KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG DDGS (DISTILLER DRIED GRAINS WITH SOLUBLES)TRONG KHẨU PHẦN HEO THỊT TỪ 70 ĐẾN 150 NGÀY TUỔI

55 0 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:36

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI THÚ Y **************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG DDGS (DISTILLER DRIED GRAINS WITH SOLUBLES)TRONG KHẨU PHẦN HEO THỊT TỪ 70 ĐẾN 150 NGÀY TUỔI Họ tên sinh viên : VŨ DUY KHIÊM Lớp : CHĂN NUÔI 32 Ngành : CHĂN NI Niên khóa : 2006 - 2010 -Tháng 8/2010- BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y **************** VŨ DUY KHIÊM KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG DDGS (DISTILLER DRIED GRAINS WITH SOLUBLES)TRONG KHẨU PHẦN HEO THỊT TỪ 70 ĐẾN 150 NGÀY TUỔI Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ Sư ngành Chăn Nuôi Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS BÙI HUY NHƯ PHÚC KS THÁI NGUYỄN QUỲNH TRANG -Tháng 8/2010- i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên: Vũ Duy Khiêm Tên luận văn: “Khảo sát ảnh hưởng DDGS phần heo thịt từ 70 đến 150 ngày tuổi ” Đã hồn thành khố luận theo yêu cầu cuả giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp khoa ngày:…………… Giáo viên hướng dẫn PGS.TS Bùi Huy Như Phúc ii LỜI CẢM ƠN  Kính dâng lòng biết ơn lên Cha mẹ, anh em gia đình, người tận tụy lo lắng hy sinh để có ngày hơm  Xin chân thành biết ơn Cô Bùi Huy Như Phúc tận tình giảng dạy, hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Chú Quang, Dũng anh chị công nhân trại giúp đỡ, truyền đạt kinh nghiệm quý báu cho thời gian thực tập trại  Xin chân thành cảm ơn - Ban Giám Hiệu trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM - Ban Chủ Nhiệm tồn thể q thầy khoa Chăn ni Thú y tận tình dạy hỗ trợ tơi suốt q trình học tập trường hoàn thành luận văn tốt nghiệp  Gửi lòng cảm ơn đến Các bạn thân yêu lớp Chăn Ni 32 bạn Văn, Đình, Tn, Thịnh, Thắng động viên, giúp đỡ chia tơi vui buồn, khó khăn lúc thực tập tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn! Vũ Duy Khiêm iii TĨM TẮT LUẬN VĂN Thí nghiệm “Khảo sát ảnh hưởng DDGS phần heo thịt từ 70 đến 150 ngày tuổi " tiến hành 100 heo thịt trọng lượng trung bình khoảng 32 kg xuất chuồng, trại heo Phú Sơn từ ngày 05/05/2010 đến ngày 30/07/2010 Heo thí nghiệm chia thành lơ, lơ có 25 đánh số tai tương đối đồng giống, tuổi, lứa đẻ, tình trạng sức khỏe bố trí theo kiểu hồn tồn ngẫu nhiên yếu tố Lơ (đối chứng) sử dụng thức ăn Lô sử dụng phần có chứa 8% DDGS Lơ sử dụng phần có chứa 16% DDGS Lơ sử dụng phần có chứa 24% DDGS Trong thí nghiệm sử dụng DDGS để thay khô đậu nành bắp Kết khảo sát cho thấy: Heo lô có khả tăng trọng khả sử dụng thức ăn lớn heo lô (đối chứng) chi phí thấp 2,07% Cụ thể sau: heo lơ có trọng lượng lúc kết thúc thí nghiệm 89,62 (kg) so với trọng lượng lô 87,38 (kg), tăng trọng tuyệt đối 660,23 (g/con/ngày) so với heo lô 634,7 (g/con/ngày) Độ dày mỡ lưng (9,48 mm) mỏng so với lô (9,52 mm) Heo lô có tiêu: trọng lượng lúc kết thúc (88,88 kg), tăng trọng tuyệt đối (651,63 g/con/ngày), lượng thức ăn tiêu thụ (1,76 kg/con/ngày), hệ số chuyển biến thức ăn (2,77 kg thức ăn/kg tăng trọng) có phần tốt so với lô đối chứng Độ dày mỡ lưng (9,67 mm) cao lơ đối chứng Chi phí thức ăn cho kg tăng trọng thấp lô đối chứng 10,08% Heo lơ có tiêu trọng lượng lúc cân kết thúc cao (89,95 kg), tăng trọng tồn thí nghiệm cao (664,53 g/con/ngày) có mỡ lưng (10,05 mm) cao so với đối chứng 5,58% Nhưng chi phí nhỏ 8,79% so với lô đối chứng iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i Xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm ơn iii Tóm tắt luận văn iv Mục lục v Danh sách từ viết tắt viii Danh sách bảng ix Danh sách biểu đồ hình x Chương MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Distiller Dried Grains with Solubles (DDGS) 2.1.1 Giới thiệu chung .3 2.1.2 Quy trình sản xuất đặc điểm sản phẩm 2.1.2.1 Quy trình sản xuất 2.1.2.2 Đặc điểm sản phẩm 2.1.3 Các công trình nghiên cứu DDGS: 2.2 ĐẶC ĐIỂM CỦA HEO THỊT 10 2.2.1 Giai đoạn 20 đến 40 kg 10 2.2.2 Giai đoạn 40 đến 70 kg 10 2.2.3 Giai đoạn 70 đến 90 kg: 11 2.3 Sơ lược Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi Phú Sơn 11 2.3.1 Vị trí địa lý .11 2.3.2 Quá trình hình thành phát triển 11 v 2.3.3 Mục tiêu công ty 12 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 14 3.1 THỜI GIAN VÀ ĐIẠ ĐIỂM .14 3.1.1 Thời gian 14 3.1.2 Địa điểm: 14 3.2 ĐỐI TƯỢNG THÍ NGHIỆM 14 3.3 BỐ TRÍ THÍ NGHIỆM 14 3.4 ĐIỀU KIỆN THÍ NGHIỆM .15 3.4.1 Thức ăn cho heo thí nghiệm 15 3.4.2 Nước uống 18 3.4.3 Chuồng trại .18 3.4.4 Chăm sóc ni dưỡng 19 3.4.5 Quy trình vệ sinh thú y 20 3.4.6 Quy trình tiêm phòng: 20 3.4.7 Điều trị bệnh cho heo thịt .21 3.5 CÁC CHỈ TIÊU THEO DÕI .22 3.5.1 Tăng trọng (TT) bình quân .22 3.5.2 Tăng trọng tuyệt đối 22 3.5.3 Lượng thức ăn tiêu thụ (TATT) hàng ngày 22 3.5.4 Chỉ số chuyển biến thức ăn 22 3.5.5 Tỉ lệ ngày bị tiêu chảy .22 3.5.6 Tỷ lệ chết loại thải .22 3.5.7 Độ dày mõ lưng .22 3.5.8 Tính sơ hiệu kinh tế 23 3.6 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU 23 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 24 4.1 Trọng lượng trung bình heo 24 4.2 Tăng trọng tuyệt đối 27 4.3 LƯỢNG THỨC ĂN TIÊU THỤ 28 vi 4.4 HỆ SỐ CHUYỂN BIẾN THỨC ĂN 29 4.5 DÀY MỠ LƯNG 32 4.6 TỶ LỆ NGÀY CON TIÊU CHẢY .34 4.7 TỶ LỆ CHẾT VÀ LOẠI THẢI 34 4.8 HIỆU QUẢ KINH TẾ .35 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 37 5.1 KẾT LUẬN 37 5.2 ĐỀ NGHỊ 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO 39 PHỤ LỤC 42 vii DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT ADF Acid Deuterant Fibre Chất xơ acid CSBCTA DDGS Chỉ số biến chuyển thức ăn Distiller Dried Grains With Solube Bã rượu khô ĐV Đơn vị ĐDML Độ dày mỡ lưng ELISA Enzyme-linked immunosorbent assay EU Europe Union Liên Minh Châu Âu FMD Foots and Mouth Disease Bệnh lở mồm long móng HPLC High Pressure Liquid Chromatography Sắc ký lỏng cao áp ME Metabolizable energy Năng lượng trao đổi TATT Thức ăn tiêu thụ TL Trọng lượng TT Tăng trọng TTTĐ Tăng trọng tuyệt đối viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Thành phần dinh dưỡng DDGS Bảng 2.2: Kết phân tích nấm mốc DDGS thí nghiệm Bảng 2.3: Thành phần DDGS Cromwell phân tích 1993 Bảng 2.4: Tổng số đầu toàn trại 12 Bảng 3.1: Bố trí thí nghiệm .15 Bảng 3.2: Thành phần nguyên liệu dưỡng chất thức ăn số .16 Bảng 3.3: Thành phần nguyên liệu dưỡng chất thức ăn số .17 Bảng 3.4: Thành phần nguyên liệu thức dưỡng chất thức ăn số .18 Bảng 3.5 Nhiệt độ trung bình thời gian ni thí nghiệm oC 20 Bảng 3.6: Lịch tiêm phòng vaccine cho heo thịt .21 Bảng 4.1: TL heo qua giai đoạn thí nghiệm .24 Bảng 4.2: TTTĐ heo qua giai đoạn thí nghiệm 27 Bảng 4.3: Lượng thức ăn tiêu thụ heo thí nghiệm 29 Bảng 4.4: HSCBTA heo thí nghiệm 30 Bảng 4.5: Độ dày mỡ lưng heo lúc kết thúc thí nghiệm 32 Bảng 4.6: Tỷ lệ ngày tiêu chảy heo thí nghiệm 34 Bảng 4.7: Tỷ lệ heo chết loại thải .35 Bảng 4.8: Chi phí thức ăn cho kg tăng trọng 35 ix Bảng 4.4: HSCBTA heo thí nghiệm (kg thức ăn/kg tăng trọng) Lô Lô Lô Lô (n = 25) (n = 25) (n = 25) (n= 25) 2,33 2,05 2,49 2,39 3,15 3,36 2,84 2,92 2,99 2,96 2,79 3,05 Tồn thí nghiệm 2,95 2,96 2,77 2,88 So sánh với lô I (%) 100,00 100,34 93,9 97,63 Giai đoạn Biểu đồ 4.2: HSBCTA tồn thí nghiệm 30 Biểu đồ 4.3: HSBCTA qua mức % DDGS Ta thấy HSBCTA % DDGS có tương quan qua phương trình sau: Y = 3,115 – 0,165X + 0,025X2 Với: R2 = 45,7% Trong đó: Y = HSBCTA X = % DDGS phần Qua tương quan % DDGS HSBCTA ta thấy 16% < X < 24% cho HSBCTA thấp Đến giai đoạn 2: Hệ số chuyển biến thức ăn lô lô I (3,15 kg TĂ/kg TT), lô (3,36 kg TĂ/kg TT), lô (2,84 kg TĂ/kg TT) lô (2,92 kg TĂ/kg TT) Hệ số chuyển biến thức ăn lô cao nhiêu so với lơ đối chứng heo bị bệnh hô hấp heo bỏ ăn ngày thời tiết đột ngột thay đổi, chưa nặng đến mức phai loại heo phải chăm sóc thật kĩ Sang giai đoạn 3: Heo lơ có hệ số chuyển biến thức ăn thấp (2,79 kg TĂ/kg TT), heo lô (2,96 kg TĂ/kg TT) cao heo lô (3,05 kg TĂ/kg TT) lô (2,99 kg TĂ/kg TT) 31 Xét tồn thí nghiệm hệ số chuyển biến thức ăn heo lô (2,95 kg TĂ/kg TT) sau heo lơ (2,96 kg TĂ/kg TT) kế sau heo lô (2,88 kg TĂ/kg TT) nhỏ heo lô (2,77 kg TĂ/kg TT) Điều cho thấy heo lô tiêu tốn thức ăn cao Heo lơ 2, lơ 3, lơ4 có hệ số chuyển biến thức ăn nhỏ heo lô I chứng tỏ phần chứa DDGS làm nhiệm vụ thay cho nguyên liệu kinh điển bắp khơ đậu nành mà cho thấy tiêm nguồn nguyên liệu Theo kết thí nghiệm Nguyễn Minh Hiệp (2009) bổ sung 20% DDGS phần heo thịt cho hệ số chuyển biến thức ăn tồn thí nghiệm 2,67 kg/kg tăng trọng nhỏ nhiều so với lơ thí nghiệm 4.5 DÀY MỠ LƯNG Dày mỡ lưng heo đo lúc kết thúc thí nghiệm với kết trình bày bảng sau: Bảng 4.5: Độ dày mỡ lưng heo thí nghiệm lúc kết thúc thí nghiệm (mm) Giai đoạn Tồn thí nghiệm Lơ Lơ Lơ Lơ (n = 21) (n = 21) (n = 24) (n=21) 9,52 ± 1,66 9,48 ± 1,81 9,67 ±1,9 10,05 ± 1,71 > 0,05 So với lô đối chứng (%) P 100,00 99,58 101,58 105,58 Qua kết phân tích từ bảng thống kê có hiệu chỉnh so với trọng lượng sống cho thấy cho thấy dày mỡ lưng heo lô (10,05 mm) cao nhất, heo lô (9,67 mm) thấp heo lô (9,48 mm) so sánh độ dày mỡ lưng lô đối chứng cho thấy với phần có bổ sung 8% DDGS cho mỡ lưng thấp Sử dụng nhiều bã rượu không làm tăng độ dày mỡ lưng so với lô đối chứng Sự khác biệt độ dày mỡ lưng khơng có ý nghĩa mặt thống kê với P > 0,05 32 Biểu đồ 4.4: ĐDML qua mức % DDGS Nhìn chung ĐDML thí nghiệm có mối tương quan với % DDGS phần qua phương trình sau: Y = 9,518 – 0,01712X+ 0,001641X2 Với R2 = 100% Trong đó: Y: ĐDML X: % DDGS phần Qua đồ thị tương quan cho ta thấy % < X < 8% cho ĐDML thấp Với xu hướng ngày tạo độ nạc cao cho quày thịt với tỉ lệ DDGS phần từ % đến mức 8% tạo độ dày mỡ lưng thấp Độ dày mỡ lưng thí nghiệm cho thấy kết có phù hợp với kết nghiên cứu Stein (2010) bổ sung 20 đến 40% DDGS phần heo thịt cho kiểu hình tốt 33 4.6 TỶ LỆ NGÀY CON TIÊU CHẢY Xét tồn thí nghiệm tỷ lệ tiêu chảy heo lô (1,64%), lô (0,82%), lô (0,55%) lơ (1,15%) Nhìn chung tỷ lệ tiêu chảy heo bốn lô chênh lệch không lớn Bảng 4.6: Tỷ lệ (%) ngày tiêu chảy heo thí nghiệm Giai đoạn Tồn thí Chỉ tiêu Số ngày tiêu chảy Số ngày nuôi nghiệm Tỷ lệ ngày tiêu chảy Lô Lô Lô Lô 30 15 10 21 1827 1827 2175 1827 1,64 0,82 0,55 1,15 P < 0,05 Kết thí nghiệm cho thấy việc bổ sung DDGS giúp heo hấp thu tốt tránh bệnh đường tiêu hóa Sự khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê( P
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG DDGS (DISTILLER DRIED GRAINS WITH SOLUBLES)TRONG KHẨU PHẦN HEO THỊT TỪ 70 ĐẾN 150 NGÀY TUỔI , KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG DDGS (DISTILLER DRIED GRAINS WITH SOLUBLES)TRONG KHẨU PHẦN HEO THỊT TỪ 70 ĐẾN 150 NGÀY TUỔI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay