KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VẤY NHIỄM VI SINH VẬT VÀ DƯ LƯỢNG KHÁNG SINH TRÊN THỊT BÒ, HEO, GÀ TẠI MỘT SỐ CƠ SỞ GIẾT MỔ TẬP TRUNG THUỘC TỈNH BÌNH DƯƠNG

79 1 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:35

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VẤY NHIỄM VI SINH VẬT VÀ DƯ LƯỢNG KHÁNG SINH TRÊN THỊT BÒ, HEO, GÀ TẠI MỘT SỐ CƠ SỞ GIẾT MỔ TẬP TRUNG THUỘC TỈNH BÌNH DƯƠNG Sinh viên thực hiện: LÊ THỊ NGỌC BÍCH Lớp: DH05DY Ngành: Thú Y chuyên ngành Dược Niên khóa: 2005 – 2010 Tháng 08/2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** LÊ THỊ NGỌC BÍCH KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VẤY NHIỄM VI SINH VẬT VÀ DƯ LƯỢNG KHÁNG SINH TRÊN THỊT BÒ, HEO, GÀ TẠI MỘT SỐ CƠ SỞ GIẾT MỔ TẬP TRUNG THUỘC TỈNH BÌNH DƯƠNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác Sỹ Thú Y chuyên ngành Dược Giáo viên hướng dẫn TS TRẦN VĂN CHÍNH BSTY NGUYỄN THANH BÌNH Tháng 08/2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: LÊ THỊ NGỌC BÍCH Tên khóa luận: Khảo sát tình hình vấy nhiễm vi sinh vật dư lượng kháng sinh thịt bò, heo, gà số sở giết mổ tập trung thuộc tỉnh Bình Dương Đã hồn thành khóa luận theo u cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp khóa ngày …………… ……… Giáo viên hướng dẫn Tiến Sĩ Trần văn Chính Bác sĩ Thú y Nguyễn Thanh Bình ii LỜI CẢM ƠN Thành kính ghi ơn Cha mẹ, người sinh thành nuôi dưỡng dạy dỗ có ngày hơm Chân thành cảm ơn Ban giám hiệu tồn thể q thầy Khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy giúp đỡ tơi suốt q trình học tập thực tập tốt nghiệp Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc Tiến Sĩ Trần văn Chính Bác sĩ Thú Y Nguyễn Thanh Bình, với giúp đỡ nhiệt tình đóng góp ý kiến quý báu tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài hồn thành khố luận tốt nghiệp Trân trọng cảm ơn Chi cục Thú Y tỉnh Bình Dương Cô, Chú, Anh, Chị, Em công nhân viên giúp đỡ tạo điều kiện cho trình thực tập chi cục Cảm ơn Các bạn bè người hỗ trợ, chia sẻ, gắn bó với suốt thời gian học tập, thực đề tài hồn thành khố luận tốt nghiệp Chân thành cảm ơn Lê Thị Ngọc Bích iii TĨM TẮT KHĨA LUẬN Đề tài nghiên cứu “Khảo sát tình hình vấy nhiễm vi sinh vật dư lượng kháng sinh thịt bò, heo, gà tươi số sở giết mổ tập trung thuộc tỉnh Bình Dương” tiến hành từ tháng 01/2010 đến tháng 04/2010 phòng Chẩn Đốn Xét Nghiệm Thú Y – Chi cục Thú Y tỉnh Bình Dương Trung Tâm Kiểm Tra Vệ Sinh Thú Y Trung Ương II Qua khảo sát thực tế 82 mẫu thịt tươi (10 mẫu thịt bò, 42 mẫu thịt heo, 30 mẫu thịt gà) thu nhận kết sau: - Chỉ tiêu vi sinh vật + Tổng số vi khuẩn hiếu khí: tỉ lệ mẫu đạt yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm thịt bò 10%, thịt heo 66,67% tỉ lệ cao 80% thuộc huyện Dĩ An, thịt gà 73,33% tỉ lệ cao 100% thuộc huyện Dầu Tiếng Phú Giáo + Escherichia coli: tỉ lệ mẫu đạt yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm thịt bò 40% tỉ lệ cao 100% thuộc huyện Bến Cát, thịt heo 54,76% tỉ lệ cao 80% thuộc huyện Dĩ An, thịt gà 33,33% tỉ lệ cao 75% thuộc huyện Thuận An + Staphylococcus aureus: tỉ lệ mẫu đạt yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm thịt bò 20% tỉ lệ cao 100% thuộc huyện Tân Uyên thị xã Thủ Dầu Một, thịt heo 64,28% tỉ lệ cao 90% thuộc huyện Dĩ An, thịt gà 56,67% tỉ lệ cao 100% thuộc huyện Dĩ An + Salmonella: tỉ lệ mẫu đạt yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm thịt bò 30% tỉ lệ cao 100% thuộc huyện Thuận An, Dĩ An Tân Uyên, thịt heo 45% tỉ lệ cao 66,67% thuộc huyện Thuận An, thịt gà 56,67% tỉ lệ cao 100% thuộc huyện Phú Giáo + Tỉ lệ mẫu đạt yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm bốn tiêu vi sinh vật thịt bò 0%, thịt heo 40,48%, thịt gà 30% - Dư lượng kháng sinh Tất 82 mẫu thịt đạt yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm theo qui định TCVN 7046 – 2002 iv MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN iv MỤC LỤC vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viiii DANH SÁCH CÁC HÌNH .ixi DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ xi Chương MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 TÌNH HÌNH NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM 2.2 NGUỒN GỐC VẤY NHIỄM VI SINH VẬT VÀO THỰC PHẨM THỊT 2.3 HỆ VI SINH VẬT GÂY NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM THỊT 2.3.1 Tổng số vi khuẩn hiếu khí 2.3.2 Vi khuẩn Escherichia coli 2.3.3 Vi khuẩn Salmonella 2.3.4 Vi khuẩn Staphylococcus aureus 2.4 CÁC TIÊU CHUẨN VỆ SINH VỀ THỊT 2.4.1 Tiêu chuẩn Việt nam (TCVN 7046 – 2002) 2.4.2 Tiêu chuẩn vệ sinh chăn nuôi 5452-1991 10 2.4.3 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 01 - 12: 2009/BNNPTNT) 11 2.5 VẤN ĐỀ DƯ LUỢNG KHÁNG SINH TRÊN THỊT TUƠI 13 2.5.1 Các kháng sinh thường gặp tồn dư thịt 13 2.5.2 Khái niệm chất tồn dư 15 v 2.5.3 Dư lượng tối đa 15 2.5.4 Nguyên nhân việc tồn dư kháng sinh 16 2.5.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tồn dư 17 2.5.6 Ảnh hưởng việc dùng thịt có dư lượng kháng sinh 18 2.5.7 Các phương pháp đánh giá dư lượng kháng sinh 18 2.6 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÁC CƠ SỞ GIẾT MỔ TẬP TRUNG Ở TỈNH BÌNH DUƠNG 20 2.7 LUỢC DUYỆT CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 21 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 23 3.1 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 23 3.1.1 Thời gian 23 3.1.2 Địa điểm 23 3.2 NỘI DUNG KHẢO SÁT 23 3.3 PHUƠNG PHÁP KHẢO SÁT 23 3.3.1 Cách lấy mẫu bảo quản mẫu 23 3.3.2 Dụng cụ, vật liệu, hóa chất 24 3.3.3 Các phương pháp phân tích mức độ vấy nhiễm vi sinh vật 25 3.3.3.1 Xác định tổng số vi khuẩn hiếu khí theo TCVN 5667 – 1992 25 3.3.3.2 Xác định vi khuẩn Escherichia coli theo TCVN 5155 – 1990 27 3.3.3.3 Xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus theo TCVN 5156 – 1990 29 3.3.4 Phương pháp định tính dư lượng kháng sinh 33 3.3.5 Các tiêu theo dõi 33 3.4 XỬ LÝ SỐ LIỆU 33 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 34 4.1 TÌNH HÌNH VẤY NHIỄM VI SINH VẬT TRÊN THỊT BÒ TƯƠI 34 4.1.1 Tỉ lệ mẫu vấy nhiễm loại vi sinh vật thịt bò 34 4.1.2 Kết loại vi sinh vật vấy nhiễm thịt bò 35 4.2 TÌNH HÌNH VẤY NHIỄM VI SINH VẬT TRÊN THỊT HEO TƯƠI 37 4.2.1 Tỉ lệ mẫu vấy nhiễm loại vi sinh vật thịt heo 37 4.2.2 Kết loại vi sinh vật vấy nhiễm thịt heo 39 4.3 TÌNH HÌNH VẤY NHIỄM VI SINH VẬT TRÊN THỊT GÀ TƯƠI 41 vi 4.3.1 Tỉ lệ mẫu vấy nhiễm loại vi sinh vật thịt gà 41 4.3.2 Kết loại vi sinh vật vấy nhiễm thịt gà 42 4.4 KẾT QUẢ CÁC MẪU ĐẠT YÊU CẦU AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM ĐỐI VỚI BỐN LOẠI VI SINH VẬT 45 4.5 TÌNH HÌNH DƯ LƯỢNG KHÁNG SINH TRÊN THỊT 46 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 48 5.1 KẾT LUẬN 48 5.2 ĐỀ NGHỊ 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 PHỤ LỤC 53 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BP (Baird Parker) PCA (Plate Count Agar) XLD (Xylose Lysine Desoxycholate) TSI (Trillpe Sugar Iron) LDC (Lysin Decarboxylase) RVS (Rappaport Vassiliadis Broth ) VP (Voges Proskauer) MR (Methyl Red) TCVN (Tiêu chuẩnn việt nam) n ( Số mẫu xét nghiệm) KL/1g (Khuẩn lạc/ 1gram) TP HCM (Thành Phố Hồ Chí Minh) viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Tiêu chuẩn đánh giá vệ sinh thú y thịt Bảng 2.2 Tiêu chuẩn đánh giá dư lượng thuốc thú y 10 Bảng 2.3 Tổng số vi khuẩn tối đa cho phép thức ăn hỗn hợp cho bò 11 Bảng 2.4 Tổng số vi khuẩn tối đa cho phép thức ăn hỗn hợp cho lợn 12 Bảng 2.5 Tổng số vi khuẩn tối đa cho phép thức ăn hỗn hợp cho gà 12 Bảng 2.6 Danh sách sở giết mổ tập trung tỉnh Bình Dương 20 Bảng 4.1 Tỷ lệ mẫu đạt yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm loại vi sinh vật thịt bò 34 Bảng 4.2 Số lượng loại vi sinh vật vấy nhiễm thịt bò 36 Bảng 4.3 Tỷ lệ mẫu đạt yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm loại vi sinh vật thịt heo 38 Bảng 4.4 Số lượng loại vi sinh vật vấy nhiễm thịt heo 40 Bảng 4.5 Tỷ lệ mẫu đạt yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm loại vi sinh vật thịt gà 42 Bảng 4.6 Số lượng loại vi sinh vật vấy nhiễm thịt gà 44 Bảng 4.7 Số lượng tỉ lệ mẫu đạt yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm bốn tiêu vi sinh vật theo TCVN 7046 – 2002 45 ix PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: SỐ LIỆU THÔ Kết kiểm nghiệm vi sinh vật địa bàn tỉnh Bình Dương Mẫu thịt Bò STT 10 Kí hiệu mẫu TX-1 TX-2 TX-3 TA-1 TA-2 DA-1 DA-2 BC-1 BC-2 TU-1 Tổng số vi Escherichia Salmonella khuẩn hiếu coli khí 2000000 90 + 8140000 450 + 1270000 40 + 10000000 11000 + 3860000 11000 2140000 11000 1770000 11000 + 900000 90 + 27000000 75 + 2090000 2500 - 53 Staphylococcus aureus 10 200 800 58000 12000 400 700 4600 49000 100 Kết chung Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Mẫu thịt Heo STT Kí hiệu mẫu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 TX-1 TX-2 TX-3 TX-4 TX-5 TA-1 TA-2 TA-3 TA-4 TA-5 TA-6 TA-7 TA-8 TA-9 DA-1 DA-2 DA-3 DA-4 DA-5 DA-6 DA-7 DA-8 DA-9 DA-10 BC-1 BC-2 BC-3 BC-4 DT-1 DT-2 DT-3 PG-1 PG-2 PG-3 TU-1 TU-2 TU-3 TU-4 TU-5 TU-6 TU-7 TU-8 Kết Tổng số vi Escherichia Salmonella Staphylococcus chung khuẩn hiếu coli aureus khí 2300000 90 + 400 Không đạt 100000 20 10 Đạt 500000 210 + 1000 Không đạt 6600000 1100 + 1300 Không đạt 1230000 450 + 200 Không đạt 7140000 60 + 300 Không đạt 900000 7000 7000 Không đạt 21800000 2500 10 Không đạt 773000 11000 500 Không đạt 1000000 0 Đạt 25 Đạt 23 Đạt 0 Đạt 0 Đạt 400000 1100 + 10 Không đạt 180000 40 + 10 Không đạt 3860000 1100 + 10 Không đạt 20000000 1100 + 1600 Không đạt 23 Đạt 93 Đạt 93 Đạt Đạt 93 Đạt 23 Đạt 1000000 240 + 10 Không đạt 80000 1100 + 400 Không đạt 35500000 1400 + 13900 Không đạt 10000000 1400 + 10 Không đạt 1910000 450 + 10 Không đạt 90000 240 + 10 Không đạt 273000 110 + 180 Không đạt 100000 430 100 Không đạt 5410000 43 + 200 Không đạt 100000 450 + 290 Không đạt 100000 50 + 200 Không đạt 11500000 7000 + 10 Không đạt 7090000 130 + 139000 Không đạt 10 Đạt 93 Đạt Đạt 93 Đạt 0 Đạt 54 Mẫu thịt Gà STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kí hiệu mẫu TX-1 TX-2 TX-3 TX-4 TA-1 TA-2 TA-3 TA-4 TA-5 TA-6 TA-7 TA-8 DA-1 DA-2 DA-3 DA-4 DA-5 DA-6 DA-7 BC-1 BC-2 BC-3 DT-1 DT-2 PG-1 PG-2 PG-3 TU-1 TU-2 TU-3 Tổng số vi khuẩn hiếu khí 100000 3270000 2640000 136000 318000 2450000 0 0 0 100000 2590000 300000 0 0 1000000 90000 2820000 100000 227000 90000 100000 100000 30000000 180000 1050000 Escherichia coli Salmonella 450 1100 140 210 1100 1100 0 0 0 450 1100 1100 0 0 1400 1400 1400 1100 1100 1400 150 210 130 11000 7000 + + + + + + + + + + + + + Ghi chú:  TX: Thị xã Thủ Dầu Một  TA: huyện Thuận An  DA: huyện Dĩ An  BC: huyện Bến Cát  DT: huyện Dầu Tiếng  PG: huyện Phú Giáo  TU: huyện Tân Uyên 55 Staphylococcus aureus 1200 800 600 100 10 200 0 0 0 10 100 10 0 0 14800 11200 3900 200 900 10 1300 10 1500 800 38500 Kết chung Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Không đạt Đạt Không đạt Không đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Đạt Không đạt Không đạt Không đạt PHỤ LỤC I One-way ANOVA TRÊN THỊT BÒ (10 mẫu) So sánh số lượng tổng số vi khuẩn hiếu khí nhiễm 1g thịt bò huyện thị địa bàn tỉnh Bình Dương One-way ANOVA: LOG versus DIA DIEM Analysis of Variance for LOG Source DF SS MS F 0.31 DIA DIEM 0.375 0.094 Error 1.534 0.307 Total 1.909 P 0.863 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev BC 6.6928 1.0445 DA 6.2892 0.0583 TA 6.7933 0.2923 TU 6.3201 0.0000 TX 6.4385 0.4206 -+ -+ -+ ( * -) ( * -) ( * ) ( -* -) ( -* ) -+ -+ -+ - Pooled StDev = 0.5538 5.60 6.40 7.20 So sánh số lượng vi khuẩn Escherichia coli nhiễm 1g thịt bò huyện thị địa bàn tỉnh Bình Dương One-way ANOVA: LOG versus DIA DIEM Analysis of Variance for LOG Source DF SS DIA DIEM 6.707 Error 0.576 Total 7.283 MS F 1.677 14.57 P 0.006 0.115 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev BC 1.9147 0.0560 DA 3.0414 0.0000 TA 4.0414 0.0000 TU 3.3979 0.0000 TXTDM 2.0698 0.5350 + -+ -+ -( -* -) ( -* ) ( -* ) ( * ) ( * ) + -+ -+ 56 Pooled StDev = 0.3393 2.0 3.0 4.0 So sánh số lượng vi khuẩn Staphylococcus aureus nhiễm 1g thịt bò huyện thị địa bàn tỉnh Bình Dương One-way ANOVA: LOG versus DIA DIEM Analysis of Variance for LOG Source DF DIA DIEM Error Total SS MS F 10.495 2.624 2.684 0.537 13.179 P 4.89 0.056 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev BC 4.1765 0.7265 DA 2.7236 0.1719 TA 4.4213 0.4838 TU 2.0000 0.0000 TXTDM 2.0680 0.9727 + -+ -+ -( -* -) ( -* -) ( * -) ( -* ) ( * ) + -+ -+ Pooled StDev = 0.7326 1.6 3.2 4.8 TRÊN THỊT HEO (42 mẫu) So sánh số lượng tổng số vi khuẩn hiếu khí nhiễm 1g thịt heo huyện thị địa bàn tỉnh Bình Dương One-way ANOVA: LOG versus DIA DIEM Analysis of Variance for LOG Source DF SS MS F P 111.59 18.60 2.37 0.050 Error 35 274.19 7.83 Total 41 385.78 DIA DIEM Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev BC 6.363 1.166 DA 10 2.374 3.086 DT 5.557 0.672 PG 5.578 1.001 TA 3.004 3.580 TU 2.364 3.318 TXTDM 5.994 0.689 -+ -+ -+ ( * -) ( * -) ( * ) ( * ) ( -* -) ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ - Pooled StDev = 2.799 2.5 57 5.0 7.5 So sánh số lượng vi khuẩn Escherichia coli nhiễm 1g thịt heo huyện thị địa bàn tỉnh Bình Dương One-way ANOVA: LOG versus DIA DIEM Analysis of Variance for LOG Source DF DIA DIEM SS MS F 6.88 1.15 Error 35 40.64 1.16 Total 41 47.52 P 0.99 0.448 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev BC 2.928 0.369 -+ -+ -+ -+ - DA 10 2.132 0.671 DT 2.692 0.850 PG 2.307 0.583 TA 1.758 1.651 ( -* ) TU 1.694 1.125 ( -* -) TXTDM 2.454 0.919 ( * ) ( * ) ( * ) ( * ) ( -* ) -+ -+ -+ -+ - Pooled StDev = 1.078 1.0 2.0 3.0 4.0 So sánh số lượng vi khuẩn Staphylococcus aureus nhiễm 1g thịt heo huyện thị địa bàn tỉnh Bình Dương One-way ANOVA: LOG versus DIA DIEM Analysis of Variance for LOG Source DF SS MS 17.33 2.89 Error 35 62.15 1.78 Total 41 79.49 DIA DIEM F P 1.63 0.169 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ BC 2.186 1.507 DA 10 0.620 1.023 DT 1.418 0.725 PG 2.254 0.235 TA 1.113 1.502 ( * -) TU 1.056 1.845 ( -* -) TXTDM 2.403 0.849 ( * ) ( * ) ( * ) ( * ) ( -* -) + -+ -+ -+ Pooled StDev = 1.333 0.0 1.2 58 2.4 3.6 TRÊN THỊT GÀ (30 mẫu) So sánh số lượng tổng số vi khuẩn hiếu khí nhiễm 1g thịt gà huyện thị địa bàn tỉnh Bình Dương One-way ANOVA: LOG versus DIA DIEM Analysis of Variance for LOG Source DF SS MS DIA DIEM 109.81 18.30 Error 23 114.56 4.98 Total 29 224.37 F P 3.67 0.010 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev BC 5.801 0.768 DA 2.413 3.038 DT 5.178 0.252 PG 4.985 0.026 TA 1.486 2.763 TU 6.251 1.129 TXTDM 5.767 0.812 -+ -+ -+ -+ ( -* ) ( * ) ( * ) ( * ) ( * -) ( * ) ( * ) -+ -+ -+ -+ - Pooled StDev = 2.232 0.0 2.5 5.0 7.5 So sánh số lượng vi khuẩn Escherichia coli nhiễm 1g thịt gà huyện thị địa bàn tỉnh Bình Dương One-way ANOVA: LOG versus DIA DIEM Analysis of Variance for LOG Source DF SS MS 28.38 4.73 Error 23 35.44 1.54 Total 29 63.83 DIA DIEM F P 3.07 0.023 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev BC 3.146 0.000 DA 1.391 1.747 DT 3.041 0.000 PG 2.548 0.523 TA 0.760 1.408 TU 3.333 1.061 TXTDM 2.541 0.394 -+ -+ -+ -+ ( -* -) ( -* ) ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( * -) -+ -+ -+ -+ - Pooled StDev = 1.241 0.0 1.5 59 3.0 4.5 So sánh số lượng vi khuẩn Staphylococcus aureus nhiễm 1g thịt gà huyện thị địa bàn tỉnh Bình Dương One-way ANOVA: LOG versus DIA DIEM Analysis of Variance for LOG Source DIA DIEM DF SS MS 53.149 8.858 Error 23 14.337 0.623 Total 29 67.486 F P 14.21 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev BC 3.9368 0.3055 DA 0.5714 0.7868 DT 2.6276 0.4619 PG 1.7046 1.2205 TA 0.4126 0.8394 TU 3.5549 0.9029 TXTDM 2.6901 0.4764 + -+ -+ -+ -( -* ) ( -* -) ( -* ) ( -* ) ( -* -) ( * -) ( -* ) + -+ -+ -+ Pooled StDev = 0.7895 0.0 1.5 3.0 4.5 II Trắc nghiệm Chi-Square TRÊN THỊT BÒ So sánh tỉ lệ mẫu đạt yêu cầu tiêu tổng số vi khuẩn hiếu khí thịt bò huyện thị địa bàn tỉnh Bình Dương Chi-Square Test: DAT; KHONG DAT Expected counts are printed below observed counts DAT KHONG DAT 0.30 2 0.20 1.80 Chi-Sq = 1 0.90 0.300 + 1.80 0.10 Total 0.20 1.80 0.20 2.70 Total 0.033 + 0.200 + 10 0.022 + 60 0.200 + 0.022 + 3.200 + 0.356 + 0.100 + 0.011 = 4.444 DF = 4, P > 0,05 (0,25< P 0,05 (0,1 < P < 0,25) So sánh tỉ lệ mẫu đạt yêu cầu tiêu Staphylococcus aureus thịt bò huyện thị địa bàn tỉnh Bình Dương Chi-Square Test: DAT; KHONG DAT Expected counts are printed below observed counts DAT Total Chi-Sq = KHONG DAT 0.60 2.40 0.40 1.60 0.40 1.60 0.40 1.60 0.20 0.80 0.267 + 0.067 + 0.400 + Total 2 10 0.100 + 0.400 + 61 0.400 + 0.100 + 0.100 + 3.200 + 0.800 = 5.833 DF = 4, P > 0,05 (0,1 < P < 0,25) So sánh tỉ lệ mẫu đạt yêu cầu tiêu Salmonella thịt bò huyện thị địa bàn tỉnh Bình Dương Chi-Square Test: DAT; KHONG DAT Expected counts are printed below observed counts DAT KHONG DAT 0.90 1 Chi-Sq = 0.70 0.900 + 1.40 0.30 Total 1.40 0.60 1.40 0.60 2.10 0.60 Total 0.386 + 10 0.267 + 0.114 + 0.600 + 0.267 + 0.257 + 0.114 + 1.633 + 0.700 = 5.238 DF = 4, P > 0,05 (0,25 < P < 0,5) TRÊN THỊ HEO So sánh tỉ lệ mẫu đạt yêu cầu tiêu tổng số vi khuẩn hiếu khí thịt heo huyện thị địa bàn tỉnh Bình Dương Chi-Square Test: DAT; KHONG DAT Expected counts are printed below observed counts DAT 3 3.33 1.67 6.00 3.00 6.67 2.67 2.00 2.00 KHONG DAT 5.33 Total 10 3.33 1.33 1.00 1.00 2.67 62 Total Chi-Sq = 28 0.533 + 14 1.067 + 42 0.000 + 0.000 + 0.267 + 0.533 + 0.167 + 0.000 + 0.083 + 0.333 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.167 = 3.150 DF = 6, P-Value = 0.790, P > 0,05 So sánh tỉ lệ mẫu đạt yêu cầu tiêu Escherichia coli thịt heo huyện thị địa bàn tỉnh Bình Dương Chi-Square Test: DAT; KHONG DAT Expected counts are printed below observed counts DAT KHONG DAT 2.74 2.26 4.93 4.07 5.48 4.52 4 2.19 1.81 1.64 1.36 1.64 Total Chi-Sq = 0.598 + 10 3 1.36 4.38 3.62 23 0.199 + Total 19 0.241 + 42 0.233 + 0.282 + 1.163 + 1.408 + 2.190 + 1.643 + 1.989 + 0.252 + 2.652 + 0.305 + 0.724 = 13.878 DF = 6, P-Value = 0.031, P < 0,05 So sánh tỉ lệ mẫu đạt yêu cầu tiêu Staphylococcus aureus thịt heo huyện thị địa bàn tỉnh Bình Dương Chi-Square Test: DAT; KHONG DAT Expected counts are printed below observed counts DAT KHONG DAT 3.21 6.43 1.79 5.79 Total 3.21 10 3.57 63 2.57 1.43 1.93 1.07 1.93 Chi-Sq = 2.86 27 1.525 + 1.07 5.14 Total 15 2.746 + 42 0.008 + 0.003 + 0.014 + 1.029 + 0.005 + 0.447 + 1.851 + 0.127 + 0.805 + 0.143 + 0.229 + 0.257 = 9.188 DF = 6, P-Value = 0.163, P > 0,05 So sánh tỉ lệ mẫu đạt yêu cầu tiêu Salmonella thịt heo huyện thị địa bàn tỉnh Bình Dương Chi-Square Test: DAT; KHONG DAT Expected counts are printed below observed counts DAT Total Chi-Sq = KHONG DAT 2.26 2.74 4.07 4.93 4.52 5.48 1.81 2.19 1.36 1.64 1.36 1.64 3.62 4.38 19 0.704 + Total 10 3 23 0.582 + 1.357 + 0.914 + 1.121 + 42 0.755 + 0.482 + 0.094 + DF = 6, P-Value = 0.096, P > 0,05 64 0.398 + 1.810 + 0.078 + 0.527 + 1.495 + 0.435 = 10.750 TRÊN THỊT GÀ So sánh tỉ lệ mẫu đạt yêu cầu tiêu tổng số vi khuẩn hiếu khí thịt gà huyện thị địa bàn tỉnh Bình Dương Chi-Square Test: DAT; KHONG DAT Expected counts are printed below observed counts DAT KHONG DAT 2 2.93 1 2 Chi-Sq = 0.80 22 0.297 + 0.80 2.20 Total 0.53 2.20 0.80 1.47 1.87 2.20 2.13 5.13 4 1.07 5.87 Total 0.817 + 0.194 + 30 0.219 + 0.602 + 0.533 + 0.291 + 0.146 + 0.402 + 0.800 + 0.655 + 0.655 + 1.800 + 1.800 = 9.211 DF = 6, (0,1 < P < 0,25), P > 0,05 So sánh tỉ lệ mẫu đạt yêu cầu tiêu Escherichia coli thịt gà huyện thị địa bàn tỉnh Bình Dương Chi-Square Test: DAT; KHONG DAT Expected counts are printed below observed counts DAT 1.33 2.67 6 3 1.00 2.00 0.67 1.33 5.33 2.33 Total 2.67 KHONG DAT 4.67 3 65 1.00 2.00 1.00 Total 10 Chi-Sq = 2.00 20 1.333 + 0.667 + 0.667 + 30 4.167 + 0.333 + 2.083 + 1.190 + 1.000 + 0.500 + 0.595 + 1.000 + 1.000 + 0.500 + 0.500 = 15.536 DF = 6, (0,01 < P < 0,025), P < 0,05 So sánh tỉ lệ mẫu đạt yêu cầu tiêu Staphylococcus aureus thịt gà huyện thị địa bàn tỉnh Bình Dương Chi-Square Test: DAT; KHONG DAT Expected counts are printed below observed counts DAT KHONG DAT 2.27 4.53 1.13 1.70 1.70 Total 17 3.03 1.70 3.47 3.97 4 1.73 Total 3 1.30 2 0.87 3 1.30 1.30 13 30 Chi-Sq = 0.708 + 0.926 + 1.342 + 1.755 + 2.320 + 3.033 + 1.700 + 2.223 + 1.133 + 1.482 + 1.700 + 2.223 + 0.053 + 0.069 = 20.667 DF = 6, P < 0,00 So sánh tỉ lệ mẫu đạt yêu cầu tiêu Salmonella thịt gà huyện thị địa bàn tỉnh Bình Dương Chi-Square Test: DAT; KHONG DAT Expected counts are printed below observed counts DAT KHONG DAT Total 66 2.27 1.73 4.53 3.47 3.97 1.70 1.13 1.70 1.30 1.70 Total 0.87 1.30 3.03 1.30 17 13 30 Chi-Sq = 0.031 + 0.041 + 0.048 + 0.063 + 0.000 + 0.000 + 0.053 + 0.069 + 0.016 + 0.021 + 0.994 + 1.300 + 1.700 + 2.223 = 6.559 DF = 6, (0,25 < P < 0,5), P > 0,05 So sánh tỉ lệ mẫu đạt yêu cầu bốn tiêu vi sinh vật loại thịt địa bàn tỉnh Bình Dương Chi-Square Test: dat; khong dat Expected counts are printed below observed counts dat khong dat 10 3.17 6.83 Total 10 17 13.32 25 28.68 42 9.51 21 20.49 30 Total 26 56 82 Chi-Sq = 3.171 + 1.472 + 1.019 + 0.473 + 0.028 + 0.013 = 6.175 DF = 2, P-Value = 0.046 cells with expected counts less than 5.0 67 ... thực phẩm để cung cấp thông tin cần thi t mang tính cảnh báo cho quan chun mơn việc quản lý an tồn vệ sinh thực phẩm cho cộng đồng dân cư tỉnh việc làm cần thi t Xuất phát từ thực tế trên, đồng... phát triển mạnh môi trường MacConKey, EMB (Eosin methylene Blue), thạch Brilliant green Salmonella gây ngộ độc chủ yếu S typhimurium, S cholerae suis S enteritilis Khả chịu nhiệt Salmonella kém,... giết mổ + Phòng trừ động vật có hại (chuột) trùng - u cầu vệ sinh nguyên vật liệu thi t bị + Yêu cầu vệ sinh trang thi t bị + Nguồn nước theo quy định 4.5.6 – TCVN 5168 – (CACRCPM - 1976) + Xử lý
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VẤY NHIỄM VI SINH VẬT VÀ DƯ LƯỢNG KHÁNG SINH TRÊN THỊT BÒ, HEO, GÀ TẠI MỘT SỐ CƠ SỞ GIẾT MỔ TẬP TRUNG THUỘC TỈNH BÌNH DƯƠNG , KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VẤY NHIỄM VI SINH VẬT VÀ DƯ LƯỢNG KHÁNG SINH TRÊN THỊT BÒ, HEO, GÀ TẠI MỘT SỐ CƠ SỞ GIẾT MỔ TẬP TRUNG THUỘC TỈNH BÌNH DƯƠNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay