THỬ NGHIỆM VACCINE NGÂM VÀ CHO ĂN PHÒNG BỆNH GAN THẬN MỦ TRÊN CÁ TRA BỘT (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS)

80 1 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:36

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP THỬ NGHIỆM VACCINE NGÂM CHO ĂN PHÒNG BỆNH GAN THẬN MỦ TRÊN TRA BỘT (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) Sinh viên thực hiện: NGUYỄN PHẠM HỒNG HUY Ngành: NI TRỒNG THỦY SẢN Chuyên ngành: NGƯ Y Niên khóa: 2006 – 2010 Tháng 08/2010 THỬ NGHIỆM VACCINE NGÂM CHO ĂN PHÒNG BỆNH GAN THẬN MỦ TRÊN TRA BỘT Pangasianodon hypophthalmus Tác giả NGUYỄN PHẠM HỒNG HUY Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Nuôi Trồng Thủy Sản chuyên ngành Ngư Y Giáo viên hướng dẫn: TS NGUYỄN HỮU THỊNH Tháng 08 năm 2010 CẢM TẠ Chúng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Nhà Trường, Khoa Thủy Sản Thầy Cô giúp đỡ tạo điều kiện cho để hồn thành đề tài Đặc biệt, chúng tơi xin cảm ơn Thầy Nguyễn Hữu Thịnh tận tình hướng dẫn dìu dắt tơi suốt q trình thực đề tài Chúng xin gửi lời cảm ơn đến Thầy Trần Hữu Lộc anh Đỗ Viết Phương tạo điều kiện chia sẻ nhiều kinh nghiệm q báu cho tơi để hồn thành khóa luận Cảm ơn thầy, anh Trại thực nghiệm thủy sản bạn lớp DH06NY tận tình hỗ trợ chúng tơi thời gian qua Dù cố gắng hạn chế kiến thức thời gian nên luận văn không tránh khỏi sai sót Tơi mong Thầy Cơ bạn thơng cảm đóng góp ý kiến để luận văn hồn chỉnh Chân thành cảm ơn! ii TÓM TẮT Đề tài : “ Thử nghiệm vaccine ngâm cho ăn phòng bệnh gan thận mủ cho tra bột (Pangasianodon hypophthalmus) ” tiến hành tra bột, sử dụng vaccine dạng ngâm cho ăn Bao gồm nội dung sau: Thí nghiệm 1(TN1): Xác định tỷ lệ sống bột ngâm vaccine sau ngâm 24 Sử dụng vaccine cho ăn bột sau tháng kiểm tra tỷ lệ sống gây bệnh xem khả bảo hộ vaccine Thí nghiệm (TN2): tiếp tục nuôi thêm tháng Trong thời gian cấp vaccine cho ăn ngày ngưng cấp vaccine 15 ngày tiến hành gây bệnh Xem xét khả bảo hộ vaccine Sau thời gian thực đề tài thu kết sau: Việc sử dụng vaccine ngâm cho bột với nồng độ pha loãng 1/25, 1/50, 1/100, 1/150, 1/200 sau 24 không gây hại làm chết Vaccine an toàn tỉ lệ sống cao Đối với tra cỡ từ 2g đến 10g sử dụng vaccine cho ăn liên tục hồn tồn an tồn tuyệt Chúng tơi nhận thấy việc sử dụng kết hợp vaccine ngâm cho ăn hồn tồn an tồn khơng ảnh hưởng đến việc sinh trưởng phát triển Sử dụng kết hợp dạng vaccine ngâm cho ăn không cho hiệu bảo hộ bột iii MỤC LỤC Trang tựa i Cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách bảng sơ đồ viii Danh sách đồ thị ix Danh sách hình x CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Bệnh gan thận mủ tra 2.1.1 Đặc điểm phân loại Edwarsiella ictaluri 2.1.2 Đặc điểm gây bệnh 2.1.3 Dịch tễ bệnh 2.1.4 Triệu chứng bệnh tích 2.1.5 Phương pháp chẩn đoán bệnh 2.1.6 Phương pháp phòng trị bệnh 2.2 Vaccine nuôi trồng thủy sản 2.2.1 Định nghĩa vaccine 2.2.2 Lịch sử nghiên cứu vaccine thủy sản 2.3.3 Phân loại vaccine 2.3.3.1 Vaccine bất hoạt 2.3.3.2 Vaccine hỗn hợp 2.3.3.3 Vaccine sống 2.3.3.4 Vaccine tiểu phần 2.3.3.5 DNA vaccine 2.3.4 Phương pháp cấp vaccine 2.3.4.1 Phương pháp tiêm iv 2.3.4.2 Phương pháp ngâm 2.3.4.3 Phương pháp tắm 2.3.4.4 Phương pháp cho ăn 2.3.4.5 Phương pháp bơm cao áp 2.3.4.6 Phương pháp bơm vào đường ruột 2.3.5 Vai trò vaccine thủy sản 2.3.6 Các nguyên tắc sử dụng vaccine 2.3.7 Đánh giá hiệu bảo hộ vaccine CHƯƠNG VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 11 3.2 Vật liệu, trang thiết bị hóa chất 11 3.2.1 Đối tượng nghiên cứu 11 3.2.2 Chế phẩm vaccine 11 3.2.3 Vi khuẩn thí nghiệm 11 3.2.4 Hệ thống bể thí nghiệm 11 3.2.5 Dụng cụ 12 3.2.6 Hóa chất mơi trường 12 3.3 Phương pháp nghiên cứu 12 3.3.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 12 3.3.2 Các tiêu theo dõi 13 3.3.3 Phương pháp chuẩn bị huyền dịch vi khuẩn 14 3.3.4 Phương pháp làm phản ứng vi ngưng kết kháng thể 14 3.3.5 Phương pháp xác định số lượng tế bào vi khuẩn sống 15 3.3.6 Phương pháp gây nhiễm thực nghiệm 15 3.3.7 Phương pháp theo dõi sau gây nhiễm 15 3.3.8 Phương pháp cấy phân lập vi khuẩn từ bệnh 15 3.3.9 Phương pháp làm vi khuẩn 16 3.3.10 Phương pháp định danh vi khuẩn 16 3.3.11 Phương pháp xử lí số liệu 16 CHƯƠNG KẾT QUẢ THẢO LUẬN 17 4.1 Các tiêu chất lượng nước q trình thí nghiệm 17 v 4.2 Tỷ lệ sống trình cấp vaccine 17 4.2.1 Sau cấp vaccine 17 4.2.2 Sau 24 cấp vaccine 18 4.2.3 Sau tháng thí nghiệm 19 4.3 Kết gây nhiễm lần 20 4.3.1 Kết kiểm tra sức khỏe ni trước thí nghiệm 20 4.3.2 Trọng lượng trung bình gây nhiễm lần 21 4.3.3 Mật độ vi khuẩn có bình tăng sinh gốc lượng vi khuẩn sống dung dich gây nhiễm cho 22 4.3.4 Kết cấy phân lập định danh vi khuẩn 22 4.3.5 Triệu chứng bệnh tích 23 4.3.6 Tỷ lệ chết nghiệm thức 25 4.3.7 Kết kiểm tra sống sau gây nhiễm lần 26 4.3.8 Hiệu bảo hộ nghiệm thức 27 4.4 Kết trình gây nhiễm lần 28 4.4.1 Kết kiểm tra sức khỏe ni trước thí nghiệm 28 4.4.2 Trọng lượng trung bình gây nhiễm lần 28 4.4.3 Mật độ vi khuẩn có bình tăng sinh gốc lượng vi khuẩn sống dung dịch gây nhiễm cho 29 4.4.4 Kết phân lập định danh vi khuẩn 29 4.4.5 Tỷ lệ chết nghiệm thức 29 4.4.6 Tỷ lệ chết sống sau gây nhiễm lần 30 4.4.7 Hiệu bảo hộ miễn dịch nghiệm thức 31 4.4.8 Kết kiểm tra hàm lượng kháng thể 33 CHƯƠNG KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 35 5.1 Kết luận 35 5.2 Đề nghị 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO 36 PHỤ LỤC 38 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHIA: Brain Heart Infusion Agar BHIB: Brain Heart Infusion Broth CĐCN: Cường độ cảm nhiễm DO: Dissolved Oxygen NB: Nutrient Broth PCA: Plate Count Agar TLCN: Tỷ lệ cảm nhiễm TSA: Tryptic Soy Agar RPS: Relative Percent Survival vii DANH SÁCH CÁC BẢNG SƠ ĐỒ Bảng 3.1: Sơ đồ thứ tự giếng 16 Bảng 4.1: Các tiêu môi trường q trình thí nghiệm 17 Bảng 4.2: Bảng số liệu ước lượng tỷ lệ chết sau ngâm vaccine 18 Bảng 4.3: Bảng số liệu ước lượng tỷ lệ chết sau 24 ngâm vaccine 19 Bảng 4.4: Bảng số liệu lại sau tháng cấp vaccine dạng cho ăn 19 Bảng 4.5: Trọng lượng sau ương tháng 21 Bảng 4.6: Kết phản ứng sinh hóa E ictaluri 22 Bảng 4.7: Bảng số liệu tỷ lệ chết gây nhiễm lần 23 Bảng 4.8: Tỷ lệ sống vào ngày thứ 14 có tạo thành khuẩn lạc đĩa cấy 25 Bảng 4.9: Khả bảo hộ miễn dịch nghiệm thức gây nhiễm lần 26 Bảng 4.10: Hiệu giá kháng thể trung bình nghiệm thức gây nhiễm lần 27 Bảng 4.11: Trọng lượng trung bình gây nhiễm lần 28 Bảng 4.12: Tỷ lệ chết trung bình nghiệm thức gây nhiễm lần 30 Bảng 4.13: Kết phân lập sống vào ngày thứ 14 có tạo thành khuẩn lạc đĩa cấy 31 Bảng 4.14: Khả bảo hộ miễn dịch trung bình nghiệm thức gây nhiễm lần 32 Bảng 4.15: Hiệu giá kháng thể nghiệm thức gây nhiễm lần 33 viii DANH SÁCH CÁC ĐỒ THỊ Đồ thị 4.1: Tỷ lệ chết tích lũy trung bình nghiệm thức 14 ngày thí nghiệm 25 Biểu đồ 4.2: Hiệu bảo hộ miễn dịch nghiệm thức gây nhiễm lần 27 Đồ thị 4.3: Tỷ lệ chết tích lũy nghiệm gây nhiễm lần 30 Biểu đồ 4.4: Hiệu bảo hộ miễn dịch nghiệm thức gây nhiễm lần 32 ix Phụ lục 12: Xử lí số liệu thống kê so sánh trọng lượng nghiệm thức thí nghiệm đợt One-way ANOVA: Trọng lượng versus Nghiệm thức Source DF SS MS F P Nghiệm thức 16,85 3,37 0,46 0,808 Error 174 1283,52 7,38 Total 179 1300,37 S = 2,716 R-Sq = 1,30% R-Sq(adj) = 0,00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ -1/100 30 29,533 2,074 ( -* -) 1/150 30 29,717 2,085 ( -* ) 1/200 30 29,417 1,910 ( * -) 1/25 30 29,470 2,991 ( -* ) 1/50 30 28,870 2,512 ( -* -) DC 30 28,967 4,088 ( -* -) -+ -+ -+ -+ -28,00 28,80 29,60 30,40 Pooled StDev = 2,716 Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of Nghiệm thức Individual confidence level = 99,56% Nghiệm thức = 1/100 subtracted from: Nghiệm thức Lower Center Upper -+ -+ -+ -+ 1/150 -1,840 0,183 2,206 ( * -) 1/200 -2,140 -0,117 1,906 ( * -) 1/25 -2,086 -0,063 1,960 ( -* ) 1/50 -2,686 -0,663 1,360 ( -* ) DC -2,590 -0,567 1,456 ( * -) -+ -+ -+ -+ -1,5 0,0 1,5 3,0 55 Nghiệm thức = 1/150 subtracted from: Nghiệm thức Lower Center Upper -+ -+ -+ -+ 1/200 -2,323 -0,300 1,723 ( * ) 1/25 -2,270 -0,247 1,776 ( * -) 1/50 -2,870 -0,847 1,176 ( * -) DC -2,773 -0,750 1,273 ( * ) -+ -+ -+ -+ -1,5 0,0 1,5 3,0 Nghiệm thức = 1/200 subtracted from: Nghiệm thức Lower Center Upper -+ -+ -+ -+ 1/25 -1,970 0,053 2,076 ( * -) 1/50 -2,570 -0,547 1,476 ( * -) DC -2,473 -0,450 1,573 ( * ) -+ -+ -+ -+ -1,5 0,0 1,5 3,0 Nghiệm thức = 1/25 subtracted from: Nghiệm thức Lower Center Upper -+ -+ -+ -+ 1/50 -2,623 -0,600 1,423 ( * ) DC -2,526 -0,503 1,520 ( -* ) -+ -+ -+ -+ -1,5 0,0 1,5 3,0 Nghiệm thức = 1/50 subtracted from: Nghiệm thức Lower Center Upper -+ -+ -+ -+ DC -1,926 0,097 2,120 ( -* ) -+ -+ -+ -+ -1,5 0,0 1,5 3,0 56 Phụ lục 13: Bảng số liệu phản ứng vi ngưng kết kháng thể thí nghiệm đợt NT 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 10 - 11 - 12 - Phụ lục 14: Xử lí số liệu thống kê so sánh tỷ lệ chết nghiệm thức thí nghiệm đợt One-way ANOVA: Tỷ lệ chết versus Nghiệm thức Source DF SS MS F P Nghiệm thức 938 188 1,45 0,254 Error 18 2325 129 Total 23 3263 S = 11,37 R-Sq = 28,74% R-Sq(adj) = 8,94% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ -1/100 90,00 8,16 ( -* -) 1/150 82,50 17,08 ( -* -) 1/200 92,50 5,00 ( -* -) 1/25 85,00 19,15 ( -* -) 1/50 97,50 5,00 ( -* -) DC 100,00 0,00 ( -* -) -+ -+ -+ -+ -72 84 96 108 Pooled StDev = 11,37 Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of Nghiệm thức Individual confidence level = 99,48% Nghiệm thức = 1/100 subtracted from: Nghiệm 57 thức 1/150 1/200 1/25 1/50 DC Lower -33,01 -23,01 -30,51 -18,01 -15,51 Center Upper -+ -+ -+ -+ 7,50 18,01 ( -* -) 2,50 28,01 ( -* -) -5,00 20,51 ( -* -) 7,50 33,01 ( -* -) 10,00 35,51 ( -* -) -+ -+ -+ -+ 25 25 50 Nghiệm thức = 1/150 subtracted from: Nghiệm thức Lower 1/200 -15,51 1/25 -23,01 1/50 -10,51 DC -8,01 Center Upper -+ -+ -+ -+-10,00 35,51 ( -* -) 2,50 28,01 ( -* -) 15,00 40,51 ( -* -) 17,50 43,01 ( -* -) -+ -+ -+ -+ 25 25 50 Nghiệm thức = 1/200 subtracted from: Nghiệm thức Lower 1/25 -33,01 1/50 -20,51 DC -18,01 Center Upper -+ -+ -+ -+ 7,50 18,01 ( -* -) 5,00 30,51 ( -* -) 7,50 33,01 ( -* -) -+ -+ -+ -+ 25 25 50 Nghiệm thức = 1/25 subtracted from: Nghiệm thức Lower Center Upper -+ -+ -+ -+-1/50 -13,01 12,50 38,01 ( -* -) DC -10,51 15,00 40,51 ( -* -) -+ -+ -+ -+ 25 25 50 Nghiệm thức = 1/50 subtracted from: 58 Nghiệm thức Lower Center Upper -+ -+ -+ -+-DC -23,01 2,50 28,01 ( -* -) -+ -+ -+ -+-50 -25 25 Phụ lục 15: Bảng số liệu chất lượng nước trại nuôi thêm tháng Ngày Nghiệm thức Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 Các tiêu theo dõi 300 con/ bể Nhiệt độ pH Sáng Chiều 26 31,5 7,5 26 31,5 7,5 26 31,5 7,6 26 31,5 7,5 26 31,5 7,6 26 31,5 7,6 26 31 7,5 26 31 7,5 26 31,5 7,6 26 31 7,5 26 31 7,6 26 31 7,6 26 32 7,5 26 32 7,5 26 32 7,6 26 32 7,5 26 32 7,6 26 32 7,6 27 32 7,5 27 32 7,5 27 32 7,3 27 32 7,4 27,5 32 7,5 27 32 7,6 26,5 32 7,5 26,5 32 7,5 26,5 32 7,3 26,5 32 7,4 26,5 32 7,5 26,5 32 7,6 26,5 31,5 7,5 26,5 31,5 7,5 26,5 31,5 7,3 59 NH3 DO 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,006 0,006 0,003 0,003 0,003 0,003 0,006 0,006 0,003 0,003 0,003 0,003 0,006 0,006 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3,5 3,5 3 3 3,5 3,5 3 3 3,5 3,5 10 11 12 13 14 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 26,5 26,5 26,5 27 27 27 27 27 27 27,5 27,5 27,5 27 27,5 27,5 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 31,5 31,5 31,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 31 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32 31 31 31 31 31 31 31 7,4 7,5 7,6 7,5 7,5 7,6 7,4 7,4 7,6 7,5 7,5 7,6 7,4 7,4 7,6 7,5 7,5 7,6 7,4 7,4 7,6 7,6 7,4 7,5 7,5 7,6 7,6 7,6 7,4 7,5 7,5 7,6 7,6 7,6 7,4 7,5 7,5 7,6 7,6 7,5 7,5 7,5 7,6 7,4 7,5 7,6 60 0,003 0,003 0,003 0,003 0,006 0,003 0,003 0,006 0,003 0,003 0,006 0,003 0,003 0,006 0,003 0,003 0,006 0,003 0,003 0,006 0,003 0,006 0,003 0,006 0,006 0,003 0,003 0,006 0,003 0,006 0,006 0,003 0,003 0,006 0,003 0,006 0,006 0,003 0,003 0,003 0,006 0,003 0,006 0,006 0,003 0,006 3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2 2,5 15 16 17 18 19 20 21 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 28 28 28 28 28 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 31 31 31 31 31 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 33 33 33 33 33 33 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 7,4 7,5 7,5 7,6 7,6 7,5 7,5 7,5 7,6 7,4 7,5 7,5 7,4 7,4 7,6 7,5 7,5 7,5 7,4 7,4 7,6 7,5 7,5 7,5 7,4 7,4 7,6 7,5 7,5 7,4 7,5 7,5 7,5 7,6 7,4 7,4 7,5 7,5 7,5 7,6 7,4 7,4 7,5 7,5 7,5 7,6 61 0,003 0,006 0,006 0,003 0,003 0,003 0,006 0,003 0,006 0,006 0,003 0,006 0,006 0,006 0,006 0,003 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,003 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,003 0,006 0,006 0,009 0,006 0,006 0,009 0,006 0,006 0,009 0,006 0,006 0,009 0,006 0,006 0,009 0,006 0,006 0,009 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2 2 2,5 2 2 2,5 2 2 2,5 22 23 24 25 26 27 28 29 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 28 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28 28 28 28 28 28 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28 28 28 31 33 33 33 33 33 33 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 31 31 31 31 31 31 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 7,4 7,6 7,4 7,3 7,5 7,6 7,5 7,6 7,4 7,3 7,5 7,6 7,5 7,6 7,4 7,3 7,5 7,6 7,5 7,6 7,5 7,3 7,5 7,6 7,4 7,6 7,5 7,3 7,5 7,6 7,4 7,6 7,5 7,3 7,5 7,6 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,5 7,4 7,4 7,4 7,4 62 0,006 0,006 0,009 0,003 0,009 0,009 0,003 0,006 0,009 0,003 0,009 0,009 0,003 0,006 0,009 0,003 0,009 0,009 0,003 0,009 0,009 0,009 0,009 0,006 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,006 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,006 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 2,5 3 2,5 2,5 2,5 2,5 3 2,5 2,5 2,5 2,5 3 2,5 2,5 2,5 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2 2 2 2 30 31 32 33 34 35 36 37 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 28 28 28 28 28 28 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28 28 28 28 28 28 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 33 33 33 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33 7,4 7,5 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,5 7,4 7,5 7,4 7,5 7,6 7,5 7,5 7,5 7,4 7,5 7,6 7,5 7,5 7,5 7,4 7,5 7,6 7,5 7,5 7,5 7,6 7,5 7,5 7,6 7,5 7,5 7,6 7,5 7,5 7,6 7,5 7,5 7,6 7,5 7,5 7,6 7,5 7,6 63 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,006 0,009 0,009 0,006 0,009 0,009 0,006 0,009 0,009 0,006 0,009 0,009 0,006 0,009 0,009 0,006 0,009 0,006 0,003 0,006 0,003 0,003 0,009 0,006 0,009 0,009 0,006 0,009 0,006 0,003 0,006 0,003 0,003 0,009 0,006 0,006 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,5 2 2,5 2 2 2,5 2 2,5 2 2 38 39 40 41 42 43 44 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28 28 28 28 28 28 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 33.5 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 33 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 33.5 33.5 34 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 7,7 7,5 7,6 7,6 7,5 7,6 7,7 7,5 7,6 7,6 7,5 7,6 7,7 7,5 7,6 7,6 7,5 7,7 7,6 7,5 7,6 7,7 7,7 7,7 7,6 7,5 7,6 7,7 7,7 7,7 7,6 7,5 7,6 7,7 7,7 7,7 7,5 7,7 7,5 7,6 7,6 7,7 7,5 7,7 7,5 7,6 64 0,009 0,009 0,009 0,003 0,006 0,006 0,009 0,009 0,009 0,003 0,006 0,006 0,009 0,009 0,009 0,003 0,006 0,009 0,009 0,009 0,006 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,006 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,006 0,009 0,009 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,009 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2 2 2,5 2,5 45 46 47 48 49 50 51 52 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 28.5 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28.5 28.5 28.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 33 33 33 7,6 7,7 7,5 7,7 7,5 7,6 7,6 7,7 7,5 7,7 7,6 7,7 7,6 7,7 7,5 7,7 7,6 7,7 7,6 7,7 7,5 7,7 7,6 7,7 7,6 7,7 7,6 7,7 7,6 7,7 7,5 7,7 7,6 7,7 7,6 7,7 7,5 7,7 7,6 7,7 7,6 7,7 7,5 7,5 7,3 7,5 65 0,006 0,006 0,006 0,009 0,006 0,006 0,006 0,006 0,009 0,003 0,006 0,009 0,006 0,006 0,009 0,003 0,006 0,009 0,006 0,006 0,009 0,003 0,006 0,009 0,006 0,006 0,006 0,009 0,009 0,009 0,003 0,006 0,006 0,009 0,009 0,009 0,003 0,006 0,006 0,009 0,009 0,009 0,003 0,009 0,009 0,006 2 2 2,5 2,5 2 2 2 2,5 2,5 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2 2,5 2,5 2 2,5 2,5 2 2,5 2 2 1/100 1/150 1/200 28.5 28.5 28.5 33 33 33 7,7 7,6 7,5 0,009 0,009 0.003 2 Phụ lục 16: Bảng số liệu chất lượng nước thí nghiệm gây bệnh đợt 14 ngày Ngày Nghiệm thức Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 Các tiêu theo dõi Nhiệt độ pH Sáng Chiều 26 28 8.5 26 28 8.5 26 28 8.5 26 28 8.5 26 28 8.5 26 28 8.5 26 28 8.5 26 28 8.5 26 28 8.5 26 28 8.5 26 28 8.5 26 28 8.5 26 28 8.5 26 28 8.5 26 28 8.5 26 28 8.5 26 28 8.5 26 28 8.5 26 28 8.5 26 28 8.5 26 28 8.5 26 28 8.5 26 28 8.5 26 28 8.5 26 28 8.5 26 28 8.5 26 28 8.5 26 28 8.5 26 28 8.5 26 28 8.5 26 28 8.5 26 28 8.5 26 28 8.5 26 28 8.5 26 28 8.5 66 NH3 DO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 11 12 13 14 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 1/100 1/150 1/200 Đối Chứng 1/25 1/50 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 67 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1/100 1/150 1/200 26 26 26 28 28 28 8.5 8.5 8.5 0 2 Phụ lục 17: Bản theo dõi chết 14 ngày thí nghiệm đợt Nghiệm thức DC1 DC2 DC3 DC4 1/25.1 1/25.2 1/25.3 1/25.4 1/50.1 1/50.2 1/50.3 1/50.4 1/100.1 1/100.2 1/100.3 1/100.4 1/150.1 1/150.2 1/150.3 1/150.4 1/200.1 1/200.2 1/200.3 1/200.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 6 4 1 1 1 3 5 8 4 68 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 ... BỘT Pangasianodon hypophthalmus Tác giả NGUYỄN PHẠM HỒNG HUY Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Nuôi Trồng Thủy Sản chuyên ngành Ngư Y Giáo viên hướng dẫn: TS NGUYỄN HỮU THỊNH... kĩ khơng có mầm bệnh Vận chuyển cá giống kĩ thuật 2.2 Vaccine nuôi trồng thủy sản 2.2.1 Định nghĩa vaccine “Vaccine chế phẩm kháng nguyên có nguồn gốc từ mầm bệnh, chuyển thành vô hại nhiều cách... dài Ưu điểm phương pháp không gây stress cá chuyển khỏi bể, không tốn nhiều công sức, phương pháp đơn giản dễ áp dụng cho toàn đàn, dùng cho cá lớn Khuyết điểm sử dụng vaccine nhiều, đáp ứng miễn
- Xem thêm -

Xem thêm: THỬ NGHIỆM VACCINE NGÂM VÀ CHO ĂN PHÒNG BỆNH GAN THẬN MỦ TRÊN CÁ TRA BỘT (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) , THỬ NGHIỆM VACCINE NGÂM VÀ CHO ĂN PHÒNG BỆNH GAN THẬN MỦ TRÊN CÁ TRA BỘT (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay