KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG THỨC CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG ĐỐI VỚI BỆNH VIÊM MÓNG VÀ VIÊM VÚ TRÊN BÒ SỮA Ở CỦ CHI, TP. HỒ CHÍ MINH

76 0 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:36

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG THỨC CHĂM SĨC, NI DƯỠNG ĐỐI VỚI BỆNH VIÊM MĨNG VÀ VIÊM VÚ TRÊN BỊ SỮA Ở CỦ CHI, TP HỒ CHÍ MINH Sinh viên thực hiện: LÊ VĂN THẬT Lớp: DH06CN Ngành: Chăn Ni Niên khóa: 2006 - 2010 Tháng 08/2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NUÔI – THÚ Y **************** LÊ VĂN THẬT KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG THỨC CHĂM SĨC, NI DƯỠNG ĐỐI VỚI BỆNH VIÊM MĨNG VÀ VIÊM VÚ TRÊN BỊ SỮA Ở CỦ CHI, TP HỒ CHÍ MINH Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư chăn nuôi Giáo viên hướng dẫn PGS.TS LÊ ĐĂNG ĐẢNH ThS PHẠM HỒ HẢI Tháng 08/2010 i   XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Lê Văn Thật Tên luận văn: “Khảo sát ảnh hưởng phương thức chăm sóc, ni dưỡng bệnh viêm móng viêm vú bò sữa Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh” Đã hoàn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét đóng góp Hội đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa ngày 31/08/2010 Giáo viên hướng dẫn (ký tên ghi rõ họ tên) Lê Đăng Đảnh ii   LỜI CẢM TẠ Kính dâng cha mẹ, Người tận tụy, hy sinh đời tương lai chúng Chân thành cảm ơn PGS.TS Lê Đăng Đảnh - Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh, Ths Phạm Hồ Hải – Viện KHKT Nơng Nghiệp Miền Nam hết lòng hướng dẫn, truyền đạt kiến thức q báu cho tơi suốt thời gian học tập, thực đề tài hoàn thành luận văn tốt nghiệp Chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh, ban chủ nhiệm Khoa chăn ni – thú y, mơn Chăn ni chun khoa tồn thể quý thầy cô trường Đại học Nông Lâm Tp HCM tận tình giảng dạy, truyền đạt cho em kiến thức, kinh nghiệm quý báu suốt trình học tập Chân thành cảm tạ Ban giám đốc Viện KHKT Nơng Nghiệp Miền Nam, KS Võ Phước Q, KS Hồnh Văn Thắng - nhân viên Viện, chú, anh chị gia nông hộ xã Tân Thạnh Đông, Tân Thạnh Tây, Củ Chi, Tp HCM tận tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho thời gian thực tập tốt nghiệp Cảm ơn tập thể lớp chăn nuôi 32 hỗ trợ, chia kiến thức tơi q trình học tập hồn thành luận văn Tp Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2010 Sinh viên Lê Văn Thật iii   TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Khảo sát ảnh hưởng phương thức chăm sóc, ni dưỡng bệnh viêm móng viêm vú bò sữa Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh” tiến hành hai xã Tân Thạnh Đông Tân Thạnh Tây, Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh thời gian từ 05/01/2010 đến 30/04/2010 Đề tài khảo sát 488 bò sinh sản 28 hộ chăn ni Phương pháp thực hiện: Quan sát, vấn nông hộ, cân thức ăn ghi chép lại đầy đủ Kết thu được: Khi THI cao bò bị stress nhiệt tỷ lệ bệnh viêm móng có xu hướng tăng, THI: 83, tỷ lệ bệnh viêm móng: 6,85 %,10,65 %, 15,00 % (P>0,05) Nền chuồng ẩm ướt khơng sát trùng có ảnh hưởng đến bệnh viêm móng đàn: khơ thống (tỷ lệ bệnh 4,76 %), ẩm ướt (tỷ lệ bệnh  12,02 %) (P
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG THỨC CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG ĐỐI VỚI BỆNH VIÊM MÓNG VÀ VIÊM VÚ TRÊN BÒ SỮA Ở CỦ CHI, TP. HỒ CHÍ MINH , KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG THỨC CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG ĐỐI VỚI BỆNH VIÊM MÓNG VÀ VIÊM VÚ TRÊN BÒ SỮA Ở CỦ CHI, TP. HỒ CHÍ MINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay