HIỆN TRẠNG QUY MÔ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ TIẾP THỊ Ở MỘT SỐ TRẠI CÁ CẢNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

70 5 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:35

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP HIỆN TRẠNG QUY HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT TIẾP THỊ MỘT SỐ TRẠI CẢNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Họ tên sinh viên: NGUYỄN ĐÌNH THÁI Ngành: NI TRỒNG THỦY SẢN Niên khóa: 2006 - 2010 Tháng 8/2010 HIỆN TRẠNG QUY HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT TIẾP THỊ MỘT SỐ TRẠI CẢNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tác giả NGUYỄN ĐÌNH THÁI Khóa luận đệ trình để hồn tất u cầu cấp Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản Giáo viên hướng dẫn: TS Vũ Cẩm Lương Tháng năm 2010 i LỜI CẢM ƠN Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến:  Ban giám hiệu trường đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh, ban chủ nhiệm khoa Thủy Sản thầy tận tình truyền đạt kiến thức cho tơi suốt q trình học tập nghiên cứu trường  TS Vũ Cẩm Lương tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình thực đề tài tốt nghiệp  Các chủ trại sản xuất cảnh địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nhiệt tình cung cấp số liệu, thông tin cho trình thực đề tài  Tác giả tập sách, tạp chí, luận văn,… mà tơi sử dụng làm tài liệu tham khảo  Xin cảm ơn gia đình tạo điều kiện vật chất ủng hộ tinh thần cho suốt năm tháng học tập  Các bạn lớp DH06NT chia sẻ tơi suốt q trình học tập Do có hạn chế thời gian kiến thức có hạn nên đề tài khơng tránh khỏi sai sót Rất mong nhận ý kiến đóng góp, sửa chữa q thầy bạn để đề tài hồn chỉnh ii TĨM TẮT Đề tài “Hiện trạng quy hoạt động sản xuất tiếp thị số trại cảnh thành phố Hồ Chí Minh” thực từ ngày 15/04/2010 đến ngày 15/07/2010, phương pháp vấn trực tiếp chủ sở sản xuất cảnh địa bàn thành phố Qua trình khảo sát thực tế 20 trại sản xuất cảnh, chúng tơi thu kết sau: - Có 35% trại có thời gian thành lập 15 năm, 50% trại thành lập từ – 15 năm, 15% trại thành lập năm Các chủ sở vấn có số năm kinh nghiệm ni cảnh cao, có đến 55% người có 20 năm kinh nghiệm ni cảnh, 30% có từ 10 – 20 năm, 15% có 10 năm kinh nghiệm Có tổng cộng 20 lồi nhóm lồi ghi nhận sản xuất trại Các loài nuôi nhiều dĩa, xiêm, la hán, bảy màu, trân châu… - Quy trại đầu tư quy mô, qua thống kê, tổng số lượng bể kính chúng tơi ghi nhận 1.750 cái, trung bình 134,6 bể/hộ, nhiều 300 bể, 30 bể; tổng diện tích ao đất 44.880 m2, trung bình 6.411 m2/hộ, dao động từ 80 m2 đến 15.000 m2; tổng diện tích bể có 8.640 m2, trung bình 720 m2/hộ, dao động từ 120 m2 đến 2.600 m2 Tổng vốn đầu tư ban đầu trung bình 216,6 triệu đồng, cao 655,0 triệu đồng, thấp 16,4 triệu đồng Tổng chi phí sản xuất năm trung bình 450,8 triệu đồng, thấp 75,26 triệu, cao 1.533,28 triệu Doanh thu năm trại đạt mức trung bình 573,5 triệu đồng, thấp 80,0 triệu, cao 1.700,0 triệu Về tỉ lệ lợi nhuận tổng vốn đầu tư, thấp 0,85%, cao 72,81%, trung bình đạt mức 22,9% - Thống kê đánh giá thị trường năm gần nhìn chung, thị trường cảnh gặp khó khăn giai đoạn từ 2003 đến Đánh giá tình hình tiêu thụ sản phẩm cảnh theo khảo sát chúng tơi, có đến 60% trại gặp khó khăn việc tiêu thụ sản phẩm Tuy vấn đề quảng bá cho sản phẩm chưa quan tâm mức, nhận thức vấn đề tiếp thị thấp Trước có 25% trại sử dụng quảng cáo, đến thời điểm 5% trại quan tâm đến việc quảng cáo cho sản phẩm iii MỤC LỤC Mục Trang LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC BẢNG vii DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ HÌNH ẢNH viii Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Hiện trạng sản xuất cảnh TP.HCM 2.2 Tình hình tiếp thị sản phẩm cảnh trại sản xuất 2.3 Tình hình khảo sát trại cảnh TP.HCM 2.4 Tình hình phát triển giới TP.HCM 2.4.1 Tình hình phát triển cảnh giới 2.4.2 Tình hình phát triển cảnh TP.HCM 2.5 Mối liên hệ điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội TP.HCM với phát triển cảnh 2.5.1 Điều kiện tự nhiên 2.5.2 Kinh tế 11 2.5.3 Xã hội 11 Chương NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 3.1 13 Thời gian địa điểm 3.1.1 Thời gian 13 3.1.2 Địa điểm 13 3.2 13 Phương pháp nghiên cứu số liệu thứ cấp cấp 3.2.1 Số liệu thứ cấp 13 3.2.2 Số liệu cấp 13 3.3 14 Phương pháp tính tốn quy sản xuất trại sản xuất cảnh 3.3.1 Diện tích sản xuất 15 iv 3.3.2 Tổng chi phí đầu tư ban đầu 15 3.3.3 Tổng chi phí sản xuất năm 16 3.3.4 Tổng doanh thu năm 17 3.3.5 Lợi nhuận năm 17 3.3.6 Tỷ suất lợi nhuận (TSLN) 18 3.4 18 Xử lý số liệu Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 19 4.1 19 Thông tin chung trại sản xuất cảnh 4.1.1 Thời gian hoạt động 19 4.1.2 Số năm kinh nghiệm nuôi cảnh chủ trại sản xuất cảnh 20 4.1.3 Hình thức sản xuất 21 4.1.4 Các loài sản xuất 22 4.1.5 Các loài sản xuất 22 4.2 24 Quy trại sản xuất 4.2.1 Diện tích sản xuất 24 4.2.2 Tổng vốn đầu tư ban đầu 28 4.2.3 Tổng chi phí sản xuất (CPSX) năm 30 4.2.4 Doanh thu năm 32 4.2.5 Lợi nhuận năm 34 4.2.6 Tỉ lệ lợi nhuận tổng vốn đầu tư 35 4.3 36 Tình hình hiệu sản xuất 4.3.1 Đánh giá thị trường cảnh năm gần 36 4.3.2 So sánh lượng sản xuất tháng đầu năm 2010 trại so với kỳ năm trước 37 4.3.3 Công suất sản xuất trại sản xuất cảnh 38 4.4 39 Tình hình tiêu thụ sản phẩm quảng bá cho sản phẩm cảnh 4.4.1 Đánh giá tình hình tiêu thụ sản phẩm cảnh trại 39 4.4.2 Hình thức bán sản phẩm cảnh 40 4.4.3 Tình hình quảng bá cho sản phẩm cảnh 42 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 44 5.1 44 Kết luận v 5.2 Đề nghị TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 PHỤ LỤC vi DANH SÁCH CÁC BẢNG Mục Trang Bảng 4.1: Thời gian hoạt động trại 19 Bảng 4.2: Số năm kinh nghiêm nuôi cảnh chủ trại sản xuất 20 Bảng 4.3: Hình thức sản xuất hộ ni cảnh 21 Bảng 4.4: Số loài sản xuất 22 Bảng 4.5: Danh sách loài 23 Bảng 4.6: Qui ao, bể nuôi cảnh 24 Bảng 4.7: Hình thức ni cảnh hộ sản xuất 25 Bảng 4.8 Chi phí đầu tư ban đầu 29 Bảng 4.9: Các mức chi phí đầu tư ban đầu 29 Bảng 4.10: Các chi phí sản xuất năm trại 31 Bảng 4.11: Mức chi phí sản xuất năm trại 31 Bảng 4.12: Doanh thu năm 33 Bảng 4.13: Lợi nhuận năm trại 34 Bảng 4.14: Tỉ lệ lợi nhuận 35 Bảng 4.15: Quy sản xuất 36 Bảng 4.16: Đánh giá thị trường năm gần 36 Bảng 4.17: So sánh sản lượng đầu năm 2010 so với năm trước 37 Bảng 4.18: Công suất sản xuất trại 38 Bảng 4.19: Đánh giá tình hình tiêu thụ sản phẩm cảnh 39 Bảng 4.20: Hình thức bán sản phẩm trại sản xuất 41 Bảng 4.21: Tình hình quảng bá trại sản xuất cảnh 42 vii DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ HÌNH ẢNH Mục Trang Đồ thị 4.1 Số năm kinh nghiệm nuôi cảnh chủ trại sản xuất 20 Đồ thị 4.2 Các hình sản xuất 21 Đồ thị 4.3 Số lồi ni trại 22 Đồ thị 4.4 Các loài cảnh sản xuất 24 Đồ thị 4.5 Các hình thức sản xuất 25 Đồ thị 4.6 Tổng vốn đầu tư ban đầu trại 30 Đồ thị 4.7 Tổng chi phí sản xuất năm 32 Đồ thị 4.8 Doanh thu năm 33 Đồ thị 4.9 Lợi nhuận năm 34 Đồ thị 4.10 Tỉ lệ lợi nhuận 35 Đồ thị 4.11 Đánh giá thị trường 37 Đồ thị 4.12 So sánh sản lượng đầu năm 2010 so với kỳ năm trước 38 Đồ thị 4.13 Đánh giá tình hình tiêu thụ sản phẩm cảnh 40 Đồ thị 4.14 Hình thức bán sản phẩm cảnh 41 Đồ thị 4.15 Tình hình quảng bá trước trại sản xuất cảnh 42 Đồ thị 4.16 Nhu cầu quảng bá cho sản phẩm trại 43 Hình 4.1 Ni bể lót bạt 26 Hình 4.2 Ni bể ximăng 27 Hình 4.3 Ni bể kính 27 Hình 4.4 Ni giai 28 Hình 4.5 Ni ao đất 28 Hình 4.6 Nhiều hồ ni cảnh bị bỏ hoang 39 Hình 4.7 dĩa chép Nhật đối tượng xuất chủ yếu 42 viii Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề Nhiều năm trở lại đây, cảnh trở thành đối tượng nuôi quen thuộc nhiều người nuôi thủy sản nước ta, đặc biệt Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) khu vực lân cận Những người nuôi cảnh nhận định đối tượng nuôi đem lại hiệu kinh tế cao Theo thống kê Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn TP HCM năm 2005 hộ ni cảnh có doanh thu cao, trung bình từ 80100 triệu đồng/năm, thấp 20 triệu đồng/năm cao 300 triệu đồng/năm; đó, lãi suất chiếm 50-70% Nhận thấy khả tiềm lực nghề sản xuất kinh doanh cảnh phù hợp với nông nghiệp đô thị lớn, Ủy Ban Nhân Dân thành phố có Quyết định số 718/QĐ - UB ngày 25/02/2004 phê duyệt chương trình mục tiêu “ Phát triển hoa, kiểng cảnh thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2004 - 2010 ” Đến năm 2009, sau gần năm thực hiện, sản lượng giá trị cảnh tăng trưởng bình quân 46%/ năm: tổng diện tích thực tế đưa vào sản xuất 88, 34 ha, thể tích bể kiếng, hồ xi măng 100.000 m3, đưa vào lưu thông 51 triệu cảnh với giá trị khoảng 220 tỷ đồng, số hộ sản xuất cảnh khoảng 300 hộ Tuy nhiên ngành sản xuất cảnh địa bàn TP.HCM nhiều bất cập: nhóm lồi đa dạng, nhiều quy sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, chưa có quy trình sản xuất chuẩn cho trại,… Do vậy, việc đánh giá quy hoạt động, hiệu kinh tế toán nan giải ngành cảnh Yêu cầu phải có số liệu, thông tin cụ thể nhằm đánh giá lại quy mơ, tình hình sản xuất trại sản xuất cảnh, giúp cho nhà nghiên cứu, nhà quản lý nắm bắt tình hình thực tế ngành sản xuất cảnh, từ đưa phương hướng quản lý tốt, tìm hướng cho ngành cảnh TP ngày phát triển TÀI LIỆU THAM KHẢO A Sách LVTN Võ Văn Chi, 1993 cảnh Nhà xuất Khoa học kỹ thuật Hà Nội Vũ Cẩm Lương, 2008 cảnh nước Nhà xuất Nông Nghiệp Bùi Hữu Phước, 2009 Tài doanh nghiệp Nhà xuất Tài Chính Nguyễn Tấn Tâm Bùi Thị Ngọc Lan, 2008 Khảo sát đa dạng kiểu hình, thị hiếu thị trường cảnh nước thành phố Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp khoa Thủy sản, trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Trần Ngọc Thơ, 2007 Tài doanh nghiệp đại Nhà xuất Thống Kê Mai Anh Tuấn, 2006 Xây dựng danh mục loài cảnh nước kinh doanh phổ biến thị trường Thành phố Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp khoa Thủy Sản trường Đại học Nông Lâm TP.HCM B Tài liệu từ Internet http://www.khuyennongtphcm.com/?mnu=3&s=600015&id=2291 Truy cập ngày 05/07/2010 http://www.khuyennongtphcm.com/index.php?mnu=3&s=600015&id=148 Truy cập ngày 05/07/2010 http://www.khuyennongtphcm.com/index.php?mnu=3&s=600015&id=266 Truy cập ngày 05/07/2010 10.http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_C h%C3%AD_Minh#.C4.90.E1.BB.8Ba_l.C3.BD Truy cập ngày 05/07/2010 11 http://www.khuyennongtphcm.com/index.php?mnu=3&s=600015&id=1475 Truy cập ngày 05/07/2010 12 http://www.sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn/DetailNews.asp?ID=1664 Truy cập ngày 05/07/2010 13 http://www.khuyennongtphcm.com/index.php?mnu=3&s=600015&id=266 Truy cập ngày 05/07/2010 14 http://www.fishviet.net/fishviet/index.php?page=home&content=10&article=30 Truy cập ngày 07/07/2010 47 15 http://www.infotv.vn/xuat-nhap-khau/tin-tuc/37481-tphcm-xuat-khau-ca-canh-dat15-trieu-usd Truy cập ngày 07/07/2010 16 http://vietnambranding.com/thuong_hieu.php?id=1149&category=26&cat=26 Truy cập ngày 13/07/2010 17.http://idibrand.com/thuong-hieu/kien-thuc-thuong-hieu/126-quang-cao-la-gi-cachinh-thuc-quang-cao.html Truy cập ngày13/07/2010 18 http://www.vnecon.com/showthread.php?t=1122 Truy cập ngày13/07/2010 19.http://www.quangcaosanpham.com/estore_index.php?company_id=18688&product _id=89663 Truy cập ngày 17/07/2010 48 Phụ lục 1: Mẫu phiếu điều tra BẢNG KHẢO SÁT MỐI LIÊN HỆ QUẢNG BÁ- TIẾP THỊ QUI SẢN XUẤT CỦA CÁC TRẠI CẢNH TP.HCM Mục A THÔNG TIN CHUNG Tên sở/chủ sở: Địa chỉ: Email/ Webside: Số điện thoại liên lạc: Năm thành lập trại: Người vấn (ĐT) Vai trò người vấn: Số năm kinh nghiệm nuôi cảnh: Nguồn học hỏi kinh nghiệm: Truyền thống gia đình Học hỏi trại khác Tự nghiên cứu sách báo, tạp chí, TV… Được đào tạo chuyên môn Khác 10 Hình thức sản xuất: Sản xuất giống Ương giống Nuôi thương phẩm Phụ lục 1: Mẫu phiếu điều tra (tiếp theo) Mục B CHI PHÍ ĐẦU TƯ 11 Các loài sản xuất tại: Đơn loài Đa loài STT Lồi Mùa vụ Số lượng/tháng Lồi Lồi phụ 12 Vốn đầu tư ban đầu: 13 Tổng diện tích sản xuất: giá trị thuê: 14 Tống diện tích ao đất: chi phí Số ao: Nhỏ nhất: Lớn nhất: 15 Số lượng bể kính: chi phí: Kích thước nhỏ nhất: Lớn nhất: 16 Số lượng bể xi-măng/composite: chi phí: Kích thước nhỏ nhất: Lớn nhất: 17 Chi phí xây dựng nhà trại: 18 Chi phí thiết bị: 19 Chi phí lưu động (triệu Đ/năm): a Chi phí cho lao động: Tổng số lao động: Số lao động kỹ thuật: Mức lương trung bình (triệu Đ/ tháng) Phụ lục 1: Mẫu phiếu điều tra (tiếp theo) b Chi phí bố mẹ: Lồi Tổng số lượng Số lượng thay Chi phí/con c Chí phí thức ăn: (trên đợt mua) d Thuốc trị bệnh/hóa chất: e Điện/nước/nhiên liệu: f Khác Mục C HIỆU QUẢ QUẢNG BÁ 20 Theo ông/bà, thời gian tiêu thụ cảnh mạnh khoảng thời gian nào? 21 Tình hình tiêu thụ cảnh năm gần đây: Tốt Trung bình Xấu Lượng SX Năm 2009 Cách 1-2 năm Cách 3-5 năm 22 Lượng sản xuất năm 2009 so với năm trước đây: Cao Bằng Thấp 23 Doanh thu năm: 24 Đánh giá hiệu quả: a Trại ông/bà sản xuất với suất tối đa chưa? Tối đa Chưa Tại sao? b Có thể tăng suất thêm (%) nữa? 25 Đầu cho sản phẩm: Phụ lục 1: Mẫu phiếu điều tra (tiếp theo) a Việc tiêu thụ ông/bà nào? Bán lẻ: % Bán cho đại lý: % Bán cho thương lái/ trung gian: .% Xuất khẩu: % b Theo đánh giá ơng/bà việc tiêu thụ trại hiên nào? Dễ Trung bình Khó 26 Nhu cầu quảng bá: a Trước ơng/bà có quảng bá cho trại khơng? Có Tiếp tục mở rộng việc quảng bá Dừng lại Không Có nhu cầu Khơng có nhu cầu b Ơng/bà sử dụng hình thức quảng bá nào? Hình thức Chi phí Hiệu Sách, báo, tạp chí… Internet Tham gia hội thi, triển lãm Đài phát thanh, truyền hình… Khác c Ơng/bà có ý kiến để việc tiêu thụ sản phẩm cảnh dễ dàng không? d Chi phí cho việc quảng bá chấp nhận được: (đồng/tháng) Phụ lục 2: Danh sách trại vấn STT Tên trại/chủ trại Ba Phép Tư Chẩy/ Huỳnh An Ba Sanh/ Võ Văn Sanh Châu Tống/ Tống Hữu Châu Nam/ Nguyễn Thanh BÌnh Lý Anh Huê Sáu Sánh/Huỳnh Văn Sánh Tuấn Mồi/ Nhan Ngọc Tuấn Lê Văn Nhìn 10 Nguyễn Thanh Phong Hùng Linh/ Dương Văn 11 Anh Linh 12 Tân Xuyên 13 Nguyễn Phi Bằng Phú Xuân/ Trần Minh 14 Hiền Thạnh Lộc/Trần Quang 15 Huy 16 Nguyễn Văn Hiệp 17 Trần Văn Tư 18 Võ Anh Đức 19 Nguyễn Văn Sơn 20 Nguyễn Văn Hoa Địa 80/H ấp Thái Bình 1, phường Long Bình, quận 49 D2/9 đường Hòa Thanh, phường 14, quận 966 Bình Quới, phường 28, quận BÌnh Thạnh 168/1 KP6, phường Thạnh Xuân, quận 12 526/3 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức 113G/14/7 Lạc Long Quân, phường 13, quận 11 21F1/31 Hoàng Sĩ Khải, phường 14, quận 21L/21 Ngô Sĩ Liên, phường 14, quận 204/26 Lê Quốc Hưng, phường 12, quận 56 đường số 39, phường Tân Quy, quận 5/91B Lê Đức Thọ,phường 15, quân Gò Vấp 518 hương lộ 2, phường Bình Trị Đơng, quận Bình Tân 11/4 đường số 2, phường Long Trường, quận 13C1 KP 2, phường Thạnh Xuân, quận 12 310/1 KP 1, phường Thạnh Xuân, quận 12 303/25 khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12 10D khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12 302/29 khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quân 12 32 D khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quân 12 319/25 khu phố 2, tổ 25 phường Thạnh Xuân, quận 12 Phụ lục 3: Thống kê phân tích kinh tế trại Mục 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 A Đầu tư ban đầu (triệu đồng) Đào ao Bể kính Bể ximang/composite giống Xây dựng nhà trại Trang thiết bị CP khác (lắp đặt, vận chuyển…) Tổng CP đầu tư B.Khấu hao hàng năm (triệu/ năm) Ao đất (5 năm) bể kính (8 năm) Bể ximang/composite (8 năm) giống (tùy theo loài) nhà trại (20 năm) Trang thiết bị (5 năm) Tổng khấu hao năm C Vốn đưa vào sản xuất hàng năm (triệu/ năm) Chi phí cố định Thuê đất Khấu hao Bảo trì/sửa chữa Tổng Cp cố định Chi phí lưu động (triệu/ năm) Th nhân cơng Con giống Thức ăn Thuốc/ hóa chất Điện/nước/nhiên liệu Tổng CP lưu động Tổng vốn đầu tư xs năm Lãi suất vốn vay (12%) Tổng vốn + lãi suất Doanh thu năm Lợi nhuận Tỷ lệ lợi nhuận (%) 50 6,5 120 30 206,5 300 0 20 60 30 410 120 60 200 15 200 60 655 200 60 35 10 100 28 433 100 40 50 22 217 10 0,8125 6 22,8125 60 0 10 79 24 7,5 25 7,5 10 12 86 40 7,5 4,375 5 5,6 67,475 20 2,5 2,5 4,4 34,4 120 22,81 147,81 79,00 20 107,00 20 86,00 10 116,00 144 67,48 22 233,48 34,40 12 54,40 288 30 48 24 96 486 633,8 76,1 709,9 1100,0 390,1 55,0 144 25 216 3,6 394,6 501,6 60,2 561,8 840,0 278,2 49,5 288 20 180 24 96 608 724,0 86,9 810,9 1200,0 389,1 48,0 324 17 120 12 72 545 778,5 93,4 871,9 1350,0 478,1 54,8 180 10 108 9,6 12 319,6 374,0 44,9 418,9 438,0 19,1 4,6 Phụ lục 3: Thống kê phân tích kinh tế trại (tiếp theo) Mục 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 A Đầu tư ban đầu (triệu đồng) Đào ao Bể kính Bể ximang/composite giống Xây dựng nhà trại Trang thiết bị CP khác (lắp đặt, vận chuyển…) Tổng CP đầu tư B.Khấu hao hàng năm (triệu/ năm) Ao đất (5 năm) bể kính (8 năm) Bể ximang/composite (8 năm) giống (tùy theo loài) nhà trại (20 năm) Trang thiết bị (5 năm) Tổng khấu hao năm C Vốn đưa vào sản xuất hàng năm (triệu/ năm) Chi phí cố định Thuê đất Khấu hao Bảo trì/sửa chữa Tổng Cp cố định Chi phí lưu động (triệu/ năm) Thuê nhân cơng Con giống Thức ăn Thuốc/ hóa chất Điện/nước/nhiên liệu Tổng CP lưu động Tổng vốn đầu tư xs năm Lãi suất vốn vay (12%) Tổng vốn + lãi suất Doanh thu năm Lợi nhuận Tỷ lệ lợi nhuận (%) 10 57,5 20 100 38 215,5 24 180 60 19 291 15 10 50 20 95 12 100 122 56 12 120 8,4 196,4 7,1875 10 7,6 29,7875 22,5 3,8 36,3 1,875 2,5 13,375 1,5 0,4 10,9 6 1,68 20,68 48 29,79 82,79 40 36,30 82,30 60 13,38 77,38 48 10,90 60,90 36 20,68 3,5 60,18 72 10 126 360 576 658,8 79,1 737,8 850,0 112,2 15,2 108 42 2,4 48 206,4 288,7 34,6 323,3 350,0 26,7 8,2 36 4,7 48 99,7 177,1 21,2 198,3 200,0 1,7 0,8 36 12 9,6 36 98,6 159,5 19,1 178,6 200,0 21,4 12,0 36 10,95 10 32,4 95,35 155,5 18,7 174,2 220,0 45,8 26,3 Phụ lục 3: Thống kê phân tích kinh tế trại (tiếp theo) Mục 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 11 A Đầu tư ban đầu (triệu đồng) Đào ao Bể kính Bể ximang/composite giống Xây dựng nhà trại Trang thiết bị CP khác (lắp đặt, vận chuyển…) Tổng CP đầu tư B.Khấu hao hàng năm (triệu/ năm) Ao đất (5 năm) bể kính (8 năm) Bể ximang/composite (8 năm) giống (tùy theo loài) nhà trại (20 năm) Trang thiết bị (5 năm) Tổng khấu hao năm C Vốn đưa vào sản xuất hàng năm (triệu/ năm) Chi phí cố định Thuê đất Khấu hao Bảo trì/sửa chữa Tổng Cp cố định Chi phí lưu động (triệu/ năm) Thuê nhân công Con giống Thức ăn Thuốc/ hóa chất Điện/nước/nhiên liệu Tổng CP lưu động Tổng vốn đầu tư xs năm Lãi suất vốn vay (12%) Tổng vốn + lãi suất Doanh thu năm Lợi nhuận Tỷ lệ lợi nhuận (%) 12 13 14 15 57,5 20 100 15 166 24 180 60 30 288 15 10 50 60 256 12 100 45 120 56 12 120 40 169 3,75 17,75 10 0 25 15 15 12 47 1,5 10 24,5 2,5 7,5 29 30 17,75 50,75 72 25,00 103,00 47,00 10 63,00 12 24,50 14 50,50 15 29,00 51,00 144 87,6 1,8 60 301,4 352,2 42,3 394,4 425,0 30,6 7,8 216 720 216 30 84 1266 1369,0 164,3 1533,3 1700,0 166,7 10,9 72 15 36 60 185 248,0 29,8 277,8 480,0 202,2 72,8 108 43,8 24 185,8 236,3 28,4 264,7 280,0 15,3 5,8 180 132 24 48 389 440,0 52,8 492,8 576,0 83,2 16,9 Phụ lục 3: Thống kê phân tích kinh tế trại (tiếp theo) Mục 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 16 A Đầu tư ban đầu (triệu đồng) Đào ao Bể kính Bể ximang/composite giống Xây dựng nhà trại Trang thiết bị CP khác (lắp đặt, vận chuyển…) Tổng CP đầu tư B.Khấu hao hàng năm (triệu/ năm) Ao đất (5 năm) bể kính (8 năm) Bể ximang/composite (8 năm) giống (tùy theo loài) nhà trại (20 năm) Trang thiết bị (5 năm) Tổng khấu hao năm C Vốn đưa vào sản xuất hàng năm (triệu/ năm) Chi phí cố định Thuê đất Khấu hao Bảo trì/sửa chữa Tổng Cp cố định Chi phí lưu động (triệu/ năm) Th nhân cơng Con giống Thức ăn Thuốc/ hóa chất Điện/nước/nhiên liệu Tổng CP lưu động Tổng vốn đầu tư xs năm Lãi suất vốn vay (12%) Tổng vốn + lãi suất Doanh thu năm Lợi nhuận Tỷ lệ lợi nhuận (%) 17 18 19 20 30 10 120 30,4 80 0 180 28 186 120 30 100 42 12 80 20 14,4 64 20 15 60 10 74 1,2 1,75 0 1,2 4,15 1,125 13 2,5 5,6 24,225 0 1,2 4,2 0 0,8 0,4 0,4 1,6 0 0,5 10,5 4,15 16,15 10 24,23 41,23 4,20 4,5 11,70 1,60 5,60 10,50 18 34,50 36 72 4,8 4,8 125,6 141,8 17,0 158,8 180,0 21,2 13,4 144 20 120 12 48 344 385,2 46,2 431,5 550,0 118,5 27,5 36 7,3 2,4 4,8 55,5 67,2 8,1 75,3 80,0 4,7 6,3 36 28,8 3,6 74,4 80,0 9,6 89,6 100,0 10,4 11,6 72 144 15 9,6 247,6 282,1 33,9 316,0 350,0 34,0 10,8 Phụ lục 4: Danh sách loài sản xuất STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Lồi Ba Bảy màu Cánh buồm Chép Nhật Dĩa Hắc bố lũy Hạt lựu Hòa lan Hồng kim Hồng nhung La hán Ngựa vằn Ông tiên Phượng hoàng Sặc Trân châu Tứ vân Tỳ bà Xiêm Nàng hai 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ghi chú: 0: khơng xuất 1: có xuất Phụ lục 4: Danh sách loài sản xuất (tiếp theo) STT Loài 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ba đuôi 0 0 1 0 Bảy màu 0 0 0 1 Cánh buồm 0 0 0 0 Chép Nhật 0 0 0 Dĩa 1 0 1 0 Hắc bố lũy 0 0 0 0 Hạt lựu 0 0 0 0 Hòa lan 0 0 0 0 Hồng kim 0 0 0 0 10 Hồng nhung 0 0 0 11 La hán 0 0 0 0 12 Ngựa vằn 0 0 0 0 13 Ông tiên 0 0 1 0 14 Phượng hoàng 0 0 0 0 15 Sặc 0 0 1 1 16 Trân châu 0 0 0 1 17 Tứ vân 0 0 0 18 Tỳ bà 0 0 0 0 0 19 Xiêm 0 0 0 1 20 Nàng hai 0 0 0 0 0 Ghi chú: 0: không xuất 1: có xuất Phụ lục 5: Các thơng tin đánh giá thị trường tình hình tiêu thụ sản phẩm Mục Đánh Đầu năm 2010 giá 1-2 năm trước thi trường 3-5 năm trước Lượng sx đầu năm 2010 Đánh giá tình hình tiêu thụ SP trại Hiệu Cơng suất SX (%) sản Còn lại (%) xuất Bán lẻ Đầu Bán cho đại lý cho SP Qua thương lái/trung gian Xuất Tình hình quảng bá trước 1 2 1 1 1 2 2 10 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 100 100 100 70 40 0 100 0 30 60 20 60 100 0 20 20 80 0 60 25 10 Ghi chú:  Mục 1; mục 3:  1: Tốt  2: Trung bình  3: Xấu  Mục 2:  1: Cao  2: Bằng  3: Thấp  Mục 6:  1: Đã quảng cáo tiếp tục  2: Đã quảng cáo dùng lại  3: Có nhu cầu chưa quảng cáo  4: Chưa quảng cáo, khơng có nhu cầu 50 100 60 100 100 50 40 0 10 0 0 30 0 0 60 100 100 100 100 0 0 2 4 Phụ lục 5: Các thông tin đánh gia thị trường tình hình tiêu thụ sản phẩm (tiếp theo) STT Đánh Đầu năm 2010 giá 1-2 năm trước thi trường 3-5 năm trước Lượng sx đầu năm 2010 Đánh giá tình hình tiêu thụ SP trại Hiệu Cơng suất SX (%) sản Còn lại (%) xuất Bán lẻ Bán cho đại lý Đầu cho SP Qua thương lái/trung gian Xuất Tình hình quảng bá trước 11 1 12 13 14 15 16 17 18 1 19 20 2 2 3 3 2 1 3 2 50 70 100 70 80 70 60 100 50 100 50 10 30 30 70 30 0 50 100 20 30 10 40 40 50 30 20 50 10 20 0 40 60 30 50 50 45 50 20 80 70 60 Ghi chú:  Mục 1; mục 3:  1: Tốt  2: Trung bình  3: Xấu  Mục 2:  1: Cao  2: Bằng  3: Thấp  Mục 6:  1: Đã quảng cáo tiếp tục  2: Đã quảng cáo dùng lại  3: Có nhu cầu chưa quảng cáo  4: Chưa quảng cáo, khơng có nhu cầu 0
- Xem thêm -

Xem thêm: HIỆN TRẠNG QUY MÔ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ TIẾP THỊ Ở MỘT SỐ TRẠI CÁ CẢNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH , HIỆN TRẠNG QUY MÔ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ TIẾP THỊ Ở MỘT SỐ TRẠI CÁ CẢNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay