ẢNH HƯỞNG CÁC MỨC TỶ LỆ THREONINELYSINE TRONG THỨC ĂN CÓ NHIỀU DDGS VÀ CÁM GẠO TRÊN TĂNG TRƯỞNG CỦA GÀ THỊT

55 0 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA CHĂN NI - THÚ Y KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CÁC MỨC TỶ LỆ THREONINE/LYSINE TRONG THỨC ĂN CÓ NHIỀU DDGS VÀ CÁM GẠO TRÊN TĂNG TRƯỞNG CỦA GÀ THỊT Sinh viên thực : LÊ THỊ TRÚC PHƯƠNG Lớp : DH05DY Ngành : Dược Thú Y Khóa : 2005 – 2010 Tháng 8/2010 ẢNH HƯỞNG CÁC MỨC TỶ LỆ THREONINE/LYSINE TRONG THỨC ĂN CÓ NHIỀU DDGS VÀ CÁM GẠO TRÊN TĂNG TRƯỞNG CỦA GÀ THỊT Tác giả LÊ THỊ TRÚC PHƯƠNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sỹ Thú Y Chuyên ngành Dược Thú Y Giáo viên hướng dẫn: TS DƯƠNG DUY ĐỒNG Tháng 08 năm 2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Lê Thị Trúc Phương Tên luận văn: “Ảnh hưởng mức tỷ lệ threonine/lysine thức ăn có nhiều DDGS cám gạo tăng trưởng gà thịt” Đã hoàn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp khóa ngày Giáo viên hướng dẫn TS Dương Duy Đồng ii LỜI CẢM ƠN Xin chân thành cảm ơn: Ban Giám Hiệu trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM, ban Chủ Nhiệm tồn thể q thầy khoa Chăn Ni - Thú Y tận tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi truyền đạt kiến thức cho tơi suốt q trình học tập trường hồn thành khóa luận Kính dâng lòng biết ơn lên Cha mẹ, người thân gia đình tận tụy, lo lắng hy sinh để có hơm Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Dương Duy Đồng tận tình giảng dạy, hướng dẫn giúp đỡ tơi năm học đại học hồn thành khóa luận Xin chân thành biết ơn: Thầy Nguyễn Văn Hiệp giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành khóa luận Xin gởi lòng cám ơn chân thành đến Anh Trần Xuân Tân dẫn, giúp đỡ suốt trình thực tập Xin gởi lòng cám ơn đến Chị Thúy Phượng, chị Thảo, anh Hoàng, anh Hưởng, em Thanh Thanh, Thắm, Hằng, Duy Hiển, Hải, Mão, Minh, Kha, em lớp Dược Thú Y 34, tập thể lớp Dược Thú Y 31 quan tâm giúp đỡ, động viên nhiều suốt thời gian thực tập tốt nghiệp Chân thành cảm ơn! Lê Thị Trúc Phương iii TÓM TẮT Đề tài: “Ảnh hưởng mức tỷ lệ threonine/lysine thức ăn có nhiều DDGS cám gạo tăng trưởng gà thịt” thực trại Thực Nghiệm khoa Chăn Nuôi Thú Y thuộc trường Đại Học Nông Lâm TP HCM, từ 12/11/2009 đến 23/12/2009 Thí nghiệm bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên yếu tố, 400 gà thịt công nghiệp (Cobb 500) từ 10 đến 41 ngày tuổi, chia làm lô, lô lặp lại lần Lô I: đối chứng sử dụng thức ăn có hàm lượng threonine 0,59 %, với tỷ lệ Thr/Lys thức ăn 58 %; lô II đến lô V tỷ lệ 61 %, 64 %, 70 % 73 % tương ứng với TĂCB có bổ sung Lthreonine 0,03 %, 0,06 %, 0,12 % 0,15 % Kết TTTĐ gà có khuynh hướng tăng dần theo tăng dần tỷ lệ thr/lys Sự khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê với P < 0,01 Lượng TĂTT bình quân cao lô III, lô V, lô IV, lô II thấp lô I Sự khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê với P < 0,01 HSCHTĂ thấp lô II, IV, V lô I cuối lơ III Nhưng khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê với P > 0,05 Kết mổ khảo sát cho thấy tiêu tỷ lệ tiết, tỷ lệ lông, tỷ lệ quầy thịt, tỷ lệ thịt ức, tỷ lệ thịt đùi khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê với P > 0,05 Các mức tăng threonine không làm thay đổi hàm lượng VCK đạm thô thịt gà thí nghiệm Chi phí TĂ/kgTT gà lô III cao nhất, lô I, lô V, lô IV thấp lô II iv MỤC LỤC Trang TIÊU ĐỀ i TÓM TẮT iv MỤC LỤC v CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ ix DANH SÁCH CÁC BẢNG x Chương MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.2 GIỚI THIỆU VỀ THREONINE 2.2.1 Giới thiệu 2.2.2 Tính chất vật lý 2.2.3 Cấu tạo hóa học 2.2.4 Nguồn gốc tự nhiên 2.2.5 Chức 2.2.6 Lợi ích việc bổ sung threonine acid amin khác 2.2.7 Những nghiên cứu threonine 2.3 CÁM GẠO 2.4 DDGS (dried distillers grains with solubles) 10 2.5 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ GIỐNG GÀ THÍ NGHIỆM 12 2.6 SƠ LƯỢC VỀ TRẠI THỰC TẬP KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y 12 2.6.1 Vị trí địa lý lịch sử hình thành 12 v 2.6.2 Qui mô chuồng gà 13 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 15 3.1 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH THÍ NGHIÊM 15 3.2 BỐ TRÍ THÍ NGHIỆM 15 3.2.1 Đối tượng thí nghiệm 15 3.2.2 Bố trí thí nghiệm 15 3.3 CÁC ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 17 3.3.1 Thức ăn thí nghiệm 17 3.3.2 Chuồng trại dụng cụ chăn nuôi 18 3.3.3 Qui trình ni dưỡng chăm sóc 19 3.3.4 Vệ sinh công tác thú y 20 3.4 CÁC CHỈ TIÊU THEO DÕI 22 3.4.1 Tăng trọng 22 3.4.2 Sự sử dụng thức ăn 23 3.4.3 Tỷ lệ nuôi sống 24 3.4.4 Các tiêu mổ khảo sát 24 3.4.5 Hiệu kinh tế 25 3.4.6 Phương pháp thu thập xử lý số liệu 26 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 27 4.1 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TỪ PHỊNG THÍ NGHIỆM 27 4.2 TRỌNG LƯỢNG TÍCH LŨY BÌNH QN (TLTL) 28 4.3 TĂNG TRỌNG TUYỆT ĐỐI (TTTĐ) 30 4.4 THỨC ĂN TIÊU THỤ BÌNH QUÂN (TĂTTBQ) 31 4.5 HỆ SỐ CHUYỂN HÓA THỨC ĂN (HSCHTĂ) 32 4.6 TỶ LỆ NUÔI SỐNG 34 4.7 KHẢO SÁT QUẦY THỊT 34 4.8 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH VCK VÀ PROTEIN TRONG THỊT GÀ TƯƠI 35 4.9 HIỆU QUẢ KINH TẾ GIỮA CÁC LƠ THÍ NGHIỆM 36 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 37 vi 5.1 KẾT LUẬN 37 5.2 ĐỀ NGHỊ 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO 39 Phần tiếng Việt 39 Phần tiếng nước Error! Bookmark not defined Phần tham khảo từ internet Error! Bookmark not defined PHỤ LỤC 41 vii CÁC CHỮ VIẾT TẮT CP (Crude Protein) : Protein thô DDGS (dried distillers grains with solubles) : Bã hèm rượu sấy khô DF (degree of freedom) : Độ tự HSCHTĂ : Hệ số chuyển hóa thức ăn KTS : Khoáng tổng số M+C : Methionine + Cystin MS (mean square) : Trung bình bình phương NRC (National Research Council) : Ủy ban nghiên cứu quốc gia (Mỹ) n/lô : số lô SID (Standardised Ileal Digestibility) : Tiêu hoá hồi tràng SS (sum of square) : Tổng bình phương TĂCB : Thức ăn Thr : threonine Thr/Lys : threonine/lysine TLTL : Trọng lượng tích lũy TNHH SX &TM : Trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TP HCM : Thành phố Hồ Chí Minh TTTĐ : Tăng trọng tuyệt đối VCK : Vật chất khô viii DANH SÁCH CÁC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ Trang Hình 2.1 Cơng thức hóa học threonine ………………………………………… Hình 2.2 Trại gà thực nghiệm ………………………………………………… 13 Hình 3.1 Cách bố trí chuồng gà trại ……………………………………… 17 Hình 3.2 Úm gà lúc ngày tuổi ………………………………………………… 20 Hình 3.3 Vệ sinh máng uống vào buổi sáng ……………………………………….22 Hình 3.4 Rải trấu chuồng lúc gà ngày tuổi…………………………… 23 Hình 3.5 Cân gà lúc kết thúc thí nghiệm ………………………………………… 26 Biểu đồ 4.1 Trọng lượng bình quân gà lúc 41 ngày tuổi (g/con) ………… 29 Biểu đồ 4.2 Tăng trọng tuyệt đối gà giai đoạn 10 - 41 ngày tuổi (g/con/ngày) 31 Biểu đồ 4.3 Thức ăn tiêu thụ bình quân gà (g/con/ngày ………………………33 Biểu đồ 4.4 Hệ số chuyển hóa thức ăn (kgTĂ/kgTT) ………………………… 34 Biểu đồ 4.5 Tỷ lệ quầy thịt (%) ………………………………………………… 35 ix 4.3 TĂNG TRỌNG TUYỆT ĐỐI (TTTĐ) Bảng 4.4 Tăng trọng tuyệt đối gà thí nghiệm giai đoạn từ 10 – 41 ngày tuổi (g/con/ngày) (n/lô= 80) Lô TTTĐ lúc 10 - 41 ngày tuổi a % so với Lô I I 53,23 ± 2,54 100,00 II 56,88 b ± 2,92 106,86 III 57,03 b ± 2,45 107,14 IV 57,76 b ± 2,76 108,51 V 57,81 b ± 2,53 108,60 P < 0,01 Các ký tự chữ cột khác sai khác giá trị trung bình có ý nghĩa thống kê với P < 0,01 Qua kết bảng 4.4 nhận thấy: Sau giai đoạn thí nghiêm (từ 10 - 41 ngày tuổi): TTTĐ lô V cao (57,81 g/con/ngày), lô IV (57,76 g/con/ngày), lô III (57,03 g/con/ngày), lô II (56,88 g/con/ngày) thấp lơ I (53,23 g/con/ngày) Sự khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê với P < 0,01 Chúng tơi thấy có khác biệt lơ đối chứng I với lô II, III, IV, V, điều chứng tỏ lơ có bổ sung thêm threonine cho tăng trọng tốt hay nói cách khác tỷ lệ threonine/lysine phần lô I chưa phù hợp với phát triển gà Lô V tăng trọng tuyệt đối cao lô IV, thay đổi lô IV lô V TTTĐ so với TTTL giải thích giai đoạn thí nghiệm gà lơ IV chết nhiều gà lơ V, tính trọng lượng trung bình giảm xuống từ kéo theo TTTĐ giảm theo khác biệt lô ý nghĩa mặt thống kê 30 TTTĐ (g/con/ngày) 60 53,23 56,88 57,03 57,76 57,81 50 40 30 20 10 59 61 64 70 73 TL thr/lys (%) Biểu đồ 4.2 Tăng trọng tuyệt đối gà giai đoạn 10 - 41 ngày tuổi (g/con/ngày) 4.4 THỨC ĂN TIÊU THỤ BÌNH QUÂN (TĂTTBQ) Bảng 4.5 Thức ăn tiêu thụ bình quân gà giai đoạn từ 10 – 41 ngày tuổi (g/con/ngày) Lô TĂTT gà giai đoạn 10 - 41 ngày tuổi % so với lô I I 98,81 a ± 3,86 100,00 II 102,87 b ± 4,86 104,11 III 107,05c± 1,42 108,34 IV 104,54c ± 3,22 105,78 V 104,85c ± 4,58 106,11 P < 0,01 Các ký tự chữ cột khác sai khác giá trị trung bình có ý nghĩa thống kê với P < 0,01 Qua kết bảng 4.5 chúng tơi nhận thấy: Giai đoạn thí nghiêm (10 - 41 ngày tuổi), lượng TĂTT bình quân từ cao đến thấp lô III (107,05 g/con/ngày), lô V (104,85 g/con/ngày), lô IV (104,54 g/con/ngày), lô II (102,87 g/con/ngày) lô I (98,81 g/con/ngày), độ lệch chuẩn 31 khoảng 1,42 - 4,86 Sự khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê với P < 0,01 Sự khác biệt phần ăn lô I không cân đối dẫn đến tiêu hóa gà lơ I khó khăn lơ lại, lượng thức ăn tiêu thụ lô I thấp TĂTTBQ (g/con/ ngà y) 120 98,81 102,87 107,05 104,54 104,85 58 61 64 70 73 100 80 60 40 20 TL thr/lys (%) Biểu đồ 4.3 Thức ăn tiêu thụ bình quân gà (g/con/ngày) 4.5 HỆ SỐ CHUYỂN HÓA THỨC ĂN (HSCHTĂ) Bảng 4.6 Hệ số chuyển hóa thức ăn gà giai đoạn từ 10 - 41 ngày tuổi (kgTĂ/kgTT) Lô HSCHTĂ gà từ 10 – 41 ngày tuổi % so với lô I I 1,86 ± 0,12 100,00 II 1,81 ± 0,06 97,31 III 1,88 ± 0,07 101,08 IV 1,81 ± 0,08 97,31 V 1,81 ± 0,06 97,31 P > 0,05 32 Qua kết bảng 4.6 cho thấy: Giai đoạn gà từ 10 - 41 ngày tuổi: HSCHTĂ thấp lô II, IV, V với 1,81 kgTĂ/kgTT, lô I (1,86 kgTĂ/kgTT) cao lô III (1,88 kgTĂ/kgTT) Độ lệch chuẩn khoảng 0,06 – 0,12 Nhưng khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê với P > 0,05 Ngoại trừ kết lơ III có khác biệt, lại lơ II, IV, V có HSCHTĂ tốt so với lô đối chứng (1,81 so với 1,86 kgTĂ/kg TT) Các HSCHTĂ có điều kiện gà có mức tiêu thụ thức ăn hàng ngày gần lô II, lô IV lơ V gà có tăng trọng tốt nên đem đến HSCHTĂ tốt Điều mức threonin thức ăn lơ I thấp, tỷ lệ threonine / lysin thấp (58 %) không phù hợp với nhu cầu threonine gà, mối tương quan với nhu cầu lysin để tạo nên thành phần acid amin theo với mức tỷ lệ protein lý tưởng cho gà thịt Nếu dựa kết hệ số biến chuyển thức ăn, thấy protein lý tưởng thức ăn gà thịt cần có tỷ lệ threonin / lysin nên khoảng 70 % HSCHTĂ (kgTĂ/kgTT) 1,8 1,6 1,4 1,2 0,8 0,6 0,4 0,2 1,86 1,81 58 61 1,88 1,81 64 70 1,81 Biểu đồ 4.4 Hệ số chuyển hóa thức ăn (kgTĂ/kgTT) 33 73 TL thr/lys (%) Riêng lơ III, gà có tăng trọng tốt so với gà lô I có mức tiêu thụ thức ăn nhiều mà phần ngẫu nhiên q trình thí nghiệm bị rơi vãi thức ăn nhiều nên dẫn đến kết HSCHTĂ gà lô III không tốt lô I khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê 4.6 TỶ LỆ NI SỐNG Bảng 4.7 Tỷ lệ ni sống đàn gà giai đoạn từ 10 - 41 ngày tuổi (%) Lô Tỷ lệ sống gà từ 10 – 41 ngày tuổi I 95,00 ± 5,35 II 92,50 ± 10,33 III 95,00 ± 7,56 IV 96,25 ± 10,61 V 97,50 ± 4,63 P > 0,05 Qua kết bảng 4.7 cho thấy: Giai đoạn từ 10 ngày tuổi đến xuất chuồng gà sống bình thường biến động từ 92,50 % – 97,50 % khác biệt khơng có ý nghĩa lơ thí nghiệm Tỷ lệ sống từ lô II, lô I lô III nhau, lô IV cao lô V 4.7 KHẢO SÁT QUẦY THỊT Bảng 4.8 Kết khảo sát gà thí nghiệm (6 con/lô) Lô Tỷ lệ tiết Tỷ lệ lông Tỷ lệ quầy thịt Tỷ lệ thịt ức Tỷ lệ thịt đùi I 6,29 ± 2,58 19,29 ± 2,85 65,13 ± 5,51 23,15 ± 2,40 19,87 ± 1,54 II 6,18 ± 1,87 17,78 ± 1,00 66,63 ± 1,87 23,69 ± 1,27 20,44 ± 1,77 III 5,49 ± 1,50 19,84 ± 1,75 66,12 ± 2,75 23,46 ± 2,50 20,02 ± 0,63 IV 6,49 ± 1,37 16,02 ± 3,38 67,38 ± 2,46 22,93 ± 1,12 20,40 ± 1,33 6,73 ± 1,74 18,54 ± 1,20 66,86 ± 1,37 24,46 ± 2,23 19,20 ± 0,40 V P > 0,05 > 0,05 > 0,05 34 > 0,05 > 0,05 Qua bảng 4.8 ta thấy: Các kết thu sau mổ khảo sát số tiêu như: tỷ lệ tiết, tỷ lệ lông, tỷ lệ quầy thịt, tỷ lệ ức tỷ lệ đùi cho thấy khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê lơ thí nghiệm với P > 0,05 TL quầ y thị t (%) 70 65,13 66,63 66,12 67,38 66,86 60 50 40 30 20 10 58 61 64 70 73 TL thr/lysin (%) Biểu đồ 4.5 Tỷ lệ quầy thịt (%) 4.8 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH VCK VÀ PROTEIN TRONG THỊT GÀ TƯƠI Bảng 4.9 Kết phân tích VCK đạm thịt gà tươi 41 ngày tuổi (%) (n/lô = 6) Lô VCK (%) Đạm (%) I 31,59 ± 1,52 23,75 ± 1,10 II 30,77 ± 2,18 22,76 ± 0,99 III 32,12 ± 1,00 23,28 ± 0,44 IV 32,32 ± 1,49 23,71 ± 0,96 V 31,95 ± 1,82 23,36 ± 0,68 P > 0,05 > 0,05 35 Qua bảng 4.9 ta thấy: Các kết phân tích phòng thí nghiệm phần trăm VCK đạm mẫu thịt gà tươi cho thấy khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê với P > 0,05 Điều giải thích : lượng acid amin nhận từ thức ăn có khác phải nhận đủ lượng acid amin cần thiết tạo đạm diễn ra, tính tỷ lệ phần trăm VCK protein thịt khác biệt Qua cho thấy tăng trọng tốt lơ thí nghiệm có bổ sung thêm threonine khơng phải tích nước 4.9 HIỆU QUẢ KINH TẾ GIỮA CÁC LƠ THÍ NGHIỆM Hiệu kinh tế lô thể chi phí thức ăn/kg tăng trọng tính theo giá thức ăn thời điểm thí nghiệm (tháng 11/2009) 6.700 đ/kg giá threonine lúc 45.000 đồng/kg, trình bày cụ thể bảng 4.10 Bảng 4.10 Chi phí thức ăn cho 1kg tăng trọng (đ/kgTT) Lô Giá kg thức ăn (đồng) Chi phí TĂ/kgTT (đ/kgTT) % so với lơ ĐC I 6.700 12.462 100,00 II 6.714 12.152 97,51 III 6.727 12.647 101,48 IV 6.754 12.225 98,10 V 6.768 12.250 98,30 Qua bảng 4.10 nhận thấy: Kết thu chi phí TĂ/kgTT tồn thí nghiệm lơ III cao với 12.647 đ/kgTT, lô I (12.462 đ/kgTT), lô V (12.250 đ/kgTT), lô IV (12.225 đ/kgTT) thấp lơ II (12.152 đ/kgTT) Chi phí thức ăn cho kg tăng trọng lô III (Thr/lys 0,64%) cao hệ số chuyển hóa thức ăn cao Chi phí TĂ cho lô I cao giá thức ăn rẻ HSCHTĂ cao Lô II, lô IV lô V có HSCHTĂ thấp tất lô đơn giá thức ăn khác nên dẫn đến chi phí TĂ/kgTT khác nhau, giá thức ăn lô II rẻ lô II, IV, V phí TĂ/ kgTT lơ II thấp 36 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Qua thí nghiệm khảo sát: “Ảnh hưởng mức tỷ lệ threonine/lysine thức ăn có nhiều DDGS cám gạo tăng trưởng gà thịt” trại thực nghiệm khoa Chăn nuôi Thú y trường Đại học Nơng Lâm Tp HCM, chúng tơi có số kết luận sau: Trọng lượng gà tăng dần theo tăng tỷ lệ threonine/lysine TTTĐ lô V (thr/lys 73 %) 57,81 (g/con/ngày), lô IV (thr/lys 70 %) 57,76 (g/con/ngày) so với lô I 53,23 (g/con/ngày), lô II 56,88 (g/con/ngày) lô III 57,03 (g/con/ngày) Hệ số chuyển hóa thức ăn thấp lô II, lô IV lô V với 1,81 (kgTĂ/kgTT) so với lô I 1,86 (kgTĂ/kgTT), lô III 1,88 (kgTĂ/kgTT) HSCHTĂ ổn định thấp lô IV lô V tương ứng với tỷ lệ threonine/lysine 70 % 73 % Nếu dựa mức TTTĐ HSCHTĂ tỷ lệ threonie/lysine thích hợp cho gà thịt giai đoạn 10 - 41 ngày tuổi vào khoảng 70 % - 73 % tương đương với lơ IV lơ V, giúp cho gà đạt trọng lượng lúc 41 ngày tuổi hệ số chuyển hóa thức ăn tốt so với lơ lơ lại Tuy nhiên, xét hiệu kinh tế tỷ lệ threonine/lysine thích hợp 61 % khoảng từ 70 % - 73 % tương ứng với tỷ lệ threonine/lysine lơ II, lơ IV lơ V Vì chi phí TĂ/kgTT gà lô II 12.095 (đ/kgTT), lô IV 12.243 (đ/kgTT) lô V 12.282 (đ/kgTT) thấp so với lô I 12.461 (đ/kgTT), lô III 12.645 (đ/kgTT) 37 5.2 ĐỀ NGHỊ Dựa vào kết nêu chúng tơi xin đề nghị sử dụng tỷ lệ threonine/lysine 70 % thức ăn cho gà thịt công nghiệp từ 10 đến 41 ngày tuổi 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phần tiếng Việt 1.Grigorev N.G., 1981 Dinh dưỡng acid amin gia cầm (Phí Văn Ba dịch) Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 224 trang 2.Dương Thanh Liêm, Bùi Huy Như Phúc Dương Duy Đồng, 2006 Thức ăn dinh dưỡng vật nuôi Nhà xuất Nông Nghiệp, Tp HCM, 445 trang 3.Lâm Minh Thuận, 2002 Giáo trình chăn nuôi gia cầm Tủ sách trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM, 172 trang 4.Trần Thị Thanh Thủy, 2000 Thử nghiệm bổ sung threonine phần heo sau cai sữa Xí Nghiệp Chăn Ni Gò Sao Luận văn tốt nghiệp khoa CNTY, trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh 5.Lê Thị Bạch Vân, 2009 Ảnh hưởng việc bổ sung enzyme phytase thức ăn lên khả tăng trưởng gà thịt công nghiệp Luận văn tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi – Thú Y, trường Đại học Nông Lâm Tp HCM 6.Hội chăn nuôi Việt Nam,2002 Dinh dưỡng gia súc, gia cầm Nhà xuất nơng nghiệp TP.Hồ Chí Minh Phần tiếng nước ngồi 7.Corzo A., E.T Moran, D Hoehler, 2005 Lysine need and ideal amino acid profile for late – finishing broilers Poultry Science 8.Fuller M F., N.J Benevenga, S.P Lall, K.J McCracken, C.J.C Phillips, H.M Omed and R.F.E Axford, 2004 The Encyclopedia of Farm Animal Nutrition CABI Publishing 9.Philipine Society of Animal Nutritionnist, 2003 Feed Reference Standards Third Editio Phần tham khảo từ internet 10.Cochran Foundation of Medical Research Truy cập ngày 28 tháng năm 2010 39 11 Doug Rich “Alltech researcher study the use of DDGS in animal feed ration” Truy cập ngày 17 tháng năm 2010 12.Đỗ Hữu Phương “Đặc điểm nguồn cám gạo nước” Đặc san khoa học kỹ thuật chăn nuôi Số 4/2004 Truy cập ngày 13 tháng năm 2010 13.Evonik Degussa GmbH “Recommendations for Broilers” Truy cập ngày tháng năm 2010 14.Lemme A., Elwert C., Casanovas P., “Optimal dietary amino acid supply in Cobb 500 broilers under European feeding conditions” Truy cập ngày 20 tháng năm 2010 15.Lê Hồng Mận Nguyễn Thanh Sơn “Kỹ thuật chăn nuôi gà ri gà ri pha” NXB Nông Nghiệp Truy cập ngày 27 tháng năm 2009 16.Primot Y., Corrent E.,Melchior D., Relandeau C., (June 2008) “Threonine in pigs and broilers: A crucial amino acid for growth and gut function” < http://ajinomoto-eurolysine.com/bulletins/ajinomoto_bulletin_31_en.pdf> 17.Sheila E Scheideler “DDGS in poultry diets” Department of Animal Science University of Nebraska-Lincoln Truy cập ngày 17 tháng năm 2010 18.Vincent Hess “Threonine in broiler nutrition” Truy cập ngày 20 tháng 01 năm 2010 40 PHỤ LỤC 1.Bảng ANOVA so sánh trọng lượng bình quân gà lúc 10 ngày tuổi (gram) Biến thiên df SS MS F P Nghiệm thức 116,7 29,2 0,60 0,668 Sai biệt 35 1714,0 49,0 Tổng cộng 39 1830,7 Bảng ANOVA so sánh trọng lượng bình quân gà lúc 41 ngày tuổi (gram) Biến thiên df SS MS F P Nghiệm thức 106703 26676 3,37 0,020 Sai biệt 35 276933 7912 Tổng cộng 39 383636 Bảng ANOVA so sánh tăng trọng tuyệt đối lúc 41 ngày tuổi (gram/con/ngày) Biến thiên df SS MS F P Nghiệm thức 115,03 28,76 4,11 0,008 Sai biệt 35 244,74 6,99 Tổng cộng 39 359,77 Bảng ANOVA so sánh thức ăn tiêu thụ bình quân gà giai đoạn từ 10 - 41 ngày tuổi (g/con/ngày) Biến thiên df SS MS F P Nghiệm thức 303,00 75,70 5,27 0,002 Sai biệt 35 503,30 14,40 Tổng cộng 39 806,20 41 Bảng ANOVA so sánh hệ số chuyển biến thức ăn gà giai đoạn 10 - 41 ngày tuổi (kgTĂ/kgTT) Biến thiên df SS MS F P Nghiệm thức 0,03332 0,00833 1,23 0,316 Sai biệt 35 0,23703 0,00677 Tổng cộng 39 0,27035 Bảng ANOVA so sánh tỷ lệ tiết (%) Biến thiên df SS MS F P Nghiệm thức 5,23 1,31 0,38 0,822 Sai biệt 25 86,31 3,45 Tổng cộng 29 91,54 Bảng ANOVA so sánh tỷ lệ lông (%) Biến thiên df SS MS F P Nghiệm thức 53,29 13,32 2,66 0,056 Sai biệt 25 125,09 5,00 Tổng cộng 29 178,39 Bảng ANOVA so sánh tỷ lệ quầy thịt (%) Biến thiên df SS MS F P Nghiệm thức 17,49 4,37 0,44 0,776 Sai biệt 25 246,60 9,87 Sai biệt 29 264,13 42 Bảng ANOVA so sánh tỷ lệ thịt đùi (%) Biến thiên df SS MS F P Nghiệm thức 6,05 1,51 0,96 0,444 Sai biệt 25 39,16 1,57 Tổng cộng 29 45,20 10 Bảng ANOVA so sánh tỷ lệ thịt ức (%) Biến thiên df SS MS F P Nghiệm thức 8,40 2,10 0,53 0,715 Sai biệt 25 99,14 3,97 Tổng cộng 29 107,54 11 Bảng ANOVA kết phân tích đạm thịt Biến thiên df SS MS F P Nghiệm thức 3,846 0,962 1,28 0,304 Sai biệt 25 18,748 0,750 Tổng cộng 29 22,594 12 Bảng ANOVA kết phân tích VCK thịt Biến thiên df SS MS F P Nghiệm thức 8,88 2,22 8,82 0,525 Sai biệt 25 67,78 2,71 Tổng cộng 29 76,66 43 13 Kết phân tích thành phần acid amin thức ăn Thành phần (%) Lô I Lô II Lô III Lô IV Lô V CP 18,830 18,730 19,190 18,960 19,000 Alanine 0,990 1,020 1,030 1,030 1,020 Arginine 1,130 1,170 1,190 1,170 1,170 Aspartic acid 1,620 1,660 1,700 1,680 1,680 Cystin 0,300 0,300 0,310 0,310 0,300 Methionine 0,500 0,500 0,520 0,510 0,520 M+C 0,800 0,800 0,830 0,820 0,830 Glutamic acid 3,090 3,150 3,170 3,170 3,150 Glycin 0,750 0,770 0,790 0,780 0,780 Histidin 0,480 0,490 0,490 0,480 0,490 Isoleucin 0,710 0,740 0,700 0,720 0,740 Leucin 1,630 1,650 1,640 1,660 1,650 Lysine 1,070 1,100 1,130 1,080 1,110 Phenylalnine 0,890 0,900 0,900 0,910 0,910 Prolin 1,120 1,130 1,180 1,210 1,180 Serine 0,870 0,880 0,930 0,910 0,900 Valine 0,850 0,880 0,850 0,700 0,880 Threonin 0,660 0,700 0,760 0,820 0,830 Met_ex 0,232 0,200 0,213 0,208 0,211 Lys_ex 0,301 0,268 0,263 0,257 0,259 Thr_ex
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CÁC MỨC TỶ LỆ THREONINELYSINE TRONG THỨC ĂN CÓ NHIỀU DDGS VÀ CÁM GẠO TRÊN TĂNG TRƯỞNG CỦA GÀ THỊT , ẢNH HƯỞNG CÁC MỨC TỶ LỆ THREONINELYSINE TRONG THỨC ĂN CÓ NHIỀU DDGS VÀ CÁM GẠO TRÊN TĂNG TRƯỞNG CỦA GÀ THỊT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay