KHẢO SÁT CÁC BIỂU HIỆN HÔ HẤP VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA MỘT SỐ LOẠI KHÁNG SINH TRÊN HEO GIAI ĐOẠN CAI SỮA ĐẾN XUẤT CHUỒNG

76 0 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:36

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHỈ MINH KHOA CHĂN NUÔI - THÚ Y **************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT CÁC BIỂU HIỆN HÔ HẤP VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA MỘT SỐ LOẠI KHÁNG SINH TRÊN HEO GIAI ĐOẠN CAI SỮA ĐẾN XUẤT CHUỒNG Sinh viên thực : LƯƠNG THỊ DUNG Lớp : DH05DY Ngành : Dược thú y Niên khóa : 2005 - 2010 Tháng 8/2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI THÚ Y **************** LƯƠNG THỊ DUNG KHẢO SÁT CÁC BIỂU HIỆN HÔ HẤP VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA MỘT SỐ LOẠI KHÁNG SINH TRÊN HEO GIAI ĐOẠN CAI SỮA ĐẾN XUẤT CHUỒNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sỹ thú y chuyên ngành Dược Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN TẤT TOÀN Tháng 8/2010 i PHIẾU XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Lương Thị Dung Luận văn: “Khảo sát biểu hô hấp hiệu số loại kháng sinh heo giai đoạn cai sữa đến xuất chuồng” Sinh viên hoàn thành luận văn tốt nghiệp theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến đóng góp Hội đồng chấm bảo vệ luận văn tốt nghiệp ngày .tháng .năm Giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Tất Toàn ii LỜI CẢM ƠN Con khắc ghi công ơn sinh thành dưỡng dục cha mẹ với anh chị cho có ngày hơm Tơi xin chân thành cảm ơn:  Ban giám hiệu Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tồn thể thầy khoa Chăn ni Thú y Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh  TS Nguyễn Tất Tồn, người Thầy tận tình hướng dẫn truyền đạt cho em suốt trình thực đề tài  Công ty cổ phần Việt Anh tài trợ cho thực đề tài  Gia đình Nguyễn Văn Trung tồn thể anh chị trại chăn nuôi Tuyết Trung giúp đỡ cháu nhiệt tình thời gian cháu thực tập trại  Tập thể lớp DH05DY bạn bè bên cạnh động viên giúp đỡ tơi suốt thời gian học tập hồn thành luận văn tốt nghiệp Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2010 Sinh viên Lương Thị Dung iii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Khảo sát biểu hô hấp hiệu số loại kháng sinh heo giai đoạn cai sữa đến xuất chuồng” tiến hành trại heo Tuyết Trung, 139/1 ấp Nhân Hòa xã Tây Hòa huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, thời gian từ 1/3 đến ngày 30/6/2010 Kết thu sau: Nhiệt độ bốn tháng khảo sát chuồng nuôi CS - CT CT - XC cao vào tháng thấp vào tháng ẩm độ cao vào tháng thấp vào tháng Nhiệt độ chuồng CS - CT CT - XC dao động khoảng từ 29,840C đến 28,620C; 31,120C đến 29,990C Ẩm độ hai dãy CS - CT CT XC dao động khoảng 66,11 % đến 61,79 %; 69,16 % đến 65,02 % Tỷ lệ ho trung bình hai giai đoạn CS - CT CT - XC 16,58 %, 10,15 % Tỷ lệ thở bụng giai đoạn CS - CT CT - XC 7,10 % 1,35 % Tỷ lệ ho kết hợp thở bụng giai đoạn CS - CT CT - XC 0,83 % ; 0,38 % Tỷ lệ nhiễm với Staphylococcus spp Streptococcus spp 100 % 20 % Tỷ lệ nhạy cảm Staphylococcus spp với kháng sinh gentamicin 100 %, amoxicillin clavulanic acid 80 %, kháng nhiều với kháng sinh streptomycin 100 %, cefuroxime acetil 100 %, penicillin 100%; tỷ lệ nhạy cảm Streptococcus spp kháng sinh amoxicillin clavulanic acid, ampicillin penicillin 100 %, kháng sinh lại bị kháng 100 % Bệnh tích vi thể phổi có định hướng ca Mycoplasma, ca Actinobaccillus pleuropneumoniae Hiệu điều trị kháng sinh sử dụng trại giai đoạn CS - CT trung bình 79,78 %, giai đoạn CT - XC 89,77 % Hiệu điều trị ba loại kháng sinh Flor LA, Doxyl LA, Genta - tylo 85,71 %; 75 %; 83,33 % Hiệu điều trị ba liệu trình tương đương iv MỤC LỤC TRANG Trang tựa i Phiếu xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm ơn iii Mục lục v Danh sách chữ viết tắt ix Danh sách bảng .x Danh sách hình xi Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề .1 1.2 Mục đích yêu cầu .2 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu .2 Chương TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu khái quát trại chăn nuôi 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Nhiệm vụ 2.1.3 Cơ cấu 2.1.4 Cơ cấu đàn 2.1.5 Hệ thống chuồng trại 2.1.6 Thức ăn .4 2.1.7 Nước uống 2.1.8 Chế độ ni dưỡng chăm sóc .5 2.1.8.1 Chế độ nuôi dưỡng .5 2.1.8.2 Chế độ chăm sóc .5 2.1.9 Lịch tiêm phòng 2.1.10 Vệ sinh chuồng trại v 2.2 Hệ hô hấp 2.2.1 Cấu tạo thể học hệ hô hấp .6 2.2.2 Các thể hô hấp 2.3 Một số yếu tố ảnh hưởng đến bệnh đường hô hấp 2.3.1 Dinh dưỡng .7 2.3.2 Tiểu khí hậu chuồng ni 2.3.2.1 Nhiệt độ 2.3.2.2 Ẩm độ 2.3.3 Các yếu tố ảnh hưởng khác 11 2.3.3.1 Các khí có hại bụi chuồng ni 11 2.3.3.2 Yếu tố vi sinh vật gây bệnh 11 2.4 Các bệnh thường gặp đường hô hấp 12 2.4.1 Bệnh vi khuẩn .12 2.4.1.1 Bệnh viêm phổi viêm màng phổi .12 2.4.1.2 Bệnh Haemophilus parasuis (bệnh Glasser) 13 2.4.1.3 Bệnh tụ huyết trùng thể viêm phổi (Pasteurellosis) 14 2.4.2 Bệnh virus 15 2.4.2.1 Bệnh giả dại (Aujeszky’s Disease) .15 2.4.2.2 Bệnh viêm phổi Mycoplasma hyopneumoniae 16 2.4.2.3 Bệnh cúm heo (Swine influenza) virus orthomyxoviridae 17 2.4.2.4 Bệnh cảm nhiễm đường hô hấp sinh sản heo Arterivirus 18 2.5 Giới thiệu loại kháng sinh sử dụng thí nghiệm .19 2.5.1 Doxycyline .19 2.5.2 Florphenicol .20 2.5.3 Genta - tylo: kết hợp hai loại kháng sinh gentamicin tylosin 21 2.6 Lược duyệt số cơng trình nghiên cứu 21 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu .23 3.1.1 Thời gian 23 vi 3.1.2 Địa điểm 23 3.2 Đối tượng nghiên cứu 23 3.3 Nội dung nghiên cứu 23 3.4 Phương pháp nghiên cứu 23 3.4.1 Khảo sát tiểu khí hậu chuồng ni 23 3.4.1.1 Dụng cụ 23 3.4.1.2 Phương pháp tiến hành 23 3.4.1.3 Các tiêu theo dõi cơng thức tính 24 3.4.2 Khảo sát biểu hô hấp heo từ CS - CT CT - XC .24 3.4.2.1 Phương pháp tiến hành 24 3.4.2.2 Các tiêu theo dõi công thức tính tốn 24 3.4.3 Phân lập vi khuẩn, thử kháng sinh đồ đánh giá bệnh tích đại thể vi thể .25 3.4.3.1 Dụng cụ 25 3.4.3.2 Phương pháp tiến hành 25 3.4.4 Đánh giá hiệu điều trị 25 3.4.4.1 Thuốc 25 3.4.4.2 Phương pháp tiến hành 25 3.4.4.3 Các tiêu theo dõi công thức tính 26 3.5 Phần mềm xử lý 26 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 27 4.1 Kết khảo sát tiểu khí hậu chuồng nuôi 27 4.1.1 Nhiệt độ chuồng nuôi .27 4.1.2 Ẩm độ chuồng nuôi 28 4.2 Kết khảo sát biểu hô hấp heo hai giai đoạn 30 4.2.1 Tỷ lệ ho 30 4.2.2 Tỷ lệ thở bụng 31 4.2.3 Tỷ lệ ho kết hợp với thở bụng 33 4.2.3 Kết khảo sát chứng bệnh khác hai giai đoạn CS - CT CT - XC 34 4.3 Kết phân lập vi khuẩn, thử kháng sinh đồ bệnh tích đại thể, vi thể 35 vii 4.3.1 Kết phân lập vi khuẩn 35 4.3.2 Kết xác định kháng sinh đồ vi khuẩn phân lập 37 4.3.3 Kết đánh giá bệnh tích đại thể, vi thể 38 4.4 Kết đánh giá hiệu điều trị 40 4.4.1 Kết đánh giá hiệu điều trị bệnh hô hấp trại 40 4.4.2 Kết đánh giá hiệu điều trị kháng sinh sử dụng trại với hai loại kháng sinh Flor LA, Doxyl LA 42 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 44 5.1 Kết luận .44 5.2 Đề nghị 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 PHỤ LỤC 49 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ĐC : đối chứng TN : thí nghiệm CS : cai sữa CT : chuyển nuôi thịt XC : xuất chuồng TĂ : thức ăn ELISA : enzyme linked immuno sorbent assay PCR : polymerase chain reaction APP : Actinobacillus pleuropneumoniae PRRSV : Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus MH : Mycoplasma hyopneumoniae FMD : foot and mouth disease ppm : parts per million LA : long acting ix Source DF SS MS thang 95.25 31.75 Error 12 59.76 4.98 Total 15 155.01 F P 6.37 0.008 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ 62.025 2.466 ( -* -) 4 62.133 2.671 ( -* -) 63.610 1.173 68.035 2.309 ( -* -) ( -* -) + -+ -+ -+ -Pooled StDev = 2.232 60.0 63.0 66.0 69.0 2.2 One-way Analysis of Variance: ẩm độ chuồng chuyển thịt Analysis of Variance for am ct Source DF thang4 SS MS F P 171.67 57.22 12.47 0.001 55.05 4.59 Error 12 Total 15 226.72 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+- 63.715 1.353 ( * ) 4 64.500 1.760 68.163 2.515 71.955 2.664 ( -* ) ( * -) ( * -) -+ -+ -+ -+Pooled StDev = 2.142 63.0 66.5 70.0 73.5 Tỷ lệ ho trung bình 3.1 Các tháng giai đoan CS - CT Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts Ho K Ho Total 23 296 319 51.82 267.18 47 248 295 47.92 247.08 50 63 247 310 50.36 259.64 59 199 258 41.91 216.09 Total 192 990 1182 Chi-Sq = 16.026 + 3.108 + 0.018 + 0.003 + 3.175 + 0.616 + 6.970 + 1.352 = 31.268 DF = 3, P-Value = 0.000 3.1.1 Chi-Square Test so sanh tỷ lệ ho tháng giai đoạn CS - CT Expected counts are printed below observed counts Ho K Ho Total 23 296 319 36.37 282.63 47 248 295 33.63 261.37 Total 70 544 614 Chi-Sq = 4.914 + 0.632 + 5.314 + 0.684 = 11.543 DF = 1, P-Value = 0.001 3.1.2 Chi-Square Test so sánh tỷ lệ ho tháng giai đoạn CS - CT Expected counts are printed below observed counts Ho1 K.Ho1 Total 47 248 295 53.64 241.36 63 247 310 56.36 253.64 Total 110 495 605 Chi-Sq = 0.821 + 0.182 + 0.781 + 0.174 = 1.959 DF = 1, P-Value = 0.162 3.1.3 Chi-Square Test so sánh tỷ lệ ho tháng giai đoạn CS - CT Expected counts are printed below observed counts Ho2 K.Ho2 Total 63 247 310 66.58 243.42 51 59 199 258 55.42 202.58 Total 122 446 568 Chi-Sq = 0.193 + 0.053 + 0.232 + 0.063 = 0.541 DF = 1, P-Value = 0.462 3.2 Các tháng giai đoan CT - XC Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts Ho K Ho Total 41 805 846 86.02 759.98 98 716 814 82.76 731.24 94 744 838 85.20 752.80 113 792 905 92.02 812.98 Total 346 3057 3403 Chi-Sq = 23.560 + 2.667 + 2.805 + 0.317 + 0.908 + 0.103 + 4.785 + 0.542 = 35.687 DF = 3, P-Value = 0.000 3.2.1 Chi-Square Test: so sanh tỷ lệ ho tháng giai đoạn CT - XC Expected counts are printed below observed counts ho 41 k.ho Total 805 846 70.84 775.16 98 716 814 68.16 745.84 Total 139 1521 1660 Chi-Sq = 12.569 + 1.149 + 13.063 + 1.194 = 27.975 DF = 1, P-Value = 0.000 3.2.2 Chi-Square Test: so sánh tỷ lệ ho tháng va giai đoạn CT - XC Expected counts are printed below observed counts 52 ho1 k.ho1 Total 98 716 814 94.61 719.39 94 744 838 97.39 740.61 Total 192 1460 1652 Chi-Sq = 0.122 + 0.016 + 0.118 + 0.016 = 0.272 DF = 1, P-Value = 0.602 3.2.3 Chi-Square Test: so sánh tỷ lệ ho tháng va giai đoạn CT - XC Expected counts are printed below observed counts ho2 k.ho2 Total 94 744 838 99.52 738.48 113 792 905 107.48 797.52 Total 207 1536 1743 Chi-Sq = 0.306 + 0.041 + 0.284 + 0.038 = 0.670 DF = 1, P-Value = 0.413 3.3 So sánh tỷ lệ ho giai đoạn CS - CT CT - XC Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts Ho K Ho Total 192 990 1182 138.69 1043.31 346 3057 3403 399.31 3003.69 Total 538 4047 4585 Chi-Sq = 20.487 + 2.723 + 7.116 + 0.946 = 31.272 DF = 1, P-Value = 0.000 Tỷ lệ thở bụng trung bình 4.1 Các tháng giai đoan CS - CT Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts 53 Tho bung K Tho b Total 316 319 21.59 297.41 286 295 19.97 275.03 30 280 310 20.98 289.02 38 220 258 17.46 240.54 Total 80 1102 1182 Chi-Sq = 16.007 + 1.162 + 6.023 + 0.437 + 3.877 + 0.281 + 24.156 + 1.754 = 53.697 DF = 3, P-Value = 0.000 4.1.1 Chi-Square Test so sánh tỷ lệ thở bụng tháng va giai đoạn CS CT Expected counts are printed below observed counts Tho bung K Tho b Total 316 319 6.23 312.77 286 295 5.77 289.23 Total 12 602 614 Chi-Sq = 1.678 + 0.033 + 1.815 + 0.036 = 3.562 DF = 1, P-Value = 0.059 4.1.2 Chi-Square Test so sánh tỷ lệ tháng giai đoạn CS - CT Expected counts are printed below observed counts Tho bung K Tho b Total 286 295 19.02 275.98 30 280 310 19.98 290.02 Total 39 566 605 Chi-Sq = 5.276 + 0.364 + 5.021 + 0.346 = 11.006 54 DF = 1, P-Value = 0.001 4.1.3 Chi-Square Test: so sánh tỷ lệ tháng giai đoạn CS - CT Expected counts are printed below observed counts Tho bung K Tho b Total 30 280 310 37.11 272.89 38 220 258 30.89 227.11 Total 68 500 568 Chi-Sq = 1.363 + 0.185 + 1.638 + 0.223 = 3.409 DF = 1, P-Value = 0.065 4.2 Tỷ lệ thở bụng tháng giai đoạn CT - XC Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts Tho bung K Tho b Total 842 846 11.44 834.56 10 804 814 11.00 803.00 18 820 838 11.33 826.67 14 891 905 12.23 892.77 Total 46 3357 3403 Chi-Sq = 4.835 + 0.066 + 0.091 + 0.001 + 3.930 + 0.054 + 0.255 + 0.003 = 9.237 DF = 3, P-Value = 0.026 4.2.1 Chi-Square Test: so sánh tỷ lệ thở bụng tháng giai đoạn CT - XC Expected counts are printed below observed counts Tho bung K Tho b Total 842 846 7.13 838.87 10 804 814 6.87 807.13 55 Total 14 1646 1660 Chi-Sq = 1.377 + 0.012 + 1.432 + 0.012 = 2.833 DF = 1, P-Value = 0.092 4.2.2 Chi-Square Test: so sánh tỷ lệ thở bụng tháng giai đoạn CT - XC Expected counts are printed below observed counts tbung1 k.tbung1 Total 10 804 814 13.80 800.20 18 820 838 14.20 823.80 Total 28 1624 1652 Chi-Sq = 1.045 + 0.018 + 1.015 + 0.017 = 2.095 DF = 1, P-Value = 0.148 4.2.3 Chi-Square Test: so sánh tỷ lệ thở bụng tháng giai đoạn CT - XC Expected counts are printed below observed counts tbung2 k.tbung2 Total 18 820 838 15.38 822.62 14 891 905 16.62 888.38 Total 32 1711 1743 Chi-Sq = 0.444 + 0.008 + 0.412 + 0.008 = 0.872 DF = 1, P-Value = 0.350 4.2.4 Chi-Square Test: so sánh tỷ lệ thở bụng tháng giai đoạn CT - XC Expected counts are printed below observed counts Tho bung K Tho b Total 842 846 11.05 834.95 18 820 838 10.95 827.05 Total 22 1662 1684 Chi-Sq = 4.500 + 0.060 + 4.543 + 0.060 = 9.163 DF = 1, P-Value = 0.002 56 4.3 Tỷ lệ thở bụng giai đoạn CS - CT CT - XC Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts Tho bung K Tho b Total 80 1102 1182 32.48 1149.52 46 3357 3403 93.52 3309.48 Total 126 4459 4585 Chi-Sq = 69.512 + 1.964 + 24.144 + 0.682 = 96.303 DF = 1, P-Value = 0.000 Tỷ lệ ho kết hợp thở bụng hai giai đoạn CS - CT CT - XC Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts ho va tb k ho va Total 1173 1182 5.41 1176.59 12 3391 3403 15.59 3387.41 Total 21 4564 4585 Chi-Sq = 2.376 + 0.011 + 0.825 + 0.004 = 3.216 DF = 1, P-Value = 0.073 Tỷ lệ tiêu chảy trung bình giai đoạn CS - CT CT - XC Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts Tieu cha K Tieu Total 155 872 1027 67.69 959.31 137 3266 3403 224.31 3178.69 Total 292 4138 4430 Chi-Sq =112.600 + 7.946 + 33.982 + 2.398 = 156.926 DF = 1, P-Value = 0.000 57 Tỷ lệ viêm da trung bình giai đoạn CS - CT CT - XC Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts Viem da K Viem Total 16 1150 1166 14.80 1151.20 42 3361 3403 43.20 3359.80 Total 58 4511 4569 Chi-Sq = 0.097 + 0.001 + 0.033 + 0.000 = 0.132 DF = 1, P-Value = 0.716 Tỷ lệ viêm khớp trung bình giai đoạn CS - CT CT - XC Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts Viem kho K VK Total 16 1150 1166 9.70 1156.30 22 3381 3403 28.30 3374.70 Total 38 4531 4569 Chi-Sq = 4.096 + 0.034 + 1.403 + 0.012 = 5.546 DF = 1, P-Value = 0.019 Chi-Square Test: tỷ lệ ho ba liệu trình Expected counts are printed below observed counts Ho K Ho Total 35 40 5.33 34.67 33 40 5.33 34.67 36 40 5.33 34.67 Total 16 104 120 Chi-Sq = 0.021 + 0.003 + 0.521 + 0.080 + 58 0.333 + 0.051 = 1.010 DF = 2, P-Value = 0.604 10 Chi-Square Test tỷ lệ thở bụng ba liệu trình Expected counts are printed below observed counts tbung k.tbung Total 38 40 1.67 38.33 39 40 1.67 38.33 38 40 1.67 38.33 Total 115 120 Chi-Sq = 0.067 + 0.003 + 0.267 + 0.012 + 0.067 + 0.003 = 0.417 DF = 2, P-Value = 0.812 cells with expected counts less than 5.0 11 Chi-Square Test: tỷ lệ khỏi giai đoạn CS - CT Expected counts are printed below observed counts so k so k Total 21 20.73 44 26 5.27 12 56 44.64 11.36 80 21 101 80.52 20.48 83 20 103 82.11 20.89 Total 228 58 286 Chi-Sq = 0.004 + 0.014 + 0.009 + 0.036 + 0.003 + 0.013 + 0.010 + 0.038 = 0.127 DF = 3, P-Value = 0.988 11.1 Chi-Square Test: so sánh tỷ lệ khỏi tháng giai đoạn CS - CT Expected counts are printed below observed counts khoi1 k.khoi1 Total 59 21 20.61 44 26 5.39 12 56 44.39 11.61 Total 65 17 82 Chi-Sq = 0.007 + 0.028 + 0.003 + 0.013 = 0.052 DF = 1, P-Value = 0.819 11.2 Chi-Square Test: so sánh tỷ lệ khỏi tháng giai đoạn CS - CT Expected counts are printed below observed counts khoi2 k.khoi2 Total 21 20.96 83 26 5.04 20 103 83.04 19.96 Total 104 25 129 Chi-Sq = 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 = 0.000 DF = 1, P-Value = 0.983 11.3 Chi-Square Test: so sánh tỷ lệ khỏi tháng giai đoạn CS - CT Expected counts are printed below observed counts khoi3 k.khoi3 Total 21 20.68 80 26 5.32 21 101 80.32 20.68 Total 101 26 127 Chi-Sq = 0.005 + 0.020 + 0.001 + 0.005 = 0.031 DF = 1, P-Value = 0.860 11.4 Chi-Square Test: so sánh tỷ lệ khỏi tháng giai đoạn CS - CT Expected counts are printed below observed counts khoi k.khoi Total 44 12 56 44.23 11.77 80 21 101 79.77 21.23 60 Total 124 33 157 Chi-Sq = 0.001 + 0.004 + 0.001 + 0.002 = 0.009 DF = 1, P-Value = 0.925 12 Chi-Square Test: tỷ lệ khỏi giai đoạn CT - XC Expected counts are printed below observed counts khoi k.khoi Total 41 40.34 96 45 4.66 16 112 100.41 11.59 106 11 117 104.90 12.10 121 11 132 118.34 13.66 Total 364 42 406 Chi-Sq = 0.011 + 0.092 + 0.194 + 1.681 + 0.012 + 0.101 + 0.060 + 0.516 = 2.666 DF = 3, P-Value = 0.446 cells with expected counts less than 5.0 12.1 Chi-Square Test: so sánh tỷ lệ khỏi tháng giai đoạn CT - XC Expected counts are printed below observed counts khoi2 k.khoi2 Total 41 39.27 96 45 5.73 16 112 97.73 14.27 Total 137 20 157 Chi-Sq = 0.076 + 0.524 + 0.031 + 0.210 = 0.841 DF = 1, P-Value = 0.359 12.2 Chi-Square Test: so sánh tỷ lệ khỏi tháng giai đoạn CT - XC Expected counts are printed below observed counts k.hoi3 k.khoi3 Total 41 45 61 40.83 4.17 106 11 117 106.17 10.83 Total 147 15 162 Chi-Sq = 0.001 + 0.007 + 0.000 + 0.003 = 0.010 DF = 1, P-Value = 0.920 12.3 Chi-Square Test: so sánh tỷ lệ khỏi tháng giai đoạn CT - XC Expected counts are printed below observed counts khoi4 k.khoi4 Total 41 45 41.19 3.81 121 11 132 120.81 11.19 Total 162 15 177 Chi-Sq = 0.001 + 0.009 + 0.000 + 0.003 = 0.013 DF = 1, P-Value = 0.908 12.4 Chi-Square Test: so sánh tỷ lệ khỏi tháng giai đoạn CT - XC Expected counts are printed below observed counts khoi5 k.khoi5 Total 96 16 112 98.79 13.21 106 11 117 103.21 13.79 Total 202 27 229 Chi-Sq = 0.079 + 0.591 + 0.076 + 0.566 = 1.312 DF = 1, P-Value = 0.252 12.5 Chi-Square Test: so sánh tỷ lệ khỏi tháng giai đoạn CT - XC Expected counts are printed below observed counts khoi2 k.khoi2 Total 96 16 112 99.61 12.39 121 11 132 117.39 14.61 Total 217 27 244 62 Chi-Sq = 0.131 + 1.050 + 0.111 + 0.891 = 2.181 DF = 1, P-Value = 0.140 12.6 Chi-Square Test: so sánh tỷ lệ khỏi tháng giai đoạn CT - XC Expected counts are printed below observed counts khoi3 k.khoi3 Total 106 11 117 106.66 10.34 121 11 132 120.34 11.66 Total 227 22 249 Chi-Sq = 0.004 + 0.042 + 0.004 + 0.038 = 0.088 DF = 1, P-Value = 0.767 13 Chi-Square Test: so sánh tỷ lệ khỏi giai đoạn CS - CT CT - XC Expected counts are printed below observed counts khoi k.khoi Total 228 58 286 244.67 41.33 364 42 406 347.33 58.67 Total 592 100 692 Chi-Sq = 1.136 + 6.724 + 0.800 + 4.737 = 13.397 DF = 1, P-Value = 0.000 14 So sánh tỷ lệ khỏi ba loại kháng sinh Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts khoi kkhoi Total 6.00 6.86 5.14 Total 18 1.00 1.14 0.86 21 63 Chi-Sq = 0.000 + 0.000 + 0.107 + 0.643 + 0.143 + 0.857 = 1.750 DF = 2, 64 ... DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI THÚ Y **************** LƯƠNG THỊ DUNG KHẢO SÁT CÁC BIỂU HIỆN HÔ HẤP VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA MỘT SỐ LOẠI KHÁNG SINH TRÊN HEO GIAI... TOÀN Tháng 8/2010 i PHIẾU XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Lương Thị Dung Luận văn: “Khảo sát biểu hô hấp hiệu số loại kháng sinh heo giai đoạn cai sữa đến xuất chuồng”... học tập hoàn thành luận văn tốt nghiệp Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2010 Sinh viên Lương Thị Dung iii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Khảo sát biểu hô hấp hiệu số loại kháng sinh heo giai đoạn cai
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT CÁC BIỂU HIỆN HÔ HẤP VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA MỘT SỐ LOẠI KHÁNG SINH TRÊN HEO GIAI ĐOẠN CAI SỮA ĐẾN XUẤT CHUỒNG , KHẢO SÁT CÁC BIỂU HIỆN HÔ HẤP VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA MỘT SỐ LOẠI KHÁNG SINH TRÊN HEO GIAI ĐOẠN CAI SỮA ĐẾN XUẤT CHUỒNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay