KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA TRỌNG LƯỢNG TRỨNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG TRỨNG VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU ẤP NỞ CỦA TRỨNG GÀ LƯƠNG PHƯỢNG

59 0 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:36

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI-THÚ Y ************ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA TRỌNG LƯỢNG TRỨNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG TRỨNG VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU ẤP NỞ CỦA TRỨNG GÀ LƯƠNG PHƯỢNG Sinh viên thực : LƯƠNG THANH SƠN Lớp : DH05TY Ngành : Thú Y Niên khóa : 2005-2010 Tháng 09/2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI-THÚ Y ************ LƯƠNG THANH SƠN KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA TRỌNG LƯỢNG TRỨNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG TRỨNG VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU ẤP NỞ CỦA TRỨNG GÀ LƯƠNG PHƯỢNG Khóa luận đề trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sỹ thú y Giáo viên hướng dẫn PGS.TS LÂM MINH THUẬN Tháng 09/2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Lương Thanh Sơn Tên luận văn:“ Khảo sát ảnh hưởng trọng lượng trứng đến chất lượng trứng số tiêu ấp nở trứng gà Lương Phượng ” Đã hoàn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét hội đồng chấm thi tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi Thú Y Ngày ……/……./………… Giáo viên hướng dẫn PGS.TS Lâm Minh Thuận ii LỜI CẢM TẠ Để có kết ngày hơm em xin: Chân thành cảm tạ Ban giám hiệu trường đại học nơng lâm TP Hồ Chí Minh Ban chủ nhiệm khoa Chăn Ni Thú Y Cùng tồn thể thầy ngồi khoa Đã tận tình hướng dẫn dạy dỗ giúp đỡ em suốt trình học tập trường Thành kính ghi ơn Cơ Lâm Minh Thuận Đã tận tình giảng dạy, hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt thời gian học tập thực tập tốt nghiệp Thành kính ghi ơn Tồn thể ban cán cơng nhân viên sở chăn ni gà Bình Minh Đã tạo điều kiện giúp đỡ, dẫn em suốt thời gian thực tập tốt nghiệp iii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Khảo sát ảnh hưởng trọng lượng trứng đến chất lượng trứng số tiêu ấp nở trứng gà Lương Phượng” tiến hành cở sở chăn ni gà Bình Minh–huyện Trảng Bom–tỉnh Đồng Nai, thời gian từ 28/3/2010 đến 20/5/2010 Khảo sát trứng đàn gà Lương Phượng 6785 30-37 tuần tuổi Khảo sát tiêu ấp nở chất lượng trứng Kết thu được: Trứng có trọng lượng trung bình khoảng 56-65g chiếm đa số, trứng 50-55g >65g chiếm tỉ lệ nhỏ Chỉ số hình dạng mức trọng lượng trứng nằm khoảng 0,740,85 đạt tiêu chuẩn trứng giống Tỉ lệ lòng đỏ trứng có trọng lượng trung bình 56-65g thấp trứng có trọng lượng 50-55g >65g Chỉ số HU giảm trọng lượng trứng tăng Tỉ lệ lòng trắng đặc trứng có trọng lượng trung bình 56-65g thấp trứng có trọng lượng 50-55g >65g Tỉ lệ vỏ thấp so với tỉ lệ vỏ chuẩn trứng gia cầm Chỉ có trứng có mức trọng lượng 50-55g đạt chuẩn độ dày vỏ, mức trọng lượng trứng lại khơng đạt tiêu chuẩn Nhìn chung độ đậm màu lòng đỏ mức trọng lượng trứng chưa cao Tỉ lệ trứng có phơi, tỉ lệ nở, gà loại I trứng có trọng lượng trung bình 56-65g cao trứng có mức trọng lượng 50-55g >65g Tỉ lệ chết phôi, trứng sát trứng có trọng lượng trung bình 56-65g thấp trứng có trọng lượng 50-55g >65g Trứng nhỏ có thời gian nở ngắn Trứng có trọng lượng lớn cho gà có trọng lượng lớn ngược lại iv MỤC LỤC TRANG Trang tựa .i Xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm tạ iii Tóm tắt .iv Mục lục…………………………………………………………………………………… v Danh sách chữ viết tắt…………………………………………………………………….viii Danh sách bảng ix Chương I MỞ ĐẦU 1.1.ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1.1 Gà nhập nội 2.1.2 Gà địa phương 2.2 ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO VÀ SINH LÝ CỦA GIA CẦM MÁI SINH SẢN 2.2.1 Buồng trứng 2.2.2 Ống dẫn trứng 2.2.3.Quá trình tạo đẻ trứng 2.3 SƠ LƯỢC THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ CẤU TẠO CỦA TRỨNG 2.3.1 Thành phần hóa học 2.3.2 Cấu tạo 2.4 MỘT SỐ CHỈ TIÊU DÙNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TRỨNG 2.4.1 Trọng lượng trứng 2.4.2 Độ dày vỏ 2.4.3 Chỉ số hình dạng (CSHD ) .10 v 2.4.4 Chỉ số Haugh 10 2.4.5 Độ đậm màu lòng đỏ 10 2.5.QUY TRÌNH ẤP TRỨNG 10 2.5.1 Tiếp nhận trứng tuyển chọn trứng ấp 10 2.5.2 Sát trùng trứng 10 2.5.3 Bảo quản trứng 11 2.5.4 Đưa trứng vào máy ấp .11 2.5.5 Soi trứng 11 2.5.6 Ra gà 11 2.5.7 Nguyên lý hoạt động máy ấp 11 2.6 MỘT SỐ BỆNH LÝ Ở GÀ NGÀY TUỔI KHI ẤP TRỨNG BẰNG MÁY CÔNG NGHIỆP 12 2.6.1 Ấp trứng bảo quản lâu ngày 12 2.6.2 Bệnh chân cánh ngắn ( Micromelia) 12 2.6.3 Bệnh khèo chân ( Perosit ) .12 2.6.4 Bệnh động kinh (Atexia) 12 2.6.5 Bệnh bết dính nở 12 2.7 NHỮNG NGUYÊN NHÂN VÀ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỈ LỆ ẤP 13 2.7.1 Chất lượng đàn gà giống trạng thái trứng 13 2.7.2 Tỉ lệ trống mái 13 2.7.3 Ảnh hưởng chuồng trại , thu nhặt vận chuyển bảo quản trứng 14 2.7.4 Ảnh hưởng chế độ ấp 14 2.7.5.Ảnh hưởng chế độ dinh dưỡng 15 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 17 3.1 NỘI DUNG THÍ NGHIỆM 17 3.2 PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 17 3.2.1 Thời gian địa điểm 17 3.2.2 Đối tượng thí nghiệm .17 3.2.3 Bố trí thí nghiệm 17 vi 3.3 ĐIỀU KIỆN THÍ NHIỆM .18 3.3.1 Quy trình ni dưỡng 18 3.3.2 Quy trình ấp trứng 18 3.4 CÁC CHỈ TIÊU THEO DÕI 19 3.5 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU 19 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .20 4.1 CƠ CẤU TRỌNG LƯỢNG TRỨNG 20 4.2 CHẤT LƯỢNG TRỨNG .22 4.2.1 Chỉ số hình dạng 22 4.2.2 Chỉ số Haugh 23 4.2.3 Tỉ lệ lòng đỏ (%) 25 4.2.4 Tỉ lệ lòng trắng đặc (%) 26 4.2.5 Tỉ lệ vỏ (%) 27 4.2.6 Dày vỏ (mm) 28 4.2.7 Màu lòng đỏ .29 4.3 TỈ LỆ TRỨNG CĨ PHƠI 30 4.4 TỈ LỆ TRỨNG CHẾT PHÔI 32 4.5 TỈ LỆ TRỨNG SÁT .33 4.6 TỈ LỆ NỞ 34 4.7 THỜI GIAN NỞ .36 4.7.1 Tỉ lệ nở sáng ngày ấp thứ 20 ( %) 36 4.7.2 Tỉ lệ nở chiều ngày ấp thứ 20 (%) 37 4.8 TRỌNG LƯỢNG GÀ CON 38 4.9 TỈ LỆ GÀ CON LOẠI I 40 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 42 5.1 KẾT LUẬN 42 5.2 ĐỀ NGHỊ 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 PHỤ LỤC 46 vii DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT X TL X HC : Trung bình mức trọng lượng trứng : Trung bình hiệu chỉnh mức trọng lượng trứng X : Trung bình mức trọng lượng trứng SD : Độ lệch chuẩn CSHD: Chỉ số hình dạng R/D : Tỉ số Rộng/Dài HU : Chỉ số Haugh viii DANH SÁCH CÁC BẢNG TRANG Bảng 4.1: Cơ cấu trọng lượng trứng (%) 20 Bảng 4.2 : Tỉ số R/D 22 Bảng 4.3 : Chỉ số Haugh 23 Bảng 4.4 : Tỉ lệ lòng đỏ (%) 25 Bảng 4.5 : Tỉ lệ lòng trắng đặc (%) 26 Bảng 4.6 : Tỉ lệ vỏ (%) 27 Bảng 4.7 : Dày vỏ (mm) 28 Bảng 4.8 : Màu lòng đỏ 29 Bảng 4.9 : Tỉ lệ trứng có phơi (%) 30 Bảng 4.10 : Tỉ lệ trứng chết phôi (%) 32 Bảng 4.11 : Tỉ lệ trứng sát (%) 33 Bảng 4.12 : Tỉ lệ nở (%) 34 Bảng 4.13 : Tỉ lệ nở sáng ngày ấp thứ 20 ( %) 36 Bảng 4.14: Tỉ lệ nở chiều ngày ấp thứ 20 (%) 37 Bảng 4.15: Trọng lượng gà (g) 38 Bảng 4.16: Tỉ lệ gà loại I (%) 40 ix Nhiều nghiên cứu xác nhận có mối liên quan trọng lượng trứng tỉ lệ ấp nở Trứng cho kết ấp nở tốt trứng có trọng lượng trung bình giống Trứng có trọng lượng cao hay thấp trọng lượng trung bình giống ln có tỉ lệ ấp nở thấp Theo Landauer, nguyên nhân tượng cân đối thành phần trứng trứng to nhỏ phá hoại phát triển phôi Tuy nhiên thực tế sản xuất tiêu chuẩn trọng lượng trứng chọn ấp mang tính tương đối (Trích dẫn Đàm Xuân Thủy, 2002 ) Kết khảo sát qua bảng 4.12 cho thấy tỉ lệ nở cao trứng có trọng lượng 61-65g (86,97%), thấp trứng có trọng lượng 50-55g (79,93%) Nhìn chung tỉ lệ ấp nở đàn tương đối cao Kết phân tích thống kê cho thấy khác biệt tỉ lệ nở mức trọng lượng trứng có ý nghĩa với P< 0,001 Sự khác biệt mức trọng lượng 50-55g 56-60g có ý nghĩa với α = 0,01 Sự khác biệt mức trọng lượng 50-55g 61-65g có ý nghĩa với α = 0,001 Sự khác biệt mức trọng lượng 50-55g >60g có ý nghĩa với α = 0,05 Kết khảo sát cao kết khảo sát gà Tam Hồng ni Quảng Ninh (72,81%) gà Tam Hoàng gốc Hà Nam Ninh (70,32 %), (Trần Xuân Sơn cộng sự, 1995) Thấp kết khảo sát Đàm Xuân Thủy (2002) gà Lương Phượng (89,31%) Tỉ lệ ấp nở thấp cao trứng có trọng lượng trung bình từ 56-65g trứng có trọng lượng 50-55g >65g có tỉ lệ trứng có phơi cao, tỉ lệ trứng chết phơi trứng sát thấp 35 4.7 THỜI GIAN NỞ 4.7.1 Tỉ lệ nở sáng ngày ấp thứ 20 (%) Kết khảo sát trình bày bảng 4.13 Bảng 4.13: Tỉ lệ nở sáng ngày ấp thứ 20 (%) LÔ ĐỢT 50-55g 56-60g 61-65g >65g 27,65 16,89 9,35 3,10 34,10 19,32 14,43 3,80 23,70 45,16 15,49 16,19 6,85 3,70 4,38 2,87 32,47 15,62 13,86 7,49 26,35 9,42 7,85 3,20 40,80 21,16 15,94 9,48 22,85 17,39 27,97 5,79 25,95 15,86 16,08 8,14 10 21,96 21,37 12,85 2,83 X 30,09 16,87 12,88 5,10 7,88 3,42 6,74 2,46 TL SD X 16,23 Thời gian nở trứng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: nhiệt độ, thời gian bảo quản, trọng lượng trứng đem ấp …Nhiệt độ thấp làm chậm phát triển phôi dẫn đến thời gian nở kéo dài, thời gian bảo quản dài thời gian nở tăng Theo thời gian sưởi nóng để trứng gà có khối lượng khác đạt nhiệt độ 37,80C 90 phút với trứng có trọng lượng 50-55g, 120 phút với trứng 56-61g 150 phút với trứng 62-67g (Trích Chun san chăn ni gia cầm, trang 76) Vì thời gian nở mức trọng lượng trứng khác 36 Trên thực tế kết ấp nở từ trứng đến trứng cuối lên đến 24 giờ, chí tới 40 Đối với trứng gà vào cuối ngày ấp thứ 20 có gà nở, đầu ngày 21 nở rộ 70-80% kết thúc vào cuối ngày 21 (Vũ Bá Thọ, 1996) Kết khảo sát qua bảng 4.13 cho thấy tỉ lệ nở vào sáng ngày ấp thứ 20 tỉ lệ nghịch với mức trọng lượng trứng Cao trứng 50-55g (30,09%) nhỏ trứng >65g(5,1%) Kết phân tích thống kê cho thấy khác biệt tỉ lệ nở sáng ngày ấp thứ 20 mức trọng lượng trứng có ý nghĩa với P< 0,001 Sự khác biệt trứng 50-55g trứng 56-60g, 61-65g, >65g, trứng 56-60g >65g có ý nghĩa với α = 0,001 Sự khác biệt trứng 56-60g >65g, trứng 60-65g >65g có ý nghĩa với α = 0,05 4.7.2 Tỉ lệ nở chiều ngày ấp thứ 20 (%) Bảng 4.14: Tỉ lệ nở chiều ngày ấp thứ 20 (%) LÔ ĐỢT 50-55g 56-60g 61-65g >65g 10 46,45 65,92 77,77 84,67 76,92 60,46 86,40 60,71 59,54 64,47 48,34 79,43 71,83 80,28 73,22 45,70 72,26 36,95 53,79 59,32 30,07 55,55 56,16 60,74 47,20 32,89 51,44 55,94 46,85 46,80 34,69 45,20 48,17 36,69 39,24 24,92 48,17 37,68 35,55 37,52 X TL X HC 68,33 56,18 8,11 62,11 52,27 9,32 48,36 43,48 6,90 38,78 37,64 5,56 SD X 54,39 37 Kết khảo sát qua bảng 4.14 cho thấy tỉ lệ nở chiều ngày ấp thứ 20 cao trứng 50-55g (68,33%), thấp trứng >65g (38,78%) Nhìn chung thời gian ấp nở trứng đàn gà khảo sát ngắn so với thời gian lí thuyết Sự sai khác nhiệt độ môi trường vào thời điểm khảo sát cao, di truyền đàn gà bố mẹ chế độ bảo quản Kết phân tích thống kê cho thấy khác biệt mức trọng lượng trứng có ý nghĩa với P < 0,001 Sự khác biệt trứng 50-55g 61-65g có ý nghĩa với α = 0,01 Giữa trứng >65g 50-55g, 56-60g có ý nghĩa với α = 0,001 Như trứng có khối lượng nhỏ có phát triển phơi nhanh trứng có khối lượng lớn nên thời gian nở ngắn ngược lại 4.8 TRỌNG LƯỢNG GÀ CON Kết khảo sát trình bày bảng 4.15 Bảng 4.15: Trọng lượng gà (g) LÔ ĐỢT 50-55g 56-60g 61-65g >65g 10 34,64 32,59 31,85 32,25 34,18 34,10 33,60 37,71 33,58 34,84 36,42 35,46 35,21 36,62 37,5 37,68 37,22 36,23 37,24 38,16 39,16 39,58 39,04 40,74 42,33 41,42 39,13 39,16 40,55 40,00 43,53 42,46 42,33 43,16 44,44 44,80 43,47 43,79 43,70 45,39 X 33,93 1,66 36,77 0,96 40,11 1,12 43,70 0,96 TL SD X 38,62 38 Trọng lượng trứng có ảnh hưởng đến trọng lượng gà Trọng lượng gà hướng trứng từ 38g trở lên, gà hướng thịt 40g Trọng lượng gà phụ thuộc vào trọng lượng đàn gà đẻ, thời gian gà máy ấp dài hay ngắn Hao hụt ấp vỏ chiếm 12,1% 11,5% trọng lượng trứng tươi Trọng lượng gà chiếm 44,47% trọng lượng trứng tươi (Lâm Minh Thuận, 2004) Kết khảo sát qua bảng 4.15 cho thấy trứng có trọng lượng 50-55g cho gà có trọng lượng nhỏ (33,93g), trứng > 65g cho gà có trọng lượng lớn (43,70g) Nhìn chung trọng lượng gà đàn đạt mức trung bình cho nhóm gà kiêm dụng Kết phân tích thống kê cho thấy khác biệt mức trọng lượng trứng trọng lượng gà có ý nghĩa với P < 0,001 Sự khác biệt trứng có trọng lượng 50-55g với trứng có trọng lượng 5660g , 61-65g, >65g có ý nghĩa với α = 0,001 Sự khác biệt trứng có trọng lượng 56-60g với trứng 61-65g > 65g có ý nghĩa với α = 0,001 Sự khác biệt trứng có trọng lượng 61-65g với trứng có trọng lượng >65g có ý nghĩa với α = 0,001 Kết khảo sát cao kết khảo sát Đàm Xuân Thủy (2002) khảo sát đàn gà Lương Phượng (35,46g) Cao kết khảo sát ( Phùng Đức Tiến, Lê Thị Nga, Nguyễn Mạnh Hùng) gà Đông Cảo (34,5-34,69g).Cao kết khảo sát Hồi Anh ( Viện chăn ni ) khảo sát gà Thạch Kỳ (32,2g), gà Ri pha (30,7g), thấp gà Thạch Kỳ tạp (41,5g), Giang Thơn (40g) Như trứng có trọng lượng lớn cho gà có trọng lượng lớn ngược lại 39 4.9 TỈ LỆ GÀ CON LOẠI I Kết khảo sát trình bày bảng 4.16 Bảng 4.16: Tỉ lệ gà loại I (%) LÔ ĐỢT 10 X TL X HC SD 50-55g 56-60g 61-65g >65g 97,47 97,78 99,26 94,36 96,90 94,73 96,21 98,58 93,90 96,22 96,54 97,06 99,29 99,30 99,30 97,83 98,02 98,74 99,28 95,18 97,71 98,17 97,90 95,84 96,60 97,78 97,86 97,65 98,27 98,61 97,21 99,29 97,70 98,97 98,64 97,82 96,41 97,60 95,80 96,69 94,93 95,56 97,88 97,03 79,66 3,04 82,64 2,68 81,46 1,94 80,32 2,39 97,36 X Gà loại I gà có trọng lượng từ 38g với gà hướng trứng 40g với gà hướng thịt Gà khỏe mạnh, nhanh nhẹn, lơng khơ xốp sắc lơng vàng óng ánh khơng bị bết lại Mắt tròn long lanh đầy sức sống, mỏ mập ngắn không bị lệch Gà phản ứng linh hoạt với tiếng động, di chuyển theo phía tiếng động Khơng dị tật mỏ chân, không hở rốn (Lâm Minh Thuận, 2004) Kết khảo sát qua bảng 4.16 cho thấy tỉ lệ gà loại I cao trứng 56-60g (98,17%), thấp trứng 50-55g (96,54%) Tỉ lệ gà loại I mức trọng lượng trứng tương đối cao Kết phân tích thống kê cho thấy khác biệt tỉ lệ gà loại I mức trọng lượng trứng khơng có ý nghĩa với P > 0,05 40 Kết khảo sát cao kết khảo sát (Phùng Đức Tiến, Lê Thị Nga, Nguyễn Mạnh Hùng ) (trích Chuyên san chăn nuôi gia cầm, 1999 ) gà Đông Cảo (70,08%), cao kết (Nguyễn Quý Khiêm, Nguyễn Đăng Vang, Trần Công Xuân) gà Tam Hoàng (94,72%), Cao kết khảo sát Trần Cơng Xn, Phùng Đức Tiến, Nguyễn Hồi Tao, Hồng văn Lộc, Phạm Minh Thu, Nguyễn Thị Khanh, Mạc Thị Quí gà Rhode Ri (95,4% ), F1 ( Leghorn Rhode Ri) (96,04%) (Trích Chun san chăn ni gia cầm,1999 ) Những trứng có trọng lượng trung bình đàn (56-65g) có phát triển phơi đồng nên gà nở có độ đồng cao, tỉ lệ loại thấp Những trứng 5055g có phát triển phôi nhanh làm gà nở sớm nên máy ấp lâu bị nước dẫn đến gà yếu, đồng thời cho gà nhỏ nên bị loại nhiều Trứng > 65g có phát triển phơi chậm làm gà nở muộn khiến cho gà không đủ thời gian khơ lơng tồn dư lòng đỏ nên gà yếu bị loại Chỉ tiêu mang tính tương đối phụ thuộc vào tiêu chí phân loại gà sở chăn nuôi, tay nghề người thực phân loại, giá thời điểm Như trứng có trọng lượng trung bình từ 56-65g có tỉ lệ gà loại I cao trứng có trọng lượng 50-55g, >65g 41 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Qua thời gian khảo sát đàn gà đẻ Lương Phượng sở chăn ni gia cầm Bình Minh chúng tơi có kết luận sau: Trứng có trọng lượng trung bình khoảng 56-65g chiếm đa số, trứng 50-55g >65g chiếm tỉ lệ nhỏ Chỉ số hình dạng mức trọng lượng trứng nằm khoảng 0,74-0,85 đạt tiêu chuẩn trứng giống Chỉ số HU giảm trọng lượng trứng tăng Chỉ số HU trung bình trứng đàn tương đối thấp Tỉ lệ lòng đỏ trứng có trọng lượng trung bình 56-65g thấp trứng có trọng lượng 50-55g >65g Phù hợp với tỉ lệ lòng đỏ trung bình trứng gia cầm 30-35% Tỉ lệ lòng trắng đặc trứng có trọng lượng trung bình 56-65g thấp trứng có trọng lượng 50-55g >65g Tỉ lệ vỏ thấp so với tỉ lệ vỏ trứng gia cầm 12,47% Chỉ có trứng có mức trọng lượng 50-55g đạt chuẩn độ dày vỏ, mức trọng lượng trứng lại không đạt tiêu chuẩn Độ dày vỏ chung đàn thấp Nhìn chung độ đậm màu lòng đỏ trung bình mức trọng lượng trứng chưa cao Ở mức trọng lượng trứng 50-55g có 40% trứng đạt màu lòng đỏ tốt, mức trọng lượng 56-60g, 61-65g, >65g tương ứng 20%, 50%, 30% Tỉ lệ trứng có phơi trứng có trọng lượng > 56g cao tỉ lệ trứng có phơi trứng có mức trọng lượng 50-55g 42 10 Tỉ lệ chết phơi, trứng sát trứng có trọng lượng trung bình 56-65g thấp trứng có trọng lượng 50-55g 11 Tỉ lệ ấp nở, tỉ lệ gà loại I trứng có trọng lượng trung bình từ 56-65g cao trứng có trọng lượng 50-55g >65g Nhìn chung tỉ lệ ấp nở tỉ lệ gà loại I đàn tương đối cao 12 Những trứng có khối lượng nhỏ có thời gian nở ngắn trứng có khối lượng lớn 13 Trứng có trọng lượng lớn cho gà có trọng lượng lớn ngược lại 5.2 ĐỀ NGHỊ Cơ sở nên ưu tiên ấp trứng có trọng lượng từ 56-65g Chú ý đến thời gian nở để có biện pháp đưa trứng vào máy ấp gà hợp lý 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Chí Bảo, 1978 Cơ sở sinh học nhân giống nuôi dưỡng gia cầm Nhà xuất Nông Nghiệp Quang Bảo Châu, 1995 Khảo sát số yếu tố ảnh hưởng đến tỉ lệ ấp nở giống gà CoBB.1A Brownick trại gà giống Châu Thới Luận văn tốt nghiệp Đại Học Nông Lâm TP HCM Nguyễn Thị Gái, 2000 Khảo sát ảnh hưởng lứa tuổi đến tiêu ấp nở trứng gà Tam Hồng xí nghiệp chăn ni gà Phước Cơ Luận văn tốt nghiệp Đại Học Nông Lâm TP HCM Lê Thị Cẩm Hương, 1992 Ảnh hưởng việc bổ sung methionin lên mức protein phần đến suất phẩm chất trứng gà đẻ Leghorn Luận văn tốt nghiệp Đại Học Nông Lâm TP HCM Bùi Đức Lũng Nguyễn Xuân Sơn, 2003 Sinh lý sinh sản ấp trứng gia cầm máy công nghiệp Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội Trang 95 – 106 Tôn Thất Muộn, 1995 Khảo sát tỉ lệ ấp nở số giống gà trại ấp Châu Thới Luận văn tốt nghiệp Đại Học Nơng Lâm TP HCM Nguyễn Hồng Phong, 1999 Khảo sát khả sản suất sức sống số nhóm giống gà thả vườn ni trường Đại học Nông Lâm Luận văn tốt nghiệp Đại Học Nông Lâm TP HCM Trần Xuân Sơn cộng sự, 1995 Kết nghiên số đặc điểm tính sản xuất gà Tam Hồng Nhà xuất Nông Nghiệp Sam Sovana, 1993 Ảnh hưởng mức protein phần gà đẻ Isabrown đến suất phẩm chất trứng Luận văn tốt nghiệp Đại Học Nông Lâm TP HCM 10 Trịnh Công Thành, 2003 Thống kê ứng dụng nghiên cứu thú y Tủ sách Đại Học Nông Lâm TP HCM 11 Nguyễn Văn Thân, 1997 Khảo sát số tiêu ấp nở trứng gà Nagoya nhập từ Nhật trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Luận văn tốt nghiệp Đại Học Nông Lâm TP HCM 44 12 Lê Viết Thế, 1999 Khảo sát sức sản xuất sức sống gà tàu vàng hệ hệ Luận văn tốt nghiệp Đại Học Nông Lâm TP HCM 13 Võ Bá Thọ, 1996 Kỹ thuật nuôi gà công nghiệp Nhà xuất Nông Nghiệp Trang 301-305 14 Nguyễn Anh Tuần, 1998 Khảo sát sinh trưởng phát dục sức sinh sản gà Tàu Vàng từ số địa phương Luận văn thạc sĩ Đại Học Nông Lâm TP HCM 15 Lâm Minh Thuận, 1998 Bài giảng Chăn nuôi gia cầm Nhà xuất Đại Học Quốc Gia TP HCM Tủ sách Đại Học Nông Lâm TP HCM 16 Lâm Minh Thuận Chế Minh Tùng, 2002 Bài giảng thực hành chăn nuôi gia cầm Tủ sách Đại Học Nông Lâm TP HCM 17 Đàm Xuân Thuỷ, 2002 Khảo sát ảnh hưởng lứa tuổi đến tiêu ấp nở trứng gà Lương Phượng xí nghiệp chăn ni gà Phước Cơ Luận văn tốt nghiệp Đại Học Nông Lâm TP HCM 18 Phạm Chí Văn, 1994 Ảnh hưởng mức đạm mức lượng đến sức sản xuất trứng chất lượng trứng gà đẻ Leghorn thương phẩm Luận văn tốt nghiệp Đại Học Nông Lâm TP HCM 19 Chuyên san Chăn nuôi gia cầm, 1999 Hội chăn nuôi Việt Nam 1999 Trang 154-157 ` 45 PHỤ LỤC 1.Tỉ lệ trứng có phơi (%): VS Df SS MS FTN P Trọng lượng trứng 107,52 35,84 4,22 0,012 Sai biệt 36 305,75 8,49 Tổng cộng 39 413,26 VS Df SS MS FTN P Trọng lượng trứng 54,39 18,13 3,03 0,042 Sai biệt 36 215,39 5,98 Tổng cộng 39 269,78 VS Df SS MS FTN P Trọng lượng trứng 0,58 0,19 1,18 0,33 Sai biệt 36 5,95 0,16 Tổng cộng 39 6,53 VS Df SS MS FTN P Trọng lượng trứng 175,84 58,61 7,09 0,001 Sai biệt 36 297,65 8,27 Tổng cộng 39 473,49 Tỉ lệ chết phôi (%): 3.Tỉ lệ trứng sát (%): 4.Tỉ lệ nở (%): 46 5.Trọng lượng gà (g): VS Df SS MS FTN P Trọng lượng trứng 534,66 178,22 120,97 0,000 Sai biệt 36 53,04 1,47 Tổng cộng 39 587,70 6.Tỉ lệ gà loại I (%): VS Df SS MS FTN P Trọng lượng trứng 51,54 17,18 2,65 0,064 Sai biệt 36 233,53 6,49 Tổng cộng 39 285,07 7.Tỉ lệ nở sáng ngày 20 (%): VS Df SS MS FTN P Trọng lượng trứng 3276,3 1092,1 34,82 0,000 Sai biệt 36 1129,0 31,4 Tổng cộng 39 4405,3 8.Tỉ lệ nở chiều ngày 20 (%): VS Df SS MS FTN P Trọng lượng trứng 2114,2 704,7 12,18 0,000 Sai biệt 36 2083,1 57,9 Tổng cộng 39 4197,3 47 9.Tỉ số R/D : VS Df SS MS FTN P Trọng lượng trứng 0,00279 0,00093 0,71 0,553 Sai biệt 36 0,04721 0,00131 Tổng cộng 39 0,05000 10 Tỉ lệ lòng đỏ (%): VS Df SS MS FTN P Trọng lượng trứng 95,2 31,7 2,66 0,063 Sai biệt 36 430,1 11,9 Tổng cộng 39 525,3 11.Tỉ lệ lòng trắng đặc (%): VS Df SS MS FTN P Trọng lượng trứng 132,6 44,2 3,33 0,030 Sai biệt 36 477,4 13,3 Tổng cộng 39 609,9 VS Df SS MS FTN P Trọng lượng trứng 18,73 6,24 2,01 0,131 Sai biệt 36 112,12 3,11 Tổng cộng 39 130,86 12 Tỉ lệ vỏ (%): 48 13 Dày vỏ (mm): VS Df SS MS FTN P Trọng lượng trứng 0,00986 0,00329 2,12 0,115 Sai biệt 36 0,05590 0,00155 Tổng cộng 39 0,06576 14.Màu lòng đỏ: VS Df SS MS FTN P Trọng lượng trứng 3,00 1,00 0,55 0,651 Sai biệt 36 65,40 1,82 Tổng cộng 39 68,40 VS Df SS MS FTN P Trọng lượng trứng 2566 855 4,62 0,008 Sai biệt 36 6664 185 Tổng cộng 39 9230 15 HU: 49 ... 2.1.2 Gà địa phương +Gà Ri Dáng vóc nhỏ, thanh, lơng gà trống màu đỏ tía, cánh lơng màu đen Gà mái lông màu vàng rơm với chấm đen cánh, cổ đuôi Đầu nhỏ thanh, mồng đơn nhỏ, chân thấp, màu da chân... LÂM MINH THUẬN Tháng 09/2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Lương Thanh Sơn Tên luận văn:“ Khảo sát ảnh hưởng trọng lượng trứng đến chất lượng trứng số tiêu ấp nở... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI-THÚ Y ************ LƯƠNG THANH SƠN KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA TRỌNG LƯỢNG TRỨNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG TRỨNG VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU ẤP NỞ
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA TRỌNG LƯỢNG TRỨNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG TRỨNG VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU ẤP NỞ CỦA TRỨNG GÀ LƯƠNG PHƯỢNG , KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA TRỌNG LƯỢNG TRỨNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG TRỨNG VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU ẤP NỞ CỦA TRỨNG GÀ LƯƠNG PHƯỢNG

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay