ẢNH HƯỞNG CỦA VI ỆC BỔ SUNG ACID FORMIC TRÊN HỆ VI SINH VẬT ĐƯỜNG RUỘT CỦA HEO MẸ VÀ HEO CON THEO MẸ ĐẾN 60 NGÀY TUỔI

56 0 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:35

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y **************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG ACID FORMIC TRÊN HỆ VI SINH VẬT ĐƯỜNG RUỘT CỦA HEO MẸ VÀ HEO CON THEO MẸ ĐẾN 60 NGÀY TUỔI Sinh viên thực : Lê Thị Thanh Huyền Lớp : DH05DY Ngành : Bác sĩ thú y Niên khóa : 2005 – 2010 Tháng 8/ 2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y **************** LÊ THỊ THANH HUYỀN ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG ACID FORMIC TRÊN HỆ VI SINH VẬT ĐƯỜNG RUỘT CỦA HEO MẸ VÀ HEO CON THEO MẸ ĐẾN 60 NGÀY TUỔI Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sĩ thú y chuyên ngành dược Giáo viên hướng dẫn TS Hồ Thị Kim Hoa Tháng 8/ 2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên: Lê Thị Thanh Huyền Tên luận văn: “ẢNH HƯỞNG CỦA ACID FORMIC LÊN HỆ VI SINH VẬT ĐƯỜNG RUỘT CỦA HEO MẸ VÀ HEO CON THEO MẸ ĐẾN 60 NGÀY TUỔI” Đã hoàn thành luận văn theo ñúng yêu cầu giáo viên hướng dẫn hội đồng chấm thi khoa Chăn ni – Thú y Thủ Đức, ngày ….tháng… năm 2010 Giáo viên hướng dẫn ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Mẹ tơi, người khơng ngại khó khăn, ln hết lòng quan tâm, động viên, chỗ dựa tinh thần cho tơi Với lòng biết ơn chân thành sâu sắc xin cảm ơn Cơ Hồ Thị Kim Hoa, người ln tận tình hướng dẫn, quan tâm, giúp đỡ cho tơi ngày tháng thực khóa luận Tơi xin cảm ơn Thầy Lễ Hữu Ngọc ln tận tình hướng dẫn dạy tơi q trình thực khóa luận Cuối cùng, xin cảm ơn người bạn thực tập phòng thí nghiệm người bạn xung quanh tơi ln cổ động tinh thần cho tơi iii TĨM TẮT KHĨA LUẬN Đề tài “Ảnh hưởng acid formic lên hệ vi sinh vật heo nái heo theo mẹ ñến 60 ngày tuổi” ñược thực từ tháng 2/2010 ñến tháng 6/2010 trại chăn ni heo Phú Sơn địa điểm Trảng Bom Long Thành, tỉnh Đồng Nai Các tiêu kiểm tra vi sinh vật ñược thực phòng kiểm nghiệm thú sản sức khỏe vật ni, khoa Chăn Ni Thú y Mục đích đề tài ñánh giá ảnh hưởng acid formic ñối với heo nái heo ñến 60 ngày tuổi lên hệ vi sinh vât đường ruột thơng qua việc định lượng nhóm coliforms lactobacillus theo phương pháp ni cấy cơng nghiệp Qua việc định lượng coliform lactobacillus heo nái trại Phú Sơn_Trảng Bom, lơ có bổ sung chế phẩm số lượng coliforms giảm 8,5 %, 8,23 %, 7,85 % ; ngược lại số lượng lactobacillus tăng 11,49 %, 12,17 %, 17,64 % so với lúc bố trí thí nghiệm Số lượng coliforms lactobacilus khơng có khác biệt mặt thống kê lơ đối chứng lơ có bổ sung acid formic heo Số lượng coliforms lactobacillus heo nái trại Phú Sơn_Long Thành, lơ có bổ sung chế phẩm số lượng coliforms giảm là: 19,26 %, 14,82 %, 20.38%; ngược lại số lượng lactobacillus tăng là: 8,24 %, 13,13 %, 9,26 % so với lúc bố trí thí nghiệm Số lượng coliforms lactobacilus khơng có khác biệt mặt thống kê lơ đối chứng lơ có bổ sung acid formic heo Chúng tơi tiến hành đề tài nhằm tìm nồng độ tối ưu việc bổ sung chế phẩm FORMI cho heo mẹ heo iv MỤC LỤC TRANG TRANG TỰA .i PHIẾU XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ii LỜI CẢM TẠ iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn ñề 1.2 Mục đích 1.3 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 Sinh lý heo nái 2.1.1 Ảnh hưởng dinh dưỡng heo nái lên phát triển phôi thai 2.1.2 Sinh lý heo nái giai ñoạn chửa kỳ (từ ngày mang thai 80) 2.1.3 Sinh lý heo nái giai ñoạn nuôi 2.2 Sinh lý tiêu hóa heo 2.2.1 Đặc điểm máy tiêu hóa heo 2.2.2 Những biến đổi đường tiêu hóa heo giai ñoạn sau cai sữa 2.2.3 Dinh dưỡng cho heo sau cai sữa 2.3 Hệ vi sinh vật ñường ruột 2.3.1 Thành phần hệ vi sinh vật ñường ruột 10 2.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng ñến hệ vi sinh vật ñường ruột 11 2.3.3 Mối liên hệ vi sinh vât ñường ruột sức khỏe ñộng vật 12 2.4 Sơ lược coliforms 12 v 2.5 Sơ lược nhóm lactobacillus 13 2.6 Tác dụng acid hữu phần gia súc 14 2.6.1 Giới thiệu 14 2.6.2 Cơ chế kháng khuẩn acid hữu 16 2.6.3 Acid Formic 17 2.7 Tình hình nghiên cứu sử dụng acid hữu acid formic 18 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Thời gian ñịa ñiểm 20 3.2 Đối tượng thí nghiệm 20 3.3 Nội dung thí nghiệm 21 3.3.1 Bố trí thí nghiệm 21 3.3.2 Các tiêu theo dõi 22 3.4 Phương pháp thí nghiệm 22 3.4.1 Cách lấy mẫu phân heo 22 3.4.2 Cách xử lý mẫu 23 3.4.3 Kiểm tra số lượng nhóm vi khuẩn mẫu phân 23 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 25 4.1 Kết thí nghiệm trại Phú Sơn 25 4.2 Kết thí nghiệm trại Long Thành 29 4.3 Thảo luận 32 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 38 5.1 Kết luận 38 5.2 Đề nghị 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO 39 vi DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ Bảng 3.1 Sơ đồ thí nghiệm lần lặp lại Bảng 4.1 Số lượng vi khuẩn, log10CFU/1 g phân heo nái thí nghiệm, trại Trảng Bom Bảng 4.2 Số lượng nhóm vi khuẩn log10CFU/ g phân heo con, trại Phú Sơn Bảng 4.3 Số lượng vi khuẩn log10 CFU/1 g phân heo nái thí nghiệm, trại Long Thành Bảng 4.4 Số lượng nhóm vi khuẩn log10CFU/1 g phân heo con, trại Long Thành Biểu ñồ 4.1 Số lượng coliforms log10CFU/1g phân heo nái, trại Trảng Bom (a) Long thành (b) Biểu ñồ 4.3 Số lượng coliforms log10CFU/1g phân heo con, trại Trảng Bom (a) Long thành (b) Biểu ñồ 4.2 Số lượng lactobacilli log10CFU/1 g phân heo nái trại Trảng Bom (a) Long thành (b) Biểu ñồ 4.4 Số lượng lactobacilli log10CFU/1g phân heo con, trại Trảng Bom (a) Long thành (b) vii CÁC CHỮ VIẾT TẮT CFU: Colony-forming unit GIT: Gastrointestinal MCK N0 3: MacConkey No agar (Oxoid, Code: CM0115) viii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Chăn ni heo cung cấp thịt cho người nguồn lợi tức quan trọng hoạt động nơng nghiệp Ngày thịt heo nguồn thực phẩm chủ yếu cho người, giới thịt heo chiếm 40% thị phần Việt Nam tỷ lệ chiếm 75% Vì vậy, ngành chăn ni nước ta ñang ngày phát triển mạnh quy mô lẫn trình độ sản xuất đáp ứng với nhu cầu tiêu thụ người dân Việc có đàn heo khỏe mạnh, ñạt suất cao thời gian ngắn tạo sản phẩm chất lượng tốt mục tiêu người chăn ni Hướng đến mục tiêu đó, người chăn ni phải am hiểu kỹ thuật, chăm sóc, quản lý dinh dưỡng cho heo nái heo gắn với giai ñoạn phát triển, ñặc biệt ý tới heo giai ñoạn cai sữa Với heo ngày đầu đời, ruột đóng vai trò quan trọng việc nhận ñủ sữa ñầu sữa cho sinh trưởng bình thường tạo miễn dịch thích hợp ñề kháng lại mầm bệnh ñặc thù ñàn Đường ruột khỏe mạnh ñịnh sống dễ chịu cho heo, phát triển bình thường để vượt qua nhiễm khuẩn thứ cấp, làm trầm trọng thêm tình trạng sức khỏe giai đoạn đầu (Abdulkerim Deniz, trích tạp chí kiến thức chăn ni heo, vol04, 59- 62) Trong nhiều năm, việc sử dụng kháng sinh kích thích sinh trưởng bổ sung thức ăn mang lại hiệu việc tăng trọng heo qua việc giảm thiệt hại gây vi sinh vật (Visek, 1978) Hiện nay, phát triển vi khuẩn ñề kháng với kháng sinh ñã thúc ñẩy việc cấm hầu hết kháng sinh kích thích tăng trọng thức ăn thú Hơn tồn dư kháng sinh (a) (b) Biểu ñồ 4.1 Số lượng coliforms log10CFU/1g phân heo nái, trại Trảng Bom (a) Long thành (b) Số lượng lactobacilli heo nái lơ có acid formic trại tăng ñáng kể (>10 %) so với trước thí nghiệm (Biểu đồ 4.2) Nhóm vi khuẩn sinh acid lactic chịu pH từ - 3, thêm acid formic, pH đường tiêu hóa thấp, tạo mơi trường tốt cho chúng phát triển mạnh, góp phần ức chế phát triển nhóm vi sinh vật có hại Trong đó, mẫu phân heo nái lơ 2, cho ăn thức ăn có bổ sung kháng sinh trại (chlortetracycline), với giảm số lượng coliforms, số lượng lactobacilli giảm 33 (a) (b) Biểu ñồ 4.2 Số lượng lactobacilli log10CFU/1 g phân heo nái trại Trảng Bom (a) Long thành (b) Heo sau sinh ra, lượng acid chlohydric tự dẫn ñến ñộ toan thấp Vi khuẩn bất lợi (từ chuồng trại, phân heo mẹ) theo đường miệng có điều kiện sống sót dày, vào ruột non vi khuẩn phát triển mạnh gây nên tiêu chảy (Lê Văn Thọ Đàm Văn Tiện, 2005), điều giải thích cho việc heo có số lượng coliforms cao thời gian ngày tuổi Số lượng coliforms trại lúc kết thúc thí nghiệm lơ 4, (bổ sung chế phẩm FORMI) giảm cách đáng kể so với lơ đối chứng (Bảng 4.3) Giai ñoạn heo sinh trưởng mạnh, hệ phát triển lớn, nên heo có nhu cầu bổ sung lượng ngày cao, heo ăn nhiều hơn, lượng chế phẩm FORMI bổ sung ăn vào nhiều so với thời ñiểm trước Trong ñường tiêu hóa heo con, chế phẩm FORMI có tác dụng ức chế tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh chế trình bày phần Kết thí nghiệm Knarreborg cs (2002) nghiên cứu tác dụng potassium- diformate, muối acid formic làm giảm số lượng coliforms (P< 0,05), tăng số lượng Lactobacillus (P< 0,05) ống nghiệm với ñiều kiện tương tự dày phần ñầu ruột Tuy nhiên, thử nghiệm thể thú sống bị tác ñộng nhiều ñiều kiện chăm sóc quản lý, dinh dưỡng, vệ sinh sát trùng, sức ñề kháng thân cá thể làm cho kết thí nghiệm bị 34 tác ñộng, nguyên nhân làm khác biệt lơ đối chứng lơ có bổ sung chế phẩm khơng có ý nghĩa mặt thống kê (a) (b) Biểu ñồ 4.3 Số lượng coliforms log10CFU/1g phân heo con, trại Trảng Bom (a) Long thành (b) Theo Trần Thị Dân (2004) heo sau sinh ñược 48 giờ, đường ruột khơng hấp thu kháng thể vài thành phần sữa đầu tham gia vào việc ngưng hấp thu kháng thể Cơ chế giúp cho đường ruột heo khơng hấp thu chất gây bệnh Sau sinh, việc thiết lập hệ vi sinh vật tối hảo ñường ruột (thường Lactobacillus spp.) ñược ñẩy mạnh nhờ yếu tố kháng vi sinh vật chỗ có sữa đầu Do đó,ở hai trại, heo từ lúc sinh ñến ngày tuổi số lượng lacotbacillus cao Số lượng lactobacilus khơng có khác biệt mặt thống kê (P> 0,05) lô thời ñiểm lấy mẫu , ngày tuổi, 27 ngày tuổi (trước cai sữa ngày), 60 ngày tuổi Lúc 27 ngày tuổi số lượng lactobacillus giảm tất lơ, giai đoạn heo tập ăn, có thay đổi thành phần thức ăn, sữa khơng thực phẩm chủ đạo nữa, hệ vi sinh vật đường ruột phải thích nghi với thay ñổi Kết lấy mẫu lúc 60 ngày tuổi trại cho thấy số lượng lactobacilli bổ sung chế phẩm FORMI (4, 5) có xu hướng tăng lên so với lô khác (Bảng 4.4) Trong phần 35 thức ăn sau cai sữa, bổ sung chất khoáng cho heo giai đoạn tương đối cao, hỗn hợp khống làm tăng pH đường ruột hấp thụ nhiều acid (Hampson and Kidder, 1986), ảnh hưởng ñến tác dụng acid formic việc làm giảm pH đường tiêu hóa heo Vì nhóm lactobacillus khơng có điều kiện thuận lợi để phát triển Điêu giải thích cho việc số lượng lactobacillus heo không tăng, heo mẹ thí nghiệm có xu hướng tăng (b) (a) Biểu ñồ 4.4 Số lượng lactobacilli log10CFU/1g phân heo con, trại Trảng Bom (a) Long thành (b) 36 Việc bổ sung FORMI thức ăn tác ñộng làm giảm số lượng coliforms ñáng kể việc làm tăng số lượng nhóm lactobacillus, giúp trì cân hệ vi sinh vật đường ruột, đóng góp vào khỏe mạnh đường tiêu hóa Điều phù hợp tác dụng chế phẩm, acid hữu cơ- acid formic vừa có tính sát khuẩn mạnh vừa ức chế phát triển vi khuẩn gây hại qua việc giảm pH Giảm số lượng vi khuẩn coliforms đường tiêu hóa, tức chuyển hóa vi sinh vật giảm, chúng không sử dụng lượng phần dinh dưỡng vật chủ, kết làm nâng cao hiệu thức ăn, làm tăng tỷ lệ tăng trọng Những kết ñã ñáp ứng ñược phần mục ñích nghiên cứu ñề tài Nó góp phần thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột theo hướng có lợi trì ổn ñịnh cân hệ vi sinh vật ñường ruột thú gặp bất lợi từ ñiều kiện ngoại cảnh bên 37 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thời gian tiến hành thí nghiệm “Ảnh hưởng việc bổ sung acid formic lên hệ vi sinh vật heo nái heo theo mẹ đến 60 ngày tuổi” chúng tơi rút số nhận xét kết luận sau: Bổ sung chế phẩm với mức 0,8% FORMI cho heo nái làm giảm số lượng coliforms, ñồng thời làm tăng số lượng lactobacillus Như cải thiện ñược hệ vi sinh vật đường ruột theo hướng có lợi Bổ sung chế phẩm cho heo mức 0,3% 0,6% làm giảm số lượng coliforms, khơng ảnh hưởng nhiều đến số lượng lactobacilli Tóm lại việc sử dụng chế phẩm FORMI với thành phần formate, potassium, acid formic bổ sung thức ăn cho heo mẹ heo mang lại cân cho hệ vi khuẩn đường ruột, tính an tồn sinh học, giảm nguy kháng kháng sinh vi khuẩn, góp phần đảm bảo cung cấp thực phẩm an tồn cho người 5.2 Đề nghị Để đánh giá tồn diện tác động có lợi việc sử dụng acid formic thức ăn heo nái heo con, biện pháp dần thay ñổi kháng sinh thức ăn chăn ni, cần đánh giá kết hợp khả bảo vệ heo qua việc khảo sát tiêu chảy, tăng trưởng phát triển heo 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng việt Abdulkerim Deniz, 2010 Phải cầu trùng heo gây tiêu chảy Tạp chí Kiến thức chăn ni heo, vol 04, 59- 62 Trần Thị Dân, 2004 Sinh lý tiêu hóa heo nái heo NXB Nơng nghiệp Thẩm Thanh Dương (2005), Khảo sát ảnh hưởng việc bổ sung Adimix butyrate bổ sung thức ăn heo nái trước sinh 30 ngày ñến cai sữa LVTN khoa CNTY, Trường ĐH Nông Lâm TP HCM Vũ Huy Giảng, 2008, tạp chí KHKT thức ăn chăn nuôi số 6, 2008- Hiệp hội thức ăn chăn nuôi Nguyễn Văn Hiền, 2002 Cai sữa sớm nuôi dưỡng lợn NXB Nông nghiệp Võ Thị Dương Huy, 1996 Vi khuẩn học Trường Đại học Y – dược Hồ Chí Minh Dương Thanh Liêm, Bùi Huy Như Phúc, Dương Duy Đồng, 2006.Thức ăn dinh dưỡng động vật NXB Nơng Nghiệp Nguyễn Như Pho, 2001 Bệnh tiêu chảy heo NXB Nông Nghiệp TPHCM Đặng Thị Thiệp (2004), khảo sát sử dụng muối acid hữu LVTN khoa CNTY, Trường ĐH Nông Lâm TP HCM 10 Nguyễn Quang Tuyên, 2008 Ảnh hưởng chế phẩm sinh học Active Cleaner lên sinh trưởng hiệu sử dụng thức ăn heo sau cai sữa ñến 56 ngày tuổi LVTN khoa CNTY, Trường ĐH Nông Lâm TP HCM 39 Tài liệu tiếng nước 11 Galib Al- Kassi and M Aqueel Mohssen, 2009 Comparative Study Between Single Organic Acid Effect and Synergistic Organic Acid Effet on Broiler Performance Pakistan Journal of Nutrition (6) 896- 899 12 Alfonso García-Galaz, Rosalva Pérez-Morales, Martha Díaz-Cinco, Evelia Acedo-Félix, 2004 Resistance of Enterococcus strains isolated from pigs to gastrointestinal tract and antagonistic effect against Escherichia coli K88 Revista Latinoamericana de Microbiología, Volume 46, Number 1-2, January-June 2004 13 Knarreborg a, N Miquel, T Granli, B.B Jensen, 2002 Establishment and application of an in vitro methodology to study the effects of organic acids on coliform and lactic acid bacteria in the proximal part of the gastrointestinal tract of piglets Animal Feed Science and Technology 99: 131–140 14 E G Manzanilla, J F Perez, M Martin, C Kamel, F Baucells and J Gasa, 2004 Effect of plant extracts and formic acid on the intestinal equilibrium of earlyweaned Journal of animal science J Anim Sci 82:3210-3218 15 Hammes W P C Hertel, 2006 The Genera Lactobacillus and Carnobacterium In: M Dworkin, S Falkow, E Rosenberg, K Schleifer, and E Stackebrandt (ed.), The Prokaryotes - A Handbook on the Biology of Bacteria, Volume 4: Bacteria: Firmicutes, Cyanobacteria, 3rd ed Springer 16 Kirsipartanen, Hilkka Siljander- Rasi, Jaanapentika ‘’Inenssinikka Pelkonen, & Marja Fossi, 2007 Effects of weaning age and formic acid- based feed additives on pigs from weaning to slaughter Archives of Animal Nutrition, 61(5): 336 – 356 17 M.A Varley and J Wiseman, 2000 The weaner pig, nutrition and management CABI Publising 18 M Overland, T Granli, N P Kjos, O Fjetland, S H Steien and M Stokstad, 2000 Effect of dietary formates on growth performance, carcass traits, 40 sensory quality, intestinal microflora, and stomach alterations in growing-finishing pigs Journal of animal science J Anim Sci 78:1875-1884 19 N Canibe, O Højberg, S Højsgaard and B B Jensen,2005 Feed physical form and formic acid addition to the feed affect the gastrointestinal ecology and growth performance of growing pigs Journal of animal science J Anim Sci 83:1287-1302 41 PHỤ LỤC Trại Phú Sơn Số lượng coliforms heo lúc ngày tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for coliform Source DF SS MS Kpb 1.3725 0.3431 Error 10 0.4109 0.0411 Total 14 1.7834 F 8.35 P 0.003 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ 10.077 0.012 ( * -) 9.503 0.245 ( * -) 3 9.703 0.320 ( * -) 9.290 0.156 ( -* ) 9.253 0.136 ( -* ) + -+ -+ -+ Pooled StDev = 0.203 9.20 9.60 10.00 10.40 Saving file as: E:\MINITAB\heconpsdotlamlai.MPJ Số lượng coliforms heo lúc 27 ngày tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for coliform Source DF SS MS Kpc 1.8095 0.4524 Error 0.1359 0.0272 Total 1.9454 Level N 2 2 Pooled StDev = Mean 9.385 9.340 10.320 9.225 9.155 0.165 StDev 0.078 0.099 0.311 0.035 0.148 F 16.64 P 0.004 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* ) ( -* -) -+ -+ -+ -+ 9.00 9.50 10.00 10.50 42 Số lượng coliforms heo lúc 60 ngày tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for lactobac Source DF SS MS Kpd 0.4742 0.1185 Error 10 0.9087 0.0909 Total 14 1.3828 Level ) N 3 3 Pooled StDev = Mean 10.337 10.273 10.043 10.487 10.550 StDev 0.015 0.535 0.270 0.160 0.263 F 1.30 P 0.333 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+( * ) ( -* ) ( * ) ( * ) ( * -+ -+ -+ -+9.80 10.15 10.50 10.85 0.301 Số lượng lactobacillus heo lúc tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for lactobac Source DF SS MS Kpf 0.8325 0.2081 Error 0.2150 0.0430 Total 1.0475 Level N 2 2 Pooled StDev = Mean 8.960 9.065 9.365 9.640 9.665 0.207 StDev 0.057 0.106 0.035 0.339 0.290 F 4.84 P 0.057 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * ) ( -* ) ( * -) ( * ) ( -* ) + -+ -+ -+ 8.80 9.20 9.60 10.00 43 Số lượng Lactobacilus heo lúc 27 ngày tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for lactobac Source DF SS MS Kpe 0.531 0.133 Error 10 1.243 0.124 Total 14 1.774 Level N 3 3 Pooled StDev = Mean 9.703 9.507 9.123 9.507 9.467 StDev 0.401 0.271 0.617 0.021 0.075 0.353 F 1.07 P 0.422 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( * ) ( * ) ( * -) ( * ) ( * ) -+ -+ -+ 9.00 9.50 10.00 Số lượng lactobacillus heo lúc 60 ngày tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for lactobac Source DF SS MS Kpf 0,8325 0,2081 Error 0,2150 0,0430 Total 1,0475 Level N 2 2 Pooled StDev = Mean 8,960 9,065 9,365 9,640 9,665 0,207 StDev 0,057 0,106 0,035 0,339 0,290 F 4,84 P 0,057 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * ) ( -* ) ( * -) ( * ) ( -* ) + -+ -+ -+ 8,80 9,20 9,60 10,00 44 Trại Long Thành Số lượng coliforms heo lúc ngày tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for coliform Source DF SS MS kplta 1.729 0.432 Error 10 1.911 0.191 Total 14 3.640 Level N 3 3 Pooled StDev = Mean 9.863 9.050 9.210 9.810 9.763 StDev 0.255 0.670 0.123 0.355 0.548 0.437 F 2.26 P 0.135 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( * -) ( -* ) ( -* ) ( -* ) ( -* ) -+ -+ -+ 9.00 9.60 10.20 Số lượng coliforms heo lúc 27 ngày tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for coliform Source DF SS MS kpltb 1.480 0.370 Error 10 1.444 0.144 Total 14 2.924 Level N 3 3 Pooled StDev = Mean 9.887 9.287 9.183 8.973 9.130 0.380 StDev 0.736 0.382 0.105 0.145 0.053 F 2.56 P 0.104 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( * -) ( -* -) -+ -+ -+ 9.00 9.60 10.20 45 Số lượng coliforms heo lúc 60 ngày tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for coliform Source DF SS MS kpltc 2.498 0.625 Error 10 2.846 0.285 Total 14 5.345 Level N 3 3 Pooled StDev = Mean 9.667 8.973 8.843 8.550 8.560 StDev 0.686 0.496 0.482 0.377 0.576 0.534 F 2.19 P 0.143 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( -* -) ( -* -) ( * -) ( -* -) ( -* -) + -+ -+ -8.40 9.10 9.80 Số lượng lactobacillus heo lúc ngày tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for lactobac Source DF SS MS kpltd 0.2085 0.0521 Error 10 0.8523 0.0852 Total 14 1.0607 Level N 3 3 Pooled StDev = Mean 9.663 9.820 9.913 9.803 10.017 0.292 StDev 0.265 0.432 0.081 0.345 0.208 F 0.61 P 0.664 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( -* ) ( -* ) ( -* ) ( * -) ( * -) -+ -+ -+ -+ 9.30 9.60 9.90 10.20 46 Số lượng lactobacillus heo 27 ngày tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for lactobac Source DF SS MS kplte 1.288 0.322 Error 10 1.282 0.128 Total 14 2.570 Level N 3 3 Pooled StDev = Mean 9.027 9.233 9.873 9.500 9.220 StDev 0.524 0.103 0.087 0.587 0.061 0.358 F 2.51 P 0.108 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( -* ) ( -* ) ( * -) ( * ) ( * -) -+ -+ -+ 9.00 9.50 10.00 Số lượng lactobacillus heo lúc 60 ngày tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for lactobac Source DF SS MS kpltf 0.641 0.160 Error 10 2.658 0.266 Total 14 3.299 Level N 3 3 Pooled StDev = Mean 8.6967 8.7967 8.5633 8.9767 9.1500 0.5155 StDev 0.5372 0.7655 0.5456 0.3702 0.1400 F 0.60 P 0.669 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( * ) ( * ) ( * ) ( * ) ( -* ) -+ -+ -+ 8.40 9.00 9.60 47 ... sữa ñã cải thi n ñược trọng lượng sơ sinh, trọng lượng cai sữa, trọng lượng lúc 60 ngày tuổi, acid hữu cho heo ăn làm giảm tỷ lệ heo nái mắc hội chứng MMA, tỷ lệ tiêu chảy heo (Dương Thanh Liêm... ức chế Escherichia coli Vibrio Cholerae tiết ñộc tố ñường ruột bảo vệ heo kháng lại vi sinh vật (Rolfe, 1997) 2.6 Tác dụng acid hữu phần gia súc 2.6.1 Giới thi u Acid hữu ñược xem acid carborxylic... làm giảm ñộ pH giúp cải thi n sức khỏe vật nuôi Sử dụng acid hữu heo nái heo Việt Nam cho kết tốt Acid hữu sử dụng cho heo nái chửa tháng cuối sau sanh ñến cai sữa, ñã cải thi n trọng lượng heo
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA VI ỆC BỔ SUNG ACID FORMIC TRÊN HỆ VI SINH VẬT ĐƯỜNG RUỘT CỦA HEO MẸ VÀ HEO CON THEO MẸ ĐẾN 60 NGÀY TUỔI , ẢNH HƯỞNG CỦA VI ỆC BỔ SUNG ACID FORMIC TRÊN HỆ VI SINH VẬT ĐƯỜNG RUỘT CỦA HEO MẸ VÀ HEO CON THEO MẸ ĐẾN 60 NGÀY TUỔI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay