ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI VÀ THỰC TRẠNG KHAI THÁC THỦY SẢN CỦA NGƯ DÂN VÙNG ĐỆM VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM

82 6 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:36

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH KINH TẾ HỘI THỰC TRẠNG KHAI THÁC THỦY SẢN CỦA NGƯ DÂN VÙNG ĐỆM VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM Sinh viên thực hiện: NGUYỄN HỮU HƯNG Ngành: THỦY SẢN Niên khoá: 2008 – 2010 Tháng 7/2010 ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH KINH TẾ HỘI THỰC TRẠNG KHAI THÁC THỦY SẢN CỦA NGƯ DÂN VÙNG ĐỆM VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM Tác giả Nguyễn Hữu Hưng Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư Thủy sản Giáo viên hướng dẫn Ths Nguyễn Phúc Thưởng Ths Phan Thanh Lâm Tháng năm 2010 i CẢM TẠ Chúng xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Ban Chủ nhiệm Khoa quý thầy cô Khoa Thủy Sản tận tình truyền đạt kiến thức tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập trường Xin chân thành biết ơn: Thầy Nguyễn Phúc Thưởng Thầy Phan Thanh Lâm Đã tận tình hướng dẫn giúp đỡ suốt thời gian thực đề tài Xin gởi lời biết ơn sâu sắc đến anh Trần Quốc Chương theo sát tận tình dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình thực đề tài Gia đình, người thân giúp đỡ tạo điều kiện tốt cho suốt trình học tập Xin gởi lời cảm ơn đến Chú Tiến, anh Du, anh An, anh Khiêm, anh Nam, chị Ân công tác Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II - Cán nhân viên Vườn Quốc Gia Tràm Chim - Các cán xã, thị trấn thuộc huyện Tam Nông - Gia đình hộ ngư dân vùng đệm Đã giúp đỡ hỗ trợ thông tin cho suốt thời gian làm đề tài.Cảm ơn tất bạn lớp động viên giúp đỡ tơi q trình học tập thực đề tài Do hạn chế thời gian kiến thức, nên luận văn nhiều thiếu sót, chúng tơi chân thành đón nhận ý kiến đóng góp Q Thầy Cơ bạn ii TĨM TẮT Vườn Quốc gia Tràm Chim thành lập vào ngày 29/12/1998 với tổng diện tích 7.588 Đây khu hệ sinh thái đa dạng phong phú vùng Đồng Tháp Mười Nhìn chung sống người dân vùng đệm Vườn Quốc gia nhiều khó khăn vất vả, nghề họ làm thuê khai thác thủy sản Họ sống phụ thuộc nhiều vào nguồn lợi thủy sản bên Vườn Quốc gia Chính nhiều ngư dân nghèo đăng kí tham gia khai thác thủy sản bên Vườn Quốc gia với mục đích ổn định cải thiện sống gia đình Do vấn đề đặt cho ban quản lý Vườn Quốc gia làm để bảo vệ cho người dân khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản bên Vườn Quốc gia Tuy nhiên để giải vấn đề ban quản lý Vườn Quốc gia gặp phải khó khăn định Với mục đích tạo thêm sở cho công tác quản lý, khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản bên Vườn tốt hơn, đề tài tiến hành theo phương pháp điều tra trực tiếp 78 hộ ngư dân vùng đệm Vườn Quốc gia Tràm Chim tình hình kinh tế hội, thực trạng khai thác thủy sản Từ nguồn số liệu, nhận thấy đa số ngư dân khai thác thủy sản có hồn cảnh khó khăn, trình độ học vấn tương đối thấp, nghề nghiệp họ làm thuê khai thác thủy sản - Ước tính tổng sản lượng khai thác năm 78 hộ ngư dân điều tra là: 30.178 kg - Thu nhập bình quân hàng năm từ khai thác thủy sản 6.026.000 đồng/năm iii ABSTRACT Tram Chim National Park was established on 12/29/1998 with a total area of 7.588 hectares This is a diverse and rich ecosystem of Dong Thap Muoi In general people's lives in the buffer zone of Tram Chim National Park are very difficult and hard Their main jobs are hired workers and fishing They depend heavily on fisheries resources within the National Park Therefore, many poor fishermen registered and participated in fishing in the National Park in order to stabilize and improve their family lives Thus, the problems set up for management board of the National Park are how to protect and suitably exploit the fisheries resources in the National Park However, solving problems in the National Park has encountered certain difficulties For the purpose of creating the basis for better management, exploitation and protection of fisheries resources within the Park, this thesis has been conducted by directly investigating 78 fishermen households in the buffer zone of Tram Chim National Park about the socio-economic and fishing situations From these data sources, we found that most fishermen have difficult circumstances, low educational levels Their main occupations are hired workers and fishing - Estimating the annual total catching production of the 78 surveyed fishermen households is 30.178 kg - Average annual income from fishing is 6.026.000 VND per year iv MỤC LỤC ĐỀ MỤC TRANG TÊN ĐỀ TÀI i CẢM TẠ .ii TÓM TẮT TIẾNG VIỆT iii TÓM TẮT TIẾNG ANH iv MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH ẢNH ix DANH SÁCH CÁC ĐỒ THỊ .x Chương GIỚI THIỆU 1.1 1.2 Đặt Vấn Đề Mục Tiêu Đề Tài .2 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU .5 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.3 2.3.1 2.3.2 Khái Quát Về Vườn Quốc Gia Khái niệm chung Sơ lược hình thành vườn quốc gia Việt Nam Đặc điểm chung Vườn Quốc gia Tràm Chim Vị trí địa lý .7 Lịch sử hình thành .7 Chức Khí hậu, địa hình thủy văn Đa dạng sinh học 10 Các giá trị Vườn Quốc gia 11 Tràm Chim đối mặt với mùa khơ nhiều khó khăn 12 Bảo tồn, phục hồi Vườn Quốc gia 13 Những Vấn Đề Việc Quản Lý Vườn Quốc Gia 15 Những vấn đề, thách thức quản lý 15 Những quy định ban quản lý Vườn Quốc gia 16 Chương VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .19 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 Thời Gian Địa Điểm Nghiên Cứu .19 Phương Pháp Nghiên Cứu 19 Phương pháp thu thập số liệu 19 Xử lý phân tích số liệu .20 v Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN .23 4.1 Đặc Điểm Kinh Tế - Hội Của Ngư Dân Vùng Đệm Vườn Quốc Gia Tràm Chim – Đồng Tháp 23 4.1.1 Thông tin tuổi thời gian định cư ngư dân .23 4.1.2 Trình độ học vấn chủ hộ 24 4.1.3 Thông tin nhân lao động 25 4.1.4 Điều kiện đất đai ngư dân 26 4.1.5 Tài sản nông hộ 27 4.1.6 Tình trạng nghèo đói, cư trú điều kiện nhà hộ dân 27 4.1.7 Nghề nghiệp thu nhập nông hộ .28 4.2 Kết Quả Điều Tra Thực Trạng Khai Thác Thủy Sản Bên Trong Bên Ngoài Vườn Quốc Gia Ngư Dân 30 4.2.1 Tình hình sử dụng ngư cụ khai thác thủy sản 30 4.2.2 Tần suất khai thác (ngày/ tháng) 33 4.2.3 Mùa vụ khai thác .34 4.2.4 Số loài thủy sản khai thác .36 4.3 Sản Lượng Khai Thác Thủy Sản 37 4.3.1 Sản lượng khai thác trung bình theo ngư cụ hộ ngày 37 4.3.2 Ước tính tổng sản lượng khai thác theo ngư cụ năm .38 4.3.3 Ước tính tổng sản lượng khai thác năm hộ ngư dân 39 4.3.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến sản lượng khai thác nơng hộ mơ hình hồi quy đa biến .40 4.4 Hiệu kinh tế từ khai thác thủy sản hộ ngư dân 42 4.5 Một số đánh giá đề xuất ngư dân Vườn Quốc Gia 43 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 46 5.1 5.2 Kết Luận 46 Đề Nghị 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO .48 PHỤ LỤC 50 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA NGƯ DÂN 50 PHỤ LỤC TÌNH HÌNH KINH TẾ - HỘI CỦA NGƯ DÂN 54 PHỤ LỤC DANH SÁCH ĐIỀU TRA NGƯ DÂN 57 PHỤ LỤC TỔNG SẢN LƯỢNG KHAI THÁC QUA ĐIỀU TRA NGƯ DÂN 59 PHỤ LUC HIỆU QUẢ KINH TẾ TỪ KHAI THÁC THỦY SẢN 61 PHỤ LUC SẢN LƯỢNG KT TRÊN TỪNG NGƯ CỤ CỦA NGƯ DÂN 63 PHỤ LỤC TƯƠNG QUAN GIỮA SLKT VỚI SỐ NGÀY, SỐ LOẠI NGƯ CỤ 67 PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC VƯỜN QUỐC GIA Ở VIỆTNAM 68 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRA 70 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT - IUCN (International Union for Conservation of Nature): Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế - KT: Khai thác - KTTS: Khai thác thủy sản - NLTS: Nguồn lợi thủy sản - NN&PTNT: Nông nghiệp Phát triển nông thơn - NTTS: Ni trồng thủy sản - PCCC: Phòng cháy chữa cháy - QĐ-TTg: Quyết định-Thủ tướng - UBND: Ủy ban nhân dân - VQG: Vườn Quốc Gia - WWF (World Wildlife Fund): Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên vii DANH SÁCH CÁC BẢNG NỘI DUNG TRANG Bảng 4.1 Số tuổi thời gian định cư ngư dân 24 Bảng 4.2 Phân bố trình độ học vấn chủ hộ 24 Bảng 4.3 Thông tin nhân lao động 25 Bảng 4.4 Số thành viên tham gia vào nghề nghiệp nông hộ 25 Bảng 4.5 Tài sản nông hộ .27 Bảng 4.6 Nhà tình trạng cư trú ngư dân (% Số hộ có liên quan) 28 Bảng 4.7 Nguồn thu nhập nông hộ .30 Bảng 4.8 Tình hình sử dụng ngư cụ 31 Bảng 4.9 Tần suất khai thác loại ngư cụ (số ngày/ tháng) 33 Bảng 4.10 Số tháng khai thác năm loại ngư cụ (số tháng/ năm) .35 Bảng 4.11 Sản lượng khai thác theo loại ngư cụ (kg/hộ/ngày) 37 Bảng 4.12 Sản lượng KT theo loại ngư cụ năm (kg/hộ/năm) 38 Bảng 4.13 Kết ước lượng yếu tố ảnh hưởng đến sản lượng khai thác trung bình/năm nơng hộ 41 Bảng 4.14 Hiệu kinh tế từ KTTS hộ ngư dân 42 Bảng 4.15 Một số đánh giá ngư dân Vườn Quốc Gia 43 Bảng 4.16 Những đề xuất ngư dân (% số hộ liên quan) .44 Bảng 4.17 Đề xuất ngư dân xếp hạng quan trọng 44 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH ẢNH NỘI DUNG TRANG Hình 1.1 Bản đồ khu rừng đặc dụng Việt Nam Hình 1.2 Một khu vực Vườn Quốc Gia Tràm Chim Hình 1.3 Bản đồ Vườn Quốc Gia Tràm Chim 18 ix PHỤ LỤC DANH SÁCH ĐIỀU TRA NGƯ DÂN STT Trong /Ngoài 1 Họ tên chủ hộ Ngư cụ Sản lượng (kg) Ấp Lồi khai thác Nguyễn Văn Út K9 PĐ Lưới 10 Võ Văn Hiệp K9 PĐ Lưới 2,5 Phạm Thanh Tuấn K9 PĐ Xúc lươn Nguyễn Văn Cấu K9 PĐ Lưới Linh, trê Sặc rằn, linh, chốt Sử dụng Bán GĐ Linh, trê 0,25 2,25 Lươn 0,3 2,7 0,5 4,5 Nguyễn Văn Lỳ K9 PĐ Lưới 17 Linh, rô, chốt 1,7 18 Trần Gia Em K9 PĐ Lưới, câu Trê, chốt 0,2 1,8 Nguyễn Thanh Phong K9 PĐ Lưới, câu Trê, chốt 0,2 1,8 Trần Văn Mốc K10 PH Lưới Linh 0,6 5,4 Lê Sầu Riêng K10 PH Lưới 10 Linh 10 Huỳnh Văn Dũng K10 PH Lưới Linh, chốt, thát lát 0,4 3,6 11 Phạm Hữu Phước K10 PH Câu Trê, trèn, chốt 0,4 3,6 12 Nguyễn Văn Song K10 PH Lưới, câu 15 Linh, trê 1,5 13,5 13 Phạm Hữu Trí K10 PH Lưới Trê, trèn, chốt 0,4 3,6 14 Trần Văn Chuối K10 PH Lưới 10 Linh 15 Đặng Văn Cường K10 PH Lưới Linh, chốt 0,5 4,5 16 Trần Văn Lựa PT B PT Lưới Thát lát 0,4 3,6 17 Nguyễn Văn Tâm PT B PT Câu Trê 0,3 2,7 18 Nguyễn Văn Tính PT B PT Lưới Linh, chốt 0,2 1,8 PT B PT 19 Huỳnh Hữu Sơn Lưới 17 Sặc rằn, linh, chốt 1,7 15,3 20 Nguyễn Văn Năm CD TCS Lưới Linh, chốt 0,5 4,5 21 Nguyễn Văn Thới CD TCS Lưới Mè vinh 0,8 7,2 22 Nguyễn Văn Diễn CD TCS Lưới Trê 0,9 8,1 23 Bùi Văn Vàng CD TCS Câu, lưới Trê, chốt 0,2 1,8 24 Nguyễn Văn Tùng K1 TTTC Lưới Mè vinh 0,4 3,6 25 Lê Văn Bâng K1 TTTC Lưới Mè vinh 0,8 7,2 26 Đồng Thanh Thơm K1 TTTC Xúc lươn Lươn 0,2 1,8 27 Võ Văn Phong K1 TTTC Xuyệt điện Linh, chốt 0,4 3,6 28 Võ Văn Điểm K3 TTTC Lưới, xuyệt Linh, chốt 0,5 4,5 29 Nguyễn Văn Khanh K3 TTTC Lưới Mè vinh 0,2 1,8 30 Nguyễn Văn Đen K3 TTTC Lưới Mè vinh 0,6 5,4 31 Nguyễn Văn Bé Lớn K3 TTTC Xúc lươn Lươn 0,1 0,9 32 Nguyễn Tứ Phương PL PTH B Lưới Cá trê 0,2 0,9 33 Nguyễn Văn Bé PL PTH B Chài Linh, chốt 0,3 2,7 34 Nguyễn Văn Hùm PL PTH B Chài, lưới 10 Mè vinh, cá linh 35 Võ Văn Khâm PL PTH B Chài 3,5 Cá linh 0,35 3,15 36 Võ Hoàng Nhu PL PTH B Lưới 37 Trần Văn Cuội PL PTH B Lưới 1,3 - 57 - Cá linh, cá trèn 0,3 2,7 Cá trê 0,13 1,35 38 Lê Văn Cừ PL PTH B Lưới 2,5 Cá linh 0,25 2,7 39 Nguyễn Tấn Tài PL PTH B Lưới Cá linh, cá trê 0,5 4,5 40 Ngơ Hồng Minh PL PTH B Chài Cá trèn, cá trê 0,5 4,5 41 Bùi Văn Sếp K9 Cá linh, cá rô 0,2 1,8 PĐ Lưới 42 Dương Văn No K9 PĐ Lưới Cá lóc, cá rơ 0,2 1,8 43 Võ Thanh Tòng K9 PĐ Lưới Linh, chốt, rô, lăng 0,3 1,8 44 Quách Văn Muống K9 PĐ Lưới Rơ, lóc, mè vinh 0,3 1,35 45 Võ Văn Lộc K9 PĐ Chài Rô, sặc mè 0,2 1,8 46 Dương Văn Dẻo K9 PĐ Lưới 1,5 Cá linh, cá rô, cá sặc 0,15 1,35 47 Huỳnh Văn Hương K9 PĐ Lưới Linh, rơ, lóc, trê, trèn 0,5 4,5 48 Dương Văn Lấu K10 PH Chài, lưới Cá rô, cá sặc 0,15 1,35 Rô, linh, sặc, chốt 0,3 2,25 Cá linh, cá sặc 0,15 1,35 Rô, sặc mè 0,2 1,8 1,5 49 Nguyễn Văn Quân K10 PH Lưới 50 Trần Rơ Nê K10 PH Lưới 1,5 51 Nguyễn Văn Nới K10 PH Lưới 52 Phạm Văn Dũng K10 PH Lưới Rô, linh, sặc, chốt 0,4 4,05 53 Võ Văn Tây K10 PH Lưới Cá linh, cá chốt, cá rô 0,3 2,7 54 Võ Thị Dum K10 PH Lưới 1,5 Cá chạch, cá chốt 0,15 1,35 55 Nguyễn Văn Cường K10 PH Chài 2,5 Cá rô, cá linh, cá sặc 0,25 2,25 56 Trần Thị Nương PT B PT Lưới Cá rô, cá linh, cá sặc 0,2 1,8 57 Lê Trung Nam PT B PT Lưới Cá rô, cá linh, cá sặc 0,2 1,8 58 Nguyễn Thị Bỉ PT B PT Lưới Rô, linh, sặc, chốt 0,3 2,7 PT 59 Nguyễn Văn Nới PT B Lưới 2,5 Cá linh, cá chốt 0,25 2,25 60 Nguyễn Anh Tuấn CD TCS Chài 1,5 Cá linh, cá sặc 0,15 1,35 61 Trần Hữu Bào CD TCS Lưới Cá lóc, cá rơ 0,2 1,8 62 Nguyễn Thanh Xuyên CD TCS Lưới Cá linh, cá rơ, cá lóc 0,3 2,7 63 Nguyễn Hồng Mộng Thu CD TCS Lưới 2,5 Linh, rơ, lóc, mè 0,25 2,25 64 Trần Ngọc Ấn K1 TTTC Chài, lưới Linh, rơ, lóc, mè 0,3 2,7 65 Nguyễn Văn Tâm K1 TTTC Lưới 2,5 Cá mè vinh, cá rơ, cá lóc 0,25 2,25 66 Trần Văn Trường K1 TTTC Lưới Cá mè vinh, cá rơ, cá lóc 0,3 2,7 67 Phạm Thanh Vũ K1 TTTC Chài Cá mè vinh, cá rô, cá lóc 0,2 1,8 68 Lê Văn Tấn K1 TTTC Lưới 2,5 Cá linh, cá rơ, cá lóc 0,25 2,25 69 Phan Văn Bo K3 TTTC Lưới Linh, rơ, lóc, mè 0,3 2,7 70 Nguyễn Văn Tùng K3 TTTC Chài, lưới Linh, rơ, lóc, mè 0,3 3,15 71 Nguyễn Thanh Hữu PL PTH B Câu Cá linh, cá rô 0,2 1,8 72 Nguyễn Văn Đúng PL PTH B Lưới 1,5 73 Nguyễn Tốt Đẹp PL PTH B Câu, lưới 74 Lê Văn Thượng PL PTH B Lưới 75 Nguyễn Thanh Hùng PL 76 Lê Văn Tuấn 77 Phan Văn Liêng 78 Văn Công Bảy Cá linh, cá rơ 0,15 1,35 Linh, rơ, lóc, mè 0,4 3,6 2,5 Linh, rơ, lóc 0,25 2,25 PTH B Lưới Rô, mè vinh 0,2 1,8 PL PTH B Lưới 3,5 Linh, rô, chốt 0,35 3,15 PL PTH B Lưới 2,5 Linh, rơ, lóc 0,25 2,25 PL PTH B Lưới Linh, rô, mè vinh 0,2 1,8 - 58 - PHỤ LỤC TỔNG SẢN LƯỢNG KHAI THÁC QUA ĐIỀU TRA NGƯ DÂN STT Trong /Ngoài Ngư cụ Tần suất KT (số ngày/tháng) Thời gian khai thác (tháng/năm) Sản lượng (kg) Tống sản lượng KT (kg/năm/hộ) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3; 3; 3 3; 3 3 3 3 2; 3 3; 3 1; 30 20 20 20 30 30 30 15 30 10 20 20 10 25 30 20 20 15 30 30 30 15 30 10 15 20 4 10 15 20 20 20 25 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 10 2,5 17 2 10 4 15 10 17 10 3,5 900 150 180 300 1530 360 360 270 900 120 240 2010 120 750 450 240 180 90 1530 450 720 405 360 120 360 80 80 200 60 270 60 120 180 1200 315 - 59 - 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1; 3 3 3 3 3 3 3 1; 3 3 1; 3 2; 3 3 3 20 30 10 30 20 20 30 20 15 20 15 15 20 20 25 20 30 25 20 15 25 30 20 30 20 15 20 20 20 12 20 15 20 15 25 20 20 30 30 25 25 3 3 5 4 12 12 4 12 12 12 6 12 12 12 6 10 1,3 2,5 5 2 3 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2 2,5 1,5 2,5 2,5 2,5 3 1,5 2,5 3,5 2,5 Tổng - 60 - 180 78 75 450 300 200 300 240 180 168 90 300 540 180 120 150 480 270 150 200 120 250 270 400 126 300 720 450 557 300 360 192 600 540 700 120 112,5 1870 300 180 525 375 500 30178 PHỤ LUC HIỆU QUẢ KINH TẾ TỪ KHAI THÁC THỦY SẢN STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Sản Trong Chi phí lượng /Ngồi (kg) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,000 200 800 500 1,000 3,000 3,000 1,000 500 600 1,500 1,000 400 600 600 2,500 2,000 1,500 500 1,600 2,000 3,000 3,000 2,000 0 0 2,000 500 1,500 500 1,000 400 500 800 146 135 300 1800 360 360 270 900 120 240 1600 110 700 450 240 180 90 1300 450 720 405 324 120 360 80 90 130 60 270 60 70 180 1200 315 180 Giá bán (.000đồng) 8,000 63,013 35,556 20,867 4,167 28,333 28,333 10,370 3,889 11,667 16,667 1,625 6,364 4,000 10,667 31,250 55,556 34,444 4,077 14,222 17,778 21,481 31,481 15,000 19,444 20,000 55,556 42,308 30,000 25,926 38,333 54,286 22,778 4,583 15,556 16,111 - 61 - Sử dụng GĐ Bán Tổng thu Lợi nhuận 160 14,6 25,65 30 180 108 180 27 180 24 24 0 45 24 18 130 0 202,5 32,4 24 72 13 12 18 120 31,5 18 640 131,4 109,35 270 1620 252 180 243 720 96 216 1600 110 700 405 216 162 81 1170 450 720 202,5 291,6 96 288 72 81 117 54 270 48 63 162 1080 283,5 162 6,400 9,200 4,800 6,260 7,500 10,200 10,200 2,800 3,500 1,400 4,000 2,600 700 3,000 4,800 7,500 10,000 3,100 5,300 6,400 12,800 8,700 10,200 1,800 7,000 1,600 5,000 5,500 1,800 7,000 2,300 3,800 4,100 5,500 4,900 2,900 5,400 9,000 4,000 5,760 6,500 7,200 7,200 1,800 3,000 800 2,500 1,600 300 2,400 4,200 5,000 8,000 1,600 4,800 4,800 10,800 5,700 7,200 1,800 5,000 1,600 5,000 5,500 1,800 5,000 1,800 2,300 3,600 4,500 4,500 2,400 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 900 1,300 2,000 1,500 1,000 0 500 1,500 1,000 1,000 400 1,000 500 500 1,500 500 700 600 700 500 700 1,000 800 2,000 600 1,300 1,500 800 2,000 1,500 500 1,000 500 1,000 900 1,300 2,000 78 90 450 350 200 300 160 120 168 120 300 540 162 120 150 540 270 150 120 120 212 270 400 126 300 720 450 600 300 360 192 600 540 700 120 112,5 1800 300 180 525 375 500 23,077 37,778 19,556 65,71 27,500 50,000 37,500 60,000 23,810 20,000 13,333 14,815 39,506 25,000 16,000 11,852 9,259 13,333 79,167 16,667 38,679 12,222 6,750 19,841 47,333 13,889 17,333 20,833 25,000 7,778 2,083 17,500 14,444 17,857 37,500 36,444 3,056 9,667 15,556 6,476 19,467 30,000 - 62 - 23,4 27 45 90 20 30 16 12 16,8 12 30 27 81 24 15 54 30 0 54 40 12,6 30 72 45 60 60 180 38,4 60 54 70 12 11,25 180 30 90 105 37,5 50 54,6 63 405 210 180 270 144 108 151,2 108 270 513 81 96 135 540 216 120 120 120 212 216 360 113,4 270 648 405 540 240 180 153,6 540 486 630 108 101,25 1620 270 90 420 337,5 450 1,800 3,400 8,800 23,000 5,500 15,000 6,000 7,200 4,000 2,400 4,000 8,000 6,400 3,000 2,400 6,400 2,500 2,000 9,500 2,000 8,200 3,300 2,700 2,500 14,200 10,000 7,800 12,500 7,500 2,800 400 10,500 7,800 12,500 4,500 4,100 5,500 2,900 2,800 3,400 7,300 15,000 1,800 2,500 7,500 21,000 4,000 15,000 5,000 7,200 4,000 2,400 3,500 6,500 5,400 2,000 2,000 5,400 2,000 1,500 8,000 1,500 7,500 2,700 2,000 2,000 13,500 9,000 7,000 10,500 6,900 1,500 400 9,000 7,000 10,500 3,000 3,600 4,500 2,400 1,800 2,500 6,000 13,000 PHỤ LUC SẢN LƯỢNG KHAI THÁC TRÊN TỪNG NGƯ CỤ CỦA NGƯ DÂN Sản Tống sản lượng KT lượng (kg/năm/hộ) (kg) Trong /Ngoài Ngư cụ (1) Tần suất KT (số ngày/tháng) Thời gian khai thác (tháng/năm) A B C D E F 12 168 2 2 2 1 1 1 15 20 20 12 20 12 12 1,5 2,5 1,5 3 270 200 126 300 192 300 Max Min Average SD 20,00 7,00 14,43 5,91 12,00 4,00 8,59 3,68 3,00 1,50 2,23 0,63 300,00 126,00 223,00 68,30 2 2 2 2 2 2 30 30 20 20 20 30 20 25 3 3 3 3 2 11 3 30 3,5 20 15 20 12 2,5 180 180 240 900 180 180 180 750 315 300 120 960 Max Min Average SD 30,00 15,00 23,33 5,37 12,00 3,00 3,79 2,59 15,00 2,00 4,63 1,79 960,00 120,00 372,15 89,12 1 1 1 1 1 2 - 63 - A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 B 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 C D E 30 20 20 30 30 30 15 30 10 20 10 25 30 20 15 30 30 30 15 30 10 15 10 15 20 25 20 30 10 30 20 30 20 15 20 15 15 20 20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 12 10 2,5 17 2 10 15 10 17 10 1,3 2,5 2 3 1,5 1,5 1,5 - 64 - F 900 150 300 1530 180 180 270 900 120 900 120 750 450 240 90 1530 450 720 405 180 120 360 100 60 270 120 750 180 78 75 450 200 300 240 180 90 300 270 180 120 A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 B 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 C D E 25 20 30 25 15 25 30 20 30 20 15 20 20 20 20 15 20 25 20 20 30 30 25 25 4 12 12 6 12 12 12 6 10 1,5 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 1,5 2,5 3,5 2,5 F 150 480 270 150 120 250 225 400 300 720 450 300 300 360 600 540 300 113 960 300 180 525 375 500 Max Min Average SD 30 21,19 6,76 12 4,59 2,76 17 1,3 4,27 2,58 960,00 113,00 372,38 42,81 4 20 20 20 3 180 80 60 Max Min Average SD 20 20 20 2,78 0,58 180,00 60,00 107,18 22,42 - 65 - A 1 B 5 C D E 4 5 F 80 100 Max Min Average SD 4 5 4 100,00 80,00 90,00 10,00 Ngư cụ 1: Chài Ngư cụ 2: Câu giăng Ngư cụ 3: Lưới rê Ngư cụ 4: Xúc lươn Ngư cụ 5: Xuyệt điện - 66 - PHỤ LỤC TƯƠNG QUAN GIỮA SẢN LƯỢNG KHAI THÁC VỚI SỐ NGÀY, SỐ LOẠI NGƯ CỤ KHAI THÁC Regression Statistics Multiple R R Square Adjusted R Square Standard Error Observations 0,656322916 0,43075977 0,41558003 0,64621037 78 ANOVA df Regression Residual Total Intercept (biến phụ thuộc) Số ngày khai thác năm Số loại ngư cụ khai thác SS MS F Significance F 23,70001709 11,85000854 28,37728343 6,66169E-10 75 31,31908814 0,417587842 77 55,01910523 Hệ số hồi quy Sai số chuẩn t Stat Giá trị P Độ tin cậy 95 % 1,800835279 0,597475694 3,014072869 0,00351506 2,991067878 0,842759788 0,136478248 6,175048393 3,11954E-08 1,114638396 1,193478188 0,31693417 3,765697429 0,000328055 1,824843421 - 67 - PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC VƯỜN QUỐC GIA Ở VIỆTNAM - 68 - (Nguồn: IUCN Việt Nam, 2008 Hướng dẫn quản lý khu bảo tồn thiên nhiên: Một số kinh nghiệm học quốc tế) - 69 - PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRA Hình Tình trạng nhà ngư dân vùng đệm Hình Phỏng vấn ngư dân - 70 - Hình Khai thác thủy sản lưới Hình Khai thác thủy sản chài (Nguồn: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II) - 71 - ... 2.3.1 2.3.2 Khái Quát Về Vườn Quốc Gia Khái niệm chung Sơ lược hình thành vườn quốc gia Việt Nam Đặc điểm chung Vườn Quốc gia Tràm Chim Vị trí địa lý ... 29/12/1998 với tổng diện tích 7.588 Đây khu hệ sinh thái đa dạng phong phú vùng Đồng Tháp Mười Nhìn chung sống người dân vùng đệm Vườn Quốc gia nhiều khó khăn vất vả, nghề họ làm thuê khai thác thủy... Quốc gia Tràm Chim -4- Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Khái Quát Về Vườn Quốc Gia 2.1.1 Khái niệm chung Năm 1969, IUCN đưa tiêu chuẩn Vườn Quốc gia phải có diện tích tương đối lớn với đặc điểm cụ
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI VÀ THỰC TRẠNG KHAI THÁC THỦY SẢN CỦA NGƯ DÂN VÙNG ĐỆM VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM , ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI VÀ THỰC TRẠNG KHAI THÁC THỦY SẢN CỦA NGƯ DÂN VÙNG ĐỆM VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay