K., M Harrison A and Gates K W., 1993 Fate of Listeria monocytogenes and Aeromonas hydrophila on catfish fillets cooked in a microwave oven Journal of Food Science (USA) Kaper J.B , Lockman H., Colwell R.R and Joseph S.W., 1981 Aeromonas hydrophila – ecology and toxigenicity of isolates from an estuary Journal of Applied Bacteriology Peters G., Faisal M., Lang T and Ahmed I., 1988 Stress caused by social interaction and its effect on susceptibility to Aeromonas hydrophila infection in rainbow trout Salmo gairdneri Diseases of Aquatic Organisms Shieh H.S, 1987 Protection of Atlantic salmon against motile aeromonad septicaemia with Aeromonas hydrophila protease Microbios Letters Trust T J., Bull L.M., Currie B.R and Buckley J.T., 1974 Obligate anaerobic bacteria in the gastrointestinal microflora of the grass carp (Ctenopharyngodon idella), goldfish (Carassius auratus), and rainbow trout (Salmo gairdneri) Journal of the Fisheries Research Board of Canada Ventura M.T.and Grizzle J M., 1987 Evaluation of portals of entry of Aeromonas hydrophila in channel catfish Aquaculture 43 PHỤ LỤC Bảng 1: Trọng lượng (g) thí nghiệm STT ĐC I ĐC II NT I NT II NT III NT IV NT V 15,0 15,4 16,2 13,8 11,2 16,2 14,0 16,4 12,2 15,6 13,5 15,4 11,2 18,4 14,0 14,6 13,2 15,6 13,4 13,8 11,6 13,0 17,8 12,2 17,4 15,6 17,6 13,2 18,2 15,4 14,6 13,0 16,6 18,0 12,2 14,4 16,6 11,8 13,2 14,2 14,6 17,0 16,6 16,4 14,4 11,8 16,0 14,0 14,3 18,0 13,2 11,8 13,2 20,5 13,2 16,0 14,0 16,8 12,4 12,2 17,3 15,8 13,6 10 13,6 16,0 13,2 13,4 11,4 13,6 16,8 Bảng 2: Trọng lượng (g) thí nghiệm STT ĐC NT I 25,3 23 28,5 32,6 21,5 20,3 20,2 26,5 33,3 28,3 28,9 25,3 22,3 22,2 18,6 22,4 28,2 20,8 34,6 30,8 26,3 20,9 19,5 18,7 20,6 19 43 21,5 31,5 23,6 17,6 20,2 21,6 18,8 22,1 21,7 10 20,5 20,9 17,3 18,3 44 NT II NT III Bảng 3: Các tiêu chất lượng nước thí nghiệm Ngày Nghiệm thức Đc Đc NTI NT II NT III NT IV NT V Đc Đc NTI NT II NT III NT IV NT V Đc Đc NTI NT II NT III NT IV NT V Đc Đc NTI NT II NT III NT IV NT V Đc Đc NTI NT II NT III NT IV NT V Các tiêu theo dõi Nhiệt độ (0C) pH Sáng Chiều 26,5 30 7.2 26,5 28,5 7.2 26,5 28,5 7.1 26,5 28,5 7.1 26,5 28,5 7.3 26,5 28,5 7.2 26,5 28,5 7.1 26,5 29,5 26,5 28,5 26,5 28,5 26,5 28,5 26,5 28,5 26,5 28,5 26,5 28,5 26 29 7.0 26 28 7.0 26 28 7.2 26 28 7.5 26 28 7.5 26 28 7.2 26 28 7.1 26.5 29 26.5 28 26 27 26 27 26.5 27 26 28 26 28 28 30 7.5 28 30 7.5 28 29 7.0 28 29 7.0 28 29 7.0 28 29 8.0 28 29 7.5 45 NH3 (mg/L) 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 DO (mg/L) 4 4 4 0,006 0,006 0,009 0,009 0,006 0,006 0,006 3.5 3 3.5 3.5 3.5 0,009 0,009 0,009 0,009 0,006 0,006 0,006 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 Ngày Nghiệm thức Đc Đc NTI NT II NT III NT IV NT V Đc Đc NTI NT II NT III NT IV NT V Đc Đc NTI NT II NT III NT IV NT V Đc Đc NTI NT II NT III NT IV NT V Các tiêu theo dõi Nhiệt độ (0C) pH Sáng Chiều 28 32 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 27 32 7.2 27 31 7.2 27 30,5 7.2 27 30,5 7.3 27 31 7.3 27 31 7.3 27 31 7.2 28 32 28 31,5 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 32 7.3 28 31 7.3 28 31 7.1 28 31 7.2 28 31 7.1 28 31 7.3 28 31 7.3 46 NH3 (mg/L) DO (mg/L) 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 2.5 2.5 2 2.5 2.5 0,006 0,006 0,003 0,003 0,003 0,003 0,006 3 3 3.5 3.5 3.5 Ngày 10 11 12 13 14 Nghiệm thức Đc Đc NTI NT II NT III NT IV NT V Đc Đc NTI NT II NT III NT IV NT V Đc Đc NTI NT II NT III NT IV NT V Đc Đc NTI NT II NT III NT IV NT V Đc Đc NTI NT II NT III NT IV NT V Các tiêu theo dõi Nhiệt độ (0C) pH Sáng Chiều 28 32 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 32 7.2 28 31 7.2 28 31 7.2 28 31 7.1 28 31 7.3 28 31 7.2 28 31 7.1 28 32 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 32 7.3 28 31 7.3 28 31 7.1 28 31 7.2 28 31 7.1 28 31 7.3 28 31 7.3 28 32 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 47 NH3 (mg/L) DO (mg/L) 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 3 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 3 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 Bảng 4: Các tiêu chất lượng nước thí nghiệm NGÀY 10 NT ĐC NT1 NT2 NT3 ĐC NT1 NT2 NT3 ĐC NT1 NT2 NT3 ĐC NT1 NT2 NT3 ĐC NT1 NT2 NT3 ĐC NT1 NT2 NT3 ĐC NT1 NT2 NT3 ĐC NT1 NT2 NT3 ĐC NT1 NT2 NT3 ĐC NT1 NT2 NT3 CÁC CHỈ TIÊU THEO DÕI pH DO(mg/L) NH3(mg/L) Nhiệt độ ( C) 28 32 7,3 0,003 28 32 7,3 4,5 0,003 28 31 7,2 0,003 28 31 7,2 0,003 28 31 28 31 28 31 28 31 28 33 7,2 0,009 28 33 7,5 0,009 28 32 7,5 3,5 0,006 28 32 7,2 3,5 0,006 29 32 29 32 29 32 29 31 28 32 7,2 0,003 28 32 7,1 3,5 0,003 28 32 7,3 3,5 0,003 28 32 7,3 3,5 0,006 28 32,5 28 32,5 28 32 28 32 28 33 7,1 3,5 0,006 28 33 7,3 3,5 0,006 28 32,5 7,2 3,5 0,006 28 32,5 7,1 3,5 0,006 28 32 28 31,5 28 31 28 31 29 32 7,2 3,5 0,003 29 32 7,1 3,5 0,003 29 32 7,3 3,5 0,003 29 32 7,3 3,5 0,006 29 32,5 29 32,5 29 32,5 29 32,5 48 NGÀY 11 12 13 14 NT ĐC NT1 NT2 NT3 ĐC NT1 NT2 NT3 ĐC NT1 NT2 NT3 ĐC NT1 NT2 NT3 CÁC CHỈ TIÊU THEO DÕI pH Nhiệt độ (0C) DO(mg/L) NH3(mg/L) 28 32 7,5 2,5 0,009 28 32 7,5 2,5 0,009 28 32 7,0 2,5 0,009 28 32 7,0 0,006 29 32 29 32 29 32 29 31 29 32 7,3 0,006 29 32 7,3 0,006 29 31 7,1 3,5 0,006 29 31 7,2 3,5 0,006 29 32 29 32 29 32 29 32 49 Bảng 5: Số lượng chết ngày theo nghiệm thức thí nghiệm ĐC 1.1 ĐC 1.2 ĐC 1.3 ĐC2.1 ĐC 2.2 DCC2.3 NT 1.1 NT 1.2 NT 1.3 NT 2.1 NT 2.2 NT 2.3 NT 3.1 NT 3.2 NT 3.3 NT 4.1 NT 4.2 NT 4.3 NT 5.1 NT 5.2 NT 5.3 TC 1 0 0 6 0 0 32 0 0 0 11 3 12 5 0 0 53 0 0 0 10 3 41 0 0 0 0 1 1 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TC 0 23 12 10 15 24 12 19 4 3 149 51 Bảng 6: Số lượng chết tích lũy thí nghiệm ĐC 1.1 ĐC 1.2 ĐC 1.3 ĐC2.1 ĐC 2.2 ĐC2.3 NT 1.1 NT 1.2 NT 1.3 NT 2.1 NT 2.2 NT 2.3 NT 3.1 NT 3.2 NT 3.3 NT 4.1 NT 4.2 NT 4.3 NT 5.1 NT 5.2 NT 5.3 TC 1 0 0 6 0 0 32 0 0 17 9 21 0 0 85 0 0 21 12 10 11 23 18 3 126 0 0 23 12 10 14 24 10 19 4 138 0 23 12 10 15 24 11 19 4 2 142 0 23 12 10 15 24 11 19 4 143 0 23 12 10 15 24 11 19 4 3 146 52 0 23 12 10 15 24 12 19 4 3 147 0 23 12 10 15 24 12 19 4 3 148 10 0 23 12 10 15 24 12 19 4 3 149 11 0 23 12 10 15 24 12 19 4 3 149 12 0 23 12 10 15 24 12 19 4 3 149 13 0 23 12 10 15 24 12 19 4 3 149 14 0 23 12 10 15 24 12 19 4 3 149 TC 0 23 12 10 15 24 12 19 4 3 149 Bảng 7: Số lượng chết ngày theo nghiệm thức thí nghiệm NGÀY ĐC ĐC ĐC NT 1.1 NT 1.2 NT 1.3 NT 2.1 NT 2.2 NT 2.3 NT 3.1 NT 3.2 NT 3.3 TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12 11 33 0 0 0 0 6 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 TC 0 7 0 21 18 64 11 0 7 0 21 18 12 0 7 0 21 18 13 0 7 0 21 18 14 0 7 0 21 18 Bảng 8: Số lượng chết tích lũy thí nghiệm NGÀY ĐC ĐC ĐC NT 1.1 NT 1.2 NT 1.3 NT 2.1 NT 2.2 NT 2.3 NT 3.1 NT 3.2 NT 3.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 14 11 4 0 7 0 20 17 0 7 0 21 18 0 7 0 21 18 53 0 7 0 21 18 0 7 0 21 18 9 0 7 0 21 18 10 0 7 0 21 18 BẢNG ANOVA ĐƯỢC TÍNH DỰA TRÊN TỶ LỆ CHẾT Ở TN I One-way ANOVA: TYlechet_1 versus NghiemThuc Source DF SS MS F P NghiemThuc 0.8727 0.1454 6.96 0.001 Error 14 0.2924 0.0209 Total 20 1.1651 S = 0.1445 R-Sq = 74.90% R-Sq(adj) = 64.14% Level DC1 DC2 NT-1 NT-2 NT-3 NT-4 NT-5 N 3 3 3 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Mean StDev -+ -+ -+ -+ -0.0473 0.0819 ( * ) 0.0473 0.0819 ( * ) 0.5737 0.1506 ( * ) 0.5308 0.2624 ( * ) 0.4876 0.1899 ( -* ) 0.3283 0.0720 ( * ) 0.2475 0.0000 ( * ) -+ -+ -+ -+ -0.00 0.25 0.50 0.75 Pooled StDev = 0.1445 Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of NghiemThuc Individual confidence level = 99.58% BẢNG ANOVA ĐƯỢC TÍNH DỰA TRÊN TỶ LỆ CHẾT Ở TN II One-way ANOVA: TYlechet versus NghiemThuc Source DF SS MS F P NghiemThuc 0.74414 0.24805 32.43 0.000 Error 0.06118 0.00765 Total 11 0.80533 S = 0.08745 R-Sq = 92.40% R-Sq(adj) = 89.55% Level DC NT I NT II NT III Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev N Mean StDev -+ -+ -+ -+ -3 0.00000 0.00000 ( * ) 0.32278 0.10516 ( * ) 0.00000 0.00000 ( * ) 0.59557 0.13976 ( * -) -+ -+ -+ -+ -0.00 0.25 0.50 0.75 Pooled StDev = 0.08745 Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of NghiemThuc Individual confidence level = 98.74% 54 ... sống chủ yếu môi trường nước ngọt, phân bố lưu vực sông Mê Kông (Việt Nam, Lào, Campuchia) sông Chao Phraya Thái Lan Ở Việt Nam năm trước chưa có cá sinh sản nhân tạo, cá bột cá Tra cá Basa giống... tích lũy ỡ nghiệm thức thí nghiệm 38 x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt Vấn Đề Ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam đà phát triển có vai trò quan trọng kinh tế quốc dân Trong đó, cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)... CỦA VI KHUẨN Aeromonas hydrophila TRÊN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus ) Tác giả NGUYỄN QUỐC NAM Khóa luận đệ trình để hồn tất yêu cầu cấp Kỹ Sư Nuôi Trồng Thủy Sản Chuyên Ngành Ngư Y Giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU KHẢ NĂNG GÂY BỆNH CỦA VI KHUẨN Aeromonas hydrophila TRÊN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus ) , TÌM HIỂU KHẢ NĂNG GÂY BỆNH CỦA VI KHUẨN Aeromonas hydrophila TRÊN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus )

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay