THỰC NGHIỆM ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii De Man 1879) ĐẾN POSTLARVAE 74 – 78 VÀ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ CÔNG THỨC THỨC ĂN ĐẾN TĂNG TRƯỞNG CỦA TÔM

116 2 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:36

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA THỦY SẢN -oOo - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THỰC NGHIỆM ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii De Man 1879) ĐẾN POSTLARVAE 74 78 THỬ NGHIỆM MỘT SỐ CÔNG THỨC THỨC ĂN ĐẾN TĂNG TRƯỞNG CỦA TÔM Ngành Niên khóa Sinh viên thực : NI TRỒNG THỦY SẢN : 2006 - 2010 : NGUYỄN LÂM NHỨT LONG Tháng 8/2010 THỰC NGHIỆM ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii De Man 1879) ĐẾN POSTLARVAE 74 78 THỬ NGHIỆM MỘT SỐ CÔNG THỨC THỨC ĂN ĐẾN TĂNG TRƯỞNG CỦA TÔM Thực NGUYỄN LÂM NHỨT LONG Khóa luận đệ trình để hồn tất u cầu cấp Kỹ Sư ngành Nuôi Trồng Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn ThS NGUYỄN THANH TÂM Tháng năm 2010 i LỜI CẢM TẠ Tác giả xin gởi lời cảm ơn chân thành đến: Ban Giám hiệu Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Ban Chủ nhiệm Khoa Thủy Sản Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Q Thầy Cơ Khoa Thủy Sản Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tận tình dạy bảo, truyền đạt kiến thức quý giá suốt trình học tập thực đề tài Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Nguyễn Thanh Tâm tận tình hướng dẫn, động viên giúp đỡ tơi suốt thời gian làm đề tài Xin gởi lời cảm ơn đến anh em “ Trung Tâm Quốc Gia Giống Thuỷ Sản Nước Ngọt Nam Bộ” trực thuộc Viện Nuôi Trồng Thuỷ Sản II: - Anh Đinh Hùng - Anh Nguyễn Thanh Vũ - Anh Nguyễn Trung Ký - Anh Nguyễn Thanh Pháp - Chị Nguyễn Thị Kiều Nga Cảm ơn gia đình thân yêu chia sẻ giúp đỡ tạo điệu kiện thuận lợi vật chất tinh thần năm tháng học tập giảng đường đại học suốt trình làm khóa luận tốt nghiệp Cảm ơn bạn bạn lớp DH06NT đồn kết gắn bó vượt qua chặng đường dài học tập Do có hạn chế mặt thời gian kiến thức nên khóa luận khơng thể tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp quý Thầy Cô, anh chị bạn để đề tài hồn chỉnh ii TĨM TẮT Đề tài “Thực nghiệm ương ấu trùng tôm xanh (Macrobrachium rosenbergii De Man 1879) đến Postlarvae 74 78 thử nghiệm số công thức thức ăn đến tăng trưởng tôm” tiến hành Trung Tâm Quốc Gia Giống Thủy Sản Nước Ngọt Nam Bộ - Ấp 2, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang từ ngày 22/3/2010 đến ngày 5/7/2010 Nội dung nghiên cứu kết đạt sau: * Ương ấu trùng lên PL (mật độ 20 ấu trùng/lít) hai hệ thống bể ương:  Hệ thống 1: 10 composite 1m3  Hệ thống 2: 10 xô nhựa 60 lít  Kết quả, hệ thống có số LSI ngày thứ 10 15, tỷ lệ sống, thời gian biến thái tốt hệ thống 2:  LSI ngày thứ 10 5,375 ngày thứ 15 7,255 Hệ thống cho biến thái thành PL nhanh với TP,T90 17,1 22,7 ngày Tỷ lệ sống: 68,14%  Ngoài ra, tỷ suất lợi nhuận hệ thống 0,82, có hiệu kinh tế * Thử nghiệm số công thức thức ăn đến tăng trưởng tỷ lệ sống tơm gồm có ba nghiệm thức với lần lập lại:  NT1: 100% moina  NT2: 100% thức ăn công nghiệp dạng hạt S201  NT3: 50% moina +50% thức ăn cơng nghiệp dạng hạt S201  Tơm có trọng lượng ban đầu 0,06 ± 0,003 g/con, chiều dài ban đầu 6,99 ± 0,29 mm/con  Sau 21 ngày nuôi, NT3 cho tốc độ tăng trưởng tốt nhất: tốc độ tăng trưởng tương đối trọng lượng SGR1 = 3,55 ± 0,22%/ngày, tốc độ tăng trưởng tương đối chiều dài SGR2 = 2,95 ± 0,06%/ngày * Thực nghiệm ni tơm giai:  Tơm có trọng lượng ban đầu 0,1 g/con, chiều dài ban đầu 1,1 mm/con  Sau 50 ngày ni, tơm giai số có tốc độ tăng trưởng tốt nhất: SGR1 = 5,72%/ngày, SGR2 = 2,45%/ngày iii MỤC LỤC Đề mục Trang Trang tựa i Lời cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách bảng viii Danh sách hình đồ ix Danh sách biểu đồ x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục Tiêu Nghiên Cứu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Đặc Điểm Sinh Học Của Tôm Càng Xanh 2.1.1 Phân loại 2.1.2 Hình thái 2.1.3 Vùng phân bố tơm xanh 2.1.4 Vòng đời tơm xanh 2.1.5 Tập tính dinh dưỡng 2.1.6 Đặc điểm sinh trưởng 2.1.7 Đặc điểm sinh sản 10 2.1.8 Điều kiện môi trường sống tôm xanh 14 2.2 Đặc điểm sinh học ấu trùng tôm xanh 16 2.2.1 Hình thái 16 2.2.2 Yêu cầu mơi trường ương ấu trùng 18 2.2.3 Tập tính dinh dưỡng ấu trùng tôm xanh 20 2.3 Các Mơ Hình Sản Xuất Giống Tơm Càng Xanh 22 2.3.1 Hệ thống nước hở (Clear open water system) 22 2.3.2 Hệ thống nước kín (Clear closed water system) 22 iv 2.3.3 Hệ thống nước xanh (Green water system) 23 2.3.4 Hệ thống nước xanh cải tiến (Modified static green water system) 23 2.4 Lược Về Trung Tâm Giống Quốc Gia Thủy Sản Nước Ngọt Nam Bộ 24 2.4.1 Lịch sử phát triển trung tâm: 24 2.4.2 Vị trí địa lý 25 2.4.3 Điều kiện tự nhiên 26 2.4.4 Chức nhiệm vụ 26 2.4.5 Cơ sở vật chất 27 2.4.6 Nhân lực 28 Chương VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 3.1 Thời Gian Địa Điểm Nghiên Cứu 30 3.2 Vật Liệu Phương Pháp Nghiên Cứu 30 3.2.1 Đối tượng nghiên cứu 30 3.2.2 Các loại thiết bị dụng cụ 30 3.3 Ương Ấu Trùng Tôm Càng Xanh Lên PL 31 3.3.1 Chuẩn bị nguồn nước 31 3.3.2 Chuẩn bị tơm trứng 31 3.3.3 Bố trí thí nghiệm 32 3.3.4 Thức ăn cho ăn 33 3.3.5 Quản lý môi trường nước ương 34 3.3.6 Biện pháp nâng ổn định nhiệt 36 3.3.7 Phương pháp thu thập số liệu 36 3.4 Thí Nghiệm Đánh Giá Hiệu Quả Của Các Công Thức Thức Ăn Đến Tăng Trưởng Tỷ Lệ Sống Của PL Có Trong 21 Ngày Trước Khi Bố Trí Xuống Giai Đặt Trong Ao Đất D2 38 3.4.1 Bố trí thí nghiệm 38 3.4.2 Chăm sóc quản lý 39 3.4.3 Phương pháp thu thập số liệu 39 3.5 Nuôi Tôm Bột Trong Giai Đặt Trong Ao Đất Đến Giai Đoạn PL74 78 40 3.5.1 Chuẩn bị ao 40 3.5.2 Bố trí ni tơm thực nghiệm 41 v 3.5.3 Cho ăn chăm sóc 41 3.5.4 Phương pháp thu thập số liệu 42 3.6 Phương Pháp Phân Tích Xử Lý Số Liệu 42 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 43 4.1 Ương Ấu Trùng Lên PL Trong Hai Hệ Thống Bể Ương Theo Quy Trình Nước Trong Hở Có Sử Dụng Men Vi Sinh Ít Thay Nước 43 4.1.1 Môi trường nước ương 43 4.1.2 Chỉ số giai đoạn ấu trùng (LSI Larval Stage Index) 50 4.1.3 Tỷ lệ sống ấu trùng hậu ấu trùng hai hệ thống bể ương cuối đợt sản xuất 51 4.1.4 Quá trình biến thái ấu trùng thành hậu ấu trùng (PL) 52 4.1.5 Hạch toán kinh tế hệ thống bể ương ấu trùng bể composite m3 53 4.2 Thí Nghiệm Đánh Giá Hiệu Quả Một Số Công Thức Thức Ăn Đến Sự Tăng Trưởng Tỷ Lệ Sống Của PL 55 4.2.1 Sự biến động tiêu chất lượng nước 55 4.2.2 Tỷ lệ sống tơm thí nghiệm 56 4.2.3 Tăng trưởng tơm thí nghiệm 57 4.3 Thực Nghiệm Nuôi Tôm Trong Giai 59 4.3.1 Sự biến động tiêu chất lượng nước ao nuôi 59 4.3.2 Tỷ lệ sống tôm nuôi thực nghiệm 61 4.3.3 Tăng trưởng tôm nuôi 62 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 64 5.1 Kết Luận 64 5.2 Đề Nghị 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT TB Trung bình SD Standard Deviation Độ lệch chuẩn SE Standard Error Sai số chuẩn DO Dissolved oxygen Hàm lượng oxy hòa tan W Weight Trọng lượng L Length Chiều dài WG Weight gain Tăng trọng SGR Specific growth rates Hệ số tăng trưởng đặc biệt PL Postlarvae Hậu ấu trùng ctv FAO Cộng tác viên Food and Agriculture Organization Tổ chức lương nông giới TACN Thức ăn công nghiệp NT Nghiệm thức Xi phông Làm vệ sinh đáy bể Lux Đơn vị đo ánh sáng NO2 N Nitrite Nitrogen NH3 N Ammonia Nitrogen h Giờ vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng Nội dung Trang Bảng 2.1 Thời hạn lột xác tôm xanh theo tuổi Bảng 2.2 Quan hệ trọng lượng thời gian lột xác tôm xanh Bảng 2.3 Những sinh vật làm thức ăn cho tôm xanh tự nhiên Bảng 2.4 Sức sinh sản tôm xanh kích cở trọng lượng khác 13 Bảng 2.5 Đặc điểm giai đoạn ấu trùng tôm xanh 16 Bảng 3.1 Các tiêu môi trường nước bể đẻ 32 Bảng 3.2 đồ bố trí thí nghiệm 32 Bảng 3.3 Thời gian biểu cho ấu trùng ăn Nauplius Artemia hai hệ thống bể ương 33 Bảng 3.4 Thời gian biểu cho ấu trùng, PL ăn Nauplius Artemia Moina 35 Bảng 3.5 đồ bố trí thí nghiệm 38 Bảng 3.6 Thời gian biểu cho tơm thí nghiệm ăn 39 Bảng 4.1 Chỉ số LSI (TB ± SE) ngày thứ 10 15 ấu trùng tôm xanh 50 Bảng 4.2 Tỷ lệ sống (TB) ấu trùng hậu ấu trùng tôm xanh cuối đợt sản xuất 51 Bảng 4.3 Quá trình ấu trùng biến thái thành hậu ấu trùng tôm xanh 52 Bảng 4.4 Lợi nhuận từ 10 bể composite m3 54 Bảng 4.5 Các yếu tố môi trường nước nghiệm thức 55 Bảng 4.6 Tỷ lệ sống tơm thí nghiệm sau 21 ngày nuôi 56 Bảng 4.7 Sự tăng trưởng chiều dài tơm thí nghiệm 57 Bảng 4.8 Sự tăng trưởng trọng lượng tơm thí nghiệm 58 Bảng 4.9 Bảng dao động yếu tố môi trường thời gian thực nghiệm nuôi tôm giai 59 Bảng 4.10 Tỷ lệ sống tôm nuôi giai sau 50 ngày 61 Bảng 4.11 Sự tăng trưởng chiều dài tôm nuôi giai 62 Bảng 4.12 Sự tăng trưởng trọng lượng tôm nuôi giai 63 viii DANH SÁCH HÌNH ẢNH ĐỒ Hình/Sơ đồ Nội dung Trang Hình 2.1 Hình thái ngồi tơm xanh Hình 2.2 Vòng đời tơm Hình vẽ Foster Wickins (1972) Hình 2.3 Các giai đoạn ấu trùng tơm xanh 17 Hình 2.4 Hệ thống ao ni trung tâm 25 đồ 2.1 đồ tổ chức nhân lực Trung Tâm Quốc Gia Giống Thủy Sản Nước Ngọt Nam Bộ 29 Hình 3.1 Hệ thống 32 Hình 3.2 Hệ thống 32 Hình 3.3 Chiều dài chuẩn SL tôm 39 ix STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TB X121-NT2 CD TL (mm/con) (g/con) 10,00 0,10 12,00 0,12 12,50 0,11 13,00 0,12 13,50 0,13 12,00 0,11 9,50 0,08 10,50 0,09 13,00 0,12 13,00 0,13 9,50 0,08 8,50 0,07 9,00 0,09 9,50 0,09 9,50 0,09 11,50 0,11 10,50 0,11 12,00 0,12 9,50 0,08 9,50 0,08 9,00 0,08 9,00 0,08 12,00 0,11 10,50 0,09 11,50 0,10 10,50 0,09 9,50 0,09 11,00 0,10 11,50 0,11 9,50 0,08 10,73 0,10 X4-NT2 CD TL (mm/con) (g/con) 11,50 0,10 12,50 0,12 13,50 0,13 12,50 0,11 12,00 0,11 9,50 0,08 8,50 0,07 12,50 0,11 13,00 0,12 13,50 0,12 19,00 0,32 12,50 0,12 13,50 0,12 14,00 0,24 12,50 0,12 9,00 0,08 10,00 0,10 10,50 0,09 10,50 0,10 8,50 0,09 8,50 0,07 9,00 0,09 9,50 0,09 10,50 0,09 9,00 0,08 9,50 0,09 9,00 0,09 9,00 0,08 10,50 0,09 9,50 0,08 11,10 0,11 91 X102-NT2 CD TL (mm/con) (g/con) 10,50 0,10 13,50 0,13 14,00 0,14 15,00 0,16 10,50 0,09 9,50 0,10 8,00 0,08 12,00 0,11 12,50 0,12 13,00 0,12 13,00 0,12 12,50 0,11 11,50 0,10 10,50 0,09 12,00 0,11 9,00 0,08 8,50 0,07 12,00 0,10 10,50 0,10 12,60 0,11 8,50 0,07 8,00 0,07 9,50 0,08 12,50 0,12 10,50 0,09 10,00 0,09 12,50 0,11 12,50 0,12 13,00 0,12 10,50 0,12 11,27 0,10 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TB X90-NT3 CD TL (mm/con) (g/con) 13,50 0,13 13,00 0,12 13,00 0,13 13,50 0,12 11,50 0,10 15,00 0,15 16,00 0,16 20,30 0,38 15,00 0,14 13,50 0,13 12,50 0,11 12,50 0,11 12,00 0,11 13,00 0,12 14,00 0,13 10,50 0,10 12,50 0,12 13,50 0,12 8,50 0,07 10,50 0,09 10,00 0,09 13,50 0,13 12,00 0,11 13,00 0,12 13,50 0,12 13,00 0,13 14,00 0,13 14,00 0,13 14,50 0,14 13,50 0,12 13,16 0,13 X128-NT3 CD TL (mm/con) (g/con) 13,50 0,12 14,00 0,13 22,00 0,46 18,00 0,19 15,00 0,14 14,00 0,14 14,00 0,13 13,50 0,13 13,00 0,12 13,50 0,12 13,00 0,12 12,50 0,11 15,00 0,14 10,50 0,09 11,00 0,10 11,50 0,10 9,50 0,08 11,00 0,10 10,00 0,09 10,50 0,09 9,50 0,09 10,00 0,09 9,50 0,08 12,50 0,11 10,50 0,10 13,00 0,13 13,50 0,13 13,00 0,12 14,00 0,14 15,00 0,16 12,85 0,13 92 X138-NT3 CD TL (mm/con) (g/con) 12,50 0,11 13,00 0,13 13,50 0,12 14,50 0,14 14,00 0,13 12,00 0,12 12,50 0,11 12,00 0,11 11,00 0,10 11,50 0,10 11,00 0,10 13,00 0,12 12,50 0,12 13,00 0,12 13,50 0,13 12,50 0,11 14,00 0,14 13,50 0,12 16,00 0,17 17,00 0,17 12,00 0,11 12,50 0,12 13,00 0,12 12,00 0,12 12,50 0,11 10,50 0,10 12,50 0,11 13,00 0,13 14,00 0,13 13,50 0,12 12,93 0,12 Tỷ lệ sống PL cuối thí nghiệm Số PL thu 136 138 134 133 137 138 137 138 135 XÔ NT1 NT2 NT3 10 119 104 102 121 128 138 90 93 Tỷ lệ sống (%) 90,67 92,00 89,33 88,67 91,33 92,00 91,33 92,00 90,00 Phụ lục 12: Chiều dài trung bình, trọng lượng trung bình tỷ lệ sống tơm thực nghiệm ni tơm giai Chiều dài trung bình, trọng lượng trung bình tơm trước thả ni giai GIAI GIAI GIAI STT CD (cm/con) TL (g/con) CD (cm/con) TL (g/con) CD (cm/con) TL (g/con) 1,10 0,10 1,10 0,10 0,90 0,08 1,00 0,08 1,10 0,10 0,80 0,07 1,20 0,11 1,00 0,09 1,20 0,11 1,20 0,12 1,10 0,09 1,10 0,10 1,10 0,09 1,00 0,09 0,90 0,07 1,00 0,09 1,10 0,10 1,10 0,10 1,00 0,08 1,00 0,08 1,20 0,12 1,00 0,09 0,90 0,08 0,90 0,08 1,10 0,10 1,00 0,09 0,80 0,10 10 1,00 0,12 0,90 0,08 1,20 0,11 11 1,30 0,14 0,80 0,07 0,80 0,09 12 1,20 0,11 1,00 0,10 1,20 0,13 13 0,90 0,08 0,80 0,06 1,10 0,11 14 0,90 0,08 0,80 0,07 1,00 0,09 15 1,10 0,11 1,30 0,13 0,90 0,07 16 1,20 0,13 0,80 0,07 0,90 0,08 17 1,20 0,12 0,90 0,07 1,30 0,12 18 1,10 0,11 1,20 0,11 1,20 0,11 19 1,10 0,10 1,10 0,11 1,10 0,10 20 0,80 0,07 1,20 0,12 1,10 0,09 21 0,70 0,06 1,00 0,12 1,20 0,09 22 0,90 0,07 0,90 0,08 0,90 0,09 23 0,80 0,07 1,20 0,11 0,80 0,07 24 1,20 0,11 0,80 0,10 1,20 0,11 25 1,10 0,10 1,20 0,11 1,20 0,11 26 0,90 0,10 0,90 0,07 1,20 0,11 27 0,80 0,08 1,20 0,14 0,90 0,08 28 0,70 0,05 1,20 0,11 1,20 0,12 29 1,00 0,09 0,80 0,07 0,90 0,10 30 1,10 0,09 1,20 0,15 1,10 0,12 94 GIAI STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TB CD (cm/con) 1,10 1,20 1,20 1,30 0,90 0,80 0,90 1,00 1,10 0,90 0,80 0,80 1,20 1,00 1,20 0,90 0,90 1,00 1,20 1,20 1,20 1,10 0,80 1,20 0,90 1,10 1,10 1,20 1,20 1,10 1,10 GIAI TL (g/con) 0,10 0,11 0,12 0,14 0,08 0,06 0,09 0,09 0,11 0,08 0,07 0,05 0,11 0,10 0,13 0,11 0,08 0,09 0,11 0,10 0,11 0,10 0,07 0,11 0,11 0,13 0,10 0,12 0,11 0,10 0,10 95 CD (cm/con) 1,10 1,10 1,10 1,20 0,90 0,90 1,00 1,20 1,30 1,20 1,10 1,20 0,90 0,80 1,20 0,90 0,80 0,80 1,20 1,10 1,10 0,90 0,90 0,80 0,90 1,00 1,20 1,10 1,20 1,20 1,00 TL (g/con) 0,10 0,11 0,10 0,11 0,08 0,08 0,09 0,12 0,12 0,11 0,10 0,11 0,10 0,08 0,12 0,08 0,07 0,06 0,11 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 0,09 0,09 0,11 0,12 0,13 0,11 0,10 Chiều dài trung bình, trọng lượng trung bình tơm sau 50 ngày nuôi giai GIAI STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TB CD (cm/con) 2,90 3,80 3,90 3,50 3,50 3,10 3,20 3,20 1,70 3,10 3,10 1,90 1,80 1,80 4,70 3,80 3,40 3,40 2,90 4,20 4,20 4,30 4,50 3,40 3,80 2,20 2,20 3,40 1,70 3,20 3,20 TL (g/con) 1,05 2,26 2,19 1,78 1,75 1,07 1,14 1,10 0,17 1,13 1,13 0,28 0,25 0,23 4,71 2,24 1,58 1,53 0,98 2,96 2,98 3,14 3,55 1,52 2,19 0,45 0,46 1,56 0,17 1,15 1,56 GIAI CD (cm/con) 3,50 3,90 3,20 1,90 2,60 3,70 3,80 3,50 2,20 1,80 2,30 4,10 3,40 3,40 2,70 2,40 4,00 4,10 2,80 3,50 2,20 2,10 2,00 4,00 3,50 2,90 2,40 3,40 2,70 4,00 3,10 96 TL (g/con) 1,87 2,29 1,21 0,25 0,68 2,17 2,21 1,85 0,47 0,19 0,51 2,78 1,65 1,60 0,76 0,54 2,74 2,77 0,80 1,86 0,45 0,36 0,33 2,72 1,84 0,94 0,56 1,66 0,70 2,69 1,38 GIAI CD (cm/con) 3,00 4,00 4,00 4,50 3,50 2,50 4,20 4,10 3,80 3,50 3,70 2,90 3,50 4,80 4,30 4,10 3,30 4,10 3,00 2,80 2,60 1,80 1,90 3,30 3,50 3,50 3,30 2,90 3,40 2,10 3,40 TL (g/con) 1,18 2,63 2,65 3,27 1,71 0,64 2,81 2,78 2,21 1,75 1,95 0,97 1,77 3,77 2,98 2,77 1,45 2,75 1,14 0,92 0,73 0,24 0,26 1,46 1,75 1,73 1,43 1,07 1,56 0,29 1,75 GIAI STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TB CD (cm/con) 3,00 3,20 3,40 2,70 2,30 2,10 1,80 4,20 4,50 4,00 4,00 3,20 3,00 1,80 4,00 2,10 2,30 3,20 2,50 3,30 2,50 3,00 2,10 2,90 3,50 2,90 2,20 2,20 2,00 4,10 2,90 GIAI TL (g/con) 1,13 1,32 1,62 0,80 0,52 0,40 0,22 3,00 3,23 2,63 2,61 1,33 1,07 0,20 2,67 0,39 0,49 1,34 0,62 1,48 0,65 1,05 0,42 0,96 1,76 0,95 0,44 0,45 0,35 2,76 1,23 97 CD (cm/con) 4,20 4,00 2,90 2,70 3,20 3,90 3,90 3,00 2,20 2,00 2,80 3,60 3,80 3,00 3,50 2,50 2,40 3,00 4,20 3,60 3,30 3,20 2,80 3,30 3,00 3,40 3,80 3,60 2,60 2,90 3,20 TL (g/con) 2,56 2,49 1,01 0,86 1,36 2,35 2,37 1,10 0,44 0,36 0,95 1,90 2,28 1,03 1,70 0,61 0,58 1,07 2,57 1,91 1,46 1,24 0,87 1,46 1,02 1,54 2,26 1,97 0,66 0,97 1,43 Tỷ lệ sống tôm giai sau 50 ngày nuôi Giai Số lượng tôm thu (con) G1 161 G2 235 G3 187 G4 197 G5 222 Tỷ lệ sống (%) 64,4 94,0 74,8 78,8 88,8 Phụ lục 13: So sánh LSI ngày thứ 10 15 hai hệ thống bể ương LSI ngày thứ 10 Descriptive Statistics Variable LS10HT1 N 10 Mean 5,3750 Median 5,3750 TrMean 5,3750 Variable LS10HT1 Minimum 5,1000 Maximum 5,6500 Q1 5,2375 Q3 5,4875 StDev 0,1720 SE Mean 0,0544 StDev 0,1442 SE Mean 0,0456 StDev 0,2362 SE Mean 0,0747 StDev 0,1333 SE Mean 0,0422 Descriptive Statistics Variable LSI10HT2 N 10 Mean 5,2050 Median 5,2500 TrMean 5,2063 Variable LSI10HT2 Minimum 5,0000 Maximum 5,4000 Q1 5,0750 Q3 5,3125 One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for sllsi10 Source DF SS MS ntlsi10 0,1445 0,1445 Error 18 0,4535 0,0252 Total 19 0,5980 F 5,74 P 0,028 LSI ngày thứ 15 Descriptive Statistics Variable LSI15HT1 N 10 Mean 7,2550 Median 7,2250 TrMean 7,2438 Variable LSI15HT1 Minimum 6,9500 Maximum 7,6500 Q1 7,0375 Q3 7,4625 Descriptive Statistics Variable LSI15HT2 N 10 Mean 6,8000 Median 6,8000 TrMean 6,8062 Variable LSI15HT2 Minimum 6,5500 Maximum 7,0000 Q1 6,7000 Q3 6,9000 One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for sllsi15 Source DF SS MS ntlsi15 1,0351 1,0351 Error 18 0,6623 0,0368 Total 19 1,6974 F 28,13 Phụ lục 14: So sánh tỷ lệ sống hệ thống 98 P 0,000 Descriptive Statistics Variable TLSHT1 N 10 Mean 68,15 Median 66,58 TrMean 68,41 Variable TLSHT1 Minimum 46,18 Maximum 88,01 Q1 53,94 Q3 83,13 StDev 14,40 SE Mean 4,55 StDev 10,87 SE Mean 3,44 Descriptive Statistics Variable TLSHT2 N 10 Mean 12,24 Median 8,84 TrMean 10,07 Variable TLSHT2 Minimum 3,17 Maximum 38,67 Q1 4,15 Q3 16,63 One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for sltls Source DF SS MS nttls 15626 15626 Error 18 2929 163 Total 19 18555 F 96,05 P 0,000 Phụ lục 15: So sánh thời gian biến thái hai hệ thống bể ương Thời gian xuất PL Tp Descriptive Statistics Variable XHHT1 N 10 Mean 17,100 Median 17,500 TrMean 17,125 Variable XHHT1 Minimum 15,000 Maximum 19,000 Q1 15,750 Q3 18,000 StDev 1,370 SE Mean 0,433 StDev 1,792 SE Mean 0,567 StDev 1,252 SE Mean 0,396 StDev 3,68 SE Mean 1,16 Descriptive Statistics Variable XHHT2 N 10 Mean 22,100 Median 22,000 TrMean 22,000 Variable XHHT2 Minimum 20,000 Maximum 25,000 Q1 20,750 Q3 23,500 One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for slxhPL Source DF SS MS nttls 125,00 125,00 Error 18 45,80 2,54 Total 19 170,80 F 49,13 P 0,000 Thời gian xuất 90% PL bể ương Descriptive Statistics Variable KTHT1 N 10 Mean 22,700 Median 23,000 TrMean 22,875 Variable KTHT1 Minimum 20,000 Maximum 24,000 Q1 22,000 Q3 24,000 Descriptive Statistics Variable KTHT2 N 10 Mean 33,20 Median 33,00 TrMean 32,75 Variable KTHT2 Minimum 29,00 Maximum 41,00 Q1 30,00 Q3 34,75 One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for slxh90 Source DF SS MS F 99 P nttls Error Total 18 19 551,25 135,70 686,95 551,25 7,54 73,12 0,000 Thời gian chuyển PL đồng loạt Descriptive Statistics Variable TCHHT1 TCHHT2 N 10 10 Mean 5,600 11,100 Median 5,000 11,000 TrMean 5,500 11,000 Variable TCHHT1 TCHHT2 Minimum 4,000 7,000 Maximum 8,000 16,000 Q1 5,000 8,000 Q3 6,250 13,250 StDev 1,174 2,846 SE Mean 0,371 0,900 One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for slchPL Source DF SS MS nttls 151,25 151,25 Error 18 85,30 4,74 Total 19 236,55 F 31,92 P 0,000 Phụ lục 16: Tỷ lệ sống tôm nghiện thức “thí nghiệm đánh giá hiệu ba công thức thức ăn đến tăng trưởng tỷ lệ sống tôm” One-way ANOVA: tls-tn2 versus nttn2 Source nttn2 Error Total DF S = 1,405 Level NT1 NT2 NT3 N 3 SS 0,39 11,84 12,23 MS 0,20 1,97 R-Sq = 3,21% Mean 90,667 90,667 91,110 StDev 1,335 1,761 1,018 F 0,10 P 0,907 R-Sq(adj) = 0,00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( * -) ( * -) ( -* ) -+ -+ -+ -+ -88,8 90,0 91,2 92,4 Phụ lục 17: Chiều dài trung bình, trung lượng trung bình tơm trước thí nghiệm đánh giá hiệu ba cơng thức thức ăn đến tăng trưởng tỷ lệ sống tôm Descriptive Statistics: cdtr; tltr Variable cdtr tltr N 30 30 N* 0 Variable cdtr tltr Maximum 11,100 0,12000 Mean 6,993 0,05933 SE Mean 0,293 0,00321 StDev 1,603 0,01760 Minimum 4,700 0,03000 Q1 5,425 0,05000 Median 7,200 0,06000 Q3 7,900 0,07000 Phụ lục 18: So sánh tăng trưởng chiều dài tôm nghiệm thức “thí nghiệm đánh giá hiệu ba cơng thức thức ăn đến tăng trưởng tỷ lệ sống tôm” Chiều dài tôm sau 21 ngày nuôi Lt 100 One-way ANOVA: lt versus ntl Source ntl Error Total DF SS 6,4781 0,5061 6,9842 S = 0,2904 Level NT1 NT2 NT3 N 3 MS 3,2390 0,0844 F 38,40 R-Sq = 92,75% Mean 11,377 11,033 12,980 P 0,000 R-Sq(adj) = 90,34% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+( -* ) ( -* ) ( * -) + -+ -+ -+11,20 11,90 12,60 13,30 StDev 0,389 0,276 0,161 Pooled StDev = 0,290 Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of ntl Individual confidence level = 97,80% ntl = NT1 subtracted from: ntl NT2 NT3 Lower -1,0711 0,8756 Center -0,3433 1,6033 Upper 0,3844 2,3311 + -+ -+ -+( * ) ( * ) + -+ -+ -+-1,5 0,0 1,5 3,0 ntl = NT2 subtracted from: ntl NT3 Lower 1,2189 Center 1,9467 Upper 2,6744 + -+ -+ -+( * ) + -+ -+ -+-1,5 0,0 1,5 3,0 Tăng trưởng chiều dài L One-way ANOVA: SL-L versus NTA Source NTA Error Total DF S = 0,2904 Level NT1 NT2 NT3 N 3 SS 6,4781 0,5061 6,9842 MS 3,2390 0,0844 R-Sq = 92,75% Mean 4,3867 4,0433 5,9900 StDev 0,3885 0,2761 0,1609 F 38,40 P 0,000 R-Sq(adj) = 90,34% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+( -* -) ( -* -) ( -* ) + -+ -+ -+4,20 4,90 5,60 6,30 Pooled StDev = 0,2904 Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of NTA 101 Individual confidence level = 97,80% NTA = NT1 subtracted from: NTA NT2 NT3 Lower -1,0711 0,8756 Center -0,3433 1,6033 Upper 0,3844 2,3311 + -+ -+ -+( * ) ( * ) + -+ -+ -+-1,5 0,0 1,5 3,0 NTA = NT2 subtracted from: NTA NT3 Lower 1,2189 Center 1,9467 Upper 2,6744 + -+ -+ -+( * ) + -+ -+ -+-1,5 0,0 1,5 3,0 Tốc độ tăng trưởng tương đối chiều dài SGR2 One-way ANOVA: SLSGR2 versus NTC Source NTC Error Total DF SS 1,0171 0,0891 1,1063 S = 0,1219 Level NT1 NT2 NT3 N 3 MS 0,5086 0,0149 F 34,23 R-Sq = 91,94% Mean 2,3176 2,1725 2,9470 StDev 0,1636 0,1197 0,0589 P 0,001 R-Sq(adj) = 89,26% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( * -) ( * -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ -2,10 2,40 2,70 3,00 Pooled StDev = 0,1219 Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of NTC Individual confidence level = 97,80% NTC = NT1 subtracted from: NTC NT2 NT3 Lower -0,4505 0,3240 Center -0,1451 0,6295 Upper 0,1604 0,9349 + -+ -+ -+( -* ) ( * -) + -+ -+ -+-0,60 0,00 0,60 1,20 NTC = NT2 subtracted from: NTC NT3 Lower 0,4691 Center 0,7745 Upper 1,0799 + -+ -+ -+( * ) + -+ -+ -+-0,60 0,00 0,60 1,20 102 Phụ lục 19: So sánh tăng trưởng trọng lượng nghiệm thức “thí nghiệm đánh giá hiệu ba công thức thức ăn đến tăng trưởng tỷ lệ sống tôm” Trọng lượng tôm sau 21 ngày nuôi Wt One-way ANOVA: wt versus ntwt Source ntwt Error Total DF SS 0,0008667 0,0003333 0,0012000 S = 0,007454 Level NT1 NT2 NT3 N 3 MS 0,0004333 0,0000556 R-Sq = 72,22% Mean 0,11000 0,10333 0,12667 F 7,80 P 0,021 R-Sq(adj) = 62,96% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( * -) ( * ) ( * -) -+ -+ -+ -+ -0,096 0,108 0,120 0,132 StDev 0,01000 0,00577 0,00577 Pooled StDev = 0,00745 Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of ntwt Individual confidence level = 97,80% ntwt = NT1 subtracted from: ntwt NT2 NT3 Lower -0,025343 -0,002010 Center -0,006667 0,016667 Upper 0,012010 0,035343 -+ -+ -+ -+-( * -) ( -* ) -+ -+ -+ -+ 0,025 0,000 0,025 0,050 ntwt = NT2 subtracted from: ntwt NT3 Lower 0,004657 Center 0,023333 Upper 0,042010 -+ -+ -+ -+-( * -) -+ -+ -+ -+ 0,025 0,000 0,025 0,050 Tăng trọng tôm WG One-way ANOVA: SLWG versus NTB Source NTB Error Total DF SS 0,0008667 0,0003333 0,0012000 S = 0,007454 Level NT1 NT2 N 3 MS 0,0004333 0,0000556 R-Sq = 72,22% Mean 0,050000 0,043333 StDev 0,010000 0,005774 F 7,80 P 0,021 R-Sq(adj) = 62,96% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( * -) ( * ) 103 NT3 0,066667 0,005774 ( * -) -+ -+ -+ -+ -0,036 0,048 0,060 0,072 Pooled StDev = 0,007454 Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of NTB Individual confidence level = 97,80% NTB = NT1 subtracted from: NTB NT2 NT3 Lower -0,025343 -0,002010 Center -0,006667 0,016667 Upper 0,012010 0,035343 -+ -+ -+ -+-( * -) ( -* ) -+ -+ -+ -+ 0,025 0,000 0,025 0,050 NTB = NT2 subtracted from: NTB NT3 Lower 0,004657 Center 0,023333 Upper 0,042010 -+ -+ -+ -+-( * -) -+ -+ -+ -+ 0,025 0,000 0,025 0,050 Tốc độ tăng trưởng tương đối trọng SGR1 One-way ANOVA: SLSGR1 versus NTD Source NTD Error Total DF SS 1,491 0,611 2,103 S = 0,3192 Level NT1 NT2 NT3 N 3 MS 0,746 0,102 F 7,32 R-Sq = 70,92% Mean 2,8732 2,5838 3,5548 StDev 0,4342 0,2620 0,2201 P 0,025 R-Sq(adj) = 61,23% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+-( * ) ( * ) ( * ) -+ -+ -+ -+-2,50 3,00 3,50 4,00 Pooled StDev = 0,3192 Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of NTD Individual confidence level = 97,80% NTD = NT1 subtracted from: NTD NT2 NT3 Lower -1,0892 -0,1182 Center -0,2894 0,6816 Upper 0,5104 1,4814 + -+ -+ -+( -* -) ( -* -) + -+ -+ -+-1,0 0,0 1,0 2,0 104 NTD = NT2 subtracted from: NTD NT3 Lower 0,1712 Center 0,9710 Upper 1,7708 + -+ -+ -+( -* -) + -+ -+ -+-1,0 0,0 1,0 2,0 105 ... POSTLARVAE 74 – 78 VÀ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ CÔNG THỨC THỨC ĂN ĐẾN TĂNG TRƯỞNG CỦA TƠM Thực NGUYỄN LÂM NHỨT LONG Khóa luận đệ trình để hồn tất u cầu cấp Kỹ Sư ngành Nuôi Trồng Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn... trồng thủy sản trở thành cứu cánh việc đáp ứng nhu cầu thực phẩm nước lẫn xuất Đồng Bằng Sông Cửu Long với hai hệ thống sông lớn Sông Tiền Sông Hậu (hai nhánh Sông Mêkong bắt nguồn từ đỉnh Hymalaya... xanh đối tượng nước có nhiều tiềm phát triển Theo thống kê Bộ Thủy sản (1999) Đồng Bằng Sơng Cửu Long có 500.000 diện tích mặt nước ni tơm, có gần 6.000 ni tơm xanh Sản lượng tôm xanh đạt 28.000
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC NGHIỆM ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii De Man 1879) ĐẾN POSTLARVAE 74 – 78 VÀ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ CÔNG THỨC THỨC ĂN ĐẾN TĂNG TRƯỞNG CỦA TÔM , THỰC NGHIỆM ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii De Man 1879) ĐẾN POSTLARVAE 74 – 78 VÀ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ CÔNG THỨC THỨC ĂN ĐẾN TĂNG TRƯỞNG CỦA TÔM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay