KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y TẠI CÁC CƠ SỞ CHĂN NUÔI GÀ TRỨNG THƯƠNG PHẨM CỦA HUYỆN XUÂN LỘC VÀ TRẢNG BOM THUỘC TỈNH ĐỒNG NAI

71 1 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:36

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y TẠI CÁC CƠ SỞ CHĂN NUÔI GÀ TRỨNG THƯƠNG PHẨM CỦA HUYỆN XUÂN LỘC VÀ TRẢNG BOM THUỘC TỈNH ĐỒNG NAI Sinh viên thực : LÊ VĂN KỶ Lớp : DH05DY Ngành : DƯỢC – THÚ Y Niên khóa : 2005 – 2010 Tháng 08/2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NUÔI – THÚ Y **************** LÊ VĂN KỶ KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y TẠI CÁC CƠ SỞ CHĂN NUÔI GÀ TRỨNG THƯƠNG PHẨM CỦA HUYỆN XUÂN LỘC VÀ TRẢNG BOM THUỘC TỈNH ĐỒNG NAI Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sỹ ngành Thú Y Giáo viên hướng dẫn TS LÊ ANH PHỤNG BSTY ĐỖ CẨM DUNG Tháng 08/2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Lê Văn Kỷ Tên luận văn: “Khảo sát số tiêu điều kiện vệ sinh thú y sở chăn nuôi gà trứng thương phẩm huyện Xuân Lộc Trảng Bom thuộc tỉnh Đồng Nai” Đã hồn thành khóa luận theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp Hội Đồng Chấm Thi Tốt Nghiệp Khoa ngày ………… Giáo viên hướng dẫn TS Lê Anh Phụng ii LỜI CẢM TẠ Xin chân thành cảm ơn - Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh - Ban Chủ Nhiệm Khoa Chăn Nuôi Thú Y - Quý Thầy Cô Khoa Chăn Nuôi Thú Y Đã tạo điều kiện học tập truyền đạt kiến thức cho suốt thời gian học tập trường Chân thành cảm ơn Tiến sĩ Lê Anh Phụng Đã hết lòng giúp đỡ chúng tơi hồn thành đề tài Bác sĩ thú y Đỗ Cẩm Dung Đã tận tình dẫn chúng tơi suốt thời gian thực khóa luận tốt nghiệp để hoàn thành luận văn Chân thành cảm ơn - Ban lãnh đạo Chi Cục Thú y tỉnh Đồng Nai - Các Cô, Chú, Anh Chị cơng tác trạm Chẩn đốn Xét nghiệm Thú y _ Chi Cục Thú y tỉnh Đồng Nai Đã tận tình giúp đỡ, truyền đạt kinh nghiệm tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian thực tập tốt nghiệp Thành kính ghi ơn Ơng bà, cha mẹ người sinh thành, dạy dỗ điểm tựa tinh thần cho lòng biết ơn sâu sắc Cảm ơn Tất bạn ngồi lớp tơi chia vui buồn học tập giúp đỡ, động viên thời gian thực tập hồn thành khóa luận tốt ngiệp Lê Văn Kỷ iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài “Khảo sát số tiêu điều kiện vệ sinh thú y sở chăn nuôi gà trứng thương phẩm huyện Xuân Lộc Trảng Bom thuộc tỉnh Đồng Nai” thực từ ngày 22/02/2010 đến ngày 30/06/2010 43 sở chăn nuôi gà trứng thương phẩm huyện Xuân Lộc Trảng Bom thuộc tỉnh Đồng Nai, đối chiếu với yêu cầu tiêu chuẩn Ngành Thú Y 10 TCN 679 – 2006 tiêu chuẩn Ngành Thú Y 10 TCN 680 – 2006, kết khảo sát điều kiện mơi trường khơng khí chuồng ni nguồn nước sử dụng chăn ni xét nghiệm Phòng xét nghiệm vi sinh, Trạm Chẩn đoán Xét nghiệm, Chi Cục Thú y tỉnh Đồng Nai ghi nhận sau: - Mơi trường khơng khí chuồng ni theo tiêu chuẩn Ngành Thú Y 10 TCN 679 – 2006, có tỷ lệ CSCN đạt yêu cầu tiêu sau: - o Chỉ tiêu NH3 76,7 % o Chỉ tiêu H2S 83,7 % o Chỉ tiêu vi khuẩn hiếu khí 100 % o Chỉ tiêu vi khuẩn gây dung huyết 53,5 % Nguồn nước sử dụng theo tiêu chuẩn Ngành Thú Y 10 TCN 680 – 2006, có tỷ lệ CSCN đạt yêu cầu tiêu sau: - o Nước sử dụng CSCN đạt tiêu lý hóa 100 % o Chỉ tiêu tổng số vi khuẩn hiếu khí nước dùng 81,4 % o Chỉ tiêu coliforms nước dùng 58,1 % o Chỉ tiêu E coli nước dùng 55,8 % Tỷ lệ CSCN đạt yêu cầu vệ sinh thú y mơi trường khơng khí chuồng ni 25,6 % - Tỷ lệ CSCN đạt yêu cầu vệ sinh thú y nguồn nước sử dụng 51,2 % - Tỷ lệ CSCN đạt yêu cầu vệ sinh thú y mơi trường khơng khí chuồng ni nguồn nước sử dụng 18,6 % iv MỤC LỤC Trang LỜI CẢM TẠ iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN iv MỤC LỤC v CHÚ THÍCH CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ xi Chương MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ .1 1.2 MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Yêu cầu .2 Chương TỔNG QUAN 2.1 MƠI TRƯỜNG KHƠNG KHÍ CHUỒNG NI 2.1.1 Khí độc chuồng ni .4 2.1.2 Vi sinh vật khơng khí chuồng ni 2.2 NƯỚC SỬ DỤNG TRONG CHĂN NUÔI 2.2.1 Khái niệm 2.2.2 Một số yếu tố liên quan tính chất nước .9 2.2.2.1 pH 2.2.2.2 Nhu cầu oxy hóa học (COD – Chemical Oxygen Demand) 2.2.2.3 Chloride (Cl-) .9 2.2.2.4 Nitrite (NO2-) .10 2.2.2.5 Nitrate (NO3-) 10 2.2.2.6 Sắt (Fe) 11 2.2.3 Vi sinh vật tồn nước 11 2.3 BIỆN PHÁP TIÊU ĐỘC KHỬ TRÙNG 13 v 2.4 GIỚI THIỆU VỀ TỈNH ĐỒNG NAI VÀ TÌNH HÌNH CHĂN NI GÀ Ở ĐỒNG NAI 15 2.4.1 Khái quát tỉnh Đồng Nai 15 2.4.2 Tình hình chăn ni gia cầm tỉnh Đồng Nai 16 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 3.1 THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM 18 3.1.1 Thời gian thực 18 3.1.2 Địa điểm 18 3.2 ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT .18 3.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .18 3.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .19 3.4.1 Bố trí lấy mẫu khảo sát 19 3.4.2 Phương pháp khảo sát tổng quát sở chăn nuôi 19 3.4.3 Phương pháp khảo sát môi trường không khí 20 3.4.3.1 Phương pháp khảo sát thực trường .20 3.4.3.2 Phương pháp khảo sát thực phòng thí nghiệm .21 3.4.3.3 Các tiêu khảo sát 21 3.4.4 Phương pháp khảo sát nguồn nước sử dụng 22 3.4.4.1 Phương pháp khảo sát thực trường .22 3.4.4.2 Phương pháp khảo sát thực phòng thí nghiệm .22 3.4.4.3 Các tiêu khảo sát 23 3.5 XỬ LÝ THỐNG KÊ 24 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 25 4.1 Kết khảo sát mơi trường khơng khí chuồng ni .25 4.1.1 Khí độc khơng khí chuồng ni 25 4.1.2 Vi sinh vật khơng khí chuồng nuôi .29 4.2 Kết khảo sát nước sử dụng chăn nuôi 33 4.2.1 Kết khảo sát tiêu lý hóa nguồn nước sử dụng 34 4.2.2 Kết khảo sát tiêu vi sinh nguồn nước sử dụng 38 vi 4.3 Tỷ lệ CSCN gà trứng thương phẩm đạt yêu cầu vệ sinh thú y mơi trường khơng khí chuồng ni nguồn nước sử dụng .43 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 48 5.1 Kết luận .48 5.2 Đề nghị 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 PHÂN TÍCH THỐNG KÊ 52 vii CHÚ THÍCH CÁC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT CSCN : Cơ sở chăn nuôi TCN : Tiêu chuẩn ngành TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam TSVKHK : Tổng số vi khuẩn hiếu khí VK : Vi khuẩn TIẾNG ANH CFU : Colony Forming Unit COD : Chemical Oxygen Demand MPN : Most Probable Number viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Một số khí có mùi chuồng nuôi Bảng 2.2: Mức độ gây hại khí ammonia hydrogen sulfide chuồng nuôi gà Bảng 2.3: Tác hại khí ammonia gà Bảng 2.4: Số lượng vi sinh vật khơng khí chuồng ni loài khác Bảng 2.5: Khả tồn số vi sinh vật khơng khí chuồng ni Bảng 2.6: Một số đặc tính sinh hóa nhóm coliforms 13 Bảng 2.7: Những chất sát trùng thích hợp vệ sinh chuồng trại 14 Bảng 2.8: Số liệu thống kê đàn gia cầm toàn tỉnh Đồng Nai từ năm 2001 đến đầu năm 2008 17 Bảng 3.1: Số lượng mẫu khảo sát 19 Bảng 3.2: Các tiêu đánh giá môi trường không khí chuồng ni đạt u cầu 21 Bảng 3.3: Các tiêu khảo sát đánh giá nguồn nước sử dụng 23 Bảng 4.1: Kết khảo sát khí độc khơng khí chuồng ni CSCN 25 Bảng 4.2: Tỷ lệ mẫu khơng khí chuồng ni CSCN đạt yêu cầu vệ sinh thú y tiêu NH3 H2S 28 Bảng 4.3: Kết khảo sát vi sinh vật khơng khí chuồng ni CSCN 30 ix huyện Trảng Bom (tỷ lệ đạt 40 %) khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê (P = 0,026) Nguyên nhân do: CSCN huyện Trảng Bom có số lượng gà lớn, chuồng trại thơng thống, chất thải nhiều, xử lý chất thải khơng tốt điều kiện cho vi khuẩn tồn nhiễm vào nước - Từ kết trình bày bảng 4.9, nhận thấy tỷ lệ đạt yêu cầu điều kiện vệ sinh mơi trường khơng khí chuồng nuôi nguồn nước sử dụng tất CSCN gà trứng thương phẩm 18,6% Qua kết khảo sát chúng tơi nhận thấy tình trạng vệ sinh thú y CSCN gà thật đáng lo ngại, nhiều CSCN chưa đạt điều kiện vệ sinh mơi trường khơng khí chuồng ni nguồn nước sử dụng Các CSCN huyện Xuân Lộc (đạt tỷ lệ 38,5 % ) cao so với CSCN huyện Trảng Bom (tỷ lệ 10 %) Qua xử lý thống kê cho thấy có khác biệt CSCN huyện Xuân Lộc CSCN huyện Trảng Bom có ý nghĩa (P = 0,028) Nguyên nhân do: huyện Trảng Bom địa hình thấp, mật độ ni cao, chất thải nhiều, dễ ô nhiễm nước sát trùng bồn nước khơng thường xun nên có tỷ lệ đạt điều kiện vệ sinh mơi trường khơng khí chuồng nuôi nước sử dụng thấp (10 %) 90 80 70 % 60 50 40 30 20 10 Khơng khí chuồng ni Nguồn nước sử dụng Cả nhóm tiêu Chỉ tiêu khảo sát Huyện Xuân Lộc Huyện Trảng Bom Cộng huyện Biểu đồ 4.5: Tỷ lệ CSCN đạt điều kiện vệ sinh thú y mơi trường khơng khí chuồng ni nguồn nước sử dụng 45 Bảng 4.10: Đánh giá CSCN huyện Xuân Lộc đạt yêu cầu điều kiện vệ sinh mơi trường khơng khí chuồng ni nguồn nước sử dụng CSCN khảo sát Đánh giá Đạt tiêu Đạt tiêu CSCN X CSCN X CSCN X X X X X X CSCN CSCN X X CSCN CSCN Đạt tiêu X X X X CSCN CSCN X X X CSCN 10 X X X CSCN 11 X CSCN 12 CSCN 13 Ghi chú: tiêu mơi trường khơng khí chuồng ni; tiêu nguồn nước sử dụng 46 Bảng 4.11: Đánh giá CSCN huyện Trảng Bom đạt yêu cầu điều kiện vệ sinh mơi trường khơng khí chuồng nuôi nguồn nước sử dụng Đánh giá CSCN khảo sát Đạt tiêu CSCN X Đạt tiêu CSCN khảo sát Đạt tiêu Đánh giá Đạt tiêu Đạt tiêu Đạt tiêu CSCN 16 CSCN CSCN 17 CSCN CSCN 18 CSCN CSCN 19 CSCN CSCN 20 CSCN X CSCN 21 CSCN X CSCN 22 CSCN CSCN 23 CSCN CSCN 24 CSCN 10 CSCN 25 X X X X CSCN 11 X CSCN 26 CSCN 12 X CSCN 27 X CSCN 28 X CSCN 13 X CSCN 14 X CSCN 29 X X X CSCN 15 X CSCN 30 X X X Ghi chú: tiêu mơi trường khơng khí chuồng nuôi; tiêu nguồn nước sử dụng 47 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua kết khảo sát 43 CSCN gà trứng thương phẩm huyện Xuân Lộc Trảng Bom mơi trường khơng khí chuồng ni nguồn nước sử dụng, chúng tơi có kết luận sau: (1) Tỷ lệ CSCN đạt yêu cầu tiêu mơi trường khơng khí chuồng ni theo tiêu chuẩn Ngành Thú Y 10 TCN 679 – 2006 sau: - Chỉ tiêu NH3 76,7 % - Chỉ tiêu H2S 83,7 % - Chỉ tiêu vi khuẩn hiếu khí 100 % - Chỉ tiêu vi khuẩn gây dung huyết 53,5 % (2) Tỷ lệ CSCN đạt yêu cầu tiêu nguồn nước sử dụng theo tiêu chuẩn Ngành Thú Y 10 TCN 680 – 2006 sau: - Nước sử dụng CSCN đạt tiêu lý hóa 100 % - Chỉ tiêu tổng số vi khuẩn hiếu khí nước dùng 81,4 % - Chỉ tiêu coliforms nước dùng 58,1 % - Chỉ tiêu E coli nước dùng 55,8 % (3) Tỷ lệ CSCN đạt yêu cầu vệ sinh thú y mơi trường khơng khí chuồng nuôi 25,6 % (4) Tỷ lệ CSCN đạt yêu cầu vệ sinh thú y nguồn nước sử dụng 51,2 % (5) Tỷ lệ CSCN đạt yêu cầu vệ sinh thú y môi trường khơng khí chuồng ni nguồn nước sử dụng 18,6 % 48 5.2 Đề nghị - Một số CSCN huyện Xuân Lộc Trảng Bom không đạt điều kiện vệ sinh mơi trường khơng khí chuồng ni nên đảm bảo chuồng trại thơng thống xử lý chất thải theo qui định - Những CSCN có nước sử dụng nhiễm khuẩn cao nên ý sát trùng bồn nước trước sử dụng, vệ sinh sát trùng bồn chứa loại hóa chất chlorine, bromine,…khoảng lần/tháng - Các CSCN nên định kỳ kiểm tra, xét nghiệm nguồn nước (khoảng tháng lần) - Cần khảo sát đầy đủ tiêu môi trường khơng khí chuồng ni nguồn nước sử dụng - Mở rộng đánh giá tiêu như: vệ sinh công nhân bảo hộ lao động, vệ sinh chuồng trại, thức ăn, chất thải, vệ sinh thân thể vật nuôi,… 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO I TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Bùi Thị Oanh, 2008 Phát triển chăn nuôi biện pháp bảo vệ môi trường Hội thảo tập huấn bảo vệ môi trường chăn nuôi thú y Cục Thú y Cục Thú y, 2006 Tiêu chuẩn, quy trình ngành thú y Nhà xuất Nơng nghiệp, Hà Nội, 412 trang Cục Thú y, 2007 Tiêu chuẩn, quy trình ngành thú y Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội, 260 trang Đào Ngọc Phong, 2001 Vệ sinh môi trường dịch tễ tập NXB Y học, Hà Nội Giáo trình tập huấn kỹ thuật kiểm tra vệ sinh thú y – Trung tâm kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II - Cục Thú y - Bộ nông nghiệp Phát triển nông thôn Lê Văn Khoa, 1995 Môi trường ô nhiễm môi trường NXB Khoa học kỹ thuật Nguyễn Thị Hoa Lý Hồ Thị Kim Hoa, 2004 Giáo trình Mơi trường sức khỏe vật ni Tủ sách Khoa Chăn nuôi Thú y, Đại học Nông Lâm, TP HCM Nguyễn Thị Hoa Lý, 2007 Điều kiện vệ sinh thú y sở chăn nuôi lợn Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, tập XIV, số 6, năm 2007, trang 92 Nguyễn Văn Mùi – Thực hành hóa sinh học – Nhà xuất Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2001 10 Phillips R.E, Bickert W.G., 2000 Giải tồn hệ thống thơng thống học Cẩm nang chăn nuôi lợn công nghiệp, NXB Nông nghiệp, trang 535-538 50 II TÀI LIỆU TIẾNG NƯỚC NGOÀI 11 Hartung J., 1994 The effect of airborne partculates on livestock health and production Wallingford: CAB International, page 55-68 12 Muller W, Wieser P., 1987 Dust and microbial emissions from animal production Animal Production and Environmental Health, Elsevier, page 4790 13 Noren O., 1987 Odours from animal production Animal Production and Environmental Health, Elsevier, page 1-26 14 Taiganides E., 1992 Pig waste management and recycling - The Singapore experience International Development Research centre 51 PHÂN TÍCH THỐNG KÊ One-way ANOVA: Hàm lượng NH3 (khơng khí) versus C5 Source C5 Error Total DF 41 42 S = 0,02752 Level XL TB N 13 30 SS 0,001686 0,031047 0,032733 MS 0,001686 0,000757 R-Sq = 5,15% Mean 0,00300 0,01663 F 2,23 P 0,143 R-Sq(adj) = 2,84% StDev 0,00622 0,03247 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * ) ( * -) + -+ -+ -+ -0,010 0,000 0,010 0,020 Pooled StDev = 0,02752 One-way ANOVA: Hàm lượng H2S (khơng khí) versus C5 Source C5 Error Total DF 41 42 S = 0,02393 SS 0,001270 0,023470 0,024740 MS 0,001270 0,000572 R-Sq = 5,13% F 2,22 P 0,144 R-Sq(adj) = 2,82% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ -XL 13 0,00000 0,00000 ( * ) TB 30 0,01183 0,02845 ( * ) -+ -+ -+ -+ 0,010 0,000 0,010 0,020 Pooled StDev = 0,02393 One-way ANOVA: Vi khuẩn hiếu khí (khơng khí) versus C5 Source C5 Error Total DF 41 42 S = 55458 SS 7388895878 1,26097E+11 1,33486E+11 R-Sq = 5,54% MS 7388895878 3075547633 F 2,40 P 0,129 R-Sq(adj) = 3,23% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev 52 Level XL TB N 13 30 Mean StDev -+ -+ -+ -+ 9076 8379 ( * -) 37619 65720 ( -* -) -+ -+ -+ -+ 25000 50000 75000 Pooled StDev = 55458 One-way ANOVA: Vi khuẩn gây dung huyết (khơng khí) versus C5 Source C5 Error Total DF 41 42 S = 1843 Level XL TB SS 2478437 139325736 141804173 MS 2478437 3398189 R-Sq = 1,75% F 0,73 P 0,398 R-Sq(adj) = 0,00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev N Mean StDev -+ -+ -+ -+ -13 136 218 ( * ) 30 659 2187 ( * ) -+ -+ -+ -+ 600 600 1200 Pooled StDev = 1843 One-way ANOVA: pH (nước dùng) versus C5 Source C5 Error Total DF 41 42 S = 0,4560 Level XL TB N 13 30 SS 0,038 8,525 8,564 MS 0,038 0,208 R-Sq = 0,45% Mean 6,7615 6,8267 F 0,19 P 0,669 R-Sq(adj) = 0,00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev + -+ -+ -+ 0,1805 ( * ) 0,5296 ( * ) + -+ -+ -+ 6,60 6,75 6,90 7,05 Pooled StDev = 0,4560 One-way ANOVA: Hàm lượng COD (nước dùng) versus C5 Source C5 Error Total DF 41 42 S = 0,6657 Level XL N 13 SS 0,082 18,169 18,251 MS 0,082 0,443 R-Sq = 0,45% Mean 0,6923 F 0,18 P 0,669 R-Sq(adj) = 0,00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev + -+ -+ -+ 0,4957 ( * -) 53 TB 30 0,5973 0,7245 ( -* -) + -+ -+ -+ 0,40 0,60 0,80 1,00 Pooled StDev = 0,6657 One-way ANOVA: Hàm lượng chloride (nước dùng) versus C5 Source C5 Error Total DF 41 42 SS 220 18480 18701 MS 220 451 F 0,49 P 0,489 S = 21,23 R-Sq = 1,18% Level XL TB Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Mean StDev + -+ -+ -+13,59 5,77 ( * ) 18,52 24,97 ( * -) + -+ -+ -+7,0 14,0 21,0 28,0 N 13 30 R-Sq(adj) = 0,00% Pooled StDev = 21,23 One-way ANOVA: Hàm lượng NO2 (nước dùng) versus C5 Source C5 Error Total DF 41 42 S = 0,01816 Level XL TB N 13 30 SS 0,000256 0,013521 0,013777 MS 0,000256 0,000330 R-Sq = 1,86% Mean 0,01938 0,01407 F 0,78 P 0,383 R-Sq(adj) = 0,00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev + -+ -+ -+0,02616 ( * ) 0,01353 ( * -) + -+ -+ -+0,0120 0,0180 0,0240 0,0300 Pooled StDev = 0,01816 One-way ANOVA: Hàm lượng NO3 (nước dùng) versus C5 Source C5 Error Total DF 41 42 S = 0,2726 Level XL TB N 13 30 SS 0,0540 3,0459 3,0999 MS 0,0540 0,0743 R-Sq = 1,74% Mean 0,1615 0,2387 F 0,73 P 0,399 R-Sq(adj) = 0,00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev -+ -+ -+ -+ 0,0787 ( * ) 0,3201 ( -* -) -+ -+ -+ -+ 54 0,10 0,20 0,30 0,40 Pooled StDev = 0,2726 One-way ANOVA: Hàm lượng Fe (nước dùng) versus C5 Source C5 Error Total DF 41 42 S = 0,07458 Level XL TB N 13 30 SS 0,03296 0,22806 0,26102 MS 0,03296 0,00556 R-Sq = 12,63% F 5,93 P 0,019 R-Sq(adj) = 10,50% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev -+ -+ -+ -+ -0,06995 ( -* -) 0,07641 ( -* -) -+ -+ -+ -+ -0,070 0,105 0,140 0,175 Mean 0,15462 0,09433 Pooled StDev = 0,07458 One-way ANOVA: Tổng số vi khuẩn hiếu khí (nước dùng) versus C5 Source C5 Error Total DF 41 42 S = 13410 Level XL TB SS 452986483 7372828178 7825814660 MS 452986483 179825078 R-Sq = 5,79% N Mean StDev 13 1444 3627 30 8511 15773 F 2,52 P 0,120 R-Sq(adj) = 3,49% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * ) ( -* -) + -+ -+ -+ -5000 5000 10000 Pooled StDev = 13410 One-way ANOVA: Coliforms (nước dùng) versus C5 Source C5 Error Total DF 41 42 S = 946,7 Level XL TB N 13 30 SS 591376 36742007 37333383 MS 591376 896147 R-Sq = 1,58% Mean 335,4 590,7 F 0,66 P 0,421 R-Sq(adj) = 0,00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev + -+ -+ -+ 750,5 ( * -) 1016,8 ( -* ) + -+ -+ -+ 300 600 900 55 Pooled StDev = 946,7 One-way ANOVA: E.Coli (nước dùng) versus C5 Source C5 Error Total DF 41 42 SS 5234 20618353 20623587 MS 5234 502887 F 0,01 P 0,919 S = 709,1 R-Sq = 0,03% Level XL TB Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Mean StDev + -+ -+ -+236,2 663,2 ( -* -) 260,2 727,3 ( * ) + -+ -+ -+0 200 400 600 N 13 30 R-Sq(adj) = 0,00% Pooled StDev = 709,1 Hàm lượng NH3 (khơng khí) Chi-Square Test: Dat; Khong dat Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Dat 11 9,98 0,105 Khong dat 3,02 0,346 Total 13 TB 22 23,02 0,045 6,98 0,150 30 Total 33 10 43 XL Chi-Sq = 0,647; DF = 1; P-Value = 0,421 cells with expected counts less than Hàm lượng H2S (khơng khí) Chi-Square Test: Dat; Khong dat Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts XL TB Dat 13 10,88 0,411 Khong dat 2,12 2,116 Total 13 23 25,12 0,178 4,88 0,917 30 56 Total 36 43 Chi-Sq = 3,623; DF = 1; P-Value = 0,057 cells with expected counts less than Vi khuẩn gây dung huyết (khơng khí) Chi-Square Test: Dat; Khong dat Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Dat 6,95 0,158 Khong dat 6,05 0,181 Total 13 TB 15 16,05 0,068 15 13,95 0,078 30 Total 23 20 43 XL Chi-Sq = 0,485; DF = 1; P-Value = 0,486 Tổng số vi khuẩn hiếu khí (nước dùng) Chi-Square Test: Dat; Khong dat Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Dat 12 10,58 0,190 Khong dat 2,42 0,832 Total 13 TB 23 24,42 0,082 5,58 0,361 30 Total 35 43 XL Chi-Sq = 1,465; DF = 1; P-Value = 0,226 cells with expected counts less than Coliforms (nước dùng) Chi-Square Test: Dat; Khong dat Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts XL TB Dat 10 7,56 0,789 Khong dat 5,44 1,096 Total 13 15 17,44 15 12,56 30 57 0,342 0,475 Total 25 18 43 Chi-Sq = 2,701; DF = 1; P-Value = 0,100 E.coli (nước dùng) Chi-Square Test: Dat; Khong dat Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Dat 10 7,26 1,038 Khong dat 5,74 1,311 Total 13 TB 14 16,74 0,450 16 13,26 0,568 30 Total 24 19 43 XL Chi-Sq = 3,367; DF = 1; P-Value = 0,067 Mơi trường khơng khí chuồng ni đạt yêu cầu vệ sinh thú y Chi-Square Test: Dat; Khong dat Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts XL Dat 3,33 2,151 Khong dat 9,67 0,739 Total 13 TB 7,67 0,932 25 22,33 0,320 30 Total 11 32 43 Chi-Sq = 4,142; DF = 1; P-Value = 0,042 cells with expected counts less than Nguồn nước sử dụng CSCN đạt yêu cầu vệ sinh thú y Chi-Square Test: Dat; Khong dat Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts XL TB Dat 10 6,65 1,686 12 15,35 0,731 Khong dat 6,35 1,766 18 14,65 0,765 Total 13 30 58 Total 22 21 43 Chi-Sq = 4,949; DF = 1; P-Value = 0,026 Cơ sở chăn nuôi đạt yêu cầu vệ sinh thú y Chi-Square Test: Dat; Khong dat Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Dat 2,42 2,755 Khong dat 10,58 0,630 Total 13 5,58 1,194 27 24,42 0,273 30 Total 35 43 Chi-Sq = 4,852; DF = 1; P-Value = 0,028 cells with expected counts less than 59 ... có NH3 100% bị nhiễm bệnh cho tiếp xúc với virus gây bệnh Newcastle 40% bị nhiễm bệnh cho tiếp xúc với virus gây bệnh Newcastle (Nguồn: Nguyễn Thị Hoa Lý Hồ Thị Kim Hoa, 2004) 2.1.2 Vi sinh vật... Aeromonas Nhóm coliforms Coliforms bao gồm giống: Citrobacter, Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Yersinia, Hafnia, Serratia,Levines Coliforms trực khuẩn gram âm, khơng bào tử, hiếu khí hay yếm khí... 7,4 12 Bảng 2.6: Một số đặc tính sinh hóa nhóm coliforms Đặc tính Escherichia Klebsiella Enterobacter Citrobacter Levines Sử dụng glucose + + + + + Sử dụng lactose + + + + + Sinh H2S - - - Sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y TẠI CÁC CƠ SỞ CHĂN NUÔI GÀ TRỨNG THƯƠNG PHẨM CỦA HUYỆN XUÂN LỘC VÀ TRẢNG BOM THUỘC TỈNH ĐỒNG NAI , KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y TẠI CÁC CƠ SỞ CHĂN NUÔI GÀ TRỨNG THƯƠNG PHẨM CỦA HUYỆN XUÂN LỘC VÀ TRẢNG BOM THUỘC TỈNH ĐỒNG NAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay