KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG SINH CỦA CHẤT CHIẾT HÀNH, TỎI, HẸ, LÁ MÓNG TAY TRÊN VI KHUẨN E. COLI

62 1 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y *************** KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG SINH CỦA CHẤT CHIẾT HÀNH, TỎI, HẸ, LÁ MÓNG TAY TRÊN VI KHUẨN E COLI Sinh viên thực hiện: LÊ THỊ THU HIỀN Lớp: DH05TY Nghành: Thú Y Niên khóa: 2005 - 2010 Tháng 8/2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NUÔI - THÚ Y *************** LÊ THỊ THU HIỀN KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG SINH CỦA CHẤT CHIẾT HÀNH, TỎI, HẸ, LÁ MÓNG TAY TRÊN VI KHUẨN E COLI Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Bác sỹ thú y Giáo viên hướng dẫn PGS TS NGUYỄN NGỌC HẢI Tháng 8/2010 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Lê Thị Thu Hiền ii CẢM TẠ Con cảm ơn ba mẹ chăm lo cho mặt sống để học tập lớn khôn Trong suốt trình học tập ba mẹ nguồn động lực mạnh mẽ giúp vượt qua tất khó khăn để có ngày hơm Con cảm ơn PGS TS Nguyễn Ngọc Hải, Người thầy đón nhận tận tâm hướng dẫn học trò suốt trình làm việc đến lúc hồn thành khóa luận Cảm ơn, thầy phụ trách phòng thực hành Vi Sinh – môn Vi Sinh – Truyền Nhiễm - khoa Chăn Nuôi Thú Y trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Đã giúp đỡ em trình thực tập Chân thành cảm ơn quý thầy cô giảng dạy, truyền đạt cho em kiến thức kinh nghiệm quý báu suốt năm học tập Chân thành cảm ơn, ban chủ nhiệm khoa Chăn Nuôi Thú Y Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Cảm ơn bạn đồng thực tập môn vi sinh giúp đỡ, chia sẻ với em vấn đề học tập làm việc Kính tặng ba mẹ, anh chị, người thân! iii TÓM TẮT Đề tài “Khảo sát hoạt tính kháng sinh chất chiết hành, tỏi, hẹ, móng tay vi khuẩn E coli" thực nhằm mục đích tìm khả kiểm sốt E coli thực vật Đề tài tiến hành từ ngày 25/02/2010 đến 20/07/2010 phòng thực hành Vi sinh - Bộ môn Vi sinh - Truyền nhiễm – Khoa Chăn Nuôi Thú Y trường Đại học Nông Lâm Tp HCM, kết nghiên cứu ghi nhận sau: Với 18 mẫu phân heo tiêu chảy, 18 heo khác trại phân lập 15 gốc E coli sử dụng để nghiên cứu hoạt tính kháng sinh thực vật Vi khuẩn E coli phân lập nhạy cảm với norfloxacin 80 %, trung gian với kanamycine 53,33 % đề kháng mạnh mẽ với gentamicin, ampiciline, Bactrim, tetracycline với colistin đề kháng 100 % Kết thử kháng sinh đồ phương pháp khuếch tán thạch mẫu chất chiết hành, tỏi, hẹ, móng tay (chiết tươi chiết dung môi cồn 960) ghi nhận mẫu tỏi hẹ có khả ức chế vi khuẩn E coli mạnh Các mẫu hành móng tay khơng ức chế E coli 45µl dịch chiết từ tỏi hẹ đĩa môi trường thử kháng sinh đồ cho đường kính vòng vơ khuẩn trung bình 19,5 (mm) dịch chiết tỏi, 16 mm với dịch chiết từ hẹ Dịch chiết từ tỏi hẹ có cộng hưởng khả tác động đến E coli Dịch hỗn hợp theo tỷ lệ (1:9, 2:8, 3:7, 4:6) tỏi hẹ cho kết mẫu có tỷ lệ hẹ : tỏi thể hiệu lực diệt khuẩn E coli mạnh (21 mm) Các mẫu khác cho hiệu tương đương với mẫu tỏi nguyên chất (19,5 mm) Thí nghiệm thử hoạt tính kháng khuẩn phương pháp pha lỗng hai mẫu tỏi hẹ cho thấy: dịch chiết tỏi độ pha loãng 1/16 (6,25%) dịch chiết hẹ độ pha lỗng 1/4 (25%) có khả ức chế hoàn toàn vi khuẩn E coli tương đương với norfloxacin nồng độ 12,5 µg/ml iv MỤC LỤC Trang tựa i Lời cam đoan .ii Cảm tạ iii Tóm tắt iv Mục lục v Danh sách chữ viết tắt ix Danh sách hình sơ đồ x Danh sách biểu đồ xi Danh sách bảng biểu xii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 Vi khuẩn Escherichia coli (E coli) 2.1.1 Đặc điểm nuôi cấy 2.1.2 Đặc tính sinh hóa 2.1.3 Độc tố 2.2 Bệnh tiêu chảy heo 2.2.1 Định nghĩa bệnh tiêu chảy 2.2.2 Dịch tể bệnh 2.2.3 Nguyên nhân gây bệnh 2.2.3.1 Do đặc điểm máy tiêu hóa heo 2.2.3.2 Do yếu tố quản lý, chăm sóc heo chưa hợp lý với vấn đề chủ yếu sau 2.2.3.3 Do heo mẹ 2.2.3.4 Do nhiễm trùng đường ruột 2.2.4 Cơ chế sinh bệnh 11 v 2.2.5 Khả nhạy cảm với kháng sinh 11 2.2.6 Phòng điều trị bệnh 12 2.2.6.1 Phòng bệnh 12 2.2.6.2 Điều trị 13 2.3 Giới thiệu chung tỏi, hành, hẹ, móng tay 14 2.3.1 Tỏi 14 2.3.1.1 Đặc điểm sinh học tỏi ta 14 2.3.1.2 Giống tỏi 15 2.3.1.3 Thành phần hóa học tác dụng 15 2.3.2 Hành 16 2.3.2.1 Mô tả 16 2.3.2.2 Phân bố thu hái chế biến 16 2.3.2.3 Thành phần hóa học 16 2.3.3 Hẹ 17 2.3.3.1 Mô tả 17 2.3.3.2 Phân bố, thu hái chế biến 17 2.3.3.3 Thành phần hóa học 17 2.3.3.4 Tác dụng dược lý 17 2.3.4 Lá móng tay 18 2.3.4.1 Mô tả 18 2.3.4.2 Thành phần hóa học 18 2.3.4.3 Tác dụng dược lý 18 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 19 3.2 Nội dung nghiên cứu 19 3.3 Nguyên vật liệu dùng nghiên cứu 19 3.3.1 Mẫu nghiên cứu 19 3.3.2 Vật liệu dùng nghiên cứu 20 3.4 Phương pháp nghiên cứu 21 vi 3.4.1 Nuôi cấy phân lập giám định đặc tính sinh hóa 21 3.4.2 Thử kháng sinh đồ 22 3.4.2.1 Phương pháp khuếch tán thạch 22 3.4.2.2 Phương pháp pha loãng kháng sinh 25 3.5 Chỉ tiêu theo giõi nghiên cứu 26 3.6 Xử lý số liệu 26 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 27 4.1 Kết phân lập vi khuẩn E coli từ mẫu phân heo tiêu chảy 27 4.2 Kết thử kháng sinh phương pháp khuếch tán thạch gốc vi khuẩn E coli phân lập 27 4.2.1 Kết thử với kháng sinh đĩa giấy chuẩn 27 4.2.2 Kết thử với mẫu dịch chiết từ hành, tỏi, hẹ, móng tay 29 4.2.3 Kết đánh giá khả tương tác tỏi hẹ lên vi khuẩn E coli 32 4.3 Kết thử kháng sinh phương pháp pha loãng ống nghiệm 33 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 36 5.1 Kết luận 36 5.2 Đề nghị 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO 37 Tiếng việt 37 Tiếng nước 39 PHỤ LỤC 41 1.1 Môi trường 41 1.1.1 Môi trường EMB (Eosin methylen blue) 41 1.1.2 Môi trường KIA (Kligler Iron agar) 41 1.1.3 Môi trường Indol 42 1.1.4 Môi trường MR – VP 42 1.1.5 Môi trường Simmons citrate 43 1.2 Thuốc thử 43 1.2.1 Thuốc thử Kowacs 43 vii 1.2.2 Thuốc thử Methyl red 43 1.2.3 Thuốc thử VP 43 1.3 Bảng biểu 44 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT E coli Escherichia coli EMB Eosin methylen blue KIA Kligler iron agar MH Muller – Hilton IMVC Indol, methyl red, Voges – Proskauer, citrate TSA Trypticase soy agar TSB Trypticase soy broth MR Methyl red VP Voges – Proskauer ix Kết thể rõ lập bảng so sánh độ pha lỗng cao ức chế hồn tồn vi khuẩn E coli norfloxacin, tỏi, hẹ với sau: Bảng 4.2: Kết so sánh độ pha loãng tối đa có khả ức chế hồn tồn vi khuẩn E coli norfloxacin, tỏi hẹ Mẫu thử Gốc E coli Gốc E coli Độ pha loãng tối đa % Norfloxacin 1/4 1/16 Tỏi 1/16 1/16 Hẹ 1/4 1/4 Chú thích: norfloxacin có nồng độ ban đầu 200 µg/ml Như vậy, nói rằng: gốc vi khuẩn E coli phân lập bị ức chế norfloxacin, tỏi hẹ Sự ức chế có tính ổn định tỏi hẹ, với norfloxacin mức độ ức chế dao động gốc E coli có khác nhiều Trên mơi trường thạch, đường kính vòng vơ khuẩn gốc vi khuẩn norfloxacin thay đổi tương tự (Bảng 4.4 sau phụ lục) Qua thí nghiệm này, xác định độ pha lỗng dịch chiết tỏi, hẹ cao mà vi khuẩn E coli bị ức chế hồn tồn khơng phát triển Do điều kiện có hạn, chúng tơi chưa xác định cụ thể nồng độ kháng sinh dịch chiết Cũng chưa nghiên cứu chất tỏi hẹ có hoạt tính tác động lên E coli Mong đề tài sau có điều kiện tìm hiểu thêm 35 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Theo kết nghiên cứu chúng tơi có kết luận sau: Trong loại kháng sinh: norfloxacin, colistin, Bactrim , tetracycline, ampiciline, gentamicin, kanamycine Vi khuẩn E coli phân lập nhạy cảm với norfloxacin với tỷ lệ 80%, 100% gốc vi khuẩn E coli phân lập đề kháng hoàn toàn với colistin Tỷ lệ đề kháng đối vơi Bactrim 86,67%, tetracycline, ampiciline gentamicin 73,33%, kanamycine 46,67% Tỏi hẹ có tác dụng ức chế vi khuẩn E coli Sự ức chế ổn định tương đối đồng gốc vi khuẩn phân lập Hành móng tay chiết thơ khơng gây tác động E coli (đường kính vòng vơ khuẩn 0) Tỏi hẹ có cộng hưởng với tác động lên E coli Khả cộng hưởng thể mạnh phối hợp theo tỷ lệ tỏi: hẹ Dịch chiết tỏi độ pha loãng 1/16 hẹ độ pha loãng ¼ ức chế hồn tồn vi khẩn E coli ống nghiệm, tương đương với norfloxacin nồng độ 12,5 µg/ml 5.2 Đề nghị Dựa theo kết nghiên cứu, số kinh nghiệm thực đề tài này, Chúng tơi có số đề nghị sau: - Nghiên cứu tác dụng tỏi hẹ bổ sung vào thức ăn chăn nuôi để phòng tiêu chảy Có thể phối hợp tỏi hẹ theo tỷ lệ tỏi : hẹ - Xác định hoạt chất tỏi hẹ có khả ức chế E coli, nồng độ ức chế tối thiểu E coli 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt Trần Thị Thùy Anh, 2001 Khảo sát số yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ tiêu chảy heo khả nhạy cảm số kháng sinh vi khuẩn E coli phân lập phân heo tiêu chảy Luận văn tốt nghiệp bác sỹ thú y Đại học Nông Lâm TP HCM, trang 24 Trần Thị Dân, 2000, Dịch tể học Tủ sách Đại học Nông Lâm, trang29 – 32 Trần Thị Dân, 2004 Sinh sản heo nái sinh lý heo Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, trang 66 – 70 Đào Trọng Đạt, Phan Thanh Phượng, Lê Ngọc Mỹ, Huỳnh Văn Kháng, 2000 Bệnh lợn nái lợn NXB Nông Nghiệp Hà Nội, trang 11, 68 – 70, 74 Nguyễn Thị Xuân Điền, 1997 Bệnh phân trắng lợn vai trò E coli bệnh Buôn Ma Thuộc – Đắc lắck Luận án thạc sỹ khoa học nông nghiệp – Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội, trang 11 – 12 Đào Trọng Đạt Phan Thanh Phượng, 1986 Bệnh gia súc non tập II Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp Trang 30 – 36 Đào Trọng Đạt, Phan Thanh Phượng, Lê Ngọc Mỹ, 1995 Bệnh đường tiêu hóa lợn NXB Nơng Nghiệp Nguyễn Ngọc Hải, 1999 Phân lập vi khuẩn E coli gây bệnh phù heo sau cai sữa khảo sát khả nhạy cảm chúng số kháng sinh Luận văn thạc sỹ Khoa học Nông Nghiệp Đại học Nông Lâm TP HCM Nguyễn Ngọc Hải, Tô Minh Châu, 2000 Phân lập định danh vi khuẩn E coli gây bệnh phù đầu heo sau cai sữa Khảo sát tính mẫn cảm chúng số kháng sinh Hội nghị khoa học, Khoa Chăn Nuôi Thú Y lần thứ 3, trang 21 – 25 37 10 Nguyễn Ngọc Hải, Nguyễn Thị Kim Loan, 2009 Thực hành nghiên cứu vi sinh vật NXB Nông Nghiệp 11 Nguyễn Hữu Hiếu, 2001 Phòng ngừa tiêu chảy heo cách bổ sung paciflor pacicoli vào thức ăn cho heo giai đoạn tập ăn cai sữa Luận văn tốt nghiệp bác sỹ thú y, Đại học Nông Lâm 12 Hồ Thị Kim Hoa, 2002 Môi trường sức khỏe vật nuôi Tủ sách Đại học Nông Lâm TP.HCM 13 Lê Thị Mai Khanh, 2004 Phát số gen độc lực E coli phân lập từ phân thịt bò, heo Bằng kỹ thuật Multiplex PCR Luận văn thạc sỹ Khoa học Nơng Nghiệp, Đại học Nơng Lâm TP.HCM 14 Dương Chí Linh, 2005 Một số tiêu tăng trưởng tình hình bệnh tiêu chảy, hơ hấp heo từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi xí nghiệp heo giống Đông Á Luận văn tốt nghiệp Bác sỹ thú y, Đại học Nông Lâm TP.HCM 15 Đỗ Tất Lợi, 2006 Những thuốc vị thuốc Việt nam, trang 105, 181,609, 724 16 Bùi Thị Lưu Ly, 2005 Nghiên cứu số đặc tính sinh học vi khuẩn E coli gây phù heo Trang – 17 Võ Văn Ninh, 2001 Kinh nghiệm nuôi heo NXB trẻ, trang 174 – 199 18 Võ Văn Ninh, 2001 Kỹ thuật chăn nuôi heo NXB trẻ 19 Nguyễn Thị Nội, 1986 Tìm hiểu vai trò Escherichia coli bệnh phân trắng lợn vacxin dự phòng Luận án phó tiến sỹ Viện Khoa Học Kỹ Thuật Nơng Nghiệp Việt Nam 20 Nguyễn Như Pho, 1995 Giáo trình nội chẩn, tủ sách Đại học Nông Lâm TP.HCM, trang 95 – 101 21 Nguyễn Như Pho, 2001 Phòng ngừa bệnh tiêu chảy heo giai đoạn cai sữa phương pháp sử dụng kháng sinh khống chế thức ăn Tập san KHKT Nông Lâm nghiệp 2/2001, trang 80 – 86 22 Nguyễn Như Pho 2001 Bệnh tiêu chảy heo NXB Nông Nghiệp TP HCM 38 23 Trần Thanh Phong, 1996 Bệnh truyền nhiễm vi trùng heo Tủ sách Đại học Nông Lâm TP HCM, trang 63 – 70, 95 – 101 24 Trần Thanh Phong, 2003 Độc tố đường ruột vi trùng, cấu trúc, phương thức tác động tiếp cận vacxin Tài liệu giảng dạy trường Đại học Nông Lâm TP HCM 25 Võ Đức Toàn, 2001 Phân lập, giám định định lượng vi khuẩn Escherichia coli phân heo nái nuôi con, heo theo mẹ heo cai sữa tĩnh Tiền Giang Luận văn tốt nghiệp bác sỹ thú y Đại Học Nông Lâm TP.HCM 26 Huỳnh Công Tuấn, 2000 Phân lập giám định vi khuẩn E coli gây bệnh tiêu chảy heo cai sữa Thử khả nhạy cảm chúng số kháng sinh Luận văn tốt nghiệp bác sỹ thú y, Đại Học Nông Lâm TP.HCM 27 Nguyễn Thái Anh Tuấn, 2005 Tình hình tiêu chảy tỷ lệ nhiễm E coli, Rotavirus heo tiêu chảy xí nghiệp chăn nuôi Chợ Gạo tĩnh Tiền Giang Luận văn tốt nghiệp Bác Sỹ Thú Y, Đại học Nông Lâm TP HCM 28 Nguyễn Bạch Trà, 1996 Bài giảng chăn nuôi heo Tủ sách Đại học Nông Lâm TP.HCM 29 Bùi Trung Trực, Nguyễn Việt Nga, Thái Quốc Hiếu, Lê Thanh Hiển, Nguyễn Ngọc Tuân, Trần Thị Dân, 2004 Phân Lập định type kháng nguyên vi khuẩn E coli phân heo nái, heo tỉnh Tiền Giang KHKT Nông Lâm Nghiệp 1/2004, trang 56 – 61 Tiếng nước Bertschinger U.H., Eggenberger E., Jucker H, 1978 Evaluation of low nutrient, high fibre diets for the prevention of porcine Eschericha coli enterotoxaemia Vet Microbiol., 3: 281 Bertschinger U.H., Pohlenz J., 1980 Bacteria colonization and morphology of the entestine in experimental oedema disease Proceding of the international Pig Veterinary Society 39 Nataro J P and Kaper, J B., 1998 Diarrheagenic Escherichia coli Clinical Microbiology Reviews 11 (1) : 142 – 201 Konowalchuk J., Speirs J.I., and Stavric S., 1977 Vero response to a cytotoxin of Escherichia coli Infect Immun., 18: 775 – 779 Smith H W., Halls S., 1968 The production of oedema disease and diamhea in weaned pigs by the oral administrasion of Escherichia coli: Factors that influence the course of the experimetal disease J Med Microbiol., 1: 45 – 59 40 PHỤ LỤC 1.1 Môi trường 1.1.1 Môi trường EMB (Eosin methylen blue) Thành phần Peptone 10 g Lactose 5g Fructose 5g Dipotassium phosphate 2g Agar 13,5 g Eosin Y 0,4 g Methylen blue 0,065 g Nước cất 1000 ml pH 7,2 Cho 36 gam môi trường vào 1000 ml nước cất Làm nóng để hòa tan hồn tồn agar Hấp Autoclave 1210/ 15 phút Hạ nhiệt độ xuống 500C phân phối vào đĩa petri tiệt trùng khoảng 15 ml / đĩa 1.1.2 Môi trường KIA (Kliger Iron agar) Thành phần Beef extract 3g Yeast extract 3g Peptone 15 g Protose peptone 5g Lactose 10 g Dextrose 1,0 g Ferrous sulphate 0,20 g Sodium thiosulphate 0,30 g 41 Agar 15,0 g Phenol red 0,024 g Nước cất 1000 ml pH 7,4 Cho 57,5 gam môi trường vào 1000ml nước cất Làm nóng để hòa tan hồn tồn agar Cho vào ống nghiệm (mỗi ống -7 ml) đem hấp Autoclave 1210C/ 15 phút Đặt nghiêng ống nghiệm cho chiều dài phần đáy phần nghiêng có kích thước (môi trường bán nghiêng) 1.1.3 Môi trường Indol Thành phần Tryptone 20 g Disodium phosphate 2,0 g Dextrose 1,0 g Potassium nitrate 1,0 g Agar 1,0 g pH 7,2 Cho 25 gam vào 1000 ml Cho vào ống nghiệm (mỗi ống 3ml) đem hấp Autoclave 1210C/ 15 phút Để nguội trữ 40C 1.1.4 Môi trường MR – VP Thành phần Buffer peptone 7,0 g Dextrose 5,0 g Dipotassium phosphate 5,0 g Nước cất 1000 ml pH 6,9 Cho 17 gam vào 1000 ml nước cất Phối vào ống nghiệm (mỗi ống 3ml) Hấp Autoclave 1210C Để nguội, trữ 40C 42 1.1.5 Môi trường Simmons citrate Thành phần Magnesium sulphate 0,2 g Ammonium dihydrogen phosphate 1g Dipotassium citrate Sodium citrate 5g Bacto bromo thymol blue 0,05 g Nước 1000 ml Cho 24,4 gam môi trường vào 1000ml nước cất Làm nóng để hòa tan hồn tồn agar Cho vào ống nghiệm (mỗi ống - ml) đem hấp Autoclave 1210C/ 15 phút Đặt nghiêng ống nghiệm cho phần nghiêng tới đáy ống nghiệm (môi trường bán nghiêng có màu xanh non) 1.2 Thuốc thử 1.2.1 Thuốc thử Kowacs Thành phần Paradimethyl amino benzadehyde 50 g Iso – amyl alcohol 750 ml Acid chlohydride 250 ml Lắc ta dung dịch thuốc thử Kowacs 1.2.2 Thuốc thử Methyl red Thành phần Methyl red 0,1 g Ethanol 95% 300 ml Nước cất vừa đủ 500 ml 1.2.3 Thuốc thử VP Thành phần - Dung dịch 1: + α – Naphtol 5g + Alcohol 100ml 43 - Dung dịch 2: + KOH 40 g + Nước cất 1.3 100 ml Bảng Biểu Bảng 4.3: Kết thử phản ứng sinh hóa nhuộm Gram vi khuẩn E Coli Mẫu M1 M2 M3 KIA MR VP Citrate Indol 1.1 + + - - + 1.2 + + - - + 1.3 + + - - - 2.1 + + - - + 2.2 + + - - + 2.3 + + - - + 3.1 + + - - + 3.2 + + - - + 3.3 + + - - + 4.1 + + - - + 4.2 + + - - + M4 44 Hình Thái Trực khuẩn, GrTrực khuẩn Gr- Kết Luận E coli E coli Loại Trực khuẩn, GrTrực khuẩn, GrTrực khuẩn, GrTrực khuẩn, GrTrực khuẩn, GrTrực khuẩn, GrTrực khuẩn, GrTrực khuẩn, Gr- E coli E coli E coli E coli E coli E coli E coli E coli M5 M6 M7 M8 M9 M10 Trực khuẩn, 4.3 + + - - + 5.1 + + - - + 5.2 + + - - + 5.3 + + - - + 6.1 + + - - - Loại 6.2 + + - - - Loại 6.3 + + - - - Loại 7.1 + + - - + 7.2 + + - - + 7.3 + + - - + 8.1 + + - - - Loại 8.2 + + - - - Loại 8.3 + + - - - Loại 9.1 + + - - + 9.2 + + - - + 9.3 + + - - + 10.1 + + - - + 10.2 + + - - + 45 GrTrực khuẩn, GrTrực khuẩn, GrTrực khuẩn, Gr- Trực khuẩn, GrTrực khuẩn, GrTrực khuẩn, Gr- Trực khuẩn, GrTrực khuẩn, GrTrực khuẩn, GrTrực khuẩn, GrTrực khuẩn, E coli E coli E coli E coli E coli E coli E coli E coli E coli E coli E coli E coli GrTrực khuẩn, 10.3 + + - - + 11.1 + + - - - M11 11.2 + + - - + 11.3 + + - - - 12.1 + + - - + M12 12.2 + + - - - 12.3 + + - - + 13.1 + + - - - Loại M13 13.2 + + - - - Loại 13.3 + + - - - Loại 14.1 + + - - + 14.2 + + - - + 14.3 + + - - - Loại 15.1 + + - - - Loại 15.2 + + - - + 15.3 + + - - + 16.1 + + - - + 16.2 + + - - + M14 M15 M16 46 Gr- E coli Loại Trực khuẩn, Gr- E coli Loại Trực khuẩn, Gr- E coli Loại Trực khuẩn, Gr- Trực khuẩn, GrTrực khuẩn, Gr- Trực khuẩn, GrTrực khuẩn, GrTrực khuẩn, GrTrực khuẩn, E coli E coli E coli E coli E coli E coli E coli GrTrực khuẩn, 16.3 + + - - + 17.1 + + - - - Loại M17 17.2 + + - - - Loại 17.3 + + - - - Loại 18.1 + + - - - Loại 18.2 + + - - - Loại 18.3 + + - - + M18 E coli Gr- Trực khuẩn, E coli Gr- Bảng 4.4: Kết đo đường kính vòng vơ khuẩn đối chiếu với đường kính chuẩn KS Norf Ka Gen Am Bac Te Co Mẫu ĐK K ĐK K ĐK K ĐK K ĐK K Đk K Đk K M1 21 N 15,5 T Đ Đ Đ Đ Đ M2 12,5 T 15 T Đ Đ Đ 10 Đ Đ M3 21 N 13,3 T 13,5 T 15 T 14 T 19,5 N Đ M4 19 N 15 T Đ Đ Đ Đ Đ M5 20 N 13,5 T Đ Đ Đ Đ Đ M6 20 N 12,5 Đ Đ Đ Đ Đ Đ M7 21,5 N 17 T 15 N Đ Đ Đ Đ M8 19 N 15 T Đ Đ Đ Đ Đ M9 Đ 10 Đ Đ Đ Đ Đ Đ M10 21 N 12 Đ Đ 12 Đ Đ Đ Đ M11 19 N 12 Đ Đ 16,5 T Đ Đ Đ M12 20 N 12,5 Đ 13 T 16,5 T 18 N 15 T Đ 47 M13 18 M14 21 M15 Tổng N 11,5 Đ Đ Đ Đ 18,5 N Đ N 15,5 T 14 T 21,5 N Đ 15 Trg Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 12 N N N N N N N T T T T T T T Đ Đ 11 Đ 11 Đ 13 Đ 11 Đ 15 Đ c Chú thích: Các ký hiệu viết tắt bảng (Nor: norfloxacin, Ka: kanamycine, Gen: gentamicin, Am: ampiciline, Bac: Bactrim, Te: tetracycline, Co: colistin, KS: kháng sinh; ĐK: đường kính tính mm; K: kết luận; N: nhạy cảm; T: trung gian; Đ: đề kháng); Bảng 4.5: Kết thử hoạt tính kháng sinh mẫu thực vật lên vi khuẩn E oli so với đường kính vòng vô khuẩn norfloxacin Chất thử Norf Tỏi cồn Tỏi tươi Mẫu Hẹ cồn Hẹ tươi Hành tươi Lá móng tay Đường kính M1 21 20 19,5 17 15 0 M2 12,5 19 18 15 13 0 M3 21 19,5 19 16 14 0 M4 19 20 19 15 14 0 M5 20 20 20 17 15 0 M6 20 20 19,5 16 15 0 M7 21,5 19 17 16 14 0 M8 19 19 18 16 14 0 M9 19 18 16 15 0 48 M10 21 19,5 19 17 15 0 M11 19 20 19 17 15 0 M12 20 20 19 17 15,5 0 M13 18 18,5 18 15 12,5 0 M14 21 19 18 15 14 0 M15 20 20 17 16 0 Tổng 12 15 15 15 15 0 % 80 100 100 100 100 0 49 ... trường Simmons citrate 43 1.2 Thu c thử 43 1.2.1 Thu c thử Kowacs 43 vii 1.2.2 Thu c thử Methyl red 43 1.2.3 Thu c thử VP 43 1.3 Bảng biểu... 44 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT E coli Escherichia coli EMB Eosin methylen blue KIA Kligler iron agar MH Muller – Hilton IMVC Indol, methyl red, Voges – Proskauer, citrate TSA Trypticase... đường tiêu hóa gây viêm ruột tiêu chảy heo Do dinh dưỡng nái mang thai không hợp lý thi u chất, thi u vitamin A, D thi u khoáng ảnh hưởng đến phát triển bào thai, heo sinh có trọng lượng kém, dễ
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG SINH CỦA CHẤT CHIẾT HÀNH, TỎI, HẸ, LÁ MÓNG TAY TRÊN VI KHUẨN E. COLI , KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG SINH CỦA CHẤT CHIẾT HÀNH, TỎI, HẸ, LÁ MÓNG TAY TRÊN VI KHUẨN E. COLI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay