KHẢO SÁT VÀ ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 5S TẠI CÔNG TY XNK BASEAFOOD TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

50 3 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:36

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA THỦY SẢN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG 5S TẠI CÔNG TY XNK BASEAFOOD TỈNH RỊA VŨNG TÀU Họ tên sinh viên: NGUYỄN ĐỖ THANH TÂM Ngành : CHẾ BIẾN THỦY SẢN Niên khoá: 2006 - 2010 Tháng 08/2001 KHẢO SÁT ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG 5S TẠI CÔNG TY BASEAFOOD TỈNH RỊA VŨNG TÀU Tác giả NGUYỄN ĐỖ THANH TÂM Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Chế Biến Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn: TS: NGUYỄN MINH ĐỨC Tháng 08 năm 2010 i LỜI CẢM ƠN Xin chân thành cảm ơn: Ban Giám Hiệu trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện cho học tập suốt bốn năm học 2006 – 2010 Các thầy cô khoa Thủy sản giảng dạy suốt thời gian học tập trường Tri ân sâu sắc đến TS Nguyễn Minh Đức người thầy tận tình hướng dẫn, giúp đỡ động viên nhiều sáu tháng thực tập viết luận văn tốt nghiệp Chú Nguyễn Minh Tường, giám đốc xí nghiệp Xuất Nhập Khẩu I BASEAFOOD, Rịa Vũng Tàu tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi hồn thành đề tài tốt nghiệp Cùng tất anh, chị công ty, bạn bè gần xa hỗ trợ, giúp đỡ động viên tinh thần lúc gặp khó khăn Chị Nam Phương, thư ký ủy ban cá da trơn hiệp hội chế biến xuất Thuỷ Sản (Vasep) hướng dẫn cung cấp tài liệu bổ ích cho đề tài tốt nghiệp Thành kính ghi ơn ba mẹ người thân gia đình ln kề vai sát cánh bên cho chỗ dựa tinh thần vững Do thời gian có hạn, kiến thức chun mơn hạn hẹp, đề tài tơi có nhiều chỗ thiếu sót Rất mong đóng góp bạn q thầy cơ, để đề tài hồn thiện Chân thành cảm ơn! ii TÓM TẮT Đề tàiKhảo sát đề xuất hệ thống quản chất lượng 5S công ty xuất nhập I Baseafood, tỉnh Rịa Vũng Tàu ” tiến hành thời gian 02/2010 đến 08/2010 công ty xuất nhập I Baseafood, phường Phước Trung, thị xã Rịa, tỉnh Rịa Vũng Tàu Mục đích đề tài nhằm cải tiến hệ thống quản chất lượng công ty, nhằm giúp rèn luyện nâng cao tinh thần ý thức tự giác người công ty Phương pháp thực mô tả trạng công ty, sau tiến hành nghiên cứu đề xuất ý tưởng hệ thống quản chất lượng 5S phù hợp với công ty Qua kết nghiên cứu, tơi có đưa kết luận sau: Xí nghiệp thử nghiệm áp dụng đề xuất cải tiến hệ thống quản chất lượng 5S để thực trình sản xuất quản cách có hiệu phù hợp Tiến hành thực hệ thống quản chất lượng 5S nhằm hỗ trợ hồn thiện chương trình quản chất lượng khác xí nghiệp Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm thực vệ sinh, an toàn thực phẩm sản xuất Giúp cán công nhân phát huy lực thân, nâng cao tinh thần tập thể, định hướng đường lối đắn nghiệp phát triển xí nghiệp iii MỤC LỤC ĐỀ MỤC TRANG TRANG ĐỀ TÀI i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH BIỂU ĐỒ HÌNH VẼ ix I GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Nội dung nghiên cứu II TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu tình hình phát triển cơng ty 2.1.1 Giới thiệu công ty 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển công ty 2.1.3 Tình hình xuất cơng ty năm gần 2.1.3.1 Cơ cấu thị trường xuất theo giá trị 2.1.3.2 Cơ cấu thị trường xuất theo sản lượng 2.1.4 Chiến lược phát triển công ty 2.1.5 Cơ cấu máy tổ chức công ty 2.1.5.1 Sơ đồ cấu tạo máy công ty 2.1.5.2 Phân công nhiệm vụ phòng ban 2.2 Hệ thống kiểm soát quản chất lượng 12 iv 2.2.1 Chất lượng 12 2.2.2 Đặc điểm chất lượng 13 2.2.3 Vai trò chất lượng 13 2.2.4 Các yêu cầu tuyệt đối chất lượng 14 2.2.5 Các hoạt động mối quan hệ hoạt động chất lượng 14 2.2.5.1 Các hoạt động chất lượng 14 2.2.5.2 Mối quan hệ hoạt động chất lượng 15 2.2.6 Vai trò quản chất lượng 16 2.2.7 Các nguyên tắc quản chất lượng 16 2.2.8 Những phương pháp quản chất lượng thuỷ sản 18 2.2.8.1 Quản chất lượng thuỷ sản theo phương pháp truyền thống 18 2.2.8.2 Quản chất lượng thuỷ sản theo HACCP, GMP, SSOP 19 2.2.8.3 Quản chất lượng toàn diện – TQM 19 2.2.8.4 Quản chất lượng theo phương pháp 5S 20 III VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Chủ đề nghiên cứu 21 3.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 21 3.3 Quy mô, phạm vi đề tài 21 3.4 Nội Dung Nghiên Cứu 21 3.4.1 Nội dung liệu cần thu thập 21 3.4.1 Các thông tin liệu liên quan 21 3.4.2 Phương pháp nghiên cứu 22 IV KẾT QUẢ THẢO LUẬN 23 4.2 Các bước triển khai 5S 23 4.2.1 Sơ đồ triển khai thực 5S 23 4.2.2 Các bước triển khai 23 4.2.2.1 Bước chuẩn bị 23 v 4.2.2.2 Bước tổng vệ sinh 24 4.2.2.3 Bước sàng lọc 25 4.2.2.4 Tiến hành thực 3S( sàng lọc, xếp, sẽ) 26 4.2.2.5 Đánh giá thực 5S 29 4.2 Tình hình thực trạng cơng ty 29 4.2.1 Khu vực văn phòng 29 4.2.2 Khu vực sản xuất 31 4.2.3 Khu vực điện 34 4.2.4 Khu vực chung: hành lang, phòng họp, toilet, tin, phòng giặt 35 4.2.5 Khu vực bên ngoài: sân, nhà bảo vệ, xanh, nơi để xe 35 4.3 Những đề xuất cải tiến công ty 36 4.3.1 Những đề xuất 36 4.3.2 Những đề xuất lâu dài 40 4.4 Lợi ích thực 5S 41 V KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 43 5.1 Kết luận 44 5.2 Đề nghị 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 PHỤ LỤC vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT XNK : Xuất nhập 5S :Sàng lọc, xếp, sẽ, săn sóc, sẵn sàng, HACCP : Hazard Analysis and Critical Control Point GMP : Good Manufacturing Practice SSOP : Sanitation Standard Operating Procedures VASEP : Hiệp hội chế biến thủy sản Việt Nam ISO : International Organization for Standardization BHLĐ : Bảo hộ lao động EU : European Union KCS : Người kiểm tra chất lượng sản phẩm ATLĐ : An toàn lao động vii DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG NỘI DUNG TRANG Bảng 2.1 Cơ cấu thị trường xuất theo giá trị Bảng 2.2 Cơ cấu thị trường xuất theo sản lượng .6 Bảng 2.3 Kế hoạch doanh thu dự kiến đến năm 2015 Bảng 2.4 Giải thích chữ 5S 20 Bảng 4.2 Phân công vệ sinh văn phòng 38 viii DANH SÁCH BIỂU ĐỒ HÌNH BIỂU ĐỒ NỘI DUNG TRANG Biểu đồ 2.1 Cơ cấu thị trường xuất theo giá trị Biểu đồ 2.2 Cơ cấu thị trường xuất theo sản lượng Biểu đồ 2.3 Doanh thu dự kiến đến năm 2015 SƠ ĐỒ NỘI DUNG TRANG Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức máy công ty Sơ đồ 2.2 Mối quan hệ hoạt động chất lượng 15 Sơ đồ 2.3 Quản chất lượng toàn diện thuyết Deming 19 Sơ đồ 4.1 Các bước triển khai 5S 23 Sơ đồ 4.2 Phân công kế hoạch thực 5S 24 Sơ đồ 4.3 Bố trị vị trí vật dụng cần thiết 27 Sơ đồ 4.4 Các yếu tố để xếp vị trí 27 Sơ đồ 4.5 Phòng hành cơng ty 30 Sơ đồ 4.6 Phát triển hoàn thiện 5S 41 HÌNH NỘI DUNG TRANG Hình 4.1 Thực tổng vệ sinh tồn cơng ty 25 Hình 4.2 Trước sàng lọc 26 Hình 4.3 Sắp xếp dụng cụ sửa chữa máy móc xương điện .28 Hình 4.4 Tủ hồ sơ văn phòng 30 Hình 4.5 Phòng nghỉ trưa cơng nhân 32 Hình 4.6 Kho chứa bao bì 32 Hình 4.7 Xưởng chế biến theo hệ thống 5S 33 Hình 4.8 Kho chứa thành phẩm 34 Hình 4.9 Khu vực để dụng cụ phân xưởng điện 34 ix Bảng 4.1: So sánh thực tổng vệ sinh công ty Trước tổng vệ sinh Đối tượng tham gia Ý thức thực Công nhân phải thực theo thị lănh đạo Hầu khơng có tổng vệ sinh, diễn sơ sài Sau tổng vệ sinh Mọi người có ý thức thực tổng vệ sinh môi trường làm việc chung Mọi người ủng hộ nhiệt tình, háo hức thực vệ sinh Thời gian thực Ít diễn hàng năm Một năm lần có định kỳ Khu vực vệ sinh Phân xưởng sản xuất chủ yếu Toàn khu vực công ty Sau thực bước tổng vệ sinh nhận thấy điều cần thiết xí nghiệp, 87/100 người ủng hộ việc tổng vệ sinh hàng năm xí nghiệp nhằm mục đích nâng cao tinh thần đoàn kết nhân viên thu dọn vật dụng khơng cần thiết xí nghiệp 4.2.2.3 Bước sàng lọc Nguyên nhân phải phân loại vật dụng không cần thiết: - Thay đổi kế hoạch sản xuất kinh doanh - Số lượng nguyên vật liệu mua lớn số lượng sản xuất - Tích trữ ngun vật liệu q lâu - Khơng kiểm sốt chất lượng vật dụng - Vị trí lưu kho khơng thích hợp phương pháp lưu kho khơng có hiệu - Máy móc trang thiết bị cũ kỹ lạc hậu - Hư hỏng cố bất thường - Truyền thống không muốn vứt bỏ đồ dùng Chúng ta đưa kế hoạch nên loại bỏ thứ không cần thiết dư thừa, để tránh phải tồn kho hay lưu kho gây lãng phí khơng đáng Cơng việc diễn thời gian quan sát đưa ý kiến - 35 - Bảng 4.2: Những vật dụng cần sàng lọc Khu vực Vật dụng sàng lọc Hồ sơ, giấy tờ cũ thiết bị không cần thiết BHLĐ cũ: yếm, quần áo, ủng, găng tay Khối văn phòng Phân xưởng sản xuất Phòng BHLĐ Kho bao bì Phân xưởng điện Bao bì cũ, sai mẫu mã Rỗ, palet, khay cũ, khơng màu sắc, khó phân biệt Máy ép chân khơng, máy đóng đai máy cắt hỏng Dụng cụ, thiết bị dư thừa, cũ kỹ Căn tin Không cần sàng lọc Nhà giữ xe Khơng cần sàng lọc Dụng cụ lao động Máy móc thiết bị sản xuất Khu vực bên Trong trình sàng lọc, có vật mà chưa biết có thật cần thiết khơng, lập điều tra theo dõi khoảng thời gian Nếu sau khoảng thời gian mà khơng ý đến, hay vứt bỏ Hãy phân loại đồ dùng cần thiết khơng cần thiết thật xác, tránh sàng lọc nhầm lẫn xảy tình trạng nguy hiểm 4.2.2.4 Tiến hành thực 3S (sàng lọc, xếp, sẽ) Mỗi vật có vị trí định, có ghi nhãn ký hiệu cách cụ thể, để người sử dụng dễ dàng nhất, thuận tiện Hãy bố trí xếp thứ có hệ thống để lấy thứ cách nhanh nhất, thời gian dỡ nhiều cơng sức để tìm kiếm vật dụng Có thể xếp vật dụng hai sơ đồ đây: - 36 - Phân loại Những vật cần thiết Những vật không cần thiết Hành động Vật thường sử dụng Gần người sử dụng Vật dùng Để xa chút Vật dùng Có ký hiệu để riêng Khơng giá trị dễ Có giá trị bán Khơng giá trị tốn tiền Vứt bỏ Bán cho có giá cao Tìm cách cho vừa rẻ vừa an tồn Sơ đồ 4.3: Bố trị vị trí vật dụng cần thiết Tiêu chuẩn hố Dễ trả Cái Ghi ký hiệu Dễ lấy Ở đâu Cố định vị trí Sơ đồ 4.4: Các yếu tố để xếp vị trí - 37 - Dễ thấy Bao nhiêu Cố định số lượng Sau sàng lọc thứ, tất vật dụng cần thiết lại cần xếp hợp Các cách xếp khơng theo quy trình hay hệ thống nào, mà thuận tiện sử dụng nhanh chóng tạo nên nét đặc thù xí nghiệp Hình 4.: Sắp xếp hồ sơ văn phòng xí nghiệp Sau xếp vật dụng nhằm mục đích: - Dễ tìm kiếm vật dụng cần thiết - Dễ dàng trả vật dụng vị trí ban đầu sau sử dụng - Dễ kiểm sốt vật dụng - Tạo khơng khí làm việc thuận tiện, nhanh chóng - An tồn lao động - Tiết kiệm thời gian làm việc nâng cao hiệu lao động Sau xếp thứ tiến hành thực vệ sinh cách đánh giá khu vực 4.2.2.5 Đánh giá thực vệ sinh 5S Trên thực tế vấn đề phát động phong trào khơng khó khăn việc thực 5S vấn đề khơng dễ dàng Nó liên quan đến văn hố cơng ty Đặc biệt doanh nghiệp Việt Nam, tính kỷ luật lao động khơng tuân thủ cao, việc kiểm tra giám sát cần thiết Ban đánh giá 5S cần tổ chức đánh giá theo quy mô lớn, quy mơ nhỏ, đơi bất thường - 38 - Sau đánh giá song song với hình thức xử phạt cần tiến hành khen thưởng cá nhân tập thể thực tốt 5S Đó hình thức động viên khích lệ người có động lực hứng thú cơng việc 4.2.1 Khu vực văn phòng Tủ hồ sơ phải gọn gàng, Chúng phải xếp theo hệ thống có khoa học, dễ lấy, dễ sử dụng dễ dàng trả lại vị trí cũ Thay tập hồ sơ phải bỏ lộn xộn, xếp chúng theo màu sắc, hình vẽ, ký hiệu Mọi hoạt động phòng làm việc phân công công tác rõ ràng, khu vực cụ thể Bảng 4.2: Phân cơng vệ sinh văn phòng Ngày Tên Bình lọc nước Thứ Hồnh Thứ Linh Thứ Dung Thứ Quốc Thứ Nam Dọn Bàn ghế Mở sàn đèn nhà quạt …… Bảng 4.1: Đánh giá thực 5S văn phòng Trước thực 5S Sau thực 5S Kết đánh giá ( số phiếu) Hồ sơ để không vị trí, lộn xộn Sắp xếp theo màu sắc, ký hiện, đánh số thứ tự 14/ 21 Những đồ dùng khơng cần thiết chống chỗ làm việc Sắp xếp theo tần suất sử dụng vật dụng cần thiết 19/21 Thiết bị máy móc bụi bẩn, lâu ngày khơng vệ sinh Thường xuyên lâu chùi sẽ, kiểm tra máy móc trước sử dụng - 39 - Kết thực Chưa đạt Đạt 17/21 Đạt Sàn nhà bụi bẩn không dọn vệ sinh thường xuyên Quét dọn khơng bụi bẩn, sàn nhà khơng có rác vụn Khơng khí ngột ngạt, khơng thoải mái Mơi trường làm việc thoải mái, Tổng 21/21 Đạt 17/21 Đạt 88/105 Đạt Sau tiến hành đánh giá khu vực văn phòng làm việc, chúng tơi ghi nhận hệ thống quản 5S thực tốt, 84% thực tiêu 5S đề Tuy nhiên khu vực xếp hồ sơ lộn xộn, chưa để vị trí tần suất sử dụng, 34% chưa có ý thức tốt việc sử dụng tài liệu Cần có ý thức gìn gìn vệ sinh chung văn phòng làm việc 4.2.2 Khu vực sản xuất : Trong xí nghiệp áp dụng chương trình quản chất lượng GMP, SSOP, HACCP nên hệ thống vệ sinh công ty tương đối từ lối hành lang vào vệ sinh thường xuyên, phòng vệ sinh cách ly hồn tồn với khu chế biến, khơng có mùi thối, có nước để sử dụng, xà phòng rửa tay, có giấy vệ sinh, thùng chứa rác, có dép riêng để vào khu vệ sinh có khăn lau tay sau vệ sinh Tuy nhiên điểm hạn chế đây, vòi nước chảy mạnh, lượng nước thừa bị dư trình sử dụng, điều không cần thiết, gây lãng phí nước sinh hoạt sản xuất Phòng bảo hộ lao động cách biệt với khu chế biến qua bể nhúng ủng, có phòng thay đồ nam nữ riêng biệt, nơi cất ủng, yếm, găng tay bảo hộ lao động Tuy nhiên cơng nhân thiếu ý thức việc ngăn nắp, xếp BHLĐ Bên cạnh đó, xí nghiệp nên xây dựng hay xếp chỗ nghỉ trưa cho cơng nhân, nhà nghỉ tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, nơi nghỉ trưa bị vật dụng không cần thiết hay bị rác thải chỗ, không giữ gìn vệ sinh tốt nơi nghỉ trưa cho thân Cơng nhân khơng thoải mái nghỉ trưa dẫn đến hậu nghiêm trọng sức khoẻ, giảm suất làm việc gây stress lâu dài - 40 - Kho bao bì xếp cách có hệ thống, cung cấp đủ số lượng mẫu mã cần thiết đóng gói, đảm bảo vệ sinh, lót cao cách sàn nhà 0,5m tránh ẩm thấp xâm hại số trùng, phòng có sử dụng đèn cực tím để diệt trùng, đồ dùng in ấn, bút, máy móc sử dụng bao bì, sử dụng hiệu Tuy nhiên điểm hạn chế công nhân chưa tuân thủ mặc bảo hộ lao động theo quy định cơng ty, kho bao bì xem khu vực riêng sản xuất, chế biến Yếu tố chủ quan công nhân kho bao bì khơng mặc BHLĐ cách Trang thiết bị dụng cụ tiếp xúc trực tiếp hay gián tiếp với sản phẩm làm vật liệu không mùi, không độc, không ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm, két rỗ nhựa có màu sắc kích cỡ khác nhau, để phân biệt size, loại sản phẩm tính khoa học chế biến Tuy nhiên có số nơi chưa tn thủ thực để phân biệt chúng dễ dàng trình sản xuất Kho bảo quản thành phẩm với công suất ngàn thiết kế theo tiêu chuẩn xếp theo hệ thống: hàng vào trước xuất trước, hàng vào sau xuất sau, chia khu vực để xếp hàng: hàng tạm, hàng xuất Các lơ hàng có ký hiệu ghi rõ ngày tháng Người xuất kho không bị nhầm lẫn xuất hàng hoá, đảm bảo giao thời hạn yêu cầu khách hàng Trong kho lạnh có hệ thống xe nâng để đưa lấy sản phẩm Tuy nhiên có số tiêu chuẩn như: xếp gọn gàng hơn, hơn, có kẻ vạch màu để tạo đường phân cách cho xe nâng hàng… Kho khắc phục số điểm để tuân theo hệ thống quản 5S Trước thực 5S Sau thực 5S Hình 4.15: So sánh bố trí kho lạnh trước sau thực 5S - 41 - 4.2.3 Khu vực điện Khu vực nằm bên khu sản xuấtquan hệ mật thiết với khu sản xuất, hệ thống máy móc vận hành tốt ln bảo trì thời gian quy định Tuy nhiên tình trạng tủ đơng block chảy dầu vào sản phẩm q trình kiểm tra khơng đạt tiêu chuẩn Mặc khác, dụng cụ sửa chữa bảo hành máy bừa bộn, tủ đựng đồ dùng , hồ sơ q cũ kỹ, thứ khơng có trật tự định để lấy chúng cần thiết Một số máy móc cũ tồn kho, không sử dụng hạn sử dụng Máy móc thiết bị cần phân cơng người chịu trách nhiệm thực phân công quản thiết bị có liên quan Cần dán hình ảnh, tài liệu để hướng dẫn thực hiện, vận hành sửa chữa máy móc Thiết bị kiểm tra, xem xét, phê duyệt công bố hợp lệ, phổ biến rộng rãi người có liên quan đến bảo trì sửa chữa Ở chỗ nguy hiểm cần có biển báo hay ký hiệu theo cấp độ vật gây nguy hiểm (biển báo chữ báo hiệu phải ghi rõ ràng tiếng Việt, thêm tiếng ngoại ngữ thơng dụng bên cạnh) Tất phải đặt nơi đảm bảo thích hợp, dễ nhìn, dễ thấy dễ quan sát xung quanh Những khu vực nguy hiểm xưởng sản xuất lắp đặt cửa hiểm cần thiết Có kí hiệu màu sắc, âm ví dụ: máy hoạt động đèn đỏ nguy hiểm, đèn xanh bình thường Nếu có cố âm phát tín hiệu để phận kỹ thuật kịp thời sửa chữa Các thiết bị có tính chất nguy hiểm cao sử dụng, vận hành bảo dưởng cần có dán nội quy thực hiện, nội quy vận hành chi tiết, dễ đọc dễ hiểu Những đồ đùng, vật dụng phải xếp ngăn nắp, ghi rõ ràng hình vẽ bên dưới: Trước thực 5S Sau thực 5S - 42 - Hình 4.13: So sánh xếp dụng cụ theo 5S Hình 4.14: So sánh xếp bàn làm việc xưởng điện Bảng 4.2 Đánh giá thực phân xưởng sản xuất Trước thực 5S Sau thực 5S Kết đánh giá ( số phiếu) Chỗ nghỉ trưa cho cơng Khơng khắc phục tình trạng tình trạng nơi nghỉ ngơi xuống cấp cho cơng nhân Kết thực Không đạt 3/50 Kho bao bì khơng mặc BHLĐ, vật dụng lộn xộn Sắp xếp có hệ thống, đảm bảo số lượng, mẫu mã cần thiết Mặc BHLĐ quy định 43/50 Đạt - 43 - Quy trình sản xuất áp dụng hệ thống quản chất lượng HACCP,nhưng trình thực hoạt động chế biến chưa nhanh chóng Xây dựng vệ sinh khu sản xuất, Mặc BHLĐ quy định, Dụng cụ lao động phân biệt màu sắc sử dụng Kho bảo quản sản phẩm tốt, đảm bảo an tồn Xưởng điện lộn xộn,sắp xếp khơng có trật tự ngăn nắp, máy móc vật dụng cũ kỹ lạc hậu, Mọi thứ xếp hộc tủ có ký hiệu, mặc sắc riêng để nhận biết Khu vực xung quanh: sân, bãi giữ xe, tin… lộn xộn,bừa bộn, khơng Cơng nhân chưa có ý thức gìn gìn vệ sinh chung, nơi công cộng công ty Tổng 48/50 Đạt 45/50 Đạt 18/50 Khơng đạt 157/200 Đạt Hình 4.7 : Xưởng chế biến áp dụng hệ thống 5S Khu vực sản xuất Quần áo BHLĐ phải cất giữ vị trí quy định, kín đáo, thẩm mỹ, dán thêu tên cho người, để tạo tự sở hữu riêng tư Cơng ty có - 44 - thể lắp tủ kệ tủ để cơng nhân bảo quản đồ dùng cá nhân cho riêng Tạo ý thức bảo vệ tài sản chung giữ gìn tài sản riêng Các bảng phân công nhiệm vụ trực, vệ sinh, giao nhận hàng vào tủ phải ghi rõ ràng, chi tiết: ngày tháng, người trực, khu vực thời gian phải cập nhập thường xuyên Khu vực chứa dụng cụ sản xuất phải xếp chúng theo kích cỡ, màu sắc số lượng để người sử dụng nhanh chóng dễ dàng sử dụng chúng trình sản xuất Trong trình sản xuất cần phân biệt rõ màu sắc dụng cụ cho mặc hàng sản xuất để người kiểm tra dễ dàng tiến hành kiểm soát Việc quy định sử dụng mặc hàng nào, dụng cụ phải có hệ thống quy định thống cho tất người khu vực 4.3.2 Những đề xuất lâu dài Xí nghiệp cần thay thiết bị cũ, lạc hậu không cần thiết thiết bị hơn, đại phù hợp với công ty Cam kết thực tốt 5S, tổ chức hoạt động thi đua thực 5S, khen thưởng cá nhân tổ chức có thành tích Đồng thời, có biện pháp kỷ luật cá nhân không tham gia tốt 5S Xây dựng nhà nghỉ trưa cho tất công nhân công ty, đảm bảo sức khỏe cho người, tổ chức khám sức khỏe định kỳ Tổ chức tập huấn ngày nâng cao ý thức tự giác công việc không dừng lại hệ thống quản chất lượng 5S mà phải ngày cải tiến Với tiêu chí: “ 5S ngày mai phải hồn thiện 5S hôm nay” - 45 - Sơ đồ 4.6: Phát triển hồn thiện 5S Sơ đồ theo hình xoắn ốc nhận thấy rõ phát triển không ngừng để ngày hoàn thiện Cứ lặp lặp lại 3S: sàng lọc, xếp, trì xuất S4, tiếp tục trì xuất S5 4.4 Lợi ích thực 5S cơng ty  Mọi thứ gọn gàng, sẽ, ngăn nắp, hệ thống quản nhanh chóng, kiểm sốt thứ dễ dàng  An toàn lao động, tránh cố bất thường máy móc gây ra, kiểm tra thường xuyên  Đảm bảo sức khỏe nhân viên làm việc môi trường đảm bảo an tồn  Máy móc bảo trì thường xun khắc phục cố bất thường  Nâng cao ý thức cơng nhân, việc giữ gìn vệ sinh chung  Người quản tiến hành quản cơng việc dễ dàng  Giao hàng nhanh chóng, chất lượng tốt, nâng cao uy tín cơng ty - 46 - Chương V KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận  Qua trình khảo sát quan sát thực tế thu kết sau: Công ty tiến hành thử nghiệm áp dụng đề xuất cải tiến để thực trình quản sản xuất văn phòng nhà xưởng Tuy nhiên khu nhà nghỉ công nhân khu vực xung quanh công ty cần khắc phục tốt Cơng ty thực tốt chương trình HACCP, nên hỗ trợ 5S tiến hành dễ dàng hơn, công ty bước áp dụng cải tiến hoàn thiện hệ thống quản chất lượng 5S để hỗ trợ sản xuất Ban lãnh đạo có đề xuất cải tiến thích hợp để phục vụ trình sản xuất kinh doanh Cán công nhân tiến hành thực tốt tn thủ quy định xí nghiệp, có ý thức trách nhiệm thực vẹ sinh an toàn thực phẩm, an tồn lao động xí nghiệp Ban lãnh đạo tạo điều kiện tốt cho nhân viên, cán thực hiện, phát huy lực thân, nâng cao tin thần tập thể Định hướng đắn cho nghiệp phát triển xí nghiệp, sớm nhận thức hệ thống quản chất lượng hệ thống cần thiết quản sản xuất - Thuận lợi trình thực hiện: Sự giúp đõ tận tình ban lãnh đạo, anh chị phòng nhân sự, phòng kỹ thuật, đội QC, toàn người tham gia trực tiếp trình sản xuất Có đầy đủ trang thiết bị dụng cụ lao động để tiến hành thực nghiệm hệ thống quản chất lượng Tự đề xuất ý kiến thấy cần thiết sửa đổi phù hợp với phát triển xí nghiệp - 47 - Nhận đóng góp ý kiến nhiệt tình từ anh chị có kinh nghiệm tiếp xúc trực tiếp sản xuất - Khó khăn q trình thực hiện: Cơng nhân chưa nhiệt tình việc ủng hộ hệ thống quản chất lượng 5S người cơng nhân nhận thức giữ gìn vệ sinh Đây hệ thống quản chất lượng mới, nên mẻ với người q trình thực Tài liệu nghiên cứu ít, người trực tiếp tham gia sản xuất chưa tiếp cận với hệ thống quản chất lượng 5S 5.2 Đề nghị Ban lãnh đạo cần quan tâm ủng hộ nhiệt tình hệ thống quản chất 5S Mở rộng quy mô áp dụng tiếp tục cải tiến tốt hệ thống Công nhân cần có ý thức trách nhiệm tốt Tổ chức tra, đánh giá thường xuyên hoạt động 5S Cần có nhiều nghiên cứu để áp dụng hệ thống quản chất lượng công ty thuỷ sản - 48 - TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng việt PHAN CHÍ ANH, 2008 Thực hành 5S tảng cải tiến suất Nhà xuất lao động xã hội 2008, 154 trang NGUYỄN VĂN HIỂN, 2010 Hướng dẫn thực hành 5S Nhà xuất lao động xã hội 2010, trang 7- 16 TRUNG TÂM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG VỆ SINH THỦY SẢN, 1995 Dự án cải thiện chất lượng xuất thủy sản DANIDA 95/003/2 Bộ thủy sản NGUYỄN THỊ THÚY LAN, 2004 “ Khảo sát quy trình vệ sinh an tồn thực phẩm thủy sản” Luận văn tốt nghiệp trường Đại Học Công Nghiệp II Tài liệu từ internet “Hệ thống quản chất lượng ”, 2009 Truy cập ngày 21 tháng năm 2010 http://thepsonghau.vn/vi/h-thng-qun-ly-cht-ln “ Tại phải áp dụng hệ thống quản chất lượng 5S”, 2009 Truy cập ngày 12 tháng năm 2010 http://www.scribd.com/doc/19991711/5S-LA-GI 21/9/2009 “ Năng suất 5S, bí mật thành cơng Nhật Bản”, 2006 Truy cập ngày 21 thang năm 2010 http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/nang-suat-va-5s-bi-mat-su-thanh-cong-tai-nhatban.88626.html “ Triển khai thực 5S”, 2008 Truy cập ngày 23 tháng năm 2010 http://www.nangsuatchatluong.vn/tai-tai-lieu-mien-phi/cat_view/22-tai-lieu-nangsuat-chat-luong/24-tai-lieu-5s.html - 49 - ... sau 15,27 thuế Cổ tức 40% - 17 - Doanh thu dự kiến 900 800 700 600 Doanh thu 500 (tỷ đồng) 400 Doanh thu 300 200 100 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Năm Biểu đồ 2.3: Doanh thu dự kiến đến năm 2015... tươi sống ngày gia tăng đáng kể Yêu cầu đặt cho doanh nghiệp để tăng số lượng sản phẩm cải thiện chất lượng sản phẩm Để đáp ứng nhu cầu trên, doanh nghiệp cần phải sản xuất sản phẩm theo quy... xuất: sản xuất nhanh, sản xuất sản xuất lạnh Bảng 2.3 Kế hoạch doanh thu dự kiến đến năm 2015 Tỷ đồng Năm 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Doanh thu 610 664 718 771 825 879 16,61 17,95 19,29 20,64 21,98
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT VÀ ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 5S TẠI CÔNG TY XNK BASEAFOOD TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU , KHẢO SÁT VÀ ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 5S TẠI CÔNG TY XNK BASEAFOOD TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay