TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VÀ TỒN DƯ CÁC TETRACYCLINE TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI HEO THỊT VÀ HEO ĐƯỢC HẠ THỊT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

81 0 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:36

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI THÚ Y ************* KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VÀ TỒN DƯ CÁC TETRACYCLINE TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI HEO THỊT VÀ HEO ĐƯỢC HẠ THỊT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Sinh viên thực hiện: LƯU NGUYỄN MINH THƯ Mã số sinh viên: 05142081 Lớp: DH05DY Ngành: Dược Thú Y Niên khóa: 2005 – 2010 Tháng 08/2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI THÚ Y ************* LƯU NGUYỄN MINH THƯ TÌNH HÌNH BỔ SUNG VÀ TỒN DƯ CÁC TETRACYCLINE TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI HEO THỊT VÀ HEO ĐƯỢC HẠ THỊT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp bác sỹ thú y chuyên ngành Dược Giáo viên hướng dẫn PGS.TS LÂM THỊ THU HƯƠNG Ths NGUYỄN LÊ KIỀU THƯ Tháng 08/2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: LƯU NGUYỄN MINH THƯ Tên luận văn: “ Tình hình bổ sung tồn dư tetracycline thức ăn chăn nuôi heo hạ thịt địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ” Đã hồn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi – Thú Y, trường đại học Nông Lâm Tp HCM ngày 30 tháng 08 năm 2010 Giáo viên hướng dẫn PGS.TS Lâm Thị Thu Hương ii Lời cảm ơn ! Xin chân thành cảm ơn ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm, ban chủ nhiệm khoa Chăn Nuôi – Thú Y tất quý thầy cô quý khoa tận tình giảng dạy, hướng dẫn truyền đạt tri thức khoa học hữu ích thời gian học tập trường, tạo tiền đề cho tơi thực khóa luận tốt nghiệp Xin vô biết ơn PGS.TS Lâm Thị Thu Hương quan tâm, đôn đốc tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu để thực hồn thành đề tài Tơi xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo Trạm Chẩn Đoán Xét Nghiệm Điều Trị Chi cục Thú Y Tp HCM chú, anh chị tồn thể cán cơng nhân viên chức Chi cục tiếp nhận, tạo điều kiện giúp đỡ thực đề tài Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn Ths Nguyễn Lê Kiều Thư Kỹ thuật viên Phan Thị Nhã Tú ln nhiệt tình hướng dẫn, cung cấp thơng tin tận tình giúp đỡ tơi suốt thời gian thực đề tài Do kiến thức hạn chế nên luận văn tốt nghiệp tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận ý kiến đóng góp q thầy để luận văn tốt nghiệp hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn ! Sinh viên thực Lưu Nguyễn Minh Thư iii TĨM TẮT LUẬN VĂN Đề tài “Tình hình bổ sung tồn dư tetracycline thức ăn chăn nuôi heo thịt heo hạ thịt địa bàn Tp Hồ Chí Minh” thực Trạm chẩn đoán – Xét nghiệm Điều trị thuộc Chi cục Thú Y Tp HCM từ 19/3 – 19/7/2010 Chúng khảo sát 61 mẫu thức ăn chăn nuôi heo thịt 61 sở chăn nuôi thuộc địa bàn Tp Hồ Chí Minh lấy 270 mẫu thịt, gan, thận 90 heo giết mổ địa bàn Tp Hồ Chí Minh Chúng tơi xác định hàm lượng tetracycline mẫu phương pháp HPLC theo tiêu chuẩn 10 TCN 833 : 2006, Bộ NN & PTNT; 12/2006 ghi nhận kết sau: Tình hình sử dụng tetracycline thức ăn chăn nuôi heo thịt 35/61 (57,38 %) sở chăn nuôi khảo sát có bổ sung tetracycline thức ăn chăn nuôi heo thịt với hàm lượng từ 12,51 – 489,23 ppm 31/61 mẫu vi phạm tiêu chuẩn Ngành hàm lượng tối đa cho phép tetracycline thức ăn chăn nuôi heo, chiếm tỷ lệ 50,82 % số mẫu số sở chăn nuôi khảo sát Huyện Bình Chánh có tỷ lệ sở chăn nuôi sử dụng vi phạm cao 100 % Tình hình tồn dư tetracycline heo thịt Trong 90 heo khảo sát có 26 mẫu 21 heo có tồn dư tetracycline, chiếm 9,63 % tổng số mẫu 23,33 % số heo khảo sát Tỷ lệ tồn dư tetracycline mẫu thịt 6,67 %, gan 8,89 % mẫu thận 18,89 % với hàm lượng 17,560 – 1362,806 ppb Heo có nguồn gốc từ Đồng Nai có tỷ lệ mẫu tồn dư tetracycline cao 6,3 %, Tp HCM 2,22 % BRVT 1,11 % Heo từ Bình Dương Bình Thuận khơng có mẫu tồn dư Tỷ lệ mẫu vi phạm tiêu chuẩn Bộ Y tế 1,11 % tỷ lệ mẫu vi phạm tiêu chuẩn JECFA 2,22 % iv MỤC LỤC TRANG Trang tựa i Xác nhận cuả giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm ơn ! iii Tóm tắt luận văn .iv Mục lục v Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách bảng ix Danh sách biểu đồ x Danh sách hình x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề .1 1.2 Mục tiêu yêu cầu 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan kháng sinh 2.1.1 Định nghĩa kháng sinh 2.1.2 Phân loại kháng sinh 2.1.3 Sự đề kháng kháng sinh vi khuẩn 2.1.4 Sử dụng kháng sinh chăn nuôi 2.2 Tổng quan tồn dư kháng sinh, hóa chất chăn nuôi .11 2.2.1 Khái niệm tồn dư 11 2.2.2 Giới hạn tồn dư tối đa 11 2.2.4 Hậu tồn dư kháng sinh 14 2.2.5 Sơ lược tình hình tồn dư kháng sinh, hóa chất chăn nuôi 15 2.2.6 Thay kháng sinh chăn nuôi 16 2.3 Tổng quan kháng sinh họ tetracycline .18 v 2.3.1 Khái niệm 18 2.3.2 Phân loại 18 2.3.3 Cơ chế tác động 19 2.3.4 Sự đề kháng vi khuẩn với tetracycline 19 2.3.5 Dược động học 20 2.3.6 Tương tác thuốc 22 2.3.7 Ảnh hưởng cận lâm sàng 23 2.3.8 Tác dụng 23 2.3.9 Tác dụng phụ độc tính 23 2.4 Giới thiệu phương pháp xác định kháng sinh tồn dư 25 2.4.1 Phương pháp sử dụng vi sinh vật 26 2.4.2 Phương pháp miễn dịch enzyme 27 2.4.3 Phương pháp sắc ký lỏng hiệu cao 27 2.5 Lược duyệt số công trình nghiên cứu tồn dư kháng sinh sản phẩm động vật .28 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 3.1 Thời gian thực .30 3.2 Địa điểm 30 3.3 Đối tượng khảo sát 30 3.4 Hóa chất, dụng cụ trang thiết bị .30 3.5 Nội dung tiêu khảo sát 31 3.5.1 Nội dung 31 3.5.2 Nội dung 31 3.6 Phương pháp tiến hành 32 3.6.1 Thu thập mẫu 32 3.6.2 Tiến hành phân tích 34 3.7 Phương pháp sử lý số liệu 39 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 40 4.1 Tình hình bổ sung tetracycline thức ăn chăn nuôi heo thịt 40 4.1.1 Tình hình sử dụng tetracycline 40 4.1.2 Hàm lượng tetracycline thức ăn chăn nuôi 41 vi 4.2 Tình hình tồn dư tetracycline heo thịt giết mổ Tp.HCM 46 4.2.1 Tình hình tồn dư 47 4.2.3 Dư lượng tetracycline mẫu 52 4.2.4 Dư lượng tetracycline theo loại kháng sinh nhóm 54 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 56 5.1 Kết luận .56 5.2 Đề nghị 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 PHỤ LỤC 60 vii DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Chú giải BRVT Bà Rịa – Vũng Tàu CSCN Cơ sở chăn nuôi CSGM Cơ sở giết mổ CSSX Cơ sở sản xuất CTC Chlortetracycline DNA Deoxyribonucleic acid DTC Doxycycline ELISA Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay FPT Frontier Post Test 10 HLTB Hàm lượng trung bình 11 HPLC High Performance Liquid Chormatograpphy 12 JECFA Joint Expert Committee on Food Additives 13 MMA Hội chứng viêm vú, viêm tử cung, ngưng tiết sữa 14 MRL Maximum Residues Limit 15 NAFIQAD National Agro Forestry Fisheries Quality Assurance 16 NN&PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn 17 OTC Oxytetracycline 18 RNA Ribonucleic acid 19 SMDT Số mẫu dương tính 20 TĂCN Thức ăn chăn nuôi 21 TCs Các tetracycline 22 TC Tetracycline 23 Tp HCM Thành phố Hồ Chí Minh 24 VSATTP Vệ sinh an toàn thực phẩm viii DANH SÁCH BẢNG TRANG Bảng 2.1 Hàm lượng kháng sinh, hóa dược tối đa cho phép thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn 10 Bảng 2.2 Giới hạn tồn dư tối đa thuốc thú y 12 Bảng 2.3 MRL tetracycline sản phẩm động vật Việt Nam số tổ chức quốc tế 13 Bảng 2.4 Giới hạn tồn dư tối đa tetracycline thịt số quốc gia 13 Bảng 3.1 Hàm lượng tetracycline tối đa cho phép thức ăn hỗn hợp cho heo 31 Bảng 3.2 Giới hạn tồn dư tối đa tetracycline thịt, gan, thận Bộ Y tế JECFA 32 Bảng 3.3 Bảng phân bố lấy mẫu heo theo địa bàn 32 Bảng 3.4 Bảng phân bố lấy mẫu heo theo nguồn gốc mẫu 33 Bảng 4.1 Tỉ lệ sở chăn ni dương tính mẫu thức ăn chăn ni có chứa TCs .40 Bảng 4.2 Hàm lượng tetracycline tỷ lệ vi phạm mẫu TĂCN 42 Bảng 4.3 Tỷ lệ dương tính hàm lượng trung bình tetracycline .43 Bảng 4.4 Phân bố mẫu mẫu vi phạm theo công ty sở sản xuất thức ăn chăn nuôi 44 Bảng 4.5 Tỷ lệ mẫu heo tồn dư tetracycline theo nguồn gốc 47 Bảng 4.6 Tỷ lệ dương tính theo loại mẫu nguồn gốc mẫu 50 Bảng 4.7 Tỷ lệ vi phạm khoảng dư lượng tetracycline theo loại mẫu 53 Bảng 4.8: Tỷ lệ mẫu tồn dư vi phạm theo nguồn gốc 54 Bảng 4.9 Tỷ lệ tồn dư vi phạm loại tetracycline 54 ix Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Tình hình bổ sung tetracycline thức ăn chăn nuôi địa bàn khảo sát phổ biến 35/61 (57,38 %) mẫu khảo sát có bổ sung TCs TĂCN với hàm lượng từ 12,51 – 489,23 ppm Trong đó, 31/61 mẫu vi phạm tiêu chuẩn Ngành hàm lượng tối đa cho phép tetracycline thức ăn chăn nuôi heo, chiếm tỷ lệ 50,82 % số mẫu số CSCN khảo sát Huyện Bình Chánh có tỷ lệ CSCN bổ sung tetracycline tỷ lệ vi phạm tiêu chuẩn Ngành cao 100 % Trong bốn loại tetracycline, chlortetracycline sử dụng nhiều nhất: 74,19 % số mẫu dương tính (24/35 mẫu), 20/24 mẫu có hàm lượng 50 ppm (vi phạm tiêu chuẩn Ngành),chiếm tỷ lệ 64,52 % số mẫu dương tính 20/35 mẫu dương tính có chứa oxytetracyline, có 16/20 mẫu vi phạm tiêu chuẩn Ngành, chiếm 45,71 % số mẫu dương tính Tetracycline doxycycline sử dụng với tần suất xuất 35 mẫu dương tính với tetracycline 12,9 % 16,13 % Tỷ lệ dư lượng tetracycline heo thịt cao Trong 270 mẫu thịt, gan, thận có nguồn gốc từ 05 tỉnh thành (Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận, BRVT Tp.HCM) có tổng cộng 26 mẫu tồn dư TCs 21/90 heo khảo sát, chiếm 9,63 % tổng số mẫu khảo sát Tỷ lệ tồn dư tetracycline thận cao (18,89 %), tỷ lệ vi phạm 1,11 % tiêu chuẩn Bộ Y tế 3,33 % tiêu chuẩn JECFA, khoảng biến thiên dư lượng tetracycline thận 17,560 – 1362,806 ppb Tỷ lệ tồn dư tetracycline gan 8,89 %, tỷ lệ vi phạm 2,22 % hai tiêu chuẩn Bộ Y tế JECFA, khoảng biến thiên dư lượng tetracycline mẫu gan 23,380-1043,870 ppb 56 Tỷ lệ tồn dư tetracycline thịt thấp (6,67 %), tỷ lệ vi phạm 0,00 % tiêu chuẩn Bộ Y tế 1,11 % tiêu chuẩn JECFA, khoảng biến thiên dư lượng tetracycline mẫu thịt 49,382-193,463 ppb Trong loại tetracycline khảo sát, tỷ lệ mẫu chứa chlortetracycline cao nhất, chiếm 84,64 % mẫu dương tính Tuy nhiên, tỷ lệ vi phạm lại tập trung vào mẫu chứa doxycycline với hàm lượng trung bình 608,13 ppb 5.2 Đề nghị Trong khuôn khổ đề tài chúng tơi có số đề nghị sau: Cần nâng cao nhận thức việc sử dụng kháng sinh chăn ni heo, ý thức tn thủ liệu trình, khuyến cáo nhà sản xuất, đặc biệt tuân thủ thời gian ngưng thuốc trước xuất bán, sử dụng thức ăn chăn nuôi thuốc thú y có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng Hạn chế tối đa việc sử dụng kháng sinh, thay kháng sinh biện pháp an tồn khác để khơng tăng suất mà tăng sức đề kháng vật nuôi cách tự nhiên Cần tiếp tục tiến hành khảo sát sâu, rộng (mở rộng địa bàn đối tượng khảo sát, khảo sát thêm loại kháng sinh thông dụng bị cấm chăn ni thú y…) để có đánh giá khách quan, xác tình hình sử dụng kháng sinh chăn nuôi Nâng cao tầm quản lý Nhà nước lãnh vực thức ăn chăn ni thuốc thú y, có biện pháp xử lý nghiêm minh trường hợp vi phạm 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Võ Thị Trà An, 2007 Kháng sinh cho vật nuôi NXB Đà Nẳng Nguyễn Quốc Ân, 2009, Sử dụng kháng sinh chăn ni thú y Việt Nam, Phòng quản lý thuốc Cục Thú Y Việt Nam, 26/6/2010 http://www.resistancestrategies.org/wp-content/uploads/2009/11/VN_An.pdf Nguyễn Thanh Bảo, 2003 Vi khuẩn học Trường Đại học Y Dược Tp HCM, Bộ Y Tế Bộ Y Tế Viện Dinh Dưỡng, 1991 Kiểm nghiệm chất lượng tra vệ sinh an toàn thực phẩm NXB Y Học Bộ Y Tế, 2007, Quy định giới hạn tối đa nhiễm sinh học hóa học thực phẩm ban hành kèm định 47/2007/ QĐ-BYT ngày 19/12/2007 Bộ trưởng Bộ Y Tế ngày 19/7/2010 Bộ NN & PTNT, 2009, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: “Thức ăn chăn nuôi - Hàm lượng kháng sinh, hóa dược, vi sinh vật kim loại nặng tối đa cho phép thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn” Hà Nội Trần Minh Đạo, 2009 Giáo trình Thuốc kháng sinh Đại học Y Dược Tp HCM Lê Thị Đậm, 2008 Khảo sát tình hình tồn dư kháng sinh thịt gan heo tươi có nguồn gốc số trại chăn ni heo địa bàn Tp.HCM số tỉnh lân cận LVTN Khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM Vũ Duy Giảng, 2009, Thay kháng sinh bổ sung chăn nuôi, Báo Nông Nghiệp Việt Nam, 23/07/2010 10 Lương Hoàng Hải, 2009 Khảo sát tồn dư kháng sinh thịt, gan thận heo giết mổ có nguồn gốc từ Tp.HCM tỉnh lân cận LVTN Khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM 11 Dương Thanh Liêm, 2009 Độc Chất Học Đại Học Nông Lâm Tp HCM 12 Dương Thanh Liêm, Dương Duy Đồng, Bùi Như Phúc, 2006 Thức ăn dinh dưỡng động vật NXB Nông Nghiệp Tp HCM 58 13 G.Maghuin – Rogister Brabander, 2000 Vệ sinh độc chất học thực phẩm có nguồn gốc động vật Hợp Tác Đại Học Trường ĐH Nông Nghiệp I Hà Nội 14 Đinh Thiện Thuận, Nguyễn Ngọc Tuân, Võ Thị Trà An, Lê Thanh Hiền, Võ Bá Lâm Khương Thị Ninh, 2009 Bước đầu khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh chăn nuôi dư lượng kháng sinh thịt heo, gà thương phẩm địa bàn tỉnh Bình Dương Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Thú Y, Tập X, số 1-2009 15 Hà Diệu Thúy, 2009 Tình hình sử dụng tồn dư kháng sinh họ cycline thức ăn chăn nuôi heo thịt giết mổ địa bàn thành phố Hồ Chí Minh LVTN Khoa Chăn Ni Thú Y Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM 16 Tổng cục tiêu chuần Đo lường chất lượng, 2006 Tiêu chuẩn quy trình ngành Thú Y, Tập 2: Vệ sinh thú y NXB Nông Nghiệp 17 Nguyễn Ngọc Tuân, 2002 Vệ sinh thịt NXB Nông Nghiệp Tp HCM 18 Viện Chăn Nuôi, 2009, Sử dụng thức ăn chăn nuôi bổ sung (Bài 2), 18/04/2010 Tiếng nước 19 Abasi, Mohammad Reza RASHIDI, Afshin JAVADI, “Levels of tetracyclines residues in cattle meat, liver and kidney from a slaughterhouse in Tabriz, Iran”, Tabriz University of Sciences and Islamic Azad University, 2007, January7nd, 2010 20 EMEA, 1999, “Commettee for veterinary medical products”, 30/07/2010 21 The Merck Veterinary Manual, “Antibacteria agent” , January 25nd, 2010 22 Nisha A.R., “Antibiotic residues – a global health hazard” , Veterinary World Vol 1, No 12, December 2008, June 8nd, 2010 59 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Hàm lượng tetracycline mẫu thức ăn chăn ni dương tính với tetracycline Quận/Huyện Củ Chi Bình Chánh Quận 12 Thủ Đức Quận STT mẫu 4 6 CTC 122,457 14,874 31,263 260,973 22,820 77,319 157,278 363,424 176,542 157,278 489,231 157,242 117,530 186,600 123,280 154,920 199,200 58,251 85,541 - 60 Loại tetracycline (ppm) TC OTC 12,506 26,040 0,000 28,050 55,758 150,784 37,726 74,160 30,806 195,066 61,534 42,417 172,857 76,010 165,510 73,790 49,990 74,896 74,896 81,192 64,076 188,667 187,315 DTC 22,426 13,585 21,090 24,240 19,780 - Phụ lục 2: Kết phân tích mẫu thức ăn chăn nuôi công ty A theo địa bàn khảo sát Quận/huyện STT Củ Chi Hóc Mơn Bình Chánh Q12 Thủ Đức Q9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Loại TC OTC TC CTC DTC CTC CTC CTC OTC OTC CTC OTC CTC CTC OTC OTC OTC OTC OTC Hàm lượng (ppm) Hàm lượng tổng (ppm) 74,16 159,00 37,73 22,82 24,24 232,87 232,87 176,54 176,54 157,24 157,24 76,01 76,01 73,79 73,79 186,60 186,60 74,90 74,90 58,25 58,25 85,54 160 74,90 81,19 81,19 64,08 64,08 188,67 188,67 187,31 187,31 61 Phụ lục 3: Kết phân tích mẫu thức ăn chăn nuôi công ty B theo địa bàn khảo sát Địa bàn Củ Chi Hóc Mơn STT Loại TC - - - - - - OTC 150,78 150,784 OTC 31,25 31,245 OTC 61,53 CTC 157,28 CTC 363,42 OTC 42,42 CTC 157,28 CTC 489,23 OTC 172,86 Bình Chánh Q12 - - Thủ Đức CTC 10 Q9 Hàm lượng (ppm) Hàm lượng tổng (ppm) 218,812 363,424 199,695 662,088 - - 199,20 199,20 - - - 11 - - - 12 - - - 62 Phụ lục 4: Hàm lượng tetracycline mẫu thịt, gan, thận tồn dư theo nguồn gốc Mã số Hàm lượng (ppb) TC OTC 326-1 CTC 49,382 326-3 326,174 369-3 200,226 Nguồn gốc DTC 39,422 340-2 Bình Thuận 340-3 315-2 1.043,870 316-2 976,300 317-1 193,116 317-3 1.362,806 319-3 320-3 BRVT 447,399 34,792 875,086 323-3 200,466 349-3 222,473 365-1 60,463 381-1 Đồng Nai 383-3 219,358 388-2 23,380 277,641 388-3 84,765 389-3 759,802 390-2 124,241 390-3 446,341 391-3 134,919 392-3 300,883 422-1 384-2 384-3 98,145 17,560 340,319 33,246 385-1 386-2 132,484 386-3 77,896 344-2 344-3 26,063 39,914 125,267 63 Tp.HCM Phụ lục 5: Hàm lượng loại tetracycline tồn dư theo loại mẫu Loại mẫu STT Thịt Gan Thận 3 7 10 11 12 13 14 15 16 Hàm lượng tetracycline (ppb) TC OTC CTC DTC 49,382 193,116 60,463 1043,870 976,300 23,380 277,641 124,241 98,145 132,484 26,063 39,914 326,174 39,422 200,226 1362,806 447,399 34,792 875,086 200,466 222,473 219,358 84,765 759,802 446,341 134,919 300,883 17,560 340,319 33,246 77,896 125,267 64 Tổng hàm lượng (ppb) 49,382 193,116 60,463 1043,870 976,300 301,021 124,241 98,145 132,484 65,977 365,596 200,226 1362,806 447,399 909,878 200,466 222,473 219,358 84,765 759,802 446,341 134,919 300,883 391,125 77,896 125,267 Phụ lục 6: Sắc ký đồ mẫu cám dương tính với chlortetracycline 65 Phụ lục 7: Sắc ký đồ mẫu thận dương tính với doxycycline 66 Phụ lục 8: Sắc ký đồ mẫu thận dương tính với chlortetracycline 67 Phụ lục 9: Chi-square test Chi-Square Test: Tỷ lệ CSCN sử dụng TCs theo quận/huyện DUONGTINH 5.16 0.135 AMTINH 3.84 0.182 Total HM 6.31 0.015 4.69 0.021 11 BC 2.87 1.583 2.13 2.131 Q12 4.59 0.076 3.41 0.102 Q9 12 11.48 0.024 8.52 0.032 20 3.41 1.968 CC TD 4.59 1.462 Total 35 26 61 Chi-Sq = 7.731, DF = 5, P-Value = 0.172 cells with expected counts less than Chi-Square Test: Tỷ lệ mẫu TĂCN dương tính quận/huyện CC DUONGTINH 5.16 0.135 HM AMTINH 3.84 0.182 Total 4.69 0.021 11 2.13 2.131 2.87 1.583 Q12 4.59 0.076 3.41 0.102 Q9 12 11.48 0.024 8.52 0.032 20 TD 4.59 1.462 3.41 1.968 35 26 61 6.31 0.015 BC Total 68 Chi-Sq = 7.731, DF = 5, P-Value = 0.172 cells with expected counts less than Chi-Square Test: Tỷ lệ loại tetracycline mẫu TĂCN dương tính TCs DT AT Total 35 24 13,25 8,722 11 21,75 5,313 20 13,25 3,439 15 21,75 2,095 35 13,25 6,458 31 21,75 3,934 35 13,25 5,137 30 21,75 3,129 35 Total 53 87 140 Chi-Sq = 38,226 DF = P-Value = 0,000 Chi-Square Test: Tỷ lệ vi phạm kháng sinh nhóm tetracycline Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts CTC Tổng vi phạm 20 9,25 12,493 không vi phạm 11 21,75 5,313 tổng 31 OTC 16 9,25 4,926 15 21,75 2,095 31 TC 9,25 7,358 30 21,75 3,129 31 DTC 9,25 9,250 31 21,75 3,934 31 37 87 124 Chi-Sq = 48,498 DF = P-Value = 0,000 69 Chi-Square Test: Tỷ lệ mẫu tồn dư TCs theo nguồn gốc Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts duong tinh 17 11,27 2,918 am tinh 100 105,73 0,311 Total 117 BT 2,60 2,600 27 24,40 0,277 27 TP 4,33 0,641 39 40,67 0,068 45 BR-VT 4,33 0,410 42 40,67 0,044 45 BD 3,47 3,467 36 32,53 0,369 36 Total 26 244 270 DN Chi-Sq = 11,105 DF = P-Value = 0,025 cells with expected counts less than Chi-Square Test: Tỷ lệ loại tetracycline mẫu tồn dư TCs Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts DT 22 8,00 24,500 AT 18,00 10,889 Total 26 2 8,00 4,500 24 18,00 2,000 26 8,00 0,500 20 18,00 0,222 26 8,00 4,500 24 18,00 2,000 26 Total 32 72 104 Chi-Sq = 49,111 DF = P-Value = 0,000 70 ... CHÍ MINH KHOA CHĂN NI THÚ Y ************* LƯU NGUYỄN MINH THƯ TÌNH HÌNH BỔ SUNG VÀ TỒN DƯ CÁC TETRACYCLINE TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI HEO THỊT VÀ HEO ĐƯỢC HẠ THỊT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. .. Nguyễn Minh Thư iii TĨM TẮT LUẬN VĂN Đề tài “Tình hình bổ sung tồn dư tetracycline thức ăn chăn nuôi heo thịt heo hạ thịt địa bàn Tp Hồ Chí Minh thực Trạm chẩn đoán – Xét nghiệm Điều trị thu c... 61 mẫu thức ăn chăn nuôi heo thịt 61 sở chăn nuôi thu c địa bàn Tp Hồ Chí Minh lấy 270 mẫu thịt, gan, thận 90 heo giết mổ địa bàn Tp Hồ Chí Minh Chúng tơi xác định hàm lượng tetracycline mẫu
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VÀ TỒN DƯ CÁC TETRACYCLINE TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI HEO THỊT VÀ HEO ĐƯỢC HẠ THỊT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH , TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VÀ TỒN DƯ CÁC TETRACYCLINE TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI HEO THỊT VÀ HEO ĐƯỢC HẠ THỊT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay