ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NGUYÊN LIỆU ĐẦU VÀO TẠI CẢNG HÒN RỚ, VĨNH LƯƠNG, VĨNH TRƯỜNG, ĐÁ BẠC (KHÁNH HÒA) VÀ TÌNH HÌNH THU MUA NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI SẢN NHA TRANG

86 3 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:36

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NGUYÊN LIỆU ĐẦU VÀO TẠI CẢNG HÒN RỚ, VĨNH LƯƠNG, VĨNH TRƯỜNG, ĐÁ BẠC (KHÁNH HÒA) TÌNH HÌNH THU MUA NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI SẢN NHA TRANG Họ tên sinh viên: NGUYỄN PHƯƠNG NAM Ngành: CHẾ BIẾN THỦY SẢN Niên khóa: 2006 – 2010 Tháng 08/2010 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NGUYÊN LIỆU ĐẦU VÀO TẠI CẢNG HÒN RỚ, VĨNH LƯƠNG, VĨNH TRƯỜNG, ĐÁ BẠC (KHÁNH HỊA) TÌNH HÌNH THU MUA NGUN LIỆU THỦY SẢN CƠNG TY CỔ PHẦN HẢI SẢN NHA TRANG Tác giả NGUYỄN PHƯƠNG NAM Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Kỹ sư ngành CHẾ BIẾN THỦY SẢN Giáo viên hướng dẫn: ThS NGUYỄN THÙY LINH Tháng 08/2010 i CẢM TẠ Đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến ba mẹ, gia đình ni nấng, dạy dỗ, tạo điều kiện thuận lợi để tơi học tập hồn tất khóa luận hơm Tơi xin gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu nhà trường thầy Khoa Thủy Sản – Đại học Nông Lâm TP.HCM dạy dỗ, tạo điều kiện để tơi hồn tất khóa luận tốt nghiệp Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Nguyễn Thùy Linh hướng dẫn, bảo, giúp đỡ nhiều suốt q trình thực đề tài Tơi xin gửi lời cảm ơn đến: - Phòng nhân sự, Phòng thu mua cơng ty Nha Trang Fisco - Ban quản lý cảng Cửa bé, Hòn Rớ người liên quan tạo điều kiện để tơi tiến hành thuận lợi khảo sát Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất bạn mình, người giúp đỡ nhiều việc thực luận văn tốt nghiệp ii TÓM TẮT Đề tài “Đánh giá chất lượng nguyên liệu đầu vào cảng Hòn Rớ, Vĩnh Lương, Vĩnh Trường, Đá bạc (Khánh Hòa) tình hình thu mua ngun liệu thủy sản cơng ty cổ phần hải sản Nha Trang” tiến hành 04 cảngtỉnh Khánh Hòa cảng Hòn Rớ, Vĩnh Lương, Vĩnh Trường, Đá Bạc công ty Nha Trang Fisco Thời gian thực đề tài từ 28/02/2010 đến 31/07/2010 Chúng tơi khảo sát tình hình hoạt động cảng, tình hình thu mua nguyên liệu công ty tiến hành ghi nhận kết sau: Nguyên liệu đánh bắt ngồi tỉnh Khánh Hòa tập trung cảng cá lớn tỉnh, cảng Hòn Rớ, Vĩnh Lương, Vĩnh Trường Đá Bạc Trong đó, cảng Hòn Rớ cảng cá lớn với 40% lượng nguyên liệu đánh bắt thông qua Cá nguyên liệu sản lượng khai thác nhiều (chiếm 50% tổng sản lượng nguyên liệu thông qua cảng) tơm ngun liệu sản lượng khai thác (chiếm tỉ lệ 8,4% ) * Đối với nguyên liệu tàu: - Tỉ lệ nguyên liệu mực, cá cơm đạt nhiệt độ ≤ 4oC 80% - Tỉ lệ nguyên liệu mực đạt tiêu màu sắc: 85%, mùi: 90%, thịt: 87,5% - Tỉ lệ nguyên liệu cá đạt tiêu màu sắc: 87,5%, mùi: 91,25%, thịt: 90% - Cách bảo quản nguyên liệu phổ biến ngư dân cách bảo quản truyền thống dùng đá xay đá xay kết hợp nước biển * Đối với nguyên liệu nhập vào công ty: chủ yếu mực ống tôm thẻ - Lô hàng mực ống: nhiệt độ đạt yêu cầu công ty (3,14oC < 4oC) - Lô hàng tôm thẻ: nhiệt độ đạt yêu cầu công ty (1,925oC < 4oC) Trong thời gian thực tế công ty, tất lô hàng nguyên liệu mực ống tôm thẻ đạt yêu cầu chấp nhận nhập vào công ty Về hình thức thu mua, ngun liệu cơng ty thu mua từ đại lý tỉnh, trải dài từ Quảng Bình Phan Thiết 95% nguồn nguyên liệu cung cấp cho công ty từ nhà trung gian iii Việc triển khai thực công tác truy xuất nguồn gốc nguyên liệu khai thác đánh bắt công ty tỉnh Khánh Hòa nhiều khó khăn ý thức hạn chế ngư dân quan chức khơng thể kiểm soát hết hoạt động đánh bắt biển ngư dân iv MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i CẢM TẠ ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix DANH SÁCH CÁC HÌNH x Chương I MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài Chương II TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 sở lý luận hoạt động bảo quản, thu mua nguyên liệu thủy sản 2.1.1 Nguyên liệu thủy sản, đặc điểm nguyên liệu thủy sản 2.1.1.1 Khái niệm 2.1.1.2 Đặc điểm 2.1.2 Phân loại mục đích việc phân loại nguyên liệu thủy sản 2.2.1 Phân loại 2.2.2 Mục đích 2.1.3 Nước đá kỹ thuật ướp đá quản bảo nguyên liệu thủy sản 2.1.3.1 Nước đá 2.1.3.2 Kỹ thuật ướp đá 2.1.4 Sự biến đổi động vật thủy sản sau chết 2.1.5 Những vấn đề công tác thu mua 10 2.1.5.1 Giá 10 2.1.5.2 Nhà cung ứng 10 2.1.5.3 Chủng loại chất lượng nguyên liệu 11 v 2.1.5.4 Mạng lưới thu mua, phương thức thu mua phương tiện phục vụ công tác thu mua nguyên liệu 11 2.1.6 Nội dung công tác thu mua nguyên liệu 12 2.1.4.1 Nghiên cứu thị trường nguồn nguyên liệu 12 2.1.6.2 Xác định lượng nguyên liệu cần mua 12 2.1.6.3 Lập kế hoạch thu mua nguyên liệu 13 2.2 Giới thiệu tổng quan công ty công ty Cổ phần hải sản Nha TrangNha Trang FISCO 13 2.2.1 Quá trình hình thành phát triển 13 2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ nguyên tắc hoạt động 14 2.2.2.1 Chức 14 2.2.2.2 Nhiệm vụ 15 2.2.2.3 Nguyên tắc hoạt động 15 2.2.3 cấu tổ chức máy quản lý 15 2.2.4 cấu tổ chức sản xuất 16 2.2.5 Vai trò, vị trí cơng ty địa phương 18 2.2.6 Phương hướng phát triển tương lai 18 Chương III: VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 Thời gian địa điểm 19 3.1.1 Thời gian 19 3.1.2 Địa điểm 19 3.2 Phương pháp nghiên cứu 19 3.2.1 Phương pháp 19 3.2.2 Dụng cụ 19 3.3 Phương pháp xử lý số liệu 19 Chương IV: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 20 4.1 Các loại nguyên liệu khai thác thông qua cảng tỉnh Khánh Hòa 20 4.1.1 Sản lượng nguyên liệu thủy sản khai thác thông qua cảng Khánh Hòa năm 2008 – 2009 20 vi 4.1.2 Sản lượng nguyên liệu khai thác 05 tháng đầu năm 2010 thông qua cảng tỉnh Khánh Hòa 22 4.2 Phương pháp bảo quản nguyên liệu sau đánh bắt chất lượng nguyên liệu 24 4.2.1 Phương pháp bảo quản 24 4.2.1.1 Đối với nguyên liệu mực loài cá nhỏ 24 4.2.1.2 Đối với nguyên liệu cá lớn 27 4.2.1.3 Đối với nguyên liệu tôm 28 4.2.2 Chất lượng nguyên liệu đầu vào 30 4.2.2.1 Chỉ tiêu nhiệt độ bảo quản 31 4.2.2.2 Chỉ tiêu cảm quan 32 4.3 Phương pháp chuyển hàng từ tàu lên bờ 35 4.4 Truy xuất nguồn gốc 35 4.5 Thực trạng công tác thu mua nguyên liệu thủy sản công ty Cổ phần hải sản Nha TrangNha Trang FISCO 39 4.5.1 Hình thức vận chuyển nguyên liệu đến công ty 39 4.5.2 Tiếp nhận nguyên liệu nhập vào công ty 40 4.5.3 Nhiệt độ nguyên liệu nhập vào công ty 42 4.5.4 Sản lượng nguyên liệu đầu vào công ty 44 4.5.5 Tình hình thu mua ngun liệu cơng ty tỉnh 52 4.5.6 Phương thức thu mua nguyên liệu công ty 53 Chương V: KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 55 5.1 Kết luận 55 5.2 Đề nghị 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT CV : Chevaux (1CV = 0,735 kW) XK : Xuất EU : Europe Union IUU : Illegal, Unregulated and Unreported Fishing VASEP : The Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers KCS : Cán kiểm tra chất lượng sản phẩm BRC : British Retail Consortium HACCP : Hazard Analysis and Critical Control Point HĐQT : Hội Đồng Quản Trị NL : Nguyên liệu PD : Peeled and deveined shrimp PTO : Peeled tail-on PDTO : Peeled and deveined tail on viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 4.1: Tổng sản lượng NL đánh bắt cảng tỉnh Khánh Hòa 20 Bảng 4.2: cấu nguyên liệu đánh bắt tháng đầu năm 2010 22 Bảng 4.3: Chỉ tiêu thu mua nguyên liệu đánh bắt công ty 30 Bảng 4.4: Nhiệt độ trung bình NL mực bảo quản tàu 31 Bảng 4.5: Nhiệt độ trung bình NL cá cơm bảo quản tàu 32 Bảng 4.6: Kết khảo sát màu sắc NL mực cá bảo quản tàu 33 Bảng 4.7: Kết khảo sát mùi NL mực cá bảo quản tàu 34 Bảng 4.8: Khảo sát thịt NL mực cá bảo quản tàu 28 Bảng 4.9: Chỉ tiêu chất lượng nguyên liệu đầu vào cơng ty 40 Bảng 4.10: Nhiệt độ trung bình NL mực khâu tiếp nhận 42 Bảng 4.11: Nhiệt độ trung bình NL tơm khâu tiếp nhận 43 Bảng 4.12: Lượng NL đầu vào công ty tháng đầu năm 2009 2010 44 Bảng 4.13: cấu sản phẩm GTGT chế biến từ NL mực ống tháng đầu năm 2010 46 Bảng 4.14: cấu sản phẩm GTGT chế biến từ NL tôm thẻ tháng đầu năm 2010 49 Bảng 4.15: Tình hình thu mua NL tỉnh tháng đầu năm 2009 – 2010 52 Bảng 4.16: Giá trị thu mua NL công ty tháng đầu năm 2009 2010 53 ix Phụ lục 1.2: Bảng xử lý thống kê Anova nhiệt độ NL mực tàu General Linear Model: Nhiệt độ versus Tàu Factor Tàu Type Levels Values fixed 4 Analysis of Variance for Nhiệt độ, using Adjusted SS for Tests Source Tàu Error Total DF 36 39 Seq SS 4,100 73,800 77,900 Adj SS 4,100 73,800 Adj MS 1,367 2,050 F 0,67 P 0,578 Unusual Observations for Nhiệt độ Obs 13 Nhiệt độ -1,00000 0,00000 Fit 2,90000 3,60000 SE Fit 0,45277 0,45277 Residual -3,90000 -3,60000 St Resid -2,87R -2,65R R denotes an observation with a large standardized residual Tukey 95.0% Simultaneous Confidence Intervals Response Variable SL All Pairwise Comparisons among Levels of Tàu Tàu = subtracted from: Tàu Lower -1,025 -0,925 -1,025 Center 0,7000 0,8000 0,7000 Upper 2,425 2,525 2,425 + -+ -+ -+ ( * -) ( * -) ( * -) + -+ -+ -+ -1,2 0,0 1,2 2,4 Upper 1,825 1,725 + -+ -+ -+ ( * -) ( -* -) + -+ -+ -+ -1,2 0,0 1,2 2,4 Upper 1,625 + -+ -+ -+ ( -* ) + -+ -+ -+ -1,2 0,0 1,2 2,4 Tàu = subtracted from: Tàu Lower -1,625 -1,725 Center 0,100000 0,000000 Tàu = subtracted from: Tàu Lower -1,825 Center -0,1000 Phụ lục 1.3: Bảng khảo sát nhiệt độ NL cá cơm tàu khác Nhiệt độ tàu Nhiệt độ tàu Nhiệt độ tàu Nhiệt độ tàu thứ (oC) thứ (oC) thứ (oC) thứ (oC) 2 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4 5 4 10 4 TB 3,7 3,8 3,9 Số lần đo Phụ lục 1.4: Bảng xử lý thống kê Anova nhiệt độ NL cá cơm tàu General Linear Model: Nhiệt độ versus Tàu Factor Nhiệt độ Type Levels Values fixed 4 Analysis of Variance for Nhiệt độ, using Adjusted SS for Tests Source Tàu Error Total DF 36 39 Seq SS 0,500 50,600 51,100 Adj SS 0,500 50,600 Adj MS 0,167 1,406 F 0,12 P 0,949 Unusual Observations for Nhiệt độ Obs 12 Nhiệt độ 0,00000 6,00000 1,00000 Fit 3,70000 3,70000 3,80000 SE Fit Residual 0,37491 -3,70000 0,37491 2,30000 0,37491 -2,80000 St Resid -3,29R 2,04R -2,49R R denotes an observation with a large standardized residual Tukey 95.0% Simultaneous Confidence Intervals Response Variable SL All Pairwise Comparisons among Levels of Tàu Tàu = subtracted from: Tàu Lower -1,328 -1,128 -1,228 Center 0,1000 0,3000 0,2000 Upper 1,528 1,728 1,628 + -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) ( -* -) + -+ -+ -+ -1,0 0,0 1,0 2,0 Upper 1,628 1,528 + -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) + -+ -+ -+ -1,0 0,0 1,0 2,0 Upper 1,328 + -+ -+ -+ ( -* -) + -+ -+ -+ -1,0 0,0 1,0 2,0 Tàu = subtracted from: Tàu Lower -1,228 -1,328 Center 0,2000 0,1000 Tàu = subtracted from: Tàu Lower -1,528 Center -0,1000 Phụ lục 1.5: Bảng khảo sát nhiệt độ NL mực xe bảo ôn Nhiệt độ Nhiệt độ Nhiệt độ Nhiệt độ Nhiệt độ Nhiệt độ xe thứ xe thứ xe thứ xe thứ xe thứ xe thứ (oC) (oC) (oC) (oC) (oC) (oC) 3,1 4,0 3,1 2,5 2,8 2,5 2.5 3,2 3,2 3,1 2,5 2,6 3,8 3,3 2,9 3,3 3,2 3,5 3,6 2,8 2,2 2,6 2,6 2,9 3,1 3,1 3,6 3,5 3,5 3,4 3,5 3,3 4,1 3,8 3,3 3,2 TB 3,26 3,28 3,18 3,13 2,98 3,02 Số lần đo Phụ lục 1.6: Bảng xử lý thống kê Anova nhiệt độ NL mực xe bảo ôn General Linear Model: Nhiệt độ versus Xe Factor Xe Type Levels Values fixed 6 Analysis of Variance for SL1, using Adjusted SS for Tests Source Xe Error Total DF 30 35 Seq SS 0.4689 6.9400 7.4089 Adj SS 0.4689 6.9400 Adj MS 0.0938 0.2313 F 0.41 P 0.841 Unusual Observations for SL1 Obs 16 18 Nhiệt độ Fit 2.20000 3.18333 4.10000 3.18333 SE Fit 0.19636 0.19636 Residual -0.98333 0.91667 St Resid -2.24R 2.09R R denotes an observation with a large standardized residual Tukey 95.0% Simultaneous Confidence Intervals Response Variable Nhiệt độ All Pairwise Comparisons among Levels of xe Xe = subtracted from: Xe Lower -0.828 -0.928 -0.978 -1.128 -1.094 Center 0.0167 -0.0833 -0.1333 -0.2833 -0.2500 Upper + -+ -+ -0.8610 ( -* -) 0.7610 ( -* -) 0.7110 ( -* -) 0.5610 ( -* -) 0.5943 ( -* -) + -+ -+ 0.60 0.00 0.60 Xe = subtracted from: Xe Lower -0.944 -0.994 -1.144 -1.111 Center -0.1000 -0.1500 -0.3000 -0.2667 Upper + -+ -+ -0.7443 ( -* -) 0.6943 ( -* ) 0.5443 ( -* -) 0.5777 ( * -) + -+ -+ 0.60 0.00 0.60 Xe = subtracted from: Xe Lower -0.894 -1.044 -1.011 Center -0.0500 -0.2000 -0.1667 Upper + -+ -+ -0.7943 ( -* -) 0.6443 ( -* -) 0.6777 ( -* -) + -+ -+ 0.60 0.00 0.60 Xe = subtracted from: Xe Lower -0.9943 -0.9610 Center -0.1500 -0.1167 Upper + -+ -+ -0.6943 ( * -) 0.7277 ( -* -) + -+ -+ 0.60 0.00 0.60 Xe = subtracted from: Xe Lower -0.8110 Center 0.03333 Upper + -+ -+ -0.8777 ( * -) + -+ -+ 0.60 0.00 0.60 Phụ lục 1.7: Bảng khảo sát nhiệt độ NL tôm xe đông lạnh Nhiệt độ Nhiệt độ Nhiệt độ Nhiệt độ Nhiệt độ Nhiệt độ xe thứ xe thứ xe thứ xe thứ xe thứ xe thứ (oC) (oC) (oC) (oC) (oC) (oC) 2,02 2,20 1,56 2,30 1,90 1,85 1,80 1,87 1,68 2,10 2,20 1,69 1,72 1,96 1,95 1,85 2,11 1,90 2,00 2,10 2,10 1,80 2,00 2,00 1,88 1,70 1,70 1,96 1,95 2,20 2,12 1,80 1,80 1,90 1,87 1,80 TB 1,92 1,94 1,80 1,98 2,0 1,91 Số lần đo Phụ lục 1.8: Bảng xử lý thống kê Anova nhiệt độ NL tôm xe đông lạnh General Linear Model: SL versus NT Factor NT Type Levels Values fixed 6 Analysis of Variance for SL, using Adjusted SS for Tests Source NT Error Total DF 30 35 Seq SS 0.15932 0.89293 1.05226 Adj SS 0.15932 0.89293 Adj MS 0.03186 0.02976 F 1.07 P 0.396 Unusual Observations for SL Obs 19 SL 2.30000 Fit 1.98500 SE Fit 0.07043 Residual 0.31500 St Resid 2.00R R denotes an observation with a large standardized residual Tukey 95.0% Simultaneous Confidence Intervals Response Variable SL All Pairwise Comparisons among Levels of NT NT = subtracted from: NT Lower -0.2879 -0.4279 -0.2412 -0.2212 -0.3195 Center 0.0150 -0.1250 0.0617 0.0817 -0.0167 Upper 0.3179 0.1779 0.3645 0.3845 0.2862 -+ -+ -+ -+( * -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* ) -+ -+ -+ -+-0.30 0.00 0.30 0.60 Upper 0.1629 0.3495 0.3695 0.2712 -+ -+ -+ -+( -* -) ( * -) ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+-0.30 0.00 0.30 0.60 Upper 0.4895 0.5095 0.4112 -+ -+ -+ -+( -* -) ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+-0.30 0.00 0.30 0.60 Upper 0.3229 0.2245 -+ -+ -+ -+( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+-0.30 0.00 0.30 0.60 NT = subtracted from: NT Lower -0.4429 -0.2562 -0.2362 -0.3345 Center -0.1400 0.0467 0.0667 -0.0317 NT = subtracted from: NT Lower -0.1162 -0.0962 -0.1945 Center 0.1867 0.2067 0.1083 NT = subtracted from: NT Lower -0.2829 -0.3812 Center 0.02000 -0.07833 NT = subtracted from: NT Lower -0.4012 Center -0.09833 Upper 0.2045 -+ -+ -+ -+( -* -) -+ -+ -+ -+-0.30 0.00 0.30 0.60 Phụ lục 2: Truy xuất nguồn gốc nguyên liệu đánh bắt Phụ lục 2.1: Bảng mã vùng khai thác biển No Vùng khai thác (Catch areas) Vùng biển ven bờ Vịnh Bắc Bộ Mã vùng (Code) FAO 61-VBB Coastal region in Tonkin Gulf Vùng biển xa bờ Vịnh Bắc Bộ FAO 61-VBB Offshore region in Tonkin Gulf Vùng biển ven bờ Miền Trung Coastal region in Central areas Vietnam Vùng biển xa bờ Miền Trung Offshore region in Central areas Vietnam Vùng biển ven bờ Đông Nam Bộ FAO 61-TB (or) FAO 71-TB FAO 61-TB (or) FAO 71-TB FAO 71-ĐNB Coastal region in South eastern areas Vietnam Vùng biển xa bờ Đông Nam Bộ FAO71-ĐNB Offshore region in South eastern areas Vietnam Vùng biển ven bờ Tây Nam Bộ FAO 71-TNB Coastal region in South western areas Vietnam Vùng biển xa bờ Tây Nam Bộ FAO 71-TNB Offshore region in South western areas Vietnam * Vùng 61 theo FAO: thủy sản đánh bắt vịnh Bắc Bộ (từ vĩ tuyến 15 trở lên phía Bắc) * Vùng 71 theo FAO: thủy sản đánh bắt vùng biển khác không thuộc vịnh Bắc Bộ (Vĩ tuyến 15 trở vào Nam) * Vùng nước ngọt, Việt Nam: thủy sản đánh bắt từ vùng vũng nước Việt Nam * Nuôi Việt Nam: thủy sản nuôi Việt Nam, ghi rõ tỉnh, huyện Phụ lục 2.2: Mẫu phụ lục 2a dành cho tàu công suất 90 cv trở lên VIETNAM MINISTRY OF AGRICULTURAL AND RURAL DEVELOPMENT BỘ NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM DEPARTMENT OF CAPTURE FISHERIES AND RESOURCES PROTECTION CỤC KHAI THÁC BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN CATCH CERTIFICATE (For fishing vessel with total capacity more than 90 cv) CHỨNG NHẬN THỦY SẢN KHAI THÁC (Áp dụng tàu cá tổng cơng suất 90 cv trở lên) Validating authority (Cơ quan thẩm quyền ) Name (Tên): Document number (Số chứng nhận): …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… Address (Địa ): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tel……………………………………………… Fax Email Information of fishing vessel (Thông tin tàu cá) Name (If Fishing licence Number avalable)/Registration No (Số Giấy phép khai thác) …………………………………… Tên tàu (Nếu có)/Số đăng ký Valid until (Giá trị đến) ……………………… ………………………………………… Description of product (Mô tả sản phẩm) Processed product type (Loại sản phẩm chế biến): ………………………………………………………… ………………………… Catch area and date (Vùng ngày khai thác):…………………………………………………………… Name of Specie s (Tên loài) Product code (Mã sản phẩm) Estimated weight to be landed (Khối lượng ước tính chuyển lên đất liền) Kg Verified weight landed (Khối lượng đất liền chứng nhận) Kg Tổng (Total) References of applicable conservation and management measures (Tham chiếu qui định liên quan đến biện pháp quản lý bảo vệ nguồn lợi) Closed season (Mùa cấm khai thác) Closed areas (Vùng cấm khai thác) Prohibited species (Loài cấm khai thác) Fishing gear (Ngư cụ khai thác) Name, signature of representative of master (Tên, chữ ký đại diện thuyền trưởng) Name (Tên)……………………………………………………………………………………………… …… Address (Địa chỉ)………………………………………………………………………………………… Tel …………………………………… Date (Ngày)………………………… Signature (Chữ ký) ……………………………………………… … Fax ……………………………………………… Declaration of transhipment at sea (If applicable )(Khai báo chuyển tải biển (nếu có) Name/Registeration No of Transhipment Estimated weight Date (Ngày) …………………………… receiving vessel (Tên/Số area/position (Khu (Khối lượng ước tính) đăng ký tàu nhận chuyển Signature(Chữ ký) vực/vị trí chuyển Kg tải) tải) …………………………………………… …………………… Name of master (Tên thuyền trưởng) …………………………… ………………………… ………………………………… …………………………………………… … Transhipment authorization within a Port area (If issued) ( Chuyển hàng cảng ( có) Date (Ngày) ………………………… Name of port (Tên cảng) Seal (Đóng dấu) Signature (Chữ ký) ………………………………………………………… ……………… Address (Địa chỉ) …………………………………………… ……………………………………………… Full name (Họ tên) ……………………………………………… Declaration of Exporter (Khai báo chủ hàng xuất khẩu) Name (Tên) ………………………………………………………… Date (Ngày) …………………………… Signature (Chữ ký) Seal (Đóng dấu) Address (Địa chỉ) ………………… ………………………… ………………………………………………………… ………………… ……………………………………………… Full name (Họ tên) ……………………………………………… ………………………………………………………… ………………… Tel …………… …………………Fax ……………… …………… Flag state authority validation (Chứng nhận quan thẩm quyền) Full name (Họ tên) ………………………………………………………… …………… Title (Chức vụ) Date (Ngày) ………………………… Signature (Chữ ký) Seal (Đóng đấu) ……………………………………………… ………………………………………………………… …………… 10 Transport details (Thông tin vận tải): See Appendix (xem phụ đính) Country of Exportation (Quốc gia xuẩu khẩu) Vessel name and Flag (Tên quốc tịch tàu): Port/Airport/other place of the departure (Cảng/ Sân bay/ Địa điểm xuất hàng) Container No (Số Name (Tên) container) Address (Địa chỉ) Flight Number/airway bill number (Số chuyến bay/số vận đơn hàng không): Other transport document (Các tài liệu vận tải khác): Signature (Chữ ký) 11 Importer delaration (Khai báo đơn vị nhập khẩu) Name (Tên) Date (Ngày) ………………………………………… ……………………………………… Signature (Chữ ký ) Product CN code (Mã CN sản phẩm) Address (Địa chỉ) …………………………………… ……………………………………… ………………… Full name (Họ tên) .…………… ………………… ……………………………………………………………… ……………………………………… Documents under articles 14 (1), of regulation (EC) No 1005/2008 (Các tài liệu theo điều 14 (1), (2) QĐ1005/2008): Reference (Tài liệu Tham chiếu): Seal (đóng dấu) ……………………………………… 12 Import control - authority (Kiểm soát nhập khẩu- quan thẩm quyền) Place (Địa điểm) ……………………………………… ………………… Customs declaration (if issued) (Khai báo hải quan (Nếu có)) Importation authorized (Nhập cấp phép): Importation suspended (Nhập bị treo): Number (Số) Date (Ngày) Verification requested – date (Thẩm tra yêu cầu – ngày) ……………………………………………… Place (Địa điểm) Phụ lục 2.3: Mẫu phụ lục 2a dành cho tàu cơng suất 90 cv trở lên VIETNAM MINISTRY OF AGRICULTURAL AND RURAL DEVELOPMENT BỘ NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM DEPARTMENT OF CAPTURE FISHERIES AND RESOURCES PROTECTION CỤC KHAI THÁC BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN CATCH CERTIFICATE (For fishing vessel with total capacity les than 90 cv) CHỨNG NHẬN THỦY SẢN KHAI THÁC (Áp dụng với tàu cá tổng cơng suất
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NGUYÊN LIỆU ĐẦU VÀO TẠI CẢNG HÒN RỚ, VĨNH LƯƠNG, VĨNH TRƯỜNG, ĐÁ BẠC (KHÁNH HÒA) VÀ TÌNH HÌNH THU MUA NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI SẢN NHA TRANG , ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NGUYÊN LIỆU ĐẦU VÀO TẠI CẢNG HÒN RỚ, VĨNH LƯƠNG, VĨNH TRƯỜNG, ĐÁ BẠC (KHÁNH HÒA) VÀ TÌNH HÌNH THU MUA NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI SẢN NHA TRANG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay